Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mölndals stad, Kultur- och fritidsförvaltningen Kultursamordnare
Mölndals stad söker nu en kultursamordnare med fokus på föreningar och vuxna/äldre. Du som blir vår kultursamordnare får en mycket viktig roll i att främja och utveckla kulturlivet och våra samarbeten med föreningsliv, studieförbund och andra kulturaktörer. Som kultursamordnare kommer du att ansvara för att stödja och främja föreningsliv och kulturaktörer i deras arbete att skapa ett livaktigt kulturutbud i staden. I uppdraget ingår att vara möjliggörare och stödja föreningsliv och kulturutövare i publikutvecklingsfrågor. Du har också ansvar...
2023-03-20 2023-04-09
Mölndals stad, Utbildningsförvaltningen Frisörlärare till Campus Mölndal
Som lärare har du ansvar för att bedriva undervisning, elevuppföljning och betygsättning. Många av dina elever läser svenskaspråket samtidigt som de läser till yrket på gymnasial nivå. Du kommer därför att arbeta nära en lärare i svenska som andraspråk där du har en viktig och bärande roll. Vi söker därför dig som har erfarenhet från integrerad undervisning och har ett genuint intresse för detta arbetssätt. I jobbet ingår att planera, genomföra samt följa upp undervisningen av våra vuxenstuderande. Du arbetar även ihop med en utbildningsledare ...
2023-03-20 2023-04-16
Mölndals stad, Skolförvaltningen Grundlärare med inriktning fritidshem
Du ska ansvara för planering av utbildning i fritidshemmet, tillsammans med kollegor. Vidare ska du sedan göra utbildningen tillgänglig genom att möta olika behov. Du ska genomföra och utvärdera samt analysera utbildningen. Under skoldagen är du del av ett arbetslag som ansvarar för en årskurs och under fritidshemstiden är du en viktig del av arbetslaget på fritidshemmet.
2023-03-18 2023-04-03
Mölndals stad, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Samordnare till Mini-Maria Västra
Som samordnare på Mini-Maria kan vi erbjuda dig ett varierande och utvecklande arbete. Du kommer att få vara med att utveckla Mini-Maria Västra till en tillgänglig mottagning för ungdomar och deras närstående. Ditt ansvar blir att koordinera verksamheten med dess olika mottagningar. Du kommer att få arbeta som språkrör och bärare av frågor mellan teamen och mottagningarna, synkronisera verksamheten tillsammans med styrgruppen samt leda viss metodutveckling. Tillsammans med teamen upparbeta samverkan med vårdgrannar för att underlätta det utåt...
2023-03-16 2023-04-09
Mölndals stad, Skolförvaltningen Vi söker förskollärare till Krokslätts förskolor
Vi söker dig som har erfarenhet av och/eller har ett genuint intresse och nyfikenhet inför att arbeta utifrån relationellt förhållningssätt. På våra förskolor vill vi att varje barn skall mötas utifrån sina egna förutsättningar, behov och intressen. Vi arbetar aktivt med reflektion och dokumentation genom en levande verksamhetsplan som i sin tur leder fram till olika projekt. Vår övertygelse är att det är processen som är viktig och det kollektiva lärandet står i fokus. Förskolorna i Mölndal arbetar medvetet med barns språkutveckling genom Språ...
2023-03-14 2023-04-02
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Vi söker sommarvikarier till trygg hemgång och korttidsenhet!
Vi söker dig som vill arbeta som sommarvikarie inom vård- och omsorgsförvaltningen. Du får möjlighet till ett spännande arbete med variation på någon av våra enheter. Som vikarie i sommar får du chansen att arbeta på ett fast schema under semesterperioden. Inom förvaltningen arbetar vi aktivt för allas arbetsmiljö och skapar förutsättningar för att du ska känna glädje och trivsel i arbetet varje dag. Om du blir en av oss erbjuder vi dig dessutom en lugn och trygg introduktion. Trygg hemgång är en tillfällig insats efter sjukhusvistelse för at...
2023-03-14 2023-06-30
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Vi söker sommarvikarier till socialpsykiatrin!
Vi söker dig som vill arbeta som sommarvikarie inom vård- och omsorgsförvaltningen. Du får möjlighet till ett spännande arbete med variation på någon av våra enheter. Som vikarie i sommar får du chansen att arbeta på ett fast schema under semesterperioden. Inom förvaltningen arbetar vi aktivt för allas arbetsmiljö och skapar förutsättningar för att du ska känna glädje och trivsel i arbetet varje dag. Om du blir en av oss erbjuder vi dig dessutom en lugn och trygg introduktion. Som semestervikarie inom socialpsykiatrin är du ett stöd till pers...
2023-03-14 2023-06-30
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Vi söker sommarvikarier till trygghetslarm och nattpatrull!
Vi söker dig som vill arbeta som sommarvikarie inom vård- och omsorgsförvaltningen. Du får möjlighet till ett spännande arbete med variation på någon av våra enheter. Som vikarie i sommar får du chansen att arbeta på ett fast schema under semesterperioden. Inom förvaltningen arbetar vi aktivt för allas arbetsmiljö och skapar förutsättningar för att du ska känna glädje och trivsel i arbetet varje dag. Om du blir en av oss erbjuder vi dig dessutom en lugn och trygg introduktion. Arbetet inom nattpatrull innebär att du ger stöd, vård och omsorg ...
2023-03-14 2023-06-30
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Vi söker sommarvikarier till LSS-boenden!
Vi söker dig som vill arbeta som sommarvikarie inom vård- och omsorgsförvaltningen. Du får möjlighet till ett spännande arbete med variation på någon av våra enheter. Som vikarie i sommar får du chansen att arbeta på ett fast schema under semesterperioden. Inom förvaltningen arbetar vi aktivt för allas arbetsmiljö och skapar förutsättningar för att du ska känna glädje och trivsel i arbetet varje dag. Om du blir en av oss erbjuder vi dig dessutom en lugn och trygg introduktion. Vi söker dig som vill jobba i grupp- och servicebostäder inom funk...
2023-03-14 2023-06-30
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Vi söker sommarvikarier till äldreboende!
Vi söker dig som vill arbeta som sommarvikarie inom vård- och omsorgsförvaltningen. Du får möjlighet till ett spännande arbete med variation på någon av våra enheter. Som vikarie i sommar får du chansen att arbeta på ett fast schema under semesterperioden. Du har ett genuint intresse för människor, att ge service och skapa trygghet samt glädje för äldre med demenssjukdom eller somatisk sjukdom. Du utgår ifrån varje individs behov och förutsättningar samt har en förmåga att prioritera dina arbetsuppgifter. Runt omkring dig har du ett fantastisk...
2023-03-14 2023-06-30
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Vi söker sommarvikarier till hemtjänsten!
Vi söker dig som vill arbeta som sommarvikarie inom vård- och omsorgsförvaltningen. Du får möjlighet till ett spännande arbete med variation i någon av våra hemtjänst-grupper. Som vikarie i sommar får du chansen att arbeta på ett fast schema under semesterperioden. Du har ett genuint intresse för människor, att ge service och skapa trygghet samt glädje för äldre med demenssjukdom eller somatisk sjukdom. Du utgår ifrån varje individs behov och förutsättningar samt har en förmåga att prioritera dina arbetsuppgifter. Runt omkring dig har du ett f...
2023-03-14 2023-06-30
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen VI söker sommarvikarier till daglig verksamhet!
Vi söker dig som vill arbeta som sommarvikarie inom vård- och omsorgsförvaltningen. Du får möjlighet till ett spännande arbete med variation på någon av våra enheter. Som vikarie i sommar får du chansen att arbeta på ett fast schema under semesterperioden. Inom förvaltningen arbetar vi aktivt för allas arbetsmiljö och skapar förutsättningar för att du ska känna glädje och trivsel i arbetet varje dag. Om du blir en av oss erbjuder vi dig dessutom en lugn och trygg introduktion. Inom daglig verksamhet är du till för personer med olika funktions...
2023-03-14 2023-06-30
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Vi söker sommarvikarier till personlig assistans!
Vi söker dig som vill arbeta som sommarvikarie inom vård- och omsorgsförvaltningen. Du får möjlighet till ett spännande arbete med variation på någon av våra enheter. Som vikarie i sommar får du chansen att arbeta på ett fast schema under semesterperioden. Inom förvaltningen arbetar vi aktivt för allas arbetsmiljö och skapar förutsättningar för att du ska känna glädje och trivsel i arbetet varje dag. Om du blir en av oss erbjuder vi dig dessutom en lugn och trygg introduktion. Som personlig assistent är du en persons stöd i vardagens alla sit...
2023-03-14 2023-06-30
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Vi söker sommarvikarier till korttidsverksamhet för barn och unga!
Vi söker dig som vill arbeta som sommarvikarie inom vård- och omsorgsförvaltningen. Du får möjlighet till ett spännande arbete med variation på någon av våra enheter. Som vikarie i sommar får du chansen att arbeta på ett fast schema under semesterperioden. Inom förvaltningen arbetar vi aktivt för allas arbetsmiljö och skapar förutsättningar för att du ska känna glädje och trivsel i arbetet varje dag. Om du blir en av oss erbjuder vi dig dessutom en lugn och trygg introduktion. Arbetet innebär att du tillsammans med övrig personal ger stöd och...
2023-03-14 2023-06-30
Mölndals stad, Skolförvaltningen Rektor till Katrinebergs och Broslätts förskolor
Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare och barnskötare i förskolan har du som rektor det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet. Detta innebär att i planering, uppföljning och utveckling av verksamheten ha lärandet i fokus och förmåga att etablera och utveckla relationer med barn, föräldrar och medarbetare. Som rektor i Mölndals stad har du personal- och ekonomiansvar samt ansvar för det systematiska arbetsmiljöarbetet på aktuell förskola men också ett ansvar fö...
2023-03-14 2023-04-02
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Socialsekreterare till Trygg Hemgång i Mölndal
I rollen som socialsekreterare hos Trygg Hemgång kommer du handlägga ärenden inom äldreomsorgen. Du bedömer behov av bistånd enligt socialtjänstlagen och du arbetar utifrån en helhetssyn med individens behov i centrum (IBIC). Du arbetar i ett tvärprofessionellt team där du dagligen stämmer av med sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Som socialsekreterare i teamet har du en viktig roll när det gäller att leverera god och säker omsorg till våra brukare. Du har en viktig roll i att planera, leda och följa upp bruk...
2023-03-13 2023-03-27
Mölndals stad, Skolförvaltningen Fässbergsskolan söker skoladministratör
Som administratör hos oss har du en central roll på skolan med mångsidiga och varierande arbetsuppgifter. Du kommer att stödja två rektorer i deras administrativa arbete. Du är skolan ansikte utåt och är en nyckelperson för såväl elever, vårdnadshavare som medarbetare. I dina arbetsuppgifter ingår exempelvis administrativ hantering av betyg och språkval. I personaladministration kommer du exempelvis arbeta med vikarieanskaffning, löneärenden och administration inom våra personalsystem. Inom ekonomi kommer du att vara ansvarig för bl.a. fakturah...
2023-03-13 2023-04-02
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Stödassistent sökes till daglig verksamhet
Daglig verksamhet enligt LSS riktar sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism samt personer med förvärvade hjärnskador. Som stödassistent inom daglig verksamhet är din uppgift att stötta brukarna till delaktighet i samhället och arbetslivet med utgångspunkt från varje enskilds förutsättning. Målet är att utifrån aktivitet och gemenskap skapa förutsättningar för individuellt växande. Du kommer att arbeta såväl självständigt som i team, tätt ihop med kollegor för att skapa en stimulerande och meningsfull arbetspla...
2023-03-10 2023-03-29
Mölndals stad, Utbildningsförvaltningen Ekonomiadministratör till Campus Mölndal
I tjänsten som ekonomiadministratör ingår både ekonomihantering samt viss del skoladministration. Tjänstens tyngdpunkt kommer ligga på ekonomiska prognoser, ekonomiska uppföljningar samt beställning, fakturering, kontering mm Tjänsten är nära kopplad till förvaltningsekonomen genom att lämna underlag för hela verksamhetsområdets prognoser och uppföljningar samt att samarbeta inom, och med andra förvaltningar gällande ekonomifrågor och avtal. En nära samverkan med gymnasieekonomen är en förutsättning då verksamheten delar många kostnader. I di...
2023-03-10 2023-03-31
Mölndals stad, Skolförvaltningen Strategisk kvalitetsledare
Vi söker dig som vill arbeta med strategisk skolutveckling i Årets tillväxt kommun! Är du erfaren inom strategisk skolutveckling eller kvalitetsledning? Vill du vara med och utveckla vår förmåga att leverera utbildning av högsta kvalitet? Bli en del av vår nyfikna, utvecklingsinriktade och ambitiösa förvaltningsledning! I rollen som strategisk kvalitetsledare kommer du att ansvara för kvalitet- och utvecklingsfrågor inom förskola och grundskola. Du arbetar på strategisk nivå med huvudmannens systematiska kvalitetsarbete, följer upp och analyse...
2023-03-10 2023-03-26
Mölndals stad, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen BoU söker metodhandledare/1:e socialsekreterare till mottagningsteamet
Vi är en stabil enhet och har under flera år utvecklat vårt arbetssätt Mölndalsmodellen. Genom signs of safety vill vi starta förändringsprocesser tillsammans med familjerna, göra säkra risk och skyddsbedömningar och få barn, föräldrar och deras nätverk mer delaktiga. Tillsammans lägger vi kraft på att vidareutveckla vår verksamhet för att kunna göra ett så bra arbete som möjligt för dem vi möter; barnen och deras föräldrar. Som metodhandledare fungerar du som ett lättillgängligt och nära stöd i det dagliga arbetet. Du har ett stort engagemang...
2023-03-09 2023-04-02
Mölndals stad, Skolförvaltningen Kurator 75% till Sörgårdsskolan
I tjänsten ingår att vara en del i vårt elevhälsoteam, att observera grupper, ge handledning, arbeta förebyggande och främjande med grupper, ha elevsamtal samt genomföra skolsociala utredningar vid behov. En viktig del av tjänsten är att arbeta mot kränkningar och hög frånvaro tillsammans med pedagogerna. I uppdraget ingår också kontakt med externa aktörer t ex BUP, UPH, habiliteringen, socialtjänsten etc. Du kommer att ingå i ett nätverk av kuratorer, med vilka du har gemensamma möten, samt få handledning i grupp.
2023-03-08 2023-03-22
Mölndals stad, HR-avdelningen Bemanningsplanerare med systemkompetens till vikarieenheten
Som bemanningsplanerare arbetar du med att administrera och tillsätta timvikarier till verksamheten samt tillhörande löneadministrativa uppgifter. Vi använder idag systemen Självservice och Time Care Pool. Du kommer i din roll att ha många kontaktytor och samverkan med verksamhet och timvikarier. I rollen ingår att hålla i informationsmöten och utbilda i bemanningssystemet Time Care Pool. Din förmåga till flexibilitet och relationsskapande värderas därför högt, likväl att kunna tala inför större grupper och representera vikarieenheten. Du arbe...
2023-03-08 2023-03-26
Mölndals stad, Kommunikationsenheten Grafisk formgivare
Denna roll är ny och jobbet som vi erbjuder är både brett och spetsigt. Din trygga hamn har du i stadens visuella identitet. Den är nyligen reviderad och du kommer jobba en del med implementering, förvaltning och fortsatt utveckling. Du kommer att vara expert och stöd i frågor kring det visuella uttrycket till kommunikatörer i staden och hela organisationen. Denna tjänst innebär omväxlande arbetsuppgifter med stora möjligheter till utveckling. Du kommer att arbeta med att ta fram layout för digitala och analoga medier. Det kan handla om broschy...
2023-03-08 2023-03-23
Mölndals stad, Kommunikationsenheten Webbkommunikatör
Vill du vara med och skapa en webbplats i framkant? Vill du arbeta i ett kompetent och tajt team? Då kan denna nya roll vara rätt för dig! Bli vår webbkommunikatör! Var med och utveckla bilden av Mölndals stad och det vi som kommun erbjuder. Som webbkommunikatör i Mölndals stad arbetar du för att ge Mölndalsborna bästa möjliga användarupplevelse. Du arbetar med både intern- och externkommunikation. En stor del av rollen innebär att ta fram innehåll till våra externa kanaler samt stötta våra interna förvaltningar. Du är en viktig kugge såväl ...
2023-03-08 2023-03-23
1 2 3 >