Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Västerbotten, Digitalisering och medicinsk teknik VB Verksamhetsutvecklare, Digitalisering och Service, Västerbotten
Hos oss har du som verksamhetsutvecklare digitalisering en nyckelroll i att stötta Region Västerbottens digitala transformation. Rollen innebär processledning ett spännande uppdrag att med vårt team för objektstyrning. I rollen ansvarar du för att driva förbättringsarbeten i regionens implementation av pm3 och samverka med andra processer och styrformer inom regionen. Du omvärlds bevakar området objektstyrning tillsammans med teamet och deltar i nätverk med regioner och kommuner som använder PM3-modellen i sina förvaltningsmodeller och identifi...
2022-12-02 2022-12-16
Skellefteå kommun, Support och lokaler IT- installationssamordnare
Som IT- Installationssamordnare kommer du att agera teknisk projektledare, delta på projektmöten och även arbeta operativt. Arbetet innebär att planera och genomföra installationer av IT-utrustning med interna och externa parter. Tillsammans med kunder och specialister hittar du de bästa tekniska och ekonomiska lösningarna på uppkomna behov. Du planerar och följer upp inom ditt ansvar och ser till att alla parter hålls uppdaterade.
2022-11-29 2022-12-11
Göteborgs Stad , Trafikkontoret IT-strateg
Vi söker nu en IT-strateg till oss! I trafikkontorets nya organisation svarar enheten IT och Digitalisering för att skapa förutsättningar för utveckling och förvaltning av IT, så att metoder och arbetssätt bidrar till att vi uppnår verksamhetens mål. IT och digitalisering syftar i sin förlängning till att underlätta service och dialogen med våra kunder. IT och Digitaliseringsenheten står nu inför en rad spännande uppdrag och därför behöver vi förstärka vårt team med en IT-strateg som vill vara med på vår utvecklingsresa i Göteborg. Som IT-st...
2022-11-28 2022-12-18
Borlänge kommun, Verksamhetsstöd/IT IT-strateg bildningssektorn
Som IT-strateg för bildningssektorn kommer du att samverka med övriga sektorers IT-strateger men också arbeta mycket nära bildningssektorn i dess vardag. Du ansvarar för sektorns systemportfölj, samordnar och stödjer sektorns systemförvaltare samt ansvarar för att kvalitetssäkra de systemspecifika systemförvaltningsplanerna. Du representerar bildningssektorn i olika forum och företräder sektorn i IT-relaterade frågor och projekt. IT-strategen ansvarar för att driva arbetet med att ta fram en handlingsplan för sektorns digitalisering. Du sätte...
2022-11-23 2022-12-11
Region Västerbotten, Digitalisering och medicinsk teknik VB Ny Teknikspecialist som bidra till vårdens digitala transformation?
Som teknikspecialist innebär att du ingår i team för ett eller flera objekt och rapporterar till ansvarig objektsledare teknik. Ditt uppdrag är att utföra aktiviteter utifrån fastställd och godkänd plan för att säkerställa att verksamheten får de teknikstöd som efterfrågas samt att tillse att förändringarna passar in i den befintliga tekniska miljön. Vilka teknikstöd som du kommer jobba närmast beror på vilka objekt du tillhör men klart är att rollen är väldigt varierande och bred där ingen dag är den andra lik. Arbetsuppgifterna handlar fram...
2022-11-23 2022-12-14
Göteborgs Stad , Intraservice Systemansvarig tekniker för e-post
Enheten Klient och Samverkan som är en del av verksamhetsområdet IT ansvarar idag för att leverera standardiserade och supportade mobila klient och samverkanslösningar till ca 130 000 enheter och 100 000 användare. Dessa lösningar skall vara anpassade för att förenkla användandet av stadens kommungemensamma tjänster. Intraservice står inför ett antal spännande utmaningar när vi nu går vidare med utvecklingen av vår redan etablerade infrastruktur-miljö. Bland dessa utmaningar finns ett stort fokus på integritetsfrågor samt säkerhet kring plattf...
2022-11-22 2022-12-13