Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Svalövs kommun Lokalvårdare
Städverksamheten söker lokalvårdare, 1 tjänst, vars uppdrag främst är att städa i trappor och tvättstugor. Det förekommer även en del städning av lägenheter såsom flyttstädning och städning efter renoveringar. Förutom städning har du som lokalvårdare ansvar för en del materialbeställningar. Lokalvård är fysiskt krävande och sker stundtals i ett högt tempo. Det är viktigt att arbetet genomsyras av en god servicekänsla och hög städkvalitet med kunden i fokus.
2022-11-28 2022-12-19
Svalövs kommun, UTBILDNING Skolsköterska
Vi söker en skolsköterska till Parkskolan och Lunnaskolan i Svalöv. I ditt uppdrag ingår ordinarie skolsköterskeuppgifter. Arbetsuppgifter: • arbeta för god fysisk, psykisk och social arbetsmiljö för eleverna i nära samarbete med skolan • genomföra hälsoundervisning enskilt och i grupp • erbjuda hälsosamtal och hälsoundersökningar • identifiera och stödja elever i behov av särskilt stöd • självständigt värdera och ordinera vaccinationer i nationella vaccinationsprogrammet • ha regelbunden öppen mottagning med rådgivning och medicinska bedömnin...
2022-11-28 2022-12-10
Svalövs kommun, Område Slätten Undersköterska
Svalövs kommun söker en undersköterska med erfarenhet av äldreomsorg. Tjänsterna innefattar både hemvård och korttidsboende vilket kräver flexibilitet. Arbetet är varierande eftersom vi aldrig vet vilka kunder som vi ska hjälpa. Arbetsbelastning är varierande och det krävs att du ska kunna arbeta både självständigt och i grupp. Arbetsuppgifterna är undersköterskeuppgifter bland annat: • Personlig omvårdad • Dokumentation inom SoL och HSL • Kontaktmannaskap • Delegerade uppgifter från HSL • Oregelbundna arbetstider är schemalagt
2022-11-28 2022-12-16
Svalövs kommun, VÅRD & OMSORG Administratör på särskilt boende
Som administrativ assistent i på särskilt boende är du navet i verksamhetens planering och struktur. Större delen av arbetstiden läggs åt bemanning, fördela resurser och administration. Administrations omfattar bl.a. förbereda underlag för intyg, anställningsavtal, ledighetsansökningar lägenhetsvisningar, hyreskontrakt, schemaläggning och fakturahantering. Beställning av material och samordna utbildning för personal samt att säkerställa att medarbetarna har tillgång till det som är nödvändigt för dem för att kunna utföra sitt arbete. Du kommer ...
2022-11-28 2022-12-12
Svalövs kommun, Solgården Undersköterska
Som undersköterska ger du brukarna personlig omvårdnad, service och stöd genom att motivera och stimulera efter varje persons förutsättningar. I arbetet ingår medicinska insatser som utförs efter delegation av legitimerad personal. Vi arbetar med kontaktmanskap, dokumentation SoL och HSL, arbetar med kvalitetsregistret Senior alert och BPSD och vi håller i aktiviteter och skapar socialt innehåll för brukarna. I rollen som undersköterska ingår även allt från matlagning, städning och tvätt till kontakt med anhöriga som är en viktig del i vårt ar...
2022-11-25 2022-12-11
Svalövs kommun, Svalöv (Heleneborg och förskolor) Biträdande rektor till Svalövs kommun
Vi söker en dig som vill vara med och leda skolutveckling i ett 1-16 årsperspektiv. Som biträdande rektor ansvarar du tillsammans med rektor över helhetsperspektivet i verksamheten och ni arbetar i ett nära samarbete för att utveckla förskolorna i området. Rollen som biträdande är helt ny för förskoleområdet och du får möjlighet att i samråd med rektor utforma ditt arbete. Som biträdande rektor har du en betydande roll i ledningen av det pedagogiska samt främjande och förebyggande arbetet. Du ingår i kommunens skolledargrupp och arbetet som ...
2022-11-25 2022-12-18
Svalövs kommun, LSS Stödpedagog
Vi söker dig som arbetar eller har erfarenhet av att arbeta som stödpedagog. • Tjänsten innebär att vara med i det dagliga arbetet med brukarna, stödja och motivera brukare till ökad självständighet. Vi utgår från de resurser och förmågor som vare individ har. • Som stödpedagog har du ett särskilt ansvar för att utveckla och driva det pedagogiska arbetet framåt samt stödja och vägleda dina kolleger i det arbetet. • Vara ett bollplank i den pedagogiska dialogen och i nära samarbete med enhetschefen initiera förslag på utveckling och förbättr...
2022-11-18 2022-12-04
Svalövs kommun, Svalöfs Gymnasium Vill du utbilda framtidens fordonsmekaniker?
Kan du tänka dig att jobba med ungdomar och är grym på att skruva bilar? Och dessutom duktig på att lära ut till andra? -Då ska du söka jobb hos oss. På Svalöfs gymnasium har vi Fordons- och transportprogrammet med tre inriktningar, transport, personbil och tävlingstekniker som alla är treåriga nationella program. Som fordonslärare kommer du att hålla i fordonskurser samt vara en del i ett arbetslag. Det är viktigt att du kan utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter samt stärka varje elevs självförtroende och motiva...
2022-11-17 2022-12-02
Svalövs kommun, Svalöfs Gymnasium Vill du utbilda framtidens fordonsmekaniker?
Kan du tänka dig att jobba med ungdomar och är grym på att skruva bilar? Och dessutom duktig på att lära ut till andra? -Då ska du söka jobb hos oss. På Svalöfs gymnasium har vi Fordons- och transportprogrammet med tre inriktningar, transport, personbil och tävlingstekniker som alla är treåriga nationella program. Som fordonslärare kommer du att hålla i fordonskurser samt vara en del i ett arbetslag. Det är viktigt att du kan utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter samt stärka varje elevs självförtroende och motiva...
2022-11-17 2022-12-02
Svalövs kommun Projektledare till LEADER- projekt Söderåsen 2.0
Vi söker en projektledare för att tillsammans med kommuner, Söderåsens nationalpark, företag och föreningar i området destinationsutveckla Söderåsen utifrån projektplanen. Som projektledare har du ett övergripande ansvar för budget, tidsplan och resultat för projektet. Du ansvarar för att genomföra projektet och dess aktiviteter, leder projektgruppens arbete och skapar rutiner för projektets framåtskridande. Projektledaren rapporterar och informerar om projektet till styrgruppen samt ansvarar för dokumentation och projektuppföljning. I din rol...
2022-11-15 2022-11-30
Svalövs kommun, Svalöfs Gymnasium Vårdlärare till vuxenutbildningen Svalöfs gymnasium
Vi söker en ny kollega för undervisning inom vård- och omsorgsprogrammet på vuxenutbildningen. Du som söker tjänsten är helst utbildad vårdlärare, gärna med inriktning psykiatri. Men även du som har lång erfarenhet inom yrket och trivs med att lära ut till andra är välkommen att söka tjänsten. Tjänsten innefattar undervisning och handledning av vuxenstuderande. Även viss distansundervisning kan förekomma, så digital kompetens är meriterande. Du kommer att ingå i ett arbetslag för vuxenutbildning inom vård och omsorg. I arbetslaget hjälps v...
2022-11-09 2022-11-30
Svalövs kommun, Linåkersskolan Elevassistent
Som elevassistent kommer du att hjälpa en elev som behöver stöd under hela skoldagen. Du kommer att vara ett stöd för eleven när eleven ska förflytta sig mellan lektioner men också stötta eleven i undervisningen tillsammans med ansvarig lärare. Du samverkar med läraren och övrig personal om hur arbetet ska utföras. I din roll ingår att ha tät kontakt och nära samarbete med övrig personal inom skolan samt vårdnadshavare.
2022-11-09 2022-12-22
Svalövs kommun, Kultur & Utbildning, SVALÖV NORRA Lärare i fritidshem
Som lärare med inriktning fritidshem/ fritidspedagog har du stora möjligheter att påverka barns sociala och språkliga utveckling och bidra till att skapa en glädjefylld och trygg kunskapsmiljö. Våra fritidshem arbetar utifrån teman och elevernas intressen. Du är en aktiv deltagare i fritidshemmets personalgrupp som planerande pedagog. I uppdraget ingår klasstillhörighet, rastaktiviteter och ansvar för fritidshemmets verksamhet. Trygghet och trivsel är en viktig del av skolans arbete där lärarna i fritidshem ansvarar för att ge våra elever meni...
2022-11-07 2022-12-04
Svalövs kommun, Linåkersskolan Textilslöjdslärare
Du kommer att undervisa i årskurserna 7-9 textilslöjd. Varje medarbetare hör till ett arbetslag som leds av sin arbetslagsledare och ni har gemensam mötestid i arbetslaget en gång i veckan. Medarbetarna i arbetslaget har i princip all sin undervisning förlagd till just "sitt" arbetslag. I uppdraget ingår mentorskap, i vilket du har ett speciellt ansvar för att följa upp och stödja de enskilda elevernas utveckling i nära samarbete med föräldrarna. Du har ett samarbete med ämneskollegor där utveckling i ämnet sker i flera fall kollektivt med ...
2022-11-04 2022-12-22
Svalövs kommun, UTBILDNING Biträdande rektor Linåkerskolan Svalöv
Ditt huvudsakliga ansvar består i att, tillsammans med rektor, vara en målinriktad, utvecklingsorienterad pedagogisk ledare för Linåkerskolan. Ditt primära uppdrag är att stärka den inre kvaliteten och i samklang med dina medarbetare mycket konkret verka för ökad måluppfyllelse hos eleverna.
2022-11-03 2022-12-04
Svalövs kommun, Linåkersskolan Lärare i Matematik/NO/Teknik
Du kommer att undervisa i årskurserna 7-9 i matematik, NO-ämnena och teknik. Varje medarbetare hör till ett arbetslag som leds av sin arbetslagsledare och ni har gemensam mötestid i arbetslaget en gång i veckan. Medarbetarna i arbetslaget har i princip all sin undervisning förlagd till just "sitt" arbetslag. I uppdraget ingår mentorskap, i vilket du har ett speciellt ansvar för att följa upp och stödja de enskilda elevernas utveckling i nära samarbete med föräldrarna. Du har ett samarbete med ämneskollegor där utveckling i ämnet sker i fler...
2022-11-01 2022-12-22
Svalövs kommun Lokalvårdare/städare
Städverksamheten söker lokalvårdare, Lokalvård är fysiskt krävande och sker stundtals i ett högt tempo. Det är viktigt att arbetet genomsyras av en god servicekänsla och hög städkvalitet med kunden i fokus.
2022-10-19 2022-12-31
Svalövs kommun, Linåkersskolan Specialpedagog
Som specialpedagog hos oss kommer du vara del av ett specialpedagogiskt team på skolan, vår studieverkstad, samt en del av EHT. I ditt uppdrag som specialpedagog ingår att du kontinuerligt följer upp elever och deltar på EHT- möten där vi arbetar hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande för att skapa den bästa lärmiljön för våra elever, både på individ- och gruppnivå. Du kommer ha ett nära samarbete med skolledningen och vara ansvarig för pedagogiska kartläggningar samt upprätta och utvärdera åtgärdsprogram tillsammans med personal, elev ...
2022-10-09 2023-01-09
Svalövs kommun, VÅRD & OMSORG Leg. Sjuksköterska
Vi söker nu 2 sjuksköterskor som tillsammans med oss vill fortsätta utveckla hemsjukvården i Svalövs kommun. Som sjuksköterska i hemsjukvården arbetar du med och leder medicinsk omvårdnad i brukarens ordinära boende, särskilda boende och på vår korttidsenhet. I Svalövs kommun värnar vi om teamarbete kring brukaren. Vi har även en annan tjänst som ska arbeta pool - alltså kommunövergripande - visst hörs det utvecklande och roligt. Välkommen till oss !
2022-10-04 2022-11-30