Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb inom administration, ekonomi och juridik

Det här är en bred kategori av yrken inom offentlig sektor och det finns en lång rad arbeten som faller i den här indelningen. Söker du ett jobb inom administration, ekonomi eller juridik kan du förfina din sökning för att hitta exakt ditt yrke på den plats där du bor.


Du hittar lediga arbeten för exempelvis administrativa assistenter och administratörer i offentlig förvaltning eller intresseorganisationer. Du hittar lediga jobb för ekonomiassistenter, företagsekonomer och nationalekonomer. Du hittar arbeten för advokater och företags-, förvaltnings- och organisationsjurister.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Pajala kommun Tjänsteperson till Pajala Airport
I den här rollen på flygplatsen är du direktunderställd verksamhetsansvarig (VA) och rapporterar arbetet löpande till VA och verkar i stabsfunktionen som dennes högra hand. Tjänsteresor kan förekomma både in och utrikes. Tjänsten kommer att utvecklas över tid och även ge utvecklingsmöjligheter inom verksamheten. Du ska bland annat: - vara ansiktet utåt och hantera telefon, reception och incheckning · verka som administratör, utbildningssamordnare och ekonomiadministratör - på uppdrag av VA eller flygplatsledning deltaga vid möten samt planering...
2023-04-14 2023-08-31
Järfälla kommun, Kvalitet och verksamhetsstöd, Samhällsbyggnad Projektkoordinator projekt Barkarbystaden
Vi söker nu en projektkoordinator till samhällsbyggnadsavdelningen i Järfälla. Den aktuella tjänsten är placerad på enheten för kvalitet och verksamhetsstöd men du arbetar direkt mot exploateringsenheten projekt Barkarbystaden. Projekt Barkarbystaden innebär stadsutveckling av tidigare flygfält i Barkarby och industriområde i Veddesta som bl.a. innebär 14 000 nya bostäder för 30 000 nya Järfällabor före 2035, utbyggnad av tunnelbana och mycket mer. Som projektkoordinator utgör du tillsammans med en till projektkoordinator några av noderna i pro...
2023-06-03 2023-06-18
Statens institutionsstyrelse Utredare till SIS tillsynssektion
Lockas du av att delta i uppbyggnaden av en intern tillsynsfunktion i en komplex verksamhet med ett livsviktigt uppdrag? Tillsynssektionen är under etablering och kommer att ha i uppdrag att genomföra myndighetsintern tematisk tillsyn, främst genom inspektioner. Tyngdpunkten i ett tillsynsärende är att verksamheten ska bli granskad ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Tillsynen ska bedrivas med systemansats där tillsynsområdets hela styrkedja analyseras i syfte att bedöma om myndigheten har skapat förutsättningar att bedriva en rättssäker verksam...
2023-06-02 2023-06-22
Stenungsunds kommun, Sektor Utbildning Ekenässkolan söker skoladministratör - Vikariat
Som skoladministratör hos oss har du en central och viktig roll i att få skolans arbete att flyta på. Du är ett administrativt stöd till rektorer och medarbetare på skolan. En stor del av ditt arbete består i att planera, prioritera och organisera den dagliga personalplaneringen på ett effektivt sätt. Arbetet innebär vanligt förekommande administrativa uppgifter såsom dokumenthantering, lönehantering, arkivering, vikarieanskaffning, posthantering, fakturor och beställningar. Du är ett stöd för medarbetare och rektor i hanteringen av olika digi...
2023-06-02 2023-06-18
Malmö stad Administratör till S:t Petri skola
Arbetsuppgifter Är du en skicklig administratör som tar initiativ, har ett öga för detaljer och som trivs i en roll där du får ge stöd och service? Då kanske du är vår nya kollega på S:t Petri skola!  Som administratör har du ett viktigt uppdrag i vår organisation och du arbetar för att säkerställa att skolan får det administrativa stöd den behöver. Du blir ett stöd till chefer inom områden som elev-, personal-, ekonomi-, informations- och myndighetsadministration samt utför allmänt förekommande administrativa arbetsuppgifter. I uppdraget ing...
2023-06-02 2023-06-16
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Controller till Enheten för ekonomi i Helsingborg
Vi söker nu en controller till Ekonomifunktionen med placering på Helsingborgs lasarett. Som controller arbetar du med kvalificerat och konsultativt stöd till ledningen och verksamheten med förmåga att hantera både detaljerna och helhetsperspektivet. Tjänsten är placerad i Helsingborg och du kommer att arbeta i nära samarbete med verksamhetsansvariga chefer och förvaltningens stabsfunktioner samt i vissa frågor förvaltnings- och sjukhusledningen. Du kommer att ingå i ett team som består av nio controllers i Helsingborg som leds av ekonomichefe...
2023-06-02 2023-06-23
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Verksamhetscontroller för att tillgängliggöra data/dataanalys till Utbildningsförvaltningen
Tjänsten är placerad vid förvaltningskontoret och enheten Ledningsstöd, uppföljning och analys. Hos oss finns många olika kompetenser och erfarenheter som enskilt, och tillsammans, är en styrka och kvalitetsfaktor för vårt arbete. På enheten arbetar verksamhetscontrollers, utredare, förvaltningssekreterare och registrator. Enhetens huvuduppdrag är att genom granskning, uppföljning och stöd vara med och bidra till en effektiv styrning och ledning av verksamheten samt ökad likvärdighet och kvalitet för barn och elever. Enheten arbetar framförallt...
2023-06-02 2023-07-31
Region Jämtland Härjedalen, VO Åre Vi söker medicinsk sekreterare till Järpens Hälsocentral i Åre Kommun!
Som medicinsk sekreterare på Järpens Hälsocentral ansvarar du för sedvanliga arbetsuppgifter utifrån yrkesrollen. Du ingår i ett administrativt team som spänner över Åre, Järpen och Hallens hälsocentraler. Du är engagerad, har struktur och ett nytänk i de administrativa uppgifter som är en grundstomme i hälsocentralens arbete. Utifrån verksamhetens behov har du ett stort mått av flexibilitet och du är öppen för nya arbetsuppgifter. Du kommer samarbeta med alla yrkesgrupper som ingår i hälsocentralen och det krävs att du är kommunikativ och lyh...
2023-06-02 2023-06-25
Region Jämtland Härjedalen, VO Åre Receptionist till Järpens hälsocentral i Åre kommun
Nu söker vi just dig som vill jobba som receptionist på vår hälsocentral, där kommer du att ingå i ett administrativt team tillsammans med annan administrativ personal. I dina arbetsuppgifter förväntas fokus på individen och på våra patienters behov, hög servicenivå, administration och samordning. Du kommer att jobba med våra digitala hjälpmedel och bör ha datorvana samt telefonvana. Du kommer att arbeta i olika system såsom: Cosmic, ACE Interact, Office-paketet och1177. Stor fördel om du arbetat med dessa system tidigare.
2023-06-02 2023-06-25
Kemikalieinspektionen, Juridiska sekretariatet Kemikalieinspektionen söker jurister
Juridiska sekretariatet ansvarar för att lämna rättsligt stöd i myndighetens arbete avseende bland annat tillstånd, tillsyn och regelutveckling på både nationell och internationell nivå. I arbetsuppgifterna ingår föreskriftsarbete, att delta i myndighetens arbete med remisser och regeringsuppdrag, att lämna stöd i EU-arbetet samt att företräda myndigheten i domstol. Sekretariatet ansvarar även för att ge stöd i frågor om förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess, e-förvaltning och andra verksjuridiska frågor. Arbetsuppgifterna kan variera ...
2023-06-02 2023-06-25
Alingsås kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Vikarierande ekonomiadministratör sommaren 2023
Du kommer i första hand att kontrollera och handlägga sjuklönefakturor från privata utförare av personlig assistans. Du kommer också svara på frågor över telefon från allmänhet, brukare och anhöriga om avgifter inom vård och omsorg. Även andra arbetsuppgifter kan tillkomma.
2023-06-02 2023-06-16
Hultsfreds kommun, IFO Barn och familj utökar med en socialt administrativ handläggare
Nu har du möjlighet att bli en del i vårat gemensamma IFO där vi har ett nära samarbete och arbetar åt samma håll! Vi utökar nu verksamheten inom Barn och familj med ett administrativt stöd. I din roll kommer du att ha en viktig roll i det dagliga arbetet på IFO Barn och familj då du kommer att arbeta nära verksamheten. I ditt uppdrag är det viktigt att du, förutom att utföra ett kvalitetssäkert administrativt arbete, även sätter stort värde på socialtjänstens uppdrag och att du kan se helheten och samspelet mellan din del och övriga medarbet...
2023-06-02 2023-06-25
Lerums kommun, Administrativa enheten Kommunjurist
Rollen som kommunjurist innebär att stötta kommunens samtliga verksamheter med juridisk rådgivning i komplexa situationer i syfte att vägleda och presentera rättssäkra lösningar. Du är en av två kommunjurister som tillsammans utvecklar kommunens centrala juridiska stödfunktion och ni arbetar tillsammans brett inom alla, för kommunen, förekommande rättsområden, så som exempelvis inom kommunal- och förvaltningsrätt, samhällsbyggnad, dataskydd, avtalsrätt, skola och socialrätt. Efter önskemål kan det finnas möjlighet till specialisering inom vissa...
2023-06-02 2023-06-18
Sölvesborgs kommun, Kommunledningsförvaltningen Kommunjurist till Sölvesborgs kommun
Som kommunjurist hos oss arbetar du på kommunkansliet. Vi är totalt 9 tjänstemän, med kanslichefen som ansvarig chef. Du kommer att arbeta nära kommunens förvaltningar och nämnder och bistå i juridiska frågor samt företräda kommunen vid förhandlingar och i domstolsprocesser. De vanligast förekommande rättsområdena är avtalsrätt, fastighetsrätt, upphandlingslagstiftning, skoljuridik, socialrätt, kommunalrätt och annan offentlig rätt, såsom offentlighets- och sekretesslagstiftning. Du kommer att arbeta både strategiskt och operativt samt genomför...
2023-06-02 2023-06-25
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Medicinsk sekreterare till Bröst- och melanommottagning i Malmö
I din roll som medicinsk sekreterare hos oss är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att organisera och strukturera det administrativa arbetet i ditt team. I dina arbetsuppgifter ingår också journalskrivning, bokning av patienter, bevakningar, remisshantering och mycket mer. Rollen som medicinsk sekreterare håller på att förändras och Region Skåne står inför införandet av den heltäckande digitala plattformen Skånes Digitala Vårdsystem (SDV) som kommer att ersätta flera av dagens journalsystem. Vi är öppna och ödmjuka inför den fortsatta utvecklin...
2023-06-02 2023-07-01
Kristianstad kommun, FUNK E 1:4 Planerare funktionsstöd
Som planerare inom funktionsstöd har du ett självständigt och omväxlande arbete med uppgifter som varierar från dag till dag. Du är van att prioritera, hantera information och skapa struktur. Som planerare bidrar du med nytänkande för att systematiskt utveckla verksamheten. Ditt engagemang är stort och du har förmåga att samarbete med ledning och medarbetare. Du är ett stöd till enhetschefen gällande administrativa arbetsuppgifter samt stöd vid rekrytering och uppföljning av vikarier. Andra arbetsuppgifter är exempelvis att bemanna akut- och pl...
2023-06-02 2023-06-18
Ale kommun, Kansli och säkerhet Registrator
En centralisering av registraturen och nämndadministrationen är nyligen genomförd och här finns stora möjligheter för dig som vill vara delaktig i att bygga upp och utveckla en ny arbetsgrupp med inriktning registratur och därtill hörande frågor. Syftet med organisationsförändringen är att åstadkomma en sammanhållen, rättssäker och effektiv administrativ process som stödjer såväl förtroendevalda, tjänstepersoner och kommuninvånarna på ett professionellt sätt. I den nya organisationen kommer särskild vikt läggas på att säkerställa en korrekt och...
2023-06-02 2023-06-18
Mörbylånga Kommun HR-partner
Med den medarbetare vi nu rekryterar blir vi ett team som består av tre HR-Partners, en Rehabsamordnare, fyra kollegor som arbetar med lön samt HR-och lönechef. Tillsammans arbetar vi med att ge ett professionellt stöd och vi är stolta över det arbete vi gör med syfte att skapa goda förutsättningar för våra kärnverksamheter att nå sina mål - och därmed - att skapa växtkraft och livskvalitet för de som bor, verkar och besöker vår fina kommun. I vårt team värderar vi samarbete och lärande högt och vi använder gruppen för att inhämta inspiration...
2023-06-02 2023-06-18
Karlskoga kommun, Kommunledningskontoret Studerar du på PAO-programmet och vill bygga ditt CV med värdefull erfarenhet?
Vi letar nu efter dig som studerar personalfrågor vid universitetet och som är intresserad av att arbeta extra på vår HR-avdelning. Arbetstiden är enligt överenskommelse, det som fungerar för dig och dina studier, men helst 2-3 dagar per vecka, 2-5 timmar åt gången. Som HR-student hos oss på Karlskoga kommun kommer du i första hand att stötta våra HR-partners samt HR-administratör med administrativa arbetsuppgifter. Vi ser även över vår rekryteringsprocess, vilket skapar möjligheter för dig att vara med och påverka processen framöver.
2023-06-02 2023-07-31
Region Kronoberg, Sjukhusvård Röntgenavdelningen i Växjö söker en receptionist!
I denna roll kommer du främst att sitta i vår reception men även administrativa arbetsuppgifter kan förekomma. Du kommer att arbeta mycket självständigt men samtidigt vara en del av ett team. I rollen får du registrera patienterna till deras besök, sköta betalning/fakturering och utföra andra administrativa arbetsuppgifter. Som receptionist blir du den fösta personen som patienterna möter på vår avdelning. Service är därför väldigt viktigt då vi har ett högt flöde med patienter med olika behov.
2023-06-02 2023-06-18
Region Jämtland Härjedalen, Röntgen Medicinsk sekreterare till röntgen- och mammografiavdelningen
Du arbetar med patientdatajournaler och andra IT-system som finns inom röntgen samt övriga sekreterararbeten. Du är en av två Medicinska sekreterare. Vi erbjuder ett intressant, omväxlande, ansvarsfullt arbete och arbetstiderna är dagtid måndag fredag.
2023-06-02 2023-06-18
Region Jämtland Härjedalen, Område Ortopedi Vi välkomnar en receptionist till Campus!
Du ska största delen av din arbetstid bemanna receptionen i vår verksamhet på campus där du möter patienter för samtliga mottagningar och operationsverksamheten. Där tar du emot patienterna, svarar i telefon samt är behjälplig i mottagningsarbetet. Du kommer också ansvara för beställning av ex kläder, förrådsartiklar samt kontorsmaterial. Under vissa perioder under året, exempelvis sommaren stänger vi ner verksamheten på campus tillfälligt och personalen förväntas då arbeta inom annan verksamhet under dessa perioder. Du blir placerad i övri...
2023-06-02 2023-06-18
Vaxholms stad, Avdelningen för myndighetsutövning Registrator, systemadministratör Socialförvaltningen Vaxholms stad
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att sköta registraturen, ärendehantering till nämnd och övriga ärenden till ärendehanteringssystemet Evolution samt ansvara för nämndärenden i närarkivet. Du kommer också bli en av förvaltningens systemadministratörer vilket innebär arbete i verksamhetssystemet LifeCare. Bevakning av förvaltningens funktionsbrevlåda ingår i tjänsten, samt flera andra förekommande administrativa arbetsuppgifter. Du kommer ingå i olika förekommande nätverk och samverkansform, både internt och externt.
2023-06-02 2023-06-15
Region Skåne, Koncernkontoret Kommunikatör med redaktionellt ansvar till Koncernstab kommunikation i Lund
Nu söker vi en kollega till rollen som kommunikatör med redaktionellt ansvar för planering och utveckling av innehåll för de digitala kanaler vi har som stöd till införandet av Skånes digitala vårdsystem. Som kommunikatör med redaktionellt ansvar hos oss är ditt uppdrag att stötta Region Skånes införande av det digitala vårdinformationssystemet SDV. Du kommer i huvudsak att arbeta med innehåll för olika kanaler och målgrupper, främst internt men även externt. Att ta fram och vidareutveckla budskap blir en viktig del i ditt arbete, men också at...
2023-06-02 2023-06-16
Region Skåne, Primärvården Medicinsk sekreterare till Vårdcentralen Södervärn i Malmö
Vi är ett sekreterarteam som arbetar nära våra patienter, övriga kollegor och andra vårdgivare. Dina arbetsuppgifter innefattar sedvanliga arbetsuppgifter såsom utskrift av journalanteckningar, brev och utlåtande samt remisshantering. Även receptionsarbete kan förekomma. Vi erbjuder dig ett öppet och positivt arbetsklimat med möjlighet för dig att utvecklas i din yrkesroll och påverka verksamhetens arbete. Vi har infört TIK (taligenkänningsprogram) och förbereder oss inför det nya journalsystemet SDV (Skånes digitala vårdsystem). Det finns möj...
2023-06-02 2023-07-14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >