Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb inom administration, ekonomi och juridik

Det här är en bred kategori av yrken inom offentlig sektor och det finns en lång rad arbeten som faller i den här indelningen. Söker du ett jobb inom administration, ekonomi eller juridik kan du förfina din sökning för att hitta exakt ditt yrke på den plats där du bor.


Du hittar lediga arbeten för exempelvis administrativa assistenter och administratörer i offentlig förvaltning eller intresseorganisationer. Du hittar lediga jobb för ekonomiassistenter, företagsekonomer och nationalekonomer. Du hittar arbeten för advokater och företags-, förvaltnings- och organisationsjurister.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Eslövs kommun, Administrativa funktionen Administrativ controller
Arbetet som administrativ controller innebär att du kommer arbeta med diverse kvalificerade administrativa arbetsuppgifter inom Barn- och utbildningsförvaltningens ansvarsområden. Tjänsten ansvarar för förvaltningens arbete med digital arkivering med därtill tillhörande styrdokument, sköta viss central diarieföring, vara kontaktperson gentemot kommunens kommunikationsavdelning för e-tjänster, samt visst utredningsarbete som t ex svara på remisser och skriva nämndsärende. Du har förmåga att koordinera enklare processer och kommer arbeta med at...
2021-10-18 2021-11-08
Eslövs kommun, Administrativa funktionen Jurist till Eslövs kommun
Som jurist inom Barn- och utbildningsförvaltningen kommer du huvudsakligen arbeta med ärende som har sin grund i socialrätt, skollagen och kommunalrätt. Dina arbetsuppgifter består främst av att företräda nämnden vid domstol, skriva fram yttrande kopplade till rättsärende, samt ge kvalificerad muntlig och skriftlig juridisk rådgivning till förvaltningens tjänstemän. Du kommer vara förvaltningens GDPR ansvarig, vilket bland annat innebär att upprätta personuppgiftsavtal för olika digitala system samt hantera incidentrapporter. Tjänsten innebä...
2021-10-18 2021-11-08
Vivab HR-administratör
Om tjänsten I din roll som HR-administratör hos oss kommer dina arbetsuppgifter bland annat innebära: • Lön • Löpande personaladministration • Pensionsadministration • Statistik • Skriva anställningsavtal, besvara frågor kring tex ersättningar, semester, ledigheter etc. • Hjälpa till med bokningar och beställningar
2021-10-18 2021-11-06
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Registrator till grundskoleförvaltningen
Vi söker nu en registrator till grundskoleförvaltningen. I ditt arbete säkerställer du en rättssäker och effektiv hantering av allmänna handlingar enligt gällande lagstiftning samt enligt förvaltningens rutiner. I uppdraget ingår registratorsuppgifter som diarieföring samt hantering av förvaltningens post och officiella e-brevlåda. I tjänsten ingår också kontakt med medborgare vid exempelvis utlämnande av allmänna handlingar. Du ger stöd och sakkunskap åt handläggare och chefer på förvaltningen, utför kvalitetskontroller och är med och utvec...
2021-10-15 2021-10-29
Helsingborgs stad Rekryteringsassistenter till volymrekrytering
Om arbetsplatsen På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 3000 medarbetare - från undersköterskor, sjuksköterskor och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv. Nu söker vi dig som är nyutexaminerad och vill utvecklas inom volymrekrytering. Bemannings och rekryteringsenheten söker två rekryterings...
2021-10-15 2021-10-31
Länsstyrelsen Skåne, Enheten för samhällsskydd och beredskap Enhetskoordinator till enheten för samhällsskydd och beredskap
I rollen som enhetskoordinator ingår bland annat att: • leda den dagliga driften av ärendemottagande, ärendefördelning och ärendeuppföljning inklusive remisser, internremisser, inkomna frågor i sakområdena, inkomna ansökningar etc., • stötta enheten i att upprätthålla kontakter och struktur med berörda enheter som vi samarbetar med internt. (Miljöprövning, Miljötillsyn, Rättsenheten, Samhällsplanering, Verksamhetsstöd m fl), • stötta arbetsgrupperna på enheten med mötesstruktur och informationsdelning samt bedöma vad som behöver lyftas för be...
2021-10-15 2021-10-31
Västerås stad, Stadsledningskontoret Finansekonom till Stadsledningskontoret
Du arbetar i rollen som middleoffice med bland annat riskrapportering, räntekostnadsprognoser, principer för borgensavgifter och säkringsdokumentation. Du håller också ihop koncernens arbete med cash management och är projektledare vid upphandlingar. Ett viktigt projekt är digitala betallösningar. Västerås stad arbetar med hållbar finansiering och beroende på inriktning kan arbete med riktlinjer och rapportering av projekt och finansiering ingå i arbetsuppgifterna. Du jobbar nära finanschefen och ingår i internbanksfunktionen.
2021-10-15 2021-10-31
Enköpings kommun Kommunledningsförvaltningen Chefssekreterare och koordinator
Rollen innebär både operativt och administrativt stöd men även uppgifter som rör utveckling och strategi. Du kommer jobba direkt mot kommundirektör och VD för vårt moderbolag EMAB, men du kommer också indirekt utgöra ett stöd till kommunalråd, förvaltningschefer och andra centrala nyckelroller. I rollen ingår att bevaka kommundirektörens mail och telefon, hantera kalenderbokningar, sätta samman dagordningar, föra anteckningar, kalla till forum, koordinera och förmedla information mellan olika nyckelpersoner för att möjliggöra ett smidigt sama...
2021-10-15 2021-11-03
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Administratör till lokalpolisområde Karlstad
Som administratör hos oss har du en bred administrativ roll där du representerar myndigheten externt och internt. I rollen ansvarar du för lokalpolisområdets funktionsbrevlåda, där du tar del av information, koordinerar och delger vidare till rätt instans. Ärenden som kommer in kan röra sig om remisser, delningar av beslut, riktlinjer kring dokumentation och information om lokala aktiviteter. I dina arbetsuppgifter ingår det att söka efter och bereda information, registrera och diarieföra ärenden och fungera som administrativt stöd till lokalpo...
2021-10-15 2021-10-29
Nybro kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Kommunikatör
Som kommunikatör är du placerad på Utvecklingsenheten på Nybro kommun. Tillsammans med dina kolleger arbetar du nära kommunledningen, samtidigt som du arbetar direkt mot verksamheterna där du blir ett viktigt stöd i deras kommunikationsarbete. Arbetet sker i team bestående av tre kommunikatörskolleger, som leds av kommunens utvecklingschef. Som person är du självgående, nyfiken och har lätt för att skapa förtroende. Du tar initiativ, men även ansvar för att slutföra det du påbörjat. Du är van vid att planera och organisera ditt eget arbete o...
2021-10-15 2021-11-07
Kriminalvården, Regionkontoret Väst Personalplanerare, samordnad bemanningsplanerare, vikariat
Inom gruppen för regional bemanningsplanering kommer du att få vara del av en grupp med 15 personalplanerare som arbetar med kort- och långsiktig personalplanering mot kärnverksamheten inom Region Väst som består av 10 anstalter, 4 häkten, 5 frivårdskontor och ett regionkontor. Här får du möjligheten att vara med att bygga upp vår bemanningsplanering och implementera den för hela vår region. Du kommer att vara en del av en växande verksamhet med möjlighet till fortsatt utveckling som bemanningsplanerare. Som personalplanerare kommer du gen...
2021-10-15 2021-11-05
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret Ekonomihandläggare
Enheten Ekonomi på Ekonomi- och Lönecenter har 14 engagerade medarbetare som nu söker en ny kollega, är det du? I uppdraget som ekonomihandläggare är din huvudsakliga arbetsuppgift olika typer av ekonomi- och redovisningsarbeten. Du kommer att upprätthålla delar av enhetens löpande uppgifter inom kund- och leverantörreskontra i bred samverkan med våra kunder, förvaltningarna inom Kalmar kommun. Vidare sker utvecklingsarbete som har till syfte att utveckla kommunens rutiner inom ekonomiområdet. Hos oss arbetar vi både självständigt och i team ...
2021-10-15 2021-10-24
Höörs kommun, Kommunledningskansli Granskare till överförmyndarverksamheten för extraarbete!
På överförmyndarverksamheten i Höör kommer du att erbjudas ett samhällsviktigt uppdrag. Som granskare arbetar du med granskning av årsräkningar i ärenden som rör godmanskap och förvaltarskap enligt den lagstiftning och de interna rutiner och riktlinjer som gäller.
2021-10-15 2021-10-31
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Medicinsk sekreterare till lungmottagning bronkoskopi i Lund
Vi ser nu fram emot att välkomna en engagerad medicinsk sekreterare till vårt härliga gäng på lungmottagningen! Som medicinsk sekreterare hos oss arbetar du bland annat med diktatskrivning, bokningar och schemaläggning för mottagningen. Du har också telefonkontakt med patienter och egna ansvarsområden. I rollen har du ett väldigt nära samarbete med SVF-koordinatorerna. Då vi håller på att utveckla och forma tjänsten annorlunda än tidigare ges du också möjlighet att utforma den tillsammans med teamet. Här arbetar vi alla tillsammans med patient...
2021-10-15 2021-10-29
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Medicinsk sekreterare till endoskopimottagning i Helsingborg
Vi välkomnar nu dig som vill vara med och driva vår verksamhet framåt! Hos oss kommer du tillsammans med dina sekreterarkollegor att ansvara för att hantera inkommande remisser, hantera bokningar, remissbekräftelser och i viss mån samordna patienter till andra vårdgivare då mottagningen arbetar aktivt utifrån vårdgaranti och tillgänglighet. I arbetsuppgifterna ingår även att skriva journalanteckningar, telefonrådgivning samt viss hantering av schemaläggning.
2021-10-15 2021-10-29
Ängelholms kommun, Kultur & Stad Handläggare Kultur och fritid
Vi erbjuder en administrativ roll inom området kultur, idrott och fritid. I din roll är du handläggare där du får möjlighet att arbeta med en bredd av ämnen samt vara med och förvalta och utveckla medborgarnas tillgång till kultur, idrott och fritid i Ängelholm. Enhetschef för bad, idrott och friluftsliv blir din närmsta chef. En del av tjänsten innebär att utreda och administrera ärenden gällande idrott och friluftsliv. Det handlar bland annat om hantering och uppföljning av kommunens föreningsbidrag. Den andra delen av tjänsten innebär samo...
2021-10-15 2021-11-04
Göteborgs Stad , Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Är du vår nya kvalitetsutvecklare till vård- och omsorgsboende i Centrum?
Vill du vara med och forma framtidens vård- och omsorgsboende och bidra till att hyresgästerna får ett gott liv? Då är detta tjänsten för dig! Vi söker nu en kvalitetsutvecklare till verksamhetsområde Centrum 1, Vård- och omsorgsboende. Du kommer att vara direkt underställd verksamhetschef och stödjer denne samt ingår i ledningsgruppen tillsammans med 12 enhetschefer. Tjänsten har varierande arbetsuppgifter och uppdragen kommer utvecklas tillsammans med verksamhetschef och ledningsgrupp. Dels kommer du att ha en strategisk roll med överblick o...
2021-10-15 2021-11-07
Höörs kommun, Kommunledningskansli Överförmyndarhandläggare
På överförmyndarverksamheten i Höör kommer du att erbjudas ett samhällsviktigt uppdrag med möjligheter till utveckling och omväxlande arbete. Som överförmyndarhandläggare arbetar du med tillsyn och handläggning av ärenden som rör godmanskap, förvaltarskap och förmyndarskap enligt den lagstiftning som gäller. Det kan t ex vara att granska redovisningshandlingar, göra bedömningar om uttagsbegäran från spärrade medel, inhämta utredningsunderlag och fatta beslut i olika tillståndsfrågor, medverka vid rekrytering av gode män, diarieföra inkomna hand...
2021-10-15 2021-10-31
Växjö kommun, Kommunledning Kanslisekreterare
Som kanslisekreterare har du en viktig roll i kommunens ärendeprocess som sekreterare och registrator i några av de olika beslutsorgan som kansliavdelningen har hand om. Dessa inkluderar kommunstyrelsen med dess utskott, kommunens revisorer samt några av de kommunala bolagen. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för ärende- och beslutsprocessen för dessa beslutsorgan. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att samordna beredningen av ärenden inför sammanträdena samt att planera, genomföra och protokollföra sammanträden. Under 2022 är det allm...
2021-10-15 2021-10-31
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Skoladministratör till Frölundaskolan Bräcke
Frölundaskolan Bräcke är en grund- och grundsärskola som erbjuder utbildning med kompetens inom områdena kommunikation och rörelsehinder. Utbildning och undervisning erbjuds från årskurs 1 till årskurs 9 och anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Frölundaskolan Bräcke ligger centralt i ett grönområde, nära allmänna kommunikationer och i närheten av Ruddalens naturområde. Skolan, som uppfördes i mitten av 90-talet, är välplanerad och mycket välvårdad. Nu söker vi dig som vill bli vår nya skoladministratör! I den här tjänsten är ...
2021-10-15 2021-10-29
Länsstyrelsen Kronobergs län, Länsstyrelsen i Kronobergs län Är du vår nya telefonist med känsla för service?
I arbetsuppgifterna ingår att vidareförmedla frågeställningarna inom hela Länsstyrelsens ansvarsområde. Guida kunderna om Länsstyrelsernas tjänster på webben, ta emot synpunkter och bidra till vårt ständiga förbättringsarbete. Arbetet utförs i huvudsak genom att ta emot och vidareförmedla samtal samt besvara frågor i telefon och via mail. Du kommer ingå i ett team där ni samarbetar för att ge kunderna bästa tänkbara service.
2021-10-15 2021-10-31
Länsstyrelsen Dalarnas län, Länsstyrelsen i Dalarnas län Vi söker två medarbetare till Enheten för samhällsskydd
Länsstyrelsen i Dalarnas län söker två medarbetare som brinner för krisberedskap och totalförsvar och vill förstärka vårt team inom enheten för samhällsskydd. Du som ny förstärkning till vår organisation kommer utöver dina egna specialområden, att arbeta gränsöverskridande med andra kollegors ansvarsområden för att vi ska kunna hantera nya uppdrag med kort varsel och även kunna täcka upp för varandra när det behövs. Dina uppdrag kan bli arbete med mjuka frågor som inom samverkan, planering och samhällsutveckling, med rena handläggningsärenden ...
2021-10-15 2021-11-08
Sveriges Kommuner och Regioner Vill du jobba med styrning- och verksamhetsutveckling på nationell nivå
Vi söker en medarbetare till sektionen för styrning och verksamhetsutveckling. Fokus i uppdraget är att, tillsammans med kollegor och våra medlemmar, flytta fram positionerna i en effektiv styrning och ökad kvalitet inom våra välfärdsområden inom kommuner och regioner. Du kommer arbeta med att utveckla och ge stöd till våra medlemmar och intressebevaka inom områdena - Strategisk styrning och ledning - Strategisk kommunövergripande styrning och ledning - Hur styr man kommunen utifrån mål, styrsystem, mål- och resultatstyrning och effektivitet...
2021-10-15 2021-11-05
Region Skåne, Primärvården Medicinsk sekreterare till Vårdcentralen Sorgenfrimottagningen i Malmö
I rollen som medicinsk sekreterare hos oss kommer du att vara ett verksamhetsnära stöd. Detta innebär till stor del att arbeta med administrativa arbetsuppgifter, såsom medicinsk dokumentation, journalskrivning och remisshantering. Dina arbetsuppgifter består bland annat av att skriva ut diktat, kalla patienter från läkares väntelistor, posthantering, remissbevakning och remissregistrering, receptionsarbete samt scanning. Som medicinsk sekreterare har du en viktig roll för att det dagliga arbetet på vårdcentralen ska fungera och att patientsä...
2021-10-15 2021-11-12
Stenungsunds kommun, Kanslienheten Kommunjurist vikariat
Som kommunjurist ger du juridisk rådgivning till kommunens sektorer och bolag. Du genomför också utredningar och ger utbildningar inom det offentligrättsliga området. Som kommunjurist arbetar du med alla rättsområden som reglerar kommunal verksamhet, såsom exempelvis kommunalrätt, förvaltningsrätt, dataskyddslagstiftning och offentlighet- och sekretess. Som kommunjurist i Stenungsunds kommun har du en strategisk funktion. Du deltar i arbetet med att säkerställa och utveckla verksamheten utifrån ett juridiskt perspektiv. I detta ingår exempelv...
2021-10-15 2021-11-07
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >