Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Ystads kommun, Samhällsbyggnad Driftingenjör/VVS-ingenjör inom Fastighetsautomation
Som Driftingenjör/VVS-ingenjör med inriktning på styr, regler och övervakning samt ventilation, kommer du att arbeta med tillsyn, skötsel, underhåll, installationsarbete och felsökning av allmän fastighetsutrustning. I arbetet ingår det också att göra kostnadsbedömningar, beställningar samt administrativa förvaltningsuppgifter. Vi jobbar med fastighetsautomationssystem från bland annat Siemens och Bastec. Du kommer också att arbeta med myndighetskraven rörande OVK, revisionsbesiktningar el, köldmedia och tryckkärl. Vi erbjuder dig en trivs...
2022-10-05 2022-10-30
Ystads kommun, Social Omsorg Socialsekreterare - Mottag, Barn och Familjeenheten
Nu söker vi en socialsekreterare till Barn och Familjeenhetens mottag i Ystad. Vill du vara del av ett härligt och erfaret gäng socialsekreterare med stort barnfokus, så ska du söka tjänsten! Som socialsekreterare i vårt mottag är din huvudsakliga arbetsuppgift att, tillsammans med ytterligare en kollega, ta emot inkomna orosanmälningar och ansökningar om bistånd (0-18 år). I vårt mottag görs förhandsbedömningar och beslutas om att inleda utredning jml 11 kap 1§ SoL eller ej. I tjänsten ingår även telefonrådgivning till våra samverkanspartner...
2022-10-05 2022-10-19
Ystads kommun, Social Omsorg Löderups hemtjänst- och särskilda boende söker nya kollegor
I arbetet som undersköterska ska du sträva efter ett salutogent synsätt, med brukarnas hälsa i fokus. I ditt arbete ingår daglig dokumentation, upprättande av genomförande planer och att hålla våra BPSD-register uppdaterade. Ett arbete som kräver en god datorvana. I rollen som undersköterska ingår, bland annat att ge brukarna omvårdnad, service, socialt stöd och genomföra sociala aktiviteter utifrån brukarens individuella behov och önskemål. Ett arbete som kommer ske i nära samarbete med andra undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter, ...
2022-10-04 2022-10-18
Ystads kommun, Social Omsorg Medicinskt ansvarig sjuksköterska
I rollen som medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar du för att hälso- och sjukvården är av god kvalitet utifrån gällande lagstiftning. Det innebär att du följer upp verksamheterna utifrån lagkrav och föreslår förbättringsåtgärder utifrån identifierade brister. Du upprättar och reviderar rutiner utifrån gällande lagstiftning, besvarar remisser och är delaktig i uppdrag och projekt som rör hälso- och sjukvård. Du följer också upp hälso- och sjukvården, avvikelser, utreder allvarliga händelser och ansvarar för att anmäla dessa till IVO enligt ...
2022-10-03 2022-10-30
Ystads kommun, Kultur o Utbildning Chef för Ungdomens Hus
Vi erbjuder ett utmanande, meningsfullt och roligt jobb med engagerade, kreativa och initiativrika medarbetare! Uppdraget som chef för Ungdomens Hus innebär personal-, budget- och arbetsmiljöansvar samt att driva och utveckla verksamheten utifrån satta mål och strategier, det kan även innebära avdelnings- och förvaltningsövergripande arbetsuppgifter. Detta då vi står inför en organisationsförändring där Kultur och Fritid från årsskiftet skall bilda en egen förvaltning. Du skall kunna arbeta flexibelt och vid behov även kunna gå in i verksamh...
2022-09-30 2022-10-14
Ystads kommun Distriktsköterska/sjuksköterska till Särskilt boende
Som sjuksköterska i Ystads kommun utför du självständigt medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser samt följer upp och dokumenterar. I kommunen har vi åtta särskilda boenden med varierande storlek både på landet och centralt. Just nu söker vi sjuksköterska till Bellevue. Där kommer du jobba självständigt men även i team med sjuksköterska, omvårdnadspersonal, rehabiliteringspersonal och enhetschef på boendet. Du ansvarar för att ge patienten en personcentrerad vård, planerar och utvecklar vården tillsammans med teamet samt enhetschef. D...
2022-09-30 2022-11-04
Ystads kommun Sjuksköterska till vårt minnesteam
Som sjuksköterska i Ystad kommun utför du självständigt medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser samt följer upp och dokumenterar. Du ansvarar för att ge patienten en personcentrerad vård, planerar och utvecklar vården tillsammans med teamet samt enhetschef. Du kommer att erbjudas en personlig mentor som tillsammans med dig ska tillgodose en utveckling och ett lärande utifrån dina behov i ditt arbete hos oss.
2022-09-30 2022-11-04
Kriminalvården, A/H Region Syd Klienthandläggare till anstalt/häkte Ystad
Under ledning av kriminalvårdsinspektören ska du som klienthandläggare ansvara för det samlade klientarbetet. Detta innebär bland annat att planera, följa upp och kvalitetssäkra arbetet med klienters verkställighetsplanering, beräkning av strafftid och att bereda samt fatta beslut enligt fängelse-, häktes- och förvaltningslagarna i enlighet med delegation. I ditt uppdrag ingår att göra bedömningar utifrån gällande regelverk, riktlinjer och praxis samt att fortlöpande handleda och utbilda personal i klientprocessen. Samverkan med andra delar av ...
2022-09-30 2022-10-23
Region Skåne, Skånes universitetssjukvård Specialistläkare till Hjärtavdelning i Ystad
Nu söker vi specialistläkare alternativ överläkare i kardiologi till vårt team hjärtsjukvårdsverksamhet i Ystad. I tjänsten ingår kardiologiskt mottagningsarbete, avdelningsarbete, konsultverksamhet samt jourtjänstgöring. Du förväntas kunna utföra och bedöma UKG, Holter och Arbets-EKG samt ha bred allmänkardiologisk kunskap. I ditt arbete kommer du ha ett nära samarbete med hjärtverksamheten på Centrala Sjukhuset i Kristianstad och Skånes universitetssjukhus. Överläkaren/specialistläkaren förväntas medverka till kilinksutvecklingen och vara ...
2022-09-30 2022-10-23
Ystads kommun, Social Omsorg Bellahöjdens hemtjänst söker undersköterskor
Som undersköterska i Ystads kommun arbetar du enligt Socialtjänstlagen samt utför HSL-delegerade arbetsuppgifter såsom läkemedelshandräckning och utifrån biståndsbedömda insatser. Du utför ditt arbete med ett brukarfokus. Du har ett salutogent synsätt vilket bl a innebär att bevara och utveckla brukarens egna resurser. På Bellahöjdens hemtjänst erbjuds du möjlighet till utbildningar. Du som vill spetsa din kompetens kring demens har möjlighet att kontinuerligt genomföra utbildningar inom demens. I kommunen får du också möjlighet till utbildni...
2022-09-30 2022-10-21
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Enhetschef till Vuxenpsykiatrimottagningen i Ystad
I rollen som enhetschef ansvarar du för medarbetare, ekonomi och verksamhetsutveckling. Du skapar delaktighet i målarbete och kommunicerar tydligt mål, strategi och vision. Tillsammans med dina medarbetare och övriga enhetschefer utvecklar ni verksamheten med patienten i fokus. Vidare visar du personlig omtanke, identifierar medarbetarnas styrkor och utvecklingsbehov i förhållande till verksamhetens uppdrag och arbetar kontinuerligt med att utveckla dessa. Som enhetschef ingår du i verksamhetens ledningsgrupp samt öppenvårdens chefsgrupp. Sam...
2022-09-30 2022-10-26
Ystads kommun, Social Omsorg Vi söker en fysioterapeut till Ystad kommun
Inom kommunal rehabilitering arbetar vi med stöd till aktivitet och träning i hemmiljö, i ordinärt boende och särskilt boende, allt utifrån den enskildes förutsättningar och behov. Som fysioterapeut ingår du i teamet runt patienten och tillgodoser och samordnar patientens samlade behov av fysioterapi. I arbetsuppgifterna ingår också funktionsbedömningar, utprovning av hjälpmedel och dokumentation. Du kommer även att ingå i vårdplaneringsteamet samt att stödja och handleda personal för ett funktions- och aktivitetsbevarande arbetssätt.
2022-09-29 2022-10-24
Ystads kommun, Samhällsbyggnad Kommunikatör med intresse för miljö och teknik
Som kommunikatör kommer du att arbeta med både operativt och strategiskt informationsarbete och genomföra interna och externa insatser och aktiviteter. Kommunens centrala kommunikationsavdelning är en viktig samarbetspartner för att avfallsenhetens kommunikation ska drivas i linje med kommunens kommunikativa strategier. Du kommer inledningsvis främst arbeta med kommunikation gällande att samhällsbyggnadsförvaltningen inför fastighetsnära insamling i så kallade fyrfackskärl. På sikt kommer du även stödja övriga enheter med att genomföra processe...
2022-09-28 2022-10-16
Avdelningen för funktionsnedsättning och socialpsykiatri Administrativ assistent
Som administrativ assistent på avdelningen Funktionsnedsättning och socialpsykiatri kommer du i din vardag att arbeta inom den interna administrationen. Tjänsten som administrativ assistent innebär att vara ett verksamhetsstöd för avdelningens enhetschefer samt en avdelningschef och du kommer att ha ett nära samarbete med dina två kollegor. Du kommer bl.a. att arbeta med vakanslösning, schemaläggning, vara behjälplig vid rekryteringar, inköp, bokning av lokaler, dokumentation m.m
2022-09-23 2022-10-09
Avdelningen för funktionsnedsättning och socialpsykiatri Personlig assistent sökes till man i 30 års åldern
Vi söker personlig assistent till en man i 30 åldern som efter en skada har stort behov av vård och omsorg. Det är en man som tidigare haft ett aktivt liv med stort intresse och stor kunskap inom bilbranschen. Han är musikintresserad av Rap och hiphop och filmintresserad. Han har tidigare tränat mycket på gym och är noga med sitt utseende och val av kläder. Han sitter i rullstol och behöver hjälp med alla moment i sin dagliga livsföring. Lyft, förflyttning, mat, dryck, kommunikation med mera. Skadan innebär att stress har en mycket negativ påve...
2022-09-23 2022-10-07
Avdelningen för funktionsnedsättning och socialpsykiatri Timanställningar till personlig assistans ärenden
Arbetet som personlig assistent innebär ett arbete i och utanför brukarens hem där du hjälper brukaren med alla insatser som brukaren behöver få hjälp med för att klara av sin vardag. En del av arbetet består av omvårdnadsarbete och läkemedelshantering. Arbetet kan vara förlagt dagtid, kvällstid, nattid, på vardagar och helger. Som timanställd kommer du att arbete i olika personliga assistans ärenden. Körkort krävs i en del ärenden.
2022-09-23 2022-10-09
Avdelningen för funktionsnedsättning och socialpsykiatri Stödpedagog LSS barnverksamhet
Att arbeta med barn och unga med olika utmaningar är förmodligen det roligaste arbetet som finns, vill du vara en del i en verksamhet som siktar framåt? Funktionsnedsättning och socialpsykiatri (FoS) söker medarbetare till våra korttidsverksamheter, i första hand för barn och unga. Som stödpedagog sätter du brukarens behov i centrum och möjliggör brukarens rätt till självbestämmande, självständighet, delaktighet och inflytande över sitt liv. Vi arbetar utifrån tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande och motivationsarbete. Som stödpe...
2022-09-23 2022-10-07
Region Skåne, Lasarettet i Ystad Arbetsterapeut till Medicinavdelning i Ystad
Vi välkomnar nu en ny legitimerad arbetsterapeut för en tillsvidareanställning. Tjänsten innebär arbete på Medicinavdelningen där det också ingår viss tjänstgöring på vår akutvårdsavdelning och hjärtavdelning. Du kommer att möta en blandning av patienter, de vanligaste diagnoserna är KOL, stroke, diabetes, infektion, hjärtsvikt samt kognitiv svikt. Många av patienterna på avdelningen är äldre och multisjuka. Du arbetar i nära samarbete med fysioterapeut och övriga teammedlemmar på avdelningen. Här har ni tillsammans viktiga roller i det tvärp...
2022-09-22 2022-10-20
Region Skåne, Lasarettet i Ystad Undersköterskor till Ortopediavdelning i Ystad
Nu söker vi två undersköterskor till oss på ortopediavdelning med stort engagemang och omtanke för patienten! I tjänsten erbjuds du ett varierande arbete där du arbetar integrerat med andra yrkeskategorier för att erbjuda patienten bästa möjliga vård. I arbetsuppgifterna ingår ett stort eget ansvar i det vårdnära arbetet. Du kommer arbeta med patientomvårdnad med patienten i fokus, vilket innebär att hjälpa våra patienter med det de inte klarar av själv samt ge stöd och uppmuntran under tiden de är hos oss. Du blir en viktig del i teamet som b...
2022-09-22 2022-10-06
Kriminalvården, Ystad Administratör till VO Ystads kansli
Som administratör inom VO Ystad kommer du att utgöra en stöd- och servicefunktion med en Kriminalvårdsinspektör (chef) och klienthandläggare som närmaste medarbetare. Som en del i ett team kommer du att arbeta med kvalificerade klientärenden genom att hantera delar av rättsprocessen och vissa klientbeslut. Du kommer också att arbeta med säkerhetsrelaterade uppgifter såsom postgranskning och besöks- och telefontillstånd mm. Administrativa uppgifter som registrering och expediering av klienthandlingar (beslut, domar, intagnas löner mm) ingår ocks...
2022-09-22 2022-10-16
Ystads kommun Trafikövervakare
Du kommer att arbeta i ett team med trafikövervakare där du erbjuds ett brett och serviceinriktat arbete. Som trafikövervakare medverkar du till att gällande trafikföreskrifter i Ystads kommun efterlevs. Du arbetar förebyggande och informerar allmänheten om gällande parkeringsregler. Fokusområden är framkomlighet och trafiksäkerhet. Tjänsten kan även innebära andra arbetsuppgifter inom Trafikenhetens ansvar såsom torgvärd, trafikavstängningar, etc. Arbetstiden är schemalagd och tjänstgöring på helger ingår i tjänsten.
2022-09-19 2022-10-16
Ystads kommun, Samhällsbyggnad Administrativ assistent
Som assistent på avdelningen Kost och Lokalvård kommer du i din vardag att ansvara för den interna administrationen. Tjänsten som administrativ assistent innebär att vara ett verksamhetsstöd för fyra enhetschefer samt en avdelningschef och du kommer att ha ett nära samarbete med din kollega. Du kommer bl.a. att arbeta med vakanslösning, schemaläggning, semesterplanering, upphandlingar, inköp, dokumentation m.m. Du kommer att tillsammans med ledningen hjälpa till med problemlösning och i ditt uppdrag kan viss kundkontakt förekomma.
2022-09-19 2022-10-09
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Psykologer till Barn- och ungdomspsykiatrimottagning i Ystad
Vi välkomnar nu tre nya kollegor till vår trevliga öppenvårdsmottagning i Ystad. Alla tre tjänster avser vikariat som löper under hela 2023, då några av våra nuvarande medarbetare på deltid kommer inneha andra uppdrag inom Bup Ystad-Skåne. Hos oss ingår du i ett härligt team bestående av flertalet psykologer, psykoterapeuter, kuratorer, sjuksköterskor, läkare, fysioterapeuter, medicinska sekreterare, teamsamordnare och en enhetschef. Vi är en integrerad mottagning där du i din roll som psykolog arbetar varierande med både neuropsykiatriska utre...
2022-09-12 2022-10-12
Region Skåne, Lasarettet i Ystad Medicinsk sekreterare, natt, till Akutmottagning i Ystad
I rollen som medicinsk sekreterare på Akutmottagningen arbetar du på olika positioner ute i verksamheten, exempelvis i vår inskrivning, som driftsekreterare, teamsekreterare samt avdelningssekreterare på vår akutvårdsavdelning (AVA). Tjänsten innefattar även journalskrivning, remisshantering och registreringar i PASiS. Vi hanterar även Akutmottagningens post samt en del inkommande samtal. När vi arbetar kliniskt tillsammans med teamet på Akutmottagningen är arbetstiden blandad tjänstgöring, dag, kväll och natt. Denna tjänst innebär främst natt...
2022-09-09 2022-10-07
Region Skåne, Lasarettet i Ystad Sjuksköterska till Medicinmottagning, dagvård, i Ystad
Som sjuksköterska på mottagningen arbetar du integrerat i team med patienten tillsammans med andra yrkeskategorier för att erbjuda patienten bästa möjliga vård. Du utför medicinska dagvårdsbehandlingar och annat förekommande arbete på en mottagning. På våra mottagningar är vi högspecialiserade på flera internmedicinska sjukdomar, vilket ger goda utvecklingsmöjligheter. Du får erfarna kollegor som gärna delar med sig av sin kompetens och vi upprättar individuella utvecklingsplaner för alla medarbetare. Vi utvecklar ständigt vår verksamhet och t...
2022-09-09 2022-10-06
1 2 >