Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Anstalten Västervik Kansliadministratör till Anstalten Västervik
Administrationen är en servicefunktion där du kommer vara en av fyra personer som arbetar brett med administration. Dina främsta arbetsuppgifter består i expediering och registrering av klienthandlingar så som domar, beslut med mera. Administrationen arbetar även med fakturor, arkiv, diarium, posthantering, beställningar samt hantering av myndighetens inkommande mail. I arbetsuppgifterna ingår även övrigt förekommande administrativa uppgifter. I arbetet förekommer både interna kontakter inom anstalten men också externa kontakter där du repres...
2022-07-15 2022-08-24
Kriminalvården, Anstalten Västervik Klienthandläggare till Anstalten Västervik
Som klienthandläggare vid Anstalten Västervik ansvarar du, under ledning av kriminalvårdsinspektör, för det samlade klientarbetet. Det innefattar att säkerställa och kvalitetssäkra rättsprocessen vilket innebär domsregistrering, kontroll av häktning/åtalstid, journalföring, verkställbarhetskontroller, hantera kallelser, upptagande av nöjdförklaring och strafftidsbeslut tillsammans med ansvarig kriminalvårdsinspektör. Vidare kommer du planera och strukturera isoleringsbrytande åtgärder. Arbetet innebär även handledning av kriminalvårdare i der...
2022-06-30 2022-08-22
Kriminalvården, Anstalten Västervik Legitimerad psykolog till anstalten Västervik
Kriminalvården bedriver en viss öppen hälso- och sjukvård med ökad inriktning mot psykiatri. På anstalten har vi anställda sjuksköterskor och psykolog samt konsulterande läkare och psykiatriker. Som psykolog kommer du att ansvara för det psykologiska behandlingsarbetet på anstalten Västervik Norra. Du gör kliniska bedömningar och kartlägger klienternas behov samt genomför individuellt anpassade insatser. I tjänsten ingår att ge psykologisk behandling och genomföra neuropsykiatriska utredningar med intagna. Du ärendehandleder även personal vid...
2022-06-28 2022-08-22