Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Helsingborgs stad Rektor till Ringstorps förskolor
Om arbetsplatsen I Ringstorp- Västra Berga förskolområde finns 4 Reggio Emiloinspirerade förskolor. Tre av våra förskolor har egna kök och levererar mat till den fjärde förskolan, där det varje dag lagas goda och klimatsmarta måltider. Förskolorna har under flera år haft Hållbar Framtid som ett övergripande tema. I vårt verksamhetsmål lyfter vi fram det demokratiska förhållningssättet, där språk och kommunikation är en viktig faktor för barnet att kunna vara delaktig och ha inflytande över sin dag på förskolan i mötet med barn och vuxna. ...
2022-12-01 2022-12-23
Lekebergs kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Rektor till förskolan i Lekebergs kommun
Vill du leda arbetet med att utveckla förskolans verksamhet och kvalitetssäkra våra yngsta barns utbildning? Vi söker nu en rektor till förskolan som vill bli en del av vårt pedagogiska rektorsteam. Som rektor i Lekebergs kommun ingår du i förvaltningens ledningsgrupp som består av förskolans och skolans rektorer, verksamhetsutvecklare samt förvaltningschef. Arbetet i ledningsgruppen fokuserar på att utveckla kommunens förskolor och skolor för en ökad måluppfyllelse. Du ingår också i ett mindre team med övriga rektorer inom förskolan. Teamet a...
2022-11-25 2022-12-18
Malmö stad Biträdande rektor till Spinneriet och Ärtgårdens förskola
Arbetsuppgifter Vill du leda arbetet med att skapa en rolig, trygg och lärorik förskola? Har du en känsla för struktur och planering? Då kan det här jobbet vara något för dig.  Som biträdande rektor ingår du i förskoleområdets ledningsgrupp tillsammans med rektor, övriga biträdande rektorer och förste förskollärare.   Genom en god resursplanering samt ett coachande och närvarande ledarskap lägger du grunden för en stabil verksamhet. Som biträdande rektor planerar du bemanningen så att rätt person är på rätt plats i rätt tid. Du har medarbet...
2022-11-25 2022-12-18
Lomma kommun, Förskoleverksamhet Lomma kommun söker biträdande rektor till verksamhet förskola
Vi erbjuder dig: - att ingå i ett ledningsteam där tillit och tillsammansskap är ledord. - tillsammans med ansvarig rektor erbjuds delat ledarskap och delansvar för tre väletablerade förskolor. - utvecklingsmöjlighet i ditt egna ledarskap
2022-11-25 2022-12-09
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Biträdande rektor till Förskolor Njurunda
Som biträdande rektor ingår du i en ledningsgrupp tillsammans med rektor. Tillsammans leder och utvecklar vi den pedagogiska verksamheten och driver de övergripande verksamhets- och utvecklingsfrågorna. Kvalitetsarbetet sker i en kontinuerlig dialog med medarbetarna. I din roll som pedagogisk ledare arbetar du aktivt med förskolans värdegrund och uppsatta mål. Du både stödjer och utmanar pedagogerna i deras arbete för att främja kvalitén på undervisningen och barnens utveckling. Tjänsten innefattar lednings-, utvecklings-, uppföljnings- och ...
2022-11-22 2022-12-14
Nybro kommun, Förskola Biträdande rektorer till förskolan
Vill du leda arbetet med att skapa en rolig, trygg och lärorik förskola? Har du en känsla för struktur och planering? Då kan det här jobbet vara något för dig. Som biträdande rektor ingår du i förskoleområdets ledningsgrupp tillsammans med rektor. Genom en god resursplanering samt ett coachande och närvarande ledarskap lägger du grunden för en stabil verksamhet. Vi söker nu fyra biträdande rektorer som var och en kommer att ingå i ett ledningsteam tillsammans med rektor och specialpedagog. Du arbetar på delegation från rektor och bistår i att...
2022-11-22 2022-12-04
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Vikariat Rektor OB- verksamhet och öppen förskola
Ditt uppdrag i denna roll som rektor tillika chef blir att ansvara över förskolans utbildning vid våra två OB-verksamheter och den öppna förskolan i våra familjecentraler. Som rektor ansvarar du för enheternas barn, personal och ekonomi samt för att verksamhet följs upp och utvärderas. Resultaten ska ge underlag för förnyelse och förbättringar i syfte att öka måluppfyllelse. Som rektor ansvarar du även för att undersöka och följa upp i vilken grad barnen/eleverna når målen och vid behov göra verksamhetsförändringar. Rektor är alltid ansvar...
2022-11-21 2022-12-04
Vansbro kommun Rektor Förskola - 2 tjänster
Som Rektor för förskolan har du huvudansvaret för att leda och utveckla verksamheten inom ditt verksamhetsområde. Du har det övergripande ansvaret för det pedagogiska arbetet och att verksamheten bedrivs enligt målen i läroplanen. Du har ansvar för att förskolan systematiskt och kontinuerligt planerar, följer upp, utvärderar och utvecklar verksamheten, att det systematiska kvalitetsarbetet genomförs tillsamman med samtliga medarbetare. Som Rektor för förskolan har du resultatansvar för personal, ekonomi, arbetsmiljöfrågor samt verksamhetsutvec...
2022-11-17 2022-12-31
Malmö stad Biträdande rektor till förskolor i Klagshamn
Arbetsuppgifter Vill du leda arbetet med att skapa en rolig, trygg och lärorik förskola? Har du en känsla för struktur och planering? Då kan det här jobbet vara något för dig.  Som biträdande rektor ingår du i förskoleområdets ledningsgrupp tillsammans med rektor, övriga biträdande rektorer och förste förskollärare.   Genom en god resursplanering samt ett coachande och närvarande ledarskap lägger du grunden för en stabil verksamhet. Som biträdande rektor planerar du bemanningen så att rätt person är på rätt plats i rätt tid. Du har medarbet...
2022-11-11 2022-12-04
Avesta kommun, Bildningsförvaltningen Rektor till Skogsbo förskoleområde Avesta kommun
Rektor i Skogsbo förskoleområde har i uppdrag att leda förskolans verksamhet i enlighet med nationella- och lokala styrdokument för verksamheten. Verksamheten är öppen för barn mellan 1-6 år. Rektor ingår i förskolans ledningsgrupp tillsammans med rektorer, bitr. rektorer och resultatenhetschef, där kvalitets- och verksamhetsfrågor står i fokus. Aktuella arbetsuppgifter för rektor handlar om att leda ett kvalitativt utvecklingsarbete inom förskolans verksamhet. För att lyckas med det ansvarsfyllda uppdraget är det viktigt att du kan skapa engag...
2022-11-10 2022-12-11