Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb inom administration, ekonomi och juridik

Det här är en bred kategori av yrken inom offentlig sektor och det finns en lång rad arbeten som faller i den här indelningen. Söker du ett jobb inom administration, ekonomi eller juridik kan du förfina din sökning för att hitta exakt ditt yrke på den plats där du bor.


Du hittar lediga arbeten för exempelvis administrativa assistenter och administratörer i offentlig förvaltning eller intresseorganisationer. Du hittar lediga jobb för ekonomiassistenter, företagsekonomer och nationalekonomer. Du hittar arbeten för advokater och företags-, förvaltnings- och organisationsjurister.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Ängelholms kommun, Ekonomi och Kvalitet Lokalsamordnare
Som lokalsamordnare med inriktning mot Huvuduppdrag Hälsa (Äldreomsorg och funktionsstöd) bidrar du till att skapa lokaler som möter arbetsmiljö och säkerhetskrav, men som också bidrar till välbefinnande och livskvalité för huvuduppdragets målgrupp. Du utgör ett kvalificerat stöd till chefer i lokalfrågor. Lokalsamordnaren är verksamheternas representant i kontakt med fastighetsägare/förvaltare, myndigheter, entreprenörer och andra aktörer i ärenden som rör arbetsområdet. Du kommer att ha ett nära samarbete med AB Ängelholmslokaler som är ett ...
2022-06-23 2022-08-22
Torsby kommun, Personalavdelningen HR-handläggare
Du kommer i huvudsak att arbeta med lönerapportering, arkiv samt systemen TimeCare och TimePool.
2022-06-23 2022-07-26
Vaggeryds kommun, HR-enheten Utvecklingsledare
I uppdraget som utvecklingsledare kommer du arbeta operativt och strategiskt med både förvaltningsövergripande och verksamhetsnära uppdrag. I tjänsten ingår bland annat att genomföra utredningar, ta fram underlag för beslut, ge stöd till förvaltningens verksamheter i deras kvalitet- och utvecklingsarbete, bistå chefer med stöd i uppföljning samt bidra till att utveckla förvaltningens följsamhet till föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för kvalitet, SOSFS 2011:9. Till stor del utgår arbetet som utvecklingsledare från verksamheternas...
2022-06-23 2022-07-10
Malmö stad Handläggare till enheten för överförmyndarärenden
Arbetsuppgifter Enheten för överförmyndarärenden söker en handläggare för tillsvidareanställning i granskningsteamet. Dessutom utökar enheten tillfälligt och söker fyra handläggare för visstidsanställning i granskningsteamet och ansökningsteamet under 12 månader. Granskningsteamet I granskningsteamet kommer du i huvudsak att granska ställföreträdares redovisningshandlingar och fatta beslut om arvodering till ställföreträdare. I granskningsteamet arbetar vi även med att handlägga och fatta beslut i pågående ärenden om godmanskap och förvalt...
2022-06-23 2022-07-20
Region Skåne, Koncernkontoret Huvudredaktör till området för digital kommunikation i Malmö/Kristianstad
Vårdgivare.skane.se är webbplatsen där alla vårdgivare, som jobbar på uppdrag av Region Skåne ska hitta vårdriktlinjer, rutiner och stöd i administrativa frågor och i mötet med patienten. Arbetet som huvudredaktör innebär bland annat att undersöka verksamheternas behov och att prioritera och planera arbetet. Du ansvarar för sajten som helhet, dess struktur, funktionalitet, riktlinjer och arbetar för att varje besökare ska få sitt jobb gjort, hitta rätt och få tillgång till kvalitetssäkrad kunskap. Tillsammans med en digital kommunikatör utveck...
2022-06-23 2022-08-02
Region Västerbotten, Kirurgiskt centrum södra Lappland Medicinsk sekreterare, Kirurgmottagningen, Lycksele
Som medicinsk sekreterare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Arbetet är omväxlande och innebär bland annat bokning av patienter, journalskrivning, receptionsarbete, remiss- och posthantering samt registrering av provsvar. På Kirurgiskt centrum försöker vi ständigt förbättra vårt sätt att arbeta. Därför är idéer och förslag på förbättringsarbeten alltid välkomna. För oss är ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete viktigt för att öka trivseln bland medarbetarna och skapa en attraktiv arbetsplats.
2022-06-23 2022-08-07
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Utvecklingsledare - med fokus på full delaktighet för personer med funktionsnedsättning
Utvecklingsenheten är en strategisk stödenhet under avdelning Kvalitet och Utveckling. Utvecklingsenheten arbetar till största delen med förvaltningsövergripande strategiska uppdrag och är en drivkraft i förvaltningens utvecklingsarbete. Utvecklingsenhetens uppdrag är av olika karaktär och medarbetarnas roller varierar mellan att leda, driva, samordna och att delta i utvecklingsarbetet. Enheten består av sakkunniga medarbetare inom olika områden så som stadsutveckling, miljö, hållbarhet, kvalitet, brukarrevision, organisationsstöd samt Socialt ...
2022-06-23 2022-08-01
Malmö stad Utvecklingssekreterare till gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Arbetsuppgifter Till avdelningen för kvalitet och utveckling söker vi en utvecklingssekreterare vars huvuduppdrag kommer vara att utveckla förvaltningens uppföljning av utbildningen. Med fokus på kvalitets-, utvecklings- och analysarbete kommer du att ingå olika samarbeten, både internt och externt. Du stödjer skolledningen och verksamheterna i deras kontinuerliga systematiska kvalitets- och utvecklingsarbete samt deltar i förvaltningens arbete med huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Till arbetsuppgifterna hör att följa upp och analyse...
2022-06-23 2022-07-10
Länsstyrelsen Uppsala Län Djurskyddshandläggare
Länsstyrelsen ansvarar för kontroller och beslut enligt djurskyddslagen i länet. Länsstyrelsen ansvarar även för att verkställa beslut om omhändertaganden av djur. I tjänsten ingår att arbeta med operativ djurskyddskontroll, till exempel handläggning av inkomna anmälningar, rutinkontroller vid lantbruk och verksamheter med djur samt efterföljande dokumentation, rapport- och beslutsskrivning mm. Även övriga administrativa uppgifter, så som registervård av djurskyddskontrollregistret (DSK) och annan administrativ hantering av ärenden förekommer...
2022-06-23 2022-07-24
Region Västerbotten, Primärvård Länsuppdrag Administratör, Kontaktcenter barn och unga psykisk hälsa Västerbotten, Umeå
Som administratör hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många. Du kommer att ingå i ett team bestående av kuratorer, psykologer och psykiatrisköterskor i en verksamhet som är under utveckling. Vi erbjuder ett omväxlande och stimulerande arbete med administrativa arbetsuppgifter. Du kommer att stötta verksamheten med bland annat samordning remissregistrering, tidbokning, telefonservice mot andra vårdenheter samt övrigt administrativt arbete som tex förbättrings- och utvecklingsarbeten. Du är även ett administrativt s...
2022-06-23 2022-07-10
Region Skåne, Koncernkontoret Huvudredaktör till området för digital kommunikation i Malmö/Kristianstad
Vårdgivare.skane.se är webbplatsen där alla vårdgivare, som jobbar på uppdrag av Region Skåne ska hitta vårdriktlinjer, rutiner och stöd i administrativa frågor och i mötet med patienten. Arbetet som huvudredaktör innebär bland annat att undersöka verksamheternas behov och att prioritera och planera arbetet. Du ansvarar för sajten som helhet, dess struktur, funktionalitet, riktlinjer och arbetar för att varje besökare ska få sitt jobb gjort, hitta rätt och få tillgång till kvalitetssäkrad kunskap. Tillsammans med en digital kommunikatör utveck...
2022-06-23 2022-08-02
Statens institutionsstyrelse, SiS Huvudkontor SiS säkerhetsavdelning söker jurist för utredning om säkerhetsregister mm
Vill du bidra till att våra ungdomar, klienter och medarbetare får en tryggare tvångsvård? Sök tjänsten som jurist vid säkerhetsavdelningen på SiS huvudkontor. Dataskyddsförordningen och SolPuL ger ett långtgående stöd för behandling av integritetskänsliga personuppgifter i myndighetens arbete med vård och behandling. För att arbeta mer systematiskt och rättssäkert med personuppgifter som behövs för att upprätthålla ordning och reda men även för att förhindra brottslighet under verkställigheten av den slutna ungdomsvården (LSU) har SiS behov...
2022-06-23 2022-08-19
Kumla kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Ekonomiassistent till kommunfastigheter
Som ekonomiadministratör hos oss kommer du att ha ett ansvar för fakturor, fakturering samt övrigt administrativt inom ekonomi. I det vardagliga arbetet ingår det även att: - Kontera inkomna fakturor - Fakturera intern- och externt - Administrera fastighetssystem - Vara behjälplig till Förvaltningsekonomen med tex hyresavtal Som ekonomiadministratör kommer du att ingå i ett team där ni tillsammans arbetar för att uppfylla verksamhetens målsättningar. Vi tror att du trivs som bäst när du får visa ditt engagemang och utpräglade förmåga att ...
2022-06-23 2022-07-15
Strängnäs kommun Processledare Nära vård, Hemsjukvården
Som tjänstedesigner kommer du att arbeta designdrivet i både fysiska och digitala processer. Du kommer att planera och tillämpa metoder och verktyg inom ramen för designprocessernas olika faser. Du arbetar samskapande och över organisatoriska gränser där du också involverar de som berörs, genom allt ifrån workshops till observationer. Genom intervjuer och andra verktyg driver du tillsammans med berörda intressenter insiktsarbete om människors behov, beteende och samhällets utmaningar för att sedan gemensamt forma insikter som driver ett förändr...
2022-06-23 2022-07-24
Länsstyrelsen Östergötland, Energi och klimat Energi - och klimatstrateg
Dina arbetsuppgifter blir att arbeta i flera projekt som vi driver för att skapa ökat engagemang och fler insatser vilket bidrar till att nå länets energi- och klimatmål. Arbetet innefattar samordning och samverkan med externa parter. Detta kommer främst ske genom projekt med bland annat kommuner, Region Östergötland, Linköpings universitet, Östergötlands näringsliv och andra länsstyrelser. Dina arbetsuppgifter inom de olika projekten kommer att variera. Du kan exempelvis arbeta som förändrings-/samverkansledare, mötesorganisatör och leda delar...
2022-06-23 2022-07-17
Svalövs kommun, AME, flyktingmottagning & ekonomiskt bistånd Projektledare Fokus Sysselsättning
Enheten för Arbete, Integration och Välfärd består av två delar- Arbetsmarknadsenhet och Ekonomiskt bistånd/integration- som är lokaliserade i två närliggande byggnader inom kommunen. Du kommer att ha din placering på Arbetsmarknadsenheten och vara en del i ett team av bland annat arbetsmarknadskonsulenter och studie- och yrkesvägledare. Du kommer att ansvara för enhetens företagskontakter och tillsammans med dina kollegor kommer ni att möta individer och rusta dem inför arbetsmarknadens möjligheter utifrån deras behov och förutsättningar. Til...
2022-06-23 2022-07-12
FRA FRA söker handläggare för säkerhetsskyddsavtal
Som handläggare inom SUA-området (säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal) innebär det att du arbetar med att administrera och handlägga ärenden i vår SUA-process, inkluderat säkerhetsprövning kopplat till SUA vid myndigheten. Även ansvar och planering för kontroller i samband med upphandlingarna ingår. Det innebär många kontakter med beställare och leverantörer. Du kommer även arbeta med att utveckla processer och metoder inom området fortlöpande. Utbildning av bland annat chefer och medarbetare inom SUA-området ingår som en del ...
2022-06-23 2022-07-10
FRA Arbete med datakvalitet inom underrättelsetjänst
Som medarbetare inom funktionen datakvalitet ingår du i en mindre grupp på en enhet inom avdelningen för signalunderrättelser som bedriver signalspaning enligt lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Avdelningen arbetar med inhämtning av råmaterial, bearbetning samt analys och levererar underrättelserapporter och andra tjänster till myndighetens uppdragsgivare. Exempel på områden som FRA rapporterar om kan vara information om militär förmåga hos främmande länder och stöd till svenska militära insatser utomlands. Datakvalite...
2022-06-23 2022-07-17
Malmö stad Malmö stad söker en senior fastighetsvärderare!
Vill du utnyttja din kompetens inom fastighetsvärdering i en utmanande och omväxlande roll, där du blir delaktig i den spännande utvecklingen av en stad i norra Europas kanske mest dynamiska region? Tillsammans med ett duktigt team har du nu chansen att växa ytterligare i din profession! Arbetsuppgifter På enheten för fastighetsägande och värdering arbetar vi med långsiktighet och hållbarhet för staden genom att bidra till ett ansvarsfullt ägande av stadens mark. Vi är en del av fastighets- och gatukontoret som ansvarar för de juridiska och v...
2022-06-23 2022-07-31
Gnosjö kommun, Teknik och Fritidsförvaltningen Handläggare till Teknik-och fritidsförvaltningen
Tjänsten som handläggare är en ny tjänst där Du är en nyckelperson inom förvaltningen. Arbetet är nära kopplat till förvaltningens ledning och Du är en del av vår ledningsgrupp. Handläggning av ärenden, administration av och kring förvaltningens arbetsuppgifter kopplade till årshjul, hantering av leverantörsfakturor men också fakturering externt, protokoll och diarieföring, handläggning av bidrag såväl återkommande som årligen sökta. Delaktig i upphandlingar, försäkringar. Uppföljning av enhetsplan och medverkar på planeringsmöten. Utredningsar...
2022-06-23 2022-08-16
Naturhistoriska riksmuseet Kommunikatör med inriktning mot webb
Arbetet innefattar att flytta innehåll från våra gamla webbplatser och anpassa till ett nytt format. Det innebär bland annat: • att skriva och revidera texter till de båda webbplatserna, såväl helt nya texter som revidering av befintliga texter • att stödja kollegor i andra delar av verksamheten som har innehållsansvar i dessa båda webbplatser I arbetet ingår i övrigt förekommande arbetsuppgifter för en kommunikatör.
2022-06-23 2022-07-14
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Skoladministratör till Lundenskolan
Härliga Lundenskolan kraftsamlar och växer! Vi är för närvarande cirka 650 elever från förskoleklass upp till årskurs 9. På Lundenskolan finns även förberedelseklass och särskola. Hos oss arbetar cirka 110 personer inom olika yrkeskategorier och nu slutar en av våra båda administratörer för att få kortare resväg och därför söker vi en ersättare. Som skoladministratör för åk 4-9 är du vårt ansikte utåt. Du är ofta den första personen som exempelvis föräldrar, vikarier eller förvaltningen har kontakt med. När du tar emot besökare eller svarar i ...
2022-06-23 2022-07-07
Lindesbergs kommun, Lindbackaskolan Skolassistent
Som skolassistent är du skolledningens stöd i det administrativa arbetet och en allt-i-allo. Arbetsuppgifterna består bland annat av diverse administrativa uppgifter och ansvar för vissa inköp. Du kommer dessutom att vara kontaktperson mot olika funktioner såsom vaktmästare, lokalvård, skolrestaurang, Läxhjälpen, Länstrafiken och skolbussar med flera. Tjänsten är en tänkt deltidsanställning om ca 50 %.
2022-06-23 2022-07-24
Skövde kommun, Enhet kommunikation Vi söker en strategisk kommunikatör till vår kommunikationsenhet!
I rollen som kommunikatör med strategisk inriktning har du ett omväxlande arbete och stödjer kommunens verksamheter i planering och genomförande av kommunikationsinsatser på olika nivåer. Du är viktig i arbetet med att utveckla kommunens kommunikativa förmåga. Du fungerar som ett stöd och bollplank till chefer och medarbetare i kommunikationsfrågor. Med fokus på kvalitet och resultat arbetar du främst strategiskt och långsiktigt men utför också operativt kommunikationsarbete och hanterar snabba frågor.
2022-06-23 2022-07-10
Sigtuna kommun, Kanslienheten Kommunarkivarie
Vi söker dig som vill vara med och skapa en modern informationshantering i vår kommun! Vi står inför ett spännande skede att utveckla vår digitala informationshantering. Det senaste året har vi infört digital posthantering och startat igång ett övergripande arbete med att revidera informationshanteringsplaner och under 2023 startar ett projekt kring e-arkiv. Som kommunarkivarie har du en nyckelroll för att möjliggöra en ökad digital process och du: • Är organisationens expert inom arkivfrågor och ditt övergripande arbete är att driva, utve...
2022-06-23 2022-08-07
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >