Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Oxelösunds kommun, Äldreomsorgsförvaltningen Utvecklingsorienterad enhetschef med passion för administration sökes!
Om förvaltningen Äldreomsorgsförvaltningen ansvarar för vård, omsorg och stöd till medborgare över 65 år. Förvaltningen består av fyra verksamhetsområden; Myndighet, utveckling och verksamhetsstöd, Äldreomsorg, Hälso- och sjukvård samt Bemanning och kompetensutveckling. Totalt är vi ca 300 medarbetare med olika bakgrund och erfarenhet. Något vi är stolta över är att vi har en mångkulturell samt en jämn könsfördelning på personal inom vår verksamhet. Om dina kommande arbetsuppgifter Vi söker nu dig som vill använda dina ledarerfarenheter inom...
2022-12-02 2022-12-31
Malmö stad Chef till avdelningen för hållbarhet och nämnd
Arbetsuppgifter Till gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen söker vi en erfaren chef till avdelningen för hållbarhet och nämnd. På uppdrag av Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden och förvaltningsledningen arbetar avdelningen med att på olika sätt stödja och kvalitetssäkra nämndarbetet och arbetet med Malmö stads övergripande mål och styrning. Du kommer att arbeta nära skolchef och i rollen finns ett tydligt strategiskt uppdrag med fokus på frågor som rör skolformerna gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Detta förutsätter ...
2022-11-28 2022-12-12
Tierps kommun, Gemensam service Enhetschef/sekreterare ledningsstöd
Som enhetschef har du personalansvar samt ansvar för styrning och uppföljning av verksamheten. Du har budgetansvar för både enheten och för de förtroendevalda. Du kommer leda arbetet inom enhetens ansvarsområden och jobba nära kommundirektör och den politiska ledningen. Totalt består enheten av sex medarbetare. Tillsammans bildar ni ett team som kontinuerligt utvecklar enhetens arbete och service både internt och externt. Enheten har nyligen blivit större då nämndadministrationen gått samman med arkiv och dataskyddsombud. Du kommer leda forme...
2022-11-22 2022-12-11
Danderyds kommun, Tekniska kontoret Chef till administrativa avdelningen på tekniska kontoret, Danderyds kommun
Som chef för den administrativa avdelningen leder, driver och utvecklar du avdelningen utifrån de politiskt uppsatta målen. Det innebär verksamhets-, budget- och personalansvar för avdelningens cirka tio medarbetare som utgörs av ekonomer, entreprenadupphandlare, nämndsekreterare, registratur och kommunikation. Som administrativ chef rapporterar du till kommunens tekniska direktör och ingår, tillsammans med övriga avdelningschefer, i dennes ledningsgrupp. Du ansvarar för processerna avseende planering, uppföljning och utveckling av kontorets ...
2022-11-18 2022-12-05
Eskilstuna kommun, Kommunledningskontoret Administrativ direktör
Vår administrativa direktör ingår i koncernledningsgruppen och i kommunledningskontorets ledningsgrupp. Kommundirektören är din närmaste chef och du är i din roll ett viktigt stöd för honom i en bredd av frågor. I det inre arbetet jobbar ni för att leda och samordna KLK som egen förvaltning. Du är avdelningschef för ledningsstaben och det betyder att du har ett personalansvar för cirka 10 personer där två är enhetscheferna för juristenheten och säkerhetsenheten. Basen för avdelningen utgår från rättssäkerhet, trygghet och regelverk, men också ...
2022-11-17 2022-12-14
Polismyndigheten, Polisregion Nord Gruppchefer till Lokalpolisområde Luleå/Boden, utredningsgrupp 1 & 2
Som chef för utredningsgrupp 1 eller 2 rapporterar du till chefen för lokalpolisområdet samt ingår i ledningsgruppen, där ni tillsammans ansvarar för att uppdraget genomförs, samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet och dess resultat inom området. Gruppcheferna för utredningsgrupp 1 och 2 förväntas att tillsammans samverka och leda båda grupperna gemensamt med fokus på kvalité, metodutveckling och implementering av metodstöd/framgångsfaktorer såväl inom gruppen som gentemot...
2022-11-16 2022-12-07
Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Miljöchef Luleå kommun
Vår nuvarande miljöchef är på väg att ta pension så därför behöver vi en ny chef till vår avdelning. Trivs du med att på ett serviceinriktat sätt stödja miljöarbetet för en hållbar utveckling? Har du en god förmåga att skapa förtroendefulla relationer, leda och fördela och driva utvecklingsarbete? Bra! Sök då tjänsten som miljöchef hos oss och gör det lättare för våra kunder att göra rätt. Dessutom får du möjlighet att arbeta för en hållbar utveckling tillsammans med kompetenta medarbetare. I din roll som miljöchef hos oss arbetar du med ett t...
2022-11-14 2022-12-05
Strängnäs kommun, Säkerhetsenheten Säkerhetschef till Strängnäs kommun
Som säkerhetschef hos oss ansvarar du för planering, ledning, utveckling och samordning av: • Kommunens systematiska säkerhetsarbete. • Krisberedskap enligt lagen om extraordinära händelser. • Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. • Kommunens frågor som rör civilt försvar. I rollen som enhetschef för säkerhetsenheten ansvarar du för personal-, arbetsmiljö och ekonomifrågor. Du driver enhetens arbete framåt tillsammans med dina medarbetare. Du är direkt underställd och rapporterar till kanslichefen vid kommunstyrelsens kansliavde...
2022-11-09 2022-12-04