Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Vetlanda kommun, Grundskola Idrottslärare till Withalaskolan
Nu söker vi en idrottslärare med ämnesbehörighet i Idrott och hälsa. Du kommer att ansvara för att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet i idrott och hälsa för våra elever. Vidare tar du ansvar för att systematiskt dokumentera, analysera, utvärdera och följa upp elevernas utveckling. Din uppgift är att se varje elev, stärka hans eller hennes tilltro till sin egen förmåga och stimulera till ett livslångt lärande. Likvärdighet är centralt, alla elever ska ha samma möjlighet att lyckas i skolan. I Vetlanda kommun satsar vi på e...
2021-05-11 2021-06-06
Vetlanda kommun, Miljö- och byggförvaltningen Miljöinspektör, förorenade områden
Arbetet med förorenade områden har vuxit och tyvärr finns det fortfarande mycket kvar att göra. I arbetet som miljöinspektör är du med och skapar ett hållbart samhälle för nuvarande och kommande generationer genom ditt arbete. Tjänsten handlar främst om tillsyn enligt miljöbalken av förorenad mark och förorenade byggnader men den innebär också möjlighet att arbeta med fler områden inom miljötillsyn. Du arbetar främst med handläggning av anmälningar, granskning och bedömning av rapporter, historiska inventeringar, provtagningsplaner, riskbedöm...
2021-05-11 2021-06-06
Vetlanda kommun, Kommunledningsförvaltningen Ekonomihandläggare
Som ekonomihandläggare arbetar du med ekonomiservice till kommunens verksamheter och ansvarar för våra kund- och leverantörsreskontror. Det innebär bland annat att du har dagliga kontakter med externa kunder. Du kommer också att vara med och driva utvecklingsarbetet inom dessa områden. För att trivas i rollen tror vi att du är en lösningsfokuserad och flexibel person med stark servicekänsla. Du är van vid att ta eget ansvar och arbetar lika bra självständigt som tillsammans med andra. Internutbildning är en del i din tjänst och det är därför ...
2021-05-11 2021-05-31
Vetlanda kommun, Hälso- och sjukvård Nattsjuksköterska
Som sjuksköterska arbetar du för att tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov, såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Du arbetar förebyggande med hälsofrämjande insatser. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att leda, prioritera, fördela och samordna omvårdnadsarbetet utifrån patientens behov, att bedöma medicinska behov och initiera läkarkontakter. Vi söker dig som är en trygg och stabil person som har lätt att anpassa sig i olika situationer utifrån ett professionellt förhållningssätt. Du är lyhör...
2021-05-07 2021-05-28
Vetlanda kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Servicetekniker inom vård och omsorg
Som servicetekniker inom vård- och omsorgsförvaltningen är din huvuduppgift att installera/nedmontera och övervaka driften av våra trygghetslarm. Du kommer även vara med och utveckla vårt arbete inom välfärdsteknologi, både kring den teknik vi använder idag och i framtida satsningar. Du trivs med att möta många olika människor och du kommer att arbeta både mot våra brukare och våra medarbetare. Ett av dina huvudansvarsområden är installation och drift av trygghetslarm. Du installerar nya larm, servar och åtgärdar fel som kan uppstå med våra ...
2021-05-07 2021-05-28
Vetlanda kommun, Witalabostäder Bygg- och fastighetschef Witalabostäder
Som bygg- och fastighetschef är du övergripande ansvarig för planering, genomförande och uppföljning av nybyggnation samt drift och underhåll, renovering och tillbyggnad av alla fastigheter inom Witalabostäder samt Vetlanda Industrilokaler. Du har ett övergripande ansvar för verksamhet, personal och resultat samt att planera, leda och följa upp verksamheten utifrån bolagets uppsatta mål och strategi. Du arbetar nära och rapporterar till VD samt ingår i ledningsgruppen. Exempel på arbetsuppgifter: •Leda drift och underhåll samt teknisk utveckli...
2021-05-06 2021-05-27
Vetlanda kommun, Njudungsgymnasiet Gymnasielärare i nätverksteknik och CAD
Som lärare på teknikprogrammet jobbar du i huvudsak med undervisning i nätverksteknik och CAD. Kurser du i första hand kommer att undervisa i: • Datorteknik • Dator- och nätverksteknik • CAD • Teknik 1 Mentorskap för elever, arbete i ämnes- och programlag, handledning av gymnasiearbete samt övriga vanligt förekommande arbetsuppgifter för lärare ingår i tjänsten.
2021-05-06 2021-05-23
Vetlanda kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Biståndshandläggare LSS
Arbetet som biståndshandläggare inom LSS innebär att självständigt göra kvalificerade utredningar och fatta beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS samt socialtjänstlagen SoL och ansvara för uppföljningar och omprövningar av beslut, allt med fokus på medborgaren. Du samverkar med såväl externa samarbetspartners, anhöriga och närstående som internt med professioner inom vård och omsorgsförvaltningen. För detta behöver du ha en kommunikativ förmåga och ett professionellt arbetssätt. I ditt arbete som biståndsh...
2021-05-05 2021-05-26
Vetlanda kommun, Grundskola Lärare i textilslöjd och hemkunskap, Norrgårdsskolan
Nu söker vi en lärare i textilslöjd och hemkunskap. Hos oss blir du en del av ett kollegium där vi gärna delar med oss av och drar nytta av varandras kunskaper och erfarenheter. Du kommer att ingå i vårt arbetslag för mellanstadiet som också har stöd av skolans specialpedagog. Som slöjdlärare undervisar du elever i årskurs 3-6 på Norrgårdsskolan samt elever i årskurs 3 från närliggande Brunnsgårdsskolan tre dagar i veckan. Under din ledning får eleverna använda sin kreativitet och utforska slöjdmaterialen inom textil. Du inspirerar och ger el...
2021-05-05 2021-05-26
Vetlanda kommun, Hälso- och sjukvård Sjuksköterska/distriktssköterska hemsjukvården
Som sjuksköterska jobbar du för att tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov, såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Du jobbar också förebyggande med hälsofrämjande insatser. Några exempel på arbetsuppgifter: • leda, prioritera, fördela och samordna omvårdnadsarbetet utifrån patientens behov • bedöma medicinska behov • organisera och initiera läkarkontakter • bedöma, följa upp och dokumentera egenvård • förskrivning och hantering av läkemedel Vi söker dig som är en trygg och stabil person som har lät...
2021-05-04 2021-05-25
Vetlanda kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Vaktmästare inom vård och omsorg
Som vaktmästare hos oss får du ett utvecklande och omväxlande jobb. Perfekt för dig som är intresserad av ett mångfacetterat arbete. Du får ett helhetsperspektiv och är en viktig del i hela kedjan som skapar en trygghet. I dina ansvarsområden ingår: • tillsyn och reparation av lös inredning • systematiskt brandskyddsarbete • servicearbete till verksamheter • skötsel av entréer såsom snöröjning, öppna och låsa • nyckelhantering av bilnycklar • vara behjälplig inom larmorganisationen • källsortering • transporter av paket och material inom ve...
2021-05-04 2021-05-25
Vetlanda kommun, Grundskola Klasslärare åk 4, Ekenässjöns skola -vikariat
Nu går en av våra medarbetare snart på föräldraledighet och vi söker därför en vikarie för läsåret 21/22. Du kommer att arbeta med årskurs fyra där du också kommer att fungera som klassföreståndare. Som klasslärare arbetar du med undervisning och ledarskap i klassen. Vi söker dig som trivs med att ta ansvar och leda men som också gärna samverkar med andra. Det är ett stort plus om du har intresse för IKT och användningen av digitala verktyg. Som lärare planerar och genomför du undervisningen för att eleverna ska kunna uppnå både lärande och...
2021-05-03 2021-05-24
Vetlanda kommun, Kommunledningsförvaltningen Erfarna sjuksköterskor för timvikariat
Som sjuksköterska i Vetlanda kommun har du ett varierat arbete och jobbar både självständigt och i team. Vi erbjuder hela Vetlanda kommun som arbetsfält, både i ordinärt och särskilt boende. Du kommer att jobba med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter som att bedöma och självständigt utföra medicinska behandlingar och omvårdnadsinsatser samt följa upp och dokumentera enligt gällande lagstiftning. Du är en viktig del i samarbetet med kollegorna, ett gäng med mycket erfarenhet där vi hjälper och stöttar varandra i det dagliga arbetet. I rollen i...
2021-05-03 2021-05-21
Vetlanda kommun, Kommunledningsförvaltningen Administratör till kommunkansliet - vikariat
Nu söker vi dig som kan hjälpa oss på kommunledningsförvaltningen med vår administrativa vardag och det som tillhör den. För gillar du variation och kan se helhetsperspektiv, tänka om och tänka nytt kan det här vara något för dig! Som administratör arbetar du med intern service. Du kommer även ha en del uppgifter inom fakturering och redovisning samt viss service till den politiska organisationen. Uppdraget styrs av kommunallagen, förvaltningslagen, arkivlagen, offentlighets- och sekretesslagen, dataskyddslagen och kommunala styrdokument. ...
2021-04-27 2021-05-16
Vetlanda kommun, Kommunledningsförvaltningen Biträdande kommunikationschef
Vår nuvarande biträdande kommunikationschef går vidare med andra utmaningar till hösten och därför söker vi nu hennes efterträdare. Som biträdande kommunikationschef jobbar du strategiskt gentemot kommunikationsenheten och driver utvecklings- och utredningsarbete inom olika områden. Det handlar bland annat om att ta fram och utveckla kommunikationsplaner och ansvara för att kommunikationsinsatser mäts och utvärderas men också om intern och extern omvärldsbevakning. Du kommer också att ha en tydlig projektledarroll och driva både större och mind...
2021-04-27 2021-05-18
Vetlanda kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterskor och personliga assistenter flexorganisation - vikariat
På grund av utökade behov och tillfällig frånvaro behöver vi nu stärka upp flexorganisationen med ett antal vikariat i form av undersköterskor och personliga assistenter. Du kan jobba inom hemtjänst, särskilt boende eller personlig assistans. Det kommer eventuellt att finnas möjligheter till förlängning. Som flexare kan du jobba både dag, kväll, natt och helg. Nattarbetet handlar främst om journätter, både vaken och sovande, inom personlig assistans. Du planerar själv ditt schema genom att lägga dig tillgänglig för arbete. Tanken är att ditt ...
2021-04-26 2021-05-14
Vetlanda kommun, Kompetenscenter Timvikarier inom förskola och skola
Hos oss blir du timanställd, perfekt för dig som vill kombinera med studier eller annat arbete eller som vill bygga på ditt CV. Du kan välja mellan att ha en lärarroll inom skolan eller att hoppa in som barnskötare inom förskolan. Som vikarie ersätter du ordinarie personal vid kortare frånvaro. Det innebär att du jobbar med det mesta som en ordinarie personal utför i sitt arbete. Som lärare för äldre elever kan du själv välja vilka ämnen du föredrar att undervisa i, det kan vara allt från praktiska ämnen som musik, slöjd och hemkunskap till sp...
2021-04-26 2021-06-30
Vetlanda kommun, Tekniska kontoret Planarkitekt
Som planarkitekt arbetar du med strategisk planering för att Vetlanda ska vara en attraktiv plats att bo och verka på. Du skissar, utreder och upprättar planförslag med stöd av tekniska kontorets kompetenser samt i samråd med olika förvaltningar, myndigheter, allmänhet och intressenter. Att driva projekt, tolka och dra slutsatser och väga samman synpunkter och information är viktiga delar av ditt arbete. Du arbetar huvudsakligen med att ta fram detaljplaner, men även delaktighet i arbete med översiktsplaner förekommer. Som planförfattare ...
2021-04-23 2021-05-16
Vetlanda kommun, Tekniska kontoret Planchef
Nu går vår planchef snart i pension och vi söker därför hans efterträdare. Som planchef hos oss har du en aktiv roll i samhällsbyggnadsprocessen och är strategiskt viktig för hela kommunens utveckling. Vi söker dig som vill vara med och leda Vetlanda in i framtiden! Du kommer att ansvara för Vetlanda kommuns planberedskap när det gäller översiktsplaner och detaljplaner. Du ansvarar även för mätverksamheten med baskarta och PBL-uppdrag samt GIS-verksamheten som bland annat innebär GIS-stöd till kommunens verksamheter. Som planchef ansvarar du ...
2021-04-22 2021-05-17
Vetlanda kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterska nattpatrull
Nu söker vi en ny medarbetare till nattpatrullen. Du är en person som har tidigare erfarenhet av att arbeta som undersköterska och som gillar när arbetsuppgifterna och arbetsplatserna varierar. Som undersköterska jobbar du med allt kring våra äldre i deras vardag. Du är en person som värnar om och respekterar var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande och delaktighet. Din viktigaste uppgift är att se till att varje person får sitt behov av omsorg och omvårdnad tillgodosett, såväl socialt och kulturellt som fys...
2021-04-22 2021-05-13
Vetlanda kommun, Njudungsgymnasiet Gymnasielärare i svenska/SVA och engelska
På Njudungsgymnasiet söker vi nu en ämneslärare i engelska och svenska och/eller svenska som andraspråk. Du kommer att undervisa elever på både högskoleförberedande och yrkesförberedande program. I tjänsten, som kommer vara placerad på samhällsprogrammet, ingår också mentorskap. Som lärare hos oss ingår du tillsammans med dina kollegor i programlag och ämneslag. Trots att vi är en stor skola, så är det ett lugnt klimat, där vi jobbar med kollegialt lärande i en positiv miljö. Du har tillgång till kontinuerlig kompetensutveckling, både i grupp...
2021-04-21 2021-05-16
Vetlanda kommun, Grundskola Socialpedagog till högstadieskola
Vi söker dig som tycker om att samarbeta och som relaterar till andra människor på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar, är konstruktiv, tydlig och lösningsfokuserad. Du har lätt för att sätta dig in andras perspektiv utan att för den skull ta över deras känslor. Vi ser gärna att du underhåller din specialistkunskap och tycker om att vara en kunskapsresurs för andra. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat vara att: • skapa förutsättningar för elever med skolfrånvaro att återvända till undervisningen • arbeta med förebyggande,...
2021-04-19 2021-05-16
Vetlanda kommun, Grundskola Specialpedagog Kvillsfors skola
Som specialpedagog har du ett viktigt uppdrag när det gäller skolutveckling på din enhet tillsammans med övrig personal och rektor. Det handlar inte minst om att driva elevhälsoarbetet framåt genom främjande och förebyggande arbete tillsammans med övriga professioner inom elevhälsan. Du deltar i elevhälsomöten, initierar och genomför pedagogiska utredningar samt verkar som kvalificerad samtalspartner för att stötta och handleda skolans pedagoger. Som specialpedagog ingår du också i ett nätverk med kollegor i samma yrkesroll samt med elevhälsope...
2021-04-16 2021-05-20
Vetlanda kommun, Rekryteringsenheten Examensarbete
Hos oss finns stora möjligheter att knyta ihop de teoretiska och praktiska kunskaper du fått under din utbildningstid och omsätta dem i verkligheten. Du får arbeta med kvalificerade kollegor, knyta kontakter inför ditt framtida arbetsliv och bidra till utveckling av verksamheten. För oss som arbetsgivare är ditt examensarbete en möjlighet att arbeta med duktiga studenter som är specialiserade på olika yrkesområden. Vi får fånga upp nya värdefulla kunskaper, tekniker och insikter och inte minst lära känna just dig och dina färdigheter. Vetl...
2021-03-24 2021-12-31
Vetlanda kommun, Rekryteringsenheten Praktik
Hos oss finns stora möjligheter att knyta ihop de teoretiska och praktiska kunskaper du fått under din utbildningstid och omsätta dem i verkligheten genom praktik. Du får arbeta med kvalificerade kollegor, knyta kontakter inför ditt framtida arbetsliv och bidra till utveckling av verksamheten. För oss som arbetsgivare är praktik en möjlighet att arbeta med duktiga studenter som är specialiserade på olika yrkesområden. Vi får fånga upp nya värdefulla kunskaper, tekniker och insikter och lära känna just dig och dina färdigheter. Vetlanda komm...
2021-03-24 2021-12-31
1 2 >