Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Vingåkers kommun, Sävstaskolan Lärare till årskurs 1-3 till Sävstaskolan
Inför höstterminen söker vi på Sävstaskolan en behörig lärare för årskurs 1-3. Som lärare hos oss ingår du i ett arbetslag med pedagoger med olika kompetens och har tillgång till resurser som svenska som andraspråk och specialundervisning. Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera din undervisning och tillsammans med dina kollegor i arbetslaget kommer du att utveckla och anpassa undervisningen för att alla eleverna ska lyckas i skolan. Arbetslagen träffas varje vecka för att samplanera, ha elevkonferenser och pedagogiska diskussion...
2022-05-16 2022-06-05
Vingåkers kommun, Sävstaskolan Lärare till årskurs 4-6 på Sävstaskolan i Vingåker
Inför höstterminen söker vi på Sävstaskolan en behörig lärare för årskurs 4-6. Som lärare hos oss ingår du i ett arbetslag med pedagoger med olika kompetens och har tillgång till resurser som svenska som andraspråk och specialundervisning. Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera din undervisning och tillsammans med dina kollegor i arbetslaget kommer du att utveckla och anpassa undervisningen för att alla eleverna ska lyckas i skolan. Arbetslagen träffas varje vecka för att samplanera, ha elevkonferenser och pedagogiska diskussion...
2022-05-16 2022-06-05
Vingåkers kommun, Individ- och familjeomsorgen Individ- och familjeomsorgen söker socialsekreterare
Nu söker vi 3 nya medarbetare till vår verksamhet: • 2 socialsekreterare som arbetar i vår familjehemsenhet. Vi söker även medarbetare till enheten som arbetar med familjehemsvård. En barnsekreterare är en särskilt utsedd socialsekreterare som ska följa vården för barn som bor i familjehem. Din uppgift blir att följa barnets utveckling i familjehemmet, i skolan och se till att barnets bästa är i fokus. Arbetet innebär myndighetsutövning med övervägande och omprövningar enligt SoL och LVU samt övrig myndighetsutövning kring barnet så som utredn...
2022-05-13 2022-06-03
Vingåkers kommun, Kultur- och Samhällsbyggnadsförvaltningen Vingåkers kommun söker administrativt ledningsstöd till samhällsbyggnadsförvaltningen
Till vår samhällsbyggnadsförvaltning söker vi nu dig som vill arbeta som administrativt ledningsstöd. I den här tjänsten kommer du få en viktig och central roll och dina dagar kommer innehålla arbetsuppgifter som innefattar personalfrågor, utredningar, fakturering, driva mindre projekt samt andra administrativa uppgifter. Du kommer även ha kontakt med markägare, företag, medborgare och representanter för andra förvaltningar och bolag. Som ledningsstöd kommer du både att få arbeta självständigt men du kommer också ha ett nära samarbete med för...
2022-05-12 2022-06-02
Vingåkers kommun, Äldreomsorgen Poolarbetare inom Vård och Omsorg i Vingåkers Kommun
Som medarbetare inom Poolenheten kommer du arbeta inom hela Vård och omsorg. I den här tjänsten kommer du få mycket varierande arbetsuppgifter och arbetsplatser eftersom du snabbt kommer att få ställa om och sätta dig in nya arbetssituationer där behovet uppstår. Som medarbetare inom äldreomsorgen innebär att du främst arbetar på enheter för särskilt boende och inom hemtjänsten, men du kan få arbeta inom hela äldreomsorgen. Arbetet inom särskilt boende och hemtjänst innebär personlig omvårdnad och sjukvård till äldre i eget boende eller i särsk...
2022-05-12 2022-05-24
Vingåkers kommun, Samhällsbyggnadsenheten Vingåkers kommun söker miljöinspektör (vikariat)
Vi söker nu en miljöinspektör för arbete med tillsyn enligt miljöbalken. Det innebär att du kommer arbeta med flera av miljöbalkens tillsynsområden. Du kommer arbeta med klagomålshantering samt arbeta med rådgivning gentemot verksamhetsutövare och medborgare i kommunen. Som miljöinspektören kommer du framförallt att arbeta med prövning och tillsyn enligt miljöbalken samt rådgivning till företag och kommuninvånare, det innebär att du kommer arbeta med flera av miljöbalkens tillsynsområden I yrkesrollen ingår också att hantera olika typer av klag...
2022-05-11 2022-06-01
Vingåkers kommun, Sävstaskolan Sävstaskolan söker timvikarierande lärare
Till Sävstaskolan söker vi nu en vikarie som vill arbeta för att stötta övriga lärare vid sjukdom och ledigheter. Som timvikaier kommer du att bli uppringd för arbete när behov på skolan uppstår. Du kommer att arbeta både som undervisande lärare som stöd för ordinarie lärare. Uppdraget sträcker sig över alla skolans årskurser (F-6). Att arbeta som timvikarie hos oss innebär att du får möjligheten att arbeta med varierade arbetsuppgifter kopplat till läraryrket. Du får en varierad roll på skolan och du under din anställning kommer du få ta olik...
2022-05-10 2022-05-29
Vingåkers kommun, Sävstaskolan Sävstaskolan söker elevstödjare
Till Sävstaskolan söker vi nu en elevstödjare. Som elevstödjare kommer du att arbeta med att vara ett stöd för elever under hela skoldagen; under lektionstid, vid raster och på fritidshemmet. Hos oss arbetar du både som stöd för enskild elev men även för elever i grupp. Ditt uppdrag kommer att präglas av tydliggörande pedagogik, alternativa kommunikationsstrategier och lågaffektivt bemötande. Du ser när eleven kan behöva stöd och ge bästa förutsättningar för sitt lärande såväl kognitivt som socialt. Som elevassistent är du bryggan mellan eleve...
2022-05-10 2022-05-29
Vingåkers kommun, Slottsskolan 7-9 Vingåkers kommun söker lärare till förberedelsegrupp till Slottsskolan 7-9
Nu söker vi lärare till Slottsskolans förberedelsegrupp! I förberedelsegruppen ingår nyanlända elever som tar del av undervisningen i framförallt matematik, svenska och engelska. Syftet med undervisningen i förberedelsegruppen är att skapa så goda, språkliga, förutsättningar som möjligt för att eleverna på sikt ska kunna komma ut i ordinarie klassundervisning. Var elev har en individuell studieplan. Det innebär att somliga elever har all undervisning i förberedelsegruppen medan andra endast läser enstaka ämnen. Som lärare i förberedelsegruppe...
2022-05-09 2022-05-30
Vingåkers kommun, IT Vingåkers kommun söker IT-tekniker
Hos oss på IT-enheten kommer du erbjudas ett varierat jobb där du är delaktig i att utveckla och förvalta en IT-miljö som används av kommunanställda, elever och anställda inom de kommunala bolagen. I rollen som tekniker kommer du att vara en del i det team som jobbar med drift av vår IT-miljö och vårt nätverk, där våra huvudkunder är kommunens egna förvaltningar. Hos oss kommer du få utföra uppgifter både självständigt och i team där kontakter mot användare och förvaltningar är en stor del i vardagen. Du kommer också att delta och arbeta i inte...
2022-05-06 2022-05-29
Vingåkers kommun, Slottsskolan 7-9 Slottsskolan 7-9 söker lärare till elever med behov av stöd
Nu söker vi en lärare till skolans gemensamma stödresurs, Macken. Här får eleverna hjälp med ett ämne, studieteknik, motivation, studiero och mycket mer. Tillsammans med andra pedagoger och övrig personal arbetar du med elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Du motiverar och gör skillnad för våra elever genom att tro på deras förmåga och du skapar förutsättningar för att de ska lyckas genom relationsskapande undervisning. Du kommer följa upp kartläggningar, planera och driva det dagliga arbetet. Som stöd i arbetet finns elevhä...
2022-05-06 2022-05-27
Vingåkers kommun, Slottsskolan 7-9 Vingåkers kommun söker elevassistent till Slottsskolan 7-9
Inför läsåret 22/23 söker vi på Slottsskolan 7-9 två elevassistenter som vill bidra till att öka elevernas förutsättningar att lyckas i skolan! Ditt arbete kommer att präglas av tydliggörande pedagogik, alternativa kommunikationsstrategier och lågaffektivt bemötande. Tillsammans med lärare och elever kommer fokus vara att stimulera och utmana elevernas utveckling och lärande. Vara en viktig del i arbetet att skapa de bästa förutsättningarna för elevens lärande i skolan. Som elevassistent kommer du arbeta med att hjälpa och stötta enskilda elev...
2022-05-06 2022-05-27
Vingåkers kommun, Äldreomsorgen Vingåkers kommun söker demenssjuksköterska till äldreomsorgen
Vill du vara med och göra skillnad för våra patienter? Vi söker en demenssjuksköterska till Vingåkers kommun. I rollen som demenssjuksköterska kommer du ha det övergripande ansvaret för utvecklingen och kvalitetssäkringen av kommunens demensvård. Du kommer att vara spindeln i nätet och vara drivande i planering, genomförande och uppföljning av demensvården och arbeta nära enhetschefsgruppen vilket ger korta beslutsvägar. En del i arbetet består av att omvärldsbevaka och implementera nyheter i våra verksamheter. I uppdraget ingår: • utbilda ...
2022-05-04 2022-05-25
Vingåkers kommun, Funktionshinderomsorgen Funktionshinderomsorgen söker stödassistent till daglig verksamhet!
Vår dagligverksamhet expanderar och står inför en spännande utveckling med bland annat en utökning av grupperna! Därför söker vi nu en stödassistent som vill vara med och driva och utveckla det pedagogiska arbetet i verksamheten! Som stödassistent hos oss kommer du att bidra till att ge våra brukare en bra och meningsfull dag på sin Dagliga verksamhet. Det kan handla om att ge en bra omvårdnad eller att stötta enskilda individer för att bli så självständiga som möjligt i eller utanför våra arbetsgrupper. Till verksamheten finns också en arbe...
2022-04-29 2022-05-18
Vingåkers kommun, Funktionshinderomsorgen Nu söker vi timvikarier inom personlig assistans i Vingåkers kommun
Söker du ett meningsfullt arbete där du får möjlighet att göra skillnad för brukare och deras anhöriga? Nu behöver vi bli fler timvikarier inom personlig assistans! Som personlig assistent kommer du att stötta och hjälpa brukare i sin vardag. Du kommer utgå ifrån brukarens egna förutsättningar/funktionshinder och ger ett individanpassat stöd för att uppnå goda levnadsvillkor. Ditt arbete kommer i huvudsak att bestå i att vara stöd och hjälp för brukarna i deras vardag men även i andra sociala sammanhang med fokus på att öka brukarens delaktigh...
2022-03-01 2022-05-23
Vingåkers kommun, Äldreomsorgen Spontanansökan till Vingåkers kommun
Fanns inte ditt drömjobb just nu? Eller du kanske inte nådde hela vägen senast du sökte ett jobb hos oss? Du kanske bara är nyfiken på oss som kommun? För oss är det värdefullt att ta vara på bra kompetens, även om vi inte har den lediga tjänsten just för dig. Vi vill därför uppmuntra Dig att skicka in en spontanansökan om du tror att Vingåkers kommun kan passa dig! Hos oss finns det över 100 olika yrken och vi finns inom skolan, äldreomsorg, funktionshinderomsorg och administration. Vi läser alla ansökningar och matchar sporadiskt din ansöka...
2022-01-04 2022-06-30