Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Osby kommun, Hälsa och Omsorg LSS-handläggare
Myndighet Hälsa och omsorg i Osby kommun söker en LSS-handläggare. Myndighetskontoret i Osby kommun består av två LSS-handläggare, en socialpsykiatrihandläggare samt 4 biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Arbetsgruppen är uppdelad på två arbetsplatser med regelbundna gemensamma arbetsplatsträffar för att träffas och utbyta erfarenheter. Ett par gånger per termin ges möjlighet till handledningsträff med jurist inom området. Som handläggare kommer du även att vara delaktig i utvecklingsarbetet inom verksamheten. LSS handläggarna har sina nyre...
2022-11-25 2022-12-06
Habo kommun, Socialförvaltningen Biståndshandläggare
Som biståndshandläggare arbetar du i huvudsak med att utreda och bedöma behov för att sedan fatta beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen samt att följa upp dessa beslut. Arbetet innebär omfattande kontakter med den enskilde, dennes anhöriga eller företrädare samt samverkan med både interna och externa aktörer. Tjänsten kan innebära biståndshandläggning inom både äldre- och funktionshinderomsorg. Det innebär att det i tjänsten också kan ingå att utreda, bedöma och fatta beslut om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktio...
2022-11-24 2022-12-18
Borgholms kommun, Socialförvaltningen Biståndshandläggare inom SOL
Arbetsuppgifterna innebär bland annat att ta emot ansökningar från den enskilde, utreda behov av insatser och fatta beslut, beställa och följa upp befintliga insatser samt dokumentera och vägleda personer utifrån deras behov. I arbetet utgår du från aktuell lagstiftning och kommunens vägledande dokument. Arbetet innebär mycket kontakt med de enskilda personerna, anhöriga/företrädare, samarbete med kollegor samt andra aktörer inom verksamhetsområdet. I tjänsten ingår även att genomföra vårdplaneringar inför hemgång från sjukhusvistelse.
2022-11-22 2022-12-11
Malung-Sälens kommun Biståndshandläggare
Som biståndshandläggare arbetar du på ett rättssäkert sätt med utredning, beslut samt uppföljning avseende behov och insatser främst enligt Socialtjänstlagen (SoL). Du kommer arbeta som en viktig länk mellan våra invånare som har behov av hjälp samt stöd i vardagen och vår övriga Socialförvaltning då du verkställer politiska beslut och kommunicerar våra uppdrag. Som handläggare ansvarar du för att möten med brukare och anhöriga håller en god kvalitet samt att samverkan med både interna och externa aktörer leder framåt. Du kommer arbeta enskil...
2022-11-21 2022-12-18
Karlskoga kommun, Socialförvaltningen Biståndsbedömare
Som biståndsbedömare inom vård och omsorg är det din uppgift att utreda och bedöma den enskildes behov samt fatta beslut om insatser enligt socialtjänstlagen. Tjänsten inriktar sig mot planeringar hemgångar från sjukhus samt uppföljning av beviljade insatser. I uppdraget ingår också sedvanliga arbetsuppgifter som biståndsbedömare. Förutom kontakt med brukare och anhöriga har du ett nära samarbete med omvårdnadspersonal, arbetsterapeuter, sjuksköterskor samt enhetschefer.
2022-11-21 2022-12-04
Ljungby kommun, Socialförvaltningen Biståndshandläggare
Som biståndshandläggare ansvarar du för utredning, bedömning, beslut samt uppföljning av insatser enligt gällande delegation. Arbetet innebär handläggning inom gällande lagstiftning, aktuellt rättsläge samt fastställda riktlinjer, och vi jobbar med kontinuerlig ärendehandledning i grupp. Du kommer att samarbeta med kollegor internt samt samverka med utförare och andra samverkanspartners, både internt och externt. I uppdraget och yrkesrollen ingår bland annat att tillvarata och stärka individen utifrån dennes egna resurser och förmågor. Vi jobb...
2022-11-18 2022-12-07
Malmö stad Biståndshandläggare till funktionsstödsförvaltningen
Funktionsstödsförvaltningens myndighetsenhet står inför en omorganisation då vi växer och söker därför medarbetare som vill vara med i detta spännande och utvecklande arbete. Enheten kommer under hösten att delas från tre till fyra sektioner. Inriktningarna är socialpsykiatri/mottag, LSS vuxna, personlig assistans och barn. Vi söker dels tillsvidareanställda men även ett antal vikariat baserat på föräldra- och studieledighet. Arbetsuppgifter Som biståndshandläggare vid funktionsstödsförvaltningen arbetar vi utifrån Lagen om stöd och service...
2022-11-17 2022-12-01
Vetlanda kommun, Myndighetsutövning och service Biståndshandläggare – SoL & LSS
Som biståndshandläggare utreder du, fattar beslut och följer upp insatser inom LSS och boende, boendestöd och dagverksamhet inom socialpsykiatri. Du samverkar och har möten med såväl den enskilde, anhöriga som andra myndigheter och vårdgivare. För att trivas i rollen tror vi att du har lätt för att anpassa dig till omständigheterna och väljer att se möjligheter och lösningar. Du har ett professionellt arbetssätt och är bra på att planera och organisera ditt arbete. Som person är du respektfull och förtroendeingivande, och kan bemöta varje ens...
2022-11-15 2022-12-06
Helsingborgs stad Biståndshandläggare vikariat
Om arbetsplatsen På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 3500 medarbetare - från undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv. Myndighetsenheten på Vård- och omsorgsförvaltningen söker nu vikarierande biståndshandläggare, gärna med erfarenhet av SVU...
2022-11-14 2022-12-03
Vellinge kommun LSS-handläggare
Myndighet Vård och omsorg i Vellinge kommun söker en engagerad LSS-handläggare som kommer att handlägga kommunens personlig assistans enligt LSS. Som LSS-handläggare med inriktning på personlig assistans i Vellinge kommun kommer du att arbeta i ett team bestående av ytterligare två till tre LSS-handläggare. Du kommer ingå i en enhet där det arbetar 15 personer. Du kommer att arbeta med att utreda, bedöma, fatta beslut och följa upp beslut om personlig assistans enligt LSS. Du kommer även att handlägga och fatta beslut i övriga insatser enligt...
2022-11-14 2022-12-12
Sundsvalls kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Biståndshandläggare LSS
Som biståndshandläggare LSS möter du personer med intellektuella funktionsnedsättningar och autism, personer med förvärvad hjärnskada samt personer med omfattande psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar. I kombination med funktionsnedsättningen kan diagnoser som exempelvis ADHD, OCD samt beroendeproblematik förekomma. Din uppgift som biståndshandläggare LSS är att utreda, fatta beslut samt följa upp insatser främst enligt LSS men även enligt SoL. Du har många kontakter med den sökande och dennes anhöriga, legala företrädare och utförare ...
2022-11-11 2022-11-27
Ulricehamns kommun, Funktionsnedsättning LSS-handläggare
Vi söker en handläggare som ska arbeta med utredning och uppföljning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL. Arbetet som handläggare hos oss innebär att du ska utreda behov och fatta beslut om insatser för personer med olika funktionsnedsättningar. Arbetet innebär mycket kontaktytor med individer som söker insatser samt samarbetspartners både internt och externt.
2022-11-10 2022-12-04
Ulricehamns kommun, Funktionsnedsättning LSS-handläggare
Vi söker en handläggare som ska arbeta med utredning och uppföljning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL. Arbetet som handläggare hos oss innebär att du ska utreda behov och fatta beslut om insatser för personer med olika funktionsnedsättningar. Arbetet innebär mycket kontaktytor med individer som söker insatser samt samarbetspartners både internt och externt.
2022-11-10 2022-12-04
Staffanstorps kommun, Myndighetsenheten Biståndshandläggare
Biståndshandläggare till Omsorgsförvaltningen i Staffanstorps kommun Vi kan erbjuda dig ett varierande och utmanande jobb med kompetenta kollegor och goda utvecklingsmöjligheter. En av våra duktiga medarbetare går vidare till nya utmaningar inom enheten och vi söker därför biståndshandläggare till myndigheten för äldre och funktionshindrade. Myndigheten ansvarar för utredning och beslut enligt SoL, LSS, Ftj samt Rftj. Vi har friskvård på betald arbetstid och goda kostnadsfria parkeringsmöjligheter. Arbetsuppgifter Som handläggare ska du på e...
2022-11-07 2022-11-28
Hallstahammars kommun, Socialförvaltningen Hallstahammars kommun söker LSS-handläggare
Som LSS-handläggare på enheten är du en del av ett viktigt och meningsfullt arbete. Du utreder och beslutar om insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), för barn och vuxna. I arbetet ingår det även uppföljning och omprövning av tidigare beslutade insatser. Samverkan sker med våra verkställare och andra relevanta samarbetspartners såväl internt som externt.
2022-11-07 2022-11-27
Sigtuna kommun, Myndighetsgruppen ÄON Biståndshandläggare
Är du intresserad av både rättssäker och effektiv myndighetsutövning och att driva förändringsarbete i samverkan med andra? Du som känner igen dig i vår värdegrund: invånaren först, allas lika värde och kvalitet i fokus; kanske är du vår nästa LSS-barnhandläggare? Är du en person som gillar att utvecklas? Om du letar efter en kommun med korta beslutsvägar och möjlighet att påverka har du kommit rätt. Här är vi öppna och uppmuntrar nya förslag och idéer. Myndighetsenheten (som omfattar grupperna äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatri) ...
2022-10-25 2022-11-30
Bromölla kommun, Individ- och familjeomsorgen Biståndshandläggare SoL
Placering: Individ- och familjeomsorgen Som biståndshandläggare skall du informera, utreda, bedöma och besluta om insatser enligt socialtjänstlagen samt följa upp och ompröva beviljade insatser. Centralt på tjänsten är att på ett bra sätt samverka internt inom verksamhetsområdet Stöd och Omsorg och externt med andra professioner och myndigheter. Du kan även komma att representera verksamheten i olika samverkansforum, både lokalt och regionalt. Vi arbetar utifrån ett systemteoretiskt förhållningssätt där vi har medborgaren och dennes behov ...
2022-10-21 2022-11-30
Sölvesborgs kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Biståndshandläggare SoL
Som biståndshandläggare arbetar du i första hand med att informera, utreda, bedöma och besluta om insatser enligt socialtjänstlagen samt följa upp och ompröva beviljade insatser. Vi arbetar med handläggning enligt modellen IBIC (Individens behov i centrum). Hos oss får du ett stort mått av teamkänsla och arbetsglädje, erfarna och kompetenta kollegor i arbetsgruppen, ett nära ledarskap och en samsyn kring vikten av att våra medborgare upplever en professionell handläggningsprocess och väl förmedlade beslut.
2022-09-30 2022-11-30
Gävle kommun, Myndighet Biståndshandläggare LSS/SoL
Vi söker två biståndshandläggare -Varmt välkommen att söka tjänsten hos oss. Gör Gävle sysselsatt. Välfärd Gävle växer och vi behöver därför utöka med fler biståndshandläggare. På utredningsenheten LSS och Socialpsykiatri är vi idag 24 stycken medarbetare och vi behöver nu utöka med ytterligare biståndshandläggare med inriktning inom lagrummet LSS. På vår arbetsplats arbetar vi systematiskt och aktivt med verksamhetsförbättringar för att ständigt utveckla vår verksamhet och för att skapa en god arbetsplats som främjar delaktighet och utveckli...
2022-09-27 2022-11-30