Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Brottssamordnare till Polismyndigheten, Lokalpolisområde Norrtälje
Som brottssamordnare ska du skapa förutsättningar för en bättre brottsuppklaring och därmed ökad lagföring samt bidra med att ta fram lokala lägesbilder. Du arbetar med seriebrottslighet begången antingen av lokala eller internationella brottsnätverk (IBN). Huvudområdena är: • Bostadsinbrott • Bedrägerier • Åldringsbrott • Grova stölder • Ungdomsbrottslighet • Fordonsrelaterade stölder • Sprängningar/skjutningar Brottssamordning innefattar processerna operativ brottsanalys och forensisk analys, vilket innebär systematiska analyser av brottsli...
2022-11-23 2022-12-07
Region Skåne, Koncernkontoret Samhällsanalytiker till Regional utveckling på Koncernkontoret i Malmö
Som samhällsanalytiker genomför du kvalificerade analyser och prognoser av utvecklingen i Skåne och Öresundsregionen. I enhetens arbetsuppgifter ingår att följa upp det regionala utvecklingsarbetet, bearbeta statistik samt skriva rapporter inom områden med bäring på regional utveckling. Det kan vara analyser exempelvis inom områdena arbetsmarknad, näringsliv, demografi, miljö och bostadsmarknad. För närvarande har vi framför allt behov av att tillsätta mer resurser till området arbetsmarknad/kompetensförsörjning men du måste även var beredd ...
2022-11-18 2022-12-11
Länsstyrelsen i Norrbottens län, Enheten för Samhällsplanering och kulturmiljö Handläggare Arkeologi, vikariat
I uppgifterna ingår särskilt att arbeta för att vårt kulturarv och våra kulturmiljöer vårdas, bevaras och utvecklas. Inom enheten verkar vi därutöver tillsammans för långsiktiga och hållbara lösningar och för att skapa attraktiva livsmiljöer. Enheten ansvarar förutom för kulturmiljö även för samordningen av statliga intressen, riksintressen och allmänna intressen enligt miljöbalken samt plan och bygglagen, tillsyn inom plan- och byggområdet, samråd och prövning av beslut om kommunala översikts- och detaljplaner samt statliga stöd till bostadsse...
2022-11-14 2022-12-05