Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad Produktionsledare, Gata och Väg
Som produktionsledare är dina huvuduppdrag att beställa och kontrollera alla våra interna beläggningsarbeten. Du arbetar med långsiktig planering utifrån en 5-årsplan och är ansvarig för underhållsbeläggningar samt gör beställningar utifrån gatuinventering. Du samordnar med kommunens egna förvaltningar och bolag samt externa entreprenörer och verksamheter. I dina arbetsuppgifter ingår även handläggning av kommunens grävtillstånd.
2022-11-25 2022-12-11
Eskilstuna kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Arbetsledare till Anläggningsenheten
Som arbetsledare på anläggningsenheten kommer du ansvara för genomförandet av markanläggningsprojekt. Du ansvarar för beställningar av material och externa resurser. Med stöd av enhetschefen planerar du jobben utifrån egna personalresurser samt ansvarar för att ekonomi- och tidsramar följs. Du utgår från din arbetsplats (Navaren) som är placerad på Tång Lindströmsväg 6 i Eskilstuna.
2022-11-25 2022-12-11
Nybro kommun, Mark och service Arbetsledare anläggningsarbete
Arbetsuppgifterna består av att leda och fördela inkommande entreprenadarbeten från våra beställare. Du kommer tillhöra Projektenheten och arbeta i nära relation till våra kunder och övrig arbetsledning med personal. Du ansvarar för drift- och underhållsarbeten av VA, samt gator och vägar men arbetsleder också de olika nyproduktioner verksamheten är involverad i. Uppföljning av tidsrapportering, materialbeställningar, mm ingår också. Du ser till att alla arbeten utförs i enlighet med kundens önskemål avseende tidsram och kvalité. Den dagliga ...
2022-11-25 2022-12-18
Samhällsbyggnad, Tibro kommun Arbetsledare Gata/park-enheten i Tibro kommun
Som arbetsledare är du chefens förlängda arm i att leda och fördela det dagliga arbetet för medarbetarna. Rollen innebär: - Delansvar för att budgeten efterföljs och att inköp sker på bästa vis enligt de riktlinjer som finns. - Ansvar för granskning och kontering av fakturor inom sitt ansvarsområde (YY-kod), slutattest ligger på Enhetschef. - Arbetsplanering - Schemaplanering och schemaadministration, tillsammans med enhetschef görs bedömningar angående extra resurser i form av entreprenörer eller säsongsanställda. - Du är kontakten ut mot k...
2022-11-21 2022-12-20
Västerås stad, Teknik- och fastighetsförvaltningen Arbetsledare yttre fastighetsskötsel
Det här är en roll med stor omväxling. Ditt huvudansvar är att leda och fördela arbete enligt avtal för yttre fastighetsskötsel. Det gör du i nära samarbete med medarbetarna som du leder, men personalansvaret ligger på avdelningschefen. Rollen innebär många kontaktytor, både interna och externa, och ditt jobb är att väva samman dessa och skapa kvalitet i uppdragen för våra kunder. Arbetet som utförs förändras i takt med årstiderna. Snöröjning, sand- och lövupptagning och löpande grönyteskötsel är typiska moment som enheten utför under ett verks...
2022-11-16 2022-11-30
Hjo kommun, Teknisk service Gata/Park Arbetsledare Gata/VA
Som arbetsledare arbetar du på en enhet inom Samhällsbyggnad som ansvarar för Gata, Park VA -nät och hamn. Tjänsten innebär att du samverkar en hel del med arbetsledaren för Park. Enheten har totalt 15 anställda varav åtta arbetar med gata/VA. Du kommer att arbeta med att planera och leda drift- och underhållsarbete inom gatu - VA området, som till exempel renhållning, vinterväghållning och reinvesteringar i VA-nätet. Att leda mindre anläggningsprojekt ingår även i tjänsten. I vår kontakt med invånarna ingår arbete kring felanmälningar och ...
2022-11-07 2022-11-27
Växjö kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Arbetsledare - Rörnät
Samhällsbyggnadsförvaltningen har bildats av tidigare tekniska förvaltningen, planeringsavdelningen på kommunledningsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Vi samlar på detta sätt all kompetens kring samhällsbyggnadsprocessen i samma förvaltning. VA-avdelningen försörjer tätorterna med dricksvatten, tar hand om och renar dag- och spillvatten samt producerar biogas. Avdelningen arbetar aktivt för att utveckla och förbättra verksamheten så att vi kan möta framtidens utmaning med en långsiktig, hållbar...
2022-10-25 2022-11-29