Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Kronoberg, Sjukhusvård Logoped till Barnlogopedmottagningen, Familjehälsan
Barnlogopedmottagningen är en del av enheten Familjehälsan, där vi tillsammans i våra olika professioner och uppdrag arbetar utifrån vår ledstjärna: För barnets bästa. Inom Familjehälsan finns tillgång till många professioner med kunskap om barn och barns utveckling på olika sätt. Vi är förutom barnlogopeder även psykologer, kuratorer och sjuksköterskor m fl. Inom barnlogopedmottagningen arbetar vi främst med bedömning och behandling av barns tal- och språkutveckling, men även med ät- och sväljproblematik hos barn och ungdomar. På våra två m...
2022-11-24 2022-12-18
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Logoped till Habiliteringsmottagning vuxna Ystad
Som logoped hos oss ingår att ge insatser utifrån bedömning och analys kring kommunikations-, tal- och språksvårigheter. Personer med funktionsnedsättning utvecklar inte alltid sin kommunikationsförmåga enligt förväntan och har därför behov av och rätt till alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Du ansvarar för att patienten har ett sätt att förmedla sig på och att omgivningen vet hur de ska stötta och utveckla detta. I rollen ingår även att göra bedömning och analys kring ätande. Du provar ut, förskriver och följer upp hjälpmedel. ...
2022-11-21 2022-12-06
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Audionom till Audiologimottagning i Kristianstad
Vi har nu möjlighet att välkomna en audionom till vår mottagning! Som audionom hos oss är arbetsuppgifterna varierande och innefattar såväl sedvanlig diagnostik, där ABR- och OAE-mätningar ingår, som hörselrehabilitering för följande målgrupper: - Barn och ungdomar till och med 19 år som är i behov av medicinsk öron- eller hörseldiagnostik och behandling i alla former. - Personer som är 20 år och äldre i behov av grundläggande hörselrehabilitering där det samtidigt förekommer öronsjukdom i hörselgång, trumhinna och/eller mellanöra. - Vuxna p...
2022-11-18 2022-12-04
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Logoped till Habiliteringsmottagning barn och unga i Malmö
Som logoped hos oss arbetar du med alla våra patientgrupper. I din roll ansvarar du för utredning och behandling av barn och ungdomar med kommunikations-, tal- och språksvårigheter och/eller med ät- och sväljsvårigheter. I samarbete med andra teammedlemmar ger du även information, handledning och utbildning till personer i barnets närmiljö. På habiliteringen ligger vi i framkant vad gäller digitala vårdkontakter. Vi ger vårdkontakter på distans när detta är möjligt, vilket uppskattas av både patienter och deras anhöriga. Därför söker vi nu en ...
2022-11-18 2022-12-18
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Logoped till Habiliteringsmottagning barn och unga i Malmö
Som logoped hos oss arbetar du med alla våra patientgrupper. I din roll ansvarar du för utredning och behandling av barn och ungdomar med kommunikations-, tal- och språksvårigheter och/eller med ät- och sväljsvårigheter. I samarbete med andra teammedlemmar ger du även information, handledning och utbildning till personer i barnets närmiljö. På habiliteringen ligger vi i framkant vad gäller digitala vårdkontakter. Vi ger vårdkontakter på distans när detta är möjligt, vilket uppskattas av både patienter och deras anhöriga. Därför söker vi nu en...
2022-11-16 2022-12-07
Region Gävleborg, VO Habilitering och Barnpsykiatri Logoped till vuxenhabiliteringen
Att arbeta som logoped på vuxenhabiliteringen är ett spännande jobb för dig som vill ha variation i din vardag och utvecklas i din yrkesroll som logoped inom habilitering. Arbetet förutsätter att du har god förmåga att samarbeta med övriga yrkesprofessioner i teamen som finns i Gästrikland och Hälsingland samt god förmåga att samverka med andra samverkansparter internt och externt. Teamen består av fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, logopeder, psykologer och administrativ personal. Vi arbetar till stor del utifrån ett konsultativt ar...
2022-11-15 2022-12-11
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Logoped till Vuxenhabiliteringen i Ängelholm
Vi välkomnar nu en ny logopedkollega till vårt engagerade team. Som logoped arbetar du med bedömningar och interventioner samt med att stötta patienter med tal-, språk- och kommunikationsstörningar. Därtill arbetar du även inom området nutrition. I dina arbetsuppgifter ingår det att bedöma behov av, ordinera och prova ut kommunikationshjälpmedel. Du samordnar dina arbetsuppgifter med övriga teammedlemmar. Utöver arbetar du med alternativa och kompletterande kommunikationssätt (AKK) för dina patienter. Du håller i utbildningar och grupper inom ...
2022-11-14 2022-12-05
Region Gävleborg, VO Paramedicin Logoped till logopedenheten Hudiksvall
Vi erbjuder dig varierande arbetsuppgifter med möjlighet att arbeta inom flera logopediska områden; barn- och neurologopedi. Vi är delvis öppna för att diskutera dina egna önskemål. Besöken kan vara både inom öppenvård och slutenvård. Teamarbete och hembesök kan förekomma. Vi arb...
2022-11-14 2022-12-11
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Logoped, vikariat, till Logopedmottagning i Trelleborg
Vi söker nu dig som är logoped och intresserad av att arbeta med både barn och vuxna. Det är ett givande och varierande arbete med sju andra erfarna logopedkollegor och en medicinsk sekreterare som närmaste arbetskollegor. Dina arbetsuppgifter kommer främst bestå av: - utredning, diagnosticering och behandling av barn i förskoleålder med tal- och språksvårigheter. - utredning, diagnosticering och behandling av vuxna med tal-, språk- och sväljsvårigheter. - utprovning och förskrivning av kommunikationshjälpmedel åt vuxna. Arbetet med de vuxna...
2022-11-04 2022-11-30
Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg Logoped, vikariat, till Logopedmottagning i Trelleborg
Denna tjänst avser en kösatsning under perioden 2023-01-01 - 2023-12-31. Uppdraget innebär huvudsakligen kliniskt arbete med och kring barn i förskoleåldern med tal- och språkstörningar, men om intresse finns skulle delar av tjänsten även kunna riktas mot utredning av språk-, läs-och skrivsvårigheter hos skolelever och vuxna. Det är ett givande och varierande arbete med sju andra erfarna logopedkollegor och en medicinsk sekreterare som närmaste arbetskollegor.
2022-11-04 2022-11-30
Region Jämtland Härjedalen, Område Barn och unga vuxna Logoped till autismteamet Barn- och ungdomshabiliteringen, BUH
Som logoped inom Barn och ungdomshabiliteringen ansvarar Du för utredning, bedömning och behandling av svårigheter med tal, oralmotorik, språk, kommunikation och ätande samt utprovning och uppföljning av kommunikationshjälpmedel hos barn och ungdomar inom målgruppen. Du deltar i tvärprofessionella utredningar, bedömningar och behandlingar, samt ger utbildning och konsultation till patienter och deras nätverk. Som logoped på Barn- och ungdomshabiliteringen arbetar Du till viss del över teamgränserna, vilket kan innebära punktinsatser i övriga ...
2022-11-02 2023-01-08
Region Jämtland Härjedalen, Område Barn och unga vuxna Logoped till ungdomsteamet Barn- och ungdomshabiliteringen, BUH
Som logoped inom Barn och ungdomshabiliteringen ansvarar Du för utredning, bedömning och behandling av svårigheter med tal, oralmotorik, språk, kommunikation och ätande samt utprovning och uppföljning av kommunikationshjälpmedel hos barn och ungdomar inom målgruppen. Du deltar i ...
2022-11-02 2023-01-08
Region Skåne, Lasarettet i Landskrona Logoped till Logopedmottagning i Landskrona
Tjänsten innebär att du främst arbetar med diagnosansvar för patienter inom Område röststörningar men en stor del av tjänsten kommer även att riktas mot arbete med utredning och behandling av barn med tal- och språkstörningar. Om intresse finns kan viss tjänstgöring bli aktuell mot Lasarettets medicinavdelningar för bedömning av tal-, språk- och sväljrelaterade svårigheter. Även andra sedanvanliga mottagningslogopediska arbetsuppgifter igår, exempelvis remissbedömning, att hålla föräldrautbildningar samt att delta i utvecklingsarbeten. Vi är l...
2022-10-27 2022-11-27
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Logoped till Centrala barn- och elevhälsan
I utbildningsförvaltningen har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka 18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna, kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar. Barn- och elevhälsan i Växjö kommun är centralt organiserad och omfattar samtliga skolsköterskor, psykologer, kuratorer, specialpedagoger, skolläkare och logopeder. Den centrala barn- och e...
2022-10-25 2022-12-01