Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb inom administration, ekonomi och juridik

Det här är en bred kategori av yrken inom offentlig sektor och det finns en lång rad arbeten som faller i den här indelningen. Söker du ett jobb inom administration, ekonomi eller juridik kan du förfina din sökning för att hitta exakt ditt yrke på den plats där du bor.


Du hittar lediga arbeten för exempelvis administrativa assistenter och administratörer i offentlig förvaltning eller intresseorganisationer. Du hittar lediga jobb för ekonomiassistenter, företagsekonomer och nationalekonomer. Du hittar arbeten för advokater och företags-, förvaltnings- och organisationsjurister.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Stenungsunds kommun, Kanslienheten Överförmyndarhandläggare till Stenungsunds kommun - Vikariat
Du kommer att arbeta med myndighetsutövning och självständigt arbeta med tillsyn och handläggning av ärenden som rör god man-/förvaltar-/och förmynderskap. Utreda och ansöka om anordnande, upphörande och jämkning av ställföreträdarskap är några av de uppgifter du kommer att arbeta med. I tjänsten igår även att handlägga ärenden kring samtycken till fastighetsförsäljningar, arvskiften, ansökningar om uttag samt rekrytering och utbildning av gode män och förvaltare. Det ingår också att företräda överförmyndarnämnden i domstol. I uppgiften att u...
2021-07-28 2021-08-24
Kriminalvården, Kompetensförsörjningsenheten Rekryterare till Kompetensförsörjningsenheten Örebro
Med någon av myndighetens sex regioner eller vårt huvudkontor som uppdragsgivare kommer du som rekryterare både självständigt och i team driva rekryteringsprocesser från start till mål. En viktig del av rollen innebär därför att arbeta konsultativt och serviceinriktat mot våra uppdragsgivare - Kriminalvårdens kärnverksamhet. Du kommer att publicera annonser, göra urval, planera och hålla intervjuer, hantera administration och allt som hör en rekryteringsprocess till. Beroende på din kompetens och ditt intresseområde kommer du att ha ett eller f...
2021-07-28 2021-08-18
Askersunds kommun, Kommunledningsförvaltning Redovisningsekonom
Du kommer att leda kommunens redovisningsarbete och vara vår specialist i redovisningsfrågor. Din huvuduppgift blir att självständigt ta ansvar för att driva kommunens redovisningsfrågor, inte minst i form av kvalitetssäkring, omvärldsbevakning och ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Du ansvarar för att arbeta fram kommunens delårsbokslut och årsredovisning i nära samarbete med ekonomichef och övriga medarbetare inom ekonomiavdelningen samt kommunens övriga förvaltningar. Du förväntas vara en ledande specialist på kommunens ekonomisystem där d...
2021-07-28 2021-08-22
Länsstyrelsen i Gotlands län, Länsstyrelsen Gotlands län Projektekonom
Du kommer att arbeta med ekonomisk uppföljning av olika projekt inom Länsstyrelsen. Arbetsuppgifterna består av stöd till chefer och projektledare med budgetering, ekonomisk uppföljning, prognosarbete och rekvisition av medel. En mindre del av ditt arbete består av löpande ekonomisk administration. Du kommer att tillhöra ekonomifunktionen under ledning av ekonomichefen. Budgetering sker i vårt be-slutsstödsystem Hypergene LISA.
2021-07-27 2021-08-16
Mölndals stad, Enheten samordning för hållbarhet Utvecklingsledare mål- och verksamhetsstyrning
I rollen som utvecklingsledare för mål- och verksamhetsstyrning i Mölndals stad arbetar du i nära samarbete med andra för att stödja och utveckla stadens arbete med att förverkliga politiska beslut och övergripande mål. Du arbetar huvudsakligen med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet, mål- och verksamhetsstyrning samt uppföljning av det samma. Du leder självständigt och agerar stöd gentemot stadens chefer och nyckelfunktioner inom dessa områden. Du samordnar stadens styrmodell för uppföljning av kommunfullmäktiges mål. Här ingår utve...
2021-07-27 2021-08-15
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Medicinsk sekreterare till kirurgkliniken i Gävle
Arbetsuppgifterna består av vårddokumentation och registrering i olika vårdsystem, diagnoskodning samt alla i övrigt förekommande sekreteraruppgifter inom både öppen- och slutenvården. Vidare har medicinska sekreterare hos oss en viktig roll i att arbeta med kvalitetsregister och handleda våra medicinska sekreterarstudenter.
2021-07-27 2021-08-22
Mariestads kommun, Sektor ledning Kommunikatör med fokus på marknadsföring och produktion
Vi vill komplettera vår kommunikationsenhet med operativ kompetens inom marknadsföring och produktion. Vi söker därför en kommunikatör som vill vara med och utveckla vårt kommunikationsarbete och stärka Mariestad kommuns varumärke. Du är van vid att både planera, genomföra och utvärdera kommunikationsinsatser och du har känsla för grafisk formgivning. Vi tror att du har några års erfarenhet av kommunikatörsyrket, gärna inom offentlig sektor. Du är en person som drivs av utveckling och vill bidra till vass samhällsinformation och marknadsförin...
2021-07-27 2021-08-15
Göteborgs Stad , Förvaltningen för funktionsstöd Socialadministratör i förvaltningen för funktionsstöd
Drivs du av utmaningar, struktur och eget ansvar? Till förvaltningen för funktionsstöd, område Myndighet, söker vi nu en socialadministratör. Du kommer att tillhöra stadsområde Hisingen. Hos oss får du varierade arbetsuppgifter i en bred och flexibel roll inom ditt ansvarsområde. Du har ansvar för placeringsavtal som du upprättar, hanterar och arkivför. Därtill har du många kontaktytor som till exempel kontakt med leverantörer, socialsekreterare och chef. Ansvarsområden kan även vara arkivredogörare, ta fram statistik, rapportera till IVO, ...
2021-07-27 2021-08-15
Alingsås kommun, HR-avdelningen HR-strateg
I rollen som HR-strateg med inriktning lönebildning och utdata arbetar du till stor del med statistik, nyckeltal och lönebildningsfrågor. Tillsammans med kollegor på HR-avdelningen ingår du i vårt arbetsgivarteam vars uppgifter är både strategiska och operativa inom framförallt lönebildning och kollektivavtalsfrågor. I tjänsten ingår även framtagande och analys av statistik och nyckeltal inom HR-området. I din roll kommer du att vara kommunens expert i förhandlingsmodulen i vårt lönesystem. Arbetsvärdering och lönekartläggning är exempel på and...
2021-07-27 2021-08-10
Åstorps kommun, Äldreomsorg Chefsstöd inom äldreomsorgen
Som chefsstöd ger du service till våra områdes- och verksamhetschefer. Arbetet hos oss som är varierande, ena dagen är inte den andra lik. Det kan röra sig om lönerapportering, bemanning, utskick, sammanställningar, beställningar, inköp, skriva protokoll, göra inventeringar, vara behjälplig vid rekryteringar och introduktion av nya medarbetare samt andra allmänna administrativa uppgifter. Eftersom vi arbetar i en föränderlig verksamhet och står inför införandet av nya IT-verktyg och digitalisering kommer du att vara en nyckelperson i denna ut...
2021-07-27 2021-08-22
Lantmäteriet, Geodata Grunddatajurist, Gävle
Är du jurist och är intresserad av öppna data, smarta städer eller frågor om digital suveränitet? På Lantmäteriet får du en unik möjlighet att bli expert på framtidens juridikområde om grunddata som är en förutsättning för digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Som grunddatajurist på Lantmäteriet får du följa digitaliseringsutvecklingen på nära håll, vara med och lösa kvalificerade rättsliga utmaningar där det inte alltid finns givna svar, samt vara med och bidra till rättsutvecklingen av det nya och spännande juridikområdet. Tillsam...
2021-07-27 2021-09-05
Gävle kommun Kvalificerad utredare
Som kvalificerad utredare ska du skapa goda förutsättningar för samarbeten, ny kunskap och en stark framtid. Du ska initiera, planera och genomföra kvalificerade granskningar av kommunens verksamheter. Du kommer att arbeta med de metoder som vanligtvis används: dokumentanalyser och intervjuer med politiker, chefer och medarbetare i kommunens verksamheter. I ditt arbete genomför du stickprov, enkäter och medverkar till upphandling av registeranalyser. De granskningar som görs sammanställs i rapporter som därefter presenteras för de förtroende...
2021-07-26 2021-08-22
Region Skåne, Regionfastigheter Avtalsförvaltare till Regionfastigheter i Lund
Som avtalsförvaltare hos oss ansvarar du för avtalsförvaltningen av Region Skånes fastighetsrelaterade ramavtal. Avtalsförvaltning har hög fokus och du implementerar våra ramavtal såväl internt som externt mot leverantörer samt förbättrar kontraktsinnehållet i Region Skånes fastighetsrelaterade kontrakt. I rollen som avtalsförvaltare samarbetar du med bland annat bygg- och installationsprojektledare, driftsorganisationen, strateger och förvaltare inom Regionfastigheter och ger entreprenadrättsligt stöd till Regionfastigheters organisation i dis...
2021-07-26 2021-08-23
Malmö stad Färdtjänstutredare
Arbetsuppgifter Som färdtjänstutredare arbetar du med att handlägga ansökningar om färdtjänst och riksfärdtjänst med stöd av förvaltningslagen. Arbetet innebär att du självständigt utreder ärenden, bedömer och fattar beslut enligt lagen om färdtjänst, riksfärdtjänst och riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst i Malmö kommun. För din utredning har du kontakter med kunder per telefon, digitalt och på besök hos oss. Arbetet innebär framförallt att du utreder kundens svårigheter att kunna förflytta sig, och att kunna resa med allmänna kommunik...
2021-07-26 2021-08-15
Polismyndigheten, Rättsavdelningen Förvaltningsrättshandläggare (vik) med placering i Uppsala
Som förvaltningsrättshandläggare kommer du i första hand arbeta med att handlägga ärenden med stöd av ordningslagen, men det kan även bli fråga om andra förvaltningsrättsliga ärenden. Ärendena rör bland annat tillstånd för genomförande av allmänna sammankomster så som demonstrationer och konserter, offentliga tillställningar så som idrottstävlingar och danstillställningar samt användande av offentlig plats för exempelvis uteserveringar eller andra uppställningar. Arbetsuppgifterna består till stor del av att inhämta yttranden både internt och e...
2021-07-26 2021-08-06
Region Västerbotten, Folktandvården Mitt Receptionist till Allmäntandvårdens kompetenscentrum AKC, Umeå
Till Allmäntandvårdens kompetenscentrum, AKC söker vi nu en duktig administratör till vår reception som finns på 7 trappor, Tandläkarhögskolan. Du kommer att vara en viktig person i vårt arbete med att ge våra kunder och studenter bästa möjliga service! Arbetsuppgifterna är varierade men består bland annat av tidsbokning/kallelser, remissadministration, hantering av patientärenden via 1177.se, posthantering och kassaavstämning samt övriga receptionsuppgifter i samband med patientbesök. Du arbetar i datasystem såsom TeleQ, vårt journalsystem T...
2021-07-26 2021-08-11
Region Kronoberg, Regionstab Lönekonsult
Som lönekonsult är du en del av ett löneteam. Du kommer, tillsammans med teamet, att ansvara för lönehantering gentemot vissa specifika verksamheter, men också bemanna vår lönesupport kring mer generella frågor. Du ger ett konsultativt stöd till chefer och medarbetare i löne- och avtalsfrågor, men också myndigheter när det gäller olika typer av uppgifter.
2021-07-26 2021-08-11
Malmö stad Controller
Arbetsuppgifter Sveriges största socialförvaltning söker en controller som vill göra skillnad! Som controller hos oss kommer du att få en omväxlande roll med spännande förändrings- och utvecklingsprojekt, många kontaktytor och möjligheten att skapa ett ekonomiskt engagemang hos chefer och medarbetare. Du blir en viktig resurs för ledningen såväl som för verksamheten i vår organisation. Din roll kommer att handla till stor del om ekonomi och verksamhetsstyrning, men omfattar även utredningar och omvärldsbevakning inom ditt ansvarsområde. Det ä...
2021-07-26 2021-08-16
Region Skåne, Skånes universitetssjukvård Medicinsk sekreterare till enhet öron- näsa- halsadministration i Lund
Nu söker vi en ny sekreterarkollega till vår enhet och en SVF-koordinator till vårt huvud-halsteam! Vårt upptagningsområde är hela södra sjukvårdsregionen för vissa cancerdiagnoser och våra läkare är specialister på huvud- och halscancer (HH). Därför har vi mycket kontakt med såväl andra sjukhus för till exempel komplettering av journaler som andra instanser på SUS för gemensamma insatser för patienterna. Sekreterarna i teamet har ett nära samarbete med läkare, kontaktsjuksköterskor och operationskoordinatorer för att säkerställa att all uppf...
2021-07-26 2021-08-22
Kriminalvården, Forsknings- och utvärderingsenheten Administratör till FoU-enheten och Kommunikationsavdelningen
Som administratör är du ett administrativt stöd till chefer och medarbetare med uppgifter som t.ex. innebär att förbereda möten, ta fram mötesunderlag, arrangera konferenser, skriva protokoll, redigera slutrapporter och projektkataloger. Uppgiften omfattar även att hantera vissa interna processer såsom personaladministrativa uppgifter, fakturahantering, remisshantering och viss ärendehandläggning. Arbetsuppgifterna ställer krav på intresse för service, ansvarskänsla och noggrannhet. Du ska och kunna hantera administrativa uppgifter självständi...
2021-07-26 2021-08-16
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Södra Lappland Utredare, Psykiatrisk klinik
Som utredare hos oss skapar du förutsättningar för samarbeten, ny kunskap och en stark framtid. Vi söker dig som kan hjälpa oss att identifiera skillnaderna i behandlingsstrategier för våldsutsatta inom Region Västerbotten. Du ska analysera och dokumentera i text och flödesschema hur Specialistpsykiatrin i Umeå, Skellefteå och Södra Lappland arbetar med patientgruppen samt vilka olikheter som finns. Din analys kommer att vara ett stöd i arbetet med att utveckla samverkansformer och strategier inom Region Västerbotten, främst inom Specialistp...
2021-07-26 2021-08-09
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Skellefteå Utredare, Psykiatrisk klinik
Som utredare hos oss skapar du förutsättningar för samarbeten, ny kunskap och en stark framtid. Vi söker dig som kan hjälpa oss att identifiera skillnaderna i behandlingsstrategier för våldsutsatta inom Region Västerbotten. Du ska analysera och dokumentera i text och flödesschema hur Specialistpsykiatrin i Umeå, Skellefteå och Södra Lappland arbetar med patientgruppen samt vilka olikheter som finns. Din analys kommer att vara ett stöd i arbetet med att utveckla samverkansformer och strategier inom Region Västerbotten, främst inom Specialistp...
2021-07-26 2021-08-09
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Medicinsk sekreterare till Barn- och ungdomshabiliteringen Gävle
Vi arbetar för att alla barn och ungdomar ska fungera så optimalt som möjligt i sin närmiljö. Det gör vi tillsammans i team bestående av olika professioner såväl de med patientnära arbete som de med mer administrativa och organisatoriska roller. För att lyckas i uppdraget samarbetar vi med andra specialistverksamheter som Barn- och ungdomspsykiatrin, Barn- och ungdomsmedicin samt med primärvårdens och kommunernas olika verksamheter. Som medicinsk sekreterare hos oss kommer du att arbeta med: • Dokumentation (Melior) • Registrering i olika v...
2021-07-26 2021-08-16
Älmhults kommun, Kommunledningsförvaltningen Lönespecialist
Vi söker dig med en positiv grundsyn som vill vara en del av vårt trivsamma och glada team. I teamet hjälps vi åt, stöttar varandra och delar med oss av vår kunskap. Vi använder lönesystemet Personec P med självservice. Lönespecialisterna ansvarar gemensamt för vår lönesupport. Dina arbetsuppgifter innebär allmänna löneadministrativa uppgifter, kontinuerlig kvalitetssäkring av löner och stöd i frågor som rör lön och anställning. Vi rapporterar också till myndigheter så som Försäkringskassan, Kronofogden och Arbetsförmedlingen. Du arbetar uti...
2021-07-26 2021-08-15
Kriminalvården, Underrättelseenheten Utvecklings- och utbildningsledare till underrättelseenheten
Som utvecklings- och utbildningsledare driver du på uppdrag av Underrättelseenhetens ledningsgrupp utveckling och effektivisering av Kriminalvårdens underrättelseprocess. I arbetet ingår att identifiera utvecklingsområden, initiera och planera utvecklingsarbete samt leda och utvärdera resultatet. Du har i rollen som utbildningsledare ledningsgruppens mandat att planera utbildningsinsatser och säkerställer att de genomförs i enlighet med ledningsgruppen beslut. Hos oss skapar och underhåller du relationer både inom Kriminalvården som med samv...
2021-07-26 2021-08-16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >