Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sävsjö kommun, Socialförvaltningen Legitimerad Arbetsterapeut
I rollen som arbetsterapeut har du ett nära samarbete med fysioterapeuter, sjuksköterskor, biståndshandläggare, enhetschefer och omvårdnadspersonal. Du utreder, bedömer och genomför arbetsterapeutiska insatser samt ansvarar för förskrivning och utprovning av hjälpmedel. Du handleder i olika vårdsituationer samt utbildar omvårdnadspersonal i förflyttningsteknik och hantering av hjälpmedel. Som legitimerad yrkesutövare har du ett ansvar för journalföring av de insatser som planeras, genomförs och utvärderas. I tjänsten som arbetsterapeut ingår ä...
2022-12-02 2022-12-25
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Arbetsterapeut eller fysioterapeut med särskilt uppdrag som hjälpmedelsansvarig
Vi söker nu en ny hjälpmedelsansvarig till område Hälso- och sjukvård. Din anställning är som arbetsterapeut eller fysioterapeut. Du ansvarar för den lokala organisationen för förskrivning av hjälpmedel, med utbildning och stöd till förskrivare. Du ansvarar även för lagerhållning, inköp och är stöd till enhetschefen i hjälpmedelsbudgeten. Du har ett nära samarbete med MAR (Medicinsk ansvarig för rehabilitering) kring kvalitet och säkerhetsfrågor, samt är delaktig i att upprätta rutiner kring hjälpmedelshantering. Arbetsuppgifterna är till s...
2022-12-02 2022-12-22
Skövde kommun, Avdelning hemvård, hälso- och sjukvård Legitimerad Arbetsterapeut
Som arbetsterapeut i Skövde kommun ansvarar du för arbetsterapeutiska bedömningar och åtgärder så som träning, behandling, hjälpmedelsförskrivning samt handledning av vård- och omsorgspersonal. Kommunrehabs olika team har dagliga gemensamma avstämningar där vi fördelar arbetet och fungerar som bollplank för varandra. Arbetsterapeutgruppen har regelbundna professionsmöten. Arbetet innebär en aktiv roll i det tvärprofessionella teamarbetet kring patienterna, exempelvis genom deltagande i planeringar. Tillsammans arbetar vi för att våra patienter...
2022-12-02 2022-12-18
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Arbetsterapeut till Enhet neurorehab med placering på Neurokirurgen i Lund
Trivs du med ett varierande och utvecklande arbete samt att befinna dig i ett kreativt och sammansvetsat arbetslag? Nu söker vi en legitimerad arbetsterapeut till enhet neurorehab med placering på Neurokirurgen i Lund. Vi erbjuder ett stimulerande arbete med stor variation i en lärande miljö med stora möjligheter att påverka arbetet. Vi erbjuder också Strokekompetensutbildning (3 hp), handledning i kognition och fatigue och vid behov utbildning i AMPS. Tjänsten innebär arbete på både akut-, dagvårds- och intensivvårdsavdelning samt mottagning....
2022-12-02 2022-12-16
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Forskningsarbetsterapeut till VE Neurologi, Sus
Dina arbetsuppgifter kommer bestå av att koordinera uppföljningsdelen i vår nya stora internationella studie, och själv genomföra uppföljningar av patienter och deras närstående. Uppföljningen innefattande frågeformulär och bedömningar med ett fokus på kognitiv funktionsnedsättning och dess konsekvenser på aktivitet och delaktighet. Du kommer även att arbeta med att säkerställa kvaliteten på studiedata som samlas in från andra sjukhus som deltar i studien. En stor del av arbetet innebär att du kommer utbilda, handleda och vara ett stöd till and...
2022-12-02 2022-12-16
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Arbetsterapeut till Enhet neurorehab och med placering på neurologen och hemrehab (ESD) i Lund
Nu söker vi en arbetsterapeut till Enhet Neurorehab med placering på neurologen i Lund. Tjänsterna är placerade inom neurologin och med uppdrag inom slutenvård på en neurologisk akutvårdsavdelning, öppenvård och vår hemrehabverksamhet ESD (Early supported discharge). ESD är en evidensbaserad rehabiliteringsform vid exempelvis akut stroke. Ett interdisciplinärt sjukhusbaserat team deltar i utskrivningsplaneringen inom slutenvården och genomför rehabiliterande insatser huvudsakligen i hemmiljö. Uppdragen inom öppenvården på neurologens mottagnin...
2022-12-02 2022-12-16
Region Västerbotten, RV Arbetsterapeuter semestervikariat 2023 NUS/Umeå
Som arbetsterapeut hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre. Arbetsterapeuten arbetar individuellt eller i grupp. Ofta sker arbetet i team med andra yrkesgrupper. En viktig del i arbetsterapeutens jobb är att prova ut och anpassa olika tekniska hjälpmedel som kan underlätta tillvaron för patienten. I arbetsterapeutens arbetsuppgifter ingår också handledning och stöd till annan vårdpersonal och anhöriga.
2022-12-01 2023-03-31
Region Västerbotten, Medicinskt centrum södra Lappland Rehabassistent semestervikariat 2022, Lycksele lasarett
Som rehabassistent assisterar du främst arbetsterapeuter men också fysioterapeuter. Du får jobba med det mesta som legitimerade arbetsterapeuter får göra, förutom självständig bedömning och förskrivning. Här nedan finns i mycket stora drag de arbetsuppgifter som är aktuella: • Rehabilitering i vardagliga aktiviteter • Träning i personlig vård (ADL) • Kartläggning av hemmiljö och hjälpmedelsbehov. • Bistå vid utprovning och förskrivning av hjälpmedel. • Mobilisering (oftast med fysioterapeut) • Medverka vid teamkonferenser på rehab/medicinavd...
2022-12-01 2023-03-31
Region Västerbotten, Medicinskt centrum södra Lappland Arbetsterapeut semestervikariat 2022, Lycksele lasarett
Du kommer att vara anställd inom Paramedicinska enheten på Lycksele lasarett. Som arbetsterapeut bidrar du med din specifika kompetens för att öka individens självständighet och delaktighet i vardagliga aktiviteter. Arbetsuppgifterna är omväxlande och består bland annat av teamarbete, kognitiva bedömningar, rehabilitering, ADL, utprovning av hjälpmedel, rådgivning, vårdplanering, individuella vårdplaner och hembesök.
2022-12-01 2023-03-31
Region Skåne, Semestervikariat Arbetsterapeuter till Region Skåne inför sommaren 2023
Som arbetsterapeut hos oss får du ett omväxlande arbete med kompetenta kollegor som hjälper dig att komma in i arbetet. Med den här annonsen söker vi medarbetare till många olika områden inom vår organisation och du kan därför ange inom vilken verksamhet och på vilken ort du skulle vilja arbeta. På skane.se/rekryteringsstatus kan du se hur många som har sökt tjänsterna och i vilket skede rekryteringen är. I denna annons använder vi ett centralt ansökningsformulär för hela Region Skåne och annonsen har därför publicerats för flera orter. För a...
2022-12-01 2023-05-31
Region Skåne, Semestervikariat Arbetsterapeuter till Region Skåne inför sommaren 2023
Som arbetsterapeut hos oss får du ett omväxlande arbete med kompetenta kollegor som hjälper dig att komma in i arbetet. Med den här annonsen söker vi medarbetare till många olika områden inom vår organisation och du kan därför ange inom vilken verksamhet och på vilken ort du skulle vilja arbeta. På skane.se/rekryteringsstatus kan du se hur många som har sökt tjänsterna och i vilket skede rekryteringen är. I denna annons använder vi ett centralt ansökningsformulär för hela Region Skåne och annonsen har därför publicerats för flera orter. För a...
2022-12-01 2023-05-31
Region Skåne, Semestervikariat Arbetsterapeuter till Region Skåne inför sommaren 2023
Som arbetsterapeut hos oss får du ett omväxlande arbete med kompetenta kollegor som hjälper dig att komma in i arbetet. Med den här annonsen söker vi medarbetare till många olika områden inom vår organisation och du kan därför ange inom vilken verksamhet och på vilken ort du skulle vilja arbeta. På skane.se/rekryteringsstatus kan du se hur många som har sökt tjänsterna och i vilket skede rekryteringen är. I denna annons använder vi ett centralt ansökningsformulär för hela Region Skåne och annonsen har därför publicerats för flera orter. För a...
2022-12-01 2023-05-31
Region Skåne, Semestervikariat Arbetsterapeuter till Region Skåne inför sommaren 2023
Som arbetsterapeut hos oss får du ett omväxlande arbete med kompetenta kollegor som hjälper dig att komma in i arbetet. Med den här annonsen söker vi medarbetare till många olika områden inom vår organisation och du kan därför ange inom vilken verksamhet och på vilken ort du skulle vilja arbeta. På skane.se/rekryteringsstatus kan du se hur många som har sökt tjänsterna och i vilket skede rekryteringen är. I denna annons använder vi ett centralt ansökningsformulär för hela Region Skåne och annonsen har därför publicerats för flera orter. För a...
2022-12-01 2023-05-31
Region Skåne, Semestervikariat Arbetsterapeuter till Region Skåne inför sommaren 2023
Som arbetsterapeut hos oss får du ett omväxlande arbete med kompetenta kollegor som hjälper dig att komma in i arbetet. Med den här annonsen söker vi medarbetare till många olika områden inom vår organisation och du kan därför ange inom vilken verksamhet och på vilken ort du skulle vilja arbeta. På skane.se/rekryteringsstatus kan du se hur många som har sökt tjänsterna och i vilket skede rekryteringen är. I denna annons använder vi ett centralt ansökningsformulär för hela Region Skåne och annonsen har därför publicerats för flera orter. För a...
2022-12-01 2023-05-31
Region Skåne, Semestervikariat Arbetsterapeuter till Region Skåne inför sommaren 2023
Som arbetsterapeut hos oss får du ett omväxlande arbete med kompetenta kollegor som hjälper dig att komma in i arbetet. Med den här annonsen söker vi medarbetare till många olika områden inom vår organisation och du kan därför ange inom vilken verksamhet och på vilken ort du skulle vilja arbeta. På skane.se/rekryteringsstatus kan du se hur många som har sökt tjänsterna och i vilket skede rekryteringen är. I denna annons använder vi ett centralt ansökningsformulär för hela Region Skåne och annonsen har därför publicerats för flera orter. För a...
2022-12-01 2023-05-31
Region Skåne, Semestervikariat Arbetsterapeuter till Region Skåne inför sommaren 2023
Som arbetsterapeut hos oss får du ett omväxlande arbete med kompetenta kollegor som hjälper dig att komma in i arbetet. Med den här annonsen söker vi medarbetare till många olika områden inom vår organisation och du kan därför ange inom vilken verksamhet och på vilken ort du skulle vilja arbeta. På skane.se/rekryteringsstatus kan du se hur många som har sökt tjänsterna och i vilket skede rekryteringen är. I denna annons använder vi ett centralt ansökningsformulär för hela Region Skåne och annonsen har därför publicerats för flera orter. För a...
2022-12-01 2023-05-31
Region Västerbotten, Rehabcentrum Skellefteå Arbetsterapeut, Rehabcentrum, Skellefteå
Som arbetsterapeut hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Vi söker en arbetsterapeut som ska arbeta med patienter på vårdavdelning och/eller dagavdelning. Viss mottagnings- och gruppverksamhet kan även förekomma. Du bidrar med din specifika kompetens och samverkar med kollegor och övriga yrkesgrupper. I arbetsuppgifterna ingår även att samverka med andra verksamheter. I ditt arbete bidrar du till att öka patientens självständighet och delaktighet i vardagliga aktiviteter. Dokumentation och överrap...
2022-12-01 2022-12-15
Region Västerbotten, Rehabcentrum Skellefteå Arbetsterapeut, sommarvikariat 2023, Rehabcentrum, Skellefteå
Som arbetsterapeut hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du medverkar till att öka patientens självständighet och delaktighet i vardagliga aktiviteter.Du bidrar med din specifika kompetens och samverkar med kollegor och övriga yrkesgrupper. I arbetsuppgifterna ingår även att samverka med andra verksamheter. Dokumentation och överrapporteringar ingår i arbetsuppgifterna. Vi söker en vikarierande arbetsterapeut som i huvudsak ska arbeta med patienter på vårdavdelning, viss mottagnings- och gruppve...
2022-12-01 2023-03-31
Vingåkers kommun, Äldreomsorgen Vingåkers kommun söker arbetsterapeut till äldreomsorgen
Då en av våra arbetsterapeuter går vidare till nya utmaningar inom organisationen söker vi nu dig som är legitimerad arbetsterapeut och som vill arbeta inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun. På enheten arbetar idag fyra arbetsterapeuter, två sjukgymnaster/fysioterapeuter och en rehabassistent. Som arbetsterapeut kommer du ha ansvar för rehabilitering, behandlingar, träning, vårdplaneringar samt handledning och instruktioner till brukare, närstående och personal. i arbetsuppgifterna ingår också utprovning av hjälpmedel. Du har ett nära samarbet...
2022-12-01 2022-12-19
Tierps kommun, Hemtjänstområde Östra Arbetsterapeut, Tierps kommun
Arbetsterapeuten arbetar i team tillsammans med fysioterapeut, sjuksköterskor, fysioterapiassistenter, vård- och omsorgspersonal och enhetschef. Teamet arbetar för att uppnå en effektiv vård och omsorg utifrån kund- och processorienterad verksamhet. I arbetsuppgifterna ingår ADL- bedömningar, hjälpmedelsförskrivning/utprovning, rehabilitering, handledning och utbildning av personal.
2022-12-01 2023-01-08
Nora kommun, Omsorg Legitimerad arbetsterapeut
Vi söker nu en arbetsterapeut till Kommunrehab. Du kommer att vara en av sju stycken arbetsterapeuter och vi sitter lokaliserade på Hagby Ängar och på Tullbackagården. Vart du kommer att ha din placering beror på vad just du har för erfarenheter och kompetenser. Arbetsgruppen hjälper och stöttar varandra både i svåra ärenden och när det blir perioder med mer att göra på ett specifikt område. Du ska planera, genomföra och utvärdera arbetsterapeutiska insatser utifrån varje individs behov. I tjänsten ingår nära kontakt med anhöriga, kollegor, and...
2022-11-30 2022-12-18
Oxelösunds kommun, Äldreomsorgsförvaltningen Arbetsterapeut
Som arbetsterapeut hos oss bidrar du till att stärka individens självständighet och öka aktiviteten och delaktigheten i vardagen. Du möjliggör för personen att leva ett aktivt och självständigt liv utifrån sina mål, förutsättningar och behov och samarbetar med personens nätverk. Du arbetar med att stödja och handleda personal i ett funktions- och aktivitetsbevarande arbetssätt. I arbetet gör du funktions- och aktivitetsbedömningar. Utifrån din bedömning vidtar du sedan relevanta åtgärder såsom träning i aktivitet, förskrivning och utprovning a...
2022-11-29 2022-12-31
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Arbetsterapeut till Kärlavdelning i Malmö
Nu söker vi en arbetsterapeut till rehabiliteringsteamet på vår vårdavdelning! Hos oss erbjuder vi dig ett öppet och positivt arbetsklimat med spännande människomöten. Ditt arbete präglas av eget ansvar, delaktighet och teamarbete. Som arbetsterapeut bidrar du med din specifika yrkeskompetens i bedömning och behandling av patienten. Du arbetar nära fysioterapeut såväl som andra yrkeskategorier och tillsammans arbetar ni för att hjälpa patienten på bästa sätt. Vi har även ett nära samarbete med kommunerna vid planering och överrapportering in...
2022-11-29 2022-12-28
Lindesbergs kommun, Vård och omsorg Arbetsterapeut
Du kommer att ansvara för den generella och specifika rehabiliteringen i teamsamverkan med sjuksköterskor, enhetschef och vårdpersonal samt sjukgymnast. Som arbetsterapeut ska du utreda och bedöma behov samt utföra arbetsterapeutiska åtgärder. Här ingår ADL-bedömningar, att utföra rehabiliterande åtgärder i form av träning av funktions- och aktivitetsförmåga, förskriva hjälpmedel samt utreda och bedöma behov av anpassning i bostaden. I arbetet ingår att arbeta med nationella kvalitetsregister för en ökad kvalitetssäkring kring den enskilde. Du...
2022-11-28 2022-12-11
Vadstena kommun, Sjuksköterskegruppen Arbetsterapeut till hemsjukvårdsenhet
I rollen som arbetsterapeut har du ett nära samarbete med fysioterapeuter, sjuksköterskor, biståndshandläggare, chefer och omvårdnadspersonal. Du utreder, bedömer och genomför arbetsterapeutiska insatser samt ansvarar för förskrivning och utprovning av hjälpmedel. Du handleder i olika vårdsituationer samt utbildar omvårdnadspersonal i förflyttningsteknik och hantering av hjälpmedel. Som legitimerad yrkesutövare har du även ett ansvar för journalföring av de insatser som planeras, genomförs och utvärderas. Arbetstiden är dagtid, måndag -...
2022-11-25 2022-12-09
1 2 3 >