Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Lärare grundskolans tidigare år, Ankarskolan
Vi söker en lärare till årskurs 4-6 Sv/Eng//Ma/NO/SO I ditt uppdrag ingår att planera, genomföra och analysera en varierad och differentierad undervisning. Arbetet innebär arbete inom årskurs 4-6 där du kommer ingå i ett litet arbetslag kring en årskurs med goda kollegor där ni tillsammans har ansvar för och utvecklar undervisningen. Som del i arbetet innebär att ta ansvar för och möta elever med behov av särskilt stöd. Vi söker någon som brinner för att möta varje elev där den befinner sig och som vill utveckla sitt arbete tillsammans med a...
2023-12-08 2023-12-14
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Fritidspedagog, Mariedals och Almers anpassade grundskola
Du kommer att arbeta tillsammans med flera olika yrkesgrupper i verksamheten på fritidshemmet. Tillsammans i arbetslaget möter ni elever i undervisningen i syfte att skapa en meningsfull fritid samt bidra till att utveckla lärmiljöer som uppmuntrar elevernas lärande, delaktighet och inflytande. Du ska kunna arbeta både enskilt och i grupp samt kunna planera och strukturera arbetet med eleverna. Du är lösningsfokuserad med god samarbetsförmåga. Du har förmåga att kommunicera med både elever, arbetskamrater och föräldrar på ett positivt sätt och...
2023-12-08 2023-12-14
Varbergs kommun, Serviceförvaltningen Måltidsbiträde till Östergårdens tillagningskök
- Assistera vid matlagning - Egenkontroll av köket - Servering av dagens måltider - Disk och städning av kök - Beställningar av digital e-handel - Möta våra kunder - Kassahantering
2023-12-07 2023-12-20
Varbergs kommun, Serviceförvaltningen Måltidsbiträde/lokalvårdare ÖG till Centrum och Kungsäter
Tjänsten innebär arbete inom Kost och Städ. Det är av stor vikt att du har servicetänk med kunder och personal i fokus. I arbetsuppgifterna ingår bl.a.: - Servera och bereda frukost och mellanmål - Specialkosthantering - Koka potatis, pasta och gryn. Bereda sallad. - Egenkontroll för kök och städ - Disk och städning av kök - Lokalvård - Hantera och köra städmaskiner - Beställningar via digital e-handel - Möta våra kunder - Kassavana
2023-12-07 2023-12-20
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Stödassistent till daglig verksamhet Ängsvägen
Vi söker stödassistent till dagligverksamhet för kunder inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och SOL. Arbetsuppgifterna innebär olika typer av stödinsatser i syfte att ge våra kunder möjlighet att utvecklas och uppleva stimulans efter var och ens förutsättningar och kommunikationssätt. Det innebär tex att du är lyhörd, uppfinningsrik, följsam och entusiasmerande.
2023-12-07 2023-12-20
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare till mottagningsgruppen, Barn- och Familjeenheten
Som socialsekreterare i mottagningsgruppen arbetar du med att ta emot orosanmälningar och ansökningar som gäller barn och unga. Du arbetar tillsammans med sex kollegor och en utvecklingsledare och gör skydds- och förhandsbedömningar samt fattar beslut om utredning ska inledas eller ej. Mottagningsgruppen ansvarar även för samverkan med och information till kommunens övriga verksamheter för barn och unga. Vi arbetar förebyggande, bland annat mot droganvändning tillsammans med bland annat polis och skola, samt i förebyggande verksamhet tillsamma...
2023-12-07 2023-12-20
Varbergs kommun Byggprojektledare
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att: - Samordna, planera, projektera och driva projekt inom fastighetsavdelningen gällande planerade underhållsarbeten, mindre ombyggnads-/anpassningsåtgärder och energieffektiviseringsåtgärder - Ansvara för kundkontakter i samband med ombyggnadsarbeten - Ansvara för dokumentering av utförda åtgärder i avdelningens fastighetssystem, samt uppföljning ekonomi - Arbeta nära och i samarbete med fastighetsavdelningens förvaltare och systemtekniker. - Ansvara för framtagning av förfrågningsunderlag och upphandlin...
2023-12-06 2024-01-07
Varbergs kommun, Serviceförvaltningen Kock till Ankarskolan
- Matlagning från grunden - Laga specialkost - Prova nya arbetsmetoder, produkter och recept - Egenkontroll för köket - Disk och städning av kök - Beställningar via digital e-handel - Möta våra kunder
2023-12-06 2023-12-27
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till Skansgatans korttidsboende.
Att arbeta på ett korttidsboende innebär att tillgodose kundens basala omvårdnadsbehov utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt och att arbeta med delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. På korttidsboendet befinner sig kunder/patienter under en begränsad tid vilket ger ett högre in och utflöde. God datavana krävs då uppdraget innebär att arbeta med kommunen olika datasystem. Vi arbetar hälsofrämjande, där vi främjar hälsa genom att stärka det friska, stödja självständighet, skapa förutsättningar för trygghet och förebygga ohälsa samt ...
2023-12-06 2023-12-19
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Stödassistenter till Skolvägen 26 LSS
Arbetsuppgifterna innefattar omvårdnad, pedagogiskt och praktiskt stöd i den dagliga livsföringen, läkemedelshantering efter delegering och social dokumentation. Du skall i samarbete med den enskilde och/eller dennes nätverk upprätta, driva och följa upp genomförandeplanens mål och förverkliga största möjliga kvalitet och delaktighet i vardagen. Svara för den enskildes omvårdnad, rehabilitering och tillsammans med den enskilde träna självständighet. Det är viktigt att kunna skapa, bibehålla och utveckla en god kontakt med anhöriga, god man/f...
2023-12-06 2023-12-19
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Vik, Undersköterska till Skolvägen 2 a-c, Kungsäter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är omvårdnadsarbete samt delegerade medicinska arbetsuppgifter. Arbete med kommunens datasystem är en del av arbetet. Vi arbetar med Time Care som schemasystem. Vi arbetar hälsofrämjande, där vi främjar hälsa genom att stärka det friska, stödja självständighet, skapa förutsättningar för trygghet och förebygga ohälsa samt möjliggöra inflytande och delaktighet.
2023-12-06 2023-12-19
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Förskollärare, Trönningebjärsvägens förskola
Som förskollärare har du det pedagogiska ansvaret där du tillsammans med arbetslaget planerar och genomför utbildningen. Du ansvarar för det systematiska kvalitetsarbetet och därmed utvecklingen av den undervisning och utbildning arbetslaget erbjuder barnen. Du har ansvar för att dokumentera varje barns utveckling och är tydlig i din kommunikation och information till vårdnadshavare. Du brinner för barnens delaktighet och inflytande i vardagen och har ett utforskande förhållningssätt, där du utifrån barnens tankar och funderingar utformar spä...
2023-12-06 2023-12-26
Varbergs kommun, Serviceförvaltningen Måltidsbiträde/ lokalvårdare till Trönningebjärs förskola
Det är av stor vikt att du har servicetänk med kunder och personal i fokus. - I arbetsuppgifterna ingår bl.a - Servera och bereda frukost och mellanmål - Specialkosthantering - Koka potatis, pasta och gryn. Bereda sallad. - Egenkontroll för kök och städ - Disk och städning av kök - Lokalvård - Hantera och köra städmaskiner - Beställningar via digital e-handel - Möta våra kunder
2023-12-05 2023-12-20
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Fritidspedagog, Väröbacka skola
Varbergs kommunala skolor har gemensamma mål, strategier och processer för att skapa skola för alla och stärka motivation för lärande. Tillsammans bidrar vi till att uppfylla skolans omsorg och lärande. Fritidshemmets uppdrag genom långsiktiga utvecklings- och förbättringsarbeten med fokus på undervisning, kunskap och lärande. Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevens utveckling och visa betydelsen av en meningsfull fritid. Fritidshemmets arbete ska planeras, genomföras och utvärderas så att alla elever ständigt utmanas och inspire...
2023-12-05 2023-12-11
Varbergs kommun, Serviceförvaltningen Kock till Östergården tillagningskök
Det är av stor vikt att du har servicetänk med kunder och personal i fokus. I arbetsuppgifterna ingår bl.a.: - Laga god och näringsrik mat från grunden. - Laga dietkost - Prova nya arbetsmetoder, produkter och recept - Egenkontroll för köket - Servering av dagens måltider - Disk och städning av kök - Beställningar via digital e-handel - Möta våra kunder
2023-12-04 2023-12-25
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Fritidspedagog, Rolfstorps skola, Fritidshemmet
Del av dagen kan du arbeta som resurs i klass, vara rastvärd eller håller i lektioner i något ämne som du är behörig i. Under eftermiddagarna arbetar du på skolans fritidshem där du håller i aktiviteter samt stöttar elever i deras lärande och sociala relationer. För att alla eleverna ska lyckas i grupp är du bra på att differentiera undervisningen. Du kommer öppna på fritidshemmet någon/några dagar i veckan. Som fritidspedagog arbetar du på skolans fritidshem. Du ingår i ett arbetslag där du reflekterar över och utvecklar ditt arbete enskilt o...
2023-12-04 2023-12-17
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor till hemtjänst på landsbygden, Varbergs kommun
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är inom hemtjänst, omvårdnadsarbete i hemmet hos omsorgstagarna samt delegerade medicinska arbetsuppgifter. I tjänsten ingår resurstid, vilket innebär att du kommer att få arbeta på andra enheter, enstaka pass, som inte är inom din grundplacering. Arbete med kommunens datasystem är en del av arbetet. Vi arbetar med Time Care som schemasystem. Vi arbetar hälsofrämjande, där vi främjar hälsa genom att stärka det friska, stödja självständighet, skapa förutsättningar för trygghet och förebygga ohälsa samt möjliggö...
2023-12-01 2024-01-03
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor till hemtjänst på centrumgrupperna, Varbergs kommun
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är inom hemtjänst, omvårdnadsarbete i hemmet hos omsorgstagarna samt delegerade medicinska arbetsuppgifter. I tjänsten ingår resurstid, vilket innebär att du kommer att få arbeta på andra enheter, enstaka pass, som inte är inom din grundplacering. Arbete med kommunens datasystem är en del av arbetet. Vi arbetar med Time Care som schemasystem. Vi arbetar hälsofrämjande, där vi främjar hälsa genom att stärka det friska, stödja självständighet, skapa förutsättningar för trygghet och förebygga ohälsa samt möjliggö...
2023-12-01 2024-01-03
Varbergs kommun, Serviceförvaltningen Vill du göra skillnad i andra människors vardag? Kom och jobba hos oss.
Vård och omsorg: Din uppgift blir att möta och stötta barn, unga eller vuxna som har funktionsnedsättning, eller äldre som behöver hjälp i sin vardag. Du får introduktion och utbildning, du blir snabbt en del av vår gemenskap och i början går du bredvid en erfaren kollega. Ditt arbete blir att finnas där för någon som behöver dig, för att underlätta och möjliggöra saker i vardagen som många av oss tar för givet. Det kan vara hjälp med att ta sig utomhus, komma till matbordet eller hälsa på sin bästa vän. Det kan vara att föreslå, ordna och föl...
2023-12-01 2024-01-21
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Stödassistent till Lunnagatan 25
Arbetsuppgifterna innefattar omvårdnad, pedagogiskt, kommunikativt och stödjande insatser i den dagliga livsföringen, läkemedelshantering efter delegering och social dokumentation. Du ska i samarbete med den enskilde och/eller dennes nätverk upprätta, driva och följa upp genomförandeplanens mål och förverkliga största möjliga kvalitet och delaktighet i vardagen. Svara för den enskildes omvårdnad, habilitering och tillsammans med den enskilde träna självständighet och utveckla en meningsfull vardag. Det är viktigt att du kan skapa, bibehålla ...
2023-11-30 2023-12-19
Varbergs kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Projektkoordinator
Arbetsuppgifterna är i huvudsak operativa. Projektkoordinatorn ansvarar för att genom olika aktiviteter möta målgruppen för att bygga förtroende och relationer, samt skapa förutsättningar för deltagarna att bygga relationer med varandra. Aktiviteterna som planeras skall anordnas utifrån deltagarnas önskemål, vilket i praktiken oftast är olika musikaliska uttryck, inklusive dans. Det kan också handla om att finnas på plats i projektets lokaler på Rosenfredsskolan för samtal, brädspel eller annat. Mer sällan men ändå förekommande handlar det om ...
2023-11-30 2023-12-10
Varbergs kommun Säkerhetssamordnare
I rollen som säkerhetssamordnare kommer du att samordna, följa upp och utveckla fastighetsavdelningens brandskyddsarbete. Du kommer att vara ansvarig för att ta fram en strategi för kommunens brandskyddsarbete och således arbeta både strategiskt, operativt och vara ett expertstöd inom organisationen som förvaltningens sakkunnige inom område brandskydd och brandlarm. Du förväntas vara delaktig i utvecklandet av fastighetsavdelningens systematiska brandskyddsarbete och tekniska anvisningar för de byggnader och fastigheter vi förvaltar och utveck...
2023-11-30 2023-12-22
Varbergs kommun Anhörigkonsulent till Varbergs kommun
Vi söker en anhörigkonsulent till anhörigstödet i Varbergs kommun som brinner för att stötta anhöriga och utveckla kommunens verksamheter i anhörigperspektivet. Du kommer att arbeta både strategiskt och operativt. Den strategiska delen handlar bl.a. om att verksamhetsplanera, omvärldsbevaka och utveckla anhörigstödets arbetssätt. Det operativa arbetet består dels av att utbilda i anhörigperspektivet i socialförvaltningens verksamheter, leda samtalsgrupper, stötta och utbilda anhöriga inom områden som t.ex. demens samt ge råd, stöd och vägledni...
2023-11-29 2023-12-12
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Förskollärare, Trönningenäs förskola
Du är en nyfiken och engagerad förskollärare som är väl förankrad i förskolans läroplan. Du kan planera, genomföra, dokumentera och analysera undervisning som en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Tillsammans med arbetslaget utvecklar du verksamheten mot de nationella målen. Du har alltid barnens bästa för ögonen och verkar för en hållbar utveckling. Genom leken och tillgängliga lärmiljöer, både inne och ute, skapar du förutsättningar för alla barn att utvecklas så långt som möjligt. Att arbeta språkutvecklande är grundläggande för at...
2023-11-27 2024-01-14
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor till Träslövsvägen 27
Arbetsmoment som ingår är bland annat att ge god omvårdnad och social omsorg utifrån kundens individuella behov. Du arbetar aktivt med ditt kontaktmannaskap och upprättar samt arbetar utifrån genomförandeplaner. Social dokumentation är en viktig del av arbetet såväl som användandet av Senior Alert och BPSD. Du arbetar enligt gällande delegering ifrån hälso- och sjukvården och i nära samverkan med ansvarig sjuksköterska, rehabiliteringsansvariga samt anhöriga. Vi arbetar hälsofrämjande, där vi främjar hälsa genom att stärka det friska, stödja s...
2023-11-27 2023-12-17
1 2 >