Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Vetlanda kommun, Rekryteringsenheten Spontanansökan till vänliga Vetlanda kommun
Fanns inte jobbet du sökte just nu? Nådde du inte hela vägen när du sökte? Eller är du rastlös och vill vidare, men har inte tagit det där klivet att söka jobb. För oss är det värdefullt att ta vara på bra kompetens, även om det för stunden inte finns eller blev det jobb som du tänkt dig. Inom kommunen finns det cirka 350 olika yrkeskategorier inom följande områden: Vård & omsorg Barn & utbildning Kultur & fritid Socialförvaltningen Miljö & bygg Gata & park Måltidsservice Kommunledning Du väljer inom vilket område som du kan tänka dig att j...
2023-02-06 2023-08-31
Vetlanda kommun, Grundskola Lärare – textilslöjd – hem- och konsumentkunskap
Som lärare ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet. Din uppgift är att se varje elev, stärka hens tilltro till sin egen förmåga och stimulera till ett livslångt lärande. Tillsammans med dina kollegor skapar du förutsättningar för elevers kunskapsutveckling för att nå läroplanens och kursplanernas mål. Du bidrar till det kollegiala lärandet och det pedagogiska arbetet och är med och utvecklar undervisningen. Vi söker dig som är en trygg och stabil person som är bra på att samarbeta med andra människor, båd...
2023-02-03 2023-02-24
Vetlanda kommun, Äldreomsorg Undersköterska
Var med och bidra till att alla får den omsorg och omvårdnad de har rätt till. Undersköterska är förmodligen ett av de viktigaste yrken som vi har i samhället. Vi på Ekebogårdens äldreboende söker två undersköterskor till en tillsvidaretjänst och ett graviditetsvikariat. Båda på 80 procent. Här har vi tre avdelningar, med elva boende på varje avdelning. Vi har flera gemensamma utrymmen och goda möjligheter till utevistelse. Som en del av verksamheten jobbar vi med organiserad aktivering, som leds av engagerad aktiveringspersonal. Tillsammans b...
2023-02-03 2023-02-24
Vetlanda kommun Metodhandledare till Funktionshinderomsorgen
Som metodhandledare ger du stöd genom både ärende- och metodhandledning. När du handleder i ärenden kan det till exempel handla om specifika ärenden i verksamheten som är kopplade till enskilda brukare. I metodhandledningen har du bland annat fokus på hur det går att jobba med kommunikationstekniker, pedagogiska verktyg, lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik. Du arbetar utifrån funktionshinderomsorgens utvecklingsplan. Tillsammans med funktionschef och områdeschefer arbetar du med kompetenshöjande insatser i hela funktionen. På u...
2023-02-01 2023-02-22
Vetlanda kommun, Bemanningsenheten Timvikarie – vård och omsorg
Hos oss får du ett flexibelt arbete med stort mått av både eget ansvar och samarbete. Nu söker vi både dig som ny och dig som tidigare jobbat som vikarie. Hos oss kan du jobba inom funktionshinder, socialpsykiatrin, hemtjänst och boenden för äldre. Din viktigaste uppgift är att se till att varje person får sitt behov av omsorg och omvårdnad tillgodosett, såväl socialt och kulturellt som fysiskt. Ett arbete där din insats har betydelse för andra människor. Som person värnar du om och respekterar var och ens rätt till privatliv och kroppslig in...
2023-02-01 2023-03-31
Vetlanda kommun, Grundskola Slöjdlärare – textil, trä- och metallslöjd
Vill du vara med och ge minnen och skaparlust hos nya generationer elever? Då har du chansen nu. Under din ledning får barnen använda sin kreativitet och utforska slöjdmaterialen. Du inspirerar och ger eleverna utrymme att för egna idéer och uttryck. Tillsammans tar ni er igenom processen fram till ett färdigt resultat. I Vetlanda kommun vill vi utveckla elevhälsan och det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. De funktioner som jobbar barn- och elevnära finns lokalt på skolorna men också samlat under resurscentrum, för att dra nytta av var...
2023-01-30 2023-02-12
Vetlanda kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare – vuxenenheten
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att stödja personer till egen försörjning samtidigt som du bedömer rätten till ekonomiskt bistånd. Vi utgår från att de som kommer till oss, med rätt information och stöd, vill och kan hitta vägar till egen försörjning. Intern och extern samverkan är förutsättningen för att kunna arbeta med helheten för de människor du möter. Enheten har ett tätt samarbete arbetsmarknadsenheten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, vård- och omsorgsförvaltningen samt Region Jönköpings län. Du kartlägger och initierar samv...
2023-01-27 2023-02-17
Vetlanda kommun, Äldreomsorg Undersköterska
Gillar du att jobba med människor. Som undersköterska hos oss jobbar du med allt från daglig omvårdnad och att se över medicinska behov till städning och matlagning, beroende på vilka insatser som brukaren beviljats. Oftast jobbar du ensam, men kollegorna finns aldrig längre än ett telefonsamtal bort. Att arbeta inom hemtjänsten är ett fritt och varierande yrke där du är trygg med att ta ansvar och fatta beslut. Du är en person som värnar om och respekterar var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande och delakti...
2023-01-27 2023-02-17
Vetlanda kommun, Grundskola Lärarassistent – elevassistent
Är du intresserad av att skapa en lärmiljö som främjar elevernas utveckling både när det gäller deras lärande och trygghet? Du jobbar både självständigt och på uppdrag av lärare med bland annat: • undervisning • administrativa uppgifter • aktivt arbete för att främja likabehandling, trygghet och värdegrundsarbetet • att vara ett stöd i elevhälsoteamets arbete i och utanför klassrummet • att planera och genomföra schemabrytande aktiviteter och rastaktiviteter Som person är du bra på att skapa engagemang och delaktighet, och ser möjligheter fr...
2023-01-27 2023-02-17
Vetlanda kommun, Grundskola Samordnande dansinstruktör
Vi söker dig som är en positiv och driven samordnande dansinstruktör, som brinner för att verka för barns bästa. Som samordnande dansinstruktör undervisar du i dans på flera nivåer. Du är samordnare för alla danskurser och jobbar med vissa administrativa uppgifter, som till exempel schemaläggning. Du deltar aktivt i marknadsföringen av dans på kulturskolan och bidrar till danskursutveckling. Tillsammans med andra kollegor på kulturskolan medverkar du till estetiska projekt med musik, dans och drama. God samarbetsförmåga är en förutsättning....
2023-01-26 2023-02-16
Vetlanda kommun, Grundskola Dansinstruktör
Vi söker dig som är en positiv och driven dansinstruktör, som brinner för att verka för barns bästa. Som dansinstruktör undervisar du i dans på flera nivåer. Du deltar aktivt i marknadsföringen av dans på kulturskolan och bidrar till danskursutveckling. Tillsammans med andra kollegor på kulturskolan medverkar du till estetiska projekt med musik, dans och drama. God samarbetsförmåga är en förutsättning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Det är viktigt att du är en trygg person som har en positiv livssyn och som känner lust och ny...
2023-01-26 2023-02-16
Vetlanda kommun, Funktionshindrade Stödpedagog - stödassistent
Är du bra på kommunikation? I ditt arbete är du lyhörd och möter andra, utifrån deras förutsättningar. Vi jobbar med alternativa och kompletterande sätt att kommunicera, som till exempel bildstöd. Ett arbete som vi vill att du är med och driver framåt. Som person är du trygg och stabil, har självinsikt, och kan anpassa ditt bemötande efter situation och person. Du har kunskap om olika metodformer, och har förmåga att se vad den enskilde brukaren har för behov och anpassa efter denne. Du tycker om att möta och motivera andra, och bidra till att...
2023-01-26 2023-02-16
Vetlanda kommun, Bemanningsenheten Bemanningschef
Du arbetar med att planera, leda, utveckla och följa upp arbetet inom Bemanningsenheten. Du har en helhetssyn och ett övergripande ansvar som syftar till att enheten lever upp till gällande lagstiftning, politiska beslut samt kommunens riktlinjer och styrdokument. Du företräder enheten gentemot chefer och medarbetare. Genom ditt chefsansvar för ekonomi och personalansvar ansvarar du också för drift och systemutveckling av enhetens stödsystem. I samarbete med övriga enheters chefer ansvara för avdelningens utveckling och gemensamma chefsstöd....
2023-01-26 2023-02-12
Vetlanda kommun, Funktionshindrade Arbetsterapeut – funktionshinderomsorg och socialpsykiatri
Som arbetsterapeut arbetar du med förebyggande, habiliterande och rehabiliterande åtgärder för personer som inom ramen för SOL och LSS. Du arbetar både med personer som bor i särskilt boende och personer som bor i ordinärt boende, i olika åldrar och med olika diagnoser. I dina arbetsuppgifter ingår att: • utreda och bedöma behov av arbetsterapeutiska insatser, exempelvis ADL-bedömningar • delta vid vårdplanering • prova ut, justera och förskriva fysiska och kognitiva hjälpmedel • anpassa vardagsmiljön Du arbetar i team runt varje patient, all...
2023-01-25 2023-02-15
Kretslopp Sydost Timanställd sökes till återvinningscentralerna i Sävsjö och Vetlanda kommun
Återvinningen är den del av vår verksamhet som har mest kontakt med våra kunder. Hit kommer i första hand privatpersoner, men också företag, för att lämna sitt grovavfall. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att guida våra besökare så att de enkelt kan sortera sitt avfall enligt avfallstrappan; det vill säga att avfallet, så långt som möjligt, ska återanvändas eller återvinnas. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper då arbetet kräver att du är en social person med god känsla för service. Utöver kundkontakten kan arbetet exempelvis inn...
2023-01-25 2023-02-24
Kretslopp Sydost Vi söker dig som vill arbeta på återvinningscentralerna i Sävsjö och Vetlanda
Återvinningen är den del av vår verksamhet som har mest kontakt med våra kunder. Hit kommer i första hand privatpersoner, men också företag, för att lämna sitt grovavfall. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att guida våra besökare så att de enkelt kan sortera sitt avfall enligt avfallstrappan; det vill säga att avfallet, så långt som möjligt, ska återanvändas eller återvinnas. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper då arbetet kräver att du är en social person med god känsla för service. Utöver kundkontakten kan arbetet exempelvis in...
2023-01-25 2023-02-24
Vetlanda kommun, Njudungsgymnasiet Lärarvikarie – Njudungsgymnasiet
När du kliver in på Njudungsgymnasiet möts du av en välkomnande galleria som sprudlar av liv och rörelse. Elevernas resultat är i klass med de bästa i Sverige och vi har ett gott söktryck till våra gymnasieplatser. En viktig faktor för elevernas goda resultat är vår elevhälsa. Andra faktorer är samarbetet med näringslivet och den höga andelen behöriga lärare. På Njudungsgymnasiet är vi runt 180 anställda, varav 120 är lärare. Här finns en blandning mellan teoretiska och praktiska program, vilket bidrar till en spännande och dynamisk arbetspla...
2023-01-23 2023-02-13
Vetlanda kommun, Funktionshindrade Stödassistent
I ditt arbete är du lyhörd och möter andra, utifrån deras förutsättningar. Är du bra på kommunikation? Vi jobbar med alternativa och kompletterande sätt att kommunicera, som till exempel bildstöd. Ett arbete som vi vill att du är med och driver framåt. Du tycker om att möta och motivera andra, och bidra till att skapa delaktighet. Som person är du trygg och stabil, har självinsikt, och kan anpassa ditt bemötande efter situation och person. Du har kunskap om olika metodformer, och har förmåga att se vad den enskilde brukaren har för behov och a...
2023-01-23 2023-02-13
Vetlanda kommun, Grundskola Lärare – Bäckseda skola årskurs 5
Bli en del av en personalgrupp som har en god blandning av erfarenhet och stor entusiasm. Som klasslärare hos oss tar du vara på allas olikheter och jobbar med gemenskap och delaktighet. För oss är det viktigt med en tillgänglig lärmiljö, både fysiskt, pedagogiskt och socialt. Därför är årets fortbildning även fokuserad på differentierad lärmiljö. Vi söker dig som är en trygg och stabil person som är bra på att samarbeta med andra, både stora och små. Du är lyhörd och empatisk och lägger stor vikt vid kommunikation. Vi tror också att du är bra...
2023-01-20 2023-02-10
Vetlanda kommun, Kommunledningsförvaltningen Kock – flextjänst
Vi söker nu kockar till våra kommunala kök. Som kock hos oss får du ett skapande och kreativt arbete där du förbereder och tillagar varierade och näringsrika måltider. Som flexanställd kock får du möjlighet att arbeta i alla våra kommunala kök, både i större tillagningskök och ensamkök. Du kan jobba inom både förskola och äldreomsorg, såväl som på café. Du har god kunskap om såväl råvaror som vikten av hygienrutiner och specialkost. Som person är du serviceinriktad och förstår betydelsen av ett gott bemötande. Du är kreativ, flexibel, lösning...
2023-01-20 2023-02-10
Vetlanda kommun, Funktionshindrade Sjuksköterska med intresse för funktionshinder och socialpsykiatri
Är du sjuksköterska och har intresse för social- och neuropsykiatri? Som sjuksköterska hos oss får du möjligheten att träffa patienterna i deras hemmiljö. Du jobbar ofta med patienterna under längre tid och kan många gånger följa dem genom livet redan från att de är barn. Hemsjukvården i Vetlanda är indelad i fyra distrikt där varje distrikt består av två team. Som sjuksköterska i hemsjukvården jobbar du i ett team med inriktning mot funktionshinderomsorg och socialpsykiatri. Hos oss blir du en del av en trevlig arbetsgrupp, där vi stöttar och...
2023-01-17 2023-02-21
Vetlanda kommun, Bemanningsenheten Timvikarie – skola
Vill du bidra till elevers lärande, utveckling och trygghet? Bli timvikarie i skolan! Varje skoldag är viktig för elevernas tro på sig själva och sin framtid. Vår vision är att alla elever ska få möjlighet att bli sitt bästa jag. Hos oss får du ett jobb där du är med och motiverar, skapar trygghet och bidrar till ett livslångt lärande. Att vara timvikarie hos oss fungerar bra om du vill kombinera jobb med studier eller annat arbete. Som vikarie ersätter du ordinarie personal vid kortare frånvaro. Det innebär att dina arbetsuppgifter är de fles...
2022-12-28 2023-02-19
Vetlanda kommun, Kommunledningsförvaltningen Timvikarie – måltidsservice
Inom måltidsservice är ambitionen att laga mat från grunden. Menyerna är anpassade efter våra målgrupper, som vi vill ge en service i toppklass. För oss är det inte enbart maten som är viktig utan hela måltidsupplevelsen. Ett viktigt mål inom måltidsservice är att minska matsvinnet och jobba för hållbarhet. Vi tror att mångfald, olika kompetenser och erfarenheter skapar den bästa arbetsplatsen. Vårt mål är att all mat som vi serverar ska vara tilltalande och presenteras på ett trevligt sätt. Vi brinner för service som vi levererar genom att al...
2022-12-28 2023-02-15
Vetlanda kommun, Bemanningsenheten Timvikarie – förskola, fritids, elevassistent, resurs
Trivs du med att arbeta med barn och unga? Vi söker dig som vill vara vikarie i förskola, på fritids, eller som resurs eller elevassistent i skolan. Hos oss får du ett jobb där du är med och skapar trygghet, utveckling och livslångt lärande. Att vara timvikarie hos oss fungerar bra om du vill kombinera jobb med studier eller annat arbete. Som vikarie ersätter du ordinarie personal vid kortare frånvaro. Det innebär att dina arbetsuppgifter är de flesta som ordinarie personal har i sitt arbete. För att passa som vikarie hos oss: • har du avslut...
2022-12-21 2023-02-19
Vetlanda kommun, Grundskola Lärare – flöjt och saxofon
Som lärare på Kulturskolan undervisar du elever enskilt eller i grupp och medverkar i ensembler och uppvisningar. Du får möjlighet att påverka ditt uppdrag och hur det utformas så det passar dig och din kompetens och livssituation i övrigt. Vi söker dig som är en trygg, stabil, lyhörd och empatisk person, som lägger stor vikt vid konstruktiv kommunikation. Du bra på att skapa engagemang och delaktighet. För att passa för rollen är det viktigt att du är pedagogisk och anpassar din undervisning till elevens nivå. Du har lätt för att samarbeta m...
2022-12-15 2023-02-12
1 2 >