Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Sigtuna kommun Operativ samordnare för vuxenutbildningens uppsökande verksamhet
Rollen innebär att planera och genomföra uppsökande insatser för att få fler att påbörja studier inom kommunal vuxenutbildning. En viktig målgrupp för uppdraget är utlandsfödda kvinnor med barn som inte deltar i samhällslivet och som har barn som inte går i förskolan. Du arbetar tillsammans med operativ samordnare för förskolans uppsökande verksamhet i en gemensam satsning med start under hösten 2021. Projektets mål är att öka språkkunskapen hos mammor med utrikes bakgrund samt att öka andelen barn 1-5 år som går i förskolan. Då arbetet både o...
2021-06-23 2021-07-07
Ockelbo kommun SFI-lärare till Vuxenutbildningen
Som SFI-lärare jobbar du med att undervisa svenska för invandrare. Vuxenutbildningen ska alltid möta varje elev utifrån hans eller hennes behov och förutsättningar. Flexibilitet är en nödvändighet då vuxenutbildningen är under ständig förändring.
2021-06-23 2021-08-01
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Brasslärare till kulturskolan
Kulturskolan är till för alla! Kulturskolan ska vara en mötesplats för konstnärlig, personlig och social utveckling som främjar gemenskap, kreativitet och delaktighet. Kulturskolan ska inspirera och väcka nyfikenhet. Här erbjuds barn och unga 6-19 år en konstnärlig och pedagogisk verksamhet med en mångfald av kulturella och konstnärliga uttryckssätt. I Kulturskolan Göteborg är vi stolta över att ha ett av Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans bidrar till en meningsfull fritid för våra deltagare. Med stor kreativitet och stort engagema...
2021-06-22 2021-08-08
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Samordnare till Kulturrådsprojekt, teater. Projektanställning 30%
Kulturskolan har beviljats medel från Kulturrådet för ett projekt med fokus på att stärka teaterämnets plats i verksamheten. Projektet är ett samarbete mellan Kulturskolan i Göteborg och Västerås Kulturskola. Arbetet består i att tillsammans med teaterlärare från Göteborg och Västerås utveckla ett metodmaterial. Som samordnare har du ansvar för kontakten mellan de deltagande kulturskolorna och förankring i ämneslag. Samt i övrigt för rollen relevanta arbetsuppgifter. Anställningen är på 30% augusti-juni med möjlighet till förlängning.
2021-06-22 2021-07-06
Hedemora kommun Violinlärare
Hedemora kommun, Bildningsförvaltningen söker en Violinlärare till kulturskolan. I uppdraget ingår enskild undervisning, ensemble samt klassorkester. Arbetet kräver god samarbetsförmåga och förmåga att bemöta elever, vårdnadshavare, kollegor och andra medarbetare inom kommunen utifrån deras olika behov och förutsättningar. Vi tror att du är en person med intresse för att lära ut och inspirera människor. Du är duktig på att strukturera upp ditt arbete för att kunna planera och genomföra undervisningen på ett bra sätt.
2021-06-21 2021-07-11
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Östervångsskolan Lärare i svenskt teckenspråk till Östervångsskolan i Lund
Dina arbetsuppgifter är att undervisa vår personal i teckenspråk då det är vårt undervisningsspråk. Du leder och organiserar arbetet så att deltagarna får möjlighet att utveckla sitt teckenspråk både för sociala sammanhang och för undervisningssammanhang. Du samarbetar med skolledningen i planering och uppföljning av undervisningen. Du deltar aktivt i skolans kontakter med samhället i övrigt och bidrar till skolans utveckling. Du administrerar grupper självständigt och ansvarar för information till deltagarna.
2021-06-21 2021-07-01
Hultsfreds kommun, För- och grundskola Har du de rätta takterna? Lindblomsskolan i Hultsfred söker lärare i musik
Som musiklärare är du ansvarig för musikundervisningen för våra elever i grundskolan åk F-6. Tjänsten som musiklärare kan även kombineras med annat uppdrag såsom resurslärare eller fritidspedagog/lärare i fritidshem. Du har ett genuint intresse för våra elevers lärande och utveckling och skapar en lust att lära som sätter tonen för hela undervisningen. Som person är du kreativ och flexibel och har många strängar på din lyra. Hos oss ingår du i ett sammanhang där du samspelar med dina kollegor kring elever och undervisning. Du arbetar aktivt ...
2021-06-21 2021-07-04
Karlskoga kommun, Kultur- och föreningsförvaltningen Teaterlärare till Kulturskolan
Undervisning inom Karlskoga Kulturskolas teaterverksamhet. Teater och dramaundervisning av elevgrupper i Kulturskolans regi. Du ingår också i kulturskolans tillgänglighetsprojekt där teater erbjuds på en av kommunens fritidshem en gång i veckan. Deltagarnas ålder är mellan 6-15 år. Under läsåret ingår du i olika samverkansprojekt och föreställningar med möjlighet till egna initiativ och utformningar av elevinslag inom scenkonst samt konserter. Du ingår i teaterarbetslaget som består av regissör, scenograf och kostymör, men kommer även att sa...
2021-06-21 2021-08-01
Mölndals stad, Skolförvaltningen Tvärflöjtslärare till Kulturskolan
Undervisning i tvärflöjt och orkesterspel i åldrarna 7- 19 år. Du kommer att få arbeta med gruppundervisning och enskild undervisning i alla nivåer. Du kommer att leda orkester och ensemble och ingå i vårt blåsarbetslag.
2021-06-21 2021-07-04
Kalmar kommun, Vasaskolan Lärare i musik Vasaskolan F-6
Vi söker dig som är utbildad och legitimerad lärare i musik för åk 1-6. På Vasaskolan finns en välutrustad musiksal där skolans musikundervisning genomförs. Som lärare är du en öppen och samarbetande person som tycker om att samverka med övriga lärare och professioner på skolan för att göra det som är bra ännu bättre.
2021-06-18 2021-07-31
Nora kommun, Tillväxt och utveckling Danspedagog till Nora kulturskola
• Undervisa i dans och musiklek för åldrarna 4-19 år. • Planera och genomföra undervisning, föreställningar och publika program, både självständigt och tillsammans med kollegor. • Samarbeta i projekt på våra grundskolor. • Delta i kulturskolans utveckling på lång sikt.
2021-06-18 2021-07-07
Sollefteå kommun, Gymnasiet SFI-lärare
Uppdraget innebär övergripande: -undervisning i SFI inom samtliga studievägar -motivera och leda eleverna till goda studieresultat -ansvara för undervisningsplanering -göra bedömningar av elevernas utveckling utifrån rådande kursplaner -nära samarbete med kolleger, i bl a strukturerat kollegialt lärande och sambedömning
2021-06-17 2021-07-02
Katrineholms kommun, Viadidakt SFI Lärare
Vill du jobba som SFI lärare? Du jobbar med att kompetensutveckla vuxna och bygga broar in i arbetslivet. Du har hela världen i ditt klassrum. Du är en nyckelperson för elevens framgång i skolan då mycket kunskap i skolan beskrivs och redovisas genom språket. Dina uppgifter består i att leda och undervisa vuxna elever som läser SFI. I dina arbetsuppgifter ingår att planera, dokumentera och genomföra kurser.
2021-06-17 2021-07-05
Nora kommun, Bildning Lärare musik F-6
Planera, genomföra och utvärdera undervisning i musik F-6.
2021-06-17 2021-07-15
Kiruna kommun, Kultur- & utbildningsförvaltningen Dragspelslärare 25% till Kulturskolan
Som dragspelslärare på Kulturskolan i Kiruna kommer du att undervisa i ämnet inom grundskolan samt inom Kulturskolans kursverksamhet. Eleverna kommer under din ledning att under läsåret få visa upp sina kunskaper i olika sammanhang och evenemang som Kulturskolan arrangerar.
2021-06-17 2021-07-01
Landskrona stad, Vuxenutbildning Sfi-lärare till Vuxenutbildningen i Landskrona
Vuxenutbildningen i Landskrona bedriver sfi-verksamhet riktat mot samtliga kurser för närlärande och distans. Vi söker nu en kollega som kommer att få ansvar för kurs 3C. Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet för sfi (30hp SVA). Uppdraget har ett tydligt elevfokus där du planerar och genomför undervisning samt ansvarar för bedömning och utvärdering av elevernas produktion och progression. Du är en del av ett team och förväntas att aktivt delta på arbetslagsmöten samt pedagogiska forum för att bidra till verksamheten samt utveck...
2021-06-16 2021-07-04
Eskilstuna kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Klarinettlärare till Eskilstuna kulturskola
Ditt arbete hos oss kommer bland annat innebära att: • Lära ut klarinett till barn från sex år upp till och med gymnasiet. • Leda grupper, ensembler samt ha föräldrakontakt. • Du har vissa administrativa uppgifter som kulturskolans verksamhetssystem StudyAlong och kommunens personalsystem PS-självservice. Du kommer även att göra schemaläggning och dokumentation av elever och deras lektioner. • I tjänsten kan du få möjlighet att spela med i Eskilstuna symfoniorkester. Klarinett- och ensemble-verksamhet utgör cirka 50% av tjänsten. Om du önska...
2021-06-15 2021-06-29
Eskilstuna kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Tvärflöjtslärare till Eskilstuna kulturskola
Ditt arbete hos oss kommer bland annat innebära att: • Lära ut tvärflöjt till barn från sex år upp till och med gymnasiet. • Leda grupper, ensembler samt ha föräldrakontakt. • Du har vissa administrativa uppgifter som kulturskolans verksamhetssystem StudyAlong och kommunens personalsystem PS-självservice. Du kommer även att göra schemaläggning och dokumentation av elever och deras lektioner. • I tjänsten kan du få möjlighet att spela med i Eskilstuna symfoniorkester. Tvärflöjt- och ensemble-verksamhet utgör cirka 50% av tjänsten. Om du önska...
2021-06-15 2021-06-29
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare SFI - Utbildning i svenska för invandrare
Du ska arbeta som lärare inom SFI som är en del av den kommunala vuxenutbildningen. Arbetet innebär planering och genomförande av undervisningen utifrån nationella styrdokument och mål samt vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vuxenutbildningens målgrupp är heterogen och därför är elevernas behov och förutsättningar varierade, vilket du som lärare förväntas ta hänsyn till i planerandet av undervisningen. Vi ser det kollegiala lärandet som en självklar del av vår vardag och jobbar tillsammans och utvecklande i ett positivt klimat med kol...
2021-06-14 2021-07-05
Eslövs kommun, Vuxenutbildningen SFI-lärare och grundläggande Sva
Tjänsten fördelas mellan sfi och grundläggande Sva. Du ansvarar för att planera och genomföra undervisningen, bedöma elevernas prestationer och tillsammans med kollegor deltar du i den ständigt pågående skolutvecklingen på vuxenutbildningen.
2021-06-14 2021-06-27
Pajala kommun, Sektor Barn och utbildning Musiklärare och dramapedagog
Som anställd musiklärare och dramapedagog vid Pajala Kulturskola arbetar du i huvudsak med klassundervisning inom grundskolan, samt med undervisning på kulturskolan individuellt eller i grupp. I ditt arbete har du ansvar för att bedöma, följa upp och utvärdera undervisningen och vägleda dina elever mot både mål och delmål. Körkort och egen bil är meriterande. I ditt arbete som klasslärare samarbetar du med rektorn och skolans övriga personal och det ingår såväl administrativa uppgifter som praktiska. Vi hjälps alla åt att göra vår verksamhet ti...
2021-06-11 2021-06-24
Skövde kommun, Kultur- och fritidsavdelningen Pianopedagog
Skövde musikskola söker en pianopedagog. I tjänsten ingår att undervisa elever både enskilt och i grupp. Undervisningen skall bedrivas på ett sådant sätt att den, förutom att ge eleven möjlighet att utveckla färdighet på sitt instrument, stärker deras självkänsla och deras förmåga att umgås med både jämnåriga och vuxna på ett lust- och respektfullt sätt. Utifrån målet att eleverna ska ha glädje av sitt musicerande hela livet skall orkester-, kör- och ensembleverksamheten byggas i ett helhetsperspektiv, där ett viktigt slutmål är väl fungerande...
2021-06-10 2021-06-30
Ulricehamns kommun, Musikskolan Kulturpedagoger till Musikskolan
Kulturpedagoger finns inom en mängd områden som film och media, drama, dans, muséer, konst, hemslöjd och litteratur. De prioriterar barn och unga i sitt arbete och samarbetar ofta med skolan. Som kulturpedagog på Musikskolan blir du en del i ett arbetslag med uppdrag att söka upp elever i nya målgrupper för att introducera och låta dem prova på musikskolans breda utbud av aktiviteter. Vi följer grundskolans läsårstider och vi har undervisning både på skoltid och på eftermiddag/kvällstid.
2021-06-10 2021-06-25
Borlänge kommun, Samhällsbyggnadssektorn/Musikskolan Musiklärare - gitarr- och kontrabas
Du kommer att undervisa i gitarr och el/kontrabas, enskilt och i grupp. Du blir del av ett stort arbetslag på 25 medarbetare med bred kompetens inom olika ämnen, genrer, ensembler, körer och orkestrar. För oss är det viktigt att både hålla kvar vid det traditionella men också våga tänka framåt och förnyelse. Det förekommer arbete under eftermiddagar/kvällar samt ibland även under helger.
2021-06-10 2021-06-24
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Träblåspedagog klarinett/saxofon till Kulturskolan
I Göteborgs Kulturskola enheten Askim-Frölunda-Högsbo arbetar ca 25 engagerade lärare som tillsammans driver en bred verksamhet inom bild och form, dans, drama och musik. En stor del av vårt arbete sker i nära samarbete med skola och förskola. Vi har också ett starkt och växande samarbete inom området Kultur och Fritid. Från att Kulturskolan Askim-Frölunda-Högsbo varit en av sju självständiga kulturskolor i Göteborgs stad är vi nu alla under samma tak i Grundskoleförvaltningen. Den tidigare indelningen är än så länge intakt men kommer att för...
2021-06-10 2021-06-24
1 2 >