Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb inom administration, ekonomi och juridik

Det här är en bred kategori av yrken inom offentlig sektor och det finns en lång rad arbeten som faller i den här indelningen. Söker du ett jobb inom administration, ekonomi eller juridik kan du förfina din sökning för att hitta exakt ditt yrke på den plats där du bor.


Du hittar lediga arbeten för exempelvis administrativa assistenter och administratörer i offentlig förvaltning eller intresseorganisationer. Du hittar lediga jobb för ekonomiassistenter, företagsekonomer och nationalekonomer. Du hittar arbeten för advokater och företags-, förvaltnings- och organisationsjurister.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Pajala kommun, Stabsfunktionen Pajala Airport - Tjänsteperson (2 tjänster)
Vi söker två serviceinriktade och engagerade medarbetare till Pajala flygplats. Arbetet är till stor del en administrativ tjänst där fokuset är å ena sidan arbeta som ansiktet utåt på flygplatsen samtidigt som att vara med i arbetet med flygplats inre liv och löpande verka som ett nav på flygplatsen. ( I tjänsterna ingår: Att verka på flygplatsens administrativa kontor, beredning och stabsfunktion i frågor som berör flertalet områden och uppgifter som att: - vara ansiktet utåt på flygplatsen, telefon, reception och incheckning · Hantera ink...
2023-01-27 2023-02-26
Kriminalvården, Häktet Sollentuna Klienthandläggare till häktet Sollentuna, vikariat
Häktet Sollentuna rekryterar klienthandläggare som under första linjens chefer ansvarar för det samlade klientarbetet. Arbetet som klienthandläggare innebär att fatta beslut enligt arbetsordningen, handläggning och bevakning av den juridiska klientprocessen, verkställbarhetskontroller, upptagande av nöjdförklaring, beräkning av strafftid och upprättande av planeringsunderlag. Arbetet innebär även att handleda kriminalvårdare i deras dagliga arbete. I uppdraget ingår även att i dialog med kriminalvårdsinspektörerna utveckla och kvalitetssäkra rä...
2023-01-27 2023-02-17
Sandvikens kommun, Omsorgsförvaltningen HR-konsult med inriktning på rehabilitering
Vill du verka i en konsultativ HR-roll och samtidigt ta ett ansvar för att utveckla samt förstärka stödet till våra chefer inom rehabilitering? Då kanske just det här är arbetet för dig! Vi söker dig som har erfarenhet av arbete med hela rehabiliteringsprocessen och som vill arbeta i en av Sandviken kommuns större förvaltningar, Omsorgsförvaltningen. I din roll som HR-konsult med inriktning på rehabilitering erbjuds du ett spännande uppdrag där du kommer att ha ett nära samarbete med förvaltningens cirka 40 chefer i rehabiliteringsinsatser ge...
2023-01-27 2023-02-12
Sandvikens kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Förvaltningsekonom till individ- och familjeomsorgförvaltningen
Du ansvarar för förvaltningens redovisning, budget- och bokslutsarbete. I tjänsten ingår att ge stöd till verksamhetsansvariga avseende ekonomifrågor, till exempel löpande statistik, kalkyleringar och ekonomisk granskning av verksamheterna. Du kommer att arbeta med månadsvisa avstämningar och analyser tillsammans med cheferna och stödja dessa i bedömningen av den ekonomiska prognosen. Du arbetar både strategiskt och operativt med frågor inom ekonomiområdet. Du driver frågor inom området och har en aktiv roll i förvaltningens arbete med att ut...
2023-01-27 2023-02-19
Göteborgs Stad , Bostads AB Poseidon Bostads AB Poseidon söker ekonomiassistent
Vi har ett viktigt uppdrag att skapa trygghet och trivsel för göteborgarna. Nu söker vi en ekonomi-assistent som vill jobba ihop med vårt kompetenta team med ekonomer, för stadens och hyresgästernas bästa. I din roll som ekonomiassistent blir du en viktig resurs för vårt team med ekonomer som arbetar på vårt huvudkontor och våra sju distrikt. Ett av dina största ansvarsområden är att bistå för en effektiv hantering av leverantörsfakturor, där din roll blir att stötta medarbetare gällande konterings- och hanteringsfrågor. Du kommer även att job...
2023-01-27 2023-02-19
Region Gävleborg, VO Vuxenpsykiatri Medicinsk sekreterare till allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning
Vi söker dig som är intresserad av ett omväxlande arbete som medicinsk sekreterare. Du är serviceinriktad och positiv med ett intresse och vilja att vara en del i verksamhetens vårdadministrativa stöd. Som medicinsk sekreterare hos oss kommer du bland annat att arbeta med • medicinsk dokumentation av bland annat journalanteckningar, post, remisser och intyg • journalsystemen Melior och Elvis och vi använder oss av digital diktering • patientklassifikation, diagnos och KVÅ-registreringar • administrativa arbetsuppgifter på mottagningen. Läs me...
2023-01-27 2023-02-12
Göteborgs Stad , Intraservice Utvecklingsledare till Center för LedarUtveckling
Center för LedarUtveckling (CLU) arbetar med att identifiera, rekrytera och utveckla chefer på alla nivåer. Vi genomför uppdrag för förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad, men också för andra kommuner inom Göteborgsregionen. Vårt huvuduppdrag är att genomföra rekryteringsbedömningar av chefer med hjälp av bedömningsmetoden Assessment Center. CLU:s Assessment Center är certifierat enligt ISO 10667:2 Bedömningstjänster i arbetslivet, men vi arbetar även med andra utvecklingsinsatser som chefer efterfrågar. Exempel på andra uppdrag som CLU genom...
2023-01-27 2023-02-10
Strängnäs kommun, Mariefreds skola Skoladministratör till Mariefredsskolan
Som en av två skoladministratörer kommer du att arbeta som ett kvalificerat ledningsstöd och ha en central roll som administratör av skolans vardagliga planering. I tjänsten ingår fakturahantering och personaladministration. Tillsammans med en kollega kommer du också att vara inköpssamordnare. Arbetsuppgifterna består bland annat av vikariehantering, inköp, skolskjuts och löner. Du kommer ha en viktig roll i hanteringen av det personaladministrativa systemet Personec. I ditt arbete kommer du ingå i ett nätverk för skoladministratörer. Som sko...
2023-01-27 2023-02-16
Region Jämtland Härjedalen, VO Åre Administrativ assistent till Åre Hälsocentral
Vi söker nu en administrativ assistent/chefsstöd på 80% till Åre Hälsocentral, men som även kommer arbeta och stödja övriga enhetschefer i närområdet. I tjänsten ingår att stödja chefer och verksamhet på bästa sätt med det löpande administrativa arbetet. Du arbetar med administrativa arbetsuppgifter rörande ekonomi- och personalfrågor som till exempel schemaarbete i Heroma, arbeta med tidböcker i Cosmic, annat personaladministrativt arbete samt praktiska frågor kring IT, beställningar och kontorsuppgifter. Du kommer att ha många kontakter int...
2023-01-27 2023-02-10
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Medicinsk sekreterare till Vuxenpsykiatrimottagning i Lund
Hos oss är du som medicinsk sekreterare en viktig tillgång för verksamheten och våra patienter. Genom ditt förtroendefulla bemötande, höga servicekänsla och naturliga lugn bidrar du till stabilitet samt trygghet för såväl patienter som personal. I dina arbetsuppgifter ingår att boka besök, ta emot telefonsamtal, journalskrivning, vara behjälplig med andra administrativa uppgifter på mottagningen samt visst arbete i receptionen. Som medicinsk sekreterare har du egna ansvarsområden som utformas individuellt utifrån enhetens behov och din kompet...
2023-01-27 2023-02-10
Servicecenter Vikarierande Bemanningskonsult
Som bemanningskonsult ansvarar du för att tillsätta tillgängliga vikarier till våra verksamheter när ordinarie personal är frånvarande. Arbetet sker i bemanningssystemet Timecare pool. I uppdraget arbetar vi brett och kommunövergripande vilket innebär att du arbetar med vikariehanteringen över flera förvaltningar och/eller verksamheter. Vi arbetar enligt principen digitalt först vilket innebär att all bemanning i första hand kommer att hanteras av vår digitala bokningsassistent. De pass som den digitala bokningsassistenten inte kan boka hante...
2023-01-27 2023-02-12
Malmö stad Skoladministratör 50% till Sorgenfriskolan
Arbetsuppgifter Till oss på Sorgenfriskolan söker vi nu en skoladministratör för tjänstgöring på 50%. Hos oss utgör du ett nära chefstöd till skolledarna inom områden som elev-, personal-, ekonomi-, informations-, och myndighetsadministration. Du kommer i ditt uppdrag ha en central och viktig roll i vår expedition där du fungerar som vårt ansikte utåt och kommer dagligen få ta emot besök, hjälpa och vägleda elever, pedagoger, föräldrar, myndighetspersoner med mera. I uppdraget ingår det även att hantera elevadministration, såsom t.ex. registr...
2023-01-27 2023-02-08
Polismyndigheten, Ekonomiavdelningen Controller till Ekonomiavdelningen, inriktning mot IT
Du kommer arbeta med finansiell styrning i nära samarbete med såväl kollegor som med budgetansvariga chefer på olika nivåer. Arbetet utförs med hög grad av självständighet och omfattar huvudsakligen budgetering, uppföljning, analys och prognos. Du deltar i budget- och uppföljningsdialoger samt analyserar och rapporterar utfall till budgetansvariga chefer. Arbetet innebär föredragning för ledningsgrupper och arbete i team. I arbetet ingår också att upprätta kalkyler och ta fram finansiella beslutsunderlag samt delta vid verksamhetsplanering. D...
2023-01-27 2023-02-20
Region Jämtland Härjedalen Medicinsk sekreterare 50% Kälarne hälsocentral
Som medicinsk sekreterare ansvarar du för sedvanliga arbetsuppgifter utifrån yrkesrollen. Då du kommer bemanna reception är du öppensinnad för våra patienters behov. Du är engagerad, har struktur och nytänk i de administrativa uppgifter som styr delar av hälsocentralen. Utifrån verksamhetens behov har du ett stort mått av flexibilitet och du är öppen för nya arbetsuppgifter. Du kommer samarbeta med alla yrkesgrupper som ingår i en hälsocentral och det krävs att du är kommunikativ och lyhörd. Känner du att detta stämmer in på dig, välkommen me...
2023-01-27 2023-02-13
Polismyndigheten, Polisregion Nord Handläggare till Gränspolisen i Sundsvall
Gränskontroll sker på flygplatser och i hamnar. I arbetet ingår bland annat profilering av resenärer samt att kontrollera pass samt övriga handlingar för in- och utresande. Du blir Polismyndighetens ansikte utåt och samverkar med interna och externa aktörer. Som förordnad passkontrollant kan du komma att behöva använda dig av polisiära tvångsåtgärder såsom t ex kroppsvisitation. Verkställighetshandläggning innebär att gränspolisen handlägger och verkställer beslut om av- och utvisning. Handläggningen kan innebära utredningar av identiteter/hem...
2023-01-27 2023-02-13
Region Skåne, Koncernkontoret Arkivadministratör till Enhet stöd och service i Lund
Som arkivadministratör hos oss stöttar du verksamhetsområdets olika enheter. Eftersom enheten är ny ser vi gärna att du är anpassningsbar för verksamhetens behov och öppen för nya arbetsuppgifter. I rollen har du ett nära samarbete med funktionens andra arkivadministratörer och arkivarier. Dina arbetsuppgifter innebär bland annat att hantera posten för alla Region Skånes enheter som har Arkivcentrum Syd som arbetsplats. Du tar även emot leveranser, deltar i verkställandet av gallring och sorterar in handlingar i bestånden. I arbetet som arkiv...
2023-01-27 2023-02-10
Polismyndigheten, Nationella operativa avdelningen Operatörer till Nationella telefonväxeln, sektion Malmö, Nationella operativa avdelningen
Vi är en växande organisation med spännande utmaningar. Telefonväxelns viktigaste uppgift är att dygnet runt snabbt, korrekt och professionellt förmedla inkommande samtal till Polismyndigheten. Arbetet innebär kontakt med människor som är i behov av polisens insatser för hjälp och service. Vi har ett högt inflöde av samtal och medborgare som vänder sig till oss med frågor av skiftande karaktär. Du kommer att ta emot samtal och självständigt utföra samtalssortering med efterföljande arbetsuppgifter. Du ansvarar för att ge god service till både i...
2023-01-27 2023-02-10
Polismyndigheten, Rättsavdelningen Handläggare inom förvaltningsrätt- Karlstad, Örebro, Falun
Vi söker nu medarbetare till de grupper som primärt handlägger tillstånd enligt vapenlagen, ordningslagen, förordnande av exempelvis ordningsvakter. Handläggning av andra förvaltningsrättsliga ärenden kan även bli aktuellt. Ordningslag Du kommer till största del att arbeta inom ordningslagsområdet där du i första hand handlägger ärenden med stöd av ordningslagen. Ärendena behandlar framförallt tillstånd för allmänna sammankomster, exempelvis demonstrationer och konserter, men även offentliga tillställningar, så som idrottstävlingar och danstil...
2023-01-27 2023-02-13
Varbergs kommun, Kommunstyrelsens förvaltning Vi vill utveckla landsbygden i Varbergs kommun. Vill du vara med?
Tjänsten som landsbygdssamordnare innebär att utveckla och samordna frågor som rör landsbygden med berörda förvaltningar i kommunen samt med med invånare, samhällsföreningar, företagarföreningarna och organisationer på landsbygden. Du arbetar med implementering av framtagna strategiska planer som rör landsbygdens utveckling. Du är Varbergs kommuns kontaktperson och vägvisare för samhällsföreningar och företagarföreningar på landsbygden. Samt är kommuns representant i regionala och nationella nätverk kopplat till landsbygdsutveckling.
2023-01-27 2023-03-05
Barn- och utbildningsförvaltningen, Tibro kommun Handläggare till Barn- och utbildningsförvaltningen
Tjänsten som handläggare innebär att du kommer att ha ansvar för att driva och utveckla intern och extern kommunikation med nya idéer och spännande infallsvinklar. Du kommer också att arbeta med att producera och sprida information via våra interna och externa kanaler. Tillsammans med övriga medarbetare på enheten är du med och driver den digitala utvecklingen och andra viktiga utvecklingsfrågor. Du är en av förvaltningens säkerhetshandläggare. I arbetet ingår vikarieanskaffning för förskola, fritids och skola samt hantera nyanställningar ino...
2023-01-27 2023-02-19
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Medicinsk sekreterare till Vuxenpsykiatrimottagning LARO, Helsingborg
Som medicinska sekreteraren är du ansvarig för besöksregistreringen och att hålla dig ajour med utvecklingen inom området. Du är den som ser till att enhetens administration kring patienterna utförs på ett ändamålsenligt sätt. Arbetsuppgifter som kommer ingå i din tjänst är huvudsakligen journalskrivning i Melior, registreringar i PASiS/VåPS, remisshantering, receptionsarbete, telefonservice samt att arbeta i 1177 och Raindance. Du har även en huvudroll i att implementera nya eller uppdaterade patientadministrativa system vid enheten. Om utry...
2023-01-27 2023-02-14
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Verksamhetsutvecklare Bildningsförvaltningen
Bildningsförvaltningen har för närvarande uppdrag att utveckla arbetsformerna för ekonomi, personal, systematiskt kvalitetsarbete och inte minst arbetsmiljö. I uppdraget ingår bland annat att ta fram underlag till nämnd, vara ett stöd i förvaltningens utvecklingsarbete. Du kommer också att vara delaktig i att ta fram policydokument, bistå i olika typer av ansökningar t.ex. statsbidrag och sedan vid redovisningar av dessa. Som verksamhetsutvecklare i Bildningsförvaltningen kommer du att arbeta direkt underställd förvaltningschef och också i när...
2023-01-27 2023-02-19
Region Gävleborg, VO Ögon Medicinsk sekreterare till ögonmottagningen
Som medicinsk sekreterare hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och patientfokuserad miljö med varierande och omväxlande arbetsuppgifter. Du är en viktig medarbetare i teamet och genom att avlasta läkare och sjuksköterskor med administrativa arbetsuppgifter har du som medicinsk sekreterare en nyckelfunktion som får helheten att fungera. Vi utför nu några förändringar inom vår verksamhet där de medicinska sekreterarna tar över administrativa uppgifter från legitimerad vårdpersonal. Detta medför att du får en bredare roll med fler...
2023-01-27 2023-02-19
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Medicinsk sekreterare till Vuxenpsykiatrimottagning Drottninggatan i Malmö
Arbetsuppgifterna består bland annat av journalskrivning, handläggning av inkommande post, remisshantering, telefonservice, och arbete med 1177. Även andra vanligt förekommande administrativa uppgifter förekommer såsom patientregistreringar och bokningar. Utöver detta kopplas andra ansvarsuppgifter på, beroende på kunskap och intresse. Digitalisering är ett fokus för mottagningen och hela Region Skåne. Behandling via internet, taligenkänning och tidbokning online är sådant som står på agendan. Därför välkomnar vi särskilt medarbetare som är in...
2023-01-27 2023-02-24
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Medicinsk sekreterare till Administrativ enhet, VO barnmedicin i Malmö
Då en av våra medicinska sekreterare går i pension under våren gör det att vi nu söker en medicinsk sekreterare till vår Barnakutmottagning i Malmö. Här tas alla barn med akuta medicinska besvär hand om men sedan förra året även akuta kirurgi- och ortopedibarn. Här arbetar du och dina kollegor tillsammans för att vården ska flyta på så bra som möjligt. Ditt största fokus i denna kedja är att se till att all dokumentation och registrering är korrekt. Tillsammans med Barnakutmottagningen i Lund vars sekreterare du har ett nära samarbete med, så ...
2023-01-27 2023-02-15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >