Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Motala kommun, Fastighetsförvaltning Fastighetsförvaltare
Som fastighetsförvaltare i vår organisation tillhör du Verksamhetsområde Fastighet. Du kommer att ha ekonomiskt och tekniskt ansvar för ett antal fastigheter. I dina arbetsuppgifter ingår bl.a. att: • Ansvara för felavhjälpande underhåll samt upprätta planerat underhålls- och reinvesteringsplaner. • Beställa och genomföra underhållsåtgärder samt renoveringsprojekt utifrån tilldelad budget. • Med stöd av annan kompetens på enheten, vara kravställare i byggprojekt. • Delaktig i arbetet med framtagandet av ramavtal och kontakt med entreprenörer s...
2021-07-06 2021-08-30
Motala kommun, Fastighetsförvaltning Byggingenjör
Som Byggingenjör hos verksamhetsområde Fastighet deltar du i arbetet med att utveckla Motala kommuns fastighetsbestånd. Du kommer ansvara för projekt i olika omfattning och komplexitet och du kommer arbeta med både verksamhetslokaler och andra förvaltningsobjekt inom Motala kommun. I rollen som Byggingenjör kommer du ha varierande arbetsuppgifter, allt från mindre frågor kring felavhjälpande till större projekt. Dina arbetsuppgifter består bland annat av: • Projektledning av om-, till- och nybyggnationer • Sakkunnig riktlinjeägare för bygg och...
2021-07-06 2021-08-30
Motala kommun, Socialkontoret Gruppledare Trygg hemgång
Som gruppledare för trygg hemgångsteamet leder och fördelar du arbetet och du arbetar med 8 undersköterskor som arbetar med trygg hemgång, samt två personer som arbetar praktiskt med välfärdsteknik. Organisatoriskt tillhör teamet socialkontoret, då trygg hemgång är en biståndsbedömd insats under utredningstid. Teamet består av undersköterskor, rehabpersonal och sjuksköterskor från hemsjukvården, och socialsekreterare från socialkontoret. Teamets uppdrag är att, i den enskildes hem, färdigställa utredningsunderlag till socialsekreterare som fatt...
2021-07-26 2021-08-15
Motala kommun, Sociala Resursverksamheten Enhetschefer till Sociala resursverksamheten
Huvuduppdraget är att se till att vi bedriver verksamheter med hög kvalitet där våra medarbetare ger det bästa stödet till våra brukare. Du har personal-, verksamhets- och ekonomiansvar för dina enheter och ett nära samarbete med dina medarbetare och chefskollegor. Det ingår bland annat i ditt arbete att leda och ge medarbetarna återkoppling i arbetet så att omsorgsarbetet utvecklas. Samverkan med interna och externa samarbetspartners är en central del i arbetet. Vi söker två enhetschefer till vår sociala resursverksamhet. Den ena tjänsten inn...
2021-07-26 2021-08-15
Motala kommun, Hemsjukvård Två sjuksköterskor till hemsjukvårdens jourverksamhet inom Motala kommun
Vi söker sjuksköterskor till hemsjukvården med uppdrag inom jourverksamhet, tjänstgöring kvällar och helger samt med viss dagtid. Du blir tillsammans med fem nyanställda sjuksköterskor en del av hemsjukvårdens nysatsning inom vår jourverksamhet. Jourverksamheten utgår från hemsjukvårdens lokaler på adressen Södra allén i Motala. Arbetet under jourtid innehåller både planerade ärenden och oplanerade bedömningar samt insatser från samverkansparter inom sjukvården. Som sjuksköterska i jourverksamheten träffar du patienten både i ordinärt boende ...
2021-07-26 2021-08-01
Motala kommun, Enhet Särskolan Lärare i fritidshem till Grundsärskolan 1-9
Vi söker en lärare till fritidshemmet som ansvarar för målstyrning, planering, genomförande och uppföljning av fritidshemmets verksamhet. Under skoltid är du delvis placerad i klass och arbetar med övrig personal kring eleverna d.v.s. med stöd och omsorg för att säkerställa bästa möjliga förutsättningar för lärande. Du arbetar aktivt för att bidra till samarbete med grundskolans fritidshem i den mån det är möjligt och är öppen för gemensamma planeringar inför daglig verksamhet och lovverksamhet. På ett systematiskt sätt reflekterar du både en...
2021-07-26 2021-08-09
Motala kommun, Enhet Särskolan Specialpedagog till Grundsärskolan 1-9, 80%
Vi söker dig som tillsammans med grundsärskolans specialpedagog, speciallärare samt elevhälsans professioner och i samverkan med skolledning, pedagoger och övrig skolpersonal vill skapa sätt att forma skolans lärmiljöer så att de ger alla elever möjlighet att lyckas. Du behöver ha en stark vilja att driva pedagogisk utveckling och att arbeta med processer som fokuserar på att göra skolan till ett motiverande sammanhang för elever. Tillsammans med grundsärskolans andra specialpedagog och elevhälsa har du en viktig roll i skolans främjande och ...
2021-07-26 2021-08-15
Motala kommun, Daglig verksamhet Stödassistent Daglig verksamhet
Vi söker nu en trygg och engagerad medarbetare som vill arbeta på Daglig verksamhet Skogen. Du kommer att arbeta i en arbetsgrupp på fyra personer, där ni gemensamt planerar veckans upplägg med arbetsuppgifter och vilka deltagare man ska handleda. Du får ett nära stöd av Stödpedagog och Arbetsterapeut i frågor som rör anpassningar/ arbetssätt/ riskbedömningar mm. Lokalerna är i en Skogsmiljö ca 10 min utanför Motala. Verksamheten ligger avskilt från andra verksamheter för att skapa lugn och minimera negativ stimuli för våra deltagare. Vi bedr...
2021-07-19 2021-08-02
Motala kommun, Bemanningsenheten äldreomsorg Semestervikarier inom äldreomsorgen till Motala Kommun
Som semestervikarie kommer du att arbeta inom Äldreomsorgen (ÄO). Vi söker semestervikarier till hemtjänst, äldreboende, demensboende samt korttidsplatser för rehab. Behovet av semestervikarier är under v 29-32. Vi ser helst att du kan arbeta samtliga veckor. Behov kommer även finnas efter denna period. Anställningsperiod: 19/7-30/9-21 eller enligt överenskommelse. Schemalagd arbetstid dag, kväll, helg, natt. Inom äldreomsorgen arbetar vi utifrån den värdegrund som socialförvaltningens vision och verksamhetsidé beskriver. Inom varje enhet...
2021-07-19 2021-07-31
Motala kommun, Enhet Bergvalla Grundskollärare i Matematik. NO, Teknik, Musik och Idrott
Vi söker dig som är intresserad av att leda undervisning i årskurs 1 hösten 2021 på Bergvallaskolan. Det är ett tillfälle att få följa eleverna under flera år och att tillsammans med ytterligare en klasslärare ansvara för deras aktiva lärande och alla förekommande uppgifter som ingår i uppdraget som mentor. Vi söker dig med behörighet i Matematik, NO och Teknik. För att komplettera den andra klassläraren är det meriterande om du har behörighet i idrott, musik och Engelska. I arbetet ingår mentorskap och andra vanligt förekommande uppgifter ...
2021-07-16 2021-07-29
Motala kommun, Socialkontoret Administrativ samordnare
Arbetsuppgifterna som administrativ samordnare utgår från att vara socialsekreterarna i barn och ungdomsgruppen behjälplig med det administrativa arbetet och vanliga kontorsgöromål. Det omfattar bl.a. att skanna in handlingar, kopiera dokument, dokumentera vissa beslut samt skriva ut och sortera in handlingar till verksamhetssystemet, hantera administration i samband med begäran om utlämnande av dokument och vissa utbetalningar etc. Arbetsuppgifterna innebär också en del telefonkontakter för att inhämta dokument, information, boka eller avboka...
2021-07-15 2021-08-09
Motala kommun, Socialkontoret Socialsekreterare för färdtjänst
Som färdtjänsthandläggare utreder och bedömer du rätt till färdtjänsttillstånd enligt lagen om färdtjänst, och rätt till riksfärdtjänst enligt lagen om riksfärdtjänst. I arbetet ingår bedömningar utifrån hembesök, läkarintyg, gällande praxis och riktlinjer samt Östgötatrafikens regelverk. I arbetsuppgifterna ingår även telefontid, samverkan med Östgötatrafiken samt professioner inom andra delar av socialförvaltningen. Färdtjänsthandläggningen hanteras av två heltidstjänster. Du kommer att ingå i en grupp med biståndshandläggare, avgiftshandlägg...
2021-07-12 2021-08-01
Motala kommun, Verksamhet Förskola Barnskötare 0-100% Område Öster
Har du ett brinnande intresse för barns utveckling och lärande? Är du öppen och nyfiken på barnens behov och unika förmåga? Då är du rätt person för oss! Du förväntas att kunna börja arbeta med kort varsel olika tider under förskolornas öppettider som är kl. 06,00-18,00. Vi söker Dig som vill vara med och utveckla förskolans verksamhet utifrån läroplanen. Du inspireras av barns nyfikenhet och kreativitet och ser såväl gruppens som miljöns betydelse för lärandet. Du har god förmåga att skapa relationer med både barn, föräldrar och arbetskam...
2021-07-12 2021-08-15
Motala kommun, Verksamhet Förskola Barnskötare 0-100% Område Söder,Väster,Centrum och Norr
Har du ett brinnande intresse för barns utveckling och lärande? Är du öppen och nyfiken på barnens behov och unika förmåga? Då är du rätt person för oss! Du förväntas att kunna börja arbeta med kort varsel olika tider under förskolornas öppettider som är kl. 06,00-18,00. Vi söker Dig som vill vara med och utveckla förskolans verksamhet utifrån läroplanen. Du inspireras av barns nyfikenhet och kreativitet och ser såväl gruppens som miljöns betydelse för lärandet. Du har god förmåga att skapa relationer med både barn, föräldrar och arbetskam...
2021-07-12 2021-08-15
Motala kommun, Verksamhet Grundskola/Särskola Rektor till Fågelsta och Karlslunds skolor
Tjänsten är förnärvarande förlagd till skolorna i Fåglesta och Karlslund. Ditt uppdrag blir att i nära samarbete med områdets övriga rektorer leda verksamheterna utifrån såväl nationella som kommunala styrdokument. Du får ett helhetsansvar för de verksamheter du ansvarar för vilket innefattar ekonomi, personal, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling. I dessa arbetsuppgifter ingår bl.a. att genom ett systematiskt kvalitetsarbete analysera, utveckla och leda skolornas dagliga verksamhet mot uppsatta mål och resultat. Att leda, stötta och entusias...
2021-07-12 2021-08-10
Motala kommun, Enhet Godegård Slöjdlärare åk 3-6 30%
Tydliga mål, höga förväntningar och arbetsglädje är för oss självklara utgångspunkter. Du kommer undervisa i trä/metall i åk 3-6 på Tjällmo och Godegårds skolor. Vi ser att du fungerar bra i samspel med elever och kollegor. Du är självständig, initiativrik och målinriktad. Du ser kollegialt lärande som en förutsättning för elevers utveckling och att du ser fram emot att arbeta tillsammans i team, mot gemensamma mål och fokus på eleverna. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
2021-07-09 2021-08-12
Motala kommun, IT Systemtekniker
En stor del av arbetet kommer initialt att inriktas på att stödja den pågående utvecklingen av informationshantering och e-arkiv. Informationen som ska arkiveras finns i förvaltningarnas verksamhetssystem, på digitala lagringsytor och på mobila enheter. Detta innebär bland annat att du som systemtekniker ansvarar för den tekniska lösningen för förvaltningarnas leveranser till e-arkivet. Du arbetar med att möjliggöra paketering och kvalitetssäkring av data, informationstransformering till bevarandeformat samt för inläsning i e-arkivet. Arbetet s...
2021-07-09 2021-08-09
Motala kommun, Socialkontoret Socialsekreterare Omsorg SoL (1-2 vik)
Som socialsekreterare i omsorg SoL bedömer du behov av bistånd enligt socialtjänstlagen och du arbetar utifrån en helhetssyn med individens behov i centrum (IBIC), samt uppföljning av dessa. I arbetsuppgifterna ingår även telefontid, samverkan med slutenvård samt ytterligare samverkan både internt och externt. Du kommer att arbeta i ett team, ha kollegor, en 1:e socialsekreterare samt en chef som stöd i ditt arbete. Gruppen består av tio socialsekreterare som handlägger ärenden enligt socialtjänstlagen, två färdtjänsthandläggare, en placeringsa...
2021-07-05 2021-08-01
Motala kommun, Administration Överförmyndarhandläggare
Som anställd på överförmyndarkansliet är du delaktig i ett viktigt samhällsuppdrag - att skydda personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt eller sköta sin ekonomi. Du kommer att ingå i en grupp av engagerade medarbetare med olika personligheter och kompetenser och du kommer att erbjudas ett omväxlande arbete. Som överförmyndarhandläggare kommer du i huvudsak att arbeta med myndighetsutövning som innebär tillsyn och handläggning av ärenden som rör godmanskap, förvaltarskap och förmyndarskap enligt den lagstiftning som gäller. Det kan t...
2021-06-30 2021-08-13
Motala kommun, Enhet Fågelsta Skoldministratör 60 %
Du är ett stöd till rektor och personal i administrativa uppgifter för skolorna Fågelsta, Godegård och Karlslund. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av fakturahantering, arkivering, inrapportering av statistik, betyg och omdömen mm. Utöver det förekommer även arbete med hantering av nationella prov, beställningar och schemaläggning.
2021-06-29 2021-08-01
Motala kommun, Räddningstjänst Operativ chef till Räddningstjänsten
Som operativ chef leder du arbetet med att anpassa och utveckla Motala-Vadstena Räddningstjänst operativa arbete, rutiner och metoder. Du är direkt underställd räddningschefen och har personal- och budgetansvar för all operativ personal inom heltid och RiB-organisationen samt extern utbildningsverksamhet. Till din hjälp har du fyra arbetsledare på skift heltid och en samordnare för RiB/externutbildning. I dina arbetsuppgifter kommer det bland annat ingå att fortsätta utveckla verksamheten tillsammans med medarbetarna. Du kommer att ingå i en ...
2021-06-28 2021-08-22
Motala kommun, Enhet Ekenässkolan Specialpedagog tal och språk med försteläraruppdrag, Ekenässkolan
Som specialpedagog tal och språk med försteläraruppdrag arbetar du nära rektor med det systematiska kvalitetsarbetet med fokus på elevstöd och handledning både enskilt och kollegialt av undervisning som möter alla elevers behov. Du leder de regelbundna elevhälsomötena tillsammans med rektor, där lärare och elevhälsa möts för att förebygga och främja hälsa och lärande hos eleverna. Du ansvarar för att kalla till elevmöten och uppföljningsmöten, hålla kontakt med externa stödinsatser som barn och ungdomspsykiatri och socialtjänst samt dokumenter...
2021-06-28 2021-08-06
Motala kommun, Assistans/LSS boende Personlig assistent till en aktiv kille med autism
En kille i 30 års åldern med autism boendes i Motala söker en assistent som kan ge honom det stöd i vardagen han behöver för att kunna leva som alla andra. En glad och positiv kille som gillar att promenera och cykla. Han har ett stort behov av stöd och service i sin dagliga livsföring, därför är det mycket viktigt med rutiner och struktur. Arbetsuppgifterna innebär att hjälpa och stötta denna kille med allt som rör den dagliga omvårdnaden så som personlig hygien, klädsel, laga mat osv. Du som personal stöttar också honom i att ta hand om sitt...
2021-06-28 2021-08-01