Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Hälsinglands Utbildningsförbund Processledare teknikcollege
Som Processledare för teknikcollege blir du en nyckelspelare i att stärka utbildningssystemet med företagens kompetensbehov som grund. Som Processledare bygger du starka allianser mellan nyckelpersoner i länets industriföretag och ledande befattningshavare inom skolsystemet och kommunerna. Du arbetar tätt tillsammans med de regionala och lokala styrgrupperna i Gästrikland och Hälsingland för att utveckla innehållet i de industrirelevanta utbildningarna och aktivt marknadsföra dem till ungdomar och vårdnadshavare för att säkra ett högt söktryck....
2022-12-01 2023-01-09
Lapplands kommunalförbund, Lapplands Gymnasium Gällivare Fjärrhandledare/Tekniker
Som fjärrhandledare arbetar du med uppkoppling och mottagning av fjärrsändningar samt stöttar och hjälper lärare och elever vid tekniska problem.
2022-11-30 2022-12-14
Lidingö Stad, Grundskola​ Slöjdlärare, inriktning trä- och metall
Du är en nyfiken, engagerad och innovativ slöjdlärare som vill utveckla slöjdundervisningen till något nytt. I våra tre salar för slöjd, bild och teknik finns fantastiska möjligheter att utveckla vårt ArtLab. Tillsammans med en lärarkollega kommer du att utveckla ett ämnesintegrerat arbete där slöjd, bild och teknik ingår.
2022-11-29 2022-12-13
Uppvidinge kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Uppvidinge Lärcenter söker koordinator mot näringslivet
Dina arbetsuppgifter kommer att handla om att vara lärcenters nav mot näringslivet och vara den som har den närmaste kontakten med näringslivet och du kommer också att vara den som ansvarar för och hålla i uppdragsutbildningarna. För att göra detta kommer du att få utbildning till det du behöver för att säkerställa utbildningarna. Ytterligare uppgifter är att vara samordnare för de praktikplatser vi behöver till vuxenstuderande och introduktionsprogrammets elever. Du deltar i möten och uppföljningar med myndigheter och näringsliv. Du kommer ...
2022-11-28 2022-12-31
Gävle kommun, Förebyggande och kompetens Utbildningsledare
Vill du göra Gävles framtid tillsammans med oss? Tillsammans skapar vi förutsättningar för elevers lärande. Som Utbildningsledare förväntas du ta ett operativt och strategiskt samordningsansvar för Lärcentrum och kompetensförsörjningsfrågor internt och externt. Du ska samordna frågor kring högre utbildning och kommer att sitta i ledningsgrupper hos andra utbildningsanordnare på Yrkeshögskolenivå. Utvecklingstakten på Vuxenturbildningen är hög, så det sker ett ständigt utvecklingsarbete där du kommer att vara en viktig del. Det är viktigt att...
2022-11-28 2022-12-15
Sigtuna kommun, Naturskolan Utvecklingsledare till Naturskolan
Som utvecklingsledare på Naturskolan kommer du i team initiera, utveckla och genomföra projekt och aktiviteter där Naturskolan möter sina målgrupper. Du kommer: • Leda och ansvara för besökande skolklasser på Naturskolans temadagar • Ansvara för lärarkontakter samt för- och efterarbete till temadagarna • Vidareutveckla Naturskolans verksamhet, metoder och organisation • Under alla årstider bedriva undervisning utomhus på land och vatten, en del arbetsuppgifter är fysiskt krävande • Vårda verksamhetens lokaler, omgivningar och verksamhetsmater...
2022-11-28 2023-01-16
Mönsterås kommun, Barn och Utbildningsförvaltningen Utvecklingsledare med inriktning digitalisering
Barns och elevers måluppfyllelse är ledstjärnan för arbetet på barn- och utbildningsförvaltningen. Att skapa förutsättningar för pedagogiska processer utifrån olika perspektiv, t.ex. utmanande lärande, elevhälsoarbete och digitalisering. Vi bygger en utvecklingsorganisation för både den systemiska grunden och den pedagogiska utvecklingen. Vårt team består av ledning, administration, systemansvar, pedagogisk utveckling och central elevhälsa. Nu söker vi efter en ny kollega som ska komplettera vårt team med utvecklingen inom digitalisering. Sko...
2022-11-25 2022-12-10
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltningen Utbildningsledare för YH-utbildningar inom vård och omsorg sökes till Yrgo
Yrgo bedriver yrkeshögskoleutbildning inom områden där näringslivet uttryckt ett behov av engagerade och kompetenta medarbetare. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där medarbetare, studerande och yrkesverksamma i branschen är gemensamt delaktiga. Vi har totalt ca 2100 studerande, 110 medarbetare och ett stort antal gästföreläsare. Våra verksamheter är lokaliserade på tre olika adresser i Göteborg. Besök gärna vår hemsida för mer information, www.yrgo.se Vi söker en resultatorienterad utbildningsledare för våra YH-utbildningar inom vård och o...
2022-11-25 2022-12-12
Malmö stad Projektledare för nytt introduktionsprogram inom larm och säkerhet
Arbetsuppgifter Höstterminen 2023 startar vi på Agnesfrids gymnasium upp ett nytt introduktionsprogram inom larm och säkerhet. Utbildningen vänder sig till elever som saknar behörighet till yrkesprogram och som är motiverade att arbeta inom det larm- och säkerhetstekniska området, en bransch där framtidsutsikterna och möjligheterna till jobb är goda. Utbildningen löper under två års tid och studierna kommer varvas med praktik och ett nära branschsamarbete.  Vi söker nu en projektledare som ska förbereda inför uppstart av utbildningen och säke...
2022-11-22 2022-12-06
Kriminalvården, Sektionen för vuxenutbildning Expert yrkesutbildning till Vuxenutbildningen
Vuxenutbildning för intagna i Kriminalvården motsvarar Komvux på grundläggande nivå inklusive utbildning i svenska för invandrare, samt på gymnasial nivå inklusive yrkesutbildning. Lärarna undervisar både lokalt och på distans, vilket även gäller inom yrkesutbildningen. Utbildningen står under tillsyn av Skolinspektionen. Yrkesutbildningen är ännu i sin linda men står inför en betydande expansion. Målet är att attrahera fler intagna till utbildning. Expertens uppdrag är att, på strategisk nivå, driva, samordna och processleda utvecklingen av ...
2022-11-22 2022-12-13
Älmhults kommun, Grundskolan Studiehandledare litauiska
Älmhults kommun söker nu en studiehandledare i litauiska. Som studiehandledare ingår du i ett team bestående av andra modersmålslärare och studiehandledare. Arbetet innebär huvudsakligen att du är ute på kommunens olika skolor och handleder elever på deras modersmål under lektionstid. Du stödjer eleverna i deras språkutveckling med hjälp av studiehandledning på modersmålet, samt verkar som en kulturell och språklig brygga. Arbetet innebär ett nära samarbete med lärare och pedagoger på skolorna.
2022-11-21 2022-12-05
Älmhults kommun, Grundskolan Studiehandledare ungerska
Älmhults kommun söker nu en studiehandledare i ungerska. Som studiehandledare ingår du i ett team bestående av andra modersmålslärare och studiehandledare. Arbetet innebär huvudsakligen att du är ute på kommunens olika skolor och handleder elever på deras modersmål under lektionstid. Du stödjer eleverna i deras språkutveckling med hjälp av studiehandledning på modersmålet, samt verkar som en kulturell och språklig brygga. Arbetet innebär ett nära samarbete med lärare och pedagoger på skolorna.
2022-11-21 2022-12-05
Kriminalvården, Saltvik Arbetshandledare till anstalten Saltvik
Du blir anställd som Produktionsledare vilket i praktiken dels innebär att du i ditt arbete kommer att handleda klienter i deras dagliga arbete, samt att du även kommer skapa externa kontakter med kunder och interna samarbetspartners. På anstalten Saltviks produktion har vi en mekanisk verkstad, textil, montering och förpackningsavdelning där vi bland annat tillverkar djurprodukter åt externa kunder, samt all intern tjänsteutrustning till Kriminalvården. I ditt dagliga arbete har du direktkontakt med våra klienter och bidrar till deras lärande ...
2022-11-20 2022-12-11
Räddningstjänsten Syd Räddningstjänsten Syd söker instruktörer
Vi söker nu instruktörer som kommer att arbeta med att hålla utbildningar och stödjande informationsinsatser inom området brandskydd och HLR samt första hjälpen. Uppdraget är brett och innefattar att möta såväl våra yngsta medborgare som våra äldsta. Vi erbjuder dig ett arbete där du får möta många människor och arbeta med relationsbyggande ut mot våra medborgare. I arbetsuppgifterna finns också ansvar för att upprätthålla och utveckla utbildningsmaterial, metodik och pedagogik. På sikt finns utvecklingsmöjligheter att även ta sig an andra upp...
2022-11-17 2022-12-04
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Pedagog med inriktning IT-samordning till Kannebäck, Sydväst 20
Kannebäck, SydVäst20, består av tre olika enheter: Tal och språk F-9 Grundsärskola 1-9 Döv och hörsel F-9. På skolan arbetar ca 220 medarbetare. Skolans ledningsteam består av en rektor och fem biträdande rektorer. Vi använder oss av olika typer av bildkommunikation samt av teckenspråk, då vi har både hörande och döva elever samt kollegor. I rollen som pedagog med inriktning it-samordning så är du lite av spindeln i nätet när det kommer till tekniska frågor. Du är en nyckelperson för att vardagen ska fungera inom vår verksamhet. Exempel p...
2022-11-17 2022-12-08
Kriminalvården, Saltvik Arbetshandledare till anstalten Härnösand
Vi söker nu 2 st arbetshandledare till vår produktion med inriktning mot snickeri och digitaltryck. - I rollen som arbetshandledare inriktat mot snickeri arbetar du i anstaltens produktion med inriktning mot huskonstruktion. - I rollen som arbetshandledare inriktat mot digitaltryck arbetar du exempelvis med profiltryck, skyltar, dekaler och planscher. Vi utför legoproduktion och tjänster åt såväl interna som externa kunder så det är viktigt att du kan hjälpa våra kunder att ta fram rätt produkter. Tjänsterna innefattar ansvar i arbetsle...
2022-11-16 2022-12-06