Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Ystads kommun, Social omsorgsförvaltningen Rekryteringsspecialist till kortare uppdrag
Vår enhet växer vill du bli en del av vårt rekryteringsteam? Vi söker en person som vill vara med på resan och utveckla bemanning och rekryteringsenheten hos oss! Efterfrågan på vårt arbete har växt och vi söker en person som älskar utmaningen att bygga förtroende hos våra nya samarbetspartners och knyta fler kontakter. Vad söker vi? Rekryterare-genomförare-detaljpetare- sälj fast i en och samma person. Anställning snarast, och fram till juni 2024 med möjlighet till förlängning. Kan du dessutom förstå dig på influensers och som hänger med i...
2023-12-08 2023-12-25
Ystads kommun, Kommunledningsförvaltningen HR-specialist Vikariat
HR-avdelningen består av sex HR-specialister, en Förhandlingsansvarig samt HR-chef. Vi är ett litet gäng med stor gemenskap och tillit till varandra på avdelningen. Här finns alltid råd och stöd att få i ditt arbete. I din roll som HR-specialist stödjer du kommunens chefer inom hela HR-området, t.ex. arbetsmiljö, lönebildning, lagar och avtal, förhandlingar, hälsa och rehabilitering osv. Detta innebär att du konsultativt kommer att arbeta brett inom flera olika delar av HR-området. I aktuell tjänst kommer du i första hand stötta chefer inom sam...
2023-12-08 2024-01-07
Region Skåne, Primärvården Arbetsterapeut till Vårdcentralen Brösarp och Vårdcentralen Ystad
Som arbetsterapeut bidrar du med din specifika kompetens för att öka individens självständighet och delaktighet i vardagliga aktiviteter. Du kommer vara första instans för bedömning, diagnostisering och behandling av skador i hand, underarm och armbåge samt utprovning och tillverkning av ortoser. I arbetsuppgifterna ingår även att göra aktivitets- och funktionsbedömningar samt medverka vid kognitiva utredningar. Förskrivningar och utprovningar av hjälpmedel samt uppföljningar enligt förskrivningsprocessen förekommer också. I dina arbetsuppgif...
2023-12-08 2023-12-22
Ystads kommun, Social omsorgsförvaltningen Socialsekreterare Barn och familjeenheten
Nu söker vi socialsekreterare till Barn och Familjeenheten i Ystad. Vill du vara del av ett härligt och erfaret gäng socialsekreterare med stort barnfokus, så ska du söka tjänsten! Som socialsekreterare är din huvudsakliga arbetsuppgift handläggning enligt SoL och LVU med inriktning på barn och ungdomar 0-18 år, deras familjer och nätverk. Du ska utreda och bedöma barns och familjers resurser och biståndsbehov samt besluta om och följa upp olika insatser på hemmaplan. Placerade barn följs upp av annan enhet. Vi arbetar utifrån ett systemteoret...
2023-12-08 2023-12-22
Ystads kommun, Utbildningsförvaltningen Skolsköterska till Backaskolan
Som skolsköterska i Ystads kommun är du from Vt-24 placerad direkt i aktuell verksamhet med rektor/bitr rektor som närmsta chef. Verksamhetschef för Barn- och Elevhälsan och MLA har det övergripande ansvaret för samtliga medicinska insatser inom Utbildningsförvaltningen. Ditt uppdrag berör elever från förskoleklass till år 6. På skolan ingår du i elevhälsoteamet och verkar för elevernas utveckling genom att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa. Du arbetar nära elev, vårdnadshavare, skolpersonal men samverkar också med externa...
2023-12-08 2024-01-07
Ystads kommun, Ystads grundskolor Elevassistent sökes till Norreportskolan
Vi söker nu dig som vill arbeta som elevassistent hos oss på högstadiet. Som elevassistent arbetar du i skolan och stöttar en enskild eller flera elever som behöver stöd i klassen eller enskilt. Du ger stöd och stimulans utifrån elevens specifika förutsättningar och främjar utveckling och självständighet. Det kan exempelvis handla om att stödja i läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och/eller olika typer av funktionsnedsättningar. Viktigt att du har ett stort engagemang och intresse för olikheter och mångfa...
2023-12-08 2023-12-22
Ystads kommun Familjerättssekreterare
I rollen som familjerättssekreterare ingår att arbete med familjerättsliga uppgifter som till exempel: - samarbetssamtal, både frivilliga och på uppdrag av domstol - informationssamtal - upplysning och utredning på uppdrag av domstol gällande vårdnad, boende och umgänge - utredning gällande vårdnadsöverflyttning - utredning gällande fader- och föräldraskap - medgivande- och adoptionsutredning Familjerättens arbete utgår från aktuell lagstiftning enligt bland annat föräldrabalken, socialtjänstlagen och barnkonventionen. I tjänsten ingår att ...
2023-12-08 2023-12-20
Region Skåne, Lasarettet i Ystad Specialistläkare inom radiologi till Röntgen Ystad
Vi söker nu en kollega med specialistkompetens inom radiologi. Dina arbetsuppgifter hos oss består främst i att bedöma inkommande remisser, granska undersökningar samt utföra basala praktiska procedurer. Ronder förekommer dagligen där flera kan hållas på distans. På avdelningen har vi följande: två CT, två MR, två undersökningsrum för skelett-/lungor, ett för genomlysning och två för ultraljud. Vi har vardagsjourer på distans kl. 16-21 samt helgjour kl. 09-19 som är delvis sjukhusbunden. Jourgranskning nattetid sker till största del via telera...
2023-12-07 2024-01-31
Ystads kommun, Social omsorgsförvaltningen Bellevue korttidsboende söker en ny kollega!
Är du vår nya kollega till korttidsenheten? Dina arbetsuppgifter är först och främst att sätta brukarnas behov och välbefinnande i fokus. I ditt arbete ingår dokumentation, upprättande och uppföljning av genomförandeplaner. Som undersköterska på korttidsenheten stöttar du brukaren i dennes rehabilitering och omvårdnad i dagliga aktiviteter. Samarbete med rehabiliteringspersonal, sjuksköterskor, anhöriga med flera är en viktig del i arbetet. Som anställd hos oss är du basen för den kvalitet och utveckling som kännetecknar vården och omsorgen ...
2023-12-07 2024-01-05
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Psykologassistenter till Barn- och ungdomspsykiatrimottagning i Ystad
Gillar du att arbeta brett, har god problemlösningsförmåga och kan anpassa ditt arbetssätt utefter rådande situation? Då kan detta vara rätt tjänst för dig. Vi fortsätter nu vår förändringsprocess med att ständigt hitta fler vägar för att möta upp det växande inflödet och utifrån det välkomnar vi nu två psykologassistenter till oss. Dina arbetsuppgifter består huvudsakligen av nybesök, anamnestagning, journalföring samt att utföra och följa upp steg 1-insatser enligt våra standardiserade vårdprocesser (SVP). Därtill administrerar och sammanst...
2023-12-06 2023-12-20
Region Skåne, Primärvården Sjuksköterska till Palliativ vård ASIH i Ystad
Vi söker nya sjuksköterskekollegor som är trygga i sin roll och självständiga i sitt arbete. Vi erbjuder dig ett utvecklande och spännande arbete där du blir en del av teamet. Arbetet innefattar att göra bedömningar och utföra omvårdnad i hemmet eller på vårdavdelningen. Syftet med vården är att samverka med patient och lindra de symtom som patienten besväras av för att nå högsta möjliga livskvalitet. Det innebär att tillgodose patientens fysiska, psykiska och existentiella behov samt att ge stöd åt de närstående. Om du är intresserad av att ...
2023-12-06 2023-12-27
Ystads kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Timvikarier inom Kostenheten
Vi söker fler flexibla medarbetare inom kostenheten som kan möta upp frånvaro inom köken. Som måltidsbiträde/ kock har du gedigen erfarenhet av vanligt förekommande arbetsuppgifter i kök och är inte rädd för att ta ansvar och lära nytt. Du har gott ordningssinne och en god förmåga att planera arbetet i köket. Tjänsten ställer krav på hög flexibilitet och ett lösningsfokuserat arbetssätt. Som Timvikarie hos oss på kostenheten i Ystad får du möjlighet att arbeta på många olika arbetsplatser. Vi har verksamhet inom såväl förskola, skola och äldr...
2023-12-06 2023-12-19
Ystads kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Kock till sommaren 2024
Nu söker vi dig som under sommaren 2024 vill arbeta som vikarie hos oss på kostenheten i Ystad. I denna ansökan letar vi efter kockar som kan arbeta i våra enheter inom äldreomsorgen under 10 veckor med start i mitten av juni och fram till slutet av augusti. Omfattningen är heltid med helgtjänstgöring. Därefter om du trivs med oss kan du fortsätta vara vikarie resten av året. Ditt uppdrag blir tillagning av måltider samt alla andra förekommande uppgifter i köket. Arbetstiderna är generellt förlagda mellan 7-16:15 med helgarbete.
2023-12-06 2024-01-19
Ystads kommun, Utbildningsförvaltningen Ma/NO åk 7-9 på Västerportskolan
Som lärare på Västerportskolan ingår du i ett arbetslag där du tillsammans med kollegor arbetar för att ge våra elever de bästa förutsättningar till en god måluppfyllelse. Undervisningen i ämnena matematik och NO sker med arbetslagets elever och teknik även i ett annat arbetslag. Du planerar och genomför undervisningen på ett engagerat och målmedvetet sätt samt följer upp, bedömer och dokumenterar elevernas kunskapsutveckling. Mentorskap och pedagogisk lunch ingår i uppdraget. Västerportskolan använder digitala verktyg i det dagliga arbetet v...
2023-12-05 2023-12-19
Ystads kommun, Utbildningsförvaltningen SO/HKK-lärare åk 6-9
Som lärare på Västerportskolan ingår du i ett arbetslag där du tillsammans med kollegor arbetar för att ge våra elever de bästa förutsättningar till en god måluppfyllelse. Undervisningen i ämnet SO sker med arbetslagets elever och undervisningen i HKK sker med elever i arbetslaget, med elever från en annan skola i åk 6 samt med elever från anpassad grundskola. Du planerar och genomför undervisningen på ett engagerat och målmedvetet sätt samt följer upp, bedömer och dokumenterar elevernas kunskapsutveckling. Mentorskap och pedagogisk lunch ingå...
2023-12-05 2023-12-19
Region Skåne, Lasarettet i Ystad Medicinsk sekreterare till Akutmottagningen i Ystad
I rollen som medicinsk sekreterare på akutmottagningen arbetar du på olika positioner ute i verksamheten. En av dessa positioner är som driftsekreterare där du, när du känner trygghet i din roll, bland annat går på larm och tar emot patientuppgifter från inkommande ambulanspersonal. Arbetet innefattar även journalskrivning, remisshantering posthantering, inkommande telefonsamtal och registreringar i PASiS. I din roll kan det förkomma arbete på akutavdelningen som avdelningssekreterare. Vidare ingår arbete i vår inskrivning där du är vår första ...
2023-12-05 2023-12-19
Ystads kommun, Social omsorgsförvaltningen Bemanningsspecialist
Brinner du för bemanning? Alla som har kommit i kontakt med bemanningsfrågor vet att det finns oändligt mycket att utveckla och många saker att sätta tänderna i, en utmaning som vi på bemanningsenheten tycker är superkul! Som bemanningsspecialist hos oss får du det operativa ansvaret att driva och utveckla bemanningsenhetens kluriga utmaningar. Hur möter vi enheternas bemanningsbehov? Har vi tillräckligt många vikarier på plats? Hur ska framtidens bemanning se ut? Har du funderingar på hur dessa fenomenala lösningar kan se ut? Kan vi digitali...
2023-12-04 2024-01-07
Ystads kommun, Social omsorgsförvaltningen Timanställd sjuksköterska
Vi söker sjuksköterskor som kan tänka sig att hoppa in hos oss när verksamheten har behov vid exempelvis planerade ledigheter eller varför inte några schemapass per månad! Du kanske studerar, är föräldraledig eller bara vill komma för att testa hur det är att arbeta hos oss för att skapa erfarenhet av hemsjukvård, socialpsykiatri, LSS-verksamhet, korttid! Arbetet består av sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterskor som bedömningar, planera och utvärdera resultat av insatser samt vård i livets slut.
2023-12-04 2023-12-18
Ystads kommun, Social omsorgsförvaltningen Sjuksköterska - hemsjukvård ordinärt boende i vackra Ystad
Arbetsuppgifterna är sedvanliga sjuksköterskeuppgifter i hemsjukvård. Det handlar om att bedöma, planera och följa upp HSL-insatser. Som omvårdnadsansvarig sjuksköterska tycker du om att arbeta med avancerad hemsjukvård både självständigt och i team med patienten i centrum. Du samverkar internt och externt med fokus på patientens bästa. Du har även ansvar för att handleda och stötta omvårdnadspersonalen samt se till helheten för att ge personen den bästa omvårdnaden. Du har stöd av kollegorna på ditt område samt kollegorna inom ordinärt boende...
2023-12-04 2024-01-07
Region Skåne, Lasarettet i Ystad Undersköterska till Barnakuten, Barn- och ungdomsavdelning i Ystad
Vi välkomnar nu två nytänkande och utvecklingsinriktade undersköterskor till oss på Barn- och ungdomsavdelningen/Barnakuten i Ystad. Hos oss erbjuds du ett arbete med stor bredd och variation då verksamheten omfattar akutmottagning, dagvård och slutenvård. Du får möjlighet att vara med och göra skillnad för våra patienter och följa dem genom hela vårdkedjan, från akuten, till inskrivning och utskrivning. Vi vårdar även barn och ungdomar före och efter operation. - Hos oss i Ystad finns Barnakuten och Barnavdelningen i samma lokaler och vi arb...
2023-12-01 2024-01-12
Kriminalvården, Ystad Sjuksköterska till häktet och anstalten i Ystad
Kriminalvården bedriver viss öppen hälso- och sjukvård vilket innebär att alla anstalter och häkten har sjukvårdsmottagningar där de intagna kan söka vård. Som sjuksköterska har du dels en egen mottagning för bedömning av lättare åkommor, men du bedömer även vilka sökande som ska träffa läkare. Det innebär att du arbetar både med somatiskt och psykiatrisk hälso- och sjukvård för de intagna, assisterar vid läkarmottagning samt administrerar läkemedel i första hand genom dosdispensering. Dokumentation sker i PMO patientdatajournal.
2023-12-01 2023-12-24
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Läkare inom radiologi till VO diagnostik i Kristianstad och Ystad
Observera att denna annons finns publicerad under flera olika orter som är kopplade till en huvudannons. Du kan därför komma att slussas vidare när du söker jobbet. Vi söker nu läkare med intresse för radiologi för tidsbegränsade anställningar på sex månader till både Kristianstad och Ystad. Målsättningen är att man därefter fortsätter hos oss som ST-läkare och fullföljer sin specialistutbildning inom radiologi. Dina arbetsuppgifter hos oss består främst av att granska undersökningar samt bedöma inkommande remisser. Du får därtill hålla röntg...
2023-12-01 2023-12-31
Region Skåne, Semestervikariat Arbetsterapeuter till Region Skåne inför sommaren 2024
Som arbetsterapeut hos oss får du ett omväxlande arbete med kompetenta kollegor som hjälper dig att komma in i arbetet. Med den här annonsen söker vi medarbetare till många olika områden inom vår organisation och du kan därför ange inom vilken verksamhet och på vilken ort du skulle vilja arbeta. På skane.se/ledigajobb kan du se hur många som har sökt tjänsterna. I denna annons använder vi ett centralt ansökningsformulär för hela Region Skåne och annonsen har därför publicerats för flera orter. För att se antalet sökande behöver du då titta på...
2023-12-01 2024-05-12
Region Skåne, Semestervikariat Sjuksköterskor till Region Skåne
Som sjuksköterska hos oss får du förutom kompetenta och engagerade kollegor ett omväxlande arbete. Du som är ny, tillsvidareanställd sjuksköterska får delta i ett introduktionsprogram som ger dig en trygg övergång till yrkeslivet, med både föreläsningar och klinisk träning. Med den här annonsen söker vi medarbetare till många olika områden inom vår organisation och du kan därför ange inom vilken verksamhet och på vilken ort du skulle vilja arbeta. Det finns även olika anställningsformer, både tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anstäl...
2023-12-01 2024-05-12
Region Skåne, Semestervikariat Sjuksköterskor till Region Skåne
Som sjuksköterska hos oss får du förutom kompetenta och engagerade kollegor ett omväxlande arbete. Du som är ny, tillsvidareanställd sjuksköterska får delta i ett introduktionsprogram som ger dig en trygg övergång till yrkeslivet, med både föreläsningar och klinisk träning. Med den här annonsen söker vi medarbetare till många olika områden inom vår organisation och du kan därför ange inom vilken verksamhet och på vilken ort du skulle vilja arbeta. Det finns även olika anställningsformer, både tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anstäl...
2023-12-01 2024-05-12
1 2 3 >