Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Lekebergs kommun, Förskoleverksamhet Förskollärare till Äventyret för uppdraget att utbilda våra yngsta
Vi söker nu en förskollärare som tillsammans med övriga medarbetare i arbetslaget vill vara med och utveckla barnens utbildning. På förskolan Äventyret arbetar vi med miljö, hälsa och livsstil som profil. Förskolan har tre avdelningar med åldershomogena grupper för att anpassa lärmiljöer och projekt på bästa sätt för barnen. Förskolan ligger i Fjugesta och vi har nära till Bergaskogen som vi utnyttjar flitigt. Fjugesta är beläget mellan Örebro och Karlskoga med ca 25 minuters restid åt vardera hållet. Hos oss arbetar vi för att alla barn ska v...
2023-03-20 2023-04-16
Lekebergs kommun, Förskoleverksamhet Norrgårdens förskola i Hidinge/Lanna söker ny förskollärare!
Vi söker nu en förskollärare som vill bli en del av vårt härliga team! Som förskollärare på Norrgården driver och leder du det pedagogiska arbetet tillsammans med övriga pedagoger utifrån läroplanen och andra styrdokument. Du har en viktig roll i den dagliga verksamheten där du med ett medvetet förhållningssätt möjliggör att barnen får upptäcka och utveckla sina förmågor. En viktig del i ditt uppdrag är omsorgsarbetet där alla barn blir sedda och känner sig trygga på förskolan. I rollen som förskollärare ansvarar du för att skapa en lärande, ...
2023-03-20 2023-04-16
Lekebergs kommun, Förskoleverksamhet Erfaren förskollärare med utvecklingsledaruppdrag sökes till Sörgården
Tycker du om att påverka, vill utvecklas och drivs av utvecklingsfrågor? Då är rollen som pedagogisk utvecklingsledare något för dig! Vi erbjuder en spännande tjänst med varierade arbetsuppgifter där du tillsammans med rektor och kollegor är med och utvecklar förskolan Sörgården. Förskolan har tre avdelningar, Trollsländan, Myggan och Biet, med barn i åldrarna 1-4 år. Barnen på Sörgården är uppdelade i åldershomogena grupper för att anpassa lärmiljöer och projekt efter barnens intressen och mognad. Barnen tillbringar även tid utomhus på den st...
2023-03-20 2023-04-16
Lekebergs kommun, Teknik- och serviceavdelningen Är du en erfaren VA-tekniker? Då söker vi dig!
Det här är tjänsten för dig som vill ha ett omväxlande och självständigt arbete i utomhusmiljö där du får stort utrymme att själv påverka hur din arbetsdag ska se ut! Vi söker dig som har flerårig erfarenhet inom VA-branschen och vill arbeta brett och varierat med kvalificerade arbetsuppgifter som du själv är med och prioriterar och planerar. Du kommer tillsammans med dina kollegor dels arbeta med att utöka kapaciteten i VA-systemet där behov finns samt att underhålla den befintliga infrastrukturen. Vi både förnyar och reparerar befintliga V...
2023-03-16 2023-04-02
Lekebergs kommun, Administrativa avdelningen Lekebergs kommun söker säkerhetsstrateg
I rollen som säkerhetsstrateg arbetar du med att leda och utveckla kommunens arbete med krisberedskap, civilförsvar, säkerhetsskydd, brottsförebyggande arbete och systematiskt brandskyddsarbete. Du genomför ditt arbete med nationell styrning och politiska inriktningar som grund. I rollen ingår bland annat: • att arbeta med kommunens krisledningsorganisation • framtagande av analyser • utbildning- och övningsinsatser • planläggning och samverkan inom våra olika områden • upprättande av styrdokument inom ditt område • kommunicera resultat och an...
2023-03-16 2023-04-02
Lekebergs kommun, Lekebergsskolan 7-9 Vill du bidra till det psykosociala arbetet i skolan? Vi söker dig!
Trygghet, trivsel och god hälsa är avgörande för att elever ska nå goda resultat. Som skolkurator arbetar du i nära samarbete med specialpedagog, skolsköterska, rektor och biträdande rektor. Elevhälsans fokus är alltid för elevens bästa och deras utveckling. Vi arbetar med att förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter samt bidra till att skapa miljöer som främjar lärande utveckling och hälsa. I ditt arbete kommer du att, tillsammans med andra professioner på skolan och inom vårt elevhälsoteam, arbeta förebyggande och hälsofrämjande på organ...
2023-03-13 2023-04-02
Lekebergs kommun Kommunchef till Lekebergs kommun
Som kommunchef i Lekebergs kommun är ditt arbete omväxlande och du ges möjlighet till god överblick och delaktighet i alla delar av kommunens verksamheter. I Lekeberg kommer du arbeta med medarbetare som visar stort engagemang och värme för den lilla kommunen och finner stolthet i sitt arbete. Här får du verka i en miljö som präglas av handlingskraft i syfte att skapa värden för medborgare, näringsliv och civilsamhället. Du blir också en del av ett nära samarbete med andra kommuner vilket tjänar som inspiration och bollplank.
2023-03-13 2023-03-29
Lekebergs kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Biträdande rektor till Lekebergsskolan F-6 i Lekebergs kommun
Vi söker dig som drivs av viljan och engagemanget att utveckla vår verksamhet. I uppdraget som biträdande rektor har du ett spännande, omväxlande och ansvarsfullt arbete. Du arbetar övergripande för förbättrade skolresultat, lika möjligheter för alla att uppnå kunskapsmålen samt ett systematiskt förbättringsarbete som stärker lärandet. I nära samarbete med rektor kommer du i rollen som biträdande rektor att leda arbetet med den pedagogiska utvecklingen av Lekebergsskolan F-6. Vårt mål är att skapa en gemensam grund och en genuin Vi-känsla. ...
2023-03-10 2023-04-02
Lekebergs kommun, Teknik- och serviceavdelningen Vill du arbeta med lokalvård? - Vi söker timvikarier!
Internservice som består av lokalvård och vaktmästeri har tätt samarbete med Gata park. Enheten är stationerad i centralorten Fjugesta men har hela kommunen som sitt arbetsområde. På lokalvårdsenheten är vi för närvarande ca 23 medarbetare. Nu söker vi flera timvikarier för arbete som lokalvårdare! Är det dig vi söker? Lokalvårdsenheten har alla kommunens verksamheter som sitt arbetsfält. I rollen som lokalvårdare ser du till att det är en trivsam miljö i alla lokaler som kommunen bedriver verksamhet i. Det innebär att du kan få arbeta bl.a. ...
2023-03-09 2023-03-26
Lekebergs kommun, Personalavdelningen Vi söker bemanningsassistent för vikariat
I rollen som bemanningsassistent har du oftast den första kontakten med våra vikarier när de anmäler sitt intresse för att arbeta i vår kommun. Du utgör en viktig del i kommunens bemanningsplanering och för att skapa ett bra mottagande för våra nya vikarier. Uppdraget är varierat och du arbetar mot kommunens samtliga förvaltningar med daglig kontakt med kommunens chefer och medarbetare. Dina främsta arbetsuppgifter är att; • ta emot och behandla beställningar från verksamheterna när behov av vikarier uppstår • svara för att beställningar hante...
2023-03-09 2023-03-26
Lekebergs kommun, LSS Vi söker personlig assistent för vikariat i Lekebergs kommun
Vi söker dig som vill ha ett meningsfullt arbete där du underlättar vardagen för en annan människa! Nu söker vi en personlig assistent för vikariat. Som personlig assistent stöttar du individer i den dagliga livet med fokus på att skapa relation och trygghet i personernas liv och egna boende. Utifrån mål och genomförandeplaner ger du stöd i vardagen genom professionellt bemötande, lågaffektivt förhållningssätt och tydliggörande pedagogik. Du kommer att vara till hjälp där funktionsnedsättning sätter gränser, vilket omfattar till exempel omvå...
2023-03-09 2023-03-26
Lekebergs kommun, LSS Kan du teckenspråk och vill arbeta inom LSS-verksamhet i sommar?
Vill du vara med och göra skillnad för personer med funktionsvariationer och kan flytande svenskt teckenspråk? Vi söker dig som vill arbeta på vårt LSS-boende Kastanjen under sommaren 2023. Kanske vill du arbeta extra redan nu? Vi erbjuder en spännande och utvecklande sommar. Vi hoppas att du vill bli en av oss i sommar! Utöver avtalsenlig lön erbjuder vi dessutom 4000 kr extra, till dig som kan du arbeta 8 sammanhängande kalenderveckor under juni, juli och augusti, utifrån verksamhetens behov. Arbetet inom LSS innebär att ge personer det stö...
2023-03-08 2023-04-02
Statens institutionsstyrelse Behandlingssamordnare som vill bidra till livsviktig förändring
Arbetsbeskrivning Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingssamordnare hos SiS ett meningsfullt arbete. Utgångspunkten i vårt behandlingsarbete är att motivera människor till nya och mindre destruktiva sätt att leva. Du arbetar i ett team av engagerade kollegor och med er samlade kompetens har ni möjlighet att nå goda resultat. Som behandlingssamordnare kommer du att planera, genomföra och följa upp vår programverksamhet som är ett viktigt inslag i våra ungdomar behandling. Du håll...
2023-03-07 2023-03-28
Lekebergs kommun, Mullhyttans skola & barnomsorg Skolsköterska till Samlade elevhälsan i Lekebergs kommun
Vi söker nu en skolsköterska för vikariat som vill vara med och utveckla vår elevhälsa. Lekeberg kommuns Samlade elevhälsa har som mål att vara ett nära stöd i verksamheterna för att alla våra elever ska nå goda skolresultat. Vi arbetar aktivt med att utveckla organisationen och våra samverkansformer så att elevhälsan ska finnas som en naturlig del i skolverksamheten och ges förutsättning till ett tvärprofessionellt samarbete i nära samverkan med pedagoger och skolans dagliga verksamhet. Elevhälsan arbetar främst förebyggande och främjande gen...
2023-03-07 2023-03-26
Lekebergs kommun, Hidinge skola & barnomsorg Hej specialpedagog - välkommen till Hidinge skola vid Lanna!
Är du vår nya kollega? - Vi söker en specialpedagog för att ansluta till vårt team! Du välkomnas till ett positivt team som fokuserar på samarbete och att skapa en kultur där vi lär oss av varandra. Du kommer att arbeta tillsammans med speciallärare utifrån ett F-6 perspektiv för att på ett strukturerat sätt utveckla skolans elevhälsa. Du ingår i skolans elevhälsoteam tillsammans med skolläkare, skolsköterska, kurator, talpedagog samt psykolog. I rollen som specialpedagog driver du det pågående arbetet med att utveckla våra lärmiljöer och se...
2023-03-06 2023-03-27
Lekebergs kommun, Hidinge skola & barnomsorg Lärare med inriktning fritidshem - du behövs på Hidinge skola vid Lanna
En tjänst på vårt fritidshem innebär att vara en del av hela skolans verksamhet. Det gemensamma uppdraget är att vi tillsammans ser till att verksamheten är lustfylld, utmanande och kreativ för våra elever, under skoltid såväl som på fritids. Vi ger våra elever möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen och förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att delta i fysiska aktiviteter. Hidinge skola växer och nu söker vi två kollegor i tjänsten som lärare i fritidshem/fritidspe...
2023-03-06 2023-04-02
Lekebergs kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Rektor till förskolan i Lekebergs kommun
Vill du leda arbetet med att utveckla förskolans verksamhet och kvalitetssäkra våra yngsta barns utbildning? Vi söker nu en rektor till förskolan som vill bli en del av vårt pedagogiska rektorsteam. Som rektor i Lekebergs kommun ingår du i förvaltningens ledningsgrupp som består av förskolans och skolans rektorer, verksamhetsutvecklare samt förvaltningschef. Arbetet i ledningsgruppen fokuserar på att utveckla kommunens förskolor och skolor för en ökad måluppfyllelse. Du ingår också i ett mindre team med övriga rektorer inom förskolan. Teamet a...
2023-03-03 2023-03-20
Lekebergs kommun, Hidinge skola & barnomsorg Lärare i förskoleklass att undervisa höstens nyfikna elever
Vill du vara med och bidra till att ge våra yngsta elever en fantastisk start i grundskolan genom att undervisa dem i förskoleklass? Hidinge skola är en F-6 skola med cirka 320 elever och 35 medarbetare. Skolan ligger vid Lanna i Lekebergs kommun och det tar mindre än en halvtimme att åka från Örebro. Skolan är organiserad i tre arbetslag; fritidshem, F-3 och 4-6. Skolan är omgiven av en fin utemiljö med stor skolgård, både med asfalt och stora grönytor. Vi söker nu en driven pedagog för arbete med undervisning i förskoleklass. Rollen innefat...
2023-03-03 2023-03-31
Lekebergs kommun, Lekebergsskolan 7-9 Specialpedagog? Välkommen med din ansökan till Lekebergsskolan 7-9!
På Lekebergsskolan 7-9 strävar vi mot att alla elever ska få bli sitt bästa jag! Vi vill tillsammans uppnå en hög måluppfyllelse och att eleverna ska uppleva sin skolgång som trygg och utvecklande. Elevhälsoteamets arbete utgör en viktig del i skolans uppdrag och du som specialpedagog arbetar nära tillsammans med kurator, skolsköterska och rektor för att skapa en god psykosocial arbetsmiljö för eleverna. Lekebergsskolan 7-9 ligger centralt placerad i Fjugesta och här går ca 300 elever och vi har idag ca 30 engagerade lärare. I din roll som ...
2023-03-03 2023-03-26
Lekebergs kommun, Hidinge skola & barnomsorg Hidinge skola i Lanna växer - nästa termin söker vi flera lärare F-3
Vår skola växer vi behöver utöka vårt pedagogiska team med tre lärare för undervisning i åk F-3. I arbetslaget F-3 strävar vi efter att samplanera lektioner och undervisning för att skapa struktur och samsyn. Nu söker vi dig som vill vara en viktig del i att säkra våra elevers skolgång. Målet i ditt uppdrag som lärare är att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att utvecklas. Detta gör du genom samplanering med dina kollegor. Gemensamt ansvarar ni för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen så att eleverna når kunskapsk...
2023-03-02 2023-03-28
Lekebergs kommun, LSS Vill du vara med och stärka upp våra LSS-verksamheter under sommaren 2023?
Under sommaren behöver vi dig inom våra LSS-verksamheter! Vill du ha ett roligt och stimulerande arbete där du får göra skillnad och skapa meningsfullhet för personer med funktionsvariationer? Då vill vi gärna komma i kontakt med dig! Vi söker dig som vill ha sommarjobb under sommaren 2023 eller som kanske vill arbeta extra redan nu? Utöver avtalsenlig lön erbjuder vi dessutom 4000 kr extra, till dig som kan du arbeta 8 sammanhängande kalenderveckor under juni, juli och augusti, utifrån verksamhetens behov. Vi söker sommarvikarier till våra LS...
2023-02-13 2023-03-31
Lekebergs kommun, Socialförvaltningen Vi behöver dig till Socialförvaltningen sommaren 2023
Under sommaren behöver vi dig inom socialförvaltningen. Kan du dessutom arbeta 8 sammanhängande kalenderveckor under juni, juli och augusti, utifrån verksamhetens behov, så får du 4000 kr utöver avtalsenlig lön. Vi söker dig som har gymnasial utbildning och intresse av att arbeta inom vård och omsorg. Vi sätter värde på att du har erfarenhet av arbete inom vård samt har god samarbetsförmåga och ett professionellt förhållningssätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du arbetar nära brukarna, i brukarnas hem och därför bör du ha et...
2022-12-30 2023-03-31