Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mörbylånga kommun, Kultur och fritid Handledare till Arbetslivscentrum
Vi söker nu dig som vill handleda/arbetsleda teamet på sex personer i det dagliga arbetet ute i kommunen. Arbetsuppgifterna består av att organisera och planera arbetet efter de uppdrag som du får via kontakter med berörda enheter inom kommunen. Du handleder och motiverar, både individuellt och i grupp. Under uppdraget har du löpande kontakt med Länsstyrelsen som är en samarbetspart.
2022-05-13 2022-05-27
Mörbylånga kommun, Utbildning Fritidspedagog med behörighet i bild
Inför läsåret 22/23 gör vi ytterligare en satsning på trygghet och studiero. Vi ser att den strukturerade rastverksamheten förebygger kränkningar och mobbning och ur ett jämställdhetsperspektiv får alla elever tillgång till den arena som skolgården är. Den pedagogledda rasten bidrar till trygghet, studiero, färre konflikter och ger eleverna möjlighet till större fokus på kunskapsinhämtning. Vi söker därför en driven fritidspedagog med behörighet att undervisa i bildämnet för år 4-6 som utöver undervisningsuppdraget vill arbeta med pedagogledd...
2022-05-13 2022-06-03
Mörbylånga kommun, Utbildning Speciallärare Färjestadens skola
När läsåret 22/23 startar i augusti 2022 kommer vi på lågstadiet på Färjestadens skola att arbeta i ett nytt organisationsperspektiv. Vi arbetar då fullt ut i ett F - 3 perspektiv där de fyra arbetslagen ansvarar för varsin årskurs. Därför förstärker vi vår organisation med ytterligare speciallärarkompetens. För att kunna möta upp elevernas behov genom hela skoldagen består arbetslagen av lärare med olika typer av kompetens och med olika ansvarsområden. Dels grundskollärare, dels lärare i fritidshem, samt speciallärare. Vi söker dig som är spe...
2022-05-13 2022-06-05
Mörbylånga kommun, Social omsorg Sommarjobb städ inom hemtjänst
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå i att utföra städ i ordinärt boende utifrån omsorgstagarens önskan och behov enligt biståndsbeslut, detta med kvalitet och gott bemötande i fokus. Även vissa enklare hemtjänstinsatser som matlagning, promenader, tvätt och bäddning kan förekomma vid behov. Du arbetar självständigt men ingår i ett team tillsammans med annan vårdpersonal. Arbetet är förlagt till vardagar dagtid. Skriv gärna vilket område du är intresserad av. Färjestaden eller Mörbylånga/Degerhamn. Vid frågor vänligen kontakta enhetschef An...
2022-05-13 2022-06-12
Mörbylånga kommun, Utbildning Heltidsmentor till Färjestadens högstadium
Färjestadens högstadium växer och vi behöver rekrytera ytterligare personal i vårt elevteam. Vi söker en heltidsmentor som brinner för ungdomar, utveckling och lärande! Som heltidsmentor har du en central roll i elevens och skolans arbete. Du arbetar elevnära och med stor relationell kompetens. Arbetet ställer höga krav på flexibilitet och du har stor frihet i dina uppdrag samtidigt som arbetet kräver struktur och kompetens kring administration i elevens skolgång. Som heltidsmentor arbetar du som en länk mellan eleven, hemmet och skolan och du...
2022-05-10 2022-05-29
Mörbylånga kommun, Kommunledning Chef för intern administration
Den interna administrationen är ett verksamhetsområde som arbetar övergripande med kommungemensamma frågor såsom ekonomi, HR/lön, system, logistik, säkerhet/beredskap, arkiv, utredningar, juridik, dataskydd, kommunikation och servicecenter. Som övergripande chef leder du det arbetet så att det går hand i hand med våra övriga verksamhetsområdens behov och kommunens kärnuppdrag. I rollen ingår också att leda arbetet med kommunfullmäktiges utvecklingsmål och även vara ett stöd i utvecklingsarbetet inom andra områden. Som exempel kan nämnas att l...
2022-05-09 2022-05-22
Mörbylånga kommun, Utbildning Speciallärare till anpassad lärmiljö på Färjestadens högstaduim
Färjestadens högstadium växer och vi behöver rekrytera ytterligare personal i vårt elevteam. Vi söker speciallärare/specialpedagog som vill bygga upp- och undervisa i vår anpassade lärmiljö. Vi söker dig med kompetens och engagemang för att hitta individuella lösningar med eleven i fokus. Vi söker dig som har förmåga att skapa goda relationer till elever och samtidigt hitta tydliga ramar och strukturer för lärande och individuell utveckling. Som speciallärare/specialpedagog i den anpassade lärmiljön ingår planering, undervisning, betygsättning...
2022-05-06 2022-05-29
Mörbylånga kommun, Utbildning Lärare till anpassad lärmiljö på Färjestadens högstadium
Färjestadens högstadium växer och vi behöver rekrytera ytterligare personal i vårt elevteam. Vi söker en lärare som vill bygga upp- och undervisa i vår anpassade lärmiljö. Vi söker dig med kompetens och engagemang för att hitta individuella lösningar med eleven i fokus. Vi söker dig som har förmåga att skapa goda relationer till elever och samtidigt hitta tydliga ramar och strukturer för lärande och individuell utveckling. Som lärare i den anpassade lärmiljön ingår planering, samverkan med skolans övriga lärare, undervisning, betygsättning och...
2022-05-06 2022-05-29
Mörbylånga Kommun Lärare i fritidshem
Som lärare i fritidshem hos oss ansvarar du tillsammans med ledning, kollegor och vårdnadshavare för att elever får trygghet, kunskaper och färdigheter av god kvalitet samt når målen enligt läroplanen. Du kommer ingå i arbetslaget för fritids och tillsammans med kollegorna har du ansvar för att planera, följa upp och analysera verksamheten så att eleverna når så långt som möjligt i sin egen utveckling. Du kommer vara en viktig person för eleverna och du skapar goda förutsättningar för varje elev att inhämta och utveckla kunskaper och värden. E...
2022-05-06 2022-05-22
Mörbylånga kommun, Social omsorg Undersköterskor Degerhamn – lägre heltidsmått, 31,66 timmars arbetsvecka med heltidslön!
Arbetet som undersköterska i hemtjänsten består av att ge vård och omsorg utifrån varje vårdtagares individuella behov. I dina uppgifter ingår omvårdnad, hjälp i hemmet med allt ifrån matlagning till tvätt och städ. Att arbeta i hemtjänsten innebär ett omväxlande arbete där den ena dagen inte är den andra lik. Du är spindeln i nätet och gör tillsammans med dina kollegor stor skillnad för dem vi finns till för. Det är viktigt att du kan samarbeta och kommunicera med dina kollegor för att ge bästa omsorgen till våra vårdtagare. Att göra dagarna m...
2022-05-06 2022-05-29
Mörbylånga kommun, Utbildning Musiklärare - Färjestadens skola
Vi söker en driven och strukturerad musiklärare som vill arbeta med undervisning, utvecklingsarbete och kollegialt lärande. Du kommer att arbeta på mellanstadiet samt högstadiet på Färjestadens skola. I dina arbetsuppgifter ingår att planera, genomföra, utvärdera och dokumentera undervisning enskilt och tillsammans med dina kollegor. Vi ställer således höga krav på dina förmågor till samarbete, att vara en del av en helhet. Men också dina förmågor att höja din omgivning, Vidare så har du lätt att anpassa dig och kan bibehålla fokus när förutsät...
2022-05-06 2022-05-29
Mörbylånga kommun, Social omsorg Undersköterskor till hemtjänst Väster i Färjestaden
Arbetet som undersköterska i hemtjänsten består av att ge vård och omsorg utifrån varje vårdtagares individuella behov. I dina uppgifter ingår omvårdnad, hjälp i hemmet med allt ifrån matlagning till tvätt och städ. Som medarbetare hos oss har du inflytande och ansvar. Vi kommer frångå det traditionellt sättet med inloggning och specifika tider. Istället kommer du vara en naturlig del i den dagliga planeringen där du tillsammans med kollegor och omsorgstagare planerar arbetet ihop. Vi håller just nu på att all personal ska gå och genomföra Sv...
2022-05-06 2022-05-27
Mörbylånga kommun, Social omsorg Uska/Omsorgsassistent Bemanningsenheten
Vi söker medarbetare till Mörbylånga kommuns Bemanningsenhet. Arbete i Bemanningsenheten innefattar vård- och omvårdnadsarbete inom äldreomsorg fördelat på fyra särskilda boenden och sex hemtjänstdistrikt, eller vård- och omvårdnadsarbete inom OFV. Arbetet innefattar även HSL-uppgifter på delegation. I Bemanningsenheten arbetar du i samtliga av kommunens verksamheter inom vård och omsorg, vilket innebär att du kommer att arbeta i hela Mörbylånga kommun. Du bör ha förmåga till stor flexibilitet och anpassningsförmåga då du arbetar på flera enh...
2022-05-05 2022-05-25
Mörbylånga kommun, Utbildning Förskollärare till Mörbylånga kommun
Som förskollärare ansvarar du för att leda, planera, dokumentera och utvärdera verksamheten tillsammans med övriga i arbetslaget. Du utvecklar och utformar den pedagogiska verksamheten med dina kollegor så att alla barn kan utveckla sitt allra bästa jag. Du arbetar tillsammans med övriga i arbetslaget för att skapa en trygg, lärorik och rolig miljö för barnen. Vi utgår från varje barns förmåga att utvecklas där du stärker barnet genom att lyssna, stötta och uppmuntra.
2022-05-05 2022-05-26
Mörbylånga kommun, Utbildning Förskollärare förskolan Bärnstenen
Som förskollärare ansvarar du för att leda, planera, dokumentera och utvärdera verksamheten tillsammans med övriga i arbetslaget. Du utvecklar och utformar den pedagogiska verksamheten med dina kollegor så att alla barn kan utveckla sitt allra bästa jag. Du arbetar tillsammans med övriga i arbetslaget och andra kollegor på förskolan för att skapa en trygg, lärorik och rolig miljö för barnen. Du får gärna ha kunskap i digitala verktyg och/eller teckenspråk. Vi utgår från varje barns förmåga att utvecklas där du stärker barnet genom att lyssna, s...
2022-05-05 2022-05-23
Mörbylånga kommun, Utbildning Lärare 4-6 Glömminge skola
Som lärare hos oss ansvarar du tillsammans med ledning, kollegor och vårdnadshavare för att elever får trygghet, kunskaper och färdigheter av god kvalitet samt når målen enligt läroplanen. Du kommer att ingå i arbetslaget för åk 4-6 och tillsammans med kollegorna har du ansvar för att planera, följa upp och analysera verksamheten för att eleverna ska nå så långt som möjligt. Du kommer att vara en viktig person för dina elever och ska skapa goda förutsättningar för varje elev att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Du förväntas utöva en ...
2022-05-02 2022-05-16
Mörbylånga kommun, Utbildning Lärare åk 4-6 Gårdby skola
Arbetet innebär undervisning och mentorskap för elever i åk 4-6. Uppdraget vilar på formativt förhållningssätt, inkludering samt kollegialt lärande. Du kommer att ingå i arbetslaget för åk 4-6 och tillsammans med kollegorna har du ansvar för att planera, följa upp och analysera verksamheten för att eleverna ska nå så långt som möjligt. Vi söker dig som vill vara en viktig person för dina elever och som kan skapa goda förutsättningar för varje elev att inhämta och utveckla de kunskaper och värden som anges i skolans styrdokument. På Gårdby sko...
2022-04-29 2022-05-22
Mörbylånga kommun, Social omsorg Undersköterskor inriktning demens Särskilt boende Rönningegården
I ditt arbete ingår att upprätta individuella genomförandeplaner och social dokumentation. Vi arbetar målinriktat med nationella register såsom BPSD och Senior Alert. Som undersköterska i Mörbylånga kommun arbetar du med att skapa livskvalitet, detta genom personcentrerad omvårdnad och ett hälsofrämjande förhållningssätt. Arbetet utgår från de genomförandeplaner som är upprättade i samråd med de boende. I arbetet ingår att kunna utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter, vissa serviceuppgifter som till exempel tvätt och städ samt att medv...
2022-04-20 2022-05-30
Mörbylånga kommun, Taxefinansierad verksamhet Driftchef
Som driftchef kommer din utgångspunkt vara VA/Fjärrvärmeavdelningen i Mörbylånga. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att ansvara för kommunens VA- och fjärrvärmeverk. Avdelningen består av 9 medarbetare som du har personalansvar för. Du ingår i verksamhetens ledningsgrupp och rapporterar direkt till taxefinansieringschefen. I rollen som Driftchef ingår det bland annat att: • Leda och fördela det dagliga arbetet tillsammans med driftingenjör • Säkerställa att anläggningarna är i ett gott skick • Säkerställa att dricksvattnet uppfyller ställ...
2022-04-20 2022-05-22
Mörbylånga kommun, Kommunledning Säkerhetsskyddssamordnare
Vi söker en säkerhetsskyddssamordnare vars huvudsakliga inriktning kommer att vara utveckla kommunens systematiska säkerhetsskyddsarbete. I tjänsten ingår samtliga delar i säkerhetsskyddet såsom informationssäkerhet, fysiska säkerhet och personsäkerhet. Du är en god relationsbyggare och tycker om att ge stöd och råd i säkerhetsfrågor till våra chefer. Du kommer att jobba nära kommunens beredskapssamordnare och hållbarhetsstrateg och inneha uppdraget som säkerhetsskyddschef.
2022-04-19 2022-05-25
Mörbylånga kommun, Social omsorg Sommarjobb inom Omsorgen om funktionsvariation
Omsorg om personer med funktionsvariation (OFV) Inom OFV finns möjlighet att arbeta med Personlig assistans, på gruppbostad/servicebostad samt daglig verksamhet. Vi arbetar för att personer med funktionsvariation ges möjlighet att leva och bo självständigt. I arbetsuppgifterna ingår exempelvis att stötta och hjälpa till med personlig hygien, inköp, städ, tvätt, matlagning, mm i respektive brukares lägenheter. Möjlighet finns även att arbeta inom vår korttidsenhet för barn och ungdom med olika funktionsnedsättningar, där verksamheten främst är s...
2022-01-13 2022-06-12
Mörbylånga kommun, Social omsorg Sommarjobb undersköterska/vårdbiträde äldreomsorg- Särskilt boende
Särskilt boende är ett samlingsnamn för det boende som är aktuellt för en person när behov av vård och omsorg är så stort att det inte längre kan tillgodoses i det egna hemmet. Du kommer att arbeta med omvårdnads- och serviceuppgifter, vilka innebär dagligt stöd och hjälp i de äldres vardag, både fysiskt, psykiskt och socialt. Vi har fyra särskilda boenden i kommunen och arbetar utifrån individuellt anpassade genomförandeplaner med fokus på att skapa ett innehåll i dagen för våra brukare. Efter bedömning av sjuksköterska ges delegering för läke...
2022-01-13 2022-06-22
Mörbylånga kommun, Social omsorg Sommarjobb Undersköterska/vårdbiträde Hemtjänst
I hemtjänst hjälper du personer i hemmet med exempelvis inköp, städ, tvätt, matlagning och intim hygien personlig omvårdnad. Vi arbetar utifrån individuellt anpassade genomförandeplaner med fokus på att skapa ett innehåll i dagen för våra brukare. Efter bedömning av sjuksköterska ges delegering för läkemedel. I arbetet ingår viss dokumentation vilket innebär att du måste ha datorvana samt kunna uttrycka dig på svenska i både tal och skrift. Hemtjänsten är uppdelad på flera geografiska områden och kombinationstjänster kan bli aktuella. Körkort k...
2022-01-13 2022-06-22