Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Cura Individutveckling Semestervikarier Villa Mjällby
Som behandlare medverkar du i att ge ungdomarna omvårdnad och behandling. Du kommer att arbeta med praktiskt klientarbete, du har samtal och gör aktiviteter tillsammans med ungdomarna. I arbetet ingår dokumentation som genomförandeplaner, journaler och månadsrapporter. Du kommer också att ha kontakt med andra aktörer som till exempel socialtjänst och familjemedlemmar.
2021-01-14 2021-05-02
Sölvesborgs kommun, Omsorgsförvaltningen Leg. Sjuksköterska
Sölvesborgs kommun söker en engagerad sjuksköterska som kommer att ingå i ett tvärprofessionellt team. Du kommer att vara anställd i Hälso- och sjukvårdsorganisationen där det arbetar flera sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter inom både särskilt boende, korttidsboende, hemsjukvård och funktionshinder. Vi lägger stort fokus kring samverkan med andra professioner kring den enskilde och dess närstående. Hälso- och sjukvårdsorganisationen arbetar aktivt med ständig kvalitetsförbättring, en öppenhet och ett intresse av att vilja utv...
2021-01-13 2021-01-27
Sölvesborgs kommun, Omsorgsförvaltningen Leg. Sjuksköterska
Sölvesborgs kommun söker en engagerad sjuksköterska som kommer att ingå i ett tvärprofessionellt team. Du kommer att vara anställd i Hälso- och sjukvårdsorganisationen där det arbetar flera sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter inom både särskilt boende, korttidsboende, hemsjukvård och funktionshinder. Vi lägger stort fokus kring samverkan med andra professioner kring den enskilde och dess närstående. Hälso- och sjukvårdsorganisationen arbetar aktivt med ständig kvalitetsförbättring, en öppenhet och ett intresse av att vilja utv...
2021-01-13 2021-01-27
Sölvesborgs kommun, Verksamhet Hemtjänst Planerare till hemtjänsten i Sölvesborgs kommun
Vi söker dig som önskar ett meningsfullt och omväxlande arbete med möjlighet att göra skillnad. Du kommer att arbeta administrativt på en enhet och ansvara för planering samt bemanning inom hemtjänsten. I arbetet ingår ett nära samarbete med enhetschefer inom hemtjänsten, andra planerare samt medarbetare ute i de olika hemtjänstgrupperna. Du kommer även att ha daglig kontakt med administratör, arbetsterapeut, biståndshandläggare, fysioterapeut, sjuksköterska, brukare och anhöriga. Vissa kontakter utanför kommunen förekommer också. Ditt arbet...
2021-01-07 2021-01-24
Sölvesborgs kommun, Grundskola Lärare, åk 4-6
Tillsammans och i samspel med övriga undervisande lärare, gruppresurs samt specialpedagog ansvara för anpassningar av lärmiljön kring eleverna samt undervisning i aktuell årskurs. Ansvar för undervisning i musik i åk 4 och 5.
2021-01-05 2021-01-19
Sölvesborgs kommun, Omsorgen, vikarier Vi söker semestervikarier till omsorgen i Sölvesborgs kommun!
Är Du intresserad av att ha ett meningsfullt och omväxlande arbete under sommaren 2021? Inom omsorgen får du vara med och stötta och göra vardagen bättre för den som behöver stöd enligt beviljade insatser. Verksamheterna styrs av LSS, SoL och HSL och har verkställighetsansvar för insatser reglerade efter dessa lagar. Samtliga verksamheter genomsyras av individen i centrum för att tillgodose individens behov. Du som är intresserad av att hjälpa, stötta och ge vård och omsorg till andra är rätt person för arbetet. Vi har arbete inom verksamhet ...
2020-12-22 2021-05-31