Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Förskollärare, Stenens förskola, Tvååker
Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik. Du som förskollärare ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen tillsammans med övriga pedagoger i arbetslaget. Som förskollärare ansvarar du för att undervisningen bedrivs i enlighet med målen i läroplanen. Tillsammans med övriga i arbetslaget ska du ge varje barn en trygg omsorg samt främja barnets utveckling och lärande. Vi arbetar systematiskt med barnhälsa och SKA för att utveckla och säkerställa kvalitéten i utbildningen. Du som förskollärare är drivande i detta arbete....
2023-06-02 2023-06-17
Varbergs kommun, Serviceförvaltningen Måltidbiträde/Lokalvårdare till Kung Karl skola
Tjänsten innebär arbete på Kung Karl skola/förskola i Kungsängen inom Kost och Städ. Det är av stor vikt att du har servicetänk med kunder och personal i fokus. - I arbetsuppgifterna ingår bl.a - Servera och bereda frukost och mellanmål - Specialkosthantering - Koka potatis, pasta och gryn. Bereda sallad. - Egenkontroll för kök och städ - Disk och städning av kök - Lokalvård - Hantera och köra städmaskiner - Beställningar via digital e-handel - Möta våra kunder
2023-06-02 2023-06-14
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare till Utredningsgruppen Barn och Familj
Vår enhet ansvarar för att utreda barns behov av skydd eller stöd, bedöma behovet av insatser, samt följa upp de öppenvårdsinsatser som beviljats. Vi gör skillnad för utsatta barn och vårt mål är att alla barn och unga i Varbergs kommun ska känna trygghet och växa upp under goda förhållanden. Vi är en entusiastisk arbetsgrupp som drivs av att ständigt utvecklas och bli bättre på det vi gör och arbetar just nu aktivt med barnrätten och är i uppstart med att skapa särskilda ungdomshandläggare. Utredningsgruppen består idag av 19 socialsekreterar...
2023-06-02 2023-06-25
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Lärare grundskolans tidigare år, Vidhögeskolan
Du kommer att arbeta på vårt mellanstadium och undervisa i bl.a svenska, engelska, matematik och NO och teknik. Du kommer även att vara mentor åt elever samt delta i övriga uppdrag som ingår i läraryrket tillsammans med kollegor i ditt arbetslag.
2023-06-02 2023-06-08
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Rektor, Förskole- och grundskoleförvaltning
Tjänsten innebär en placering som rektor på en grundskola inom förskole- och grundskoleförvaltningen, årskurs 4-9. Som rektor för en grundskola i Varbergs kommun - har du verksamhets-, personal- och ekonomiansvar. - ansvarar du för att innehåll, utveckling och resultat följer nationella och lokala mål- och styrdokument. - verkar du för att utforma en verksamhet där tillitsfulla relationer skapas till medarbetare, elever och vårdnadshavare. - leder du det systematiska kvalitetsarbetet på skolan och ansvarar för att analys och utvecklingen ...
2023-06-01 2023-06-18
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Biträdande rektor, Bläshammar skola
Som biträdande rektor leder, fördelar och samordnar du arbetet för de uppgifter som delegeras av rektor. Tillsammans med skolans rektor och övriga medarbetare driver du skolans pedagogiska utvecklingsarbete samt elevhälsans arbete. I uppdraget ingår att vara delaktig i att utveckla skolans värdegrundsarbete i nära samarbete med elever, rektor, medarbetare, elevhälsa och vårdnadshavare. Du har personal- och ekonomiansvar för en del av skolans medarbetare. Du företräder rektor vid möten med skolans medarbetare, elever och vårdnadshavare. Du arb...
2023-06-01 2023-06-18
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Fritidspedagog, Göthriks skola
Varbergs kommunala skolor har gemensamma mål, strategier och processer för att skapa skola för alla och stärka motivation för lärande. Tillsammans bidrar vi till att uppfylla skolans och fritidshemmets uppdrag genom långsiktiga utvecklings- och förbättringsarbeten med fokus på undervisning, kunskap och lärande. Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevens utveckling och visa betydelsen av en meningsfull fritid. Fritidshemmets arbete ska planeras, genomföras och utvärderas så att alla elever ständigt utmanas och inspireras till nya uppt...
2023-06-01 2023-06-14
Varbergs kommun, Serviceförvaltningen Timavlönad vikarie inom vård och omsorg, bemanningsavdelningen
Ett fritt arbete med varierade arbetstider, men framför allt ett jobb där du får betyda något för andra. Låter det som något för dig? Då kan du söka till oss som timavlönad vikarie. Din uppgift hos oss blir att möta och stötta barn, unga eller vuxna som har funktionsnedsättning, eller äldre som behöver hjälp i sin vardag. Du får introduktion och utbildning, du blir snabbt en del av vår gemenskap och i början går du bredvid en erfaren kollega. Ditt arbete blir att finnas där för någon som behöver dig, för att underlätta och möjliggöra saker i ...
2023-06-01 2023-07-31
Varbergs kommun, Serviceförvaltningen Timavlönad vikarie inom vård och omsorg, bemanningsavdelningen
Ett fritt arbete med varierade arbetstider, men framför allt ett jobb där du får betyda något för andra. Låter det som något för dig? Då kan du söka till oss som timavlönad vikarie. Din uppgift hos oss blir att möta och stötta barn, unga eller vuxna som har funktionsnedsättning, eller äldre som behöver hjälp i sin vardag. Du får introduktion och utbildning, du blir snabbt en del av vår gemenskap och i början går du bredvid en erfaren kollega. Ditt arbete blir att finnas där för någon som behöver dig, för att underlätta och möjliggöra saker i ...
2023-06-01 2023-07-31
Varbergs kommun, Varbergs omsorg Undersköterska till Skansgatans korttidsboende.
Att arbeta på ett korttidsboende innebär att tillgodose kundens basala omvårdnadsbehov utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt och att arbeta med delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. På korttidsboendet befinner sig kunder/patienter under en begränsad tid vilket ger ett högre in och utflöde. God datavana krävs då uppdraget innebär att arbeta med kommunen olika datasystem. Vi arbetar hälsofrämjande, där vi främjar hälsa genom att stärka det friska, stödja självständighet, skapa förutsättningar för trygghet och förebygga ohälsa samt ...
2023-05-31 2023-06-11
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Förskollärare, Bua förskola
Vi söker dig som är nyfiken, flexibel, kreativ, positiv och nytänkande, då är detta tjänsten för dig. I rollen som förskollärare förväntas du bidra till och ta ansvar för det pedagogiska arbetet på enheten och vara delaktig i arbetet för hela förskolans utveckling. Du bidrar till att skapa goda lärmiljöer, utveckla pedagogiska processer och deltar aktivt i pedagogiska diskussioner tillsammans med andra pedagoger. Du har också ansvar för att genomföra pedagogisk dokumentation på både gruppnivå och kring det enskilda barnet. I samspel med barnen...
2023-05-31 2023-06-11
Varbergs kommun, Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen Elevvärd med brinnande intresse för att arbeta med ungdomar
Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att i dialog med elever och personal hitta olika sätt att verka för ett gemensamt ägandeskap av en god och stimulerande skolmiljö för elever utanför klassrummen. Med en aktiv närvaro och intresse för och kunskap om ungdomar bidrar du med trygghet på hela skolområdet, i våra olika hus, i upphållsytor och i café- och matsalsmiljö. Det ingår att vara behjälplig med olika typer av elevfrågor vad gäller skåp, upphittade föremål, var elever hittar vad osv. Du kommer också att bistå rektorer genom att starta lek...
2023-05-31 2023-06-14
Varbergs kommun, Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen Yrkeslärare Fordon- och transportprogrammet vikariat
Vi söker en lärare för undervisning på fordons- och transportprogrammet som kan stötta upp i vår undervisning under perioden ordinarie lärare är sjukskriven. Du arbetar i arbetslag där kollegialt lärande och ett formativt arbetssätt bidrar i organisationen till att öka elevers måluppfyllelse. Det gemensamma arbetet präglas av samarbete och laganda, där alla bidrar aktivt för en god arbetsmiljö. Du arbetar för att varje elev når sin fulla potential och bidrar till att utveckla lärmiljöer som uppmuntrar elevers lärande, delaktighet och inflyta...
2023-05-31 2023-06-12
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Omsorgshandläggare till Äldreenheten
Vi söker en omsorgshandläggare för arbete i ordinärt boende. Som omsorgshandläggare arbetar du med utredning och biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen. Arbetet innefattar även ansvar som beställare av insatser till externa och interna utförare av hemtjänst.
2023-05-30 2023-07-16
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Lärare grundskolans senare år, Almers skola
Huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara planering och genomförande av undervisning i Svenska som andra språk årskurs 4-6 samt svenska åk 7. Mentorskap ingår. Du möter varje elev i sin kunskapsprogression, och bidrar till att utveckla lärmiljöer som uppmuntrar elevers lärande, delaktighet och inflytande. Du arbetar systematiskt med att förbättra undervisningskvalitén i en lärande organisation. I ditt pedagogiska ledarskap i klassrummet har du förmåga att strukturera ditt arbete och är lyhörd för elevers kunskapsutveckling och behov av st...
2023-05-30 2023-06-17
Varbergs kommun, Serviceförvaltningen Måltidsbiträde / lokalvårdare till Håsten/Bocksten och Veddige/Derome
Denna tjänst är vad vi kallar ÖG (ökad grundbemanning) vilket innebär arbete på skola, förskola och tillagningskök inom Kost och Städ. Du arbetar på enheterna Håstensskolan, Bockstensskolan och Veddige/Derome- området som tillhör område 8. Du täcker i första hand upp vid planerad semester och ledigheter. Ditt schema planeras i Time Care med 8 veckors scheman. Arbete inom hela Kost och städ kan även förekomma när du inte blivit bokad inom området. Det av stor vikt att du har servicetänk med kunder och personal i fokus. Förekommande arbetsuppg...
2023-05-29 2023-07-16
Varbergs kommun, Serviceförvaltningen Måltidbiträde/Lokalvårdare till Ringvägens förskola i Veddige
Tjänsten innebär arbete på Ringvägens förskola i Veddige inom Kost och Städ där man arbetar själv Det är av stor vikt att du har servicetänk med kunder och personal i fokus. - I arbetsuppgifterna ingår bl.a - Servera och bereda frukost och mellanmål - Specialkosthantering - Koka potatis, pasta och gryn. Bereda sallad. - Egenkontroll för kök och städ - Disk och städning av kök - Lokalvård - Hantera och köra städmaskiner - Beställningar via digital e-handel - Möta våra kunder
2023-05-29 2023-07-02
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Lärare grundskolans senare år, Vidhögeskolan
Du kommer att arbeta mot 4-9 och undervisa i musik och även arbeta mot vår flexenhet på mellanstadiet. Du kommer även att vara mentor åt elever samt delta i övriga uppdrag som ingår i läraryrket tillsammans med kollegor i ditt arbetslag.
2023-05-29 2023-06-04
Varbergs kommun, Varbergs omsorg Enhetschef till avdelning funktionsstöd. Socialförvaltningen
Vi söker nu en erfaren enhetschef med goda chefs- och ledaregenskaper inom LSS. Du kommer att jobba inom utförarverksamheten för bostad med särskild service. Enhetschefsrollen innebär att du har resultat, personal- och ekonomiansvar för ditt arbetsområde. Du kommer att leda och utveckla verksamheten utifrån de behov som finns. Du ansvarar också för att följa upp kvaliteten på de tjänster vi erbjuder samt att arbeta med ständiga förbättringar av verksamhetens innehåll och arbetssätt. Du har ett utpräglat och synligt kundfokus i ditt ledarskap....
2023-05-29 2023-06-08
Varbergs kommun, Varbergs omsorg Vik, Enhetschef till Socialförvaltningen
Vi söker vikarierande enhetschef som stöd till våra ordinarie enhetschefer under sommaren 2023. Vi ser att du som söker är drivande, inspirerande och vill förvalta våra verksamheter. Vi värdesätter engagemang och att du ser möjligheter i stället för hinder. Som enhetschef arbetar du verksamhetsnära i det dagliga arbetet med att stödja och entusiasmera medarbetare där du bidrar till att skapa en god arbetsmiljö. I arbetsuppgifterna ingår operativa uppdrag som ansvar för verkställighetsfrågor, leda och planera verksamheten. Du och dina chefskol...
2023-05-29 2023-06-08
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Lärare grundskolans tidigare år, Kung Karl skola
Varbergs kommunala skolor har gemensamma mål, strategier och processer för att skapa skola för alla och stärka motivation för lärande. Tillsammans bidrar vi till att uppfylla skolans uppdrag genom långsiktiga utvecklings- och förbättringsarbeten med fokus på undervisning, kunskap och lärande. Undervisningen bedrivs i demokratisk form och förbereder eleverna för vidare studier och yrkesval. Du möter varje elev i sin kunskapsprogression, och bidrar till att utveckla lärmiljöer som uppmuntrar elevers lärande, delaktighet och inflytande. Du arbeta...
2023-05-26 2023-06-08
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Fritidspedagog, Kung Karl skola
Varbergs kommunala skolor har gemensamma mål, strategier och processer för att skapa skola för alla och stärka motivation för lärande. Tillsammans bidrar vi till att uppfylla skolans och fritidshemmets uppdrag genom långsiktiga utvecklings- och förbättringsarbeten med fokus på undervisning, kunskap och lärande. Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevens utveckling och visa betydelsen av en meningsfull fritid. Fritidshemmets arbete ska planeras, genomföras och utvärderas så att alla elever ständigt utmanas och inspireras till nya uppt...
2023-05-26 2023-06-08
Varbergs kommun, Serviceförvaltningen Fordonsadministratör
Som fordonsadministratör inom serviceförvaltningen ansvarar du för att administration kring kommunens fordon blir korrekt och så effektiv som möjligt. I arbetsuppgifterna ingår att ha kontakt med både kommunens verksamheter och leverantörer, att beställa samt avyttra fordon, ta fram statistik, kontera och godkänna leverantörsfakturor samt administrera alla fordon i fordonsprogrammet Fleet Intelligence. I tjänsten kommer det även ingå arbetsuppgifter inom ekonomiområdet så som debiteringar, bokföring och rättningar. Så erfarenhet av ekonomi ell...
2023-05-26 2023-06-11
Varbergs kommun, Varbergs omsorg Undersköterska till Träslövsvägen 23
Arbetsmoment som ingår är bland annat att ge god omvårdnad och social omsorg utifrån kundens individuella behov. Du arbetar aktivt med ditt kontaktmannaskap och upprättar samt arbetar utifrån genomförandeplaner. Social dokumentation är en viktig del av arbetet såväl som användandet av Senior Alert och BPSD. Du arbetar enligt gällande delegering ifrån hälso- och sjukvården och i nära samverkan med ansvarig sjuksköterska, rehabiliteringsansvariga samt anhöriga. Vi arbetar hälsofrämjande, där vi främjar hälsa genom att stärka det friska, stödja s...
2023-05-26 2023-06-11
Varbergs kommun, Serviceförvaltningen Måltidsbiträde / lokalvårdare ÖG till Trönninge, Bläshammar, centrum
Denna tjänst är vad vi kallar ÖG (ökad grundbemanning) vilket innebär arbete på skola, förskola och tillagningskök inom Kost och Städ. Du arbetar på områdets 9 enheter och täcker i första hand upp vid planerad semester och ledigheter inom ett geografiskt område vilket är Trönninge, Bläshammar och Centrum. Ditt schema planeras i Time Care med 8 veckors scheman. Arbete inom hela Kost och städ kan även förekomma när du inte blivit bokad inom området. Du kommer tillhöra arbetsgruppen på Trönninge skola (Kost och Städ). Det av stor vikt att du har ...
2023-05-25 2023-06-11
1 2 3 >