Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb inom administration, ekonomi och juridik

Det här är en bred kategori av yrken inom offentlig sektor och det finns en lång rad arbeten som faller i den här indelningen. Söker du ett jobb inom administration, ekonomi eller juridik kan du förfina din sökning för att hitta exakt ditt yrke på den plats där du bor.


Du hittar lediga arbeten för exempelvis administrativa assistenter och administratörer i offentlig förvaltning eller intresseorganisationer. Du hittar lediga jobb för ekonomiassistenter, företagsekonomer och nationalekonomer. Du hittar arbeten för advokater och företags-, förvaltnings- och organisationsjurister.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Burlövs kommun, Ekonomiavdelningen Controller
Som controller inom den centrala ekonomiavdelningen kommer du att delta i det löpande ekonomiarbetet med budget och bokslut. Utöver det förväntas du även medverka och leda utredningsuppdrag och utvecklingsprojekt inom ekonomiområdet. Eftersom ekonomifunktionen är under ständig utveckling och förändring innebär det att arbetsuppgifter kan förändras över tid. Du rapporterar direkt till vår ekonomichef. Vi erbjuder ett utmanande och intressant controllerroll som, tillsammans med ytterligare en controller, i huvudsak ger service till Utbildni...
2022-09-24 2022-10-09
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Registrator till utbildningsförvaltningen
Vi söker dig som har intresse och kompetens för att arbeta som registrator på utbildningsförvaltningen. Tjänsten är placerad vid förvaltningskontoret och enheten ledningsstöd, uppföljning och analys. Enhetens huvuduppdrag är att genom granskning, uppföljning och stöd vara med och bidra till en effektiv styrning och ledning av verksamheten samt en ökad måluppfyllelse och likvärdighet för barn och elever. Enheten arbetar framförallt gentemot rektorer/chefer, ledningsgrupper och nämnd. På enheten finns verksamhetscontrollers, utredare och förvaltn...
2022-09-23 2022-10-09
Tingsryds kommun, Kommunledningsförvaltning Kommunikatör till Tingsryds kommun
Som en av två kommunikatörer på kommunledningsförvaltningen är du en stödfunktion som arbetar gentemot alla verksamheter i Tingsryds kommun. Vi arbetar långsiktigt för att öka kunskapen bland medborgare och medarbetare om den kommunala verksamheten, påverka attityder i positiv riktning och bidra till att kommunens övergripande mål uppnås. Vårt kommunikationsarbete ska utmärkas av helhetssyn, samverkan och dialog. Vi söker en kommunikatör som gillar och behärskar omväxlande arbetsuppgifter. Det kan handla om att producera eget innehåll i form...
2022-09-23 2022-10-23
Kemikalieinspektionen, IT-enheten Upphandlare med generell IT-kompetens
Som upphandlare med generell IT-kompetens är du en viktig medarbetare inom Kemikalieinspektionens IT-enhet och också för hela myndigheten. Rollen är bred och du kommer arbeta med avrop, upphandlingar, leverantörskontakter samt ekonomisk planering och löpande uppföljning av IT-relaterade upphandlingar och ekonomi inom enhetens ansvarsområden. Arbetet sker i nära samarbete med IT-enhetens olika kompetenser. Samarbete sker även med kravställare från Kemikalieinspektionens olika avdelningar och sekretariat, bland annat inom områdena tillstånd, till...
2022-09-23 2022-10-14
Skellefteå kommun, Socialkontoret Rekryteringskonsult
Som rekryteringskonsult är du ingången vid nyrekrytering av vikarier. Rekryteringskonsult kallar arbetssökande till personlig intervju och referenskoll. Du är ett stöd till verksamheterna vid överbemanning och du har ansvar för bevakning av Las företräde. Arbetet sker i nära samarbete med chefer och bemanningsadministratör för att kunna matcha verksamhetens behov när det gäller nyrekrytering och inskolning av nya medarbetare. Du kommer också att ha ett nära samarbete med externa och interna aktörer när det gäller praktiksamordning och personalf...
2022-09-23 2022-10-09
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Medicinsk sekreterare till VO kvinnosjukvård i Malmö
Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt slutenvårdsteam Operation och avdelning på kvinnosjukvården i Malmö. Hos oss kommer du att arbeta både i team och självständigt, där du välkomnas att vara delaktig i förbättring av rutiner, arbetssätt och utveckling. De dagliga arbetsuppgifterna består bland annat av handläggning av inkommande post, remisshantering, telefonservice, kvalitetssäkring, 1177-hantering, enkäthantering, journalskrivning och andra vanligt förekommande administrativa uppgifter. Utöver detta erbjuder vi möjligheten att koppla...
2022-09-23 2022-10-16
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Medicinsk Sekreterare till Infektionsmottagning i Malmö
I rollen som medicinsk sekreterare hos oss är du en viktig del i arbetet för både verksamheten och våra patienter. Du har ett nära samarbete med både dina kollegor och övrig vårdpersonal. Tillsammans med dina sekreterarkollegor bemannar ni Avdelning 2 och 3 samt öppenvård och reception gemensamt. Dina arbetsuppgifter består bland annat av journalskrivning, remisshantering, telefonservice, registreringar och samordning av undersökningar och transporter. Tjänsten är riktad mot att skriva till vår mottagning.
2022-09-23 2022-10-23
Region Skåne, Skånes universitetssjukvård HR-utvecklare till Strategisk utveckling i Lund
Sjukvården står inför många stora utmaningar där HR kan bidra för att skapa de bästa förutsättningarna för vår organisation att göra skillnad. I ditt arbete kommer du att behöva utmana det existerande, förenkla det komplexa och värna om våra medarbetare och patienter utifrån HRs ansvarsområde. Som HR-utvecklare kommer du att arbeta tillsammans med dina kollegor inom Sus, men också andra samarbetspartner inom organisationen och regionen, för att driva de utvecklingsprojekt som beslutats. I rollen som HR-utvecklare behöver du nätverka kring ak...
2022-09-23 2022-10-16
VoB Syd AB, Huvudkontoret Lön- och personaladministratör
Löneadministrativt arbete • Arbeta med hela löneprocessen • Var behjälplig med att tolka bolagets kollektivavtal • Redovisning och rapportering till myndigheter • Pensionsrapportering • Hantera semesterrutiner • Hantera personalstatistik • Hantera årsskiftesrutiner • Underhålla och uppdatera bolagets personal- och lönesystem samt tidrapporteringssystem Personaladministrativt arbete • Ställa ut anställningsavtal och erforderliga intyg • LAS-bevakning • Ta fram underlag inför lönerevision I övrigt hantera tillfälligt förekommande a...
2022-09-23 2022-10-14
Göteborgs Stad , Lokalförvaltningen Garantiförvaltare
Vi på fastighetsavdelningen, som är en av lokalförvaltningens avdelningar, ansvarar för att säkerställa våra fastigheters användbarhet över tid med god teknisk status och nöjda kunder. Avdelningen ansvarar för att beställa genomförandet av underhålls- och investeringsåtgärder, reparationer och löpande tillsyn och skötsel av förvaltningens utförandeavdelningar. Vi är just nu i ett spännande utvecklingsskede där avdelningen går mot en tydligare strategisk roll inom teknik- och hållbarhetsområdet. Från och med 2019 följer alla lokalförvaltningens...
2022-09-23 2022-10-07
Region Jämtland Härjedalen, VO Östersund Receptionist till Zätagränds hälsocentral
Nu söker vi just dig som vill jobba som receptionist på vår hälsocentral. Har du individen i fokus, en hög servicenivå, ett genuint intresse för administration och samordning och vill finnas i hjärtat på vår hälsocentral. Du är kommunikativ, lyhörd och engagerad i våra patienters behov. Utifrån verksamhetens behov har du ett stort mått av flexibilitet och du är öppen för nya arbetsuppgifter. Du kommer vara navet i vår hälsocentral och samarbeta med alla yrkesgrupper som ingår i en hälsocentral. Känner du att arbetsuppgifterna stämmer in på di...
2022-09-23 2022-10-02
Länsstyrelsen i Gotlands län, Länsstyrelsen Gotlands län Samhällsplanerare
Länsstyrelsen i Gotlands län söker nu en samhällsplanerare till Enheten för samhälle och kulturmiljö. Arbetet är utåtriktat och bygger på samverkan med och rådgivning till länets kommun i den fysiska planeringen (t ex granskning av detaljplaner, översiktsplaner). Vi hanterar fastighetsbildningsärenden, bereder och besvarar remisser, samverkar med statliga myndigheter och inom Länsstyrelserna. I rollen som samhällsplanerare kommer du beroende på erfarenhet och intresse att arbeta med • samordning av länsstyrelsens arbete med bostadsförsörjnin...
2022-09-23 2022-10-13
Region Skåne, Regionservice Rekryterare till Gemensam servicefunktion HR i Lund
Efterfrågan på våra tjänster fortsätter öka och vi har flera spännande uppdrag på gång. Vi behöver därför förstärka vår enhet ytterligare med fler kollegor. Vi kan erbjuda dig en positiv och stimulerande arbetsplats med många kollegor. Vi har nära till skratt, utvecklas tillsammans och har alltid det bästa för kunden i åtanke. Vi arbetar i team och det vardagliga samarbetet sker inom ditt team men du har även möjlighet att delta i teamöverskridande uppdrag och projekt inom enheten. I rollen som rekryterare arbetar du med samtliga delar av r...
2022-09-23 2022-10-09
Halmstads kommun, HR-avdelningen Hr-Strateg till Kommunledningsförvaltningen
Vill du arbeta inom ett komplext, spännande och utvecklande område? Du kommer att vara med och påverka på ett positivt sätt utifrån ditt ansvarsområde. De övergripande ansvarsområdena kommer vara att företräda arbetsgivaren i strategiska bemanningsfrågor och att inspirera samt coacha verksamheterna i strategiska bemanningsfrågor utifrån förutsättningarna i verksamheten. Du kommer även att samverka med våra fackliga organisationer inom bemanningsfrågor och bidra till utveckling inom HR-området. Utöver detta får du arbeta med engagerade och omtän...
2022-09-23 2022-10-09
Mariestads kommun, Sektor ledning Kommunvägledare, vikariat
Medborgarkontoret är i ständig utveckling och det kommer du också att vara om du arbetar hos oss. Som kommunvägledare är du i daglig kontakt med människor via besök, telefon, e-post och andra digitala kanaler. En viktig del i arbetet som kommunvägledare är att informera och vägleda medborgare i ärenden som har koppling till kommunen och dess förvaltningar och verksamheter. Kommunvägledaren ger service till medborgare och besökare men är även en del i det viktiga samarbetet inom och mellan förvaltningarna i kommunen. Du informerar, ger råd, ag...
2022-09-23 2022-10-16
Lomma kommun, HSL, korttid, myndighet och förebyggande verksamhet Avgiftshandläggare inom äldreomsorgen
Vi söker dig som vill arbeta med avgiftshandläggning, ekonomi och administration. Som avgiftshandläggare kommer du i huvudsak att arbeta i vårt datasystem Procapita med att avgiftsberäkna och handlägga avgifter för de som har beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen. Du får in underlag och fattar beslut om olika avgifter och skapar fakturor för utskick. Du granskar, konterar och kvitterar samt i viss mån attesterar fakturor i vårt ekonomisystem Agresso. I arbetet ingår att ha kontakt med kommuninvånare och kollegor inom våra verksamheter f...
2022-09-23 2022-10-16
Svenljunga kommun, Ekonomienheten Controller/Ekonom
Vi söker dig som vill ha stimulerande arbetsuppgifter, ansvar och engagerade arbetskamrater i en trevlig arbetsmiljö. Som vår nya controller/ekonom får du ett brett och varierande arbete. Den största delen avser att vara ett kvalificerat och konsultativt stöd till Socialförvaltningen där du kommer att hantera både detaljerna och helhetsperspektivet. Du kommer även att ha en central roll i att, tillsammans med kollegorna, utveckla processer, arbetsmetoder, verktyg och rapporter. Du kommer att vara ett viktigt stöd till förvaltningsledningen i...
2022-09-23 2022-10-23
Motala kommun, Socialkontoret Budget- och skuldrådgivare och dödsbohandläggare
Tjänsten kommer att innebära budget- och skuldrådgivning på 50 % och dödsbohandläggning på 50 %. Fördelningen kan variera över tid, vid t ex behov av prioriteringar inom tjänsten. Dina arbetsuppgifter inom budget- och skuldrådgivning innebär bl a att hjälpa skuldsatta få en överblick över sin ekonomi och ge praktiska råd om hur konsumenter ska hantera och prioritera sina skulder. Förutom att ge hjälp och råd om att hantera skulder, ger du allmän rådgivning om privatekonomi. Personer som har behov av skuldsanering kan få hjälp med ansökan om ...
2022-09-23 2022-10-10
Växjö kommun, Arbete och välfärd Medarbetare till Projektenhet Kronoberg
Växjö kommun söker nu medarbetare till ett projekt riktat gentemot flyktingar från Ukraina. Projektet syftar till att de personer som har kommit till Sverige i enlighet med EU:s massflyktsdirektiv ska få individuellt anpassade insatser mot utbildning och arbete samt känna en större social delaktighet. Projektet ska genom ett koordinerande arbetssätt ge deltagarna insatser såsom praktik, språkkurser, rådgivning, hälsofrämjande insatser och socialt stöd. Fokus är att med individen i centrum skapa individuella kompetenshöjande insatser som på lå...
2022-09-23 2022-10-12
Växjö kommun, Arbete och välfärd Projektsamordnare till Projektenhet Kronoberg
Växjö kommun söker en projektsamordnare till projektenheten. Projektsamordnaren ska - vara sammanhållande i processen kring att skriva projektansökningar - skriva projektansökan till utlysningar inom till exempel Europeiska sociala fonden (ESF), Tillväxtverket, Allmänna arvsfonden, Asyl- migrations- och integrationsfonden (AMIF), samordningsförbunden i länet och Delegation för unga och nyanlända i arbete (Dua) - starta upp arbetet/processen när medel beviljas - stödja och processleda uppdateringen av överenskommelser inom arbetsmarknadsarb...
2022-09-23 2022-10-12
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Vi söker rekryterare till vår nystartade enhet
Bli en del av vårt team! Trivs du med att arbeta tillsammans med andra? Har du en känsla för service och ett genuint intresse för värdegrundsfrågor, normkritik samt likabehandling? Vi letar efter dig som är proaktiv och nyfiken på förbättringar och vill förse chefer med stöd av hög kvalitet. Vår nystartade enhet arbetar med att ge kvalificerat stöd och en god service samt att vara skickliga inom vårt område där uppdraget bland annat innefattar rekrytering, praktikadministration, kompetensutveckling och kompetensförsörjning. Som rekryterare h...
2022-09-23 2022-10-07
Halmstads kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen Skoladministratör till Norrort verksamhetsområde förskola
Som skoladministratör mot förskolorna i Norrorts verksamhetsområde arbetar du med varierande arbetsuppgifter och blir ett viktigt stöd inom förskolans olika ansvarsområde. Det är ett stort inflöde på frågor och uppgifter från rektorer och medarbetare så arbetet är väldigt varierande och ställer stora krav på flexibilitet, förmåga att självständigt prioritera och strukturera arbetet och få saker gjorda. Du är en nyckelperson och kommer att arbeta nära rektorerna i området och förskolans personal i flera olika administrativa uppgifter. Du ger ser...
2022-09-23 2022-10-16
Borgholm Energi AB Borgholm Energi AB söker nu två controller
För rätt person väntar ett omväxlande, utvecklande och framförallt roligt och socialt arbete! Som controller arbetar du med bland annat - Budget och medverkar aktivt i den övergripande budgetprocessen - Ekonomisk uppföljning - Redovisning - Prognosarbete och analyser - Medverkar i projekt av olika karaktär - Utvecklar arbetssätt och rutiner Ditt arbete sker i nära samarbete med verksamheterna och du finns som ett stöd för chefer för att ge dem rätt förutsättningar för att planera sin verksamhet. Du har varierande arbetsuppgifter av ekonomisk...
2022-09-23 2022-10-16
Region Västerbotten, RV Medicinsk sekreterare, Erikslids hälsocentral
Vi erbjuder ett omväxlande och stimulerande arbete med administrativa arbetsuppgifter som bland annat medicinsk dokumentation, receptionsarbete enligt rotationsschema, posthantering samt övriga förekommande administrativa arbetsuppgifter. En central del av vårt uppdrag är att ge service till patienter och övriga yrkeskategorier, det är därför viktigt att du är serviceinriktad och uppskattar att bidra till utveckling av arbetsplatsen.
2022-09-23 2022-10-07
Sandvikens kommun, Grundskola Skoladministratör, Södra grundskoleområdet
Då vår administratör går vidare till en annan roll inom organisationen, söker vi nu en ny medarbetare till administrationen på Björksätraskolan. I tjänsten ingår administration så som exempelvis elevregistrering, betygshantering, fritidshemsplacering, personalregistrering, fakturahantering samt andra administrativa arbetsuppgifter knutna till skolorna och receptionen. Tillsammans med våra två administratörer i Södra grundskoleområdet ingår du i ett arbetsteam där det förväntas att ni hjälper varandra vid behov. Tjänsten är placerad på Björks...
2022-09-23 2022-10-20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >