Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Kollega till Barnskyddsteam Skåne nordost i Kristianstad
Vi söker nu en kollega till vårt kompetenta och engagerade Barnskyddsteam Skåne nordost i Kristianstad. I barnskyddsteamet arbetar du främst konsultativt med kunskapsspridning och fortbildning av all vårdpersonal inom vårt område. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att: • Förbereda presentationsmaterial, sammanställa statistik samt genomföra fortbildning och undervisning av hälso- och sjukvårdspersonal. • Arbeta med kvalitets-, kompetens- och metodutveckling för att förebygga att barn far illa och för att uppmärksamma övrig utsatthet...
2024-04-19 2024-05-10
Uppvidinge kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Logoped till centrala barn- och elevhälsan
Som logoped har du i uppdrag att tillföra ett logopediskt perspektiv i elevhälsoteamets arbete. Du arbetar hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande på individ-, grupp- och organisationsnivå. Du bidrar med kunskap om elevers förutsättningar för lärande utifrån språk och kommunikation. I uppdraget ingår att stödja rektorer, personal, elever och föräldrar genom konsultation/handledning i ärenden kring tal-, språk-, läs- och skrivutveckling. Kartläggning av logoped kan genomförs som ett komplement till skolans kartläggning om det behövs för att...
2024-04-19 2024-05-12
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Logoped alt. specialpedagog till Piltorpsskolan
Tjänsten innebär att arbeta förebyggande på skolan för att främja en miljö och undervisning som gynnar språklig utveckling hos samtliga elever. Att bidra till vår kompetensutveckling inom området är viktigt och även att kunna handleda kring olika elevärenden. Självklart använder du dina kunskaper för att öka elevers språk- och kommunikationsförmåga genom att arbeta operativt där bedömning och färdighetsträning av elevers språkliga förmåga ingår. I ditt uppdrag är det naturligt att ha nära kontakt och samarbete med elever, vårdnadshavare, lära...
2024-04-17 2024-05-01
Region Gävleborg, VO Öron näs och hals Vikariat audionom till hörcentralen
Som audionom hos oss kan du få varierande arbetsuppgifter både vad gäller diagnostik och teknisk rehabilitering. Det är ett självständigt arbete med möjlighet att prova olika inriktningar utifrån intresse som till exempel barn, tinnitus, grav hörselnedsättning och olika specialmätningar. Arbetet med dina patienter utför du självständigt men i ett nära samarbete med tekniker, ingenjör och läkare. Som audionom hos oss har du också möjlighet att arbeta med • REM • vaxborttagning. Hos oss får du • anpassad introduktion med mentorskap • ett varie...
2024-03-27 2024-04-26