Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Vetlanda kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Badmästare vikariat
Som badmästare hos oss är du delaktig i hela verksamheten. Du gillar att bada, träffa människor och är bekväm med att leda gruppträning både på land och i vatten. Simlektioner är en viktig del av arbetet. Hos oss får du arbeta både med privat simundervisning för olika åldrar och skolsim. Exempel på arbetsuppgifter är att leda vattengympa, bemanna reception med kassa, städning och simundervisning. Hos oss får du ett helhetsperspektiv och får jobba med alla delar som ingår i vår verksamhet. På köpet får du ett gäng goa arbetskamrater, vi ä...
2021-07-20 2021-08-08
Vetlanda kommun, Grundskola Lärare i förskoleklass på Bäckseda skola
Vi söker nu en lärare till förskoleklass. I arbetet ingår även arbete på vårt fritidshem. I förskoleklass arbetar du med flera legitimerade kollegor runt en grupp elever. I Vetlanda kommuns grundskolor har vi möjligheterna i fokus. Vi utgår från varje elevs förutsättningar och har ambitionen att alla ska uppleva självtillit, nyfikenhet, lust att lära och en känsla av sammanhang. Att tänka och arbeta lösningsfokuserat tror vi är viktigt för att skapa trygghet och respekt mellan alla på skolan. Här ser vi varandra som tillgångar. Som lärare pla...
2021-07-16 2021-08-01
Vetlanda kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Biståndshandläggare LSS
Arbetet som biståndshandläggare inom LSS innebär att självständigt göra kvalificerade utredningar och fatta beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS samt socialtjänstlagen SoL och ansvara för uppföljningar och omprövningar av beslut, allt med fokus på medborgaren. Du samverkar med såväl externa samarbetspartners, anhöriga och närstående som internt med professioner inom vård och omsorgsförvaltningen. För detta behöver du ha en kommunikativ förmåga och ett professionellt arbetssätt. I ditt arbete som biståndshan...
2021-07-15 2021-08-15
Vetlanda kommun, Äldreomsorg Områdeschef till särskilt boende
Som chef inom särskilt boende ansvarar du för att det individuella behovet av vård och omsorg hos våra boende tillgodoses. Du kommer till en verksamhet där våra brukare är nöjda med det arbete som görs. Du ansvarar också för att utveckla rutiner, metoder och samverkansformer tillsammans med dina medarbetare för att kunna fullfölja ert uppdrag. För dig är det naturligt att sätta individen i centrum, du har lätt för att samarbeta och skapar trygghet runt om dig. Som chef har du också ansvar för personal och ekonomifrågor runt din verksamhet oc...
2021-07-15 2021-08-15
Vetlanda kommun, Hälso- och sjukvård Arbetsterapeut, vikariat
Som arbetsterapeut arbetar du med förebyggande, habiliterande och rehabiliterande åtgärder för personer som tillhör SOL och LSS. I dina arbetsuppgifter ingår att utreda och bedöma behov av arbetsterapeutiska insatser, som till exempel att genomföra ADL-bedömningar, att anpassa vardagsmiljön och att prova ut, justera och förskriva olika typer av fysiska och kognitiva hjälpmedel samt att delta vid vårdplanering. Du arbetar i team runt varje patient, allt för att personen ska få de absolut bästa möjligheterna att utvecklas. I teamet ingår sjukskö...
2021-07-09 2021-08-15
Vetlanda kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare, ekonomiskt bistånd och budget- och skuldrådgivare
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att ta emot och handlägga nya ansökningar om ekonomiskt bistånd. Vi utgår från att de som kommer till oss, med rätt information och stöd, vill och kan hitta vägar till egen försörjning. Intern och extern samverkan är förutsättningen för att kunna arbeta med helheten för de människor du möter. Enheten har ett tätt samarbete arbetsmarknadsenheten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Jönköpings län. Du kartlägger och initierar samverkan utifrån den enskildes nätverk, önskemål och behov. Som soc...
2021-07-09 2021-08-08
Vetlanda kommun, Hälso- och sjukvård Sjuksköterska till hemsjukvården
Som sjuksköterska jobbar du för att tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov, såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Du jobbar också förebyggande med hälsofrämjande insatser. Några exempel på arbetsuppgifter: • leda, prioritera, fördela och samordna omvårdnadsarbetet utifrån patientens behov • bedöma medicinska behov • organisera och initiera läkarkontakter • bedöma, följa upp och dokumentera egenvård • förskrivning och hantering av läkemedel Vi söker dig som är en trygg och stabil person som har lätt att anp...
2021-07-09 2021-08-15
Vetlanda kommun, Förskola Rektor till förskolan
Du får ansvar som rektor för förskolorna Vildvinet och Vilan som ligger i centralorten. Du har vilja och ambition att arbeta för varje barns rätt till en rolig, trygg och lärorik utbildning. Du vill leda och utveckla det pedagogiska arbetet i förskolan samt ta ansvar för likvärdighets- och värdegrundsarbetet. Du värdesätter det systematiska kvalitetsarbetet, där uppföljning, utvärdering och omvärldsbevakning ger underlag för insatser och åtgärder för utveckling. Både på arbetslagsnivå och på din egen nivå. Som chef ser du samarbete såväl inom...
2021-07-08 2021-08-15
Vetlanda kommun, Resurscentrum för elevhälsa Coach till KomBack
Till vårt team i KomBack söker vi nu en coach, som tillsammans med de andra i teamet har ansvar för det kommunala aktivitetsansvaret. Det kommunala aktivitetsansvaret innebär att hemkommunen skaffar information om ungdomars sysselsättning och registrerar detta. Kontakt tas med de ungdomar som berörs och de erbjuds lämpliga insatser. Detta dokumenteras i individuella handlingsplaner. De ungdomar som KomBack arbetar med befinner sig någonstans mellan att ha en hög skolfrånvaro till att vara på väg till en fungerande anställning. KomBack jobbar ...
2021-07-05 2021-08-08
Vetlanda kommun, Grundskola Lärare till Landsbro skola, vikariat
Vi söker nu en lärare för en tjänst i årskurs 4 för ett vikariat under läsåret 2021/2022. I Vetlanda kommuns grundskolor har vi möjligheterna i fokus. Vi utgår från varje elevs förutsättningar och har ambitionen att alla ska uppleva självtillit, nyfikenhet, lust att lära och en känsla av sammanhang. Att tänka och arbeta lösningsfokuserat tror vi är viktigt för att skapa trygghet och respekt mellan alla på skolan. Här ser vi varandra som tillgångar. Som lärare planerar och genomför du undervisningen för att eleverna ska kunna uppnå både läran...
2021-07-05 2021-08-01
Vetlanda kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Fiollärare till Vetlanda musikskola - vikariat
Nu söker vi en fiollärare för undervisning av våra elever i Vetlanda kommuns musikskola. Under din ledning får eleverna upptäcka olika sorters musik och utveckla sina musikaliska förmågor, men också bygga ett teoretiskt kunnande kring musiken och dess funktion och betydelse i olika sammanhang. Som lärare planerar och förbereder du din egen undervisning och har samarbeten med andra kollegor. I tjänsten ingår också orkesterledning och konsertverksamhet. För att trivas i rollen tror vi att du är en kreativ person som har lätt för att tänka nytt...
2021-07-02 2021-08-08
Vetlanda kommun, Kompetenscenter Timvikarier inom förskola och skola
Hos oss blir du timanställd, perfekt för dig som vill kombinera med studier eller annat arbete eller som vill bygga på ditt CV. Du kan välja mellan att ha en lärarroll inom skolan eller att hoppa in som barnskötare inom förskolan. Som vikarie ersätter du ordinarie personal vid kortare frånvaro. Det innebär att du jobbar med det mesta som en ordinarie personal utför i sitt arbete. Som lärare för äldre elever kan du själv välja vilka ämnen du föredrar att undervisa i, det kan vara allt från praktiska ämnen som musik, slöjd och hemkunskap till spr...
2021-07-01 2021-08-29
Vetlanda kommun, Grundskola Klasslärare till årskurs 5, Bäckseda skola
Vi söker nu en klasslärare för en tjänst i årskurs 5. I Vetlanda kommuns grundskolor har vi möjligheterna i fokus. Vi utgår från varje elevs förutsättningar och har ambitionen att alla ska uppleva självtillit, nyfikenhet, lust att lära och en känsla av sammanhang. Att tänka och arbeta lösningsfokuserat tror vi är viktigt för att skapa trygghet och respekt mellan alla på skolan. Här ser vi varandra som tillgångar. Som lärare planerar och genomför du undervisningen för att eleverna ska kunna uppnå både lärande och utveckling utifrån just sina in...
2021-07-01 2021-08-01
Vetlanda kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Enhetschef för skolvaktmästare
Som enhetschef arbetar du med samverkan internt i förvaltningen, men även externt med övriga förvaltningar inom Vetlanda kommun. Genom samarbete och samverkan ska vi tillhandahålla service till våra skolor på bästa sätt. Tillsammans med förvaltningsledningen utvecklas strategiska mål för verksamheten. Du har helhetsperspektivet och jobbar med att styra och leda vaktmästarna för att tillsammans ge bästa service efter behov och resurser. Du ska ha förståelse för arbetet som vaktmästarna gör på skolorna och ha erfarenhet av vad uppdraget betyd...
2021-06-30 2021-08-08
Vetlanda kommun, Grundskola Lärare i idrott och hälsa/motorik
Nu söker vi en lärare till grundsärskolan för undervisning i idrott och hälsa/motorik. Du kommer att ansvara för att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet i idrott och hälsa för våra elever utifrån särskolans läroplan. Din uppgift är att se varje elev, stärka hans eller hennes tilltro till sin egen förmåga och stimulera till ett livslångt lärande. Likvärdighet är centralt, alla elever ska ha samma möjlighet att lyckas i skolan. Tillsammans med dina kollegor skapar du förutsättningar för elevers kunskapsutveckling att nå läro...
2021-06-29 2021-07-28
Vetlanda kommun, Grundskola Verksamhetsutvecklare
Som verksamhetsutvecklare ska du förbättra förutsättningarna för rektorerna att utöva sitt pedagogiska ledarskap. Du avlastar och samordnar administrativa processer som annars hamnar i rektors agenda, till exempel ekonomifrågor, inköp, investeringar, systematiskt arbetsmiljöarbete, datainsamling, schemaprocess och rekrytering. Andra exempel på uppgifter: • Insamlande och sammanställning av data gemensamt via verksamhetens system. Detta ska kunna användas som underlag till politiska beslut. • Ge stöd till rektorer vid om- och nybyggnation av l...
2021-06-28 2021-08-09
Vetlanda kommun, Socialförvaltningen Verksamhetsutvecklare till socialförvaltningen
För att klara en hög kvalitet i socialtjänstens uppdrag betonar socialnämnden vikten av verksamhetsstöd. Ett stöd som avlastar och leder viktiga utvecklingsprocesser i nära dialog med förvaltningens chefer. En stabsfunktion bestående av verksamhetsutvecklare, administration och IT/digitalisering utgör ett kvalificerat stöd som möjliggör en kultur av lärande och ständigt pågående förbättringar. Du jobbar nära förvaltningens andra verksamhetutvecklare som bland annat ansvarar för förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Det finns ett anta...
2021-06-28 2021-08-08
Vetlanda kommun, Rekryteringsenheten Processledare - kompetensförsörjning
Nu söker vi en ny talang till vårt team. En person som brinner för kompetensförsörjning och som vill vara med och stärka arbetsgivarvarumärket Vetlanda kommun. Nytänk och mod är ett uttalat mål för oss i Vetlanda kommun. Något som vi tror är avgörande för att lyckas i denna roll men också för att trivas på vår enhet. Som processledare ger vi dig stort utrymme att använda din kunskap, kreativitet, engagemang och driv för att hitta nya arenor och möjligheter att nå nya blivande medarbetare. Du ansvarar för att strategiskt hålla ihop och driva ...
2021-06-24 2021-08-08
Vetlanda kommun, Grundskola Elevassistent till Withalaskolan
Som elevassistent hjälper du eleverna att klara sin skolsituation och ger dem förutsättningar att växa och utvecklas under den tid de är i skolan. Du arbetar både i grupp och med enskilda elever. Du finns med i alla delar som rör våra elevers vardag i skolan, från studieteknik till specialanpassning och hjälp med individuella behov. Du är också med och planerar och bygger upp den del av verksamheten som inte utgörs av lektionstid. Vid enstaka tillfällen kan du behöva vikariera för lärare. För att trivas hos oss tror vi att du är en person s...
2021-06-23 2021-08-01
Vetlanda kommun, Socialförvaltningen Coach till arbetsmarknadsenheten
Vi söker dig som vill coacha människor mot egen försörjning genom att stödja och vägleda mot arbetsmarknaden. Exempel på arbetsuppgifter: • genom coachande samtal i enlighet med Supported Employment kartlägga, motivera, vägleda och stödja mot arbete och/eller studier. • med den enskildes önskemål och förutsättningar som utgångspunkt planera och följa upp aktiviteter. • arbeta utifrån handlingsplan med tydliga mål tillsammans med den enskilde. • ge stöd mot ett fungerande arbetsliv där hela människans livssituation beaktas. • dokumentera och ra...
2021-06-18 2021-08-01
Vetlanda kommun, Funktionshindrade Områdeschef till funktionshinderomsorgen
Som områdeschef har du personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar. Tillsammans med dina medarbetare ansvarar du för att varje person i din verksamhet får sitt individuella behov av vård och omsorg tillgodosett. I ditt jobb ingår också att utveckla rutiner, metoder och samverkansformer för att fullfölja verksamhetens uppdrag. Som områdeschef ingår du i ledningsgruppen tillsammans med övriga chefer i funktionshinderomsorgen. Hos oss får du ett flexibelt, omväxlande och roligt jobb där du har ett helhetsperspektiv på ditt område. Du får möjligh...
2021-06-17 2021-08-15
Vetlanda kommun, Kompetenscenter Behöver du extra stöd eller är långtidsarbetslös, vi kanske kan hjälpa dig?
Den här annonsen vänder sig till dig som varit arbetslös en längre tid eller av annan orsak har svårt att hitta ett jobb. Kanske är du redo för att prova på någonting nytt? Eller så vill du väcka liv i gamla kunskaper? Oavsett vilket så kan vi ha jobbet för dig. Några av de områden där vi ofta söker medarbetare är inom vården där du kan arbete på äldreboende, hemtjänst eller på något av våra gruppboende. Kök är ett annat av våra stora områden. Där arbetar du med tillagning och förberedelse av måltider, det innebär även servering och disk....
2021-06-14 2021-09-30
Vetlanda kommun, Kommunledningsförvaltningen Samhällsinformatör
Som samhällsinformatör ger du kommunens medborgare information och vägledning via telefon, personliga besök eller digitala kanaler som sociala medier, e-post och chatt. Rollen innebär att du har tentaklerna ute och känner av vad som är aktuellt eller efterfrågat och tar initiativ till att exempelvis informationen på våra hemsidor uppdateras. Du har också en viktig roll i att bedöma, sortera och förmedla kontakt med rätt funktion i ärenden som ligger utanför kontaktcenters uppdrag. Vi söker dig som har en väl utvecklad känsla för service, so...
2021-06-09 2021-07-31
Vetlanda kommun, Kompetenscenter Timvikarier inom vård och omsorg
Vi behöver timvikarier till alla våra verksamheter inom vård- och omsorgsförvaltningen. Vi söker både nya och gamla vikarier som vill jobba inom funktionshinder, socialpsykiatrin, hemtjänst och boenden för äldre. Din viktigaste uppgift är att se till att varje person får sitt behov av omsorg och omvårdnad tillgodosett, såväl socialt och kulturellt som fysiskt. Ett arbete där din insats har betydelse för andra människor. Du är en person som värnar om och respekterar var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande och ...
2021-06-08 2021-08-31
Vetlanda kommun, Vetlanda Lärcentrum Vårdlärare till Vetlanda Lärcentrum
Nu söker vi en lärare till vår vård- och omsorgsutbildning. Du kommer undervisa på plats med elever i klassrummet, men enskild handledning till distanselever är också ett vanligt förekommande inslag. Olika former av uppdragsutbildningar kan också förekomma. På Vetlanda Lärcentrum får du ett femtiotal kollegor och du ingår i ett arbetslag med våra andra vårdlärare. För dig som är nyutexaminerad lärare finns också möjlighet till handledning. Du tycker att det är spännande och givande med utmaningar, både i det stora och i det lilla. Du hittar, p...
2021-05-25 2021-08-29
1 2 >