Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Lediga jobb inom administration, ekonomi och juridik

Det här är en bred kategori av yrken inom offentlig sektor och det finns en lång rad arbeten som faller i den här indelningen. Söker du ett jobb inom administration, ekonomi eller juridik kan du förfina din sökning för att hitta exakt ditt yrke på den plats där du bor.


Du hittar lediga arbeten för exempelvis administrativa assistenter och administratörer i offentlig förvaltning eller intresseorganisationer. Du hittar lediga jobb för ekonomiassistenter, företagsekonomer och nationalekonomer. Du hittar arbeten för advokater och företags-, förvaltnings- och organisationsjurister.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sandvikens kommun, Överförmyndarenheten Administratör, Överförmyndarenheten
Vi söker nu en person som ska vara ett administrativt stöd till enhetens handläggare. I administratörsrollen ingår även att vara granskare av redovisningar. Du kommer att arbeta i olika system med registrering, diarieföring, posthantering, utskick och bevakningar samt övriga administrativa uppgifter exempelvis: -lämplighetskontroller, begäran om komplettering av handlingar, m.m. -granska ställföreträdares redovisningar är en viktig del av nämndens tillsynsarbete som omfattar kontroll av ekonomisk redovisning och kontroll av att den enskildes r...
2022-01-20 2022-02-20
Sandvikens kommun, Överförmyndarenheten Överförmyndarhandläggare, Kommunledningskontoret
Vi söker en vikarierande handläggare som vill arbeta på ett teambaserat arbetssätt som är ett led i vår verksamhetsutveckling. Vi vill fortsätta att utveckla vårt arbete med att ge stöd och service samtidigt som vi upprätthåller en god rättssäkerhet. För dig som vill arbeta med ett ansvarsfullt och omväxlande arbete. Vanliga arbetsuppgifter: • Handlägga, utreda och bedöma ansökning och anmälningar gällande godmanskap, förvaltarskap samt förmyndarskap • Ekonomisk tillsyn genom exempelvis granskning samt arvodering • Rekrytering och kontroll av...
2022-01-20 2022-02-20
Länsstyrelsen Kalmar län Krisberedskapshandläggare
Arbetet med samhällets krisberedskap, civilt försvar och kärnenergiberedskap är i en intensiv utvecklingsfas. Vi söker dig som kan driva projekt och processer inom krisberedskap, civilt försvar och bidra i utvecklingsarbetet av länets kärnenergiberedskap. Arbetet består till stor del av att leda och delta i utvecklingsprocesser med aktörer i länet och nationella myndigheter. I arbetsuppgifterna ingår att bidra vid skarp krishantering i länet, stödja andra aktörer, planera och genomföra utbildningar, utvärderingar och nätverksmöten. Allt arbet...
2022-01-22 2022-02-20
Länsstyrelsen Kalmar län Krisberedskapshandläggare, inriktning kriskommunikation
Arbetet med samhällets krisberedskap, civilt försvar och kärnenergiberedskap är i en intensiv utvecklingsfas. Kriskommunikation är en central del av utvecklingsarbetet inom krisberedskapsenheten. Vi söker dig som kan ta en strategiskt och operativ roll i vårt kriskommunikationsarbete. Arbetet består till stor del av att leda och delta i utvecklingsprocesser med aktörer i länet och nationella myndigheter. I arbetsuppgifterna ingår att bidra vid skarp krishantering i länet, stödja andra aktörer, planera och genomföra utbildningar, utvärderingar o...
2022-01-22 2022-02-20
Sollefteå kommun, Arbetsmarknad & Integration Vårdcoach till Sollefteå kommun
Som vårdcoach kommer du att stärka individer och ge de bättre förutsättningar för att lyckas i arbetslivet inom vård och omsorg. Vårdcoachens uppdrag är att vara ett aktivt språkstöd och att medverka till att integrera utrikes födda som är intresserade att pröva yrket inom vård och omsorg. Arbetet kommer även innefatta att göra kartläggningar av deltagarnas språknivå och utifrån den lägga upp individuella utvecklingsplaner. Du kommer även att vara kontaktperson mot olika samverkansparter och ansvara för att genomföra samverkansträffar inom pro...
2022-01-21 2022-02-10
Kriminalvården, Sektionen för verkställighetsinnehåll i anstalt och häkte Handläggare med inriktning mot sjukvård
Enligt den så kallade normaliseringsprincipen har intagna inom Kriminalvården samma rätt till sjukvård som övriga invånare som bor i landet. Till följd av detta bedriver Kriminalvården viss öppen hälso- och sjukvård vid samtliga anstalter och häkten. Den vård som Kriminalvården tillhandahåller är på primärvårdsnivå och viss psykiatrisk öppenvård. Intagna inom Kriminalvården är inte ett genomsnitt av landets befolkning och sjukvården som bedrivs har också ett annat diagnospanorama än inom den allmänna sjukvården. Detta ställer speciella krav på ...
2022-01-21 2022-02-11
Malmö stad Utredningssekreterare/jurist till förskoleförvaltningens nämndkansli
Arbetsuppgifter Nu söker vi en ny medarbetare till förskoleförvaltningens nämndkansli. Som utredningssekreterare hos oss ger du stöd till verksamhet och stab när det gäller frågor som rör offentlighet och sekretess samt dataskydd. Du kommer självständigt att genomföra sekretessprövningar och ge råd och stöd vid sekretessprövningar och utlämnande av allmänna handlingar. Du genomför vid behov rättsutredningar för området, omvärldsbevakar, och planerar och genomför utbildningsinsatser. Vid behov handlägger du ärenden och deltar i enhetens utveckli...
2022-01-21 2022-02-06
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Miljösamordnare till utbildningsförvaltningen
Som handläggare med inriktning miljösamordning arbetar du med uppgifter kopplade till verksamhetslokaler och miljö. Det kan bland annat innebära att organisera arbetet och stötta rektorer i uppföljning enligt miljöbalken eller att implementera rutiner för källsortering på förskolor och skolor. Du kan också arbeta med andra lokalrelaterade arbetsuppgifter, så som att driva mindre lokalprojekt. Du avlastar verksamheten genom att fungera som länk mellan rektor och fastighetsägare eller annan samarbetspartner. Du arbetar tillsammans med rektorer i...
2022-01-21 2022-02-06
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Utbildningsförvaltningen söker samordnare till förvaltningskontoret
Som samordnare/handläggare arbetar du med uppgifter kopplade till verksamhetslokaler och du fungerar som utbildningsförvaltningens representant i byggnations- och renoveringsprojekt. Du arbetar med inventering av lokaler, kapacitetsbestämning och investeringar i fastighet eller utemiljö. Du avlastar verksamheten genom att fungera som länk mellan verksamheten och fastighetsägaren. Du arbetar tillsammans med rektorer i förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, kommunens centrala lokalförsörjningsavdelning och de kommunala fastighetsbolagen. Du ...
2022-01-21 2022-02-06
Göteborgs Stad , Göteborg & Co Copywriter
Som copywriter på enheten inhouse på avdelningen marknad och kommunikation arbetar du med att få fler att välja och upptäcka Göteborg. Du är en av flera kreatörer och ingår i ett team bestående av produktionsledare, AD/grafisk formgivare, digitala kommunikatörer och digital specialist. Du rapporterar till enhetschefen på inhouse. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att ta fram idéer, koncept och skriva copy och texter för en bredd av uppdrag och målgrupper. Du arbetar med alltifrån identitetsarbete till filmmanus, kampanjer, bolagskommunikat...
2022-01-21 2022-02-06
Järfälla kommun, Järfälla Bibliotek Biblioteksassistent vikariat
Du kommer främst att arbeta i låne- och informationsdisk och med mediehantering. I låne- och informationsdisken är du bibliotekets ansikte utåt och du möter och hjälper bibliotekets besökare med deras ärenden. Du vägleder besökare i den teknik som finns hos oss; lånedatorer, scanning, kopiering och utskrifter. Du arbetar med bokuppsättning och hanterar mediebeståndet. Även andra på bibliotek förekommande arbetsuppgifter kan bli aktuella. Arbetstiderna är varierande under bibliotekets öppettider som är både dagtid, kvällstid och helger.
2022-01-21 2022-02-07
Vaggeryds kommun, Socialförvaltningen Administratör till Enheten Administration och service
Som administratör kommer du vara ett nära administrativt stöd till områdescheferna i det dagliga arbetet där ni samarbetar, samverkar och för dialog för att verksamheten ska fungera. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att arbeta med administrering i personal- och schemaläggningssystem, fakturering/attestering samt därtill allmänna administrativa uppgifter. I ditt uppdrag ingår även att arbeta med utveckling av rutiner och riktlinjer inom ramen för enhetens uppdrag i förvaltningen. Du kommer ingå i ett administrativt team som stöttar vara...
2022-01-21 2022-02-03
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Medicinsk sekreterare till fysioterapin Gävle
Som medicinsk sekreterare har du ansvar för det administrativa uppdraget för fysioterapienheten. Samarbete förekommer med sekreterare på de övriga tre paramedicinska enheterna. Arbetsuppgifter innefattar bl.a. arbete med tidböcker, journalskrivning, posthantering och diagnoskodning. Du har en viktig roll i arbetet med att rätt registrering sker i våra system. Möjlighet till distansarbete finns men uppdraget kräver också närvaro på plats.
2022-01-21 2022-02-11
Region Västerbotten, Ortopedisk klinik skrivenhet Medicinsk sekreterare, Rörelseorganens centrum i Umeå
Arbetet innebär dokumentation, både öppenvårdsskrivning och slutenvårdsskrivning inklusive diagnosklassifikation, operationsberättelser, epikriser, samt registerarbete. Andra uppgifter och ansvarsområden kan tillkomma. Som medicinsk sekreterare hos oss blir du en viktig del av kliniken och möjliggör insatser som påverkar många. Vi erbjuder ett roligt arbete tillsammans med kunniga kollegor där du blir en viktig del av vår verksamhet.
2022-01-21 2022-02-13
Vaxholms stad, Utbildningsförvaltningen Registrator, vikariat
Vi söker nu en vikarie för vår registrator. Du kommer ingå i Utbildningsförvaltningens administrativa enhet och ansvara för förvaltningens diarium, diarieföring och arkivfrågor. I tjänsten som registrator ingår att registrera och fördela inkommande handlingar och att på begäran lämna ut allmänna offentliga handlingar. Dina arbetsuppgifter kommer vara varierande och du kommer självständigt utreda ärenden på uppdrag av utbildningsförvaltningens ledningsgrupp och du kommer fungera som backup inom skolskutshandläggning. Du förväntas sträva mot en...
2022-01-21 2022-02-03
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Medicinsk sekreterare till Alfta Din hälsocentral
I arbetet som medicinsk sekreterare ingår sedvanliga arbetsuppgifter inom yrket samt administrativa uppgifter i receptionen. I receptionen är man hälsocentralens ansikte utåt och det är viktigt att ha hög social kompetens med förmåga att möta många olika människor. Vårddokumentation sker främst i PMO. Scanning, posthantering och registrering i olika system med mera ingår också i arbetsuppgifterna. Arbetet är självständigt och god sambetsförmåga och professionellt ansvar är en förutsättning. Tjänsten är på 100% med placering på Alfta Din häl...
2022-01-21 2022-02-11
Göteborgs Stad , Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Administratör med uppdrag som verksamhetsstöd till Vård och omsorgsboende
Dunfins Vård- och omsorgsboende är ett trivsamt boende i hemlik miljö. Med Selma Lagerlöfs torg runt knuten är det nära till förnödenheter. Från litteraturgatan tar du lätt bussen hit eller härifrån. En trappa upp finns femtio lägenheter på ett plan. Vi har olika aktiviteter såsom bingo, musik och utflykter efter önskemål. Du deltar efter egen förmåga och intresse. Som verksamhetsstöd är du ett nära och aktivt stöd till enheternas chefer och du har en viktig roll när det gäller att skapa goda förutsättningar för chefen att planera och styra s...
2022-01-21 2022-02-04
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsförvaltning Medicinsk sekreterare till ortopedkliniken i Gävle
Arbetsuppgifterna består av vårddokumentation och registrering i journal och olika vårdsystem, diagnos- och åtgärdskodning, remisshantering, posthantering, telefoni för sekreterarärenden samt alla i övrigt förekommande sekreteraruppgifter inom både öppen- och slutenvården. Ortopedens medicinska sekreterare är delaktiga i arbetet med olika kvalitetsregister.
2022-01-21 2022-02-17
Göteborgs Stad , Intraservice Förvaltningsledare - interna digitala kanaler
Vi är Göteborg. Nu behöver vi dig och din kunskap i arbetet med att vidareutveckla och förvalta det digitala navet, Göteborgs Stads nya intranät. De interna digitala kanalerna i Göteborgs Stad behöver samordnas så att medarbetare och chefer får en ingång till den information, tjänster och grupper/nätverk som de behöver i sitt arbete. Projektet "lansera digitala navet" utvecklar och implementerar en första version av denna ingång som vi kallar vårt interna digitala nav. Du kommer ingå i projektets sista implementerande fas och därefter fortsätta...
2022-01-21 2022-02-13
Kommunledningsförvaltningen, Kumla kommun Kommunikatör till Kumla kommun
Du kommer att arbeta i ett team med två andra kommunikatörer, varav en finns på kansliavdelningen och den andra på kultur- och fritidsförvaltningen. Du kommer att arbeta mot samtliga av kommunens förvaltningar och verksamheter, och ibland även mot kommunens helägda bolag. Kommuni...
2022-01-21 2022-02-06
Östhammars kommun, Verksamhetsområde ekonomi Ekonom/Controller, Östhammar
Ekonomienhetens uppdrag är att ansvara för kommunens övergripande och strategiska ekonomiarbete men också fungera som verksamhetsnära och operativt stöd till kommunens samtliga verksamheter och chefer. I ekonom/controller-rollen ansvarar du tillsammans med dina kollegor bland annat för: • löpande ekonomisk uppföljning och analys av verksamheten • budget och prognosarbete • utveckling av nyckeltalsrapportering och beslutsunderlag • ekonomirapportering till nämnder och kommunstyrelse • upprättandet av policydokument och rutiner inom ekonomiområd...
2022-01-21 2022-02-17
Göteborgs Stad , Idrotts- och föreningsförvaltningen Controller till Idrott & förening
Som controller hos oss blir du en del av enheten Ekonomi som är en av två enheter på avdelning Utveckling & ekonomistyrning. Enheten stödjer förvaltningsdirektören och ledningen i den strategiska ekonomistyrningen. Enheten består av nio medarbetare och omfattar funktionerna ekonomi och inköp. Då en av våra medarbetare går vidare till nya utmaningar söker vi nu en controller med bred erfarenhet inom ekonomi. I rollen kommer du stötta chefer och andra nyckelpersoner inom förvaltningen. Du kommer att vara ett viktigt stöd till avdelningen/avdeln...
2022-01-21 2022-02-04
Göteborgs Stad , Intraservice Verksamhetsutvecklare - interna digitala kanaler
Vi är Göteborg. Nu behöver vi dig och din kunskap i arbetet med att vidareutveckla och förvalta det digitala navet, Göteborgs Stads nya intranät. De interna digitala kanalerna i Göteborgs Stad behöver samordnas så att medarbetare och chefer får en ingång till den information, tjänster och grupper/nätverk som de behöver i sitt arbete. Projektet "lansera digitala navet" utvecklar och implementerar en första version av denna ingång som vi kallar vårt interna digitala nav. Du kommer ingå i projektets sista implementerande fas och därefter fortsätta...
2022-01-21 2022-02-13
Vaggeryds kommun, Tekniska förvaltningen Administrativ förvaltare
Vaggeryds kommun befinner sig i stark tillväxt, vi utvecklar nu organisationen inom fastighetsförvaltning och behöver därför förstärkning. Med denna tjänst erbjuds stor variation av arbetsuppgifter i en liten organisation. Vår fastighetsassistent går snart i pension och den nya tjänsten kommer dels att hantera den rollen men också vara en motor i det utvecklingsarbete vi står inför kring administrativa system, processer mm. Du får, tillsammans med dina kollegor, vara med och skapa en modern organisation för fastighetsförvaltning. Du kom...
2022-01-21 2022-02-20
Göteborgs Stad , Socialförvaltningen Nordost Socialadministratör till Socialförvaltning Nordost
Är du en serviceinriktad administratör som vill ha nya utmaningar? Till oss på Administrativa enheten, inom Socialförvaltningen Nordost, söker vi nu tre socialadministratörer som kan stötta och avlasta våra socialsekreterare i det dagliga arbetet Inom Förvaltningen finns det två administrativa enheter, Administration 1 och Administration 2. Du kommer att arbeta inom administration 2, som främst är inriktade på att ge verksamheterna stöd. Enheten har idag ca. 20 medarbetare, varav 6 är socialadministratörer, som är placerade på Förstamajgatan, ...
2022-01-21 2022-02-04
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >