Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Ystads kommun, Social Omsorg Vikarierande biståndshandläggare
En av våra medarbetare ska nu arbeta i projekt och vi behöver en vikarie till vår enhet året ut. Vårt arbetsområde och huvudsakliga arbetsuppgifter är att: - Utreda, bedöma och fatta rättssäkra beslut enligt gällande lagstiftning och övrigt regelverk - Följa upp fattade beslut - Vara en stödjande funktion för de vi är till för och för deras närstående - Ge service och information - Ha kontakter och samarbete med samtliga utförare - Ha kontakter med andra myndigheter och organisationer Som handläggare handlägger du ärenden enligt soc...
2022-05-16 2022-05-30
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Överläkare till Bup i Ystad
Vi önskar välkomna en prestigelös lagspelare med stort engagemang och intresse för Bups verksamhet. Uppdraget som överläkare innebär att erbjuda våra patienter utredning, diagnostik och farmakologisk behandling. På Bup i Ystad erbjuds du arbete med patienter som har ett brett spektrum av diagnoser. Du deltar i ett stimulerande arbete med oss på mottagningen samt med de samarbetspartners och nätverk vi agerar tillsammans med. Det finns goda möjligheter till fortbildning inom regionala Bup i Skåne, liksom att delta i olika nätverk och utvecklin...
2022-05-16 2022-05-30
Ystads kommun, Ystads grundskolor Speciallärare inriktning mot utvecklingsstörning
Har du många strängar på din lyra? Då passar du fint in i arbetslagen på Ystads grundsärskola. Tjänsten är en klasslärartjänst med sedvanliga läraruppgifter som planering, undervisning, uppföljning, bedömning, analys och kontakt med vårdnadshavare och externa verksamheter runt eleverna. Du kan komma att ansvara för elever inom åk 1-9 utifrån verksamhetens behov. Vi söker en person som vill följa vår vision; På vår skola ska alla känna Jag har Lust, Jag Vågar och Jag Kan! Du har erfarenhet av att arbeta med elever på olika nivåer och har många...
2022-05-16 2022-05-30
Ystads kommun, Kultur o Utbildning Ystad Gymnasium söker lärare i media
Vi söker nu en lärare i media till en 100% tillsvidareanställning. Tjänsten är placerad på det estetiska programmet med stor del av undervisning på inriktningen estetik- och media. Du undervisar även mediainriktningen på samhällsprogrammet och det kan förekomma individuellt val med elever från olika program. Du har ansvar för undervisning i digitalt skapande, estetisk kommunikation samt gymnasiearbetet och/eller konstarterna och samhället. Beroende på din kompetens kan det finnas möjlighet att kombinera tjänsten med bild och form. Du är också...
2022-05-16 2022-05-30
Region Skåne, Lasarettet i Ystad Sjuksköterskor till till nystartad medicinavdelning i Ystad
I rollen som sjuksköterska hos oss leder du omvårdnadsarbetet och arbetar i team med läkare, undersköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut samt dietist. För att frigöra tid för kliniskt arbete har du även en farmaceut i ditt team som ansvarar för att gå igenom patienternas läkemedel, fylla på läkemedelsvagnar och förbereda läkemedel inför hemgång. Till din hjälp finns även en undersköterska som samordnar vårdplanering och har kontakt med kommunen. Då vi vårdar patienter i NIV och utreder patienter med andningsinsufficiens, har du möjlighet att...
2022-05-13 2022-05-27
Region Skåne, Primärvården Kurator till avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) i Ystad
Vi ser nu fram emot att välkomna dig som är kurator och vill utvecklas inom ditt yrke! Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete där du blir en del av våra växande tvärprofessionella team. Som kurator hos oss kommer du att arbeta i patientens hem, på vår mottagning och du kommer även att möta patienten och dess anhöriga på vår palliativa vårdavdelning i Ystad. Centrala delar i det dagliga arbetet är att ge stöd till närstående under vårdtiden samt psykosocialt omhändertagande såsom krisbearbetning, stödsamtal, bearbetande samtal samt efterlevande...
2022-05-13 2022-06-03
Ystads kommun, Kultur o Utbildning Blockflöjtslärare
Vår blockflöjtslärare skall gå i pension. Är du den vi söker till vårt härliga gäng på Kulturskolan i Ystad? Brinner du för att sprida musikglädje bland barn och ungdomar? Kan du jobba med både bredd och spets och skapa de bästa förutsättningar för att barn och unga ska få utvecklas i musik? Vi söker en positiv och glad lagspelare till vårt härliga gäng på Kulturskolan i Ystad. Vi söker dig som vill vara med att utveckla undervisningen i blockflöjt. Undervisningen sker individuellt samt i grupp och är förlagd till eftermiddagar/kväll på barn...
2022-05-12 2022-05-26
Ystads kommun, Social Omsorg Stödassistent till Gruppbostad LSS
Vi söker två stödassistenter till en LSS gruppbostad i Ystad. I arbetet som stödassistent ger du insatser till brukare med varierande funktionsvariationer. Du är ett stöd i vardagen och utför uppgifter såsom personlig vård, städning, tvätt, inköp och medicin-givning på delegation av sjuksköterska. Du upprättar genomförandeplaner samt dokumenterar löpande i verksamhetssystemet Life Care. Du har ett individuellt bemötande där varje brukare får det stöd och den omvårdnad som de har behov av. Du arbetar för att utveckla brukarens förmåga till et...
2022-05-12 2022-05-26
Ystads kommun, Ystads grundskolor Lärare till Edvinshemsskolan
Är du en hjälte? Varje elev behöver en hjälte som inte ger upp, som finns där och ger dem vägledning att bli sitt bästa jag. Vi kommer att få en ledig tjänst bland våra yngsta elever och behöver därför utöka vårt hjälteteam med en lärare som brinner för arbetet med elever på lågstadiet. På vårt rektorsområde får du vara delaktig i kreativa, spännande möten med människor som brinner för samma sak som du - att få andra att växa. Hos oss får du möjlighet att utveckla din undervisning tillsammans med både kollegor och skolledning. Vi är ett gäng...
2022-05-11 2022-05-25
Ystads kommun, Kultur o Utbildning Ystad gymnasium söker vikarierande lärare till gymnasiesärskolan
Nu söker vi dig som har erfarenhet av särskolans elevgrupp. Din bakgrund kan vara tex. Lärare, förskollärare, stödpedagog eller liknande kompetenser. På programmet undervisar du elever inom gymnasiesärskolans olika ämnesområdena, tillsammans med elevassistenter. Du behöver ha erfarenhet av undervisning och ha förmåga att se varje enskild elevs förutsättningar och styrkor. Du har som lärare helhetsansvar för dina elever och ansvarar för planering och bedömning/utvärdering av undervisningen. Flexibilitet och samarbetsförmåga är viktiga egenskap...
2022-05-11 2022-05-25
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Psykologer till Vuxenpsykiatrimottagning i Ystad
Vi söker just nu nya psykologkollegor till Vuxenpsykiatriska Öppenvårdsmottagningen i Ystad! Tyngdpunkten i arbetet består av psykologiskt bedömnings-, utrednings- och behandlingsarbete. Behandling sker både individuellt och i grupp. Du arbetar både självständigt och i team, i nära samarbete med dina psykologkollegor samt övriga teammedlemmar. Utöver detta bidrar du med psykologisk kunskap under veckovisa behandlingskonferenser med något av de tvärprofessionella teamen. Du har även en viktig roll i psykologgruppen i det fortsatta utvecklingsa...
2022-05-11 2022-05-25
Ystads kommun, Ystads grundskolor Lärare åk 4-6 Sövestad skola
Världens viktigaste jobb är ledigt! Vi lovar att du slipper sitta och rulla tummarna hos oss. Här får du möjlighet att utveckla din undervisning tillsammans med både kollegor och en skolledning som går till jobbet för att förändra världen. Det är på den lilla skolan det stora händer. Att spela king out med eleverna är lika viktigt som undervisning i klassrummet om demokrati eller matematiska begrepp. Det är ju då vi på riktigt kan låta eleverna prova och förstå. Vi förväntar oss att du liksom vi är Bättre tillsammans och gärna samplanerar b...
2022-05-11 2022-05-23
Ystads kommun, Ledning o Utveckling Besökskoordinator extratjänst
Nu söker vi en extratjänst som ska hjälpa oss att bemanna verksamheten på helgerna framför allt under sommarperioden. Som besökskoordinator är du den personen som möter våra besökare och grupper i verksamheten på olika sätt. Arbetet innefattar receptionstjänst, gruppvisningar, arbete i digitala kanaler och alla förekommande uppgifter i en öppen besöksverksamhet.
2022-05-11 2022-05-25
Ystads kommun, Social Omsorg Ljuskällan söker undersköterskor till dagtjänster och nattjänster!
Som undersköterska i Ystad arbetar du personcentrerat med brukarens önskemål i fokus. På Ljuskällan ska personalen arbeta utifrån BPSD och senior alert för brukarens välmående. Som undersköterska i Ystads kommun arbetar du enligt socialtjänstlagen med att bevara och utveckla brukarens egna resurser utifrån ett salutogent synsätt. De biståndsbedömda insatserna består av personlig omvårdnad, städ, måltidsinsatser, ledsagning etc. samt HSL-delegerade arbetsuppgifter så som läkemedelshandräckning. Du ska bidra till att skapa en trivsam atmosfär f...
2022-05-10 2022-05-29
Ystads kommun, Ystads grundskolor Lärare åk 4-6 Sövestad skola
Världens viktigaste jobb är ledigt! Vi lovar att du slipper sitta och rulla tummarna hos oss. Här får du möjlighet att utveckla din undervisning tillsammans med både kollegor och en skolledning som går till jobbet för att förändra världen. Det är på den lilla skolan det stora händer. Att spela king out med eleverna är lika viktigt som undervisning i klassrummet om demokrati eller matematiska begrepp. Det är ju då vi på riktigt kan låta eleverna prova och förstå. Vi förväntar oss att du liksom vi är Bättre tillsammans och gärna samplanerar bå...
2022-05-10 2022-05-24
Region Skåne, Lasarettet i Ystad Överläkare/specialistläkare inom anestesi och intensivvård till Lasarettet i Ystad
Vi välkomnar dig som vill vara en del av vår operationsverksamhet och bidra med såväl erfarenhet, kunskap som engagemang! Som anestesiläkare deltar du i det akuta omhändertagandet vid en rad olika tillstånd. Hos oss har du varierande arbetsuppgifter med tjänstgöring på både IVA, operation och mottagning. Därtill har vi utbildningsansvar för ST-läkare från olika specialiteter, vilket innebär att du kommer att vara med att utbilda ST-läkare. Anestesiläkarna i Ystad är ansvariga för venportsinläggningar för en stor del av Region Skånes patient...
2022-05-10 2022-06-07
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kurator till barn- och ungdomspsykiatrin (Bup) i Ystad
I rollen som kurator på öppenvårdsmottagningen hos oss arbetar du både självständigt och i team med att utreda, bedöma och behandla patienters sociala situation och psykiska mående. I samråd med kollegor är du delaktig i att fastställa aktuell barnpsykiatrisk diagnostisering. Behandlingsformerna varierar för att passa barn och unga i olika åldrar och för att på bästa sätt matcha familjernas problematik. I ditt dagliga arbete samlar och bedömer du information, gör ställningstaganden och planerar patientens vård för att sedan genomföra denna. Det...
2022-05-10 2022-05-31
Region Skåne, Primärvården Receptionist till Vårdcentralen Ystad
Som receptionist hos oss är ditt allra viktigaste uppdrag att skapa en välkomnande känsla på vårdcentralen. Ett gott bemötande och en hög servicenivå har en avgörande betydelse för patientens besök hos oss. Du är vårt professionella ansikte utåt och tillsammans med dina kollegor erbjuder du våra patienter bästa möjliga service. Därmed är du också en del av vårt fokus på patientsäkerhet och kvalitet inom primärvården. Dina arbetsuppgifter innebär bland annat att ta emot patienter i vår reception, registrera besök, hantera debitering, kassahante...
2022-05-10 2022-05-24
Ystads kommun, Social Omsorg Sommarvikarier sökes till Löderupsgården och Löderups hemtjänst
Välkommen att sommarjobba i Löderup! Nu söker vi sommarvikarier till Löderup där du arbetar antingen på vårt boende som heter Löderupsgården eller i Löderups hemtjänstgrupp. Löderup ligger ungefär 3 mil öster om Ystad på natursköna Österlen. För att arbeta i Löderup krävs det att du antingen bor i byn med omnejd eller har körkort och bil för att kunna ta dig till Löderup. Som undersköterska och vårdbiträde inom Ystads kommun arbetar du enligt socialtjänstlagen med att stödja våra brukare. Du stöttar dem i deras vardag och din arbetsdag varie...
2022-05-10 2022-06-13
Avdelningen för funktionsnedsättning och socialpsykiatri Stödassistent
Avdelningen för Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri (FoS) söker en medarbetare till vår Dagliga verksamhet. I arbetet som stödassistent ger du insatser till deltagare i vuxen ålder med olika funktionsvariationer. Vi söker nu en medarbetare som ska utgå från vår verksamhet på Aktivitetshuset. Du kommer arbeta både självständigt och i grupp. Du utför ditt uppdrag under stort ansvar. Vi arbetar bland annat med metoder som Tydliggörande pedagogik och Låg-affektivt bemötande. Sedvanliga arbetsuppgifter är att erbjuda inspirerande och utvecklan...
2022-05-09 2022-05-20
Ystads kommun, Kultur o Utbildning Ystad Gymnasium söker lärare i biologi och naturkunskap
Ystad Gymnasium söker en engagerad lärare i biologi och naturkunskap. Tjänstens placering är på Naturvetenskapsprogrammet men undervisning sker även på andra program på skolan, såväl högskoleförberedande program som yrkesprogram, och omfattar undervisning i biologi och naturkunskap samt gymnasiearbetet på Naturvetenskapsprogrammet. I uppdraget ingår att kommunicera mål och utveckling med elever och vårdnadshavare samt att dokumentera, följ upp och utvärdera ditt arbete. Du ingår även i ett arbetslag och mentorskap ingår i tjänsten. I arbetet ...
2022-05-09 2022-05-23
Ystads kommun, Kultur o Utbildning Ystad Gymnasium söker Lärarassistent/Heltidsmentor
Som lärarassistent/heltidsmentor arbetar du med elever som har svårigheter med sina studier och som behöver struktur, samtalsstöd och regelbunden uppföljning. Du samverkar med såväl arbetslag som enskilda lärare, områdets elevhälsoteam och vårdnadshavare. Det ingår ingen undervisning i uppdraget, men vid behov kan det förekomma att du fungerar som pedagogisk resurs i klassrummet såväl som enskilt med elever.
2022-05-09 2022-05-23
Ystads kommun, Kultur o Utbildning Ystad Gymnasium söker lärare i engelska
Ystad Gymnasium söker en engagerad lärare i engelska och gärna svenska. Tjänstens placering är på Österport, där du ingår i ett arbetslag och undervisning sker på såväl högskoleförberedande program som yrkesprogram. I uppdraget ingår att kommunicera mål och utveckling med elever och vårdnadshavare samt att dokumentera, följ upp och utvärdera ditt arbete. I arbetet samverkar du med dina kollegor och i flera ämnen samverkar du till exempel kring samplanering och sambedömning. Du bidrar aktivt till skolans utveckling och tar ansvar för din egn...
2022-05-09 2022-05-19
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus Medicinsk sekreterare, vikariat, till Medicinmottagning i Ystad
I rollen som medicinsk sekreterare på Medicinmottagningen kommer du bland annat arbeta med journalskrivning i Melior, registrering och bokning i PASiS, posthantering och andra administrativa arbete.
2022-05-09 2022-05-23
Region Skåne, Skånes universitetssjukvård ST-läkare till VE Barn och ungdom i Ystad
Vi söker nu en ST-läkare som vill bli en del av vårt team! ST:ns upplägg planeras tillsammans med din handledare utifrån individuella behov men där huvuddelen av tjänstgöringen sker i Ystad med randningar efter behov i framför allt Malmö/Lund vid Skånes universitetssjukhus (Sus). Arbetet som läkare hos oss är stimulerande och omväxlande. Vår läkargrupp har ambitionen att hålla en god bredd men även ha fördjupad kompetens att sköta en del av den avancerade sjukvården i gott samarbete med våra kollegor på Sus. Vi verkar för en helhetssyn på bar...
2022-05-09 2022-05-29
1 2 3 >