Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Ängelholms kommun, Vuxenutbildning och arbetsmarknad Coach till Arbetsmarknadsenheten
Vill du vara en del av Arbetsmarknadsenhetens spännande arbete och framtida utveckling? Är du beredd att med öppet sinne möta de stora utmaningar vi står inför inom arbetsmarknadsområdet? I så fall är det dig vi söker! Som Arbetsmarknadscoach arbetar du i nära samarbete med Ekonomiskt bistånd. Du kommer att möta både unga och vuxna som är i behov av extra stöd och matchning för att komma närmare arbetsmarknaden. Via motiverande samtal och stöd i rehabiliterande och integrerande aktiviteter, stöttar du individen i processen att nå arbete eller...
2024-04-12 2024-05-01
Eda kommun , Samhällsbyggnad Arbetsmarknadskonsulent, Arbete och Integration
Som arbetsmarknadskonsulent förväntas du leverera service till våra kommuninvånare och samverkansparter. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar: • Skriva in och kartlägga individens förutsättningar och behov av insatser. • Upprätta individuell plan tillsammans med individen. • Kontinuerlig uppföljning av individuell plan. • Coachning under individens hela process. Du ansvarar för dina egna ärenden och att driva dess processer framåt tillsammans med individen. Arbetsuppgifterna innefattar också ett stort mått av dokumentation, samverk...
2024-04-12 2024-04-26
Ängelholms kommun, Vuxenutbildning och arbetsmarknad Individsamordnare till Arbetsmarknadsenheten
Vill du vara en del av Arbetsmarknadsenhetens spännande arbete och framtida utveckling? Är du beredd att med öppet sinne möta de stora utmaningar vi står inför inom arbetsmarknadsområdet? I så fall är det dig vi söker! Som Individsamordnare arbetar du i nära samarbete med Ekonomiskt bistånd. Du kommer att möta både unga och vuxna som är i behov av individuellt stöd i kontakter med myndigheter, vårdcentraler med mera. Via motiverande samtal och stöd i rehabiliterande och integrerande aktiviteter, stöttar du individen i processen att nå arbete,...
2024-04-10 2024-05-01
Sundsvalls kommun, Individ- och arbetsmarknadsförvaltningen Arbetscoach till Praktikcentrum
I din roll som arbetscoach ingår du i Praktikcentrum som arbetar med att rekvirera samhällsplatser till deltagare inom LSS och SOL. Gruppen består av fem arbetscoacher som arbetar tätt tillsammans med stöd av chef. Din roll som arbetscoach är i huvudsak att skapa nätverk med arbetsgivare inom det privata näringslivet, den offentliga- och den ideella sektorn för att möjliggöra för våra deltagare att få en meningsfull och innehållsrik dag. Du ansvarar tillsammans med dina kollegor och chef för kvalitet, utveckling och uppföljning. Du är en stöd...
2024-04-10 2024-04-26
Mörbylånga kommun, Kommunledning Ungdomscoach
Arbetslivscentrum söker nu en ungdomscoach som kan handleda och stötta ungdomar i sina ferieuppdrag. Ferietjänsterna som ungdomarna anställs för är varierande och den vi söker ska ha ett stort intresse av att arbeta med ungdomar. Områden som är aktuella för ferietjänster är inom omsorgen, kultur, miljö och inom olika serviceområden. Då det i tjänsten innebär mycket förflyttningar med bil och minibuss är ett av kraven B körkort och att du har en flexibel inställning till olika uppdrag och att du gillar att dina dagar ser olika ut. Vi söker dig...
2024-04-09 2024-05-05
Östhammars kommun, Enheten Integration och Arbetsmarknad Handläggare, Östhammar
I rollen som handläggare kommer du arbeta i nära samarbete med coach och praktiksamordnare. Du kommer att arbeta med att fånga upp målgrupper, kartlägga och därefter göra en insatsbedömning av vad individen behöver. Du kommer utföra arbetsförmågebedömningar och i processerna dokumentera relevant information. Detta är en samverkande roll och du kommer ha en del myndighetskontakter med tex vårdgivare. Målet är att personerna ska hamna på rätt plats för att utveckla sin arbetsförmåga, alternativ få hjälp till annan myndighet. Vår intention är a...
2024-04-02 2024-04-21
Östhammars kommun, Enheten Integration och Arbetsmarknad Coach, Östhammar
I rollen som coach kommer du i nära samarbete med handläggare och praktiksamordnare. Arbetet innebär i huvudsak coachning, vägledning och utveckling på individnivå men även grupputveckling kan förekomma. Du kommer ha kontakt med både kommunala och externa arbets- och praktikplatser för att följa upp och dokumentera hur arbetet går. I arbetet ingår även: • Ge stöd i arbetssökande, exempelvis att formulera ansökningshandlingar. • Gruppverksamhet, både informationsinsatser, vägledning samt utbudsdagar för arbetssökande. • Samverkan med olika ak...
2024-03-28 2024-04-21
Hallstahammars kommun, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Arbetskonsulent
På Jobbcentrum arbetar vi med att finna vägar till självförsörjning för den enskilde. Som arbetskonsulent ger du ett individ- och grupp anpassat stöd till den enskilde med målet att bli självförsörjande. Arbetskonsulenter ingår i ett team som tillsammans med arbetsledare, kurator och andra funktioner har ett ansvar att samverka kring den enskilde. Arbetskonsulentens huvudsakliga arbetsuppgifter är att kartlägga behov och resurser hos den enskilde genom att coacha, entusiasmera och hitta lämpliga arbetsplatser utifrån individens förutsättningar....
2024-03-28 2024-04-21