Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Järfälla kommun, Bygg- och miljöförvaltningen Driftingenjör till Järfälla kommun
Exempel på arbetsuppgifter: • Löpande analysera förvaltningsportföljens energianvändande och utifrån det ta fram/utveckla rutiner och redovisa åtgärdsförslag för ett optimalt energianvändande över tid • Löpande ta fram och redovisa statistik för förvaltningsportföljens energianvändande • Aktiv och deltagande kontaktperson och projektledare för Drift- och säkerhetsenhetens övergripande styrsystem • Säkerställa att enhetens myndighetsbesiktningar görs i rätt tid och med rätt intervall • Agera stöd och bistå med kompetensöverföring vid komple...
2024-04-02 2024-05-28
Stockholm Vatten och Avfall, Drift- och planering Driftingenjör
Driftingenjören ingår i det nybildade teamet drift och planering som består av 5 medarbetare där arbetet leds av en teamledare. Rollen som driftingenjör är ny för enheten och teamet så det finns stora möjligheter att forma och bygga upp samarbeten och metoder inom uppdraget. Som driftingenjör kommer du säkerställa att anläggningen uppfyller krävd funktion genom uppbyggnad av mätning och analysering av mätdata. Inför större planerade leveransavbrott kommer du säkerställa en driftsäkerhet med minimal kundpåverkan Som driftingenjör förväntas du s...
2024-03-27 2024-04-21
Region Skåne, Digitalisering IT och MT Tjänsteansvarig operationell teknologi till Digitalisering IT och MT i Lund
I din roll utför du såväl proaktiva som reaktiva åtgärder i syfte att upprätthålla stabil leverans och förvaltning av de automationstekniska lösningarna i vår verksamhet. Som tjänsteansvarig arbetar du nära andra team och experter inom Digitalisering IT och MT. Du har en förståelse för såväl IT-service management som ITIL4 och planerar samt koordinerar ditt arbete utefter dessa ramverk för ett ändamålsenligt värdeskapande. I ditt uppdrag ingår bland annat följande arbetsuppgifter: • Utveckla tjänsteleveransen av operationell teknologi framåt t...
2024-03-15 2024-04-23
Region Skåne, Digitalisering IT och MT Automationsingenjör till Digitalisering IT och MT i Lund
I din roll utför du såväl proaktiva som reaktiva åtgärder i syfte att upprätthålla stabil leverans och förvaltning av de automationstekniska lösningarna i vår verksamhet. Som tjänsteansvarig arbetar du nära andra team och experter inom Digitalisering IT och MT. Du har en förståelse för såväl IT-service management som ITIL4 och planerar samt koordinerar ditt arbete utefter dessa ramverk för ett ändamålsenligt värdeskapande. I ditt uppdrag ingår bland annat följande arbetsuppgifter: • Utveckla tjänsteleveransen av operationell teknologi framåt t...
2024-03-15 2024-04-23
Region Skåne, Digitalisering IT och MT Tjänsteansvarig operationell teknologi till Digitalisering IT och MT i Kristianstad
I din roll utför du såväl proaktiva som reaktiva åtgärder i syfte att upprätthålla stabil leverans och förvaltning av de automationstekniska lösningarna i vår verksamhet. Som tjänsteansvarig arbetar du nära andra team och experter inom Digitalisering IT och MT. Du har en förståelse för såväl IT-service management som ITIL4 och planerar samt koordinerar ditt arbete utefter dessa ramverk för ett ändamålsenligt värdeskapande. I ditt uppdrag ingår bland annat följande arbetsuppgifter: • Utveckla tjänsteleveransen av operationell teknologi framåt t...
2024-03-15 2024-04-23
Region Skåne, Digitalisering IT och MT Automationsingenjör till Digitalisering IT och MT i Kristianstad
I din roll utför du såväl proaktiva som reaktiva åtgärder i syfte att upprätthålla stabil leverans och förvaltning av de automationstekniska lösningarna i vår verksamhet. Som tjänsteansvarig arbetar du nära andra team och experter inom Digitalisering IT och MT. Du har en förståelse för såväl IT-service management som ITIL4 och planerar samt koordinerar ditt arbete utefter dessa ramverk för ett ändamålsenligt värdeskapande. I ditt uppdrag ingår bland annat följande arbetsuppgifter: • Utveckla tjänsteleveransen av operationell teknologi framåt t...
2024-03-15 2024-04-23
Stockholm Vatten och Avfall, Ledningsnät Teknik Automationsingenjör till Teknikenheten
Som automationsingenjör hos oss kommer du att spela en central roll i underhållet och utvecklingen av våra styr- och övervakningssystem. Där dina arbetsuppgifter varierar från att engagera sig i tvärkompetensteam såsom säkerhetsteam och förbättringsteam samt programmering av driftövervakningsbilder i Scadasystemet. Driva arbetet med kravställningar och genomförande av design, funktion för driftbilder och standardisering kring styr-och automationssystem. Dina arbetsuppgifter inkluderar: • Programmering och konfigurering av styr- och automatio...
2024-03-04 2024-04-22