Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Motala kommun, Enhet Skolgårda 7-9 Speciallärare åk 7-9 80-100%
2021-10-20 2021-11-02
Motala kommun, Enhet Fornåsa/Klockrike Lärare i fritidshem 80%, Fornåsa skola
Som lärare i fritidshem har du ditt huvuduppdrag på fritidshemmet. Här planerar, genomför och utvärderar du verksamheten tillsammans med dina kollegor. Viss del av dagen är riktad mot skolan. Det kan handla om att ansvara för rastaktiviteter eller vara resurs i en klass.
2021-10-20 2021-11-03
Motala kommun, Enhet Godegård Lärare i fritidshem (vik)
Nu söker vi en lärare i fritidshem med inriktning musik, trä & metallslöjd och idrott & hälsa till Godegårds skola. I uppdraget ingår huvudansvar för skolans fritidshem, undervisning i åk 3-6 samt arbete som resurs i klass. Din kompetens som lärare är viktig i arbetet med elevernas trygghet och inflytande som skolan bedriver. I uppdraget ingår också stöd till elev med diabetes. Vi erbjuder dig en väl inarbetad organisation med möjlighet till bra kollegehandledning.
2021-10-18 2021-11-01
Motala kommun, Kök 4 Måltidsbiträde Timvikarie
Arbete på uppkomna vikariat som bokats via TimePool. Medverka i matlagning, viss varubeställning, servering, diskning & städning.
2021-10-18 2021-11-01
Motala kommun, Verk Automationsingenjör
Arbetsuppgifterna innebär förebyggande underhåll, djupare felsökning, felanalyser och modifiering av befintliga system och utrustningar samt medverka i investeringsprojekt. Arbete i SCADA-systemet VA-Operatör samt i olika PLC-system såsom ABB med flera, ingår i tjänsten. Du som är intresserad och har erfarenhet av felsökning i styrsystem, PLC-programmering, kan läsa och tolka kretsscheman, kunskap om driftövervakningssystem (SCADA) och datakommunikation samt god datorvana men även en vana att hantera verktyg och mätinstrument, kommer att känna ...
2021-10-18 2021-11-01
Motala kommun, Förskoleenhet Slottet Förskollärare, (vik)
Nu söker vi Dig som är utbildad förskollärare! Har du ett brinnande intresse för barns utveckling och lärande? Ser du barngruppens och varje barns unika förmågor? Är du öppen och nyfiken och vill vara med och skapa morgondagens samhälle, i samverkan med barn, föräldrar och arbetskamrater? Då är du rätt person för oss! Vi söker Dig som vill vara med och utveckla förskolans verksamhet utifrån Förskolans läroplan. Du inspireras av barns nyfikenhet och kreativitet och ser såväl gruppens som miljöns betydelse för lärandet. Du är kreativ och...
2021-10-18 2021-11-01
Motala kommun, Enhet Särskolan Elevassistent till grundsärskolan 1-9 (visstidsanställning)
Som elevassistent i grundsärskolan 1-9 arbetar du med elev i grupp eller enskilt. Du stödjer elever i deras lärande med uppgifter som pedagogisk ansvarig lärare utformat. Du ansvarar för elevers omvårdnad utifrån elevens behov. Arbetet innebär att ingå i ett team som arbetar tillsammans för att barnet ska uppnå sin fulla utveckling. Arbetet kan innebära en del lyft och enskilt arbete med elev. Du följer elevernas hela skoldag. Vi arbetar enligt förhållningssättet lågaffektivt bemötande.
2021-10-15 2021-10-25
Motala kommun, Gymnasiesärskola Elevassistent vikariat 80% Gymnasiesärskolan Platengymnasiet
Arbete på gymnasiesärskolan med elever med olika fysiska och psykiska funktionsvariationer och diagnoser inom autismspektrat. Arbete med att hjälpa elever att strukturera skolarbete och bygga upp bra sociala relationer. På gymnasiesärskolan arbetar vi i team kring eleverna. Teamen består av både lärare och elevassistenter.
2021-10-15 2021-10-29
Motala kommun, Enhet Zederslund Lärare matematik 7-9 vikariat 60-70%
Undervisning i matematik i åk 7, 8 och 9 under ordinarie befattningshavares frånvaro. Omfattningen av tjänsten kommer vara runt 60-70%.
2021-10-15 2021-10-29
Motala kommun, Hemsjukvård Sjuksköterska, särskilt boende
Vi erbjuder nu ett omväxlande, ansvarsfullt och spännande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetet som sjuksköterska på särskilt boende innebär att du självständigt bedömer, planerar, organiserar och utför medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser samt följer upp de insatser du utfört. Arbetet är mycket omväxlande med ett varierande och ibland högt tempo som innebär att du är kreativ samt har förmåga att fatta snabba beslut. Som sjuksköterska arbetar du med allt från enklare medicinska insatser till mer avancerad medicinsk ut...
2021-10-15 2021-10-29
Motala kommun, Gymnasiesärskola Lärare i Bild och Engelska 50%, gymnasiet
Undervisning i ämnena bild och engelska på gymnasiesärskolan, samt övriga uppgifter som ingår i läraruppdraget. På gymnasiesärskolan arbetar vi i arbetslag och ämneslag. Gymnasiesärskolan arbetar aktivt med Ung Företagsamhet, UF.
2021-10-15 2021-10-29
Motala kommun, Enhet Skolgårda 7-9 NO-lärare åk 7-9
Du kommer undervisa i ett eller flera av grundskolans NO-ämnen, biologi, kemi, fysik. I tjänsten ingår även mentorsuppdrag. Tillsammans med dina kollegor i NO-laget förväntas du driva undervisningen framåt.
2021-10-15 2021-10-29
Motala kommun, Förskoleenhet Kanalbanken Förskollärare
Du kommer ingå i ett arbetslag där ni tillsammans skapar goda förutsättningar för utbildningen på förskolan. Du ska leda dig själv och dina kollegor i ständig förändring där ni tillsammans får utvecklingen att gå framåt. Du är delaktig och leder processer i förskolan och även på andra förskolor inom enhet Kanalbanken. Du leder dig själv och dina kollegor på förskolan i utvecklings- och förändringsarbete tillsammans med rektor. Som förskollärare ansvarar du för att arbetet på hemvisten sker genom målstyrda processer som syftar till omsorg, utve...
2021-10-14 2021-10-28
Motala kommun, Förskoleenhet Kanalbanken Förskollärare, vikariat
Som förskollärare kommer du ingå i ett arbetslag där ni tillsammans skapar goda förutsättningar för utbildningen på förskolan. Du ska leda dig själv och dina kollegor i ständig förändring där ni tillsammans får utvecklingen att gå framåt. Du är delaktig och leder processer i förskolan. Som förskollärare ansvarar du för att arbetet sker genom målstyrda processer som syftar till omsorg, utveckling och lärande samt att förskolans värdegrund och uppdrag upprätthålls i arbetet. Du planerar, dokumenterar och utvärderar utbildningen utifrån individ-...
2021-10-14 2021-10-28
Motala kommun, Enhet Marieberg Grundskollärare trä och meltallslöjd 70-100% (visstid)
Till Mariebergsskolan 7-9 söker vi nu en lärare med behörighet att undervisa i trä och metall-slöjd 70% i kombination med 30% i svenska och SvA. I arbetet ingår mentorskap och sedvanliga lärararbetsuppgifter. Du har ett nära samarbete med ämneskollegor/årskurskollegor, skolans elevhälsa och ditt arbetslag.
2021-10-13 2021-10-27
Motala kommun, Förskoleenhet Sagosländan Förskollärare (vik)
Alla förekommande arbetsuppgifter enligt förskolans läroplan 2018. Du kommer tillsammans med kollega bilda ett pedagogiskt par som planerar, följer upp, utvärderar och analyserar, samt utvecklar och utforskar förskolans undervisning, lek och utbildning i ett projekterande arbetssätt tillsammans med barnen. Du har ett nära arbete med din barngrupp, men också samverkar med arbetslagets alla barngrupper och pedagoger.
2021-10-12 2021-10-26
Motala kommun, Planering och uppföljning Controller
Ditt uppdrag: • Du ger stöd till förvaltningens chefer i den ekonomiska planering och uppföljning. Det innebär arbete med budget, månadsuppföljning samt delårs- och årsbokslut. • Du är med och formar och utvecklar förvaltningens modeller för ekonomisk kontroll och styrning. • Du är en del i att utveckla våra gemensamma processer för planering och uppföljning i kommunen.
2021-10-12 2021-10-31
Motala kommun, Förskoleenhet Brinken Förskollärare (vik)
Förskolan Kärrbackens personallag består av barnskötare och förskollärare. Barngruppen är indelad i 2 avdelningar med utgångspunkt från barns behov, intresse och mognad. Som legitimerad förskollärare har du ansvaret för utbildning och undervisning i förskolan enligt Lpfö-18 och Skollagen. Du arbetar tillsammans med en kollega, barnskötare eller förskollärare, i så kallade pedagogiskt par under delar av dagen. Detta arbetssätt möjliggör arbete med barnen i mindre grupper. I utbildningen/undervisningen fokuserar vi för närvarande på AKK samt ...
2021-10-12 2021-10-25
Motala kommun, Enhet Godegård Elevassistent sökes till Tjällmo skola
Arbetet innebär bland annat att vara ett stöd för elev i undervisnings- och rastsituationer, samt att vara delaktig i att anpassa och tydliggöra undervisningen utifrån elevs behov. Kontakt och samarbete med vårdnadshavare och lärare ingår också i arbetsuppgifterna. I din roll som elevassistent är du en tydlig vuxen samt har ett genuint intresse för alla elevers lärande och utveckling. Tillsammans med dina kollegor i arbetslaget skapar du möjlighet för varje elev att utvecklas efter sin förmåga. Att samarbeta med kollegor ser du som en självklar...
2021-10-12 2021-10-26
Motala kommun, Förskoleenhet Boberg Förskollärare (Vikariat)
Nu söker vi Dig som tillfälligt vill bli en del av vårt arbetslag i Klockrike! Har du ett brinnande intresse för barns utveckling och lärande? Ser du barngruppens och varje barns unika förmågor? Är du öppen och nyfiken och vill vara med och skapa morgondagens samhälle, i samverkan med barn, föräldrar och arbetskamrater? Då är du rätt person för oss! Vi söker dig som vill vara med och utveckla förskolans verksamhet utifrån Förskolans läroplan. Du kommer att ingå i en personalgrupp som består av förskollärare och barnskötare, där ni till...
2021-10-11 2021-10-25
Motala kommun, Enhet Bergvalla Lärare i Fritidshem
Har du inställningen att det inte finns något pedagogiskt problem som det inte kan finnas rimliga lösningar på om bara tid och möda läggs på det? Är du en följsam person som vill att verksamheten möter elevens behov? Vi söker nu en Lärare i fritidshem som vill stimulera elevernas utveckling och lärande under hela skoldagen, samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Uppdraget är mångfasetterat och ställer krav på din förmåga att vara flexibel och klara av att hantera flera saker samtidigt då uppdraget innefattar både fritidshem och...
2021-10-11 2021-10-25
Motala kommun, Verksamhet Förskola Barnskötare 0-100% Område Norr
Du förväntas att kunna börja arbeta med kort varsel olika tider under förskolornas öppettider som är kl. 06,00-18,00. Vi söker Dig som vill vara med och utveckla förskolans verksamhet utifrån läroplanen. Du inspireras av barns nyfikenhet och kreativitet och ser såväl gruppens som miljöns betydelse för lärandet. Du har god förmåga att skapa relationer med både barn, föräldrar och arbetskamrater. Du är tydlig och samtidigt lyhörd i ditt sätt att kommunicera och har ett varmt och välkomnande bemötande. I samråd med dina kollegor har du förmågan at...
2021-10-08 2021-10-22
Motala kommun, Elevhälsan Skolsköterska 80%
Som skolsköterska arbetar du främst med förebyggande elevhälsoarbete genom hälsobesök, hälsokontroller och vaccinationer. Skolsköterskan har öppen mottagning för eleverna och bedriver hälsofrämjande arbete på såväl individ/ grupp som organisationsnivå. Arbete sker enligt de nationella riktlinjer som Socialstyrelsen anger i vägledningsdokument och lokala riktlinjer. Du är en del av elevhälsan och arbetar nära den pedagogiska verksamheten, enheternas rektorer och tvärprofessionellt inom elevhälsan där du ingår i elevhälsoteamet. Du samverkar även...
2021-10-08 2021-10-22
Motala kommun, Hemsjukvård Arbetsterapeut
I arbetet ingår att göra individuella funktionsbedömningar, utforma träning tillsammans med patienter och personal samt handleda och utbilda personal. Du kommer att förskriva och göra utprovning av hjälpmedel. Tillsammans med övriga personalgrupper kommer du att medverka i kvalitets- och utvecklingsarbete. Som arbetsterapeut i Motala kommun kan du också genomföra kognitiva utredningar, intygsskrivning i samband med ex bostadsanpassningar samt arbetsförmågebedömningar kopplat till försörjningsstödsprocessen.
2021-10-01 2021-10-25
Motala kommun, Enhet Hälla Grundskollärare 7-9 Ma/No/Tk
Du kommer att undervisa i Ma/No/Tk. Det kan även innebära undervisning i lite mindre grupper och med elever som har svårt att nå målen. Som lärare har du ansvar för planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av din undervisning. Du är ansvarig för bedömning och betygssättning.
2021-09-30 2021-10-28