Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Staffanstorps kommun Förbundschef Finsam
Som förbundschef arbetar du på uppdrag av en styrelse som består av politiker och tjänstemän utsedda av respektive myndighet. Som stöd har du en beredningsgrupp som har i uppdrag att identifiera utvecklingsområden inom samverkan som kan ligga till grund för nya insatser. Förbundet verkar också för att ansöka om medel hos Europeiska Socialfonden då intentionen med dessa medel harmonierar med förbundets uppdrag. Förbundschefen har ett självständigt arbete med stora möjligheter att utveckla förbundet tillsammans med styrelse och beredningsgrupp. ...
2022-11-04 2022-12-05