Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Vingåkers kommun, Äldreomsorgen Sjuksköterska till äldreomsorgen
Nu söker vi en sjuksköterska till äldreomsorgen i Vingåkers kommun. Du kommer ha ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå. Som sjuksköterska hos oss kommer du arbeta i team med undersköterskor, vårdbiträden, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterskor och ansvarig enhetschef. Du kommer ha möjlighet att träffa läkare två gånger i veckan och övriga tider nås läkare via telefon. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att leda och planera det dagliga omvårdnadsarbetet på boendet samt ansvara för omvårdnadsdo...
2021-04-07 2021-04-21
Vingåkers kommun, Kultur- och Samhällsbyggnadsförvaltningen Handledare till ungdomar som sommarjobbar med landsbygdsutveckling
Vi söker två handledare, som under sju veckor arbetar med ungdomar och landsbygdsutveckling i en spännande kombination. Totalt är det ett 20-tal ungdomar som erbjuds feriearbete i Vingåker kommuns kultur- och samhällsbyggnadsförvaltning. Under den första veckan arbetar handledarna med att planera aktiviteter och upplägg för att förbereda inför ungdomarnas ankomst. Planeringen sker i samverkan med andra anställda på kommunen, så som landsbygdsutvecklaren och fritidspersonal. Under de sex följande veckorna ligger fokus på att handleda ungdomarna ...
2021-04-07 2021-05-06
Vingåkers kommun, Kulturskolan Danspedagog till Kulturskolan i Vingåkers kommun
Vi söker nu en mångsidig danspedagog till Kulturskolan i Vingåkers kommun. Som danspedagog kommer du att undervisa barn och ungdomar i dans. Med hjälp av olika dansstilar skapar du engagemang och delaktighet hos eleverna och möter deras intressen för dansen. En viktig del i arbetet är samarbete med lärarkollegiet vid sidan av den egna undervisningen och stor vikt läggs därför vid förmåga att arbeta gränsöverskridande med andra pedagoger i kulturskolan men även inom grundskolan i stort. Vi söker därför dig som är bred i din dans och som önskar a...
2021-04-06 2021-05-02
Vingåkers kommun, Funktionshinderomsorgen Stödassistent till ung kvinna
Vi söker nu en ny stödassistent till vårt team som arbetar med en ung kvinna på daglig verksamhet och korttidsvistelse. Som stödassistent kommer du att ansvara för att utifrån den enskildes individuella behov och förutsättningar, skapa möjligheter för att den enskilde ska uppnå goda levnadsvillkor. Du kommer arbeta med att stödja, vägleda och motivera den enskilde i det dagliga livet i syfte att bibehåll och utveckla dennes förmågor samt utforma meningsfull sysselsättning. I uppdraget ingår även arbete i övriga daglig verksamhetsgrupp och du k...
2021-04-06 2021-04-27
Vingåkers kommun, Slottsskolan 7-9 Slottsskolan 7-9 söker musiklärare
Vi tror att du vill utvecklas i din roll som lärare och bidra till skolans fortsatta utveckling där du ser ämnesövergripande samarbete som en möjlighet. I tjänsten som ämneslärare ingår mentorskap tillsammans med en kollega. Som en del i arbetet ingår att organisera och planera elevframträdanden vid skolavslutningar, musikal, lucia etc. samt att samarbeta med Kulturskolan.
2021-04-06 2021-04-27
Vingåkers kommun, Marmorbyn Marmorbyns skola söker lärare till förskoleklass
Nu söker vi en lärare till vår blivande förskoleklass till Marmorbyns skola. Här kommer du ha närhet till skog och fina naturområden med möjlighet till utomhuspedagogik. Som lärare hos oss kommer du att ingå i ett arbetslag med lärare, pedagoger, elevassistenter och ha nära kontakt med skolans rektor. Du kommer även samarbeta med kommunens centrala elevhälsa. Du planerar, genomför och utvärderar din undervisning på skolan, både i grupp och enskilt. Som lärare är du delaktig i att utveckla verksamheten i enlighet med skolans läroplan och andra...
2021-04-01 2021-04-21
Vingåkers kommun, Äldreomsorgen Undersköterskor till demensavdelningar och hemtjänsten i Vingåkers kommun
Vi söker nu flera undersköterskor till vår hemtjänst och demensavdelningar. Som undersköterska hemtjänst kommer du arbeta utifrån ett salutogent förhållningssätt. Det innebär att du kommer ha varierade arbetsuppgifter som är anpassade efter den enskilde brukarens behov, för att möjliggöra att brukaren kan bo kvar hemma. Du kommer arbeta tillsammans med både kollegor, chef och sjuksköterskor för att kunna tillgodose kvalitativ vård och omsorg. Tillsammans med ditt team kommer du finnas med i våra brukares vardag. Du kommer även genomföra dokumen...
2021-03-30 2021-04-19
Vingåkers kommun, Funktionshinderomsorgen Stödassistent till ung kvinna
Vi söker nu en ny stödassistent till vårt team som arbetar med en ung kvinna på daglig verksamhet och korttidsvistelse. Som stödassistent kommer du att ansvara för att utifrån den enskildes individuella behov och förutsättningar, skapa möjligheter för att den enskilde ska uppnå goda levnadsvillkor. Du kommer arbeta med att stödja, vägleda och motivera den enskilde i det dagliga livet i syfte att bibehåll och utveckla dennes förmågor samt utforma meningsfull sysselsättning. I uppdraget ingår även arbete i övriga daglig verksamhetsgrupp och du k...
2021-03-29 2021-04-19
Vingåkers kommun, Sävstaskolan Lärare i årskurs 1 på Sävstaskolan i Vingåkers kommun (vikariat)
Nu söker Sävstaskolan en lärare med behörighet att undervisa i årskurs 1-3 för ett vikariat under läsåret 21/22. Som lärare hos oss kommer du mötas av en trivsam arbetsmiljö med stort kollegialt utbyte och lärande. Du kommer bli en del av ett arbetslag, få handledning och ha nära till beslutsfattare. Som lärare på lågstadiet ingår du i ett arbetslag med pedagoger med olika kompetens och har tillgång till resurser för svenska som andraspråk och specialundervisning. Du kommer planera, genomföra och utvärdera din undervisning både enskilt och ihop...
2021-03-26 2021-04-16
Vingåkers kommun, Slottskolan F-6 Slottsskolan F-6 söker lärare till årskurs 4
Vi söker dig som vill vara med och fortsätta utveckla vårt arbete! Dina arbetsuppgifter blir att vara mentor i en av två årskurs 4. Som lärare kommer du ansvara för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. Du motiverar och stimulerar eleverna till utvecklas så långt som möjligt och arbetar utifrån gällande styrdokument. Som lärare planerar och genomför du utvecklingssamtal och upparbetar individuella utvecklingsplaner för dina elever. Vid behov ansvarar du för kontakter med stödfunktioner kring elever. Vidare är det viktigt a...
2021-03-26 2021-04-16
Vingåkers kommun, Slottskolan F-6 Slottsskolan F-6 söker lärare till årskurs 1
Vi har många bubblande förskoleklassbarn som nu ska bli ettor. Vi söker dig som brinner för språkutvecklingsarbetet i de lägre åren och som vill vara del i ett teamarbete för åk 1. Som lärare kommer du ansvara för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. Du motiverar och stimulerar eleverna till utvecklas så långt som möjligt och arbetar utifrån gällande styrdokument. Som lärare planerar och genomför du utvecklingssamtal och upparbetar individuella utvecklingsplaner för dina elever. Vid behov ansvarar du för kontakter med stö...
2021-03-26 2021-04-16
Vingåkers kommun, Äldreomsorgen Enhetschef till hemtjänsten i Vingåkers kommun
Nu söker vi en enhetschef till vår hemtjänst. Tillsammans med en chefskollega kommer du att driva vår hemtjänst och servicegrupp. Vi söker nu en trygg, tydlig ledare som vill vara delaktig i att utveckla vård och omsorgsarbetet inom hemtjänsten. Du kommer ha det organisatoriska ansvaret för verksamheten vilket innebär att du planerar, leder, utvecklar och utvärderar verksamheten mot uppsatta mål. Du har ett direkt verksamhets-, ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar för din enhet. Du kommer, tillsammans med övriga enhetschefer och äldreoms...
2021-03-26 2021-04-16
Vingåkers kommun, Sävstaskolan Lärare i idrott och hälsa/fritidspedagog till Sävstaskolan (vikariat)
För ett vikariat under höstterminen 2021 söker vi nu dig som vill arbeta som fritidspedagog och idrottslärare hos oss på Sävstaskolan. Du kommer att dela din arbetstid mellan skolan och fritidshemmet. Som lärare i idrott kommer du mötas av en trivsam arbetsmiljö med stort kollegialt utbyte. Du kommer tillhöra ett arbetslag, få handledning och ha nära till beslutsfattare både i skolan och i kommunen. Tillsammans med övriga kollegor på skolan kommer du arbeta med skolutveckling och stötta varandra i arbetet med betyg och bedömning av ämnet. Du k...
2021-03-25 2021-04-14
Vingåkers kommun, Slottskolan F-6 Slottsskolan F-6 legitimerad lärare i fritidshem/ fritidspedagog.
Nu söker vi en lärare i fritidshem som har stort engagemang för elevernas lärande och för verksamhetsutveckling och som vill vara del i att driva Slottskolans fritidshemsarbete framåt. I arbetet som lärare i fritidshem så ansvarar du för fritidshemmet och för rastverksamheten. Dina uppgifter utgår från den pedagogiska planering som du gjort tillsammans med dina kollegor. Du kommer tillsammans med dina kollegor organisera, strukturera och driva verksamheten utifrån styrdokumenten för att på så sätt möjliggöra en kreativ och lärorik undervisnin...
2021-03-25 2021-04-14
Vingåkers kommun, Sävstaskolan Lärare i träslöjd till Sävstaskolan och Högsjö skola
Vi söker nu en engagerad träslöjdslärare till Sävstaskolan och Högsjö skola! Som slöjdlärare kommer du möta elever och undervisa dem i träslöjd i årskurserna 3-6. Du planerar, genomför och utvärderar din undervisning både enskilt och i grupp. Tillsammans med övriga kollegor på skolan kommer du arbeta med skolutveckling och stötta varandra i arbetet med betyg och bedömning av ämnet. Du kommer att huvudsakligen undervisa på Sävstaskolan men en dag i veckan har du undervisning i träslöjd på Högsjö skola. Som lärare på Sävstaskolan ingår du i ett ...
2021-03-22 2021-04-15
Vingåkers kommun, Slottskolan F-6 Skolkurator till Slottsskolan F-6 och Ungdomsmottagningen
Som skolkurator kommer du arbeta både lokalt på din skola och centralt med elevhälsoutveckling i kommunen. Ditt främsta uppdrag är att genomföra sociala kartläggningar och vara skolans sakkunnige i sociallagstiftningen och stödja, handleda och samverka skolans personal i elevvårdsarbetet. Du kommer arbeta med att ge råd, stöd i personliga och sociala frågor till elever och deras vårdnadshavare. Du kommer även medverka i ärenden rörande kränkande behandling samt medverka i arbetet med likabehandlingsplaner och trygghetsarbetet på skolan. Som sk...
2021-03-17 2021-04-25
Vingåkers kommun, Högsjö skola Vingåkers kommun söker lärare i fritidshem/fritidspedagog till Högsjö skola
Nu söker vi dig som vill ingå i Högsjö skolas fritidshemsorganisation, och ansvara för undervisningen i fritidshemmet. Du kommer att arbeta nära skolan för att skapa en röd tråd i elevens vardag så att skola och fritidshem hänger samman. Tjänsten innefattar även undervisning i idrott och hälsa i skolverksamheten. Tillsammans med arbetslaget arbetar du för att alla barn ska trivas, må bra och utvecklas i vår verksamhet. Du arbetar för att undervisningen på fritidshemmet ska hålla en hög nivå. Arbetet är kreativt, omväxlande och ställer krav på ...
2021-03-17 2021-04-15
Vingåkers kommun, Högsjö skola Lärare till förskoleklass/årskurs 1 i Högsjö
Nu söker vi en lärare som vill arbeta som klasslärare i årskursblandade klasser. Du kommer arbeta i en förskoleklass och årskurs 1 och sammantaget ha ansvar för 18 elever. Som lärare kommer du ansvara för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. Du motiverar och stimulerar eleverna till utvecklas så långt som möjligt och arbetar utifrån gällande styrdokument. Som lärare planerar och genomför du utvecklingssamtal och upparbetar individuella utvecklingsplaner för dina elever. Vid behov ansvarar du för kontakter med stödfunktion...
2021-03-17 2021-04-15
Vingåkers kommun, Slottsskolan 7-9 Lärare i Trä- och metallslöjd till Slottsskolan 7-9
Nu söker vi dig som vill undervisa i trä- och metallslöjd. Hos oss kommer du få stora möjligheter att använda din kreativitet för att fånga elevernas intresse för ämnet och arbeta idédrivet i din undervisning. Som lärare i trä- och metallslöjd kommer du arbeta i nya lokaler med moderna arbetsverktyg. Du drar nytta av den moderna tekniken och nya lokalerna så att var elev får möjlighet att utvecklas i sin undervisning. Hos oss får du möjlighet att bidra till det utmanande arbetet att driva och utveckla en ny, modern skola!
2021-03-10 2021-04-15
Vingåkers kommun, Slottsskolan 7-9 Lärare till förberedelsegrupp till Slottsskolan 7-9
Nu söker vi lärare till Slottsskolans förberedelsegrupp! Som lärare i förberedelsegrupp kommer du att ingå i ett arbetslag med andra pedagoger på skolan. Tillsammans med lärare, elevassistenter och resurspersonal arbetar du för att skapa engagemang och motivation hos våra elever. I förberedelsegruppen ingår nyanlända elever som tar del av undervisningen i framförallt matematik, svenska och engelska. Syftet med undervisningen i förberedelsegruppen är att skapa så goda, språkliga, förutsättningar som möjligt för att eleverna på sikt ska kunna...
2021-03-10 2021-04-15
Vingåkers kommun, Slottsskolan 7-9 Slottsskolan 7-9 söker lärare till elever med behov av stöd
Nu söker vi en lärare till skolans gemensamma stödresurs, Macken. Här får eleverna hjälp med ett ämne, studieteknik, motivation, studiero och mycket mer. Tillsammans med andra pedagoger och övrig personal arbetar du med elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Du motiverar och gör skillnad för våra elever genom att tro på deras förmåga och du skapar förutsättningar för att de ska lyckas. Du kommer följa upp kartläggningar, planera och driva det dagliga arbetet. Som stöd i arbetet finns elevhälsoteamet. Du undervisar elever i ...
2021-03-10 2021-04-15
Vingåkers kommun, Slottsskolan 7-9 Lärare i No/teknik till Slottsskolan 7-9
Nu söker vi två utbildade lärare med behörighet att undervisa i NO/teknik för årskurs 7-9. Vi söker dig som vill ligga i framkant när det gäller skol- och språkutveckling. Som lärare i NO/Teknik kommer du ha tillgång till nya teknik och NO-salar med de senaste verktygen för ämnet. Hos oss kommer du inte ha några tekniska begränsningar i din undervisning och vi önskar att du, med hjälp av ny teknik och nya verktyg, inspirerar eleverna att nå så långt de kan i sin kunskapsutveckling. Hos oss får du arbeta idédrivet med utgångspunkt i skolans s...
2021-03-10 2021-04-15
Vingåkers kommun, Slottsskolan 7-9 Hemkunskapslärare till Slottsskolan 7-9 i Vingåker!
Lockas du av mat, hälsa och hållbar utveckling? Vi på Slottsskolan 7-9 söker nu en idédriven och engagerad hemkunskapslärare! Som lärare i hem- och konsumentkunskap kommer du förmedla glädjen i matlagning till eleverna. Du kommer planera, genomföra och utvärdera din undervisning för att på bästa sätt utveckla Slottsskolan 7-9 framåt. I ditt uppdrag ingår att undervisa i de praktiska såväl som teoretiska ämnena inom matlagning och konsumentkunskap där hushållning, hushållsekonomi och konsumenträttigheter ingår. Du lägger elevernas grund f...
2021-03-10 2021-04-15
Vingåkers kommun, Slottsskolan 7-9 Lärare i Idrott och Hälsa till Slottsskolan 7-9
Till Slottsskolan 7-9 söker vi nu en aktiv lärare i idrott och hälsa! Som lärare i Idrott & hälsa kommer du arbeta med undervisning praktiskt såväl som teoretiskt i ämnet Idrott & hälsa. I ditt uppdrag ingår det att planera, genomföra och utvärdera din undervisning. Ditt mål är att stötta och hjälpa eleverna att utvecklas i ämnet så långt de kan. Du kommer arbeta med hälsofrämjande insatser och inspirera eleverna i ämnet och hjälpa dem att förstå hur de teoretiska delarna hänger ihop med de praktiska delarna. Som lärare hos oss kommer du får...
2021-03-10 2021-04-15
Vingåkers kommun Spontanansökan till Vingåkers kommun
Fanns inte ditt drömjobb just nu? Eller du kanske inte nådde hela vägen senast du sökte ett jobb hos oss? Du kanske bara är nyfiken på oss som kommun? För oss är det värdefullt att ta vara på bra kompetens, även om vi inte har den lediga tjänsten just för dig. Vi vill därför uppmuntra Dig att skicka in en spontanansökan om du tror att Vingåkers kommun kan passa dig! Hos oss finns det över 100 olika yrken och vi finns inom skolan, äldreomsorg, funktionshinderomsorg och administration. Vi läser alla ansökningar och matchar sporadiskt din ansöka...
2021-01-04 2021-06-30