Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Gävleborg, VO Paramedicin Dietist till specialistvården
Fokus är vid barn- och ungdomshabiliteringen, med mest tid avsatt i Gävle och kompletterande tid i Bollnäs. Du får möjlighet att jobba med barn och ungdomar 0 till 18 år med olika funktionsvariationer såsom autism, intellektuell funktionsnedsättning, olika syndrom, olika funktionshinder och deras familjer. Patientkontakterna sker fysiskt, digitalt eller telefonledes och du jobbar i team med andra yrkesgrupper. Dietistens roll i det multidisciplinära teamet är att bidra med specifika nutritionsinsatser och kunskap. Utifrån professionen ska utbil...
2024-02-23 2024-03-10
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Dietist till Njurmottagning i Malmö
Vill du bli en del av vårt engagerade team som arbetar för patienternas bästa? Nu välkomnar vi en dietist till ett varierande och utvecklande arbete som präglas av ett gott arbetsklimat på njurmedicin i Malmö! Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning där du blir en viktig del i patientens nutritionsbehandling. Du kommer att möta njursjuka patienter från 18 år och uppåt både inom slutenvård och öppenvård. Arbetet är omväxlande då du träffar patienter i olika faser av njursjukdomen, från nyupptäckt njursjukdom till patienter som är i behov av k...
2024-02-19 2024-03-11
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Dietist till VO barnmedicin i Lund
Nu välkomnar vi en dietist med huvudplacering inom barnsjukvården i Lund. Som dietist hos oss arbetar du med barn och ungdomar med olika sjukdomar inom såväl öppen- som slutenvård och ansvarar för deras nutritionsbehandling. Ditt huvudsakliga område kommer vara diabetes men även arbete inom andra subspecialiteter i sluten- och öppenvård förekommer liksom handledning av dietiststuderande. Samarbete med övriga dietister, barnläkare och andra yrkeskategorier i teamen är en viktig del av arbetet. Vi erbjuder en individuellt anpassad introduktion ...
2024-02-19 2024-03-04
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Dietist till Geriatrikavdelning i Malmö
Vi välkomnar nu dig som är dietist och har intresse för geriatrik till oss på Geriatrikavdelning 31! Du som söker kan vara nyutbildad eller har längre erfarenhet som dietist. Som dietist ger du råd direkt till patienter samt vägleder och utbildar personal i nutritionsfrågor. Du har även kontakt med särskilda boenden, kommun och anhöriga. Vi arbetar enligt vårdmodellen Comprehensive geriatric assessment (CGA) för vård av äldre, vilket bland annat innebär att vi har ett nära samarbete i teamet samt att stort fokus ligger på patientens egna önskn...
2024-02-15 2024-03-07
Skellefteå kommun, Avdelningen för vård och omsorg Dietist för projektanställning
Projektet innefattar inledningsvis ett kartläggningsarbete tillsammans med projektgruppen för att identifiera fokusområden för åtgärder inom nutrition och måltid inom Vård och omsorg samt Stöd och service. Därefter kommer du att ansvara tillsammans med projektgruppen för att ta fram och föreslå konkreta åtgärder, såsom förbättrade rutiner och kompetensutvecklingsinsatser. Projektgruppen består av verksamhetsutvecklare inom Vård och omsorg och Stöd och service samt avdelningarnas dietist Inledningsvis kombineras kartläggning med samarbete med o...
2024-02-09 2024-02-25
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Dietist till Klinisk nutritionsmottagning i Malmö
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta i en organisation med spännande kliniska utmaningar då vi har uppdrag mot många av specialistvårdens verksamheter i både akut, basal och nationell högspecialiserad vård. I din roll som dietist erbjuds du ett varierande och utvecklande arbete med nutritionsbehandling med den vanliga maten samt enteral och parenteral nutrition som verktyg. Tjänsten innebär att du arbetar i team kring patienter. Arbetet omfattar behandling av inneliggande patienter, mottagningspatienter och telefonbesök. Du arbetar ...
2024-02-07 2024-02-28
Region Skåne, Hässleholms sjukhus Dietist till VO rehabilitering i Hässleholm
Vi har nu möjligheten att erbjuda en spännande tillsvidaretjänst inom vår dietistverksamhet. Som dietist arbetar du med kost- och nutritionsbehandling av patienter såväl enskilt som i grupp. Idag finns det två dietister i tjänst som fördelar arbetet mellan sig. Du har en egen mottagningsverksamhet med inriktning mot medicin. Tillsammans med din kollega ingår du i olika team med regelbundna träffar; diabetes, hjärta och neurologi. I rollen ingår också undervisning i grupp i form av hjärtskola och hjärtsviktskola. Du ger också stöd och fortbil...
2024-01-26 2024-03-01