Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Barnskötare till Majbackens förskola
I rollen som barnskötare är du engagerad och arbetar med utgångspunkt i läroplanen för förskolan. Tillsammans med förskollärare och övriga arbetslaget driver du utbildningen framåt. Du skapar lärorika, kreativa och utvecklande miljöer för alla barn. Du arbetar utifrån aktuella styrdokument och planerar, genomför, utvärderar och utvecklar utbildningen tillsammans med arbetslaget. I arbetsuppgifterna ingår det att du synliggör barns lärprocesser och utveckling med hjälp av pedagogisk dokumentation. Som barnskötare är du delaktig i undervisningen...
2022-11-25 2022-12-09
Kiruna Kommun Barnskötare till Kottens förskola
I rollen som barnskötare ingår du i ett arbetslag som tillsammans arbetar utifrån gällande styrdokument och riktlinjer för förskolan. Tillsammans i arbetslaget arbetar ni för barnens utveckling och lärande. Inom Kottens förskola jobbar vi aktivt med hållbar utveckling samt naturkunskap.
2022-11-25 2022-12-09
Gävle kommun, Sätra förskoleområde Nyfiken och driven barnskötare till Majgårdens förskola, avdelning Stacken
Vill du utgöra en viktig del i barns utveckling? Är du en utbildad barnskötare med tidigare erfarenhet av arbete med barn i behov av särskilt stöd? Då kan detta vara en tjänst för dig! Kom och gör Gävles barns framtid med oss! Nu söker vi en barnskötare till Majgårdens förskola, till specialavdelningen Stacken. Rollen som barnskötare innebär att du tillsammans med dina kollegor bidrar till utbildningen på förskolan. I arbetet ingår planering, genomförande, dokumentation och uppföljning samt utvärdering enligt beslutade mål och riktlinjer. På ...
2022-11-25 2022-12-14
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Barnskötare till Lombolo förskola
I rollen som barnskötare ingår du i ett arbetslag som tillsammans arbetar utifrån gällande styrdokument och riktlinjer för förskolan. Tillsammans i arbetslaget arbetar ni för barnens utveckling och lärande.
2022-11-25 2022-12-11
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Härmsta förskola söker barnskötare
Som barnskötare har du kunskap om förskolans läroplan och övriga aktuella styrdokument. Du följer de normer och värden som förskolans läroplan anger och bidrar till att genomföra förskolans uppdrag så att: • omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet • genomförandet utgår från läroplanen och det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare tillägnat sig • spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan blir en del av undervisningen • pedagogiskt innehåll och miljöer inspirerar till utveck...
2022-11-25 2022-12-15
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Barnskötare till Blåsbo förskola
Med läroplanen som grund arbetar du projektinriktat och utgår från barnens intressen. Du skapar förutsättningar för att varje barn utifrån sina behov ges utrymme att utvecklas. Som barnskötare är du en viktig person för barnen genom ditt arbete i barngruppen och i samarbetet med dina kollegor. Den största delen av din tid är du tillsammans med barngruppen där du är med och ansvarar för deras undervisning och utveckling. Det innebär att du tar inspirerar och utmanar barnen att vilja, våga utvecklas. Du tar initiativ, skapar förutsättningar, ko...
2022-11-25 2022-12-05
Kiruna kommun, Förskolor Barnskötarevikariat till Lokeldarens förskola
Lokeldarens förskola är en certifierad Grön Flagg förskola. Den består av en avdelning för barn i åldern 1-3 år och en avdelning för barn i åldern 3-5 år. På Lokeldarens förskola är hållbar utveckling i fokus och barnens utforskande inom det naturvetenskapliga området är prioriterat. I rollen som barnskötare ingår du i ett arbetslag som tillsammans arbetar utifrån gällande styrdokument och riktlinjer för förskolan. Tillsammans i arbetslaget arbetar ni för barnens utveckling och lärande.
2022-11-25 2022-12-11
Luleå kommun, Buf Verksamhet Förskola Barnskötare till Persö förskola
Du arbetar självständigt och tillsammans med kollegor med utveckling av förskolans lärmiljöer, utifrån läroplanens mål och intentioner. Du är väl förtrogen med styrdokument som du kopplar till barns lärande och vår verksamhet. Du är nyfiken på barns lärande och är intresserad av att hålla dig uppdaterad inom ämnen kring barns utveckling och lärande. Du ska tycka om att vara utomhus och se utemiljön som en möjlighet till lärandetillfällen.
2022-11-25 2022-12-02
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Barnskötare till Rösegårds förskola
Som barnskötare arbetar du med barnen på förskolan tillsammans med barnskötare och förskollärare i arbetslaget. Det är förskolläraren som ansvarar för att det pedagogiska arbetet bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och du blir en viktig stöttepelare genom ditt arbete i barngruppen. Du kommer att arbeta främjande med omsorg, utveckling och lärande.
2022-11-25 2022-12-05
Kristianstad kommun, Skolområde Västra Barnskötare, Helgedals förskola
I arbetet som barnskötare ska du verka för att verksamheten bygger på varje barns naturliga nyfikenhet och lust att lära. Det innebär att du med läroplanen som bas arbetar med metod, innehåll och bemötande utifrån varje barns kunskaper, erfarenhet och specifika förutsättningar i arbetet.  Som barnskötare är du aktiv i arbetslagets planering, genomförande, dokumentation, utvärdering och utveckling av den pedagogiska verksamheten. Tillsammans med kollegor arbetar du för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Kontakten och samarbetet med...
2022-11-24 2022-12-07
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Barnskötare till förskolorna i Braås och Dädesjö
Vi söker nu barnskötare till våra förskolor i Braås och Dädesjö. Vi har fyra förskolor inom området och man driver sina utvecklingsarbeten tillsammans utifrån vår verksamhetsplan genom olika utvecklingsgrupper. Vi arbetar i olika projekt under läsåret där vi följer barnens intressen samtidigt som vi undervisar utifrån läroplanenens olika målområden. Vårt pedagogiska fokus ligger nu på trygghet, språkutveckling och matematik för att alla ska känna tillit och få förutsättningar för kommunikation, förståelse och utveckling efter sin förmåga. Vi ha...
2022-11-24 2022-12-08
Barn- och utbildningsförvaltningen, Malung-Sälens kommun Barnskötare till Ekorrens rektorsområde
På förskolan arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla förskolan i Malung-Sälens kommun. Ekorrens rektorsområde består idag av tre förskoleverksamheter som är utplacerade i centrala Malung och Malungsfors. Vi har ca 150 barn inskrivna, indelade i olika grupper i åldrarna 1-5 år. Vi söker just nu en barnskötare som vill vara med och fortsätta utveckla verksamheten. Som barnskötare bidrar du till att vardagen på förskolan fungerar väl och att omsorgen och det dagliga pedagogiska arbetet bygger på barns delaktighet och v...
2022-11-24 2022-12-18
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Vikariat Barnskötare till Bullerbyns förskola Mellangården
På grund av pågående renovering kommer du att vara placerad på Lombolo förskola under perioden. Tjänsten omfattar 75% av en heltidstjänst. I rollen som barnskötare ingår du i ett arbetslag som tillsammans arbetar utifrån gällande styrdokument och riktlinjer för förskolan. Tillsammans i arbetslaget arbetar ni för barnens utveckling och lärande.
2022-11-24 2022-12-04
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Vikariat Barnskötare till Bullerbyns förskola Norrgården
På grund av pågående renovering kommer du att vara placerad på Bolagsskolans förskola under perioden. I rollen som barnskötare ingår du i ett arbetslag som tillsammans arbetar utifrån gällande styrdokument och riktlinjer för förskolan. Tillsammans i arbetslaget arbetar ni för barnens utveckling och lärande.
2022-11-24 2022-12-08
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Barnskötare till Södra Källtorp
I din roll som barnskötare innebär det att du tillsammans med kollegor på förskolan organiserar, strukturerar och driver verksamheten utifrån den pedagogiska idén och vår vision. Detta med ambition om att alltid ge barn, föräldrar och kollegor bästa möjliga möte. Du kommer också att vara delaktig i att dokumentera det pedagogiska arbetet samt vara med och driva och dokumentera det gemensamma systematiska kvalitetsarbetet på enheten.
2022-11-23 2022-12-07
Helsingborgs stad Barnskötare till Kattarps förskola
Om arbetsplatsen Kattarps förskola ligger centralt i byn och i nära anslutning till Kattarps skola i den norra delen av Helsingborg. Förskolan är uppdelad på fyra avdelningar, två yngrebarns avdelningar och två äldrebarns avdelningar med ca 70 barn och vid behov under året möjliggör vi för fem avdelningar. På Kattarps förskola har vi fokus på kvalitet och likvärdighet för våra barn. Du omges av nyfikna pedagoger som vill utveckla vår förskola och ser olikheter som en tillgång. Hos oss står lärmiljöer i fokus och vi utvecklas tillsammans med b...
2022-11-23 2022-12-04
Knivsta kommun, Skola/förskola Barnskötare Norrgårdens förskola
Du planerar och genomför både planerad och spontan undervisning med barnen på förskolan utifrån målområden i förskolans läroplan. Du har förmåga att arbeta självständigt leda planerade samlingar och undervisningstillfällen tillsammans med barnen. Du dokumenterar, följer upp och utvecklar kvaliteten i utbildningarna för barnen i samarbete med dina kollegor.
2022-11-23 2022-11-30
Staffanstorps kommun, Förskoleområde Norr/Centrum Vikarierande Barnskötare
Har du ett genuint intresse för barns omsorg, trygghet, glädje, lärande och utveckling? Vill du ha en unik och dynamisk arbetsplats i framkant? En förskola där trivsel, arbetsglädje och utveckling prioriteras? Som en medveten närvarande barnskötare ska du arbeta för att ge barnen en trygg, lustfylld, lärorik och kreativ tid hos oss. Här bildar omsorg, fostran och lärande en helhet. Du är en medforskande barnskötare som vet att utveckling grundas i nära trygga relationer.
2022-11-23 2022-12-10
Kristianstad kommun, Skolområde Västra Barnskötare, Smedjegårdens förskola
I arbete som barnskötare ska du verka för att verksamheten bygger på varje barns naturliga nyfikenhet och lust att lära. Det innebär att du med läroplanen som bas arbetar med metod, innehåll och bemötande utifrån varje barns kunskaper, erfarenhet och specifika förutsättningar i arbetet. Tjänsten är en resurstjänst där du enligt ett fast schema förstärker på flera av förskolans åtta avdelningar. Tillsamman med kollegor arbetar du för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Kontakten och samarbetet med barnens föräldrar samt samarbete m...
2022-11-23 2022-12-07
Halmstads kommun, Skolområde B Barnskötare med Specialpedagogisk kompetens till Kastanjealléns förskola
Du som söker vet att arbeta i förskolan är ett av världens bästa yrken och du förundras över barns nyfikenhet och kreativitet. Du känner ett stort engagemang gällande ditt arbete och drivs av lusten att varje dag finna de där stunderna när barnens stjärnögon gnistrar av lust att utforska, undersöka och lära sig nya saker. Du har förmågan att arbeta utifrån läroplanens uppdrag tillsammans med förskollärarna. Du är väl förtrogen med Lpfö18 och har förmågan granska ditt eget pedagogiska ledarskap som ett led i att uppnå hög kvalitet i utbildningen...
2022-11-23 2022-12-09
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Barnskötare till Skeppet förskola
Skeppets förskola består av 3 avdelningar och ligger på Teleborg i Växjö. Här arbetar alla pedagoger gemensamt och delar på det övergripande ansvaret för barngruppens trygghet och lärande. För att synliggöra och stärka vår syn på barn och deras kunskap ser vi både vår inne- och utemiljö som viktig, Vår miljö ska vara välkommande och erbjuda platser för möte och där barn kan utveckla sin kreativitet, fantasi och självständighet. Vi söker nu en barnskötare på 80% till vår förskola med ett riktat uppdrag. Du kommer att finnas som en förstärkning ...
2022-11-23 2022-12-07
Strängnäs kommun, Finninge förskolor Barnskötare till Finninge förskoleenhet
Vi söker dig som i ditt uppdrag som barnskötare vill vara med och fortsätta utveckla Finninges förskolor. Du kommer tillsammans med ditt arbetslag planera, bedriva och dokumentera undervisning och utbildning i enlighet med gällande läroplan. Du, tillsammans med övrig personal, arbetar ständigt för att skapa en trygg, rolig och utmanande utbildning för barnen.
2022-11-22 2022-12-06
Göteborgs Stad , Förskoleförvaltningen Barnskötare till Friarelyckan 55 Förskolan Nova
Barnskötare med stort intresse för att bidra med utveckling och arbetsglädje sökes till förskolan Nova i Gerrebacka! Är du barnskötare med ett genuint intresse för barns utveckling och lärande? Vill du vara med och utveckla förskolans verksamhet utifrån Lpfö-98, rev-18 och med inspiration av Reggio Emilias pedagogiska filosofi? Då kan du vara den vi söker! Förskolan Nova ligger direkt i anslutning till skog och natursköna områden i Gerrebacka : Förskolan har 5 avdelningar och är indelade efter ålder vilket innebär att varje avdelnings miljö ä...
2022-11-22 2022-12-06
Härryda kommun Barnskötare till Ljungna förskola
Vi söker en barnskötare som har barnet i fokus och vill utvecklas och fylla vår verksamhetsidé med handling tillsammans med oss. Vi arbetar kontinuerligt för att utveckla verksamheten och vårt eget kunnande genom att mötas i utvecklingsgrupper tillsammans med en annan förskola i vår enhet. För oss är ett gott förhållningssätt, samverkan och arbetsglädje av största vikt. Tillsammans i arbetslaget ansvarar ni för planering, genomförande, och utvärdering av det pedagogiska arbetet med barnen enligt Läroplan för förskolan. I ditt arbete som pedag...
2022-11-22 2022-12-06
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Barnskötare till Spetsamossens förskola
Vi söker nu efter dig som vill arbeta tillsammans med oss på Spetsamossens förskola. Förskolan är centralt belägen i Växjö. Vi kan utnyttja kulturlivet i stan som till exempel teater, musik, biblioteket och Växjö konsthall. Förskolan har en härlig utemiljö, med en stor gård som inbjuder till en utforskande och lärorik verksamhet. Vår pedagogiska idé är: Barn kan, vi är deras verktyg. Som barnskötare tar du ett stort ansvar för dina arbetsuppgifter utifrån din utbildning och dina kompetenser. I ditt arbete ingår att stimulera alla barn till att...
2022-11-22 2022-12-06
1 2 3 4 5 >