Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Svalövs kommun, VÅRD & OMSORG Svalövs kommun söker en Sjuksköterska
Just nu söker vi en sjuksköterska för arbete under dagtid måndag till fredag med helgtjänstgöring var sjätte vecka. Du arbetar med hemsjukvård för personer som bor på särskilt boende för äldre, LSS-gruppbostad eller i ordinärt boende. Du har en central funktion i samverkan med- och kring patienten och säkerställer en god kvalitet i omvårdnaden. Dokumentation sker i vårt verksamhetssystem Lifecare HSL. Sjuksköterskans arbetsuppgifter är att självständigt och/eller tillsammans med andra yrkeskategorier i teamet bedöma, planera, följa upp och ut...
2024-04-23 2024-05-19
Svalövs kommun, Linåkersskolan Högstadielärare i trä- och metallslöjd
Linåkerskolan söker en träslöjdslärare som gärna har sidoämnet teknik med sig men det är inget krav. Är det dig vi söker? Du kommer att undervisa i årskurserna 7-9 i trä- och metallslöjd samt eventuellt sidoämne. Har du möjlighet att börja redan nu på 50% är det en bonus. Varje medarbetare hör till ett arbetslag som leds av sin arbetslagsledare och ni har gemensam mötestid i arbetslaget en gång i veckan. Medarbetarna i arbetslaget har i princip all sin undervisning förlagd till just "sitt" arbetslag. I uppdraget ingår mentorskap, i vilket...
2024-04-17 2024-05-03
Svalövs kommun, Svalöfs Gymnasium Vill du utbilda framtidens tävlingstekniker?
Har du stort motorsportsintresse och erfarenhet av tävlingsteknik? Kan du tänka dig att jobba med ungdomar och är grym på att skruva bilar? Är du dessutom duktig på att lära ut till andra? - Då ska du söka jobb hos oss. På Svalöfs gymnasium har vi Fordon- och transpostprogrammet med två inriktningar, transport och personbil, som båda är treåriga nationella program. Personbilsinriktningen finns uppdelad i två arbetslag varav det ena arbetar med profilen Tävlingsteknik. Nu söker vi en duktig yrkeslärare till profilen tävlingsteknik som finns i...
2024-04-15 2024-05-06
Svalövs kommun, VÅRD & OMSORG Enhetschef till kombinerad tjänst inom hemvård och särskilt boende
Som enhetschef arbetar du verksamhetsnära i det dagliga arbetet med att stödja och entusiasmera medarbetarna där du bidrar till att skapa en god arbetsmiljö. Du har ett helhetstänk och är en transparent, prestigelös ledare med genuint intresse för medarbetarnas välmående och utveckling. Din förmåga att kommunicera och skapa engagemang och delaktighet är viktiga egenskaper i ditt ledarskap. Med rollen följer också ett ekonomiskt ansvar för enheten, där du följer upp och tillser att verksamheten bedrivs inom tilldelad budgetram. Du ingår i vård ...
2024-04-12 2024-05-05
Svalövs kommun, Linåkersskolan Specialpedagog till Linåkerskolan
Vi utökar vår styrka med ännu en specialpedagog. Vi söker dig som även jobbar hands-on med våra elever. Du och befintlig specialpedagog kommer dela upp eleverna mellan er och även det administrativa arbetet. Vi ser det som en styrka att inte enbart handleda personal och ha administrativa uppgifter utan samtidigt ha nära elevkontakt via arbete med de samma. Som specialpedagog hos oss kommer du vara del av ett specialpedagogiskt team på skolan, vår studieverkstad, samt en del av EHT. I ditt uppdrag som specialpedagog ingår att du kontinuerlig...
2024-04-10 2024-04-24
Svalövs kommun, Linåkersskolan Lärare NO/matematik samt teknik till Linåkerskolan
Vi söker dig som är lärare i No/matematik samt teknik Du kommer att undervisa i årskurserna 7-9 i ovanstående ämnen Varje medarbetare hör till ett arbetslag som leds av sin arbetslagsledare och ni har gemensam mötestid i arbetslaget en gång i veckan. Medarbetarna i arbetslaget har i princip all sin undervisning förlagd till just "sitt" arbetslag. I uppdraget ingår mentorskap, i vilket du har ett speciellt ansvar för att följa upp och stödja de enskilda elevernas utveckling i nära samarbete med elevens vårdnadshavare. Du har ett samarbete m...
2024-03-26 2024-04-25
Svalövs kommun Ekonom/Controller
Som ekonom med controlleransvar kommer du att hamna mitt i händelsernas centrum och få en spännande arbetsdag fylld med utmanande uppgifter. Dina huvudsakliga ansvarsområden innefattar ekonomiska processer inom både Kommunledningskontoret och Sektor Samhällsbyggnad. Inom Sektor Samhällsbyggnad ansvarar vi för plan- och exploatering, bygglov samt lokalförsörjning i kommunen. Här finns även ett övergripande ledningsstöd och chefsstöd till samhällsbyggnadschefen. På Kommunledningskontoret (KLK) arbetar vi med kommunövergripande frågor och består...
2024-03-19 2024-04-23
Svalövs kommun Sommarvikarier till Vård och omsorg & LSS 2024
Särskilt boende På särskilt boende (äldreboende) har brukarna tillgång till service och omvårdnad dygnet runt. Här arbetar du med att utföra omvårdnads- och serviceinsatser utifrån brukarnas behov. Du ger brukarna stöd i att klara sin vardag så som hjälp med personlig omvårdnad, ...
2024-01-01 2024-04-26
Svalövs kommun Bemanningsenheten söker timvikarier till Vård och omsorg, LSS & förskola
Särskilt boende På särskilt boende (äldreboende) har brukarna tillgång till service och omvårdnad dygnet runt. Här arbetar du med att utföra omvårdnads- och serviceinsatser utifrån brukarnas behov. Du ger brukarna stöd i att klara sin vardag så som hjälp med personlig omvårdnad, städ, social kontakt och aktiviteter. Hemvård Inom hemvården arbetar du i brukarens bostad där insatserna kan vara allt från städ, sällskap på promenader och vid matsituation, hjälp med medicin och personlig hygien. Arbetet är för det mesta självständigt men det kan up...
2024-01-01 2024-04-30