Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Motala kommun, Enhet Södra skolan 7-9 Lärare - Timvikarier åk 7-9
Södra skolan söker nu timvikarier för läsåret 2020-2021 för att täcka upp vakanser i samband med planerade ledigheter och när plötsliga behov uppstår på skolan, framförallt på högstadiet. Arbetsuppgifterna är undervisning i förekommande ämnen och övriga förekommande lärararbetsuppgifter.
2021-04-13 2021-04-25
Motala kommun, Verksamhet Gymnasium/Vuxenutbildning/Arbetsmarknad Rektorer till vuxenutbildningen
Vuxenutbildningen har en stor verksamhet i Motala. Vi har 60 st pedagoger, varav 3 st förstelärare, som jobbar med vår verksamhet på plats. Vi samverkar med flera externa aktörer genom auktorisation och regional samverkan. Alla våra lärare är behöriga och vi har en personalgrupp som är vana och duktiga att jobba med utvecklingsarbete. Totalt har vi cirka 1 700 unika elever som läser kurser i någon av vår verksamhet varje år och vi har en mycket hög måluppfyllelse. Vuxenutbildningen i Motala har ett starkt utvecklingsfokus och vi ligger långt ...
2021-04-09 2021-04-25
Motala kommun, Förskoleenhet Bondebacka Förskollärare på förskolan Ekparken
Nu söker vi Dig som är utbildad förskollärare! Har du ett brinnande intresse för barns utveckling och lärande? Ser du barngruppens och varje barns unika förmågor? Är du öppen och nyfiken och vill vara med och skapa morgondagens samhälle, i samverkan med barn, föräldrar och arbetskamrater? Då är du rätt person för oss! Vi söker Dig som vill vara med och utveckla förskolans verksamhet utifrån Förskolans läroplan. Du inspireras av barns nyfikenhet och kreativitet och ser såväl gruppens som miljöns betydelse för lärandet. Du är kreativ och ...
2021-04-09 2021-04-22
Motala kommun, Enhet VIA Ekenäs Arbetsledare för personer i arbetsmarknadsinsatser
Vi söker en arbetsledare till vårt arbetslag med inriktning förstegsträning och natur/trädgård. Arbetsmarknadsenheten Via Ekenäs erbjuder deltagare i arbetsmarknadsinsatser praktik i olika syften, arbetsträning och arbetsmarknadsanställningar inom en rad olika arbetsområden på enheten men också i övrig kommunal verksamhet. Du kommer att ha ansvar för ett arbetslag med ca 10 deltagare inom inriktningen förstegsträning och natur och trädgård. Uppdraget innebär att ta emot och handleda/arbetsleda deltagare på sin väg in på eller tillbaka till arb...
2021-04-09 2021-04-22
Motala kommun, Enhet Platengymnasiet Lärare lovskola (tim)
Undervisa elever som riskerar att inte nå målen i svenska, engelska eller matematik på lov- och/eller sommarskolan i Motala kommun. Undervisning i övriga ämnen kan komma ifråga om behov och lärarkompetens finns. Undervisningen skräddarsys för varje elev utifrån sin specifika situation. Vår målsättning är, förutom att ge eleverna bättre ämneskunskaper, att öka inspirationen och elevens fokus inför kommande studier. Undervisningen kan under rådande omständigheter behöva ske genom distansundervisning.
2021-04-08 2021-04-25
Motala kommun, Förskoleenhet Karlslund Förskollärare
Nu söker vi Dig som är utbildad förskollärare! Har du ett brinnande intresse för barns utveckling och lärande? Ser du barngruppens och varje barns unika förmågor? Är du öppen och nyfiken och vill vara med och skapa morgondagens samhälle, i samverkan med barn, vårdnadshavare och arbetskamrater? Då är du rätt person för oss! Vi söker Dig som vill vara med och utveckla förskolans verksamhet utifrån Förskolans läroplan. Du inspireras av barns nyfikenhet och kreativitet och ser såväl gruppens som miljöns betydelse för lärandet. Du är kreativ...
2021-04-08 2021-04-21
Motala kommun, Förskoleenhet Rödluvan Förskollärare
Nu söker vi Dig som är utbildad förskollärare! Vi söker Dig som vill vara med och utveckla förskolans verksamhet utifrån Förskolans läroplan och ha ett särskilt ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet i rollen som pedagogisk utvecklingsledare. Som pedagogisk utvecklingsledare ingår du i enhetens och områdets utvecklingsgrupp. Det systematiska kvalitetsarbetet står i fokus och du är länken mellan arbetslaget och utvecklingsgruppen. 5 - 10% av din tjänst kommer vara pedagogisk utvecklingsledare. Du kommer att ingå i en personalgrupp som be...
2021-04-01 2021-04-30
Motala kommun, Anläggning Anläggningsarbetare
Drift och Anläggning som är ett verksamhetsområde inom Tekniska serviceförvaltningen, söker nu en anläggningsarbetare till vår verksamhet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av underhåll och anläggning av det kommunala VA-nätet, men även anläggningsarbeten med den yttre miljön, såsom gator och GC-vägar förekommer. Anläggningsverksamheten består idag av fyra lag med två anläggare per lag, tre fordonsförare och en arbetsledare. Vi jobbar också tätt tillsammans med våra kollegor i den privata entreprenadbranschen. Våra uppdrag rör sig geogr...
2021-03-31 2021-04-16
Motala kommun, Enhet Elevhälsan Leg psykolog
Vi söker nu en psykolog till vår centrala elevhälsa och du kommer att ha din anställning under elevhälsochef. Arbetet utgörs av hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande insatser i enlighet med gällande lagstiftning där du och rektorerna på respektive skola kommer fram till gemensamma strategier och upplägg för dina uppdrag. Psykologen arbetar med psykologiska metoder och praktiker som är utformade i syfte att främja lärande, utveckling och hälsa. Detta innebär utredning och interventioner riktade mot organisation, grupp och individ med fok...
2021-03-31 2021-04-20
Motala kommun, Teknisk serviceförvaltning IT-samordnare till kundcenter
Vi söker en IT-samordnare till kundcenter som blir en viktig del i att arbeta mot kommunens digitaliseringsmål - digitalt först. I arbetsuppgifterna ingår systemförvaltning för några av våra befintliga system, bland annat EDP Future och Motala kommuns vatten- och avfallsapp. Du blir kontaktperson gentemot systemleverantörer, den kommungemensamma IT-enheten och mot systemägare. Du utvecklar, driver, underhåller och ger support till användare kring våra verksamhetssystem. Tekniska serviceförvaltningen har ett nätverk för digitalisering som vi ser...
2021-03-31 2021-04-19
Motala kommun, Förskoleenhet Sagosländan Förskollärare (Vik)
Vi söker Dig som är förskollärare med legitimation. Har du ett brinnande intresse att följa barns lärprocesser och arbeta med pedagogisk dokumentation? Ser du betydelse i barns utbildning, att arbeta i projektform och ha ett utforskande arbetssätt? Ser du gruppens och varje barns unika förmågor? Är du öppen och nyfiken och vill vara med att skapa morgondagens samhälle, i samverkan med barn, vårdnadshavare och kollegor? Då är du rätt person för oss! Vi söker dig som vill vara delaktig och utveckla förskolans undervisning och utbildning i det sy...
2021-03-31 2021-04-14
Motala kommun, Förskoleenhet Brinken Förskollärare
Du arbetar tillsammans med förskollärare och barnskötare i arbetslaget. I utbildningen riktar vi in oss på AKK, struktur och rutiner samt värdegrunden. Du ansvarar för förskolläraruppdraget kopplat till utbildning och undervisning enligt Lpfö-18 samt Skollagen. Du kommer att arbeta tillsammans med ett erfaret och kompetent arbetslag bestående av barnskötare och förskollärare. Vi arbetar med 40 timmars vecka vilket innebär att vi har de flesta möten/ arbetsuppgifter på dagtid.
2021-03-31 2021-04-19
Motala kommun, Enhet Elevhälsan Skolsköterska
Som skolsköterska arbetar du främst med förebyggande elevhälsoarbete genom hälsobesök, hälsokontroller och vaccinationer. Skolsköterskan har öppen mottagning för eleverna och bedriver hälsofrämjande arbete på såväl individ/grupp som organisationsnivå. Arbetet sker enligt de nationella riktlinjer som Socialstyrelsen anger i vägledningsdokument och lokala riktlinjer. Du är en del av elevhälsan och arbetar nära den pedagogiska verksamheten, enheternas rektorer och tvärprofessionellt inom elevhälsan där du ingår i elevhälsoteamet. Du samverkar även...
2021-03-26 2021-04-18
Motala kommun, Hemsjukvård Sex sjuksköterskor till hemsjukvårdens jourverksamhet inom Motala kommun
Vi söker nu sjuksköterskor till hemsjukvården med uppdrag inom jourverksamhet, tjänstgöring kvällar och helger samt med viss dagtid. Du blir tillsammans med fem nyanställda sjuksköterskor en del av hemsjukvårdens nysatsning inom vår jourverksamhet. Jourverksamheten utgår från hemsjukvårdens lokaler på adressen Södra allén i Motala. Arbetet under jourtid innehåller både planerade ärenden och oplanerade bedömningar samt insatser från samverkansparter inom sjukvården. Som sjuksköterska i jourverksamheten träffar du patienten både i ordinärt boen...
2021-03-12 2021-04-19
Motala kommun, Enhet Södra skolan 7-9 Lärare i ma, NO-ämnen, åk 7-9 (2 tjänster)
Vi söker två lärare inom ramen för ämnena matematik och NO-ämnen. Är du även legitimerad i ämnet teknik är det ytterligare meriterande. Är du legitimerad för grundskolans åk 7-9 inom ramen för dessa ämnen ser vi gärna Dig som sökande till någon av dessa tjänster. Förutom undervisning ingår sedvanliga arbetsuppgifter för lärare och arbete i ämnes- och arbetslag. Som lärare har du ansvar för planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av din undervisning. Du är ansvarig för bedömning och betygssättning. Mentorskap ingår där du förvänt...
2021-02-17 2021-04-15
Motala kommun, Område 12 Administration och bemanning Semestervikarier inom vård och omsorg till Motala Kommun
Som semestervikarie kommer du att arbeta inom Sociala Resursverksamheten (SRV) eller Äldreomsorgen (ÄO). Vi söker semestervikarier till våra olika inriktningar inom LSS-boenden, personlig assistans, daglig verksamhet, korttidsverksamhet, psykiatriboenden, hemtjänst, äldreboende, demensboende samt korttidsplatser för rehab. Behovet av semestervikarier är under v 25-32. Vi ser helst att du kan arbeta under hela sommarperioden. Behov kan även finnas före och efter denna period. Anställningsperiod: 1/5-30/9-21 eller enligt överenskommelse. Sche...
2020-12-15 2021-06-13