Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Bodens kommun, VA- och avfallsavdelningen Anläggningsarbetare
Du kommer att ingå i ett team som sköter drift och underhåll av vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar med tillhörande anordningar. Arbetsgruppen består av en produktionsledare, förrådsansvarig och fyra anläggare. I arbetsuppgifterna ingår bland annat: • Genomförande och uppföljning av läcksökning samt åtgärda läckor. • Rondering av vattenledningsnät • Delaktig i GPS-inmätning samt TV-inspektion • Genomföra och följa upp spolprogram för vatten-, spill- och dagvattennätet. • Nya servisanslutning, avloppsstopp, ventilbyten, brandpostkont...
2022-11-23 2022-12-12
Motala kommun, Anläggning Anläggningsarbetare/Teamledare
Drift- och Anläggning som är ett verksamhetsområde inom Tekniska serviceförvaltningen, söker nu en Anläggningsarbetare/teamledare till vår expansiva verksamhet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av underhåll och anläggning av det kommunala VA-nätet samt anläggningsarbeten med den yttre miljön, såsom gator och GC-vägar. Som Teamledare har Du som främsta mål att få teamet att dynamiskt jobba i samma riktning, samtidigt som Du stöttar, peppar och motiverar dina medarbetare. I din roll är du styrande i teamet, men jobbar som en del av gruppe...
2022-11-18 2022-12-02
Marks kommun, Teknik- och serviceförvaltningen/VA/Avfall VA-tekniker Rörnät
Som VA-tekniker på Rörnätsenheten arbetar du tillsammans med enhetens 11 medarbetare med drift och underhåll av ledningsnät för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Arbetet innebär både akuta reparationer och långsiktiga underhålls- och förnyelsearbeten. Exempel på arbetsuppgifter är läcksökning, reparation av vattenläckor, spolning av både vatten- och avloppsledningar, ny- och omläggning av VA-ledningar och service till kommunens invånare. Beredskapsarbete kan förekomma
2022-11-11 2022-12-02
Järfälla kommun, Bygg- och miljöförvaltningen Rörläggare till Anläggningsenheten i Järfälla kommun
Som rörläggare kommer du att delta i både större och mindre projekt som innefattar vatten och avlopp, gata och annan infrastruktur. Du kommer huvudsakligen att arbeta med nyanläggning och omläggning. Därtill kommer du att genomföra renoveringar och reinvesteringar av ledningsnätet samt bygga ut det. Tillsammans med din chef, arbetsledare och kollegor bedöma vilket material och metod som är bäst lämpad för kommande jobb. Vidare kommer du att delta i planering av enhetens projekt och efter projektet återrapportera. Du kommer även ingå i beredska...
2022-11-11 2022-12-04
Sigtuna kommun, Sigtuna Vatten & Renhållning AB Rörläggare/rörnätstekniker
Är du intresserad av att arbeta med det operativa arbetet på VA-driften inom Sigtuna Vatten i Sigtuna kommun? I tjänsten som rörläggare/rörnätstekniker kommer du att arbeta med drift, underhåll och förnyelse av ledningsnät och Va-anläggningar. Låter det spännande? Välkommen med din ansökan! I arbetet ingår: • Tillsyn/underhåll/åtgärder på Sigtuna Vattens ledningsnät och va-anläggningar • Samordning av arbeten ihop med övrig personal och entreprenörer • Uppföljning och dokumentation. • Bistå vid den dagliga och långsiktiga planeringen av arbe...
2022-11-06 2022-12-09
Jokkmokk kommun, Samhälls- och Infrastrukturfunktionen Anläggningsarbetare Vatten&Avlopp
Du kommer att ha din tjänst inom vatten och avlopps avdelningen. Du kommer tillsammans med dina kollegor arbeta med det fortlöpande underhållet av kommunens vatten och avloppsnät. Utöver detta förekommer säsongbetonade arbetsuppgifter kopplat till gatukontorets övergripande förehavanden. Beredskap mot vatten och ledningsnät kan ingå i tjänsten.
2022-11-01 2022-12-22
Växjö kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Rörnätsreparatör
Samhällsbyggnadsförvaltningen har bildats av tidigare tekniska förvaltningen, planeringsavdelningen på kommunledningsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Vi samlar på detta sätt all kompetens kring samhällsbyggnadsprocessen i samma förvaltning. VA-avdelningen försörjer tätorterna med dricksvatten, tar hand om och renar dag- och spillvatten samt producerar biogas. Avdelningen arbetar aktivt för att utveckla och förbättra verksamheten så att vi kan möta framtidens utmaning med en långsiktig, hållbar...
2022-10-25 2022-11-29
Skövde kommun, Arbetsavdelningen Erfaren anläggare + VA-tekniker + VA rörläggare
Det här är jobbet för dig som vill vara med att bygga framtidens Skövde ! Du kommer att tillsammans med trevliga kollegor, förverkliga planerna med att expandera staden samt att underhålla den befintliga infrastrukturen. Teamet bygger vägar, torg, nya bostads- och handelsområden, murar, dammar etc men uppdraget inkluderar även bland annat att utöka kapaciteten i VA-systemet likväl som vi förnyar och reparerar befintliga VA-ledningar såväl inne i Skövde som på landsbygden. Tjänsten ger varierande arbetsdagar innehållande installation, drift, un...
2022-10-18 2022-11-30