Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Uppvidinge kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolsköterska till centrala elevhälsan i Uppvidinge kommun
Skolsköterskorna ses regelbundet för att tillsammans stödja varandra och vidareutveckla arbetssättet samt kvalitetssäkra arbetet som görs. Vi samarbetar i gemensamma uppdrag som vaccinationer och annat som kan behövas för att säkerställa den medicinska elevhälsans uppdrag. Skolsköterskan skapar med sin medicinska kompetens de bästa möjliga förutsättningar för elevernas hälsa, utveckling och lärande. I uppdraget ingår sedvanliga skolsköterskeuppgifter som hälsosamtal, hälsoundersökningar, vaccinationer, hälsorådgivning, konsultation och enklare ...
2023-12-06 2023-12-20
Region Kronoberg, Primärvård, psykiatri och rehab Avdelningschefer till vårdcentralerna i Åseda och Lenhovda
Som avdelningschef kommer du att vara spindeln i nätet för våra interna strukturer, allt ifrån bemanningsplanering och schemaläggning till systemhantering. Du har det övergripande ansvaret för en av vårdcentralerna vilket innefattar ekonomi-, arbetsmiljö- och personalansvar. Ditt ledarskap kommer att präglas av närvaro och modet att kliva fram, samtidigt som du leder med öppenhet och undviker stuprörseffekter i vardagen. Ditt engagemang för arbetsmiljö, trivsel och de mjuka värdena är viktiga för att skapa och upprätthålla en positiv arbetskult...
2023-12-05 2023-12-27
Uppvidinge kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Beteendevetare/socionom till skolsociala teamet
Vi söker dig: - Som vill vara med och utveckla vårt arbete med elever med problematisk skolfrånvaro i våra grundskolor och vara en del i arbetet med elever som inte full fullföljer eller påbörjar gymnasiestudier inom kommunalt aktivitetsansvar - KAA. - Som tycker om att ha många bollar i luften samtidigt som du är bra på att planera och strukturera ditt arbete. Som beteendevetare/socionom arbetar du nära elever/ungdomar, vårdnadshavare, lärare och skolledning för att ge eleverna de bästa förutsättningarna och vägledning mot studier, praktik e...
2023-12-01 2023-12-17
Uppvidinge kommun, Grundskoleverksamhet Musiklärare i cello till Uppvidinge kulturskola
Den huvudsakliga delen av tjänsten innebär att planera och undervisa enskilda elever i cello inom vår frivilliga verksamhet. Utöver den enskilda undervisningen ingår även ensembleverksamhet. Utöver undervisningen tillkommer det gemensamma arbetslagsarbetet där vi tillsammans planerar och utvecklar kulturskolan. På kulturskolan i Uppvidinge är elevens utveckling och delaktighet i fokus. Ambulerande tjänst.
2023-11-29 2023-12-20
Uppvidinge kommun, Omsorgsavdelningen Personlig assistent, Åseda
Vill du ge den bästa omsorgen och servicen? Då är du den vi söker! Vi söker just nu en personlig assistent till Åseda. Uppdraget innebär att erbjuda personligt utformad omvårdnad i den enskildes hem men också att ge personanpassad stimulering och aktivitet utifrån behov. Tillsammans med övrig personal arbetar du för att, utifrån LSS-lagens intentioner, tillförsäkra personen goda levnadsvillkor. Du jobbar mestadels ensam men ingår i ett arbetslag där gemensamma mål och metoder upprättas. Du kommer arbeta oregelbundna tider enligt schema, och s...
2023-11-29 2023-12-13
Uppvidinge kommun, IFO Utredande socialsekreterare till Barn och familjeenheten
Arbetet avser myndighetsutövning inom barnavården 020 år i form av utredningsarbete och uppföljning av öppenvårdsinsatser. Handläggningsarbete sker utifrån BBIC enligt SoL och LVU.
2023-11-28 2023-12-17
Uppvidinge kommun, Hälso- och sjukvårdsavdelningen Sjuksköterska till hemsjukvården
Omställningen till God och nära vård som pågår i hela Vård Sverige innebär för oss inom hemsjukvården ett fokus på personcentrerad omvårdnad där den enskildes behov är i centrum men också ett nära samarbete med primärvård och slutenvården. Den utvecklingsresan har vi bara precis börjat. Vi utökar och behöver fler kloka och rådiga sjuksköterskor till vårt team. Du får chansen att vara med och utveckla Hälso- och sjukvården i Uppvidinge kommun utifrån ett personcentrerat förhållningsätt och vill ge de bästa insatserna i hemmet. Vi har påbörjat ...
2023-11-24 2023-12-22
Uppvidinge kommun, Ekonomiavdelningen Redovisningsekonom
Vi söker en redovisningsekonom som vill ha en fri roll att leda och utveckla redovisningsarbetet. I rollen kommer du få chans att dra nytta av all den specialistkompetens du förvärvat dig genom din karriär. Du kommer ingå i ett redovisningsteam med tre andra medarbetare. Har du rätt kompetens och erfarenhet finns möjlighet att få en samordnande roll för teamet. Du har möjlighet att jobba på distans efter överenskommelse. Exempel på typiska arbetsuppgifter som ingår i rollen är rapportering, bokslutsarbete både med kommunens bokslut och den sam...
2023-11-24 2023-12-17
Uppvidinge kommun, Omsorgsavdelningen Stödpedagog till gruppbostad i Lenhovda
Du ingår i ett team av stödbiträden och stödassistenter som arbetar för att brukarna ska få leva ett så självständigt liv som möjligt. Tillsammans i teamet arbetar ni även med att aktivt implementera och utveckla metodarbetet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att kvalitetssäkra verksamheten utifrån brukarnas behov av stöd. Alla insatser som utförs är individuellt anpassade utifrån behov. Du förmedlar och handleder stödbiträdena och stödassistenterna i metoder som underlättar vardagen för våra brukare. Du utför även omvårdnadsuppgifter. Du a...
2023-11-23 2023-12-24
Region Kronoberg, Primärvård, psykiatri och rehab Medicinsk sekreterare till Lenhovda vårdcentral
Som medicinsk sekreterare hos oss är du en viktig del av vårdcentralen. Du kommer arbeta med vårdadministration kring våra besök, men även fungera som ett viktigt administrativt stöd till övriga medarbetare. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara journalskrivning, remisshantering samt skanning och hantering av inkommande handlingar. Vidare innehåller tjänsten även arbetsuppgifter så som statistikarbete, fakturahantering och kassaarbete. Vi ser gärna att du är intresserad av verksamhetsutveckling då utvecklingsmöjligheter finns för rätt...
2023-11-23 2023-12-17
Uppvidinge kommun, Omsorgsavdelningen Fysioterapeut till kommunrehab
Omställningen till God och nära vård innebär ett fokus på personcentrerad omvårdnad där den enskildes behov är i centrum men också ett nära samarbete med primärvård och slutenvården. Den utvecklingsresan har vi bara precis börjat. Vi letar just nu efter en fysioterapeut som vill vara med och utforma och påverka arbetssätt tillsammans med våra kompetenta och härliga medarbetare i vårt rehabteam, hemsjukvården och vår rehabiliteringsavdelning Ekbacka med 6 platser. Som fysioterapeut är du en del av rehabiliteringsenheten inom Hälso- och sjukvår...
2023-11-22 2023-12-15
Uppvidinge kommun, IFO Socialsekreterare till Vuxen, missbruk och våld i nära relationer
Tjänsten innebär arbete med utredning och uppföljning, både inom öppenvård och placeringar. Handläggningsarbete sker enligt SoL och LVM.
2023-11-22 2023-12-10
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Fysioterapeut till primärvårdsrehab i Åseda
Hos oss möter du patienter i alla åldrar och livssituationer och med en stor variation av diagnoser. Förutom individuella bedömningar och behandlingar finns möjlighet att leda grupper och hålla i patientutbildningar. Som fysioterapeut/sjukgymnast är du ofta första instans för patienter med besvär i rörelse- och stödjeorganen. Du är också en viktig del i vårdcentralens rehabiliteringsteam och aktiv i patienternas sjukskrivningsprocess.
2023-11-21 2023-12-12
Uppvidinge kommun, Omsorgsavdelningen Undersköterskor till Lingården i Lenhovda
Vill du ge den bästa omsorgen och servicen? Då är du den vi söker! Vi söker nu en undersköterskor som vill arbeta i särskilt boende i Lenhovda. Uppdraget innebär att erbjuda omvårdnad och service åt personer i särskilt boende samt hälso- och sjukvårdsinsatser efter delegation från sjuksköterska. Tillsammans med övrig personal arbetar du för att göra våra boendes tillvaro meningsfull och stimulerande. Vi arbetar utifrån individens behov och du behöver därför vara flexibel.
2023-11-17 2023-12-31