Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Vaxholms Stad, Kommunikationsenheten Vikarierande webbstrateg till Vaxholms stad
I din roll som webbstrateg är huvudinriktningen att: 1. du ansvarar för utveckling och dagligt underhåll av vår externa webb och vårt intranät 2. du bygger upp kunskaper om och ansvarar för tillgänglighetsfrågor i våra digitala kanaler. 3. Du medverkar i övriga förekommande arbetsuppgifter på kommunikationsenheten. Externwebb: Vår webbplattform är SiteVision. Till din hjälp i webbarbetet finns ett nätverk av lokala webbredaktörer som ansvarar för olika delar. Du coachar, utbildar och utvecklar stödet för redaktörsnätverket. Intranät: Seda...
2021-10-13 2021-10-27
Vaxholms Stad, Vaxö - Rindö förskoleområde Biträdande rektor Vaxö Rindö förskolor
Våra förväntningar på dig: • Tillsammans med personalen utvecklar du hög kvalitet i verksamheten och verkar aktivt för en öppen och levande kontakt med barn, föräldrar och omvärld. • Tillsammans med ledningsgruppen identifierar du förändringsbehov, utarbetar strategier och genomför verksamhetsutvecklande insatser. • Du inspirerar till arbetsglädje och med en positiv människosyn bidrar du till att barn, föräldrar och medarbetare känner sig delaktiga i arbetet med att förverkliga förskolans mål och uppdrag. • Du tar ansvar för ditt uppdrag i...
2021-10-07 2021-11-01
Vaxholms stad, Kronängsskolan Skolpsykolog 40% Kronängsskolan
Som skolpsykolog på Kronängsskolan ska du bidra med din psykologiska kompetens i skolans elevhälsoarbete på olika nivåer. Du ska ha individen och dess helhet i fokus samt arbeta förebyggande, främjande och åtgärdande på individ, grupp och organisationsnivå. Du kommer att genomföra psykologiska utredningar och bedömningar av elever för att bidra med psykologisk kunskap om elevers förutsättningar för lärande och behov av stöd. Som skolpsykolog jobbar du även med att ge handledning och konsultation till skolans övriga personal och vid behov ha stö...
2021-10-05 2021-10-31