Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Barnsjuksköterskor till barnonkologisk avdelning i Lund
Det är en mycket komplex verksamhet där du ger patientnära omvårdnad, jobbar med medicinsk teknik, läkemedelsadministrering, behandlingar med cytostatika, immunoterapi och stamcellstransplantationer. De möjliga behandlingarna utvecklas hela tiden. Avdelningen samarbetar med andra barnonkologi-centra både nationellt och internationellt. Vi ordnar också egna utbildningstillfällen med olika teman inom barnonkologi. - Jag har varit på avdelning 64 i 17 år och jag får aldrig tråkigt. Barn är speciella. Alla är unika individer. Du kan få ett barn s...
2021-08-02 2021-08-30
Region Jämtland Härjedalen, Område Barn och ungdomsmedicin Sjuksköterska välkomnas till Barnavdelningen på Östersunds sjukhus!
Barn- och ungdomsavdelningen (Avdelning 108) ger vård till barn och ungdomar från 0 till 18 år. Vi tar emot patienter med olika medicinska, kirurgiska, öron- och ögon- och ortopediska sjukdomar. Avdelningen är i första hand en akutvårdsavdelning men bedriver även viss planerad vård. Vi som arbetar här är specialistutbildade för att ta hand om just barn och ungdomar. Vi har också ett nära samarbete med Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). På avdelningen arbetar läkare, barnsjuksköterskor, sjuksköterskor, barn-/undersköterskor, dietist, sjukgymnas...
2021-07-27 2021-08-22
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Skolsköterska, Bockstenskolan, Deromeskola och Vidhögeskolan
Dina huvudsakliga uppgifter utgår från skolsköterskans basprogram och årshjul samt att stödja pedagogerna i deras arbete, främjande och förebyggande elevhälsa, stödja i det åtgärdande arbetet i kontakt med pedagoger,elevhälsoteam, elever och föräldrar. Du ingår i skolans elevhälsateam och arbetar nära skolans rektorer, speciallärare, kurator och skolpsykolog. En inkluderande elevsyn ska prägla ditt arbete och förhållningssätt. Du stödjer skolans personal, tar till vara på deras engagemang och har mod att utmana för utveckling. Tjänsten inneb...
2021-07-20 2021-08-03
Region Skåne, Primärvården Barnsjuksköterska till Barnavårdscentralen Familjens hus i Malmö
Vi välkomnar nu en barnsjuksköterska alternativt distriktssköterska som vill bli en del av vårt team! Hos oss arbetar du utifrån ett helhetsperspektiv med barnets och familjens hälsa i fokus. Du är ett aktivt stöd för föräldrar och barn och möter dem individuellt eller i grupp utefter deras behov. Förutom sedvanliga uppgifter på barnavårdscentral ingår också att samverka med övriga aktörer på vår familjecentral såsom barnmorskor, öppna förskolan, vår sociala rådgivning och våra familjepedagoger. Vi är måna om att du ska känna dig trygg i din ...
2021-07-16 2021-08-13
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Sjuksköterska till barnmottagningen i Hudiksvall
I arbetsuppgifterna ingår pedagogiskt och medicinskt förberedelsearbete, behandling, provtagning, telefonrådgivning mm. Besöken kan vara både planerade och akuta. Som sjuksköterska på mottagningen har du egen mottagningsverksamhet inom ett eller flera specialområden. Mottagningens öppettider just nu är 08.00-16.00 måndag-fredag, men vi ser även att vi bör vara öppen för förändringar om behov och efterfrågan ändras. Vi har även SSIH till en del av våra patienter och det kan även bli aktuellt att arbeta tillsammans med SSIH-teamet. Vi ser ä...
2021-07-16 2021-08-13
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Barnsjuksköterskor till barn och ungdomskirurgiavdelning i Lund
Drivs du av att arbeta med barn och ungdomar och deras familjer? Vi välkomnar nu dig som vill vara med och göra skillnad, möta de mest unika patienterna med ovanliga diagnoser. - Barnen har varierande vårdbehov vilket innebär att vi som arbetar med dem får anpassa vården utifrån det unika barnet. Det är ett varierande, roligt, arbete att ta hand om barn i åldrarna 0-18 år och stötta dem och deras familjer genom perioder av sjukdom. Avdelningen har högt i tak, alla yrkeskategorier, och ett gott samarbete kring barnen och deras vård. Allas kunsk...
2021-07-06 2021-08-03
Region Gotland, Primärvård BVC Distriktssköterska/barnsjuksköterska BVC
Arbetsuppgifterna består av egen mottagning med sedvanliga BHV-kontroller enligt Barnhälsovård uppdrag 2020 samt Rikshandboken för barnhälsovård, läkarmottagning, hembesök, gruppverksamhet mm.
2021-07-06 2021-09-05
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab BHV-sjuksköterska till Familjecentralen i Markaryd/Strömsnäsbruk
Som BHV-sjuksköterska arbetar du utifrån ett helhetsperspektiv med barnets bästa i fokus. Du är ett aktivt stöd till föräldrar för att stärka dem i sin föräldraroll. Du möter barn och föräldrar med olika behov. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat mottagningsarbete, hembesök, föräldragrupper, hälsofrämjande och föräldrastödjande samtal, rådgivning och vaccinationer, allt i enlighet med barnhälsovårdens riktlinjer.
2021-07-02 2021-08-16
Region Västerbotten, Barn och ungdomscentrum VB Forskningssjuksköterska, Barn- och ungdomscentrum, Umeå
Som forskningssjuksköterska hos oss ger du viktigt service och skapar möjligheter för den kliniska forskning som bedrivs på Norrlands Universitetssjukhus. I arbetet som forskningssjuksköterska ansvarar du bl.a. för att kalla och informera studiedeltagare och deras föräldrar men även andra kontakter med deltagarna inklusive olika mätningar, blodprovstagning och dokumentation. Tillsammans är ni tre forskningssjuksköteskor som planerar, genomför, administrerar och rapporterar i kliniska studier. Verksamheten är huvudsakligen dagtid, men kvälls- ...
2021-06-24 2021-08-08
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Barnsjuksköterska/Sjuksköterska till Barn- och ungdomsmottagningen i Gävle
Du erbjuds ett givande och meningsfullt arbete där du får ta hand om Gävleborgs barn och ungdomar. Ditt arbete värdesätts och din insats är betydelsefull. I arbetsuppgifterna som barnsjuksköterska ingår bl.a. pedagogiskt och medicinskt förberedelsearbete, behandling, provtagning, telefonrådgivning, samordning av insatser och kliniskt administrativt stöd åt läkare. Det kan vara både planerade och akuta besök. Sjuksköterskor har också egen mottagningsverksamhet. Tjänsten innebär viss tjänstgöring på avdelningen.
2021-06-10 2021-08-15
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Barnsjuksköterskor, natt, till barnakutmottagning i Malmö
Vill du ha ett utvecklande och givande arbete i ett gott arbetsklimat? I rollen som barnsjuksköterska alternativt sjuksköterska kommer du att arbeta med vanligt förekommande arbetsuppgifter på en barnakutmottagning, såsom triagering till rätt vårdnivå, omhändertagande och behandling av akut sjuka barn. Förutom det direkta arbetet med patienten är alla medarbetare delaktiga i att utveckla och förbättra vården på vår enhet. Våra funktionsanställda specialistsjuksköterskor ansvarar för att du som nyanställd får ett individuellt anpassat introd...
2021-06-10 2021-08-31
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Barnsjuksköterska till projekt konsultteam palliativ vård för barn i Lund
Har du intresse och erfarenhet av palliativ vård för barn och ungdomar? Kan du tänka dig att utveckla och driva ett projekt och vara samordnare i ett konsultativt team i palliativ vård? Då kan du vara den vi letar efter, som tillsammans med övriga yrkeskategorier i teamet, arbetar med att utveckla den palliativa vården i södra sjukvårdsregionen. Som barnsjuksköterska är du teamsamordnare med uppdrag att förutom palliativt arbete koordinera och leda teamets arbete, stämma av ekonomi med uppdragsgivare med mera. Teamet är organiserat inom verksa...
2021-05-28 2021-08-20
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Sjuksköterskor och barnsjuksköterskor till barnakutmottagning i Malmö
Vill du ha ett utvecklande och givande arbete i ett gott arbetsklimat? I rollen som barnsjuksköterska alternativt sjuksköterska kommer du att arbeta med vanligt förekommande arbetsuppgifter på en barnakutmottagning, såsom triagering till rätt vårdnivå, omhändertagande och behandling av akut sjuka barn. Förutom det direkta arbetet med patienten är alla medarbetare delaktiga i att utveckla och förbättra vården på vår enhet. Våra funktionsanställda specialistsjuksköterskor ansvarar för att du som nyanställd får ett individuellt anpassat introd...
2021-05-11 2021-08-31