Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Vingåkers kommun Hemtjänsten i Vingåker söker undersköterskor
Vingåkers kommun växer samtidigt som efterfrågan på hjälp i hemmet ökar. Vi söker därför fler undersköterskor med körkort till vår hemtjänst! Som undersköterska i hemtjänst kommer du arbeta utifrån ett salutogent förhållningssätt. Det innebär att du kommer ha varierade arbetsuppgifter som är anpassade efter den enskilde brukarens behov, för att möjliggöra att brukaren kan bo kvar hemma. Du kommer arbeta tillsammans med både kollegor, chef och sjuksköterskor för att kunna tillgodose kvalitativ vård och omsorg. Tillsammans med ditt team kommer d...
2021-07-15 2021-08-05
Vingåkers kommun, Äldreomsorgen Undersköterska till HSL
Vingåkers kommun står inför en expansiv fas. Efterfrågan på hemtjänst och hemsjukvård ökar samtidigt som vi vill bevara, utveckla och bedriva kvalitetssäkrad vård och omsorg till våra patienter. Vi behöver önskar därför stärka upp vårt team av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter med en engagerad undersköterska! Som undersköterska inom HSL kommer du arbeta på uppdrag av sjuksköterskorna och enhetschefer. Du kommer genomföra provtagningar, vara delaktig i att dela mediciner, omläggningar, kateterskötesel, stomiskötsel, transport...
2021-07-09 2021-08-08
Vingåkers kommun, Individ- och familjeomsorgen Handläggare/utredare till Barn- och familjeenheten
Nu söker vi utredare till enheten för Barn och familj inom socialtjänstens Individ- och familjeomsorg. Arbetet består av myndighetsutövning och ditt huvudsakliga uppdrag är att utföra utrednings- och uppföljningsarbete enligt SoL och LVU. Arbetsuppgifterna innefattar även att göra förhandsbedömningar, hantera inkommande information så som anmälningar och ansökningar. Som handläggare för barn och familj arbetar du med målgruppen barn och unga i åldern 0-18 år. Arbetet genomförs utifrån Barns Behov i Centrum (BBIC). Vårt mål är att inget barn ...
2021-07-08 2021-08-31
Vingåkers kommun, Integrationsenheten Vingåkers kommun söker personal till HVB-boende
Nu söker vi, till vårt HVB-boende Pegasus och stödboende Atlas en handledare/behandlare med erfarenhet av familjestödjande arbete. Boendena drivs i egen regi av kommunen och erbjuder trygghet och psykosocialt stöd, omsorg, social träning och läxhjälp för placerade ungdomar. Som handledare hos oss kommer du, tillsammans i ditt team om 7 kollegor, arbeta på uppdrag av socialtjänsten, med att skapa en så god och hemlik miljö som möjligt. Du kommer ha varierade arbetsuppgifter och delta i det dagliga arbetet på boendena. Du ska på ett profession...
2021-07-06 2021-08-29
Vingåkers kommun, Kultur- och Samhällsbyggnadsförvaltningen Vingåkers kommun söker fritidsgårdschef
Vingåkers kommun söker nu en chef för vår nybyggda fritidsgård. Här arbetar 4 engagerade medarbetare aktivt för att fritidsgården ska vara en trygg mötesplats för alla barn och ungdomar mellan 10-18 år. För oss är det viktigt att barnen känner sig bekräftade, trygga och delaktiga i verksamheten. Fritidsgården ligger i anslutning till Slottsskolan 7-9 och erbjuder stora möjligheter att påverka vårt gemensamma arbete och verksamheten. Som fritidsgårdschef är du arbetsledare och har ett övergripande ansvar för att verksamheten utvecklas enligt up...
2021-07-01 2021-08-15
Vingåkers kommun, Äldreomsorgen Spontanansökan till Vingåkers kommun
Fanns inte ditt drömjobb just nu? Eller du kanske inte nådde hela vägen senast du sökte ett jobb hos oss? Du kanske bara är nyfiken på oss som kommun? För oss är det värdefullt att ta vara på bra kompetens, även om vi inte har den lediga tjänsten just för dig. Vi vill därför uppmuntra Dig att skicka in en spontanansökan om du tror att Vingåkers kommun kan passa dig! Hos oss finns det över 100 olika yrken och vi finns inom skolan, äldreomsorg, funktionshinderomsorg och administration. Vi läser alla ansökningar och matchar sporadiskt din ansöka...
2021-07-01 2021-12-31
Vingåkers kommun, Socialförvaltningen Socialförvaltningen söker ledningsstöd med inriktning mot system och välfärdsteknik
I vår kommun sker utvecklingen snabbt. Vi har korta beslutsvägar och gott samarbete mellan förvaltningens olika delar, den politiska ledningen, andra förvaltningar och kommuner i Sörmland samt regionen. I Vingåker pågår omskrivna projekt inom landsbygdsutveckling och vi är i framkant vad gäller den digitala strukturen och utvecklingen. Även i regionen och nationellt pågår en snabb utveckling och förändring av välfärdsteknik och olika digitala stödstrukturer. I den här tjänsten har du möjlighet att ingå i och påverka allt detta. Som ledningss...
2021-06-28 2021-08-08
Vingåkers kommun, Högsjö skola Vingåkers kommun söker musiklärare till Slottsskolan f-6 och Högsjö skola
Nu söker vi en behörig lärare i musik till Slottsskolan f-6 och Högsjö skola. Som lärare hos oss kommer du ansvara för planering, genomförande och utvärdering av musikundervisningen på båda skolorna. Du kommer att ha 60% av din arbetstid förlagd på Slottsskolan och 20% på Högsjö skola. Du motiverar och stimulerar eleverna till utvecklas så långt som möjligt och arbetar utifrån gällande styrdokument. Som lärare planerar och genomför du utvecklingssamtal och upparbetar individuella utvecklingsplaner för dina elever. Vid behov ansvarar du för kon...
2021-06-17 2021-08-06
Vingåkers kommun, Äldreomsorgen Vingåkers kommun söker sjuksköterska till hemsjukvård Minnas
Nu söker vi en sjuksköterska till hemsjukvården minnas i Vingåkers kommun. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att ansvara för hälso- och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå. Du kommer att utföra självständiga bedömningar, medicinska behandlingar och omvårdnadsinsatser hos våra patienter. Du kommer även arbeta förebyggande för att upprätthålla hälsa och välmående. I tjänsten ingår det att delegera och handleda omvårdnadspersonal i hälso- och sjukvårdsinsatser. Kvällar och helger har du jourverksamhet för särskilt boende och...
2021-06-09 2021-08-08
Vingåkers kommun, Högsjö skola Vingåkers kommun söker specialpedagog/speciallärare till Högsjö skola
Nu söker vi en specialpedagog/speciallärare till Högsjö skola! Som specialpedagog/speciallärare på Högsjö skola har du en central roll i skolans elevhälsoarbete. Du har en nyckelroll i skolans elevhälsoteam som träffas varje vecka. Under vårterminen har vi börjat arbeta med EHM för att utveckla skolans elevhälsoarbete. Tjänsten som specialpedagog/speciallärare är cirka 75 % och resterande del av tjänsten kommer att utgöras av andra arbetsuppgifter. Du kommer att arbeta med elever som är i behov av särskilt stöd. Arbetet kan ske både enskilt o...
2021-06-02 2021-08-06
Vingåkers kommun, Äldreomsorgen Vingåkers kommun söker sjuksköterska till funktionshinderomsorgen
Nu söker vi en sjuksköterska till funktionshinderomsorgen. Du kommer möta människor mitt i deras vardag och bidra till att de kan leva ett så självständigt liv som möjligt. Utifrån brukarnas individuella behov och önskemål, ges stöd och stöttning i och utanför hemmet, för att utveckla deras förmåga att leva ett så självständigt liv som möjligt. Som sjuksköterska ansvarar du för hälso- och sjukvårdsinsatser till patienter på boendet, inom ordinärt boende eller daglig sysselsättning. I nära dialog med patient, anhörig eller företrädare formar vi...
2021-05-07 2021-08-08