Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Danderyds kommun, LSS Personstöd m.m. Danarö daglig verksamhet söker en stödpedagog inom LSS, Danderyds kommun
Dina arbetsuppgifter består bland annat av att ansvara för att rutiner följs samt vara med i utveckling av dessa, ge stöd och handleda arbetstagarna i det dagliga arbetet både i verksamheten och även ute på våra externa arbetsplatser. Som stödpedagog ansvarar du för att kartlägga behov, ansvara för att individuella genomförandeplaner upprättas, genomförs, utvärderas och dokumenteras. I ditt arbete ingår samverkan med ledning, arbetsplatser, övriga medarbetare, boende, hälso- och sjukvårdspersonal och andra för personen viktiga kontakter. I din ...
2022-11-30 2022-12-21
Alingsås kommun, Särskilt boende Stödassistent/stödpedagog till Kungsängens barnboende
I rollen som stödassistent/stödpedagog arbetar du till stor del med att vara ett stöd i vardagen och en hjälpande hand vid behov. I arbetet ingår att motivera brukaren i vardagen Det kan vara att stimulera till kontakter utanför bostaden och skapa förutsättningar för en berikande fritid utifrån brukarens intresse. Det kan även vara stöttning i det den psykiska ohälsan . Vårt främsta verktyg är vårt förhållningssätt och vår inställning, där bemötandefrågor och metodutveckling är centralt. Du ger stöd i form av vägledning mot en värdefull vardag....
2022-11-30 2022-12-14
Gryning Vård AB, B. Boda Boda Familjecentrum och Ramnås i Borås söker nattassistenter
Vad innebär tjänsten? Under natten ligger fokus på att upprätthålla stabilitet, trygghet och säkerhet. I dina arbetsuppgifter ingår att upprätthålla miljöarbetet och finnas tillgänglig för våra barn och familjer samt att göra observationer och dokumentation. Utförande av dagliga rutiner såsom t.ex. matlagning och städ ingår i rollen. Nattetid arbetar två personer, på Boda med sovande jour. Vid Ramnås finns en vaken natt och en sovande jour .
2022-11-30 2022-12-14
Svenljunga kommun, Socialförvaltningen Stödpedagog till LSS verksamhet
Som stödpedagog arbetar du i verksamheten, men har också ett utökat uppdrag och ansvar i det pedagogiska arbetet. Stödpedagogen använder, utvecklar och implementerar individuellt anpassade pedagogiska metoder i det vardagsnära arbetet, för att stödja brukares delaktighet och självständighet. Observation och kartläggning av behov, genomförandeplanering, dokumentation samt uppföljning av individuella mål är grunden i arbetet. Stödpedagogen har också ett ansvar att driva den pedagogiska utvecklingen i verksamheten tillsammans med medarbetare oc...
2022-11-30 2022-12-12
Hammarö kommun, Socialförvaltningen Personalkooperativet Briggen söker omsorgspersonal till LSS-boende
Briggen är en alternativ gruppbostad belägen i naturskön miljö på Hammarö som nu söker nya medarbetare. På boendet är det fem platser där brukarna har insatser utifrån LSS. På gården finns det även djur, som höns och getter. Stöd, trygghet och brukarperspektiv är några av nyckelorden i vår verksamhet. Här finns resurser för att stödja den enskilde att med egen kraft skapa ett bra liv och meningsfull tillvaro. Hos oss är det viktigt att du har en god människosyn, ett respektfullt bemötande och god pedagogisk förmåga. Då begreppet tillsammans ge...
2022-11-30 2022-12-21
Socialförvaltningen, Hörby kommun Behandlare med inriktning vuxna/missbruk
Som vuxenbehandlare kommer du främst ge stöd till vuxna personer som har olika former av utmaningar i att klara av sin vardag självständigt. En betydande del av arbetet omfattar personer med missbruk/beroendeproblematik där även psykiatriska och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ofta finns med. Även stödjande insatser för andra målgrupper kan förekomma. Du kommer ge praktiskt pedagogiskt stöd och arbeta med att motivera och stötta till förändring. Tjänsten inbegriper exempelvis stödinsatsen Personligt stöd som kan vara riktat mot ...
2022-11-30 2023-01-14
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Sydväst Behandlingsassistent lägenhetsboende Alice
Lägenhetsboende Alice är ett boende med drygt 80 boendeplatser inom Avdelningen för Boende och Hemlöshet, Socialförvaltningen Sydväst. Vi är belägna på Hisingen med goda allmänna kommunikationer. Vi erbjuder lägenhetsboende i block samt integrerade lägenheter till en bred målgrupp. Vi vänder oss till individer över 21 år som står utanför den reguljära bostadsmarknaden på grund av missbruk och/eller psykosocial problematik och som bedömts vara i behov av ett boende med motiverande och stödjande insatser. Huvudsyftet är att korta klientens tid i ...
2022-11-29 2022-12-13
Burlövs kommun, Socialförvaltningen Stödpedagog till Daglig verksamhet
Som stödpedagog arbetar du enligt LSS för att ge deltagare på Daglig verksamhet god livskvalité och en aktiv vardag. Detta innebär att på ett positivt sätt uppmuntra, stimulera och engagera varje person till ökad självständighet och delaktighet samt skapa kontinuitet och trygghet. Som stödpedagog ska du implementera arbetssätt och metoder i verksamheten. I arbetsuppgifterna ingår det att skapa relationer, stötta, handleda och vara brukarna behjälplig i olika vardagssituationer, upprätthålla sociala kontakter och relationer. Arbetet ska främ...
2022-11-29 2022-12-30
Malmö stad Stödpedagoger till socialpsykiatrin
Arbetsuppgifter Som stödpedagog ska du implementera arbetssätt och metoder i verksamheten. I arbetsuppgifterna ingår det att skapa relationer, stötta, handleda och vara brukarna behjälplig i olika vardagssituationer, upprätthålla sociala kontakter och relationer. Stödinsatserna som är av motiverande och stödjande karaktär utgår ifrån brukarens individuella behov och önskemål i enlighet med LSS-lagstiftning samt Malmö stads LSS-plan och värdegrund. Arbetet ska främja självständighet, delaktighet och utföras med respekt för brukarens integrite...
2022-11-29 2022-12-13
VoB Syd AB, Amra Vikarier till Amra och Klara HVB i Kristianstad
Genom ett nära och aktivt arbete med ungdomarna bedriver du ett motivations- och förändringsarbete som utgår från ungdomarnas individuella behov och förutsättningar. Du är en "god förebild" för ungdomarna i vardagssituationer, är delaktig och aktiv i det miljöterapeutiska arbetet och vid olika aktiviteter. Arbetet med ungdomarna i behandling utgår från olika aktiviteter för att därigenom öka sociala färdigheter och gruppsammanhang i olika miljöer. I arbetsuppgifterna ingår även att dokumentera, att skriva journaler liksom att utföra praktiska s...
2022-11-29 2022-12-22
Gryning Vård AB, B. Trollbacken Trollbacken söker nya kollegor
Vi söker nu behandlingssekreterare till Alven. Som behandlingssekreterare arbetar du i team och planerar och utför kvalificerat utrednings- och behandlingsarbete. Delaktighet och lyhördhet är oerhört viktigt i tjänsten och att hitta ett samspel med klienterna och övrig personal i verksamheten. Arbetet innebär att ansvara för planering i ärendet, samtal med barn och föräldrar, observationer, möten med socialtjänst samt andra professionella. Dokumentation ingår i form av att skriva utredningar, sammanfattningar, journaler samt upprättande av gen...
2022-11-28 2022-12-09
Gryning Vård AB, B. Trollbacken Trollbacken söker nya kollegor
Vi söker nu behandlingssekreterare till Alven. Som behandlingssekreterare arbetar du i team och planerar och utför kvalificerat utrednings- och behandlingsarbete. Delaktighet och lyhördhet är oerhört viktigt i tjänsten och att hitta ett samspel med klienterna och övrig personal i verksamheten. Arbetet innebär att ansvara för planering i ärendet, samtal med barn och föräldrar, observationer, möten med socialtjänst samt andra professionella. Dokumentation ingår i form av att skriva utredningar, sammanfattningar, journaler samt upprättande av gen...
2022-11-28 2022-12-09
Helsingborgs stad Stödpedagog till Björktrastgatan
Om arbetsplatsen På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 3000 medarbetare - från undersköterskor, sjuksköterskor och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv. Björktrastgatan är ett gruppboende fördelat på två enheter och ligger i stadsdelen Mariastaden. De boende är vuxna personer med intellektue...
2022-11-28 2022-12-18
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Bergsmansgården Timvikarierande behandlingsassistenter
Som behandlingsassistent hos oss blir det övergripande uppdraget att bygga trygga relationer och motivera ungdomar till nya och mindre riskfyllda sätt att leva genom att tillsammans med ungdomarna träna på att vidmakthålla ny inlärd kunskap och strategier. Arbetsuppgifterna innebär att stärka ungdomarna i färdighetsträning både på institutionen och utanför institutionen. Du kommer genom samtal motivera och förmå ungdomarna att delta i sin behandlingsplanering, skolverksamhet samt dagliga sysslor som exempelvis städ och tvätt. Du står för struk...
2022-11-28 2022-12-31
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Bergsmansgården i Fjugesta Behandlingsassistent
Behandlingsassistent på SiS ungdomshem Bergsmansgården har du ett livsviktigt uppdrag. Verksamheten tar på socialtjänstens uppdrag emot flickor i åldrarna 16-20 år som är i behov av vård. I ditt arbete kommer du att motivera ungdomar till nya och mindre destruktiva sätt att leva. Du kommer jobba med att bygga trygga relationer. Målet med ditt uppdrag är att skapa hopp, framåtrörelse och meningsfullhet i livssituationer som stukats av psykosociala problem, utanförskap och missbruk. Du arbetar i ett team med engagerade kollegor och med er samlad...
2022-11-28 2022-12-25
Stenungsunds kommun, Sektor Socialtjänst Stödpedagoger till Funktionshinder
Vill du bli en del av vårt Team och vara med att vidareutveckla våra boenden? Nu söker vi stödpedagoger till Hasselknuten och Kajutans boenden med särskild service. Som stödpedagog arbetar du i nära samarbete med enhetschef och du förväntas ta ett stort ansvar i utformningen av verksamheten med fokus på det pedagogiska arbetet. Du är en resurs och förebild när det gäller det pedagogiska arbetet, bemötande samt möjlighet till delaktighet och inflytande. Du arbetar på uppdrag från enhetschef för att säkerställa enhetens kvalitetsarbete genom a...
2022-11-28 2022-12-28
VoB Syd AB, Amra Behandlare till Amra HVB i Kristianstad
Genom ett nära och aktivt arbete med ungdomarna bedriver du ett motivations- och förändringsarbete som utgår från ungdomarnas individuella behov och förutsättningar. Du är en "god förebild" för ungdomen i vardagssituationer, är delaktig och aktiv i det miljöterapeutiska arbetet och vid olika aktiviteter med ungdomarna. Du är kontaktperson för någon/några ungdomar och medverkar till att det enskilda behandlingsuppdraget genomförs utifrån upprättad vård- och genomförandeplan. Du genomför vidare strukturerade förändringssamtal vilka har en kogni...
2022-11-28 2022-12-19
Malmö stad Stödpedagog
Arbetsuppgifter Som stödpedagog ska du implementera arbetssätt och metoder i verksamheten. I arbetsuppgifterna ingår det att skapa relationer, stötta, handleda och vara brukarna behjälpliga i olika vardagssituationer, upprätthålla sociala kontakter och relationer. Alla stödinsatser, t.ex. aktiviteter, städ, tvätt, mat, personligt stöd och fysisk omvårdnad, utgår från brukarens individuella behov och önskemål i enlighet med LSS-lagstiftning samt Malmö stads LSS-plan och värdegrund. Arbetet ska främja självständighet och delaktighet och utf...
2022-11-28 2022-12-01
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Sydväst Timavlönade behandlingsassistenter till bemanningsenheten Socialförvaltningen
Som timanställd på Bemanningsenheten är ditt uppdrag att, med kort varsel, rycka in som vikarie när någon i den ordinarie personalen är frånvarande. Du kan själv styra vilka dagar du kan vara tillgänglig för att arbeta, men önskvärt är att du kan tänka dig arbeta minst 2-3 gånger i veckan. Ett av dina ansvar kommer vara att sköta din tillgänglighet. Verksamheterna har bemanning veckans alla dagar, detta ger dig som timavlönad möjlighet att arbeta dag, kväll, natt och helg. Våra verksamheter har sitt behov under de tider som verksamheten är ö...
2022-11-26 2022-12-31
Malmö stad Stödpedagog
Arbetsuppgifter Vill du ha ett utmanande och utvecklande arbete?! Som stödpedagog ska du implementera arbetssätt och metoder i verksamheten. I arbetsuppgifterna ingår det att skapa relationer, stötta, handleda och vara brukaren behjälplig i olika vardagssituationer, upprätthålla sociala kontakter och relationer. Alla stödinsatser, ex. aktiviteter, städ, tvätt, mat, personligt stöd och fysisk omvårdnad, utgår ifrån brukarens individuella behov och önskemål i enlighet med LSS-lagstiftning samt Malmö stads LSS-plan och värdegrund. Arbetet ska ...
2022-11-25 2022-12-09
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Socialpedagog, Ankarskolan
Du kommer ingå i ett fritidshemsarbetslag och tillsammans med dina kollegor kommer du utveckla, planera och bedriva undervisning på ett av Ankarskolans två fritidshem. Under skoltid arbetar du som resurs och fungerar som stöd i någon av våra tio klasser i skolans F-3 organisation. Du är lösningsfokuserad med god samarbetsförmåga och tar gärna egna initiativ. Du har förmåga att kommunicera och skapa goda relationer till både elever, arbetskamrater och föräldrar.
2022-11-25 2022-12-05
Region Gävleborg, VO Habilitering och Barnpsykiatri Rehabiliteringsassistent till barn och ungdomsrehabiliteringen
Vi träffar patienter och vårdnadshavare på mottagningen, i hemmet, på förskola/skola och andra platser i patientens omgivning. Idag erbjuder vi även en hög andel digitala vårdkontakter. Som rehabiliteringsassistent kommer du bland annat arbeta med • att bistå fysioterapeut och arbetsterapeut i vissa bedömningar • uppföljning av träningsprogram med patient/vårdnadshavare • intensivträningsinsatser i bassäng eller på land • uppföljning av hjälpmedel • administrativa uppgifter kopplat till kallelser, registrering och hjälpmedel • utskick av digit...
2022-11-25 2022-12-12
Askersunds kommun, Barn och utbildningsförvaltningen Familjestödjare till Familjecentralen och Askersunds kommuns förskolor
Som familjestödjare på Familjecentralen och i Askersunds förskolor så kommer du tillsammans med kollegor att ansvara för den öppna förskolan, babycafé samt tillsammans hålla i gruppverksamhet, föräldrautbildningar och erbjuda stödsamtal. Tjänsten på Familjecentralen innebär en variation av arbetsuppgifter som du har möjlighet att både självständigt och i samarbete med andra professioner utforma verksamheten. Du kommer arbeta både med barn och föräldrar och relationerna dem emellan genom att vara en förebild för föräldrarna i hur man tar till...
2022-11-24 2023-01-08
Mölndals stad, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Behandlingsassistent till enheten för boende och stöd, vikariat
Som behandlingsassistent har du en viktig roll då du arbetar med människor som önskar en förändring i sitt liv. Fokus i arbetet kommer att vara att arbeta motiverande och stödjande med målsättningen om att skapa ett självständigt liv och boende utifrån varje individs förutsättningar. I det dagliga arbetet kommer du att utgå från vår lokal på Katrinebergsgatan 1 i Mölndal men du kommer också att besöka våra brukare i deras hemmiljö. I ditt arbete ingår att hjälpa brukarna med att skapa struktur i vardagen och att genomföra behandlingsprogram...
2022-11-24 2022-12-11
Enköpings kommun Vård och omsorg Behandlingsassistent Enberga Samsjuklighetsboende
Som behandlingsassistent är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att ge stöd till den enskilde utifrån dennes förutsättningar och behov. Stödinsatserna kan vara omfattande och innefatta många vardagliga situationer. Individuella samtal och motiverande arbete med fokus på kundens beroendeproblematik och/eller psykiska mående förekommer. Vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter ingår utifrån delegering. Insatserna ska dokumenteras. Samarbete med kollegor, kundens privata och professionella nätverk samt boendets sjuksköterska är av stor vikt. Du deltar a...
2022-11-24 2022-12-11
1 2 3 4 5 >