Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Vingåkers kommun, Individ- och familjeomsorgen Vingåkers kommun söker handläggare till försörjningsstöd
Vi genomför just nu en intern organisationsförändring inom Individ- och familjeomsorgen. I och med organisationsförändringen och för att förstärka och fortsätta utveckla arbetet på flera enheter söker vi nu en handläggare till försörjningsstöd. Arbetet innebär myndighetsutövning via handläggning av ansökningar om försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd enligt SoL. Vingåkers kommun är inne i en expansiv och spännande fas. Vi arbetar ständigt med utveckling i våra verksamheter och just nu pågår ett intensivt arbete med bl a implementering av E-t...
2022-06-23 2022-08-13
Vingåkers kommun, Individ- och familjeomsorgen Vingåkers kommun söker handläggare/utredare till Barn- och familjeenheten
Vi genomför just nu en intern organisationsförändring inom Individ- och familjeomsorgen. I och med organisationsförändringen söker vi ny medarbetare som utredare till enheten för Barn och familj utredningar. Arbetet består av myndighetsutövning och ditt huvudsakliga uppdrag är att utföra utrednings- och uppföljningsarbete enligt SoL och LVU. Arbetsuppgifterna omfattar myndighetsutövning i form av att göra förhandsbedömningar, hantera och utreda inkommande information så som anmälningar och ansökningar. Som handläggare för barn och familj...
2022-06-23 2022-08-13
Vingåkers kommun, Individ- och familjeomsorgen Vingåkers kommun söker handläggare inom försörjningsstöd (vikariat)
Nu söker vi en handläggare till enheten för försörjningsstöd! Tjänsten är ett föräldravikariat mellan december 2022-augusti 2023, med chans till förlängning. Arbetet som handläggare inom försörjningsstöd innebär myndighetsutövning via handläggning av ansökningar om försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd enligt SoL. Vingåkers kommun är inne i en expansiv och spännande fas. Vi arbetar ständigt med utveckling i våra verksamheter och just nu pågår ett intensivt arbete med bl a implementering av E-tjänster, digitalisering och att i samverkan utve...
2022-06-23 2022-08-13
Vingåkers kommun, Äldreomsorgen Vingåkers kommun söker undersköterska till natten på särskilt boende
Till Vingåkers kommuns äldreomsorg söker vi nu en undersköterska som vill arbeta natt på särskilt boende! Som undersköterska i Vingåkers kommun kommer du att arbeta med kvalificerad vård, daglig omsorg och bidra till en bättre vardag för våra boende. Du arbetar personcentrerat vilket innebär att du arbetar utifrån den boendes individuella behov och önskemål. Du kommer att arbeta utifrån ett salutogent förhållningssätt och med en tydlig handlingsplan. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att tillgodose brukarna individuella behov av vå...
2022-06-22 2022-07-06
Vingåkers kommun, Samhällsbyggnadsenheten Vingåkers kommun söker miljöinspektör på vikariat
Vi söker nu en miljöinspektör för arbete med tillsyn enligt miljöbalken. Det innebär att du kommer arbeta med flera av miljöbalkens tillsynsområden. Du kommer arbeta med klagomålshantering samt arbeta med rådgivning gentemot verksamhetsutövare och medborgare i kommunen. Som miljöinspektören kommer du framförallt att arbeta med prövning och tillsyn enligt miljöbalken samt rådgivning till företag och kommuninvånare, det innebär att du kommer arbeta med flera av miljöbalkens tillsynsområden I yrkesrollen ingår också att hantera olika typer av klag...
2022-06-20 2022-07-24
Vingåkers kommun, Sävstaskolan Vingåkers kommun söker lärare till årskurs 4-6 på Sävstaskolan
Inför höstterminen söker vi på Sävstaskolan en behörig lärare för årskurs 4-6. Som lärare hos oss ingår du i ett arbetslag med pedagoger med olika kompetens och har tillgång till resurser som svenska som andraspråk och specialundervisning. Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera din undervisning och tillsammans med dina kollegor i arbetslaget kommer du att utveckla och anpassa undervisningen för att alla eleverna ska lyckas i skolan. Arbetslagen träffas varje vecka för att samplanera, ha elevkonferenser och pedagogiska diskussione...
2022-06-20 2022-07-11
Vingåkers kommun, Centrala elevhälsan Vingåkers kommun söker specialpedagog till Centrala elevhälsan
I tjänsten som specialpedagog förväntas du ha ett tvärprofessionellt synsätt och arbetar därmed aktivt tillsammans med andra yrkeskategorier för att upptäcka och undanröja olika slags hinder i elevernas lärmiljö och med tydliggörande pedagogik. Du är delaktig i flera skolors elev...
2022-06-17 2022-07-31
Vingåkers kommun, Centrala elevhälsan Vingåkers kommun söker logoped till Centrala elevhälsan
Centrala elevhälsan i Vingåkers kommun söker en logoped som vill arbeta med språkligt och kommunikativt stöd till våra skolor. Ditt huvudsakliga fokus är att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål i enlighet med elevhälsans uppdrag. Det här är ett arbete för dig som vill använda din specialistkunskap för att inspirera, arbeta förebyggande och främjande, arbeta med tydliggörande pedagogik och utveckla och hitta nya verktyg till elevhälsoteamen och pedagogerna i våra verksamheter. Dina logopediska insatser i pedagogisk verksamhet syft...
2022-06-17 2022-07-31
Vingåkers kommun, Mat & Måltider Vingåkers kommun söker en glädjespridande kock!
Nu söker Mat & Måltider en kreativ och idédriven kock till vår organisation. Du vill, tillsammans med övriga medarbetare, chefer, elever och matgäster, driva och utveckla den offentliga gastronomin i Vingåker. I våra kök lagar vi näringsriktig mat från grunden med hög andel närproducerade, rättvisemärkta och ekologiska råvaror. I ditt arbete kommer det ingå att sprida glädje och möta våra matgäster i restaurangen. Hos oss kommer du få arbeta klimatsmart och du kommer få ge utryck för din kreativitet i arbetet.
2022-06-16 2022-08-31
Vingåkers kommun, Funktionshinderomsorgen Vingåkers kommun söker bemanningsassistent till Vård och Omsorg
Vi söker bemanningsassistent till vår bemanningsenhet, i rollen som bemanningsassistent ansvarar du för att bland annat hantera beställningar som inkommer i vårt bemanningssystem och boka ut vikarier till våra olika verksamheter i kommunen. Du får även möjlighet att vara behjälplig i rekryteringsprocessens olika delar. En arbetsdag kan innebära ett brett spann av olika arbetsuppgifter som bland annat kan innefatta: *Matchning av vikarier mot behov *Ansvara över inkommande samtal till vår bemanningsenhet *Ansvara över inkommande post, e-post oc...
2022-06-10 2022-07-01
Vingåkers kommun, Individ- och familjeomsorgen Vingåkers kommun söker biståndshandläggare till Individ- och familjeomsorgen
Nu söker vi en biståndshandläggare inom området LSS och SoL. Som handläggare hos oss kommer du självständigt ansvara för handläggning av ärenden under hela ärendeprocessen. Det innebär att du kommer arbeta med att utreda, bedöma och besluta samt följa upp beslut om insatser i enlighet med gällande lagstiftning. Arbetet utgår ifrån ett helhetsperspektiv kring den enskilde och dennes behov i centrum. Du kommer samverka med den enskilde, anhöriga och övriga verksamheter inom kommunen såväl som externa myndigheter. Du kommer även vara en vik...
2022-06-09 2022-07-17
Vingåkers kommun, Funktionshinderomsorgen Vingåkers kommun söker stödassistent till ung kvinna (vikariat)
Vi söker nu en ny stödassistent till vårt team som arbetar med en ung kvinna på dagligverksamhet och korttidsvistelse. Som stödassistent kommer du att ansvara för att utifrån den enskildes individuella behov och förutsättningar, skapa möjligheter för att den enskilde ska uppnå goda levnadsvillkor. Du kommer arbeta med att stödja, vägleda och motivera den enskilde i det dagliga livet i syfte att bibehåll och utveckla dennes förmågor samt utforma meningsfull sysselsättning. I uppdraget ingår även arbete i övriga dagligverksamhetsgrupp och du kom...
2022-06-09 2022-06-26
Vingåkers kommun, Funktionshinderomsorgen Nu söker vi timvikarier inom personlig assistans i Vingåkers kommun
Söker du ett meningsfullt arbete där du får möjlighet att göra skillnad för brukare och deras anhöriga? Nu behöver vi bli fler timvikarier inom personlig assistans! Som personlig assistent kommer du att stötta och hjälpa brukare i sin vardag. Du kommer utgå ifrån brukarens egna förutsättningar/funktionshinder och ger ett individanpassat stöd för att uppnå goda levnadsvillkor. Ditt arbete kommer i huvudsak att bestå i att vara stöd och hjälp för brukarna i deras vardag men även i andra sociala sammanhang med fokus på att öka brukarens delaktigh...
2022-03-01 2022-06-30
Vingåkers kommun, Äldreomsorgen Spontanansökan till Vingåkers kommun
Fanns inte ditt drömjobb just nu? Eller du kanske inte nådde hela vägen senast du sökte ett jobb hos oss? Du kanske bara är nyfiken på oss som kommun? För oss är det värdefullt att ta vara på bra kompetens, även om vi inte har den lediga tjänsten just för dig. Vi vill därför upp...
2022-01-04 2022-06-30