Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Gävle kommun, Myndighetskontoret Biståndshandläggare LSS och biståndshandläggare Socialpsykiatri
Som biståndshandläggare för våra målgrupper är ditt främsta uppdrag att utreda, bedöma och fatta beslut om behov av stöd och insatser. Du arbetar även med rådgivning, planering, samordning samt uppföljning av besluten i nära samarbete med övriga biståndshandläggare samt med andra aktörer både internt och externt. Vi söker en biståndshandläggare för all handläggning inom Socialtjänstlagen (SoL) för enhetens målgrupper. På enheten handlägger vi målgruppen Socialpsykiatri samt LSS. Det innebär att som biståndshandläggare inom lagrummet SoL så kom...
2024-04-12 2024-04-30
Ulricehamns kommun, Hemtjänst och hemsjukvård Biståndshandläggare
Som biståndshandläggare kommer du att vara en nyckelperson i att tillgodose individuella behov och säkerställa att våra klienter får den bästa möjliga vård och stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL). Ditt arbete kommer att innefatta noggranna utredningar, bedömning och beslut om lämpliga insatser, alltid med individens välbefinnande i fokus. Tjänsten innebär att kunna arbeta både självständigt och i team liksom förmågan att samverka smidigt med olika aktörer såsom utförarverksamheter, sjukvården och andra relevanta organisationer.
2024-04-11 2024-05-01
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Biståndshandläggare till Myndighet Äldre
Vad gör en biståndshandläggare på Myndighet Äldre? Under dina första dagar hos oss kommer du att tillsammans med din mentor få en individuellt utformad introduktionsplan. Mentorn kommer att finnas som ett nära stöd under hela din introduktion. När du sedan blir varm i kläderna kommer du att få erfara ett mångfacetterat arbete med många möten med människor som befinner sig i svåra situationer i livet. Du kommer även möta mycket glädje och livsvisdom under denna resa. Tillsammans med mentor, kollegor och chef utvecklar du morgondagens socialtjän...
2024-04-11 2024-04-28
Strängnäs kommun, Myndighet Biståndshandläggare inom äldreomsorg, Myndighet
Vi söker nu 1-2 personer som vill stärka upp hos oss under sommaren. Det kan även bli aktuellt med fortsatt timvikariat under hösten. Vår målgrupp är både barn, vuxna och äldre personer som på grund av fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar har behov av stöd för en fungerande vardag. På enheten handlägger vi ärenden enligt Socialtjänstlagen, Lagen om Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lagen om färdtjänst, lagen om riksfärdtjänst samt lagen om bostadsanpassningsbidrag. I första hand kommer du att arbeta med bistånd...
2024-04-10 2024-04-28
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Biståndshandläggare
Hos oss jobbar du med att utreda, bedöma och besluta i ärenden enligt lagarna SoL och LSS. Du bedömer behov, fattar beslut, dokumenterar i systemet VIVA och lämnar beställning till verkställighet. Vi träffar kommunens invånare på exempelvis vårt kontor men även på mötesplatser, hemma eller sjukhuset. Arbetet innehåller även intern och extern samverkan. Tillsammans ansvarar vi för att hela verksamheten fungerar och vi hjälper till där det behövs inom biståndskontoret. Som nyanställd får du en introduktion där vi går igenom bland annat dokumenta...
2024-04-10 2024-04-24
Malmö stad Biståndshandläggare till ordinärt boende
Välkommen till myndighetsavdelning, enhet ordinärt boende! Vi ansvarar för de malmöbor som bor i det ordinära boendet. Enheten för ordinärt boende består av fyra sektioner uppdelade utifrån geografiska områden. Vi sitter i ljusa och nyrenoverade lokaler i centrala Malmö på Storgatan med nära tillgång till kollektivtrafik. Nu söker vi fler biståndshandläggare till enheten ordinärt boende som vill vara med och driva vår verksamhet framåt, varmt välkommen med din ansökan! Arbetsuppgifter Som biståndshandläggare arbetar du med myndighetsutövnin...
2024-04-08 2024-04-29
Tierps kommun, Äldreomsorg Biståndshandläggare SoL
Till sommaren kommer en av biståndshandläggarna att vara tjänstledig för studier och därför söker vi nu efter dennes efterträdare. Som handläggare har du ett helhetsperspektiv och utgår från individens behov. Arbetet innebär bland annat att ta emot ansökningar från den enskilde, utreda, fatta beslut samt dokumentera. I det dagliga arbetet har du kontakt med den enskilde i form av hembesök, telefonsamtal och du samverkar med slutenvården samt övrig personal och anhöriga. Vi utreder enligt modellen IBIC, Individens Behov i Centrum. Du arbetar sj...
2024-04-05 2024-05-06
Sölvesborgs kommun, Arbete- och välfärdsförvaltning LSS-handläggare
Som LSS-handläggare hos oss skall du informera, utreda, följa upp, inhämta underlag, bedöma behov och besluta om insatser enligt gällande lagstiftning. Vi handlägger enligt modellen IBIC (Individens behov i centrum). Hos oss får du ett stort mått av teamkänsla och arbetsglädje, kompetenta kollegor i arbetsgruppen, ett nära ledarskap och en samsyn kring vikten av att våra medborgare upplever en professionell handläggningsprocess och väl förmedlade beslut. Arbetet innebär samverkan med andra professioner samt myndigheter och du kan komma att re...
2024-04-05 2024-04-28
Lidingö Stad, Äldre och förebyggande stöd Biståndshandläggare/boendesamordnare äldreomsorg
Vi söker nu dig som vill utmana dig själv och tillträda rollen som biståndshandläggare med utökat uppdrag på enheten äldre. Rollen är mångfacetterad och uppdraget kombineras i funktionerna biståndshandläggare/boendesamordnare. Det vill säga till viss del kommer du att arbeta med att samordna anvisningar, säkerställa tillgänglighet av platser inom äldreomsorg, uppdatera uppgifter i system, vara kontakten utåt mot våra kunder och utförare med mera. I rollen som biståndshandläggare arbetar du med myndighetsutövning. Du utreder, bedömer och fattar ...
2024-04-03 2024-04-19
Örkelljunga kommun, Socialförvaltningen Biståndshandläggare
Arbetet som biståndshandläggare innebär handläggning av ärenden enligt socialtjänstlagen, vad gäller äldreomsorg och socialpsykiatri. Du tar emot ansökningar, utreder och fattar beslut enligt delegationsordning samt följer upp biståndsinsatser. Din närmsta arbetsledare är enhetschef för vuxen/LSS på myndighetsenheten. Arbetet innebär kontakt med brukare, anhöriga och samverkan med bland annat vår egen verkställarenhet samt sjukvården. Vår biståndshandläggargrupp består av fyra handläggare, och är en grupp med mycket och bred erfarenhet. Då vå...
2024-04-03 2024-04-24
Bjuvs Kommun, Socialförvaltningen Biståndshandläggare SoL, vikariat
Vi söker vikarierande biståndshandläggare tom 250131. Som biståndshandläggare kommer du att arbete med att utreda, bedöma och besluta om rätten till insatser enligt socialtjänstlagen. Du ingår i en grupp bestående av sju handläggare som handlägger ärende enligt SoL och LSS. Det är ett omväxlande arbete där du kommer att ha kontakter både internt och externt och det är viktigt att du har en god förmåga och vilja till att samverka med andra professioner. Du kommer att handlägga ärende för personer inom äldreomsorgen.
2024-03-27 2024-04-19
Sävsjö kommun, Socialförvaltningen LSS-handläggare
Som biståndshandläggare inom funktionshinderomsorg handlägger du ärenden enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Du utreder, bedömer behov och fattar beslut om insatser till personer med fysiska, psykiska, kognitiva och/eller intellektuella funktionsnedsättningar samt följer upp beslutade insatser. Arbetet innebär många kontakter med brukare, deras anhöriga och ställföreträdare/ombud och samverkan med verkställare och andra samarbetspartners, såväl interna som externa. Tillsammans med dina kollegor på enheten arbe...
2024-03-26 2024-04-21
Knivsta kommun, Vård- och omsorgskontoret Biståndshandläggare
Biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen. Du handlägger även ärenden om färdtjänst och riksfärdtjänst. I arbetet ingår att utreda ansökningar och följa upp fattade beslut. Vi har ett nära samarbetet med kommunens arbetsterapeuter i bedömningen av brukares behov av stöd. Vi har ett rullande schema för ansvar vid utskrivningar från slutenvården.
2024-03-26 2024-04-19
Tierps kommun, Äldreomsorg Biståndshandläggare SoL
Till sommaren kommer en av biståndshandläggarna att gå i pension och därför söker vi nu efter dennes efterträdare. Som handläggare har du ett helhetsperspektiv och utgår från individens behov. Arbetet innebär bland annat att ta emot ansökningar från den enskilde, utreda, fatta beslut samt dokumentera. I det dagliga arbetet har du kontakt med den enskilde i form av hembesök, telefonsamtal och du samverkar med slutenvården samt övrig personal och anhöriga. Vi utreder enligt modellen IBIC, Individens Behov i Centrum. Du arbetar självständigt men...
2024-03-25 2024-04-28
Svenljunga kommun 1:e Biståndshandläggare äldreomsorg
Du kommer att ge handläggarna metodstöd i ärendehandläggning och juridiska frågor, där målet är att stödja handläggarnas självständiga och ansvarstagande arbetssätt. Vidare ansvarar du för omvärldsbevakning samt att främja och underlätta samverkan och samarbete internt och externt. Du jobbar för verksamhetens uppsatta mål och är driven i utvecklingsarbetet framåt. Du ersätter också vid frånvaro biståndshandläggarna.
2024-03-20 2024-04-21
Vellinge kommun LSS-handläggare
Myndighet Vård och omsorg i Vellinge kommun söker en engagerad LSS-handläggare. Som LSS-handläggare i Vellinge kommun kommer du att arbeta i ett team bestående av tre LSS-handläggare. I enheten ingår även 8 biståndshandläggare som arbetar med äldreomsorg enligt Socialtjänstlagen, en avgiftshandläggare, en äldre och- anhöriglots samt två seniorkontakter. Du kommer att arbeta med att följa upp insatser enligt LSS och skriva utredningar samt fatta beslut i systemet. Arbetet utgår från ett helhetsperspektiv kring den enskilde och med dennes beho...
2024-03-15 2024-04-15
Vellinge kommun Biståndshandläggare
Myndighet Vård och omsorg i Vellinge kommun söker två biståndshandläggare. Som biståndshandläggare kommer du att arbeta utifrån Socialtjänstlagen/SoL. Vår målgrupp är kommuninvånare som har behov av stöd utifrån gällande lagstiftning. Det kan till exempel handla om hemtjänst, dagverksamhet, korttidsboende, växelboende eller vård- och omsorgsboende. Din arbetsuppgift kommer vara att följa upp insatser enligt SoL, att skriva utredningar och att fatta beslut i systemet. Arbetet utgår från ett helhetsperspektiv kring den enskilde och med dennes b...
2024-03-15 2024-04-15
Kalmar kommun, Omsorgsförvaltningen Biståndshandläggare, semestervikariat
Vi på omsorgsförvaltningen söker nu efter vikarierande biståndshandläggare för sommarperioden. Verkställighet myndighet ansvarar för handläggning av ansökningar utifrån socialtjänstlagen när det gäller äldre personer över 65 år samt yngre personer med lindrig funktionsnedsättning. Biståndshandläggarens uppdrag är att göra noggranna utredningar och prövningar av ansökningar utifrån socialtjänstlagen samt fatta beslut utifrån lagstiftningens intentioner och omsorgsnämndens riktlinjer.
2024-01-26 2024-04-16
Borlänge kommun, Omsorgsförvaltningen/biståndsverksamheten Semestervikariat Biståndshandläggare SoL och LSS
Verksamheten ansvarar för myndighetsutövning/biståndshandläggning för Borlängebor med olika former av funktionshinder. Ditt kärnuppdrag är att med Borlängebon i fokus utreda behov av insatser och fatta beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt följa upp beslutade insatser. Du inhämtar tillräckliga underlag för att göra en rättssäker biståndshandläggning och du kommer hålla i utredningssamtal med Borlängebor som befinner sig i olika livssituationer. Du kommer också ha en nära samv...
2024-01-08 2024-05-31