Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Vingåkers kommun, Funktionshinderomsorgen Nu söker vi timvikarier inom personlig assistans i Vingåkers kommun
Söker du ett meningsfullt arbete där du får möjlighet att göra skillnad för brukare och deras anhöriga? Nu behöver vi bli fler timvikarier inom personlig assistans! Som personlig assistent kommer du att stötta och hjälpa brukare i sin vardag. Du kommer utgå ifrån brukarens egna förutsättningar/funktionshinder och ger ett individanpassat stöd för att uppnå goda levnadsvillkor. Ditt arbete kommer i huvudsak att bestå i att vara stöd och hjälp för brukarna i deras vardag men även i andra sociala sammanhang med fokus på att öka brukarens delaktigh...
2021-10-21 2021-11-11
Vingåkers kommun, Fritidsgård Vingåkers kommun söker fritidsledare med arbetsledaransvar
Kultur- och fritid söker nu en arbetsledare till vår nybyggda fritidsgård. På fritidsgården arbetar 2 engagerade medarbetare aktivt för att fritidsgården ska vara en trygg mötesplats för alla barn och ungdomar mellan 10-18 år. För oss är det viktigt att barnen känner sig sedda, delaktiga och trygga i verksamheten. Fritidsgården ligger i anslutning till Slottsskolan 7-9 och erbjuder stora möjligheter att påverka vårt gemensamma arbete och verksamheten. Som arbetsledare på fritidsgården kommer du ha ett ansvar för att verksamheten utvecklas enl...
2021-10-20 2021-11-10
Vingåkers kommun, Äldreomsorgen Sjuksköterska till Ekgårdens korttidsboende
Ekgårdens korttidsboende har 8 platser men har möjlighet att beläggas upp till 14 platser. Biståndsbeslut för korttidsboende ges till äldre med behov av tillfällig eller regelbunden avlastning, en tids återhämtning efter sjukdom eller skada, fortsatt utredning för planerade stödinsatser, väntan på beslut om särskilt boende, vård i livets slutskede eller behov av tillfälligt boende. Enheten bemannas av en sjuksköterska, en arbetsterapeut, en sjukgymnast/fysioterapeut och undersköterskor. Som sjuksköterska arbetar du i team, där de olika yrkesgr...
2021-10-18 2021-11-08
Vingåkers kommun, Samhällsbyggnadsenheten Projektledare för stort utvecklingsprojekt
Projektets samhällsutmaning är att resurseffektivt möta krav och behov av service och trygghet så likvärdigt som möjligt för både centralort och landsbygd, utifrån en liten kommuns förutsättningar. Projektet utgår från tre fokusområden: Hemtjänsten, Ett meningsfullt åldrande och Välfärdsporten. Projektet ska leda till helhetslösningar i en kombination av människa, metod och teknik i ett fungerande ekosystem. Lösningarna skapar i sin tur ökad trygghet, service och kvalité för individen, och bättre arbetsmiljö och förutsättningar att bedriva välf...
2021-10-18 2021-11-07
Vingåkers kommun, Marmorbyn Marmorbyns skola söker elevassistent
Nu söker vi en elevassistent till en elev på Marmorbyns skola. Du kommer att finnas nära eleven under hela skoldagen och ge stöd i sociala och pedagogiska sammanhang. Du kommer att ha ett tätt samarbete med klassläraren och du kommer delta på arbetslagsmöten och delta i kompetensutvecklingsinsatser. På Marmorbyns skola arbetar vi utifrån ett salutogent och holistiskt perspektiv och vårt mål är att alla elever ska känna sig sedda och uppskattade för sina insatser. Som elevassistent kommer du ha ett gemensamt ansvar med oss andra på skolan att er...
2021-10-15 2021-11-05
Vingåkers kommun, Barnomsorg Vingåkers kommun söker förskollärare till Södergårdens förskola (vikariat)
Nu söker vi på Södergårdens förskola en förskollärarkollega för ett vikariat. Som medarbetare får du vara med och driva och utveckla skolans verksamhet tillsammans med dina kollegor och du bidrar till att lägga den pedagogiska grunden för barnen. Vi lägger stor vikt vid barns lärande och genom lek och aktiviteter vill vi att lärandet ska genomsyra hela dagen på förskolan. Att inte kunna något betyder bara att man ännu inte hunnit lära sig och det pedagogiska arbetet på våra förskolor ska inspirera och utmana barnen att lägga till och införliva ...
2021-10-14 2021-11-04
Vingåkers kommun, Kommunikationsenheten Vingåkers kommun söker systemtekniker
Vi behöver bli fler kollegor på vår IT-avdelning och söker därför en systemtekniker som är vill jobba med utveckling, installation, drift samt problemlösning i stora IT-miljöer. Vi erbjuder dig ett varierat jobb där du kommer att vara delaktig i att utveckla och förvalta en IT-miljö som används av kommunanställda, elever och anställda inom de kommunala bolagen. Vår styrka ligger i att vi har en central IT-drift med en gemensam miljö för samtliga verksamheter inom kommunen. I rollen som systemtekniker kommer du att vara en del av vårt team på s...
2021-10-12 2021-11-02
Vingåkers kommun, Funktionshinderomsorgen Pool/resurspersonal till Funktionshinderomsorgen
Som medarbetare inom resursen kommer du arbeta i alla våra verksamheter inom funktionshinderomsorgen; personlig assistans, våra olika boenden, daglig verksamhet, gruppbostad, servicebostad, boendestöd och socialpsykiatrin. Du kommer arbeta med att ge stöd i och utanför hemmet utifrån brukarnas individuella behov och önskemål. Genom att sätta brukarnas behov i centrum kommer du bidra med att utveckla deras förmåga till ett självständigt liv. Du kommer även stötta vid personlig hygien, måltider, städning, samhällskontakter, kultur och fritidsint...
2021-10-06 2021-10-26
Vingåkers kommun, Sävstaskolan Lärare i årskurs 1 på Sävstaskolan i Vingåkers kommun
Nu söker vi på Sävstaskolan en behörig lärare för årskurs 1-3. Tjänsten är tillsvidare men under läsåret 21/22 kommer du vikariera i årskurs 1. Därefter kan du komma att byta klass. Hos oss på Sävstaskola kommer du mötas av en mycket trivsam arbetsmiljö med stort kollegialt utbyte och lärande. Du kommer bli en del av ett arbetslag, få handledning och ha nära till beslutsfattare. Som lärare på lågstadiet ingår du i ett arbetslag med pedagoger med olika kompetens och ha tillgång till resurser som svenska som andraspråk och specialundervisning. D...
2021-10-06 2021-10-31
Vingåkers kommun, Äldreomsorgen Vingåkers kommun söker undersköterska till demensavdelning
För ett vikariat och en tillsvidaretjänst söker vi nu två undersköterskor till en av våra demensavdelningar i Vingåkers kommun. Du kommer att arbeta med kvalificerad vård, daglig omsorg och bidra till en bättre vardag för våra boende med demenssjukdom. Du arbetar personcentrerat vilket innebär att du arbetar utifrån den boendes individuella behov och önskemål. På demensen arbetar du i ett tvärprofessionellt team bestående av undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och närmaste chef. I arbetet ingår daglig dokumenta...
2021-10-05 2021-10-26
Vingåkers kommun, Funktionshinderomsorgen Vikarier till socialpsykiatrin
Vill du ha ett arbete där du får möjlighet att sprida glädje? Hos oss kommer du få en uppskattad och betydelsefull roll, både i din kontakt med våra brukare och med kollegor. Vi söker nu flera medarbetare för timanställning och vikariat till socialpsykiatrin och gruppbostäder. Inom socialpsykiatrin kommer du arbeta med att ge omsorg och bidra till goda möjligheter för en så självständig vardag som möjligt. Du arbetar med individanpassat stöd i dagliga situationer så som hygien, matlagning, social interaktion eller som stöd i kontakt med samhäl...
2021-10-04 2021-10-31
Vingåkers kommun, Slottskolan F-6 Slottsskolan F-6 söker lärare till förskoleklass (vikariat)
Nu söker vi en lärare till en av våra förskoleklasser på Slottsskolan f-6. Som lärare kommer du ansvara för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. Du motiverar och stimulerar eleverna till utvecklas så långt som möjligt och arbetar utifrån gällande styrdokument. Som lärare planerar och genomför du utvecklingssamtal och upparbetar individuella utvecklingsplaner för dina elever. Vid behov ansvarar du för kontakter med stödfunktioner kring elever. Vidare är det viktigt att du anpassar din undervisning samt agerande utifrån den ...
2021-10-01 2021-10-21
Vingåkers kommun, Slottskolan F-6 Slottsskolan F-6 söker lärare till åk 2 (vikariat)
För ett vikariat söker vi nu en lärare till åk 2 på Slottsskolan F-6! Som lärare kommer du ansvara för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. Du motiverar och stimulerar eleverna till utvecklas så långt som möjligt och arbetar utifrån gällande styrdokument. Som lärare planerar och genomför du utvecklingssamtal och upparbetar individuella utvecklingsplaner för dina elever. Vid behov ansvarar du för kontakter med stödfunktioner kring elever. Vidare är det viktigt att du anpassar din undervisning samt agerande utifrån den ens...
2021-10-01 2021-10-22
Vingåkers kommun, Äldreomsorgen Sjuksköterska till särskilt boende i Vingåkers kommun
Nu söker vi en sjuksköterska till särskilt boende i Vingåkers kommun. Du kommer vara huvudansvarig för hälso- och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå. Som sjuksköterska hos oss kommer du arbeta i team med undersköterskor, vårdbiträden, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterskor och ansvarig enhetschef. Du kommer ha möjlighet att träffa läkare två gånger i veckan och övriga tider nås läkare via telefon. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att leda och planera det dagliga omvårdnadsarbetet på boendet. Du ansvara också f...
2021-08-26 2021-10-25
Vingåkers kommun, Äldreomsorgen Vingåkers kommun söker leg. fysioterapeut/leg. sjukgymnast
Nu söker vi en leg. fysioterapeut/sjukgymnast till vårt team inom Paramedicin. Som leg. fysioterapeut/ sjukgymnast kommer du arbeta med utreda, bedöma och utföra behandlingar och träningsprogram för äldre och funktionshindrade inom kommunens boendeformer, dagverksamhet och hemsjukvård. I arbetet ingår handledning, utbildning, delegering och ordination till vårdpersonal. En del av ditt arbete kommer innebära hjälpmedelsutprovning. Du kommer tillhöra ett positivt och kompetent team av sjuksköterskor, fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut oc...
2021-08-10 2021-11-09
Vingåkers kommun, Äldreomsorgen Spontanansökan till Vingåkers kommun
Fanns inte ditt drömjobb just nu? Eller du kanske inte nådde hela vägen senast du sökte ett jobb hos oss? Du kanske bara är nyfiken på oss som kommun? För oss är det värdefullt att ta vara på bra kompetens, även om vi inte har den lediga tjänsten just för dig. Vi vill därför uppmuntra Dig att skicka in en spontanansökan om du tror att Vingåkers kommun kan passa dig! Hos oss finns det över 100 olika yrken och vi finns inom skolan, äldreomsorg, funktionshinderomsorg och administration. Vi läser alla ansökningar och matchar sporadiskt din ansöka...
2021-07-01 2021-12-31