Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Statens institutionsstyrelse Vikariat som behandlingssamordnare på SiS Ungdomshem Hässleholm (2 tjänster)
Arbetsbeskrivning Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingssamordnare hos SiS ett meningsfullt arbete. Utgångspunkten i vårt behandlingsarbete är att motivera människor till nya och mindre destruktiva sätt att leva. Du arbetar i ett team av engagerade kollegor och med er samlade kompetens har ni möjlighet att nå goda resultat. Som behandlingssamordnare kommer du att planera, genomföra och följa upp programverksamhet. Du håller behandlingssamtal och har ett särskilt ansvar för doku...
2023-09-25 2023-09-27
Statens institutionsstyrelse Behandlingsassistent som vill bidra till livsviktig förändring
Arbetsbeskrivning Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingsassistent på SiS en meningsfull utmaning. Målet med ditt uppdrag är att motivera våra klienter till nya och mindre riskfyllda sätt att leva. Som behandlingsassistent är du med och ser till att rutinerna på avdelningen fungerar som de ska. Du spelar en stor roll för stabiliteten och tryggheten för våra klienter, och står för basen i det dagliga livet som skolgång, städning, matlagning med mera. Du är med och bidrar till a...
2023-09-25 2023-10-08
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Anhörigkonsulent till division social omsorg
Du kommer ingå i ett team där fokus i ditt arbete kommer att vara att ge stöd till anhöriga. Du erbjuder stöd till anhöriga genom samtal, information och rådgivning enskilt eller i grupp. Du håller i tematräffar och deltar vid föreläsningar som Anhörigstödet arrangerar. Att arbeta som anhörigkonsulent innebär ett psykosocialt arbete med syfte att stödja anhöriga att hantera och bearbeta praktiska och känslomässiga utmaningar, mobilisera den anhöriges egna resurser för att hantera sin livssituation samt förebygga ohälsa. Vi erbjuder konsultat...
2023-09-25 2023-10-16
Borlänge kommun, Sociala sektorn/IFO Samordnare till öppenvården Svea – Kom å led vårat härliga gäng
I din roll som samordnare har du till uppgift att leda det dagliga arbetet, matcha uppdragen från myndigheten till de insatser vi erbjuder, utveckla verksamheten, det vill säga forma utbudet av behandlingsinsatser så att det stämmer överens med Borlängebornas behov. Du har ansvar för våra behandlingskonferenser och ärendemöten. Du är Öppenvården Sveas ansikte utåt i samverkansfrågor. Du omvärldsspanar för att utveckla/förändra verksamheten utifrån Borlängebornas behov av stöd och hjälp inom vårt verksamhetsområde. För att möta upp behovet måste...
2023-09-22 2023-10-08
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Behandlingsassistenter till Jonasborgsvägen
Som behandlingsassistent ansvarar du för att utreda och kartlägga vad klienterna har för fortsatt behov av hjälp- och stödinsatser. I arbetet ingår samverkan med andra professioner, och att dokumentera, rapportera och följa upp ärenden. Arbetet på Jonasborg bedrivs utifrån ett rehabiliterande och behandlande förhållningssätt där personalen och klienten har ett nära samarbete för att uppnå de individuella målen för klienten. Du kommer ingå i ett arbetslag som har erfarenhet och kunskap inom området. Tillsammans med individen kommer du utifrån ak...
2023-09-22 2023-10-06
Vingåkers kommun, Integrationsenheten Vingåkers kommun söker behandlingspedagog till HVB och stödboende
Nu söker vi, till vårt HVB-boende Pegasus och stödboende Atlas två behandlingspedagoger. Boendena tar emot ungdomar och unga vuxna mellan 14-21 år och dom drivs i egen regi av kommunen och erbjuder trygghet och psykosocialt stöd, omsorg, social träning och läxhjälp för placerade ungdomar. I den här rollen möter du barn, ungdomar eller unga vuxna med behov av stöd av olika slag. Målgruppen är barn och ungdomar med psykosociala problem, problem i hemförhållande, riskbeteende, samsjuklighet, ungdomar utsatta för våld och våldsbenägna ungdomar. So...
2023-09-22 2023-10-13
Statens institutionsstyrelse Behandlingspedagog som vill göra skillnad
Arbetsbeskrivning Vill du vara med och skapa den livsviktiga förändringen för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingspedagog hos SiS en meningsfull utmaning. Som behandlingspedagog arbetar du i team tillsammans med behandlingsassistenter och behandlingssamordnare och tillsammans ansvarar ni för att de ungdomar och klienter som bor hos oss får den trygghet, vård och behandling som de behöver. Vi möter ofta människor i kris, vilket innebär att du jobbar med kvalificerat omvårdnads-och motivationsarbete och med att vara ett stöd i vardag...
2023-09-22 2023-10-13
Avdelningen för funktionsnedsättning och socialpsykiatri LSS-boendena Sven Grathes och Lykkegatan söker stödpedagog (?)
Vi söker nu en engagerad och trygg stödpedagog som vill kombinera sin tjänst och arbeta på två av våra LSS-boende - Lykkegatan och Sven Grathes. Verksamheterna består av två mindre gruppbostäder med fem lägenheter vardera. Verksamheterna vänder sig till vuxna personer med olika form av funktionsnedsättningar och med ett behov av stöd i sin vardag. Som stödpedagog deltar du i det dagliga arbetet och ger insatser till brukare i vuxen ålder med varierande funktionsnedsättningar. Du sätter brukaren behov i centrum och möjliggör brukarens rätt til...
2023-09-22 2023-10-06
Falkenbergs kommun Stödpedagog till Funktionsstöd, område 3
Som stödpedagog är du ett stöd i arbetet att utveckla och använda individuellt anpassade pedagogiska metoder som stödjer den enskildes delaktighet och självständighet. Du har en vägledande och uppföljande roll till dina kollegor gällande: • social dokumentation och genomförandeplaner • metoder och förhållningssätt • lagar, skydds-, tvångs-, och begränsningsåtgärder och anhörigperspektiv. Som stödpedagog håller du i delar av din enhets verksamhetsmöten. Du ingår i nätverk tillsammans med andra stödpedagoger och metodutvecklare, lokalt och länsö...
2023-09-22 2023-10-01
Statens institutionsstyrelse SiS Ungdomshem Nereby söker Behandlingsassistenter
Arbetsbeskrivning Just nu söker vi timvikarier till vårt ungdomshem Nereby som finns i Harestad och Bergsjön Målet med ditt uppdrag är att motivera våra ungdomar till nya och mindre riskfyllda sätt att leva. Som behandlingsassistent är du med och ser till att rutinerna på avdelningen fungerar som de ska. Du spelar en stor roll för stabiliteten och tryggheten för våra ungdomar och klienter, och står för basen i det dagliga livet som skolgång, städning, matlagning med mera. Du är med och bidrar till att säkerheten på institutionen upprätthålls ...
2023-09-22 2023-12-01
Statens institutionsstyrelse Behandlingspedagog med samordnande uppdrag
Arbetsbeskrivning Vill du vara med och skapa den livsviktiga förändringen för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingspedagog med samordnande uppdrag hos SiS en meningsfull utmaning. Hos oss arbetar du i team tillsammans med behandlingsassistenter, behandlingspedagoger och behandlingssamordnare och tillsammans ansvarar ni för att de klienter som bor hos oss får den trygghet, vård och behandling som de behöver. Vi möter ofta människor i kris, vilket innebär att du jobbar med kvalificerat omvårdnads-och motivationsarbete och med att vara e...
2023-09-21 2023-10-15
Skövde kommun, Avdelning för funktionshinder LSS Vi söker stödpedagoger till Bostad med Särskild service LSS
Vi söker stödpedagoger till våra gruppbostäder Stenelidsvägen och Tingshusbacken. Ange i din ansökan vilken gruppbostad du är intresserad av. Som stödpedagog arbetar du för att våra brukare ska kunna uppnå en så hög livskvalitet i sin vardag som möjligt. Utifrån individuella behov och önskemål stöttar du våra brukare och ingår tillsammans med stödassistenterna i det dagliga, vardagsnära arbetet med brukarna i deras sysselsättning. Hos oss är brukaren i fokus och i rollen ingår att vara ett praktiskt och vardagligt stöd. På ett pedagogiskt sätt...
2023-09-21 2023-10-04
Region Kronoberg, Primärvård, psykiatri och rehab Rehabiliteringsassistenter till logopedin och arbetsterapin, Rehabiliteringskliniken
Arbetsterapi Som rehabiliteringsassistent inom arbetsterapin har du ett viktigt uppdrag att motivera och locka fram patienters lust till träning och aktivitet. I arbetsuppgifterna ingår ansvar för planering och att leda olika grupper som exempelvis spelgrupp, trädgårdsgrupp eller köksgrupp. Du kommer även utföra patientträning delegerad av arbetsterapeut och utifrån patientens individuella mål inom personlig vård, boende och fritid. Vi har en rehabiliteringsträdgård där patienterna kan vistas och träna, samt lokaler för patienterna att snickra,...
2023-09-21 2023-10-08
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Peer-support till utvecklingsprojekt i kommun och psykiatri, Helsingborg
Ditt arbete är att bidra till en personcentrerad och återhämtningsfokuserad inriktning i utvecklingsprocesser i verksamheterna ovan. Detta kan ske genom att inhämta kunskap i mötet med patienter/klienter eller närstående. Din egen kunskap om återhämtning kan också användas i gruppen som arbetar med processen. Som ny medarbetare hos oss erbjuder vi dig en individuellt anpassad introduktion så att du ska komma in i arbetet så bra som möjligt.
2023-09-20 2023-10-04
Göteborgs Stad , Bostads AB Poseidon Bostads AB Poseidon söker trygghetsvärdssamordnare
Vi söker en trygg förebild och ledare till ett av våra trygghetsteam i distrikt Väster. En av våra grymma trygghetsvärdssamordnare tar ett kliv och blir trygghetschef i Backa. Nu söker vi en god ersättare, som operativt och samverkande ska leda ett av trygghetsteamen i vårt distrikt Väster. Vill du vara med och sprida lugn i våra kvarter under kvällar och helger, när vår dagtidspersonal har gått hem för dagen? Sedan hösten 2018 bidrar Poseidons trygghetsvärdar till trygghet för våra hyresgäster och besökande under kvällar och helger, när vår...
2023-09-20 2023-10-15
Enköpings kommun Vård och omsorg Socialpsykiatrin söker Behandlingsassistenter till Enberga boende
Som behandlingsassistent på Enberga samsjuklighetsboende är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att ge stöd till den enskilde utifrån dennes förutsättningar och behov. Stödinsatserna kan vara omfattande och innefatta många vardagliga situationer. Du kommer jobba med att bygga goda behandlingsrelationer och medverkar till att våra kunder får den trygghet och säkerhet som de behöver för att bryta invanda beteenden. Individuella samtal och motiverande arbete med fokus på kundens beroendeproblematik och/eller psykiska mående förekommer. Vissa hälso...
2023-09-20 2023-10-03
Vaggeryds kommun, Socialförvaltningen Vi söker stödpedagog eller stödassistent till gruppbostad i Skillingaryd
Stödjande arbete på gruppbostad inom LSS-området. Som stödpedagog/stödassistent arbetar du stödjande utifrån de boendes behov och förmågor. Uppdraget är att verka för att de boende har en god livskvalitet. Du kommer i din roll arbeta med att motivera och stödja de boende till självständigt liv. Du har en viktig roll för att våra boende ska få en aktiv vardag och ett aktivt liv. Vissa administrativa uppgifter förekommer liksom praktiska uppgifter såsom matlagning, städ och tvätt. Social dokumentation i Combine samt upprättande av genomförandepl...
2023-09-20 2023-10-04
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Stödpedagog till socialpsykiatrin (Släpharvsgatans servicebostad)
Som Stödpedagog kommer du samverka med anhöriga, godemän och andra personer i brukarens nätverk. Du vägleder Stödassistenter för att brukarna ska få ett fullgott stöd i enlighet med uppställda mål, metoder och kvalitetskrav. Du stöttar brukarna med sociala och praktiska insatser både i och utanför bostaden. Du ger ett professionellt stöd genom att stärka brukaren i sin vardag och skapar förutsättningar till utveckling och ett självständigt liv. Allt arbete har sin utgångspunkt från brukarens individuellt upprättade genomförandeplan där det är...
2023-09-20 2023-10-18
Statens institutionsstyrelse Behandlingspedagog/Behandlingsassistent som vill göra skillnad - timvikarie
Arbetsbeskrivning Vill du vara med och skapa livsviktig förändring för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingspedagog/behandlingsassistent hos SiS LVM-hem Renforsen en meningsfull utmaning. Vi tar emot kvinnor med alkohol-, narkotika eller blandmissbruk, i kombination med psykisk ohälsa. Vi har 21 platser fördelade på två avdelningar, en öppen och en låsbar. Du kommer i ditt uppdrag att arbeta i team tillsammans med bl.a. behandlingsassistenter och behandlingssamordnare. Tillsammans ansvarar ni för att klienterna ska känna sig trygga ...
2023-09-20 2023-10-20
Järfälla kommun, Aspnässkolan Socialpedagog
Ditt främsta uppdrag som socialpedagog på Aspnässkolan innebär att arbeta främjande och förebyggande med skolans arbete med trygghet, trivsel, studiero och skolnärvaro. Du arbetar utifrån skolans konflikthanteringsmodell och hjälper eleverna till att utvecklas till goda samhällsmedborgare. Du arbeta strukturerat med de kränkningsärenden som inkommit genom att följa upp dem. Du arbetar tätt ihop med rektor och skolans kurator och är en del i Trygghetsgruppen och Elevhälsan på skolan. Du är en viktig del i elevernas sociala utveckling som ger...
2023-09-19 2023-10-01
Malmö stad Socialpedagog till Avenbokens Rebo
Arbetsuppgifter Avenbokens Rebo-enhet riktar sig till personer med mycket långvarigt missbruk. Tyngdpunkten ligger på omsorg, motivationsarbete och individuellt anpassad rehabilitering. Verksamheten utgår från ett miljöterapeutiskt synsätt och arbetar individuellt med varje klient utifrån dennes förutsättningar både fysiskt och psykiskt. Avenbokens Rebo har 22 platser och tar emot både män och kvinnor i åldrarna 40-70 år. Flertalet av klienterna kommer från Malmö men enheten tar också emot placeringar från andra kommuner samt enligt § 27 LVM. ...
2023-09-19 2023-10-15
Statens institutionsstyrelse Behandlingpedagog på timmar med utveckling inom bl.a. MI och TMO
Arbetsbeskrivning Som timvikarie får du, som del av din introduktion, både lära dig och fördjupa dig i konflikthantering, motiverande samtal (MI) och traumamedveten omsorg (TMO) genom att kombinera utbildning och praktiskt arbete under en handledd introduktion kännetecknad av samtal och delaktighet. Med stöd av experter, drivna kollegor och en organisation som bryr sig så blir du, oavsett förkunskaper, rustad för en säker och utvecklande roll som vi tror är början på något bra för dig och våra ungdomar. Varför inte ta chansen? Bergsmansgården...
2023-09-19 2023-10-09
Statens institutionsstyrelse Behandlingsassistent på timmar med utveckling inom bl.a. MI och TMO
Arbetsbeskrivning Som timvikarie får du, som del av din introduktion, både lära dig och fördjupa dig i konflikthantering, motiverande samtal (MI) och traumamedveten omsorg (TMO) genom att kombinera utbildning och praktiskt arbete under en handledd introduktion kännetecknad av samtal och delaktighet. Med stöd av experter, drivna kollegor och en organisation som bryr sig så blir du, oavsett förkunskaper, rustad för en säker och utvecklande roll som vi tror är början på något bra för dig och våra ungdomar. Varför inte ta chansen? Bergsmansgården...
2023-09-19 2023-10-09
Socialförvaltningen, Hörby kommun Stödpedagog till Lågedammsgatans gruppboende LSS
Vi söker en stödpedagog till Lågedammsgatans gruppboende LSS i Hörby. På gruppboendet bor äldre brukare. Som stödpedagog hos oss kommer du att ha ett roligt och meningsfullt arbete med stort ansvar. Ditt uppdrag är att tillsammans med stödpedagogskollega och övriga i arbetslaget arbeta för att de boende får ett gott bemötande samt stöd och individanpassad hjälp i sin vardag format av de boendes behov och önskemål. I arbetet ingår alla förekommande sysslor i ett hem, omvårdnad samt sociala och praktiska insatser i och utanför bostaden. Vi arbe...
2023-09-19 2023-10-15
Statens institutionsstyrelse Behandlingspedagog till SiS Fagared, enhet Öxnevalla
Arbetsbeskrivning Uppdraget som behandlingspedagog på våra behandlingsavdelningar, på enhet Öxnevalla i Horred, Marks kommun är utmanande och komplext men samtidigt väldigt givande. Väster- och Östergården är låsbara behandlingsavdelningar där du som behandlingspedagog kommer jobba med att bygga trygga relationer och medverkar till att våra ungdomar får den trygghet och säkerhet som de behöver för att bryta invanda beteenden. För denna uppgift söker vi upp till tre nya medarbetare. Målet med ditt uppdrag är att skapa hopp, framåtrörelse och m...
2023-09-18 2023-10-15
1 2 3 4 >