Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Frivården Skövde Frivårdsinspektör till Frivården Skövde
Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, och samhällstjänst. Arbetet inom frivården består till stor del av utredningsarbete, att göra risk- och behovsbedömningar samt upprätta planer för verkställigheten. Frivårdsinspektörer arbetar även med att leda behandlingsprogram för frivårdsklienter. Som frivårdsinspektör deltar du aktivt i påverkansarbetet riktat mot klie...
2024-04-09 2024-04-30
Kriminalvården, Frivården Skövde Frivårdsinspektör till Frivården Skövde, vikariat
Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, och samhällstjänst. Arbetet inom frivården består till stor del av utredningsarbete, att göra risk- och behovsbedömningar samt upprätta planer för verkställigheten. Du arbetar även med att leda behandlingsprogram för frivårdsklienter. Som frivårdsinspektör deltar du aktivt i påverkansarbetet riktat mot klienter bland annat ...
2024-04-09 2024-04-30
Kriminalvården, Frivården Eskilstuna Frivårdsinspektör till Frivården Eskilstuna, semestervikariat
Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, och samhällstjänst. Arbetet inom frivården består till stor del av utredningsarbete, att göra risk- och behovsbedömningar samt upprätta planer för verkställigheten. Frivården arbetar även med att leda behandlingsprogram för frivårdsklienter. Som frivårdsinspektör deltar du aktivt i påverkansarbetet riktat mot klienter bland ...
2024-04-09 2024-04-30
Kriminalvården, Frivården Uppsala Frivårdsinspektörer till Frivården Uppsala
Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, och samhällstjänst. Arbetet inom frivården består till stor del av utredningsarbete, att göra risk- och behovsbedömningar samt upprätta planer för verkställigheten. Som frivårdsinspektör deltar du aktivt i påverkansarbetet riktat mot klienter bland annat genom strukturerade samtal utifrån KBT, att motivera till deltagande i ...
2024-04-08 2024-04-29
Malmö stad Personligt ombud sökes till funktionsstödsförvaltningen
Arbetsuppgifter Tillsammans med och på uppdrag av klienten formuleras den enskildes behov och önskemål av vård, stöd och service inom viktiga livsområden. Det personliga ombudet bistår klienten i kontakterna med myndigheter och vårdgivare. Stödet från personligt ombud kan handla om att den enskilde helt saknar eller har otillräckliga insatser, eller att den enskilde inte är nöjd med de insatser och stödåtgärder som finns att tillgå. Det kan också handla om att berörda myndigheter och vårdgivare inte samverkar i tillräcklig utsträckning för at...
2024-04-08 2024-04-22
Kristianstad kommun, Vuxenvård Personligt Ombud
Som personligt ombud kommer ditt främsta uppdrag vara att tillsammans med den enskilde (uppdragsgivaren) kartlägga och formulera personens behov av till exempel vård, stöd och sysselsättning. Gemensamt arbetar ni för att hen ska få sina önskemål, behov och lagliga rättigheter tillgodosedda. Ofta består en stor del av arbetet av att stötta uppdragsgivaren i kontakten med myndigheter och övrigt nätverk. I rollen ingår också att identifiera systemfel och goda exempel hos eller mellan olika myndigheter och huvudmän samt föra fram dessa på olika sät...
2024-04-05 2024-04-21
Kriminalvården, Frivården Borås Frivårdsinspektör till Frivården Borås
Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, och samhällstjänst. Arbetet inom frivården består till stor del av utredningsarbete, att göra risk- och behovsbedömningar samt upprätta planer för verkställigheten. Frivården arbetar även med att leda behandlingsprogram för frivårdsklienter. Som frivårdsinspektör deltar du aktivt i påverkansarbetet riktat mot klienter bland...
2024-04-03 2024-04-23
Östhammars kommun, Enheten Integration och Arbetsmarknad Praktiksamordnare, Östhammar
I rollen som praktiksamordnare kommer du att arbeta i nära samarbete med handläggare och coach. Du kommer att samordna praktikplatser samt handha kommunal sommarpraktik och ungdomstjänst. En stödjande roll har du mot våra arbetsgivare och finns där för uppföljning kring hur det går deltagarna på deras praktikplatser. I rollen ingår även konflikthantering, dokumentation samt samverkan mellan olika myndigheter. Vår intention är att se varje människas potential samt att de får möjlighet att använda den på bästa sätt. Du kommer arbeta i ett stöt...
2024-03-28 2024-04-21
Kriminalvården, Frivården Västerås Frivårdsinspektör till Frivården Västerås
Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, och samhällstjänst. Arbetet inom frivården består till stor del av utredningsarbete, att göra risk- och behovsbedömningar samt upprätta planer för verkställigheten. Som frivårdsinspektör deltar du aktivt i påverkansarbetet riktat mot klienter bland annat genom strukturerade samtal utifrån KBT, att motivera till deltagande i ...
2024-03-26 2024-04-16
Kriminalvården, Frivården Linköping Frivårdsinspektörer till Frivården Linköping och Norrköping
Som frivårdsinspektör med inriktning mot program ingår du i ett programteam som arbetar med klienter i frivård och anstalt. Som en viktig del av arbetet för att förebygga återfall i brott bedriver frivården Östergötland omfattande programverksamhet för klienter under övervakning, både i grupp och enskilt. Behandlingsprogrammen bedrivs med hög kvalitet och enligt principerna för evidensbaserad praktik. De bygger företrädesvis på kognitiv beteendeterapi samt social inlärningsteori. Vi använder oss av program mot kriminalitet, våldsproblematik sam...
2024-03-26 2024-04-16
Kriminalvården, Frivården Sundsvall Frivårdsinspektör till frivården Sundsvall
Frivårdens verksamhet ska uppfattas som tydlig och förutsägbar. Det uppnås bland annat genom att vi genomför arbetet på det sätt som vi bestämt och beskrivit. Frivårdens dubbla uppdrag, att både kontrollera men också stödja klienterna, är viktiga oavsett vilken roll man har inom frivårdens arbete. I arbetet behöver frivården samverka med andra aktörer för att hjälpa klienter att få det stöd de är i behov av. Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Fr...
2024-03-24 2024-04-14
Kriminalvården, Frivården Visby Frivårdsinspektörer till Frivården Visby
På frivården Visby arbetar frivårdsinspektörerna som generalister, vilket innebär en givande flexibilitet i arbetet och i mötet med olika klienter. Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter och klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, och samhällstjänst. Som frivårdsinspektör deltar du aktivt i påverkansarbetet riktat mot klienter, bland annat genom strukturerade samtal baserade på beteendeförändring och förstä...
2024-03-14 2024-04-19