Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Västerbotten, RV Är du en IT-tekniker som vill göra skillnad?
Som IT-tekniker hos oss arbetar du i ett team som ansvarar för regionens informationsplattformar och du rapporterar till ansvarig objektsledare teknik. Ditt uppdrag är att utföra aktiviteter utifrån fastställd och godkänd plan för att säkerställa stabila plattformar, informationssäkerhet och en kontinuerlig utveckling mot automation. Vi jobbar i nära samarbete med infrastruktur- och utvecklingsteam för att upprätthålla och utveckla regionen IT-miljö. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att utveckla och förvalta regionens informationsplattf...
2022-11-25 2022-12-18
Polismyndigheten, IT-avdelningen Teknikspecialist till polisens Klienttjänster
Till sektionen för digital arbetsplats och klienttjänstgruppen behöver vi nu förstärka teamet med en teknikspecialist som i huvudsak kommer att arbeta med system för Polisens nationella skanningsverksamhet vid Rättsavdelningens Informationsförvaltningsenhet, som skannar inkommande post till polisen från allmänheten. Systemen hanterar även inläsning av e-post samt filimport för bearbetning och leverans till målsystem. Årligen skannas cirka 1 500 000 ärenden. I arbetet ingår att hantera både nuvarande och framtida behov inom området. Du kommer at...
2022-11-25 2022-12-09
Klippans kommun, IT-Drift Systemtekniker med stort driv
Tillsammans med våra grymma tekniker kommer dina primära arbetsuppgifter att vara: •Vidareutveckla och drifta vår lokala servermiljö. •Vidareutveckla vår Azuremiljö så att vi använder vår miljö på ett så optimalt sätt som möjligt •Driva projekt tillsammans med verksamheter och externa konsulter. •Hantera ärenden och supportfrågor från användare, systemförvaltare och externa konsulter
2022-11-24 2022-12-31
Vaggeryds kommun, Kommunledningskontoret Vaggeryds kommun söker IT tekniker till IT-enheten
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att ge teknisk support på plats hos kommunens skolenheter, till elever och lärare samt att delvis medverka i den centrala driften. Du kommer arbeta med installation av datorer, plattor (Ipad) och mjukvara till dessa. Sköta uppdateringar av datorer och plattor, hård och mjukvara, göra felsökningar och reparationer. Även underhåll av övrig befintlig utrustning, t.ex. projektorer ingår i jobbet.
2022-11-22 2022-12-11
Region Jämtland Härjedalen, IT och e-hälsa Region Jämtland Härjedalen rekryterar IT-tekniker till Helpdesk
Vi söker IT-tekniker till Helpdesk och ditt uppdrag är: • att ta emot ärenden via olika kanaler, felavgränsa, registrera, prioritera och åtgärda supportärenden samt bevaka att överenskomna servicenivåer följs • att eskalera ärenden till andra supportgrupper • ge support till videokonferenser på plats • att ge användarstöd för standardapplikationer
2022-11-22 2022-12-13
Strängnäs kommun, IT-enheten IT-tekniker
Som tekniker på tredje linjen arbetar du bland annat med systemförbättringar, drift och underhåll av operativsystem och applikationer i olika IT-miljöer. Du kommer att felsöka, utveckla och samarbeta kring kommunens IT-infrastruktur. Du hjälper också till med nyinstallationer, uppgraderingar och övriga förbättringsarbeten. Du får ett stort ansvar och stora befogenheter att med din kompetens och erfarenhet utveckla Strängnäs kommuns digitala tjänster tillsammans med våra verksamheter.
2022-11-22 2022-12-06
Eskilstuna kommun, Serviceförvaltningen IT-controller
Du kommer att arbeta med analys, presentation och uppföljning för hela IT-organisationen avseende tjänster, finansiering och kvalitet. Du bereder beslutsunderlag för till exempel finansiering av olika utvecklingsarbeten, både i linjearbete och i olika förbättringsprojekt. Du initierar utvecklingsbehov och kommer med förbättringsförslag i samband med till exempel upphandlingar och inköp. Exempel på arbetsuppgifter: • Kvalitetssäkring, uppföljning och budgetering av digitala tjänster. • Bistå chefer och ledning med rapportering, analyser och u...
2022-11-22 2022-12-06
Helsingborgs stad Systemtekniker med fokus på Cloud
Om arbetsplatsen Helsingborg har bestämt sig för att bli en av Europas mest innovativa städer och satsar 250 miljoner kronor på välfärdsinnovation fram till den internationella stadsmässan H22 som genomfördes i juni månad. Vi ska ligga steget före i att utveckla digitaliseringsmöjligheter och på så vis underlätta för staden att snabbare komma ut med innovation och nya digitala tjänster. På enheten Den digitala arbetsplatsen, säkerställer vi att Helsingborgs stads medarbetare har tillgång till en stabil och kostnadseffektiv digital arbetsplats...
2022-11-18 2022-12-31
Kriminalvården, Sektionen för infrastruktur Koordinerande IT-tekniker inom IT Arbetsplats
Som koordinerande IT-tekniker ansvarar du för att hålla ihop problemarbetet i gruppen för IT Arbetsplats genom att ha koll på inkomna och tilldelade felärenden, hålla ihop förändringshanteringen samt att hålla ihop arbetet med att livscykelhantera IT-arbetsplatsutrustning. I rollen är du spindeln i nätet och är första kontaktytan för myndighetens egna support och övriga teknikgrupper. I mån av tid så kan rollen även driva vissa uppdrag inom IT-arbetsplatsområdet.
2022-11-18 2022-12-09
Kriminalvården, Sektionen för infrastruktur IT-tekniker Managering och Hårdvara
Just nu söker vi två IT-tekniker; en IT-tekniker för att jobba med managering/konfiguration av våra tunna terminaler och en IT-tekniker för att jobba med förvaltning och utveckling av PC och bärbart. I det dagliga arbetet ingår bland annat att ta fram och införa nya lösningar, genomföra djupare felsökning på befintlig lösning, delta i projekt och uppdrag som expert inom området, samt att hålla sig ajour genom att bland annat omvärldsbevaka.
2022-11-18 2022-12-09
Varbergs kommun, Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen IT-koordinator till Peder Skrivares gymnasieskola
Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att ge support till elever när deras digitala verktyg inte fungerar som de ska. En felsökning kan t.ex. resultera i att ge instruktion till elever vid handhavandefel, att återställa konton, göra konfigureringar eller att dokumentera skada och skicka vidare för reparation. De digitala elevverktyg som skolan tillhandahåller idag består främst av Chromebooks och Ipads. En viktig arbetsuppgift är att ta ansvar för att säkerställa kommande läsårs behov av digitala verktyg till nya elever och att ansvara för att ...
2022-11-17 2022-12-06
Helsingborgs stad Senior Systemtekniker / Tech Lead
Om arbetsplatsen Helsingborg har bestämt sig för att bli en av Europas mest innovativa städer och satsar 250 miljoner kronor på välfärdsinnovation fram till den internationella stadsmässan H22 som genomfördes i juni månad. Vi ska ligga steget före i att utveckla digitaliseringsmöjligheter och på så vis underlätta för staden att snabbare komma ut med innovation och nya digitala tjänster. På enheten Den digitala arbetsplatsen, säkerställer vi att Helsingborgs stads medarbetare har tillgång till en stabil och kostnadseffektiv digital arbetsplats...
2022-11-17 2022-12-31
Ale kommun, Enhet IT IT-tekniker
Vi söker en ny kollega som med intresse och engagemang kan förstärka vårt arbete med system- och nätdrift. I arbetet ingår både felsökning och felavhjälpning samt arbete med förändringar och uppgraderingar, både på distans och ute på plats i våra verksamheter. Vi är en liten organisation där alla hjälps åt, vi löser problem, ser möjligheter och utvecklas tillsammans. Hos oss kommer du få göra många olika saker. Ale är en kommun som växer och utvecklas. Vi vill ligga i framkant och testar gärna nya saker och nya sätt att jobba, vi tror att du...
2022-11-15 2022-12-04
Kristianstad kommun, IT-avdelning IT-Tekniker
Enheten IT Support & Teknik ansvarar bland annat för kommunens IT-servicedesk, där alla verksamheter anmäler cirka 30 000 ärenden per år. Vi svarar på de flesta IT- och telefonirelaterade frågor samt utför felavhjälpning och underhåll på plats. Medarbetarna når oss via telefon, mejl mm under kontorstid på vardagar. Huvudsaklig uppgift för tjänsten är att agera 1st och 2nd line-tekniker i servicedesk samt på plats i kommunens alla verksamheter. Användarstöd, felavhjälpning, kontohantering, beställningar samt underhåll och utveckling av våra...
2022-11-11 2022-12-01
Lekebergs kommun, Sydnärke IT-förvaltning IT-specialist inom klientnära tjänster - IT-Arbetsplats
• Du kommer primärt kommer att stötta förvaltningsobjektet IT-arbetsplats där användarnära tjänster ingår samtidigt som du har en nära dialog och förståelse för resterande verksamheter. Du kommer tillsammans med dina kollegor i teamet främst arbeta med att identifiera och åtgärda problem och vanligt återkommande incidenter samt att förbereda, leverera och installera hårdvara ut till verksamheterna. Utöver det här kommer du vara en viktig del i att fortsätta bygga vidare på tekniska lösningar inom Microsofts produkter och övriga användarnära...
2022-11-09 2022-11-30
Emmaboda kommun, Kommunledningskontoret IT-Tekniker
IT-avdelningen hanterar IT-driften för kommunen och de kommunala bolagens verksamheter. Vi är en liten enhet med stor variation på arbetsuppgifter. Vi arbetar med allt från att hantera servrar och dess olika system, nätverk, installation, drift, felsökning, support via helpdesk och telefon samt annat som tillhör normal IT-verksamhet i en kommun. Vårt arbetsfält innefattar bland annat ca 2000 PC/Chromebooks, 90 servrar, 200 switchar (HP/Aruba), WiFi-nät bestående av 250 accesspunkter (HP/Aruba) och 300 olika programvaror. Vårt nät är uppdelat i...
2022-10-26 2022-12-20