Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Onkologisjuksköterska till Smärtmottagning i Lund
I rollen som sjuksköterska hos oss arbetar du främst med att självständigt följa upp postoperativa patienter med smärtpump. En annan del av verksamheten är vår remissuppföljning av inneliggande smärtpatienter som sker tillsammans med ansvarig läkare. Du samarbetar med vårdpersonal vid respektive verksamhet och inspirerar till kunskapsutveckling. Du är även med och utformar riktlinjer och rutiner för smärtbehandling och tar fram såväl övergripande som lokala mål. Vi arbetar dagligen med utbildningsfrågor och det är viktigt att du är bekväm i rol...
2023-12-08 2024-01-05
Burlövs kommun, Socialförvaltningen MAS
Som medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar du för att följa upp att arbetet inom ramen för det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret bedrivs patientsäkert. Du driver kvalitetsarbete främst utifrån hälso- och sjukvård samt följer upp att detta införlivas i förvaltningen. Du har också ett övergripande ansvar för att se till att det finns säkra rutiner och att anmälan av allvarliga risker och brister sker till IVO enligt Lex Maria. Du samarbetar med socialförvaltningens olika verksamheter, samverkar och företräder organisationen i kontakter ...
2023-11-29 2023-12-13