Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Luleå kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Arbetsmiljöingenjör
Som arbetsmiljöingenjör vid Kommunhälsan kompletterar du vårt tvärprofessionella team med företagsläkare, ergonom, företagssköterskor, psykolog, beteendevetare och medicinsk sekreterare. I din profession har du ett konsultativt arbetssätt. Du arbetar både självständigt och teambaserat inom enheten, men även med andra stödfunktioner inom organisationen, med insatser för att stödja och skickliggöra chefer i deras arbetsmiljöarbete. I ditt ansvar ingår att: • Agera som stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet och verka som sakkunnig vid skyddsr...
2024-04-04 2024-04-28