Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Öckerö kommun, Socialförvaltningen Välkommen till oss i Kommunal Primärvård Rehab på Öckerö!
Du ingår i teamet runt patienten tillsammans med fysioterapeut, sjuksköterska, undersköterska och biståndsbedömare. Teamen arbetar person centrerat för att hjälpa den enskilde att uppnå ökad självständighet, delaktighet och bästa möjliga livskvalité utifrån egna resurser och förmågor. Vårt uppdrag är att utföra rehabiliterande åtgärder inom kommunens ansvarsområde till personer i ordinärt boende, särskilda boenden, korttidsboende och gruppboenden inom Funktions stöd. I arbetsuppgifterna ingår bl.a. att ansvara för bedömningar, träningar, upp...
2024-04-19 2024-05-12
Region Skåne, Primärvården Arbetsterapeut till Vårdcentralen Dalby
Som arbetsterapeut på Vårdcentralen Dalby har du varierande arbetsuppgifter med både mottagningsbesök, hembesök och gruppbehandlingar och du möter patienter i alla åldrar. Du arbetar ofta självständigt och har även samarbete med andra yrkeskategorier. Arbetsterapeuten är en viktig person i teamet på vårdcentralen för att bland annat hjälpa patienter att strukturera sin vardag, aktivitetsbalans, hälsofrämjande åtgärder och handrehabilitering. Hos oss är du första instans för diagnostisering och behandling av skador i hand, underarm och armbåge....
2024-04-18 2024-05-02
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Arbetsterapeut till Vuxenpsykiatrimottagning psykos i Lund
Som arbetsterapeut hos oss arbetar du med rehabilitering, utredning och kartläggning av aktivitetsförmåga samt interventioner individuellt och/eller i grupp. Arbetsterapeutens kartläggning används som en del i planeringen av behandlingen, men även som underlag vid ansökan om kommunala insatser samt vid ersättning från Försäkringskassan. Du är enhetens specialist i rehabiliterande arbetsterapeutiska insatser och utgör den arbetsterapeutiska kompetensen för patienter, närstående, personal samt i samverkan med vårdgrannar och kommuner. Vi erbjude...
2024-04-17 2024-05-15
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Hjälpmedelskonsulent till Hjälpmedelsmottagning i Helsingborg
Nu välkomnar vi en hjälpmedelskonsulent till hjälpmedelsmottagningen i Helsingborg. Som hjälpmedelskonsulent arbetar du med utprovning och anpassning av hjälpmedel till barn, ungdomar och vuxna. Du fungerar som handledare och rådgivare till förskrivare och patienter gällande sortimentsurval, information och produktinformation samt utbildning och fortbildning. Arbetet innebär ett nära samarbete med förskrivare och hjälpmedelstekniker. Tjänsten avser ett vikariat på sex månader. Är du nyfiken på att höra mer om tjänsten och hur det är att job...
2024-04-17 2024-05-08
Strömsunds kommun, Vård- och ­socialförvaltning Arbetsterapeut till Strömsund
Personalen på Kommunrehab arbetar över hela kommunen och samarbetar med övriga yrkeskategorier (t.ex. distriktsköterskor, sjuksköterskor, biståndsbedömare, enhetschefer) inom Vård och socialförvaltningen. Arbetet innebär hembesök där du gör arbetsterapeutiska bedömningar och åtgärder för de personer som ingår i målgrupperna hemsjukvård, kommunala korttidsplatser, särskilt boende och Stöd och service/LSS. Dessutom ingår handledning, instruktion, utbildning och information till undersköterskor, vårdbiträden och närstående/anhöriga. Handledning av...
2024-04-16 2024-05-05
Tierps kommun, Hemtjänstområde Västra Arbetsterapeut till Hemtjänst Västra Tierps kommun
Hos oss arbetar arbetsterapeuten i team tillsammans med fysioterapeut, fysioterapeutassistent, sjuksköterskor, enhetschef och vård- och omsorgspersonal. Teamet arbetar för att uppnå en nära och effektiv vård och omsorg utifrån kund- och processorienterad verksamhet. Som arbetsterapeut på Hemtjänst Västra är du med och skapar förutsättningar för våra kunder att leva så självständigt, delaktigt och meningsfullt liv som möjligt med utgångspunkt i det egna hemmet. Du kommer göra bedömningar av aktivitets och funktionsförmåga samt insatser som tex ...
2024-04-15 2024-05-05
Region Skåne, Lasarettet i Ystad Arbetsterapeut till VE Rehabilitering i Ystad
Väljer du att arbeta inom medicinavdelningens neuroteam är vi igång med ett förbättringsarbete för att utveckla arbetssätten och vården till dessa patienter. Här arbetar du tillsammans med teamet och utvecklar de arbetsterapeutiska arbetssätten och har en viktig roll i det tvärprofessionella arbetet kring patienten. Arbetsuppgifterna innebär bland annat bedömning av aktivitetsförmåga, handfunktion, kognition och hjälpmedelsbehov samt träning med patienterna. I ditt arbete möter du en blandning av patienter där de vanligaste diagnoserna är strok...
2024-04-15 2024-05-15
Region Gävleborg, VO Primärvård Gävle Arbetsterapeut till Hedesunda Färnebo Din hälsocentral
Är du arbetsterapeut och vill jobba tillsammans med oss för våra patienters möjlighet till aktivitet och hälsa? Tjänsten erbjuds på 100 procent. Behovet stationärt på Hedesunda Färnebo Din hälsocentral är 50 procent, och övriga 50 procent ingår man i teamet i verksamhetsområde primärvård Gävle. Som arbetsterapeut hos oss kommer du bland annat att arbeta med • bedömning av aktivitetsförmåga i samråd med patienten och behov av rehabiliteringsinsatser • bedömningar, förskrivning av hjälpmedel, utprovning, uppföljning enligt förskrivningsprocessen...
2024-04-15 2024-05-31
Ulricehamns kommun, Hemtjänst och hemsjukvård Arbetsterapeut
Vi erbjuder ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete där du planerar till stor del av din arbetstid själv utifrån patientens behov i centrum. Du kommer att vara placerad på någon av våra enheter i kommunen och arbeta i ett patientfokuserat team som består av arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska, biståndshandläggare, undersköterskor och enhetschef. Du har även ett tätt samarbete och regelbunden kontakt med såväl närstående som andra externa parter såsom slutenvården. Till dina arbetsuppgifter hör främst bedömning av funk...
2024-04-12 2024-05-03
Malmö stad Arbetsterapeut till HSL-enheten Särskilt boende Rehab
Som legitimerad arbetsterapeut inom avdelningen tillhör du HSL-enheten Säbo Rehab. Inom enheten arbetar idag arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster gemensamt med förebyggande och rehabiliterande åtgärder för personer med nedsatta funktions- och aktivitetsförmågor. Förbättringsarbete och utveckling är ett stort fokus inom vår enhet. Det finns en kvalitetsutvecklare knuten till enheten vilket är ett stöd vid utvecklings- och förbättringsarbeten. Dessutom har vi idag två rehabunderskötersor som stöttar oss i vårt rehabiliterande arbe...
2024-04-12 2024-04-28
Region Västerbotten, Neuro huvud och halscentrum Arbetsterapeut, Smärtcentrum, Umeå
Som arbetsterapeut hos oss bidrar du till att förebygga ohälsa och främja hälsa och välbefinnande hos de människor du möter. Hos oss arbetar du både självständigt och i team tillsammans med fysioterapeut/sjukgymnast, kurator, psykolog och läkare. I teamet ansvarar du för arbetsterapeutisk kartläggning, intervention och uppföljning. Som arbetsterapeut hos oss har du ett personcentrerat synsätt där individens syn på sin situation, önskemål och behov är vägledande. Du träffar patienter i grupp med fokus på aktivitetsbalans och individuellt där a...
2024-04-12 2024-04-25
Malmö stad Sommarvikarierande fysio- och arbetsterapeuter till SVU/Korttid Rehab
Välkommen till avdelningen för myndighet, enhet SVU (samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård)/Korttid! Nu söker vi sommarvikarierande fysiosterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter till teamet. Vi är ett team som trivs mycket bra med varandra. Vi sätter laget före jaget och vi alla hjälper varandra i våra ärenden för att få en helthetssyn över brukaren. Teamet som du kommer att arbeta i består av tio biståndshandläggare, fem sjuksköterskor, tre arbetsterapeuter och tre fysioterapeuter som alla besitter olika erfarenhete...
2024-04-12 2024-04-26
Region Kronoberg Arbetsterapeut
I tjänsten som arbetsterapeut kommer du att ingå i ett tvärprofessionellt team tillsammans med läkare, sjuksköterskor, skötare, socionomer, behandlingspedagoger, psykologer, sjukgymnaster, pedagoger. Du kommer att arbeta mot olika avdelningar vilket innebär nära samverkan med avdelningspersonal. Det arbetsterapeutiska arbetet består av att genomföra arbetsterapeutiska utredningar kring exempelvis om vilket stöd patienten kan vara i behov av i vardagen samt även inför utslussning. Arbetet handlar också om olika interventioner, både individuella ...
2024-04-11 2024-06-01
Örkelljunga kommun, Socialförvaltningen Sökes: Leg. Arbetsterapeut till välfungerande enhet
Som arbetsterapeut arbetar du med att skapa förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi arbetar med patienter från 20 års ålder. Arbetet omfattar självständig bedömning, planering, åtgärder, utprovning och förskrivning av hjälpmedel, delegering samt handledning av omvårdnadspersonal i aktiverande och rehabiliterande arbetssätt. Du gör också bedömning och skriver intyg för bostadsanpassning. Vi arbetar med stort fokus på teamarbete och personcentrerad vård. Arbetet sker i nära samarbete med övriga professi...
2024-04-10 2024-04-24
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Disputerad forskare inom vård/hälsovetenskap till VE Neurokirurgi i Lund
Syftet med tjänsten är att stärka forskningen inom neurokirurgisk omvårdnad. I arbetsuppgifterna ingår att handleda forskningsintresserad omvårdnadspersonal, inklusive eventuella doktorander. Du förväntas initiera, driva och utveckla evidensbaserad vård inom neurokirurgin och knyta din forskning till verksamhetsområdet. Du kommer att ha ett övergripande undervisningsansvar inom verksamhetsenheten och representera verksamheten i frågor inom vårdvetenskap/hälsovetenskap, övergripande mot SUS samt mot aktuella lärosäten/universitet. Du förväntas...
2024-04-10 2024-04-30
Enköpings kommun Vård och omsorg Legitimerad Arbetsterapeut
Som arbetsterapeut ansvarar du för arbetsterapeutiska insatser till kommuninvånare som bor i ordinärt boende och på särskilda boenden. Du arbetar med att skapa förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. I arbetet ingår bland annat att göra bedömningar av patienters aktivitetsförmåga, intygsskrivning, förskrivning av hjälpmedel och handledning och utbildning av vårdpersonal. Du kommer till ett härligt gäng kollegor som är kompetenta, hjälpsamma, kreativa, modiga och roliga att arbeta tillsammans med! Vi erbj...
2024-04-10 2024-05-10
Degerfors kommun, HSL-enheten Arbetsterapeut
Vi arbetar med en hälsofrämjande, personcentrerad vård och planerar arbetet utifrån den enskildes individuella förutsättningar och behov. Ett nära teamarbete med övriga yrkeskategorier såsom, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden och enhetschefer samt fysioterapeut från vårdcentralen utgör en stor del av arbetet. Du har även ett tätt samarbete och en regelbunden kontakt med såväl närstående som andra externa parter såsom slutenvården. Som arbetsterapeut hos oss är du med och skapar viktiga förutsättningar för den enskilde att leva et...
2024-04-09 2024-04-30
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Arbetsterapeut till Vuxenpsykiatrimottagning Södergatan, FACT i Helsingborg
Vi söker nu en ny arbetsterapeut till vår mottagning. Som arbetsterapeut arbetar du med kognitivt behandlings-, bedömnings- och rehabiliteringsarbete. Du är intresserad av patientens struktur i vardagen och utreder eventuella behov av hjälpmedel. Deltagarna kan du träffa individuellt, hemma, på mottagningen eller där ni tycker besöket gör bäst nytta. Vi ser gärna att du håller i grupper, själv eller tillsammans med kollegor på mottagningen. I ditt arbete genomför du kontinuerliga bedömningar av patienters hälsotillstånd och identifierar om de ...
2024-04-09 2024-04-23
Gävle kommun, Kontor Hälso- och sjukvård Arbetsterapeut till kontor Hälso- och sjukvård
Vill du vara med och göra skillnad för våra patienter? Genom att arbeta förebyggande och med individanpassande rehabiliterande metoder och åtgärder utifrån patientens förutsättningar och mål kan du göra skillnad. Vi söker entusiastiska arbetsterapeuter som tillsammans med oss kommer arbeta med en helhetssyn kring patienten och göra Gävle tryggare. Arbetsterapeutens arbete fokuserar på att främja och återställa förmågan att utföra vardagliga aktiviteter, vilket gör yrket både mångsidigt och givande. Arbetsterapeuten arbetar nära patienten för a...
2024-04-08 2024-05-12
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Arbetsterapeut till Habiliteringsmottagning barn och unga i Hässleholm
- Mitt arbete gör verkligen skillnad och mina olika insatser kan påverka rakt in i barnets verklighet, när vi träffas här på mottagningen, hemma och i skolan. Teamarbetet är så inspirerande och jag lär mig nytt varje dag. En viktig fråga är vad barnet är motiverad till och följdfrågan blir hur vi kan hjälpa till, säger arbetsterapeut Molly. Som arbetsterapeut hos oss möter du barn och ungdomar från alla de målgrupper som kommer till oss. Arbetet innebär att utifrån den enskilde individens behov öka förmågan till aktivitet och delaktighet gen...
2024-04-08 2024-05-06
Bodens kommun Arbetsterapeut till Garnis korttidsboende
Du bidrar med din specifika kompetens för att öka individens självständighet och delaktighet i vardagliga aktiviteter. Arbetsuppgifterna är omväxlande och består bland annat av teamarbete, kognitiva bedömningar, rehabilitering, ADL, aktivitetsbedömningar, förskrivning, utprovning av hjälpmedel, handledning och utbildning för omvårdnadspersonalen. Som arbetsterapeut på korttidsboendet får du möjlighet att träffa patienter med olika bakgrund med allt från kognitiva svårigheter till fysiska begränsningar och genomföra en stor variation av arbetst...
2024-04-08 2024-05-05
Mullsjö kommun, Funktionshinderomsorg Metodutvecklare till daglig verksamhet
Mullsjö kommuns dagliga verksamhet är mitt i ett spännande, expansivt utvecklingsarbete med målsättningen att arbeta än mer behovsinriktat efter IBIC. Daglig verksamhet är indelat i tre olika inriktningar och vi söker en metodutvecklare för ett föräldravikariat till inriktning 1. Arbetet i inriktning 1 syftar till att utveckla förmågor hos deltagare för att på sikt tillgodose behov av att få en samhällsintegrerad, individuellt anpassad praktik med slutgiltig målsättning att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden. Deltagare inom målgruppen ...
2024-04-04 2024-04-21
Kristianstad kommun, HSV Legitimerad arbetsterapeut till Rehabenheten
Inom Rehabenheten strävar vi ständigt efter att arbeta smartare istället för att springa fortare. Som arbetsterapeut ansvarar du för aktivitets- och omgivningsbedömningar, rehabilitering, habilitering, åtgärder, ordinationer, delegering till omvårdnadspersonal samt hjälpmedelsförskrivning. Fokus på arbetet ligger i det tvärprofessionella teamarbetet för att skapa möjligheter för våra patienter att känna trygghet och delaktighet i sin vardag. Vi använder effektiva arbetssätt såsom digitala vårdmöten i de ärenden vi bedömer det lämpligt. Detta ...
2024-04-03 2024-04-24
Region Skåne, Primärvården Arbetsterapeut till Vårdcentralen Löddeköpinge
Nu välkomnar vi en legitimerad arbetsterapeut. Här får du bidra med din specifika kompetens för att öka individens självständighet och delaktighet i vardagliga aktiviteter. Du kommer vara första instans för bedömning, diagnostisering och behandling av skador i hand, underarm och armbåge samt utprovning och tillverkning av ortoser. I arbetsuppgifterna ingår även att göra aktivitets- och funktionsbedömningar samt medverka vid kognitiva utredningar. Förskrivningar och utprovningar av hjälpmedel samt uppföljningar enligt förskrivningsprocessen för...
2024-04-03 2024-05-01
Grums kommun, Hemsjukvård & Kommunrehab Distriktsarbetsterapeut
Som arbetsterapeut arbetar du i team med övrig rehabiliteringspersonal samt i samverkan med biståndshandläggare, sjuksköterskor och baspersonal inom hemtjänst och på våra särskilda boenden samt personal från regionen. Vi erbjuder ett flexibelt arbete med stor variation, där ingen dag är den andra lik. Du har en hög grad av självständighet i hur du lägger upp din arbetsdag. Som medarbetare har du närhet till besluten och möjlighet att påverka ditt jobb. Arbetsuppgifterna innebär bland annat: Bedömning, behandling och träning. Att intyga behov...
2024-04-03 2024-05-15
1 2 3 >