Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Skåne, Lasarettet i Ystad Sjuksköterskor till akutmottagning i Ystad
På akutmottagningen i Ystad söker vi nu fyra sjuksköterskor som vi vill tillsätta med intresserade och positiva medarbetare. I arbetsuppgifterna ingår vanligt förekommande sjuksköterskeuppgifter på en akutmottagning såsom prioritering och triagering till rätt vårdnivå samt omhändertagande och behandlingar av akut sjuka patienter. Som sjuksköterska har du en attraktiv arbetstidsmodell. Vi arbetar med kvoterad arbetstid vilket leder till en bra arbetstidsförkortning. - Det roligaste med jobbet som sjuksköterska på akutmottagningen är att det är...
2021-06-15 2021-08-15
Ystads kommun, Ledning o Utveckling Upphandlare
Som upphandlare ansvarar du för att affärsmässigt och effektivt genomföra upphandlingar av varor och tjänster utifrån verksamheternas behov. Upphandlingarna genomförs ofta i projektform där du arbetar med att utveckla processer, strukturerar, planerar och driver ditt eget arbete i stor utsträckning. Vidare ingår i arbetsuppgifterna att vara ett kompetensstöd till verksamheter, avtalsuppföljningar, uppdatering av avtalsdatabasen, utbildningar och en del i vidareutvecklingen av vår nya inköpsorganisation.
2021-07-27 2021-08-31
Ystads kommun, Samhällsbyggnad Spolbilsförare/Rörinspektör
Arbetet innebär att du kommer att arbeta med vår spolbil och stå för spolning och avloppsrelaterade underhållsarbeten. Ditt fokus kommer att ligga på stopp- och underhållsspolningar. Tjänsten består också av att växelvis med ytterligare en spolbilsförare/rörinspektör inspektera avloppsledningsnätet med hjälp av specialutrustad buss med robotkamera. Arbetet är mycket självständigt och innebär kontakter med kunder och entreprenörer samt rörläggare. Beredskap ingår i tjänsten.
2021-07-22 2021-08-18
Region Skåne, Lasarettet i Ystad Medicinsk sekreterare till VE öron- näs- och hals i Ystad
Välkommen till oss i Ystad! Vi söker just nu dig som är medicinsk sekreterare som vill bli en del av vårt engagerade team. Du kommer att arbeta med vanligt förekommande uppgifter för medicinsk sekreterare på mottagning, så som tidbokning, post- och remisshantering, journalskrivning samt att möta våra patienter i receptionen. Specifika ansvarsområden kan förekomma.
2021-07-20 2021-08-10
Region Skåne, Lasarettet i Ystad Praktisk tjänstgöring för läkare utbildade utanför EU/EES, Ystad
Region Skåne erbjuder dig kvalificerad handledning på en arbetsplats där du får möjlighet att arbeta självständigt med ett gott kollegialt stöd och klinisk handledning. Som läkare inom obstetrik/gynekologi på Lasarettet i Ystad får du ett varierande arbete inom hela specialiteten. BB i Ystad har årligen 1 350 förlossningar och vi utför såväl akuta som planerade operationer inom främst benign gynekologisk kirurgi. Tjänsten är tidsbegränsade under sex månader med syfte att bedöma och utveckla dina medicinska färdigheter och din lämplighet i yrk...
2021-07-16 2021-07-30
Region Skåne, Lasarettet i Ystad Sjuksköterska till intensivvårds- och postoperativ avdelning i Ystad
Vi utökar nu vår verksamhet och söker nya medarbetare som vill bli en del av vår arbetsplats som präglas av en god arbetsmiljö med fin stämning och höga ambitioner! På intensivvårds- och postoperativa avdelningen erbjuder vi dig ett varierande och intressant arbete med möjlighet till utveckling inom din yrkesroll som sjuksköterska. Vi har bland annat en högteknologisk miljö med Prismabehandling. Vi värdesätter arbetsmiljön och har organiserat enheten så att du får ett stort inflytande och hög delaktighet. Medarbetarnas aktiva engagemang att p...
2021-07-16 2021-08-13
Ystads kommun, Social Omsorg Fysioterapeut till Ystads kommun
Välkommen in med din ansökan! Hos oss arbetar enormt kompetenta individer med profession som fysioterapeut, arbetsterapeut och rehabassistent. Inom kommunal rehabilitering arbetar vi med stöd till aktivitet och träning i hemmiljö, i ordinärt boende och särskilt boende, allt utifrån den enskildes förutsättningar och behov. Som fysioterapeut ingår du i teamet runt patienten och tillgodoser och samordnar patientens samlade behov av fysioterapi. I arbetsuppgifterna ingår också funktionsbedömningar, utprovning av hjälpmedel och dokumentation. Du...
2021-07-15 2021-08-15
Ystads kommun, Social Omsorg Sommarvikarier till FoS i Ystad
Avdelningen för Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri söker sommarvikarier till boende, boendestöd, korttidsboende för barn. Arbetet innebär individuellt bemötande där varje brukare får det stöd och den omvårdnad som efterfrågas. En del av arbetet består av omvårdnad, men också pedagogiskt motivationsarbete med syfte att brukarna ska uppnå ökad självständighet och mer inflytande över sin vardag. Du arbetar med hög grad av självständighet och utför ditt uppdrag under stort ansvar. Det förekommer både dag-, kvälls- och helgtjänstgöring sam...
2021-07-14 2021-07-31
Ystads kommun, Social Omsorg Sjuksköterska till Ystads kommun
Du erbjuds en tillsvidareanställning inom den kommunala hälso- och sjukvården. Du ansvarar för att ge en individanpassad vård och du planerar och utvecklar vården tillsammans med enhetschef, kollegor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, handläggare, vårdpersonal och externa vårdgivare. Dokumentationen sker i Procapita+. Du handleder vårdpersonal, patienter, närstående och sjuksköterskestudenter. Hos oss arbetar du dag/kväll och var 5:e helg.
2021-07-14 2021-08-15
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kurator till Första linjen Bup i Ystad
Som kurator hos oss arbetar du med bedömning och behandling av psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. På mottagningen erbjuder vi gruppbehandlingar, internetbehandling, individuella samtalskontakter och familjesamtal vilket innebär att du som kurator ges möjlighet till god variation i arbetet. Vi arbetar med korta behandlingsinsatser utifrån ett systemiskt perspektiv där såväl den direkta familjen som övrigt nätverk involveras utifrån barnets behandlingsbehov. Utöver det omedelbara behandlingsarbetet ingår det också i dina arbetsuppgifter bland ...
2021-07-13 2021-07-27
Ystads kommun, Ystads grundskolor Lärmiljösamordnare till Område Väster
Brukar du få skäll för att du hänger för mycket över datorn? Bubblar du av glädje när du tänker på lärmiljöer? Både digitala, fysiska och pedagogiska, så klart! Springer du (kör bil, cyklar eller hoppar jämfota går också bra) med lätta steg till jobbet varje dag för att ge finfin service i en utbildningsorganisation? Ja, frågorna är många! Då borde du vara med och bidra till att göra Område Väster till den bästa arbetsplatsen galaxen skådat okej, det var en överdrift för att skapa en dramatisk effekt men vi vill verkligen skapa en arbetsmiljö s...
2021-07-13 2021-08-11
Ystads kommun, Social Omsorg Sjuksköterska till Hemsjukvården i Ystad
Du erbjuds ett vikariat inom den kommunala hälso- och sjukvården. Du ansvarar för att ge en individanpassad vård, du planerar och utvecklar vården tillsammans med enhetschef, kollegor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, handläggare, vårdpersonal och externa vårdgivare. Dokumentationen sker i Procapita+. Du handleder vårdpersonal, patienter, närstående och sjuksköterskestudenter. Hos oss arbetar du dag/kväll och var 5:e helg.
2021-07-07 2021-08-15
Region Skåne, Medicinsk service Sjuksköterska, vikariat, till baskemi i Ystad
Vi kan nu välkomna en ny kollega för ett långtidsvikariat till vår utvecklande enhet i Ystad! Här får du arbeta med kompetenta kollegor och varierande arbetsuppgifter. I rollen kommer du bland annat att få arbeta med kliniskt kemiska och hematologiska analyser på automatiserade analysinstrument samt bedömning och godkännande av analysresultat. Du får utföra blodgruppsserologiskt arbete samt mikroskopering och mikrobiologiska snabbtester. I rollen ingår även venös//kapillär provtagning på både vuxna och barn samt tappning på blodcentral. Obs...
2021-07-05 2021-08-02
Region Skåne, Medicinsk service Biomedicinsk analytiker, vikariat, till baskemi i Ystad
Vi kan nu välkomna en ny kollega för ett långtidsvikariat till vår utvecklande enhet i Ystad! Här får du arbeta med kompetenta kollegor och varierande arbetsuppgifter. I rollen kommer du bland annat att få arbeta med kliniskt kemiska och hematologiska analyser på automatiserade analysinstrument samt bedömning och godkännande av analysresultat. Du får utföra blodgruppsserologiskt arbete samt mikroskopering och mikrobiologiska snabbtester. I rollen ingår även venös//kapillär provtagning på både vuxna och barn samt tappning på blodcentral.
2021-07-05 2021-08-02
Ystads kommun, Samhällsbyggnad Projektledare exploatering
Vi söker en erfaren och processinriktad projektledare som vill och kan driva exploateringsprojekt för kommunen i dialog med externa aktörer, hela vägen från tidiga kommunikativa insatser och kostnadskalkyler genom planering och projektering till avtal och markförsäljning. Du kommer att tillhöra förvaltningens exploateringsenhet, där mark- och exploateringschefen svarar direkt mot förvaltningschefen samt kommunstyrelsen eller samhällsbyggnadsnämnden beroende på projektens art och skede. Du kommer att samarbeta med medarbetarna på med kommun...
2021-07-02 2021-08-06
Ystads kommun, Social Omsorg Timvikarier sökes till Hälsa, Vård och Omsorg
Är du intresserad av att jobba som timvikarie inom äldreomsorg och hemtjänst? Är du personen som vill hjälpa till när det verkligen behövs? Då har du hittat rätt! Som timvikarie hos oss inom Ystads kommun arbetar du enligt socialtjänstlagen genom att stötta våra brukare i deras vardag med uppgifter som: • Städning • Personlig hygien • Laga frukost, servera lunch och mellanmål • Social samvaro, t.ex. gå ut på promenader, hitta på aktiviteter och i vissa fall rasta husdjur • Följa med till frisör och vårdcentral • Handräckning av mediciner Vård ...
2021-07-02 2021-08-31
Region Skåne, Lasarettet i Ystad Sjuksköterskor, natt, till akut medicinavdelning i Ystad
I rollen som sjuksköterska hos oss kommer du att arbeta med omvårdnad och behandling av en mängd olika diagnoser som förekommer på vår avdelning. För att frigöra tid för kliniskt arbete har du en receptarie i ditt team som ansvarar för att gå igenom patienternas läkemedel, fylla på läkemedelsvagnar och förbereda läkemedel inför hemgång. Till din hjälp finns även en undersköterska som ansvarar för vårdplanering och kontakt med kommunen. På natten arbetar du i team med undersköterska och har sjuksköterskekollegor i tjänst som du samarbetar med på...
2021-07-01 2021-08-26
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Sjuksköterska till barn- och ungdomshabilitering i Ystad
Vi söker nu en sjuksköterska till våra två barn- och ungdomsteam i Ystad! Som sjuksköterska inom barn- och ungdomshabiliteringen genomför du hälsosamtal och upprättar medicinska egenvårdsplaner. Du är den som ansvarar för uppföljningar enligt olika vårdprogram, till exempel Downs syndrom och MMC. I din roll som sjuksköterska ansvar du även för att de patienter som har behov av insatser inom nutritionsområdet får de insatser de behöver samt att det görs regelbundna tillväxtkontroller på de patienter där det behovet föreligger. Vidare uppmärks...
2021-06-30 2021-08-11
Ystads kommun, Social Omsorg Arbetsterapeut till Rehabenheten
Som arbetsterapeut ingår du i teamet runt patienten och tillgodoser och samordnar patientens samlade behov av arbetsterapi. Arbetsterapeutisk intervention sker i patientens egna bostad samt i särskilt boende. En stor del av arbetet innebär att göra individuella funktions- och aktivitetsbedömningar, utforma och genomföra rehabiliteringsinsatser tillsammans med vårdtagare och personal samt förskriva medicintekniska hjälpmedel. I arbetet ingår även handledning och instruktion till patienter, anhöriga och personal.
2021-06-29 2021-08-13
Region Skåne, Lasarettet i Ystad Undersköterskor till intensivvårds- och postoperativ avdelning i Ystad
Hos oss på intensivvårds- och postoperativa avdelningen är arbetet omväxlande och intressant i en välkommande arbetsmiljö, med god stämning och höga ambitioner. Medarbetarnas aktiva engagemang till avdelningens utveckling är en del i vårt sätt att arbeta. Dina arbetsuppgifter som undersköterska hos oss innefattar omhändertagande och övervakning av svårt sjuka patienter med hjälp av medicinskteknisk utrustning. Arbetsdagen består till stor del av olika omvårdnadsåtgärder som är väldigt viktiga för patientens tillfrisknande. Därför har du som u...
2021-06-29 2021-07-27
Ystads kommun, Ystads grundskolor Västerportskolan söker ma/no lärare till högstadiet
Du kommer att undervisa i matematik och no-ämnena på högstadiet. Du kommer ingå i ett arbetslag och ämneslag där din kompetens och du som person ska påverka. Vidare så kommer du vara mentor i en klass, där din goda relation till elever och dess vårdnadshavare är nyckeln till en utvecklande högstadietid. På skolan har vi olika team och råd där arbetslagen är representerade, så har du särskilda intressen för skolutveckling, hälsa, hållbar utveckling eller trygghetsarbete så finns här utvecklingsmöjligheter.
2021-06-28 2021-08-09
Ystads kommun, Ystads grundskolor Studie- och yrkesvägledare (SYV)
Du kommer arbeta som studie- och yrkesvägledare mot grundsärskolan och årskurs F-6 samt vara praosamordnare för de två kommunala högstadieskolorna samt grundsärskolans elever. Du kommer bilda ett SYV-team tillsammans med två andra erfarna studie- och yrkesvägledare som finns på högstadieskolorna i kommunen. Du bidrar till att utveckla det gemensamma arbetet utifrån rådande styrdokument samt kommunens handlingsplan med riktlinjer för studie- och yrkesvägledning. I uppdraget ingår även att vidareutveckla SYV-arbetet mot förskoleklass till årsku...
2021-06-24 2021-08-01
Ystads kommun, Social Omsorg Sjuksköterska till Ystads kommun
Du erbjuds en tillsvidareanställning inom den kommunala hälso- och sjukvården. Du ansvarar för att ge en individanpassad vård, du planerar och utvecklar vården tillsammans med enhetschef, kollegor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, handläggare, vårdpersonal och externa vårdgivare. Dokumentationen sker i Procapita+. Du handleder vårdpersonal, patienter, närstående och sjuksköterskestudenter. Hos oss arbetar du dag/kväll och var 5:e helg.
2021-06-23 2021-08-04
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Logoped till barn- och ungdomshabilitering i Ystad
Som logoped inom habiliteringen ingår att ge insatser utifrån bedömning och analys kring kommunikation-, tal- och språksvårigheter. När barn inte utvecklar sin kommunikationsförmåga enligt förväntan har de behov av och rätt till alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Du ansvarar för att patienten har ett sätt att förmedla sig på och att omgivningen vet hur de ska stötta och utveckla detta. I dina arbetsuppgifter ingår även att göra bedömning och analys kring ätande. Därutöver hanterar och administrerar du relevanta bedömningsinstrum...
2021-06-23 2021-08-01
Region Skåne, Lasarettet i Ystad Sjuksköterskor till hjärtintensivavdelning, Lasarettet Ystad
I rollen som sjuksköterska hos oss kommer du arbeta med omvårdnad och behandling av en mängd olika diagnoser som förekommer på vår avdelning. Förutom det direkta kliniska arbetet med våra patienter är alla medarbetare delaktiga i att utveckla och förbättra vården på vår enhet. Som nyutbildad sjuksköterska kan du känna dig trygg med introduktionen av en mycket erfaren kollega. Längden på introduktionen bestämmer vi tillsammans. Region Skåne som arbetsgivare erbjuder även mentorskap för nya sjuksköterskor samt kliniskt basår med olika kurser. F...
2021-06-10 2021-08-31
1 2 >