Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Motala kommun, Enhet Kulturskolan Samordnare El Sistema 50%
2023-02-08 2023-02-28
Motala kommun, Enhet Hemtjänst Ekön Undersköterska till nystartad hemtjänstenhet
Vi arbetar dag/kväll och varannan helg. Din arbetsplats är hemma hos våra kunder och det är av vikt att du respekterar att du är i någons hem samt att du är noggrann, självständig, serviceinriktad och ansvarsfull. Vi lägger stor vikt vid brukarnas integritet och arbetar med att hela tiden ha individen i fokus. I arbetet ingår även delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter samt social dokumentation och aktivt arbete med genomförandeplaner.
2023-02-07 2023-05-31
Motala kommun, Måltid Resurskock till Måltidsverksamheten, 2 st
Som resurskock kommer du att ersätta någon som är sjuk eller ledig i våra kök. Storlek på kök varierar, i några kök arbetar man ensam. Arbetet innebär planering, förberedelse och tillagning av måltider samt efterarbete som disk och städning. Administrativa arbetsuppgifter som exempelvis beställningar förekommer. Arbetet är förlagt dagtid måndag till fredag. Du startar din arbetsdag i ett utgångskök om du inte är bokad i förväg till något annat kök.
2023-02-06 2023-02-26
Motala kommun, Utredning, stöd och tillstånd Gruppledare till Trygg hemgångsteamet
Som gruppledare för trygg hemgångsteamet leder och fördelar du arbetet, där ditt huvudansvar i teamet är undersköterskorna. Teamets uppdrag är att, i den enskildes hem, färdigställa utredningsunderlag till socialsekreterare som fattar beslut om framtida stöd- och hjälpinsats. Som gruppledare är ditt ansvar att leda och fördela arbetet inom teamet utifrån de ärenden som är aktuella, schemaplanera och fördela resurstid. Uppdraget innebär personal- och verksamhetsansvar, det övergripande budgetansvaret tillfaller din chef. Det är gruppledarens u...
2023-02-06 2023-02-16
Motala kommun, Verksamhet Förskola Barnskötare Timvikarier
Som timvikarie förväntas du att kunna börja arbeta med kort varsel olika tider under förskolornas öppettider som är kl. 06:00-18:00. Vi söker Dig som vill vara med och utveckla förskolans verksamhet utifrån Lpfö-18, förskolans läroplan. Du inspireras av barns nyfikenhet och kreativitet och ser såväl gruppens som miljöns betydelse för lärandet. Du har god förmåga att skapa relationer med både barn, vårdnadshavare och kollegor. Du är tydlig och samtidigt lyhörd i ditt sätt att kommunicera och har ett varmt och välkomnande bemötande. I samråd med ...
2023-02-03 2023-02-17
Motala kommun, Enhet Hemtjänst Brinken Undersköterska
Att tillsammans med kollegor i teamarbete ge god omvårdnad på ett respektfullt sätt. Du har ett gott bemötande och arbetar utifrån ett personcentrerat och jagstärkande förhållningssätt. Du stödjer den enskilde till att bevara och stärka den egna funktionsförmågan. Du arbetar utifrån individers genomförandeplaner och ev. åtgärdsplaner. Du bistår personer som har ett behovsprövat biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen samt på delegation utifrån Hälso- och sjukvårdslagen. Du har ett flexibelt och självständigt arbetssätt samt tar ansvar då d...
2023-02-02 2023-02-17
Motala kommun, Individ- och familjeomsorg Administrativ assistent inom individ- och familjeomsorg
Nu välkomnar vi en administrativ assistent som vill arbeta med varierande administrativa arbetsuppgifter i en stödjande funktion för socialsekreterare och chefer inom individ- och familjeomsorg. Den administrativa assistentrollen handlar bland annat om att tillgodose behov av administrativt stöd till socialsekreterare i utrednings och uppföljningsarbetet inom barn och unga. Som administratör får du en central och värdefull roll hos oss. Du kommer ingå i den administrativa gruppen, där du omges av erfarna och stöttande kollegor. Exempel på a...
2023-02-01 2023-02-15
Motala kommun, Förskoleenhet Husby Barnskötare Timvikarier Öster
Vi söker dig som med kort varsel kan arbeta som timvikarier vid ordinarie personals frånvaro på område Öster.
2023-02-01 2023-02-28
Motala kommun, Intern service Däckskiftare
Vi söker dig som vill hjälpa oss under en kort period med däckskifte av kommunens alla fordon. Du kommer arbeta under vägledning av en erfaren fordonsmekaniker. Då det är en tung arbetsuppgift är det viktigt att Du är i god fysisk form. På vår fordonsverkstad arbetar i dagsläget fyra reparatörer. Vi servar och reparerar småmaskiner, personbilar, tunga fordon, traktorer och grävmaskiner. Service av kommunens broar och VA-enhetens elverk är ytterligare uppgifter som verkstaden har.
2023-02-01 2023-02-15
Motala kommun, Individ- och familjeomsorg Socialsekreterare, Barn och ungdom
Barn och ungdomsgruppen handlägger ärende avseende barn och unga upp till 21 år. Medarbetarna i gruppen är organiserad utifrån tre olika uppdrag; Socialsekreterare - mottagning som aktualiserar ärenden och genomför förhandsbedömningar, Socialsekreterare - utredning som utreder behov av insatser utifrån ansökningar och anmälningar, Socialsekreterare - uppföljning som följer upp beviljade insatser så länge insatsen pågår och justerar insatsen vid behov. Då några av våra kollegor nu valt att gå vidare i sitt yrke söker vi nya medarbetare för fr...
2023-01-31 2023-02-14
Motala kommun, Socialförvaltningen Alkohol- och tobakshandläggare
Som alkohol- och tobakshandläggare handlägger du självständigt ansökningar och tillsynsärenden gällande serveringstillstånd och tobakstillstånd. Du utövar även tillsyn av folkölsförsäljning och försäljning av receptfria mediciner i butik. Arbete utanför ordinarie arbetstid förekommer i samband med tillsynsarbete. Du föredrar även ärenden för beslut i nämnd. Du ser till att uppföljning hanteras korrekt och deltar i att ta fram riktlinjer för området. I rollen ingår även ett förebyggande arbete där du bland annat ger information till både restau...
2023-01-31 2023-02-12
Motala kommun, Enhet Dansäter/Österstad Lärare i trä – och metallslöjd, Dansäterskolan/Bergvalla skolan
Utgångspunkten för dig som lärare är att arbeta med planering, undervisning, utvärdering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen. Arbetet sker både självständigt och i samarbete med kollegor där störst del av tjänsten är förlagd på Dansäterskolan där även mentorskap ingå mot elevgrupp. Du ser elevens hela skoldag som viktig och du samarbetar därför både med vårdnadshavare och kollegor kring eleven. Som en del i detta samarbetar även skolans och fritidshemmets verksamhet för att nå en högre måluppfyllelse och skapa bästa förutsättningar för v...
2023-01-31 2023-02-21
Motala kommun Bildningschef
I rollen som bildningschef ska du coacha och utveckla verksamhetscheferna i deras uppdrag för att nå framgång. Vi arbetar för hög måluppfyllelse, motiverande arbetsmiljö och ekonomi i balans. Du värnar om det kvalitetsarbete som utvecklats i förvaltningen och strävar efter att ta våra etablerade strukturer och processer vidare ännu ett steg, som en naturlig del i arbetet med systematiskt kvalitetsarbete. Du skapar förutsättningar för att verksamhetsområdena delar med sig av goda exempel som visar en öppenhet inför att lära av andra, och därmed...
2023-01-31 2023-02-28
Motala kommun, Enhet Hemtjänst Nykyrka Administrativ assistent till hemtjänsten
Nu välkomnar vi en administrativ assistent som vill arbeta med varierande administrativa arbetsuppgifter i en stödjande funktion för chefer och medarbetare inom äldreomsorgen. Den administrativa assistentrollen handlar om att tillgodose behov av administrativt stöd till chefer inom förvaltningens verksamhet i form av ekonomi-, personal- och allmän administration. Som administratör får du en central och värdefull roll hos oss! Exempel på arbetsuppgifter är: - Fakturahantering - Administration och inventering av material, arbetskläder, telefon...
2023-01-30 2023-02-13
Motala kommun, Utredning, stöd och tillstånd Enhetschefer till utredning, stöd och tillstånd (UST)
Verksamhetsgrenens huvuduppdrag är att utreda och bedöma rätt till stöd- och hjälpinsatser enligt SoL och LSS, tillstånd (exempelvis färdtjänst, försäljning av alkohol- och tobak) samt uppföljning. Vi söker nu två enhetschefer; en med enhetsinriktning äldre och personer med funktionsnedsättning, och en med inriktning mot alkohol- och tobaksenheten, LSS och socialpsykiatri. Området har tidigare allmänt tillhört socialtjänsten och grenas nu av till ett eget verksamhetsområde med en egen verksamhetschef. Som enhetschef är dina huvudsakliga arbets...
2023-01-30 2023-02-13
Motala kommun, Enhet Marieberg Grundskollärare i Trä- och metallslöjd, åk 3-6
Till Mariebergsskolan söker vi en lärare med behörighet i Trä- och metallslöjd. I arbetet ingår även mentorskap samt till yrket övrigt förekommande arbetsuppgifter. Du har ett nära samarbete med kollegor, skolans elevhälsa samt ditt arbetslag.
2023-01-30 2023-02-13
Motala kommun, Måltid Måltidsbiträde 50% förskolan Bergsätter
Förskolan Bergsätter är en enhet med 4 avdelningar och ca 80 barn. Här tillagas frukost, lunch & mellanmål. Du arbetar tillsammans med en kollega i köket. Du kommer medverka i matlagning, varubeställning, servering, diskning, städning och dokumentation enligt våra styrdokument
2023-01-30 2023-02-13
Motala kommun, Städ Städare
I arbetsuppgifterna ingår daglig städning på Södra skolan där underhållsstädning med kombiskurmaskin samt golvvård och storstädning ingår.
2023-01-27 2023-02-10
Motala kommun, Städ Städare
I arbetsuppgifterna ingår daglig städning på Platengymnasiet där underhållsstädning med kombiskurmaskin samt golvvård och storstädning ingår.
2023-01-27 2023-02-10
Motala kommun, Bryggan introduktionsenhet Modersmålslärare Kirundi, Kinyarwanda och franska (vikariat)
Du kommer i huvudsak arbeta med studiehandledning och modersmålsundervisning i grundskolan. I uppdraget ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera din modersmålsundervisning. Ditt arbete är mycket självständigt, men du kommer även ingå i ett arbetslag och därför ställs krav på god samarbetsförmåga och bra språkkunskaper i svenska (Svenska 3 eller motsvarande).
2023-01-27 2023-02-09
Motala kommun, Kök 4 Måltidsbiträde 50% förskolan Solsätter
Förskolan Solsätter är en enhet med 4 avdelningar och ca 80 barn. Här tillagas frukost, lunch & mellanmål. Du arbetar tillsammans med en kollega i köket. Du kommer medverka i matlagning, varubeställning, servering, diskning, städning och dokumentation enligt våra styrdokument.
2023-01-27 2023-02-09
Motala kommun, Gata & Park/Lantmäteri Förrättningslantmätare
Vi behöver rekrytera en förrättningslantmätare med intresse för Motalas samhällsutveckling. Du kommer att handlägga alla typer av lantmäteriförrättningar enligt fastighetsbildningslagen, anläggningslagen, ledningsrättslagen med flera lagstiftningar. Du arbetar med allt från utredning, samråd, sammanträden till beslut och registrering. I arbetsuppgifterna ingår även rådgivning och service, till både kommunen och allmänheten, i fastighetsrättsliga frågor. På lantmäterienheten har du tillgång till medarbetare med hög kompetens inom våra verksamhe...
2023-01-27 2023-02-17
Motala kommun HR-partner
I rollen som HR-partner har du tillsammans med ett HR-team ett kommunövergripande ansvar att leverera ett HR-stöd som karaktäriseras av resultat, tydlighet och professionalitet. Du levererar tillsammans med övriga HR-partners både operativt och strategiskt stöd inom hela HR-uppdraget, såsom arbetsrätt, arbetsmiljö, rehabilitering, lönefrågor, personalstatistik, rekrytering, kompetensförsörjning, ledarskap etc. Beroende på vilken erfarenhet du har med dig sedan tidigare så kan det finnas en möjlighet att utöver generalistrollen ha något fokusomr...
2023-01-25 2023-02-08
Motala kommun, Kommunikation Finsktalande kommunvägledare
Servicecenter är i ständig utveckling och det kommer du också att vara om du arbetar hos oss. Som kommunvägledare är du ansvarig för att kommunens kunder får en förstklassig service i form av information, rådgivning och viss handläggning, med stöd av flera olika IT-system. Du kommer aktivt medverka till att utveckla Servicecenter tillsammans med dina kollegor. Du arbetar i flera olika verksamhetssystem såsom ärendehantering, telefonisystem, kartsystem och liknande. Arbetsredskap är främst IT-baserade system tillsammans med telefoni. Du kommer ...
2023-01-24 2023-02-24
Motala kommun Fältsekreterare - sommarjobb med ungdomar
Vi söker nu sommarvikarier till fältverksamheten. Som fältsekreterare arbetar du främjande, förebyggande och uppsökande med målgruppen som är ungdomar mellan 10 och 20 år. Det innebär bland annat uppsökande arbete i offentliga ungdomsmiljöer, så som bland annat fritidsgårdar och i utomhusmiljöer, för att förhindra att ungdomar hamnar i drogberoende, kriminalitet eller fastnar i andra destruktiva mönster. Grunden i arbetet är att bygga relationer och skapa trygghet med och för de unga, vilket sker genom nära kontakt med samverkanspartners. Ar...
2023-01-24 2023-02-14
1 2 >