Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Göteborgs Stad , Stadsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Detaljplan nordost
Hos oss på Stadsbyggnadsförvaltningens detaljplanavdelning arbetar idag ca 100 personer med planering, projektledning och projektstöd. Vårt spännande uppdrag innebär att, tillsammans med andra kompetenser och olika intressenter i staden, arbeta för att Göteborg ska bli en grön, nära och dynamisk storstad. Avdelningen består av sex geografiskt indelade detaljplanenheter samt en administrativ planstödenhet. Vi söker nu en erfaren enhetschef till vår detaljplanenhet nordost som vill vara med och driva komplexa och strategiska stadsbyggnadsfrågor,...
2024-04-12 2024-05-05
Skövde kommun, Sektor samhällsbyggnad Sektor samhällsbyggnad söker enhetschef till gata/natur
Tjänsten tillhör gata/naturenheten, som ansvarar för kommunens gator och vägar, trafik, laddplatser, gatubelysning, stadsmiljön, parker och skog- och naturområden i Skövde kommun. Den här enheten ser även till att kommunens invånare har tillgång till kollektiv-trafik, förvaltar cykelvägsnätet samt utvecklar nya bostadsområden och stadsdelar. Som enhetschef på gata/natur leder du utvecklingen av verksamheten, du har ansvar för personalen och hanterar budgeten inom enheten. Arbetet sker självständigt med delegation, det kan innebära att du genom...
2024-04-03 2024-05-01
Mariestads kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringschef, biträdande förvaltningschef
I mark- och exploateringsenheten finns till din hjälp mark- och exploateringsingenjörer och markförvaltare. Du blir en del av Samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp och rapporterar löpande till samhällsbyggnadschefen. Som mark- och exploateringschef består dina arbetsuppgifter av; - Personal-, budget och arbetsmiljöansvar samt planera och följa upp enhetens arbete. - Att på ett affärsmässigt sätt driva och utveckla vår externa dialog tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningens övriga enheter och säkerställa kommunens exploateringsp...
2024-03-28 2024-05-05
Örkelljunga kommun, Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen Örkelljunga söker Samhällsbyggnadschef
Som förvaltningschef har du en avgörande roll i att leda och förvalta förvaltningens ekonomiska, personella och kvalitetsmässiga aspekter. Du kommer att vara ansiktet utåt för förvaltningen, agera som dess representant och skapa en klar förståelse för prioriteringar samt tillhandahålla välgrundade beslutsunderlag till nämnden. Ditt ansvar kommer att omfatta en helhetssyn, där kultur och fritid, gata och park, VA och övrig infrastruktur ingår. Du kommer att ansvara för att förvaltningens resurser används på ett optimalt sätt. En central del av r...
2024-03-23 2024-04-28