Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Vetlanda kommun, Njudungsgymnasiet Elevassistent Njudungsgymnasiet
Som elevassistent hos oss arbetar du stödjande med enskilda elever och mindre grupper under hela skoldagen. Du är med i klassrummet och hjälper eleverna att tillgodogöra sig undervisningen. Eleverna du arbetar med går på det individuella programmet på gymnasiesärskolan. Du ingår i ett arbetslag med en pedagog och två elevassistenter. Du ger stöd både pedagogiskt och socialt för att eleven ska få bästa möjliga förutsättningar att känna att hen lyckas med hela skoldagen. Utöver det pedagogiska arbetet hjälper du också till med personlig vård, så...
2021-10-21 2021-11-08
Vetlanda kommun, Grundskola Lärare åk. 1-3
Som lärare hos oss undervisar du en klass i årskurs två. Som pedagog ser du varje elev och stärker hens tilltro till sin egen förmåga och stimulerar till ett livslångt lärande. För att trivas i rollen som lärare tror vi att du är en person som är flexibel och har lätt att anpassa dig till nya situationer. Du är organiserad och trivs med att stå inför en klass och undervisa. Du planerar verksamheten på ett engagerat och målorienterat sätt. Du följer upp, bedömer och dokumenterar elevernas kunskapsutveckling. Du löser konflikter på ett konstruk...
2021-10-20 2021-11-10
Vetlanda kommun, Äldreomsorg Undersköterska
I dina arbetsuppgifter ingår allt från daglig omvårdnad och medicinska behov till städning och matlagning. Du är en person som värnar om och respekterar var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande och delaktighet. Du har ett gott bemötande och värnar om och respekterar var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande och delaktighet. Vi tror att du är en empatisk, varm och engagerad person. För att passa i rollen är du trygg med att ta ansvar och fatta beslut. Hos oss har du ett flexibe...
2021-10-20 2021-11-10
Vetlanda kommun, Äldreomsorg Undersköterska
Är du en positiv och glad person som gillar att jobba med människor? Vi på Österäng söker nu dig som är undersköterska för en tillsvidaretjänst. Som undersköterska är din viktigaste uppgift är att se till att varje person får sitt behov av omsorg och omvårdnad tillgodosett. Ett arbete där din insats har betydelse för andra människor. Du är en person med ett gott bemötande, som värnar om och respekterar var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande och delaktighet. Vi tror att du är en empatisk, varm och engager...
2021-10-18 2021-11-08
Vetlanda kommun, Förskola Förskollärare
Lärandet är en livslång process som startar i tidig ålder. Vi söker nu förskollärare till flera av våra förskolor. Naturen ligger nära de flesta och det är lätt att tillsammans med barnen utforska den lilla världen bland myror och stenar. Samtidigt finns den stora världen bara ett knapptryck bort. Vi har flera surfplattor i varje barngrupp och du har en personlig läsplatta. Som förskollärare har du ansvar för den pedagogiska verksamheten. Du leder, organiserar och dokumenterar ditt arbete för att nå förskolans mål. På våra förskolor arbetar du...
2021-10-18 2021-11-08
Vetlanda kommun, Kompetenscenter Timvikarier inom förskola och skola
Att vara timvikarie hos oss fungerar bra för dig som vill kombinera jobb med studier eller annat arbete. Du kan välja mellan att ha en lärarroll inom skolan eller att jobba som barnskötare inom förskolan. Som vikarie ersätter du ordinarie personal vid kortare frånvaro. Det innebär att dina arbetsuppgifter är de flesta som ordinarie personal har i sitt arbete. Som lärare för äldre elever kan du själv välja vilka ämnen du föredrar att undervisa i. För yngre elever i låg- och mellanstadiet är undervisningen central men du finns även med som stöd...
2021-10-18 2022-01-09
Vetlanda kommun, Kommunledningsförvaltningen Kock flextjänst
Vi söker nu kockar till våra kommunala kök. Som kock hos oss får du ett skapande och kreativt arbete där du förbereder och tillagar varierade och näringsrika måltider. Som flexanställd kock får du möjlighet att arbeta i alla våra kommunala kök, både i större tillagningskök och ensamkök. Du kan jobba inom både förskola och äldreomsorg, såväl som på café. Du har god kunskap om såväl råvaror som vikten av hygienrutiner och specialkost. Som person är du serviceinriktad och förstår betydelsen av ett gott bemötande. Du är kreativ, flexibel, lösning...
2021-10-18 2021-11-08
Vetlanda kommun, Kommunledningsförvaltningen Kockar se hit!
Vi söker dig som är kock med några års erfarenhet av yrket. Vårt mål är att den mat vi serverarar triggar många sinnen. Service i toppklass är ett av våra ledord! Som kock hos oss har du ett skapande och kreativt arbete där du deltar i hela processen från förberedelser till servering. Du planerar, gör inköp och tillagar varierande och näringsriktiga måltider. Vi värdesätter att du har en bred råvarukunskap, goda hygienrutiner och en positiv inställning till specialkost. Du gillar att vara kreativ, flexibel, tänker lösningar och inte låsningar...
2021-10-15 2021-11-06
Vetlanda kommun, Äldreomsorg Nytänkande områdeschef till särskilt boende
Som chef inom särskilt boende ansvarar du för att det individuella behovet av vård och omsorg hos våra boende tillgodoses. Du ansvarar för personal- och ekonomifrågor runt din verksamhet och utvecklar rutiner, metoder och samverkansformer tillsammans med dina medarbetare. För dig är det naturligt att sätta individen i centrum och du har lätt för att samarbeta och skapa trygghet runt om dig. Du deltar i en ledningsgrupp tillsammans med tio andra områdeschefer, där helheten är i fokus. Vi värdesätter därför erfarenhet av ledningsarbete. Vi vil...
2021-10-15 2021-11-05
Vetlanda kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Biståndshandläggare LSS/socialpsykiatri
Som biståndshandläggare inom LSS och socialpsykiatri gör du utredningar, uppföljningar och fattar beslut. Du samverkar och har möten med såväl den enskilde, anhöriga, andra myndigheter och vårdgivare. I ditt arbete som biståndshandläggare ingår också att informera och vägleda kommunens medborgare till rätt stöd och hjälp. Du har en god förmåga att utrycka dig i såväl tal som skrift. Som person är du respektfull och förtroendeingivande och kan bemöta varje enskild person utifrån hens individuella situation. För att trivas i rollen tror vi att...
2021-10-15 2021-11-05
Vetlanda kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Områdeschef hemtjänsten
Var med och skapa delaktighet och utveckla individer och verksamhet. Som områdeschef hos oss ansvarar du tillsammans med dina medarbetare för att tillgodose det individuella behovet av vård och omsorg hos varje individ. I din roll har du ett helhetsperspektiv och ansvarar för att utveckla rutiner, metoder och samverkansformer för att fullfölja verksamhetens uppdrag. Du har personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar och deltar i ledningsgruppen tillsammans med sju andra områdeschefer. Som person är du trygg, lyhörd och sätter stort värde i kom...
2021-10-14 2021-11-04
Vetlanda kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Sjuksköterska
Som sjuksköterska jobbar du för att patienten får sitt basala och specifika behov av omvårdnad, såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Du jobbar också förebyggande med hälsofrämjande insatser. Dina arbetsuppgifter består bland annat av att: • leda, prioritera, fördela och samordna omvårdnadsarbetet utifrån patientens behov • bedöma medicinska behov • organisera och initiera läkarkontakter • bedöma, följa upp och dokumentera egenvård • förskrivning och hantering av läkemedel och hjälpmedel Vi söker dig som är en trygg och stabi...
2021-10-14 2021-11-04
Vetlanda kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Modersmålslärare/studiehandledare arabiska
Som lärare i modersmål arbetar du på flera olika skolor inom kommunen. Du ansvarar för studiehandledning och modersmålsundervisning i grundskola och gymnasium samt modersmålsstöd i förskola och förskoleklass. Du är engagerad och har en förmåga att skapa goda relationer med eleverna. Du är väl insatt i skolans läroplan och kursplan för modersmål och kan bedöma elevernas kunskaper utifrån det. I din roll som modersmålslärare och studiehandledare är du med och gör skillnad. Du kan möta eleverna på deras nivå och bidrar till studiero och engagema...
2021-10-13 2021-11-03
Vetlanda kommun, Witalabostäder Snickare Witalabostäder
Nu söker vi en servicesnickare som vill bli en del av vårt lag. Som servicesnickare hos oss arbetar du med akuta och löpande underhållsarbeten i våra fastigheter och ansvarar för mindre ombyggnads- och snickeriarbeten. Du hanterar felanmälningar och återrapporterar utförda underhålls- och reparationsarbeten. Du arbetar både självständigt och i team, där ni tillsammans planerar och utför snickeriarbeten. Rollen innebär samarbete med kollegor inom hela bolaget. Hos oss har du ett självständigt jobb där du arbetar förebyggande med underhåll och r...
2021-10-13 2021-10-31
Vetlanda kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Servicetekniker inom vård och omsorg
Som servicetekniker inom vård- och omsorgsförvaltningen är du en viktig del i hela kedjan som skapar en trygg vård och omsorg. Din huvuduppgift att installera, montera ner och övervaka driften av våra trygghetslarm och trygghetskameror. Du är med och utvecklar vårt arbete inom välfärdsteknologi, både kring den teknik vi använder idag och i framtida satsningar. Du installerar nya larm, digitala lås och servar och åtgärdar fel som kan uppstå. Som servicetekniker informerar, utbildar och stöttar du även medarbetare i frågor om teknik och hanterin...
2021-10-13 2021-11-03
Vetlanda kommun, Njudungsgymnasiet Studie- och yrkesvägledare
Som studie- och yrkesvägledare är du en viktig del i skolans elevhälsoteam. Du informerar och vägleder elever att göra medvetna val kring sin egen framtid. Genom att eleverna får kunskap om utbildningsvägar, arbetsmarknad och arbetsliv bidrar du till att öka deras valkompetens. Dina arbetsuppgifter består utöver vägledningen bland annat av arbete med studieplaner, elevens val, betyg och program- och skolbyten. Du ger information både individuellt och i grupp och medverkar vid möten och informationsträffar. Vi tror att du är serviceinriktad oc...
2021-10-08 2021-10-29
Vetlanda kommun, Kommunledningsförvaltningen Köksbiträde flextjänst
Vi söker nu ett köksbiträde till våra kommunala kök. Som flexanställt köksbiträde får du möjlighet att arbeta i alla våra kommunala kök. Du kan jobba inom både förskola, skola och äldreomsorg, såväl som på café. I dina arbetsuppgifter ingår förutom enklare tillagning av mat även egenkontroll, diskhantering och städning. Du ger service och kan ge information om den specialkost som serveras. Som person är du serviceinriktad och förstår betydelsen av ett gott bemötande. Genom god förmåga att samarbeta och anpassa dig till förändringar blir du e...
2021-09-30 2021-10-21
Vetlanda kommun, Kommunledningsförvaltningen Kock flextjänst
Vi söker nu kockar till våra kommunala kök. Som kock hos oss får du ett skapande och kreativt arbete där du förbereder och tillagar varierade och näringsrika måltider. Som flexanställd kock får du möjlighet att arbeta i alla våra kommunala kök, både i större tillagningskök och ensamkök. Du kan jobba inom både förskola och äldreomsorg, såväl som på café. Du har god kunskap om såväl råvaror som vikten av hygienrutiner och specialkost. Som person är du serviceinriktad och förstår betydelsen av ett gott bemötande. Du är kreativ, flexibel, lösnin...
2021-09-21 2022-01-09
Vetlanda kommun, Njudungsgymnasiet Gymnasielärare, samhällskunskap och juridik, vikariat
Vi söker en lärare för undervisning i samhällskunskap, juridik och UF, samt mentorskap på ekonomiprogrammet. Tjänsten är ett vikariat på heltid, med start i december. Som lärare hos oss har du kompetenta, erfarna kollegor att samarbeta och utbyta kunskaper med. Vi tror mycket på kollegialt lärande och att vi som pedagoger växer genom att ta del av varandras kunskaper och erfarenheter. Du ingår i ett programlag, där både karaktärsämneslärare och lärare i allmänna ämnen träffas regelbundet för att utveckla arbetet på programmet. Våra lärare in...
2021-09-15 2021-10-24
Vetlanda kommun, Kompetenscenter Timvikarier inom vård och omsorg
Vi söker timvikarier till flera av våra verksamheter inom vård- och omsorgsförvaltningen. Nu söker vi både dig som ny och dig som tidigare jobbat som vikarie. Hos oss kan du jobba inom funktionshinder, socialpsykiatrin, hemtjänst och boenden för äldre. Din viktigaste uppgift är att se till att varje person får sitt behov av omsorg och omvårdnad tillgodosett, såväl socialt och kulturellt som fysiskt. Ett arbete där din insats har betydelse för andra människor. Som person värnar du om och respekterar var och ens rätt till privatliv och kroppsli...
2021-09-08 2021-12-09
Vetlanda kommun, Kommunledningsförvaltningen Timvikarierande kock
Vårt mål är att all mat som vi serverar ska vara tilltalande och presenteras på ett trevligt sätt. Vi brinner för service som vi levererar genom att alltid ge det lilla extra. Hos oss får du ett skapande och kreativt arbete där du förbereder och tillagar varierade och näringsrika måltider. I din roll som timvikarierande kock får du möjlighet att arbeta både inom större tillagningskök och ensamkök. Du har god kunskap om såväl råvaror som vikten av hygienrutiner och specialkost. Som person är du serviceinriktad och förstår betydelsen av ett go...
2021-08-27 2021-10-31
Vetlanda kommun, Rekryteringsenheten Examensarbete för dig som studerar på högskola, universitet eller yh-utbildning
Hos oss finns stora möjligheter att knyta ihop de teoretiska och praktiska kunskaper du fått under din utbildningstid och omsätta dem i verkligheten. Du får arbeta med kvalificerade kollegor, knyta kontakter inför ditt framtida arbetsliv och bidra till utveckling av verksamheten. För oss som arbetsgivare är ditt examensarbete en möjlighet att arbeta med duktiga studenter som är specialiserade på olika yrkesområden. Vi får fånga upp nya värdefulla kunskaper, tekniker och insikter och inte minst lära känna just dig och dina färdigheter. Vetl...
2021-03-24 2021-12-31
Vetlanda kommun, Rekryteringsenheten Praktik för dig som studerar på högskola, universitet eller yh-utbildning
Hos oss finns stora möjligheter att knyta ihop de teoretiska och praktiska kunskaper du fått under din utbildningstid och omsätta dem i verkligheten genom praktik. Du får arbeta med kvalificerade kollegor, knyta kontakter inför ditt framtida arbetsliv och bidra till utveckling av verksamheten. För oss som arbetsgivare är praktik en möjlighet att arbeta med duktiga studenter som är specialiserade på olika yrkesområden. Vi får fånga upp nya värdefulla kunskaper, tekniker och insikter och lära känna just dig och dina färdigheter. Vetlanda komm...
2021-03-24 2021-12-31
Vetlanda kommun, Rekryteringsenheten Spontanansökan till vänliga Vetlanda kommun
Fanns inte jobbet du sökte just nu? Nådde du inte hela vägen när du sökte? Eller är du rastlös och vill vidare, men har inte tagit det där klivet att söka jobb. För oss är det värdefullt att ta vara på bra kompetens, även om det för stunden inte finns eller blev det jobb som du tänkt dig. Inom kommunen finns det cirka 350 olika yrkeskategorier inom följande områden: Vård & omsorg Barn & utbildning Kultur & fritid Socialförvaltningen Miljö & bygg Gata & park Måltidsservice Kommunledning Du väljer inom vilket eller vilka områden som du kan tä...
2021-03-11 2021-10-30