Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Centrum Boutredare
Boutredningsenheten handlägger för hela Göteborgs Stad, dödsboutredningar och förvaltar dödsbon som saknar kända delägare, samt lämnar in dödsboanmälan till Skatteverket m.fl arbetsuppgifter. Verksamheten regleras främst av ärvdabalken (ÄB), socialtjänstlagen (SoL), begravningslagen (BegrL), förvaltningslagen (FL) och offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Vi erbjuder dig ett roligt och utmanande arbete bland engagerad personal och i trivsamma lokaler på Stora Badhusgatan. Då en av våra fem boutredare är långtidssjukskriven söker vi nu en m...
2022-11-18 2022-12-02