Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Vetlanda kommun, Njudungsgymnasiet Coach – resurspedagog
Vi söker dig som har hjärtat på rätt plats och som inte är rädd för att våga testa nya metoder tillsammans med dina kollegor. Som coach eller resurspedagog är du en del i en särskild undervisningsgrupp på gymnasiet. De elever du möter är i behov av särskilt stöd till följd av sociala eller psykosociala svårigheter, eller till följd av en neuropsykiatrisk diagnos. Många gånger har de en lång skolfrånvaro bakom sig. För att hjälpa ungdomarna till en fungerande skolgång arbetar vi med småskalighet, förstärkt elevsocialt stöd och individuellt utfo...
2022-05-13 2022-06-03
Vetlanda kommun, Grundskola Engagerad speciallärare
Som lärare på grundsärskolan bedriver du en kreativ undervisning och hittar strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som i den personliga utvecklingen. Din roll som speciallärare innebär att du: • planerar, genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet • samarbetar med övrig skolpersonal för en god lär- och arbetsmiljö för såväl elever som personal • bidrar till att den pedagogiska verksamheten blir både inspirerande och utmanande • är en viktig del i att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare oc...
2022-05-13 2022-06-03
Vetlanda kommun, Grundskola Lärarassistent – Mogärdeskolan
Nu söker vi en lärarassistent. I Vetlanda kommuns grundskolor har vi möjligheterna i fokus. Vi utgår från varje elevs förutsättningar och har ambitionen att alla ska uppleva självtillit, nyfikenhet, lust att lära och en känsla av sammanhang. Att tänka och arbeta lösningsfokuserat tror vi är viktigt för att skapa trygghet och respekt mellan alla på skolan. Här ser vi varandra som tillgångar. Vi söker dig som är intresserad av och driven i, att skapa en lärmiljö som främjar elevernas utveckling både när det gäller deras lärande och trygghet. Som...
2022-05-13 2022-05-29
Vetlanda kommun, Kommunledningsförvaltningen Innovativ kompetensförsörjare
Nytänk och mod är ett uttalat mål för oss i Vetlanda kommun. Det är något som vi tror är avgörande för att lyckas i denna roll men också för att trivas på vår enhet. Som kompetensförsörjare erbjuder vi dig stort utrymme att använda din kunskap, kreativitet, engagemang och driv för att hitta nya arenor och möjligheter att nå nya blivande medarbetare. Du arbetar med att hålla ihop och driva projekt och satsningar framåt. Du är också en motor i arbetet med att utveckla projektidéer kring kompetensförsörjningsfrågor tillsammans med kollegor på ...
2022-05-12 2022-06-06
Vetlanda kommun, Grundskola Specialpedagog – särskild undervisningsgrupp
Vi söker en specialpedagog för arbete i särskildundervisningsgrupp, SU. I gruppen är ni fem medarbetare. Två socialpedagoger, en elevassistent, en speciallärare och en specialpedagog. Er uppgift är att stötta elever med särskilt komplexa behov, så att de behåller sin självkänsla och lust att lära. Ni ger stöd i såväl gruppens egna lokaler som ute på de olika skolorna. Som specialpedagog: • Har du ansvar för, och arbetar aktivt med elevernas lärande och lärmiljöer. • Bidrar du till utveckling av det pedagogiska arbetet utifrån elevernas b...
2022-05-12 2022-06-02
Vetlanda kommun, Funktionshindrade Motiverande fysioterapeut
Du arbetar i team tillsammans med arbetsterapeut, rehabassistent, sjuksköterska och undersköterska. Alltid med patienten i fokus. Arbetet innebär bedömning och åtgärder så som: • individuellt riktad träning • hjälpmedelsutprovning • handledning av omsorgspersonal på avdelningen Målet för patienten är många gånger att kunna återgå till sitt ordinära boende och där kunna vara så självständig som möjligt. En viktig del för att nå detta mål är att du som fysioterapeut eller sjukgymnast, tillsammans arbetsterapeut och patient gör ett gemensamt ...
2022-05-12 2022-06-06
Vetlanda kommun, Äldreomsorg Rehabiliteringsassistent - hemsjukvård
Som rehabassistent utför delegerade uppgifter från legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Du jobbar rehabiliterande och funktionsbevarande. Dina arbetsuppgifter bland annat att: • utföra träningar • instruera patienter, omvårdnadspersonal och närstående • prova ut hjälpmedel Det är en fördel om du har ett träningsintresse och har egen erfarenhet av träning. Som person är du trygg, lugn och stabil. Du har lätt för att samarbeta och har en förmåga och vilja att hjälpa andra. Du kan organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt....
2022-05-12 2022-06-06
Vetlanda kommun, Grundskola Socialpedagog – särskild undervisningsgrupp
Vi söker en socialpedagog för arbete i särskildundervisningsgrupp, SU. I gruppen är ni fem medarbetare. Två socialpedagoger, en elevassistent, en speciallärare och en specialpedagog. Er uppgift är att stötta elever med särskilt komplexa behov, så att de behåller sin självkänsla och lust att lära. Ni ger stöd i såväl gruppens egna lokaler som ute på de olika skolorna. Som socialpedagog: • deltar du i elevens lärande • håller du i stödjande och motiverande samtal • bidrar du till utveckling av det socialpedagogiska arbetet utifrån elevernas be...
2022-05-12 2022-06-02
Vetlanda kommun, Äldreomsorg Aktiveringsledare
Höj livskvaliteten för våra äldre. Som aktiveringsledare är du spindeln i nätet i alla aktiviteter som händer på Tomasgården. Med utgångspunkt i att våra boende ska få social, psykisk, fysisk och kulturell stimulans har du stor frihet att lägga upp ditt eget arbete och använda din kreativitet. I din roll som aktiveringsledare behöver du vara lyhörd och tar vara på idéer och önskemål som de boende har. För att passa för tjänsten vill vi att du är en självgående och påhittig person som tycker om den sociala kontakten med andra människor.
2022-05-10 2022-05-22
Vetlanda kommun, Njudungsgymnasiet Fritids - gymnasiesärskolan
Bidra till att eleverna utvecklar sina förmågor. Vi söker dig som är påhittig och som brinner för elever med särskilda behov. Tjänsten är ny i verksamheten. Utifrån den enskilda individens nivå planerar du och är med och utför det som ni gör på fritids. Tjänsten består till hälften av att planera och genomföra aktiviteter på fritids, och hälften att vara med eleverna som en resurs i en grupp under skoldagarna. Är du lärare med behörighet för att undervisa i idrott ser vi gärna att du även gör det hos oss. Som person är du kreativ, vågar tän...
2022-05-10 2022-05-31
Vetlanda kommun, Grundskola Specialpedagog – Holsby skola
Som specialpedagog på Holsby skola är du en av två specialpedagoger. Tillsammans med din kollega har du ett nära samarbete med rektor, pedagoger, arbetslag och skolans elevhälsoteam. Du är också en del i elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå. I nära samarbete med pedagoger och arbetslag utvecklar ni lärmiljön och bistår dem i att hitta anpassningar och stöd som gör att alla elever så långt det är möjligt kan få sin undervisning inom klassens ram. Din roll är främst riktad mot eleverna i f...
2022-05-10 2022-06-03
Vetlanda kommun, Grundskola Lärare – grundsärskolan
Som lärare på grundsärskolan i Vetlanda bedriver du en kreativ undervisning och hittar strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som i den personliga utvecklingen. Du undervisar framför allt i NO och SO. Alla elever läser ämnen enligt grundsärskolans läroplan. Du är en del av ett arbetslag med pedagoger och elevassistenter som arbetar i två grundsärskoleklasser. Du är ansvarig pedagog och har tillgång till en specialpedagog för grundsärskolan. Din roll som speciallärare innebär att du planerar, genomför och...
2022-05-09 2022-05-30
Vetlanda kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolsköterska
Som skolsköterska i Vetlanda kommun arbetar du med elever från förskoleklass och genom hela grundskolan och upp till gymnasiet. Du träffar elever för hälsosamtal, vaccinationer, följer basprogrammet och utför enklare sjukvårdsinsatser. Tillsammans med övriga professioner inom elevhälsan jobbar du hälsofrämjande och förebyggande för att våra elever ska må bra i skolan och utvecklas mot målen. Du har stor frihet och möjlighet att själv lägga upp ditt arbete och du arbetar endast dagtid. Runt dig har du ett nätverk av duktiga och erfarna kollego...
2022-05-09 2022-05-30
Vetlanda kommun, Kommunledningsförvaltningen Kock – köksbiträde
Vi söker timvikarierande kock och köksbiträde. Du är köksbiträde eller utbildad kock och har några års erfarenhet av arbete inom storkök. Som kock eller köksbiträde hos oss har du ett fritt och utvecklande arbete där du jobbar med allt som förekommer i storkök. Du har ett gediget intresse för mat och lite extra när det gäller service. Du vill alltid överträffa förväntningar och arbetar hårt för att nå uppsatta mål. Du har naturligtvis goda kunskaper i livsmedelshygien. Som timvikarierande kock eller köksbiträde hos oss får du möjlighet att a...
2022-05-09 2022-05-30
Vetlanda kommun, Socialförvaltningen Enhetschef - mottagningsenheten
Vi söker dig som tycker det är viktigt med nära ledarskap. Som enhetschef har du det totala ansvaret för mottagningssenheten, vilket inkluderar personal-, budget- och arbetsmiljöansvar. Enheten består av tio socialsekreterare som arbetar med att ta emot och hantera anmälningar och ansökningar rörande barn och unga i åldrarna 0 till 20 år, samt all myndighetsutövning gällande målgrupperna våld i nära relation samt missbruk och beroende. Som enhetschef ingår du i en stabil, förvaltningsgemensam ledningsgrupp där biträdande socialchef är din när...
2022-05-06 2022-05-29
Vetlanda kommun, Tekniska kontoret Fastighetsskötare - ishall och grönytor
Som fastighetsskötare ingår du i en arbetsgrupp där ni jobbar i Landsbro och Myresjö. Du jobbar med grönytor och både inre och yttre fastighetsskötsel. Ishallen i Landsbro ingår i ansvarsområdet vilket innebär att du har hand om spolning av is och tillsyn och skötsel av kylanläggning och omklädningsrum. Du ingår i ett arbetslag som har jobbat tillsammans under flera år och byggt upp ett bra samarbete och en god stämning. Tillsammans jobbar ni för att lösa de frågor och arbetsuppgifter som du som fastighetsskötare stöter på dagligen. Under vä...
2022-05-05 2022-05-26
Vetlanda kommun, Äldreomsorg Områdeschef – särskilt boende
Inspireras du av utveckling? Välkommen till en verksamhet där våra brukare är nöjda med det arbete som vi gör. Som chef inom särskilt boende ansvarar du för att det individuella behovet av vård och omsorg hos våra boende tillgodoses. Du ansvarar för att utveckla rutiner, metoder och samverkansformer tillsammans med dina medarbetare. För dig är det naturligt att sätta individen i centrum, du har lätt för att samarbeta och skapar trygghet runt om dig. Som chef har du också ansvar för personal- och ekonomifrågor runt din verksamhet och deltar i...
2022-05-04 2022-05-25
Vetlanda kommun, Funktionshindrade Områdeschef - socialpsykiatri
Var med och utveckla funktionshinderomsorgen med inriktning på socialpsykiatri. Vi erbjuder ett flexibelt, omväxlande, utvecklande och meningsfullt jobb. Inom funktionshinderomsorgen i Vetlanda har vi en ny långsiktig plan som är politiskt beslutad. Den ligger till grund för vårt utvecklingsarbete och den handlingsplan för socialpsykiatrins utveckling som du arbetar utifrån. Som områdeschef har du personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar. I ditt jobb ingår också att utveckla rutiner, metoder och samverkansformer. Tillsammans med dina 25 meda...
2022-05-03 2022-05-24
Vetlanda kommun, Grundskola Slöjdlärare – trä- och metallslöjd
Var med och ge minnen och skaparlust hos nya generationer elever. Under din ledning får barnen använda sin kreativitet och utforska slöjdmaterialen. Du inspirerar och ger eleverna utrymme att för egna idéer och uttryck. Tillsammans tar ni er igenom processen fram till ett färdigt resultat. Tjänsten är en tillsvidaretjänst där du jobbar med elever i årskurs 7-9 på Withalaskolan och årskurs 3-6 på Mogärdeskolan. Vi vill att du som är anställd hos oss ska må bra, både på och utanför jobbet. Därför har du bland annat tillgång till friskvårdsbid...
2022-05-03 2022-05-24
Vetlanda kommun, Grundskola Resurspedagog - elevassistent - Kvillsfors skola
Som elev- eller lärarassistent hos oss arbetar du i klass under skoldagen och på fritidshemmet resterande tid. För att passa i rollen vill vi att du är en trygg och stabil person som är bra på att samarbeta men som samtidigt trivs med att arbete självständigt. Du är lyhörd, empatisk och bra på att kommunicera. Du är bra på att skapa engagemang och delaktighet och ser möjligheter framför hinder. I din roll stödjer du den särskilda undervisningen och tar ansvar för att skapa en tillgänglig lärmiljö i syfte att möta elevens behov. Vi vill att d...
2022-05-03 2022-05-24
Vetlanda kommun, Grundskola Skoladministratör - Ekenässjön
Som skoladministratör följer du upp, utvärderar och tar fram beslutsunderlag. Du är analytisk och kan planera och driva dina processer självständigt. Du jobbar i första hand i grundskola och förskola genom olika digitala system. Så som bland annat Edlevo, Personec P, Winlas, Hypergene, Evolution, Skola 24 och Medvind. Exempel på dina arbetsuppgifter är: • Fakturahantering, kontering och ta fram ekonomiunderlag. • Hantering av löneposter och personalscheman. • Rapporter och analyser. • Diarieföring och arkivhantering. • Hantering av elevregiste...
2022-05-02 2022-05-23
Vetlanda kommun, Grundskola Skoladministratör
Som skoladministratör ansvarar du för skolans administrativa rutiner. I din roll följer du upp, utvärderar och tar fram beslutsunderlag. Du är van att självständigt planera och driva processer vidare och har en god analytisk förmåga. Exempel på dina arbetsuppgifter är: • Systemhantering som till exempel Edlevo, Agresso, Visma och WinLas. • Fakturering. • Kontering. • Utbetalning av kost- och reseersättning. • Rapporter och analyser. • Bokning av resor. • Diarieföring. • Schemaläggning. Du har lätt för att anpassa dig till rådande omständighe...
2022-05-02 2022-05-23
Vetlanda kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare
Som socialsekreterare på mottagningsenheten: • Arbetar du med att ta emot och hantera anmälningar och ansökningar rörande barn och unga, i åldrarna 0 till 20 år. Arbetet styrs av gällande lagstiftning, främst Socialtjänstlagen, SoL och Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Vi arbetar med att tydliggöra barnets situation samt göra barnets röst hörd. • Arbetar du för att stödja och informera samverkanspartners såsom till exempel skola, barnomsorg och regioner när det gäller frågor rörande anmälningsplikt. • Arbetar du med mål...
2022-04-29 2022-05-20
Kretslopp Sydost Sommarjobb på sorteringsanläggningen i Flishult
Du kommer vara placerad inne på sorteringsanläggningen i Flishult. Hit kommer våra chaufförer och tippar hushållsavfallet efter att de tömt hushållskärl. Gröna påsar sorteras ut av maskiner som du övervakar. Du bidrar även till att hålla ordning, städa, plocka undan, tvätta kärl och se till att den dagliga driften rullar på som den ska.
2022-04-29 2022-05-18
Vetlanda kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolpsykolog
Vi söker dig som är utbildad psykolog, som är intresserad och kunnig inom pedagogisk psykologi. Hos oss arbetar du tillsammans med ytterligare en skolpsykolog. Genom hälsofrämjande och förebyggande insatser har ni tillsammans möjlighet att få ett helhetsgrepp på skolnivå. Det finns ett stort intresse för dessa frågor i våra verksamheter. Genom samarbete kan ni föra in psykologiska perspektiv i klassrummen. Det genom att exempelvis öka förståelsen och kunskapen kring olikheter, hur det påverkar i grupp och på individnivå. Hos oss arbetar du bå...
2022-04-25 2022-05-31
1 2 >