Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Österlen VA Bli en del av framtidens vattenhantering som gruppledare på Österlen VA
Som gruppledare: • har du personal- och arbetsmiljöansvar. • leder och fördelar du arbetet för medarbetare inom grupp entreprenad som i dagsläget består av 8 medarbetare. • skapar du förutsättningar för dina medarbetare att samarbeta inom och utom den egna gruppen. • arbetar du aktivt med riskbedömningar och skyddsronder • är du sakkunnig avseende tekniska frågor som har med ledningsnätet att göra, i relation till kollegor från hela bolaget. • är du ansvarig för att förbereda, planera och prioritera insatserna för gruppen. • sköter du tills...
2024-04-02 2024-04-30