Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Gävle kommun, Välfärd Gävle Medicinskt ansvarig sjuksköterska till Välfärd Gävle
Vi söker en MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska till Välfärd Gävle, kom och Gör Gävle bättre med oss! Tjänsten är tidsbegränsad till och med September 2023. I din roll som MAS har du det övergripande medicinska ledningsansvaret för kvalitet och säkerhet i den kommunala hälso -och sjukvården inom Gävle kommun. Som MAS har du enligt 11 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ansvar för att patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde. Du arbetar med kvalitetsuppföljning och u...
2022-11-23 2022-12-07
Region Skåne, Lasarettet i Ystad Omvårdnadsledare till Kirurgi- och urologiavdelning i Ystad
Syftet med specialistfunktionen/rollen som omvårdnadsledare är att genom att arbeta utöver ordinarie vårdteam möjliggöra ett övergripande ansvar för patienterna som vårdas på avdelningen med ett särskilt fokus på de patienter som avviker från det förväntade vårdförloppet. Du stödjer ansvarigt team vid avancerade vårdbehov utifrån de sex kärnkompetenserna; personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård samt informatik. Som specialistsjuksköterska inom specialistfunktionen har...
2022-11-22 2022-12-20
Region Skåne, Lasarettet i Ystad Specialistsjuksköterska till Kirurgi- och urologiavdelning i Ystad
Syftet med specialistfunktionen är att genom att arbeta utöver ordinarie vårdteam möjliggöra ett övergripande ansvar för patienterna som vårdas på avdelningen med ett särskilt fokus på de patienter som avviker från det förväntade vårdförloppet. Du stödjer ansvarigt team vid avancerade vårdbehov utifrån de sex kärnkompetenserna; personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård samt informatik. Som specialistsjuksköterska inom specialistfunktionen har du ett särskilt ansvar att ...
2022-11-22 2022-12-20
Region Skåne, Skånes universitetssjukvård Ögonsjuksköterska till Ögonmottagning i Trelleborg
Som ögonsjuksköterska eller optometrist hos oss kommer du att ha varierande arbetsuppgifter och får exempelvis arbeta med att förundersöka patienten inför läkarbesöket. I arbetet utför du mätningar och undersökningar som till exempel fotografering, OCT, biometri, refraktionering, tryckmätning samt synfältsundersökning. Självständiga mottagningar inom glaukom- och diabetessjukvård inklusive ögonbottenfotografering. Du är även delaktig i verksamhetens utveckling- och förbättringsarbete. Stora möjligheter finns för egen relevant kompetensutbildnin...
2022-11-17 2022-12-08
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Medicinskt ansvarig sjuksköterska till omsorgs- och socialförvaltningen
Som medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) inom omsorgs- och socialförvaltningen arbetar du på uppdrag av förvaltningens ledningsgrupp och är organisatoriskt underställd administrativ chef. I uppdraget är du kvalitetsansvarig för omvårdnad på ledningsnivå vilket innefattar att utifrån ledningssystemet planera, leda och följa upp på ett sätt som leder till att kraven på god vård uppnås i nära samverkan med verksamheterna. I ansvaret ingår uppföljning och utveckling av verksamheten samt att patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och ...
2022-11-17 2022-12-04
Region Skåne, Lasarettet i Ystad Omvårdnadsledare till morgondagens Medicinavdelning i Ystad
Nu söker vi två omvårdnadsledare och/eller specialistsjuksköterskor med ett stort engagemang och kunskap kring våra patienter. Vi vill att du är med och skapar den bästa tänkbara vården för patienterna på vår internmedicinska avdelning. I rollen som specialistsjuksköterska/omvårdnadsledare leder, utvecklar och stödjer du omvårdnadsarbetet och arbetar övergripande med team bestående av sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut samt dietist. På avdelningen finns även en farmaceut med i teamet som ansvarar för översyn...
2022-10-31 2022-12-22