Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Torsås kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare - ekonomiskt bistånd
Uppdraget innebär myndighetsutövning avseende personer 18 år och äldre. Du ger dels stöd till den enskilde att komma till rätta med sina försörjningsproblem och dels prövar du den enskildes rätt till ekonomiskt stöd under tiden. Du arbetar motiverande med mål att stödja personer till varaktig egenförsörjning. Som handläggare på ekonomiskt bistånd samverkar du aktivt i olika team med individen i fokus. I det dagliga arbetet utgår vi ifrån kunskap, beprövad erfarenhet samt den enskildes specifika situation. Vi tar även hänsyn till aktuell lagst...
2024-04-12 2024-04-28
Torsås kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterska avdelning omsorg -Torsås kommun
Som sjuksköterska i Torsås kommun blir du en del i vårt arbetslag bestående av cirka 15 sjuksköterskor. Som sjuksköterska jobbar du med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter, planerar och leder omvårdnadsarbetet samt handleder annan vård- och omsorgspersonal inom ditt ansvarsområde. Du kommer att arbeta i ett multiprofessionellt team med vård och omsorgspersonal, fysioterapeuter, arbetsterapeuter samt enhetschefer. Arbetet är brett och mångfacetterat då du kommer möta patienter i såväl särskilt- som ordinärt boende. Du förväntas därför kunna ta dig...
2024-04-11 2024-04-30
Torsås kommun, Kommunledningsförvaltningen HR-specialist
Som HR-specialist i Torsås kommun är ditt främsta uppdrag att ge stöd, service och utveckling inom hela HR-området till våra chefer. Du har en till två förvaltningar som du främst arbetar med samt ett antal kommunövergripande uppdrag som du deltar i/ansvarar för. Vårt arbetssätt bygger på delaktighet och samskapande då flera kommunövergripande projekt drivs partsgemensamt. De processer HR ger stöd, service och utveckling inom är främst bemanning, arbetsrätt, samverkan, kompetensutveckling, hälsa- och arbetsmiljö, lönesättning och organisation. ...
2024-04-05 2024-04-28
Torsås kommun, Socialförvaltningen Systemförvaltare till Socialförvaltningen
Är du vår nya systemförvaltare? Som systemförvaltare inom Socialförvaltningen ansvarar du för förvaltning, drift, underhåll, administration, support och, efter behov, utveckling av samtliga verksamhetssystem som används av personal inom Socialförvaltningen. Exempel på system som du kommer att arbeta med är; Lifecare, Procapita, Phoniro, Timecare, DF respons m.fl. I uppdraget ingår till exempel; - Att anpassa system efter krav och behov, så att de stödjer verksamhetens arbetssätt och processer - Intern och extern omvärldsbevakning - Samverkan...
2024-04-04 2024-04-17
Torsås kommun, Omsorgsförvaltningen Vi söker dig som är specialistundersköterska eller Silviasyster till Mariahemmet, särskilt boende
Vi söker dig som är specialistundersköterska eller Silviasyster, som tillsammans med chefer och kollegor vill utveckla kvalitén i vårt arbetssätt och därigenom skapa värde för våra kunder. I december 2023 blev Mariahemmet Silviahemscertifierat och arbetet med att implementera Silviahemmets vårdfilosofi i verksamheten har påbörjats. I detta arbete får du en viktig roll att driva utvecklingen framåt där målet är en personcentrerad omvårdnad med god livskvalitet. I Torsås kommun får du möjlighet att utveckla dig inom ditt specialistområde. I up...
2024-03-27 2024-04-14
Kretslopp Sydost Sommarvikarier till Kretslopp Sydosts återvinningscentral i Torsås
Återvinningscentralen är den del av vår verksamhet som har mest kontakt med våra kunder. Hit kommer i första hand privatpersoner, men också företag, för att lämna sitt grovavfall. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att guida våra besökare så att de enkelt kan sortera sitt avfall enligt avfallstrappan; det vill säga att avfallet, så långt som möjligt, ska återanvändas eller återvinnas. Utöver kundkontakt kan arbetet exempelvis innebära att rangera containrar med hjälp av hjullastare, hantera farligt avfall, hålla god ordning och reda samt utföra...
2024-02-08 2024-04-30
Torsås kommun, Omsorgsförvaltningen Gör din sommar meningsfull, sök semestervikariat inom äldreomsorgen
Arbetsuppgifter Gör din sommar meningsfull - sök semestervikariat i omsorgen! Hos oss arbetar du främst med äldre personer i deras hem eller på särskilt boende. Vårt arbete sker utifrån våra värdeord delaktighet, utveckling, tydlighet och trygghet. Arbetet innebär att du kommer att få värdefulla erfarenheter i mötet med olika människor. Dina arbetsuppgifter kommer att vara att hjälpa människor med vardagliga sysslor, exempelvis påklädning, hygien, matlagning, handling, städning, sociala aktiviteter och framförallt visa personlig omtanke. Vår...
2023-12-15 2024-05-31
Torsås kommun, Omsorgsförvaltningen Gör din sommar meningsfull, sök semestervikariat LSS och socialpsykiatri
Arbetsuppgifter Gör din sommar meningsfull - sök semestervikariat inom LSS. Som semestervikarie inom LSS och socialpsykiatrin gör du skillnad för personer som behöver stöd och hjälp för att kunna leva som andra. Du stöttar och handleder personer i deras vardag. Vi erbjuder vikariat inom daglig verksamhet, gruppbostäder, korttidsenhet för barn och unga eller boendestöd. Du planerar ditt arbete tillsammans med de personer du stöttar. Du har förståelse för hur viktigt det är att varje enskild person är delaktig och har inflytande över sin vard...
2023-12-15 2024-05-31
Torsås kommun, Omsorgsförvaltningen Gör din sommar meningsfull, sök semestervikariat personlig assistans
Arbetsuppgifter Gör din sommar meningsfull - sök semestervikariat inom personlig assistans. Vill du få en erfarenhet för livet och uppskattar det personliga mötet. Då ska du söka sommarjobb som personlig assistent! Som semestervikarie inom personlig assistans gör du skillnad för personer som behöver stöd och hjälp för att kunna leva som andra. Du stöttar och handleder personer i deras vardag. I arbetet som personlig assistent är du brukarens förlängda arm och stöttar den enskilde i dennes vardag. I arbetsuppgifterna ingår att vara ett socia...
2023-12-15 2024-05-31