Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sigtuna kommun, Bygg- och miljöförvaltningen Registrator till Sigtuna kommun
Vi söker en registrator som vill vara med och skapa högsta kvalitet i förvaltningens verksamhet! Sigtuna kommun tar just nu ett helhetsgrepp på informationshanteringen och hos oss är ditt arbetsfält högprioriterat. Du är en nyckelperson på den administrativa enheten där du samarbetar med andra registratorer och är ett professionellt stöd till verksamheten. Arbetsuppgifterna inkluderar: • Registrera och fördela inkomna handlingar, lämna ut allmänna handlingar och arkivera ärenden. • Stödja chefer och tjänstepersoner i informations- och datahant...
2022-11-22 2022-12-13
Vadstena kommun, Biblioteket Biblioteksassistent
Som biblioteksassistent träffar du många människor varje dag när du rör dig runt i biblioteket. Du finns till hands för besökarna och hjälper till med allt från vägledning och handledning vid så väl självbetjäningsautomaten som datorn, eller någon annan digital enhet, till att nästa stund arbeta läsfrämjande. Arbetet innefattar att bemanna biblioteket och samverka med kollegor inom enheten. Vidare kommer du att arbeta med olika digitala verktyg, samt med uppsökande verksamhet. Stadsbiblioteket är öppet 365 dagar om året, arbete kvällar och he...
2022-11-25 2022-12-11
Kommunledningskontoret, Hörby kommun Vikarierande kommunarkivarie
Du kommer arbeta med flera viktiga processer i kommunens omställning till digital informationsförvaltning inom områdena ärendehantering, e-arkiv, tillsyn och stöd samt verksamhetsutveckling. Arkivarien har en operativ och strategisk roll i detta arbete. I rollen ingår även traditionellt arkivarbete, så som att ordna och förteckna kommunens handlingar, men även genom att vara en stödfunktion till våra verksamheter i frågor som rör arkiv och dokumenthantering. Du ger råd avseende gallring av allmänna handlingar och stöd vid revidering och impl...
2022-11-24 2023-01-08
Göteborgs Stad , Kulturförvaltningen Arkivarie
Staben är en förvaltningsövergripande specialistenhet placerad inom avdelningen stab, kultur- och samhällsutveckling. Enheten har det strategiska ansvaret för frågor inom områdena politisk ärendeprocess, informationsförvaltning, utredningar, verksamhetsstyrning, fastighet, säkerhet och miljö. Kulturförvaltningen söker en arkivarie som vill utveckla och samordna förvaltningens processer inom arkiv och dokumenthantering. Du trivs med utvecklings- och förändringsarbete och vill bidra till en modern och kvalitetssäkrad informationsförvaltning. Di...
2022-11-24 2022-12-08
Region Jämtland Härjedalen, Regionstaben Regionarkivarie
I rollen som regionarkivarie har du ett övergripande ansvar för tillsyn och rådgivning kopplat till Region Jämtland Härjedalens arkiv och vara arkivmyndighetens förlängda arm. I Region Jämtland Härjedalen pågår under 2022 ett arbete med att införa e-arkiv. I det utvecklingsarbetet har regionarkivarien en viktig roll inom ramen för den lokala e-arkivförvaltningen, samt deltagande i leveransprojekt till e-arkivet Som regionarkivarie ska du även funktionsleda en arbetsgrupp som just nu består av två arkivarier och tre arkivassistenter. Det innebä...
2022-11-23 2022-12-27
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Hisingen Arkivassistent
Har du vana av arkivarbete och är tillgänglig omgående? Välkommen med din ansökan! Vi söker dig som under ledning av socialförvaltningens arkivarier vill arbeta med att gallra och ordna analoga och digitala arkiv. Arbetet sker under hög sekretess, utifrån gällande lagstiftning och riktlinjer. Som arkivassistent kommer du också att vara med i arbetet med att sammanställa socialtjänstens personakter för leverans till Regionarkivet. För att trivas som arkivassistent ser vi att du är en samarbetsvillig person med högt fokus på struktur. Arbet...
2022-11-18 2022-12-04