Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Ulricehamns kommun, Vård- och omsorgsboende inom äldreomsorg Vi söker vikarierande administratör till Parkgården
Uppdraget innebär att vara ett administrativt stöd för enhetschefer inom äldreomsorgen och arbeta med löpande ekonomiadministration. I din roll stöttar du 3 chefer och övrig personal med bland annat personal- och lönehanteringsfrågor i systemen Personec och Time Care/ Multi Access. Du hanterar frånvaro, post, anställningsavtal. Vidare beställer du varor, granskar och konterar fakturor i systemet Raindance. Du är spindeln i nätet där du har hand om både hemtjänst och boenden samt att ha koll på bemanningen. Arbetsuppgifterna består även av löp...
2023-12-07 2023-12-21
Ulricehamns kommun, Hemtjänst och hemsjukvård Semestervikarierande sjuksköterska till hemsjukvården sökes!
Kommunens hälso- och sjukvård har de senaste åren utvecklats till att ge mer avancerad vård i patientens hem med såväl planerade som akuta hälso- och sjukvårdsinsatser. Hemsjukvårdsorganisationen ansvarar för patienter i alla åldrar med olika diagnoser och varierande behov. Arbetsuppgifterna varierar med patienten i fokus. Planering, genomförande och uppföljning är centrala delar. Som patientansvarig sjuksköterska ansvarar du för ett visst antal patienter som du följer över tid och i arbetet ingår att informera, handleda och delegera omvårdna...
2023-12-06 2024-05-31
Ulricehamns kommun, Hemtjänst och hemsjukvård Semestervikarierande omvårdnadsassistenter
Vi erbjuder dig ett intressant och stimulerande arbete inom hemsjukvården. Kommunen har de senaste åren utvecklats till att ge mer avancerad vård i patientens hem. Det är ett omväxlande arbete där du får möjlighet att följa patienten över tid. I arbetet har du regelbunden kontakt med externa samarbetspartners, såsom primärvården och slutenvården utifrån patientens behov. Som omvårdnadsassistent ska du kunna ha en bred delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter men individuell bedömning och samma förfaringssätt krävs som för all vård- och om...
2023-12-06 2024-05-31
Ulricehamns kommun, Kost Vi söker en kock till stadsskogens förskola!
Tjänsten innefattar alla i ett storköks förekommande arbetsuppgifter såsom beställningar, matlagning, servering, diskning, egenkontroll m.m. Arbetet utförs måndag-fredag, dagtid.
2023-12-05 2023-12-21
Ulricehamns kommun, Hemtjänst och hemsjukvård Vi söker undersköterska till Resursenheten/korttiden
Arbetet innefattar vård- och omsorgsarbete, i uppdraget ingår också att utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. På Resursenheten kommer du få arbeta med engagerad och kompetent personal där samarbete är grunden för planeringen av vård- och omsorgsarbetet. Tillsammans med kollegor och andra professioner inom äldreomsorgen kommer du utifrån ett styrande arbetssätt, planera och utföra vård- och omsorgsarbete med individen i fokus. Arbetet är flexibelt och varierar från dag till dag. Stor vikt läggs vid att arbeta utifrån behov och resurs...
2023-12-05 2023-12-20
Ulricehamns kommun, Förskola Barnskötare till Tvärreds förskola
Tjänsten är specifikt knuten till barn med diabetes. Din främsta uppgift blir att stödja barn med diabetes i olika situationer och ditt ansvar blir att följa blodsockernivå med den teknik som används samt korrigera avvikelser. I uppdraget ingår att ha en god och kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare. Som barnskötare är ditt uppdrag att medverka som en del i arbetslaget så att varje barn erbjuds en trygg omsorg samt främjandet av alla barns utveckling och lärande. Det innebär att du som barnskötare, med läroplanen som grund, är aktiv i arbets...
2023-12-05 2023-12-19
Ulricehamns kommun, Bemanningsenheten Ulricehamn söker dig som vill vara timvikarie!
Inom äldreomsorg och funktionsnedsättning är din viktigaste uppgift att se till att varje person får sitt behov av stöd, omsorg och omvårdnad tillgodosett. Vi sätter alltid individen i fokus och har ett gott bemötande. Du hjälper individen i sin vardag och dina arbetsuppgifter består av bland annat personlig omvårdnad, stöd vid måltider, förflyttning och socialt umgänge. Dokumentation kan förekomma. Som timvikarie i förskolorna i kommunen medverkar du som en del i arbetslaget så att varje barn erbjuds en trygg omsorg samt medverkar i främjande...
2023-12-05 2023-12-26
Ulricehamns kommun, Vård- och omsorgsboende inom äldreomsorg Intresserad av vikariat som undersköterska? Sök till Solrosens äldreboende!
Din viktigaste uppgift är att se till att varje person får sitt behov av omsorg och omvårdnad tillgodosett. Vi sätter alltid vårdtagaren i fokus och har ett gott bemötande. Hos oss får du ett omväxlande arbete med stort mått av både eget ansvar och samarbete. För att säkerställa vårdtagarens bästa arbetar du i team med dina kollegor och andra professioner inom äldreomsorgen. Tillsammans har vi målet att säkerställa att varje vårdtagare får en aktiv, trivsam och trygg tillvaro så att de har möjlighet att leva ett självständigt liv. Arbetet inne...
2023-12-01 2023-12-15
Ulricehamns kommun, Vård- och omsorgsboende inom äldreomsorg Vi söker vikarierande undersköterska till nattjänst på Ekero äldreboende
Vi är en arbetsgivare som satsar på vår personal. Vi gör stora utbildningsinsatser och andra kvalitetshöjande åtgärder nu och framöver. Du som har ett engagemang för att skapa ett värdigt liv för dem som bor på vård- och omsorgsboende och vill bidra med ditt engagemang är välkommen till oss. Arbetet innefattar vård- och omsorgsarbete samt delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Du hjälper brukare i deras vardag och utgår och ansvarar för en egen avdelning, men får stöd och samarbetar med kollegor vid behov under passet. Därav behöver du var...
2023-12-01 2023-12-20
Ulricehamns kommun, Stenbocksskolan Skolbibliotekarie till Stenbocksskolan
Som bibliotekarie ansvarar du för vårt skolbibliotek och utför sedvanliga arbetsuppgifter som att hantera legimuskonton, inköp till biblioteket, boksamtal med elever och utlåning. Läsningen är lösningen ska vara ditt motto som vår skolbibliotekarie och vi vill att du aktivt ska söka dig ut till klasserna för att inspirera eleverna till läsning. Tillsammans med pedagoger planerar ni, genomför och följer upp läsfrämjande aktiviteter, författarbesök med mera. Vidare deltar du på skolans APT men har också nätverksträffar med dina kollegor på and...
2023-11-30 2023-12-14
Ulricehamns kommun, Vård- och omsorgsboende inom äldreomsorg Vi söker undersköterskor till demensboendet Ryttershov
Vi är en arbetsgivare som satsar på vår personal. Vi gör stora utbildningsinsatser och andra kvalitetshöjande åtgärder nu och framöver. Du som har ett engagemang för att skapa ett värdigt liv för dem som bor på vård- och omsorgsboende och vill bidra med ditt engagemang är välkommen till oss. Arbetet innefattar vård- och omsorgsarbete samt delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Du finns där för de boende i deras vardag och hjälper dem att finna ro och mening i sin tillvaro. Måltiderna på vård- och omsorgsboendet är höjdpunkter liksom dagliga...
2023-11-29 2023-12-15
Ulricehamns kommun, Vuxenutbildningen Vård- och omsorgslärare till vuxenutbildningen
Tjänsten innehåller undervisning inom vård- och omsorgsämnen. Det ingår APL i kurserna vilket innebär ett nära samarbete med handledare i olika verksamheter. Du ingår i ett arbetslag där du självständigt och tillsammans med kollegor systematiskt planerar, genomför, följer upp och analyserar undervisningen. Samarbete i och över ämnesgränser med fokus på att förbättra verksamheten är en viktig del av arbetet. Som lärare är du väl förtrogen med skolans styrdokument.
2023-11-28 2023-12-19
Ulricehamns kommun, Verksamheter inom välfärd Stabschef till sektor välfärd
Som stabschef är det din uppgift att driva flertal projekt och verka samordnande för sektorns utvecklingsuppdrag. Du arbetar nära socialchef, där du ersätter denne vid behov och ansvarar för struktur bland uppdrag, mål och motioner. Tillsammans med välfärds ledningsgrupp formar och utvecklar du uppdragen som staben ska arbeta med, samt är medverkande och drivande i sektorns huvudfrågor på en övergripande nivå. Sektor välfärd kommer de närmsta åren att arbeta med flera viktiga och långsiktiga strategiska frågor, för att möta framtiden.
2023-11-28 2024-01-01
Ulricehamns kommun, Ulrikaskolan Lärare i fritidshem till Ulrikaskolan
Du har ansvar för fritidshemsverksamheten tillsammans med övriga kollegor vilket består i att planera, genomföra, följa upp och utveckla det pedagogiska arbetet. Under skoldagen undervisar du i musik eller idrott beroende på behörighet samt bidrar kring rastverksamheten som är en stor del av fritidspedagogernas uppdrag under skoltid.
2023-11-28 2023-12-19
Ulricehamns kommun, Välfärd -sektorsstab Samordnare till sektorsstab välfärd
Som samordnare för vård- och omsorg college (VOC) i Sjuhärad samordnar du arbetet och företräder lokalt college i övergripande frågor tillsammans med ordförande. I samråd med ordförande säkrar ni informationsflödet mellan lokalt VOC och företrädare för verksamheter, utbildningsanordnare och regional styrgrupp. I arbetet ingår att planera och kalla till lokala styrgruppsmöten, bereda ärenden samt säkerställa att styrgruppen upprättar och följer lokal aktivitetsplan som också följs upp och delges regional styrgrupp. Du medverkar vid certifieri...
2023-11-28 2023-12-12
Ulricehamns kommun, Hemtjänst och hemsjukvård Sjuksköterska till hemsjukvården
Kommunens hälso- och sjukvård har de senaste åren utvecklats till att ge mer avancerad vård i patientens hem med såväl planerade som akuta hälso- och sjukvårdsinsatser. Hemsjukvårdsorganisationen ansvarar för patienter i alla åldrar med olika diagnoser och varierande behov. Arbetsuppgifterna varierar med patienten i fokus. Planering, genomförande och uppföljning är centrala delar. Som patientansvarig sjuksköterska ansvarar du för ett visst antal patienter som du följer över tid och i arbetet ingår att informera, handleda och delegera omvårdnad...
2023-10-05 2023-12-31
Ulricehamns kommun, Hemtjänst och hemsjukvård Sjuksköterska till korttidsenheten
Kommunens hälso- och sjukvård har de senaste åren utvecklats till att ge mer avancerad vård i patientens hem med såväl planerade som akuta hälso- och sjukvårdsinsatser. Hemsjukvårdsorganisationen ansvarar för patienter i alla åldrar med olika diagnoser och varierande behov. Arbetsuppgifterna varierar med patienten i fokus. Planering, genomförande och uppföljning är centrala delar. Som patientansvarig sjuksköterska ansvarar du för ett visst antal patienter som du följer över tid och i arbetet ingår att informera, handleda och delegera omvårdn...
2023-10-02 2023-12-31
Ulricehamns kommun, Hemtjänst och hemsjukvård Timvikarier som sjuksköterska till hemsjukvården sökes!
Som sjuksköterska hos oss ansvarar du för hälso- och sjukvårdsinsatser i patientens hem, som kan vara det ordinära boendet eller ett vård- och omsorgsboende. Arbetsuppgifterna är mycket varierande och röra sig om allt från enklare vård till mer avancerad hälso- och sjukvård. Vi har patienter i alla åldrar och många olika diagnoser. Jobbar du kväll eller natt jobbar du över hela kommunen. Du jobbar både med planerade och akuta insatser. Planering, genomförande och uppföljning är centrala delar oavsett om du jobbar längre perioder eller jobbar e...
2023-09-07 2023-12-31