Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Motala kommun, Enhet Södra skolan F-6 Grundskollärare åk 3, 60%
Undervisning i åk 3 samt till yrket förekommande arbetsuppgifter.
2021-01-14 2021-01-27
Motala kommun, IT Digitaliseringsledare-IT (IT-nära förvaltningsledare)
Som Digitaliseringsledare-IT tillhör du IT-enheten och har nära samarbete med övriga inom IT-enheten men även med digitaliseringsledare, verksamhetsutvecklare och systemspecialister ute i våra förvaltningar. Motala kommuns systemförvaltningsmodell baseras på valda delar av modellen pm3. Hos oss har du kundfokus och är verksamheternas motpart hos IT. Du leder, styr och koordinerar såväl förvaltnings- som utvecklingsaktiviteter för att säkra IT:s service och leveranser. I din roll arbetar du nära din/dina motparter som är Digitaliseringsledare i...
2021-01-13 2021-01-31
Motala kommun, Enhet Marieberg Lärare i fritidshem
Du är en del i det pedagogiska arbetet med att göra utbildningen tillgänglig för alla elever. Ditt fokus kommer att vara på undervisning i fritidshem utifrån läroplanen. Viss del av tjänsten kan innebära att vara resurslärare under förmiddagstid. Ge eleverna en varierad undervisning, där eleverna ges möjlighet att vara delaktiga och arbeta på olika sätt utifrån olika behov för att utvecklas så långt det är möjligt mot utbildningens mål. Tillsammans med arbetslaget ansvara för planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter på fritid...
2021-01-13 2021-01-27
Motala kommun, Förskoleenhet Fålehagen Förskollärare, vik
Förskolan har 40 barn inskrivna och arbetar med yngre- och äldre barn samt i tvärgrupper för att kunna ge barnen de bästa förutsättningar för lek, utveckling och lärande. Arbetslaget utvecklar utbildningen med hjälp av systematiskt kvalitetsarbete och det finns en utvecklingsledare med ett tydligt uppdrag. Ht-19 startade vi upp arbetet med pedagogiska par, vilket möjliggör undervisning med barnen i mindre grupper delar av dagen. Du arbetar tillsammans med en förskollärare eller barnskötare i det pedagogiska paret. I utbildningen fokuserar vi ...
2021-01-13 2021-01-26
Motala kommun, Verksamhet Förskola Barnskötare 0-100% Område Centrum
Vi söker timvikarier som ska vikariera i samband med planerade ledigheter och akut frånvaro på förskolorna inom område Centrum. Har du ett brinnande intresse för barns utveckling och lärande? Är du öppen och nyfiken på barnens behov och unika förmåga? Då är du rätt person för oss! Du förväntas att kunna börja arbeta med kort varsel olika tider under förskolornas öppettider, kl. 06,00-18,00. Du kommer att ingå i en personalgrupp där ni tillsammans kompletterar och inspirerar varandra. Du vill vara med och utveckla förskolans verksamhet uti...
2021-01-12 2021-01-24
Motala kommun, Förskoleenhet Baltzar Förskollärare Förskolan Vättern, Vikariat
Tjänsten är på 50-75% tom juni 2021 med möjlighet till förlängning.
2021-01-12 2021-02-01
Motala kommun, Socialförvaltningen Verksamhetschef Äldreomsorg
Som verksamhetschef har du tillsammans med en kollega det övergripande ansvaret för kommunens utförarverksamhet när det gäller egenregins äldreomsorg och du har själv ansvaret för en del av verksamheten. Du ingår i socialförvaltningens ledningsgrupp och du har det direkta ledningsansvaret för enhetscheferna som arbetar inom ditt område. Din chef är socialdirektören. Socialförvaltningen står inför utmaningar nu och framåt som kräver samarbete och verksamhetsutveckling. Verksamhetsutveckling drivs främst i den ordinarie verksamheten och delaktig...
2021-01-11 2021-01-29
Motala kommun, Enhet Södra skolan 7-9 Lärare i spanska och engelska, åk 6-9
Undervisning i spanska och engelska i årskurserna 6-9. Förutom undervisning ingår arbete i ämnes- och arbetslag. I tjänsten ingår även mentorskap för en grupp elever som du tar ett aktivt ansvar för. Som mentor har du även en mentorskollega som du samarbetar med kring den klass där Ni bägge gemensamt är mentorer. För övrigt ingår för lärare sedvanliga arbetsuppgifter. Som lärare har du ansvar för planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av din undervisning. Du är ansvarig för bedömning och betygssättning.
2021-01-07 2021-01-20
Motala kommun, Socialkontoret Socialsekreterare LSS och socialpsykiatri (vik)
Som socialsekreterare LSS och socialpsykiatri ingår du i en grupp med sju handläggare, en placeringssamordnare samt en 1:e socialsekreterare som har uppgift att leda och fördela det dagliga arbetet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att utreda och bedöma rätt till LSS-insatser samt behov av stöd inom socialpsykiatrin (SoL). Gruppen arbetar för närvarande i två team, och har en socialsekreterare som enbart arbetar med uppföljningar. Tjänsten avser ett vikariat.
2021-01-05 2021-01-17
Motala kommun, Socialkontoret Socialsekreterare Omsorg SoL (2 vik)
Som socialsekreterare i omsorg SoL bedömer du behov av bistånd enligt socialtjänstlagen och du arbetar utifrån en helhetssyn med individens behov i centrum (IBIC), samt uppföljning av dessa. I arbetsuppgifterna ingår även telefontid, samverkan med slutenvård samt ytterligare samv...
2021-01-05 2021-01-17
Motala kommun, Socialkontoret Socialsekreterare Omsorg SoL
Som socialsekreterare i omsorg SoL bedömer du behov av bistånd enligt socialtjänstlagen och du arbetar utifrån en helhetssyn med individens behov i centrum (IBIC), samt uppföljning av dessa. I arbetsuppgifterna ingår även telefontid, samverkan med slutenvård samt ytterligare samverkan både internt och externt. Du kommer att arbeta i ett team, ha kollegor, en 1:e socialsekreterare samt en chef som stöd i ditt arbete. Gruppen består av tio socialsekreterare som handlägger ärenden enligt socialtjänstlagen, två färdtjänsthandläggare, en placeringsa...
2021-01-05 2021-01-17
Motala kommun, Förskoleenhet Charlottenborg Barnskötare pool 85%, vik
Har du ett brinnande intresse för barns utveckling och lärande? Är du öppen och nyfiken på barnens behov och unika förmåga? Då är du rätt person för oss! Vi söker Dig som vill vara med och utveckla förskolans verksamhet utifrån Förskolans läroplan. Du inspireras av barns nyfikenhet och kreativitet och ser såväl gruppens som miljöns betydelse för lärandet. Du har god förmåga att skapa relationer med både barn, föräldrar och arbetskamrater. Du är tydlig och samtidigt lyhörd i ditt sätt att kommunicera och har ett varmt och välkomnande bemötan...
2021-01-04 2021-01-17
Motala kommun, Planering och uppföljning Controller
Du arbetar i ett team där ni tillsammans ger stöd till förvaltningens chefer i planerings- och uppföljningsprocessen. Arbetet innebär bland annat att stödja förvaltningens chefer och ledning med: - Kontinuerlig uppföljning, analys och prognos. - Tertialrapport, delårsrapport och årsredovisning. - Budget och övrigt planeringsarbete - Modeller för finansiering, resursfördelning och ekonomistyrning Du deltar också tillsammans med hela planerings- och uppföljningsenheten i att utveckla våra gemensamma processer för planering och uppföljning i ko...
2020-12-21 2021-01-17
Motala kommun, Gemensam ledningsförvaltning Samordnare med projektledningsansvar till Servicecenter
Som Samordnare till Servicecenter kommer du att driva projektet kring utvecklingen av ett nytt kommungemensamt servicecenter. Du kommer sedan att leda och utveckla det dagliga arbetet i servicecenter kopplat till kommunens mål. I arbetsuppgifterna ingår det också att förmedla och driva frågor som utvecklar kommunens service och tillgänglighet. Vidare kommer du att vara ansvarig för upphandling och systemförvaltning av kommunens kundtjänstsystem.
2020-12-21 2021-01-17
Motala kommun, Enhet VIA Ekenäs Arbetsmarknadshandläggare
Vi söker arbetsmarknadshandläggare som arbetar med målgruppen arbetslösa i åldern 18-64 år och som är i behov av stöd för att komma in på arbetsmarknaden eller påbörja eller återgå i utbildning. Du tar emot och kartlägger behov hos de personer som blir anvisade till arbetsmarknadsenheten, matchar mot plats i arbetslag och praktikplatser i övrig kommunal verksamhet. Du stödjer, motiverar och följer upp, dokumenterar samt återrapporterar till anvisaren som oftast är arbetsförmedlingen eller socialtjänsten. Du utför flexibelt utformade stödinsat...
2020-12-17 2021-01-17
Motala kommun, Enhet Södra skolan F-6 Grundskollärare timvikarie
Vi söker nu 3 stycken timvikarier för lärare i samband med planerade ledigheter och akut frånvaro på F-9 på Södra Skolan. Vi söker dig som trivs med att arbeta med barn och ungdomar och känner dig bekväm i en undervisningssituation. Som timvikarie förväntas du att kunna börja arbeta med kort varsel när någon är ledig eller sjuk.
2020-12-17 2021-01-20
Motala kommun, Område 12 Administration och bemanning Semestervikarier inom vård och omsorg till Motala Kommun
Som semestervikarie kommer du att arbeta inom Sociala Resursverksamheten (SRV) eller Äldreomsorgen (ÄO). Vi söker semestervikarier till våra olika inriktningar inom LSS-boenden, personlig assistans, daglig verksamhet, korttidsverksamhet, psykiatriboenden, hemtjänst, äldreboende, demensboende samt korttidsplatser för rehab. Behovet av semestervikarier är under v 25-32. Vi ser helst att du kan arbeta under hela sommarperioden. Behov kan även finnas före och efter denna period. Anställningsperiod: 1/5-31/10-21 eller enligt överenskommelse. Sch...
2020-12-15 2021-06-13
Motala kommun, Enhet VIA Ekenäs Arbetsledare, bygg och renovering
Vi söker en arbetsledare till vårt arbetslag med inriktning Bygg och renovering. Arbetsmarknadsenheten Via Ekenäs erbjuder deltagare i arbetsmarknadsinsatser praktik i olika syften, arbetsträning och arbetsmarknadsanställningar inom en rad olika arbetsområden på enheten men också i övrig kommunal verksamhet. Du kommer att ha ansvar för ett arbetslag med ca 8 deltagare inom inriktningen Bygg och renovering. Uppdraget innebär att ta emot och handleda/arbetsleda deltagare på sin väg in på eller tillbaka till arbetsmarknaden. Tjänsten är en prakti...
2020-12-14 2021-01-17