Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sollefteå kommun Barnskötare till Barnens förskola
Arbetet innebär att du tillsammans med barn och arbetslag utforskar, upptäcker, reflekterar i vardagen samt genomför planerad undervisning. Du arbetar dagligen med att skapa en trygg, rolig och lärorik miljö för våra barn i förskolan. Du ska tillsammans med övriga pedagoger i arbetslaget utveckla förskolans verksamhet i enlighet med läroplanen för förskolan och kommunens mål och riktlinjer samt delta i utbildningar och möten som till viss del ligger på kvällstid.
2024-04-19 2024-05-03
Åre Kommun, HR-avdelningen Intresseanmälan som timvikarie inom förskolan
Vi kan erbjuda dig ett kreativt och meningsfullt arbete som timvikarie på våra förskolor. Som medarbetare på Bemanningsenheten har du möjlighet att påverka när du vill arbeta. Bemanningsenheten stöttar kommunens verksamheter med vikarier. Du ansvarar själv för att lägga in tillgänglighet i vårt bokningssystem och vi bokar dig med sms. De exakta tiderna du ska arbeta på kommer att variera och bestäms ofta med kort framförhållning. Vi ser gärna att du kan arbeta minst 50 % och en sammanhängande period av minst 2 månader. Du förväntas utföra det ...
2024-04-18 2024-05-15
Pajala kommun 2st Barnskötare, Pajala C
Som barnskötare i förskolan medverkar du för att driva och utveckla det pedagogiska arbetet i enighet med förskolans läroplan. Tillsammans med dina kollegor reflekterar, analyserar och granskar ni verksamheten i förhållande till barns utveckling och lärande. Arbetslagen utvecklar och anpassar lärmiljöer som stöttar, stimulerar och utmanar barns lärande i förhållande till verksamhetens mål. Som barnskötare bidrar du till att vardagen på förskolan fungerar väl och att omsorgen och det dagliga pedagogiska arbetet bygger på barns delaktighet och va...
2024-04-17 2024-05-05
Hammarö kommun, Bildningsförvaltningen Förskoleområde Östra 1 söker Förskollärare/barnskötare
Vi söker nu en barnskötare till Sjöglimtens förskola Du är en barnskötare som vill ge våra barn i förskolan goda förutsättningar att växa och utvecklas till kreativa och trygga individer. Du ska ha förmåga att möta varje barns behov, då vi sätter tillgänglighet och inkludering i fokus. Du ska med ditt engagemang sträva efter att skapa lekfulla, utmanade och stimulerande lärmiljöer för barnen. Vi söker dig som har ett medforskande, utmanande, nyfiket, lyssnande och reflekterande förhållningssätt med barnen i fokus.
2024-04-17 2024-04-30
Knivsta kommun, Utbildningskontoret Barnskötare grundskolas fritidshem
Nu söker vi en ny kollega till Alsike skola! Vi söker en barnskötare till åk F-3 för arbete i verksamheten, med en tonvikt på fritidshemmet. Du kommer tillsammans med dina arbetskollegor ansvara för att skapa goda förutsättningar för lärande under elevernas hela skoldag utifrån styrdokumenten. Planering, dokumentation och uppföljning är självklara delar av arbetet. Under skoltid arbetar du som resurs i klassrummet. Du ingår i arbetslag med personalen i fritidshemmet F-3, som tillsammans arbetar med fokus på elevernas kunskapsmässiga och sociala...
2024-04-15 2024-05-12
Skellefteå kommun, Samrekrytering förskola och skola Barnskötare och förskoleassistenter
Tillsammans med kollegorna i verksamheten skapar du en trygg och pedagogisk miljö där varje barn blir sitt bästa jag. För att främja barnens utveckling kommer du att leda och delta i olika aktiviteter, lekar och äventyr både inomhus och utomhus. Du kommer vara delaktig i verksamheten och undervisningen på ett sådant sätt att målen och intentionerna i läroplanen uppfylls. Detta kan innebära att utveckla och stimulera barnens sociala kompetens, språk, matematiska tänkande och miljömedvetenhet genom att planera, genomföra och följa upp aktiviteter...
2024-04-15 2024-04-28
Kiruna kommun, Förskolor Barnskötare till Lilla Björns förskola
I rollen som barnskötare på Lilla björn ingår du i ett arbetslag som tillsammans arbetar utifrån gällande styrdokument och riktlinjer för förskolan. Tillsammans i arbetslaget arbetar ni för barnens utveckling och lärande.
2024-04-15 2024-04-29
Borlänge kommun, Verksamhetsstöd/HR-kompetens, bemanning Timvikarie till skola och förskola i Borlänge kommun
Som vikarie inom förskolan arbetar du med barn i åldrarna 1-5 år utspridda på Borlänge kommuns alla förskolor. Du ersätter den ordinarie personalen och deltar i det dagliga arbetet med barnen. Tillsammans med övriga förskollärare och pedagoger arbetar du för att bibehålla en god kvalité i förskolan. Som vikarie inom skolan arbetar du med barn i åldrarna 6 år upp till gymnasiet utspridda på Borlänge kommuns alla skolor. Du ersätter den ordinarie personalen och deltar i det dagliga arbetet med eleverna. Arbetet är varierande. Du kan arbeta som l...
2024-04-15 2024-05-06
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Barnskötare till Humlans förskola
I rollen som barnskötare är du engagerad och arbetar med utgångspunkt i läroplanen för förskolan. Tillsammans med förskollärare och övriga arbetslaget driver du utbildningen framåt. Du skapar lärorika, kreativa och utvecklande miljöer för alla barn. Du arbetar utifrån aktuella styrdokument och planerar, genomför, utvärderar och utvecklar utbildningen tillsammans med arbetslaget. I arbetsuppgifterna ingår det att du synliggör barns lärprocesser och utveckling med hjälp av pedagogisk dokumentation. Som barnskötare är du delaktig i undervisningen...
2024-04-12 2024-04-26
Kiruna kommun, Förskolor Barnskötare till Jukkasjärvi förskola
I rollen som barnskötare på Jukkasjärvi förskola ingår du i ett arbetslag som tillsammans arbetar utifrån gällande styrdokument och riktlinjer för förskolan. Tillsammans i arbetslaget arbetar ni för barnens utveckling och lärande.
2024-04-11 2024-04-25
Kiruna kommun, Förskolor Barnskötare till Svappavaara förskola
I rollen som barnskötare ingår du i ett arbetslag som tillsammans arbetar utifrån gällande styrdokument och riktlinjer för förskolan. Tillsammans i arbetslaget arbetar ni för barnens utveckling och lärande. Du kommer till viss del att arbeta med barn i behov av särskilt stöd, det innebär bland annat att stötta och vägleda barnet på förskolan.
2024-04-11 2024-04-25
Barn- och utbildningsförvaltningen, Malung-Sälens kommun Barnskötare till förskolan i Lima
Jobbet som barnskötare innebär att du ser och arbetar efter barnens behov och genomför den verksamhet som planeras av teamet. Du har en helhetssyn, kan rikta uppmärksamheten dit det krävs och har positiva förväntningar på barnen och dina medarbetare. Tillsammans med pedagogerna samarbetar du i såväl pedagogiskt planerad undervisning som i fria aktiviteter. Du deltar aktivt i de arbets- och rutinsituationer som ingår i verksamheten. En stor del av arbetet innebär att jobba utomhus. Kontakt och samarbete med vårdnadshavare är också en viktig del...
2024-04-09 2024-04-21
Åre Kommun, Förskola Barnskötare till Hallen och Mörsil
Vi kan erbjuda dig ett varierande och utvecklande arbete tillsammans med barn och kollegor där huvuduppdraget handlar om att skapa en förskola som ger barnen möjligheter och förutsättningar att lära tillsammans i en kreativ miljö. Du kommer ingå i en engagerad och mångsidig personalgrupp bestående av förskollärare och barnskötare som tillsammans arbetar för kvalitén i det pedagogiska arbetet. Tillsammans med dina kollegor planerar, genomför, dokumenterar samt utvecklar ni det pedagogiska arbetet utifrån förskolans läroplan. Som barnskötare ha...
2024-04-08 2024-05-05
Åre Kommun, Förskola Barnskötare/barnskötarassistent till Forsaängens förskola
Vi söker nu utbildade barnskötare alternativt barnskötarassistenter med arbetslivserfarenhet till Forsaängens förskola. Vår vision för förskolan är att skapa "Möjligheternas förskola i tiden - en demokratisk mötesplats och barnens arena, där alla vuxna står upp för barnens rättigheter." Förskolorna i Duved har tagit ställning för ett projekterande arbetssätt där de vuxna ansvarar för kvalitén för förskolans utbildning utifrån barnens intressen. Vi lyssnar till det barnen uttrycker och bygger tillsammans med barnen ett meningsfullt innehåll ...
2024-04-08 2024-04-28
Åre Kommun, Förskola Barnskötare/barnskötarassistent till Ullåns förskola
Vi söker nu utbildade barnskötare alternativt barnskötarassistenter med arbetslivserfarenhet till Ullåns förskola. Vår vision för förskolan är att skapa "Möjligheternas förskola i tiden - en demokratisk mötesplats och barnens arena, där alla vuxna står upp för barnens rättigheter." Förskolorna i Duved har tagit ställning för ett projekterande arbetssätt där de vuxna ansvarar för kvalitén för förskolans utbildning utifrån barnens intressen. Vi lyssnar till det barnen uttrycker och bygger tillsammans med barnen ett meningsfullt innehåll utifr...
2024-04-08 2024-04-28
Ronneby kommun, Arbete och välfärd Vi söker dig som vill arbeta som avlösare till barn
Avlösarservice innebär att en person tillfälligt övertar omvårdnaden av ett barn som i annat fall vårdas eller får stöd av närstående i hemmet. Som avlösare avlastar du vårdnadshavare till ett barn som har funktionsnedsättning. Avlastningen kan ske i hemmet eller genom att exempelvis ta med barnet till en lekpark, till simhallen eller aktivera barnet på annat sett efter överenskommelse med barnets vårdnadshavare. Tjänstgöringen sker mestadels kvällstid och under helgen.
2024-04-05 2024-05-31
Sollefteå kommun, För- och grundskola Barnskötare till Helgum förskola, vikariat
Arbetet innebär att du tillsammans med barn och arbetslag utforskar, upptäcker, reflekterar i vardagen samt genomför planerad undervisning. Du arbetar dagligen med att skapa en trygg, rolig och lärorik miljö för våra barn i förskolan. Du ska tillsammans med övriga pedagoger i arbetslaget utveckla förskolans verksamhet i enlighet med läroplanen för förskolan och kommunens mål och riktlinjer samt delta i utbildningar och möten som till viss del ligger på kvällstid.
2024-04-02 2024-04-19
Kumla kommun Timvikarier till förskola, fritids och skola
Du kommer att vara en viktig extraperson för våra barn i Kumlas förskolor, fritis och skolor. Du hjälper till och stöttar barnen i deras utveckling. Du bidrar till trivsel för barnen och väcker deras nyfikenhet för nya upptäckter. På förskolan och i skolan har du alltid barnen i fokus vilket innebär att ska du ha en god överblick över barngruppen både inne och utomhus. Du har alltid lämpliga kläder för utevistelse och du gillar att vara ute för lek och upptåg oavsett väder. Det är dina ordinarie kollegor som har det pedagogiska ansvaret men s...
2024-04-02 2024-06-30
Årjängs kommun, Utbildning- och barnomsorg Barnskötare till förskolor i Årjäng och Töcksfors
Vi söker barnskötare till flera av våra förskolor - Karlavagnen, Paletten, Regnbågen och Skogsgläntan. Som barnskötare på våra förskolor kommer du tillsammans med dina kollegor ansvara för utvecklingen av den pedagogiska verksamheten. Med förskolans läroplan som grund arbetar du med att planera, genomföra och utvärdera undervisningen och utbildningen. Du arbetar även för en trygg och lustfylld verksamhet där vi tar avstamp i barnets bästa. Ser du som barnskötare fördelarna med nedanstående punkter då skall du söka jobb hos oss. • Få ingå i ...
2024-04-01 2024-04-30
Sollefteå kommun, För- och grundskola Barnskötare till Långsele, vikariat
Arbetet innebär att du tillsammans med barn och arbetslag utforskar, upptäcker, reflekterar i vardagen samt genomför planerad undervisning. Du arbetar dagligen med att skapa en trygg, rolig och lärorik miljö för våra barn i förskolan. Du ska tillsammans med övriga pedagoger i arbetslaget utveckla förskolans verksamhet i enlighet med läroplanen för förskolan och kommunens mål och riktlinjer samt delta i utbildningar och möten som till viss del ligger på kvällstid.
2024-03-27 2024-04-19
Sollefteå kommun, För- och grundskola Barnskötare till Öhn-Resele-Kalknäs rektorsområde, vikariat
Om erforderliga beslut fattas så söker vi nu barnskötare till rektorsområdet Öhn - Resele - Kalknäs rektorsområde, med placering på Resele förskola. Dina arbetsuppgifter som barnskötare är att arbeta i enlighet med förskolan läroplan LpFö2018. Du kommer att vara delaktig i planering, uppföljning och dokumentation av verksamheten samt tillsammans med arbetslaget genomföra den pedagogiska verksamheten för barn i åldrarna 1-5 år.
2024-03-26 2024-04-29
Uppvidinge kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Timvikarier till barn- och utbildningsförvaltningen
Vi söker vikarier till våra verksamheter inom förskola, skola och fritidshem. Att vara vikarie innebär att du arbetar kortare perioder men det kan även innebära längre perioder. Ofta blir du kontaktad med kort varsel för att ersätta en av våra medarbetare. Det är ett omväxlande och roligt jobb att vikariera och du får många kompetenta kollegor som hjälper dig. Inom verksamheterna söker vi vikarie för: Barnskötare, elevresurser, förskollärare och lärare. Vi har förskolor på orterna: Åseda, Lenhovda, Norrhult/Klavreström, Älghult och Alstermo. ...
2024-03-25 2024-04-28
Sollefteå kommun, För- och grundskola Barnskötare till Öhn-Resele-Kalknäs rektorsområde
Om erforderliga beslut fattas så söker vi nu barnskötare till rektorsområdet Öhn Resele- Kalknäs rektorsområde, med placering på Kalknäs förskola. Dina arbetsuppgifter som barnskötare är att arbeta i enlighet med förskolan läroplan LpFö2018. Du kommer att vara delaktig i planering, uppföljning och dokumentation av verksamheten samt tillsammans med arbetslaget genomföra den pedagogiska verksamheten för barn i åldrarna 15 år.
2024-03-25 2024-04-29
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Vill du vikariera inom förskola och fritids?
I arbetet som korttidsvikarie och extrapersonal får du möjlighet att träffa många olika människor, knyta kontakter samt skaffa dig värdefull erfarenhet av flera olika verksamheter. Som korttidsvikarie ska du kunna åka ut på arbete med kort varsel. Du arbetar på flera olika arbetsplatser och arbetstiderna varierar beroende på verksamheternas behov. Som korttidsvikarie planerar du själv in den tid du vill arbeta i systemet Time Pool. Ju mer flexibel du är gällande tillgängligheten, desto större chans har du att få jobb.
2024-03-18 2024-06-02
Åre Kommun, Förskola Barnskötare till Undersåker
Vi kan erbjuda dig ett varierande och utvecklande arbete tillsammans med barn och kollegor där huvuduppdraget handlar om att skapa en förskola som ger barnen möjligheter och förutsättningar att lära tillsammans i en kreativ miljö. Du kommer ingå i en engagerad och mångsidig personalgrupp bestående av förskollärare och barnskötare som tillsammans arbetar för kvalitén i det pedagogiska arbetet. Tillsammans med dina kollegor planerar, genomför, dokumenterar samt utvecklar ni det pedagogiska arbetet utifrån förskolans läroplan. Som barnskötare ha...
2024-03-15 2024-05-25
1 2 >