Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Undersköterska med planeraransvar till Ekekullen
I funktionen med planeraransvar arbetar du dels som planerare i verksamhetssystemet LifeCare med att få ihop planeringen av insatser hos kund med den dagliga bemanningen. Du arbetar även i våra andra data system som används av kommunen. Delvis kan arbetar som undersköterska förekomma ute på avdelningen. Tjänsten kan komma innefatta dag/kväll och helgtjänstgöring.
2021-07-27 2021-08-10
Varbergs kommun, Kost och Städ Ekonomibiträde Peder Skrivares skola
- Arbete i skolrestaurangen - Deltaga i produktionen tillsammans med kollegor - Diskning - Städning
2021-07-26 2021-08-09
Varbergs kommun, Serviceförvaltningen Ekonomibiträde/Lokalvårdare till pooltjänstgöring
Arbetsuppgifter - salladsberedning - koka/pasta/potatis/gryn - tillreda frukost som gröt och förbereda mellanmål Vidare ingår servering, sköta disk, egenkontroll för köket digitalt samt beställning av varor digitalt. I lokalvården ingår daglig städning samt att kunna hantera städmaskiner.
2021-07-26 2021-08-15
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Slöjdlärare, Trä- och metall, Bosgårdsskolan
Arbetsuppgifterna utgår från nationella läro- och kursplaner och från skollag. Varbergs kommunala skolor har gemensamma mål, strategier och processer för att skapa skola för alla, stärka motivation för lärande och skapa tillit till förbättring. Tillsammans bidrar vi till att uppfylla skolans uppdrag genom långsiktiga utvecklings- och förbättringsarbeten med fokus på undervisning, kunskap och lärande. Du arbetar i arbetslag där ett formativt arbetssätt genom kollegialt lärande och ämnesdidaktiskt kollegium bidrar ökad måluppfyllelse. Undervisni...
2021-07-26 2021-08-05
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Slöjdlärare, Trä- och metall, Bosgårdsskolan
Arbetsuppgifterna utgår från nationella läro- och kursplaner och från skollag. Varbergs kommunala skolor har gemensamma mål, strategier och processer för att skapa skola för alla, stärka motivation för lärande och skapa tillit till förbättring. Tillsammans bidrar vi till att uppfylla skolans uppdrag genom långsiktiga utvecklings- och förbättringsarbeten med fokus på undervisning, kunskap och lärande. Du arbetar i arbetslag där ett formativt arbetssätt genom kollegialt lärande och ämnesdidaktiskt kollegium bidrar ökad måluppfyllelse. Undervisni...
2021-07-26 2021-08-05
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Slöjdlärare, Trä- och metall, Bosgårdsskolan
Arbetsuppgifterna utgår från nationella läro- och kursplaner och från skollag. Varbergs kommunala skolor har gemensamma mål, strategier och processer för att skapa skola för alla, stärka motivation för lärande och skapa tillit till förbättring. Tillsammans bidrar vi till att uppfylla skolans uppdrag genom långsiktiga utvecklings- och förbättringsarbeten med fokus på undervisning, kunskap och lärande. Du arbetar i arbetslag där ett formativt arbetssätt genom kollegialt lärande och ämnesdidaktiskt kollegium bidrar ökad måluppfyllelse. Undervisni...
2021-07-26 2021-08-05
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Timavlönad vikarie inom Förskole- och grundskoleförvaltningen
Som timavlönad vikarie inom förskole- och grundskoleförvaltningen kommer du vara behjälplig i det pedagogiska arbetet och vara ett stöd för barnen och närmaste kollegorna. Arbetet kan till exempel innebära undervisning i klass och grupper, delta i matsituationer, utomhusaktiviteter samt övriga arbetsuppgifter som förekommer i vår verksamhet. Då arbetet sker både inom- och utomhus, så är det kläder efter väder som gäller. Som vikarie får du erfarenheter från olika arbetsplatser och har möjlighet att knyta värdefulla kontakter. Det innebär att d...
2021-07-26 2021-10-31
Vivab Driftchef
Som driftchef har du det övergripande operativa ansvaret för drift av Getteröverket, Varberg kommuns största reningsverk, och tillhörande pumpstationer. Du kommer att ha budgetansvar, personal- och arbetsmiljöansvar för 7 personer och teamet består av processingenjör, processtekniker och drifttekniker. Tillsammans driver, utvecklar, planerar och administrerar ni reningsprocesserna. Du arbetar enligt ett egenkontrollprogram och har anläggningsansvaret med tillhörande brandskyddsansvar. Du kommer att ha ett nära samarbete med övriga driftchefe...
2021-07-23 2021-08-22
Varbergs kommun, Serviceförvaltningen Ekonomibiträde/Lokalvårdare till dagcentral/äldreboende
Arbetsuppgifter: - Kassahantering och servering - salladsberedning - Lättare tillagning och bakning - Lokalvård på bland annat boenderum och kommunikationsytor Vidare ingår servering, sköta disk, samt egenkontroll för köket digitalt. I lokalvården ingår daglig städning samt att kunna hantera städmaskiner. Förekommer helg samt storhelgstjänstgöring.
2021-07-23 2021-08-15
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Personliga assistenter
Vi söker personliga assistenter till kunder som har olika omsorgsbehov bl.a. autism och ALS runt om i Varbergs Kommun. Arbetet kan innefatta dag, kväll eller nattarbete. Som personlig assistent så ska du bistå kunden i dennes vardag med det personen själv inte klarar av utifrån sitt funktionshinder som t.ex. hygien. Din arbetsmiljö är brukarens hem vilket innebär att du ges stort förtroende och visar hänsyn till dennes integritet. Du kommer bland annat att arbeta med att stärka individens inflytande och trygghet i sin egen vardag.
2021-07-22 2021-08-31
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Skolsköterska, Bockstenskolan, Deromeskola och Vidhögeskolan
Dina huvudsakliga uppgifter utgår från skolsköterskans basprogram och årshjul samt att stödja pedagogerna i deras arbete, främjande och förebyggande elevhälsa, stödja i det åtgärdande arbetet i kontakt med pedagoger,elevhälsoteam, elever och föräldrar. Du ingår i skolans elevhälsateam och arbetar nära skolans rektorer, speciallärare, kurator och skolpsykolog. En inkluderande elevsyn ska prägla ditt arbete och förhållningssätt. Du stödjer skolans personal, tar till vara på deras engagemang och har mod att utmana för utveckling. Tjänsten inneb...
2021-07-20 2021-08-03
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Skolsköterska, Bockstenskolan, Deromeskola och Vidhögeskolan
Dina huvudsakliga uppgifter utgår från skolsköterskans basprogram och årshjul samt att stödja pedagogerna i deras arbete, främjande och förebyggande elevhälsa, stödja i det åtgärdande arbetet i kontakt med pedagoger,elevhälsoteam, elever och föräldrar. Du ingår i skolans elevhälsateam och arbetar nära skolans rektorer, speciallärare, kurator och skolpsykolog. En inkluderande elevsyn ska prägla ditt arbete och förhållningssätt. Du stödjer skolans personal, tar till vara på deras engagemang och har mod att utmana för utveckling. Tjänsten inneb...
2021-07-20 2021-08-03
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Skolsköterska, Bockstenskolan, Deromeskola och Vidhögeskolan
Dina huvudsakliga uppgifter utgår från skolsköterskans basprogram och årshjul samt att stödja pedagogerna i deras arbete, främjande och förebyggande elevhälsa, stödja i det åtgärdande arbetet i kontakt med pedagoger,elevhälsoteam, elever och föräldrar. Du ingår i skolans elevhälsateam och arbetar nära skolans rektorer, speciallärare, kurator och skolpsykolog. En inkluderande elevsyn ska prägla ditt arbete och förhållningssätt. Du stödjer skolans personal, tar till vara på deras engagemang och har mod att utmana för utveckling. Tjänsten inneb...
2021-07-20 2021-08-03
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Stödpedagog till Personlig assistans
Arbetsuppgifterna innefattar uppstart av nya ärenden, handledning, strukturera & standardisera rutiner samt följa upp ansvarsområden/dokumentation. Pedagogiskt och praktiskt stöd i den dagliga livsföringen, omvårdnad, läkemedelshantering efter delegering och social dokumentation. Du ska i samarbete med den enskilde och/eller dennes nätverk upprätta, driva och följa upp genomförandeplanens mål och förverkliga största möjliga kvalitet och delaktighet i vardagen. Tillsammans med arbetslaget svara för den enskildes omvårdnad, habilitering samt g...
2021-07-20 2021-08-31
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Timavlönad vikarie Personlig Assistans
Du som har stort hjärta skulle passa att arbeta hos oss. Vi har massa saker som vi behöver hjälp med. Vi söker personliga assistenter till kunder som har olika omsorgsbehov bl.a autism och ALS runt om i Varbergs Kommun. Arbetet kan innefatta dag, kväll eller nattarbete. Som personlig assistent så ska du bistå kunden i dennes vardag med det personen själv inte klarar av utifrån sitt funktionshinder som t.ex. hygien. Din arbetsmiljö är brukarens hem vilket innebär att du ges stort förtroende och visar hänsyn till dennes integritet. Du kommer b...
2021-07-19 2021-08-31
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Timavlönad vikarie Varbergs Omsorg/Trygghetsteamet
Du som har stort hjärta skulle passa att arbeta hos oss. Vi har massa saker som vi behöver hjälp med. Du har möjlighet att arbete inom någon av följande verksamheter: - Särskilt boende - Hemtjänst - Funktionshinder - Socialpsykiatri - Trygghetsteamet Arbetsuppgifterna i trygghetsteamet är främst att utföra hemtjänst nattetid men också att åka på akuta larm till våra kunder med trygghetslarm. Att arbetstiden är förlagd till främst natt men att det även kan förekomma dag- & kvällstid.
2021-07-19 2021-08-31
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor till Trygghetsteamet
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är inom hemtjänst omvårdnadsarbete i hemmet hos omsorgstagarna samt delegerade medicinska arbetsuppgifter. Arbete med kommunens datasystem är en del av arbetet. Du ska kunna åka ensam på lättare insatser nattetid. Arbetsuppgifterna innefattar hemtjänst natt i hela Varbergs kommun.
2021-07-15 2021-08-01
Varbergs kommun, Uppdragsavdelningen Enhetschef till Uppdragsavdelningen Socialförvaltningen Varbergs Kommun
Vi erbjuder ett utmanande uppdrag i en organisation där mycket är på gång för att bättre möta våra invånares behov. Som enhetschef förväntas du bidra till god kvalité och utveckling utifrån uppsatta mål för såväl myndighetsuppdraget, beställaruppdraget som ekonomi- och planeringsuppdraget. Du ansvarar för att myndighetsutövningen utförs på ett rättssäkert sätt genom en god kvalitetsledning och uppföljning. I beställaruppdraget ingår att ansvara för styrningen till utförarna i form av avtal, internuppdrag och ersättningsmodeller. Du är även de...
2021-07-14 2021-08-29
Varbergs kommun, Kommunstyrelsens förvaltning Positiv och engagerad upphandlare
Upphandlingsavdelningen för upphandling- och e-handel i Varbergs kommun består idag av åtta upphandlare, tre e-handelsutvecklare samt en avdelningschef. I Varberg har vi upphandlingssystemet Mercell Tendsign och har samtliga avtalsleverantörer anslutna till e-handelssystemet Visma Proceedo. Enhetens huvudsakliga uppgifter är att svara för kommunövergripande ramavtalsupphandlingar, genomföra objektsupphandlingar samt tillhandahålla rådgivning, information och utbildningsinsatser. Vi hjälper även till med avtalstolkningar, utvecklar våra leveran...
2021-07-13 2021-08-31
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Personliga assistenter
Jag heter Victor, är 24 år, bor i Träslövsläge och söker en personlig assistent som kan arbeta hos mig. För ca 12 år sedan fick jag en allvarlig sjukdom som medfört flera funktionsnedsättningar. Innan dess var jag fullt frisk och älskade att utöva fotboll, innebandy, hockey, skidor och vattensporter mm samt hänga med mina vänner. Därför behöver jag din hjälp för att kunna få så roligt som möjligt i mitt liv, då jag vill umgås med mina vänner och utföra olika aktiviteter, tex gå på fotboll- och ishockeymatcher, krogen och fester, fika på stan,...
2021-07-12 2021-09-20
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Barnskötare, Derome förskola
Du kommer arbeta tillsammans med tre förskollärare på en avdelning, vilka ansvarar för undervisningen, tre dagar i veckan. En dag i veckan kommer du arbeta på en av de andra avdelningarna och en eftermiddag kommer du arbeta som kvalitetsavlösare, vilket innebär att du löser av den ordinarie personalen när de har planering, alternativt täcka upp vid planerad och oplanerad frånvaro.
2021-07-12 2021-08-15
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Undersköterska med planeraransvar
I funktionen med planeraransvar arbetar du dels som planerare i verksamhetssystemet LifeCare med att få ihop planeringen av insatser hos kund med den dagliga bemanningen. Delvis arbetar du också som undersköterska i hemtjänst med omvårdnadsarbete i hemmet hos omsorgstagarna samt delegerade medicinska arbetsuppgifter. Helgtjänstgöring ingår.
2021-07-09 2021-08-15
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Lärare grundskolans tidigare år, Vidhögeskolan
Arbetsuppgifterna utgår från nationella läro- och kursplaner och från skollag. Varbergs kommunala skolor har gemensamma mål, strategier och processer för att skapa skola för alla, stärka motivation för lärande och skapa tillit till förbättring. Tillsammans bidrar vi till att uppfylla skolans uppdrag genom långsiktiga utvecklings- och förbättringsarbeten med fokus på undervisning, kunskap och lärande. Du arbetar i arbetslag där ett formativt arbetssätt genom kollegialt lärande och ämnesdidaktiskt kollegium bidrar ökad måluppfyllelse. Undervisni...
2021-07-08 2021-07-28
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Lärare grundskolans senare år, Vidhögeskolan
Som lärare på Vidhögeskolan ingår det i ditt uppdrag att vara klassansvarig och mentor för elever i ditt arbetslag. Vi vill att du är en person som ser möjligheterna i alla möten med elever och är intresserad av att ha ett nära samarbete med kollegor och du deltar aktivt i de olika mötesformer som finns på skolan. Undervisning i åk 7-9 Matematik/NO
2021-07-08 2021-07-28
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Enhetschef inom hemtjänst
Som enhetschef har du resultat, personal- och ekonomiansvar för ditt arbetsområde. Du leder och utvecklar verksamheten utifrån de behov som finns. Du ansvarar också för att följa upp kvaliteten på de tjänster vi erbjuder samt att arbeta med ständiga förbättringar av verksamhetens innehåll och arbetssätt.
2021-07-08 2021-08-15
1 2 >