Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Varbergs kommun, Team Nordväst Lärare grundskolans tidigare år, Bläshammar skola
Undervisning i svenska /so ämnen åk 3-6.
2021-05-12 2021-05-26
Varbergs kommun, Team Nordväst Lärare grundskolans tidigare år, Bläshammar skola
Undervisning i åk 1-3 i ämnena svenska, matte, so och no. Gärna med någon estetisk inriktning.
2021-05-12 2021-05-26
Varbergs kommun, Team Öster Lärare idrott, Bosgårdsskolan
Arbetsuppgifterna utgår från nationella läro- och kursplaner och från skollag. Varbergs kommunala skolor har gemensamma mål, strategier och processer för att skapa skola för alla, stärka motivation för lärande och skapa tillit till förbättring. Tillsammans bidrar vi till att uppfylla skolans uppdrag genom långsiktiga utvecklings- och förbättringsarbeten med fokus på undervisning, kunskap och lärande. Du arbetar i arbetslag där ett formativt arbetssätt genom kollegialt lärande och ämnesdidaktiskt kollegium bidrar ökad måluppfyllelse. Undervisni...
2021-05-12 2021-05-19
Varbergs kommun, Team Centrum Norr Fritidspedagog, Bockstensskolan
Arbetsuppgifterna utgår från fritidshemmets nationella styrdokument, skollagen och förskole- och grundskoleförvaltningens lokala verksamhetsplan. Skola och fritidshem är lika viktiga för elevens utveckling. Skolans och fritidshemmets arbete kännetecknas av ömsesidig respekt och konstruktivt samarbete. Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevens utveckling och visa betydelsen av en meningsfull fritid. Fritidshemmets arbete ska planeras, genomföras och utvärderas så att alla elever ständigt utmanas och inspireras till nya upptäckter. I u...
2021-05-12 2021-05-26
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Skolpsykolog, Förskole- och grundskoleförvaltningen, Varbergs kommun
Som skolpsykolog kommer du att arbeta förebyggande och hälsofrämjande tillsammans med skolornas elevhälsoteam samt personalgrupper på förskolorna. Ditt huvudsakliga uppdrag är att vara aktiv i skolornas elevhälsoarbete genom konsultation, handledning, genomförande av fortbildning samt utredning. En del i skolpsykologens arbete är att på organisations-, grupp- och individnivå bidra med psykologiska perspektiv på inlärning, främjande lärmiljöer och likvärdig utbildning. Skolpsykologens uppdrag riktas mot personal och lärmiljö, men elever och förä...
2021-05-12 2021-05-31
Varbergs kommun, Team Öster Slöjdlärare, Trä och metall, Bosgårdsskolan
Arbetsuppgifterna utgår från nationella läro- och kursplaner och från skollag. Varbergs kommunala skolor har gemensamma mål, strategier och processer för att skapa skola för alla, stärka motivation för lärande och skapa tillit till förbättring. Tillsammans bidrar vi till att uppfylla skolans uppdrag genom långsiktiga utvecklings- och förbättringsarbeten med fokus på undervisning, kunskap och lärande. Du arbetar i arbetslag där ett formativt arbetssätt genom kollegialt lärande och ämnesdidaktiskt kollegium bidrar ökad måluppfyllelse. Undervisn...
2021-05-12 2021-05-19
Varbergs kommun, Team Öster Slöjdlärare, Trä och metall, Bosgårdsskolan
Arbetsuppgifterna utgår från nationella läro- och kursplaner och från skollag. Varbergs kommunala skolor har gemensamma mål, strategier och processer för att skapa skola för alla, stärka motivation för lärande och skapa tillit till förbättring. Tillsammans bidrar vi till att uppfylla skolans uppdrag genom långsiktiga utvecklings- och förbättringsarbeten med fokus på undervisning, kunskap och lärande. Du arbetar i arbetslag där ett formativt arbetssätt genom kollegialt lärande och ämnesdidaktiskt kollegium bidrar ökad måluppfyllelse. Undervisn...
2021-05-12 2021-05-19
Varbergs kommun, Team Sydväst Lärare grundskolans senare år, Almers skola
Arbetsuppgifterna utgår från nationella läro- och kursplaner och från skollag. Varbergs kommunala skolor har gemensamma mål, strategier och processer för att skapa skola för alla, stärka motivation för lärande och skapa tillit till förbättring. Tillsammans bidrar vi till att uppfylla skolans uppdrag genom långsiktiga utvecklings- och förbättringsarbeten med fokus på undervisning, kunskap och lärande. Du arbetar i arbetslag där ett formativt arbetssätt genom kollegialt lärande och ämnesdidaktiskt kollegium bidrar ökad måluppfyllelse. Undervis...
2021-05-12 2021-05-26
Varbergs kommun, Team Sydväst Lärare grundskolans tidigare år, Almers skola
Arbetsuppgifterna utgår från nationella läro- och kursplaner och från skollag. Varbergs kommunala skolor har gemensamma mål, strategier och processer för att skapa skola för alla, stärka motivation för lärande och skapa tillit till förbättring. Tillsammans bidrar vi till att uppfylla skolans uppdrag genom långsiktiga utvecklings- och förbättringsarbeten med fokus på undervisning, kunskap och lärande. Du arbetar i arbetslag där ett formativt arbetssätt genom kollegialt lärande och ämnesdidaktiskt kollegium bidrar ökad måluppfyllelse. Undervis...
2021-05-12 2021-05-26
Varbergs kommun, Hälso- och sjukvårdsenheten Projektledare Resursteam Psykisk hälsa
Projektet Resursteam Psykisk hälsa ska leda till att Socialförvaltningens verksamheter för äldre utvecklar sin förmåga att identifiera och stötta personer med psykisk ohälsa. Som projektledare kommer du att ingå i Hälso- och sjukvårdsavdelningens Preventiva enhet tillsammans med Resursteam demens, dietist, demenssamordnare och utvecklingsledare. Ditt uppdrag är kompetens- och metodutveckling tillsammans med vård- och omvårdnadspersonal för att implementera förebyggande arbetssätt med fokus på depression och ångest hos äldre. Du kommer att ska...
2021-05-11 2021-06-20
Varbergs kommun, Team Norr Förskollärare, Åskloster förskola
Vi söker dig som är nyfiken, flexibel, kreativ, positiv och nytänkande. I rollen som förskollärare förväntas du bidra och ta ansvar för det pedagogiska arbetet på enheten och vara delaktig i arbetet för hela förskolans utveckling. Du bidrar till att skapa goda lärmiljöer, utveckla pedagogiska processer och deltar aktivt i pedagogiska diskussioner tillsammans med andra pedagoger. Du har också ansvar för att genomföra pedagogisk dokumentation på både gruppnivå och kring det enskilda barnet. I samspel med barnen ger du varje barn utrymme att utvec...
2021-05-11 2021-05-25
Varbergs kommun, Team Norr Barnskötare, Åskloster förskola
Du behöver vara driven, initiativrik och våga ta ansvar under förskolans sommaromsorg. Kanske är du i mitten av din utbildning och vill få lite extra praktisk erfarenheter. Då har du stor möjlighet att få det under vår sommaromsorg. Eller kanske har du valt att lämna förskolans värld men nu är sugen på att komma tillbaka. Ta chansen att prova hur det är under ett par roliga veckor. Under sommaren är vårt motto att det ska vara en rolig vistelse för våra barn. Vi läggar undan alla krav på dokumentation och undervisning och fokuserar på omsorg, ...
2021-05-11 2021-05-21
Varbergs kommun, Team Norr Förskollärare, Åskloster förskola
Vi söker dig som är nyfiken, flexibel, kreativ, positiv och nytänkande. I rollen som förskollärare förväntas du bidra och ta ansvar för det pedagogiska arbetet på enheten och vara delaktig i arbetet för hela förskolans utveckling. Du bidrar till att skapa goda lärmiljöer, utveckla pedagogiska processer och deltar aktivt i pedagogiska diskussioner tillsammans med andra pedagoger. Du har också ansvar för att genomföra pedagogisk dokumentation på både gruppnivå och kring det enskilda barnet. I samspel med barnen ger du varje barn utrymme att utvec...
2021-05-11 2021-05-25
Varbergs kommun, Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen Skolsköterska till Peder Skrivares skola
I ditt uppdrag som skolsköterska ingår du i Enhet 1 på Peder Skrivares Skola. Du jobbar med elever från både högskole- och yrkesförberedande program. Dina huvudsakliga uppgifter som skolsköterska är att genomföra hälsosamtal- och kontroller enligt basprogram för elever i aktuella årskurser. Ett aktivt hälsofrämjande elevhälsoarbete är också en del av uppdraget. Du kommer att vara en viktig del i det övergripande elevhälsoarbetet där du samarbetar med rektor, biträdande rektor, kurator, specialpedagog, SYV och pedagoger i skolans elevhälsoteam.
2021-05-11 2021-05-25
Varbergs kommun, Team Öster Barnskötare, Hunnestad förskola
I rollen som barnskötare förväntas du bidra och ta ansvar för det pedagogiska arbetet på enheten och vara delaktig i arbetet för hela förskolans kvalité och utveckling. Du bidrar till att skapa goda lärmiljöer och utveckla pedagogiska processer. Du kommer att arbeta tillsammans med förskollärare och barnskötare för att skapa bästa möjliga förutsättning för barnens utveckling och lärande. Du är en medupptäckande tillsammans med barnen och använder dig av relevant forskning i det dagliga arbetet.
2021-05-11 2021-05-18
Varbergs kommun, Team Norr Förskollärare, Åskloster förskola
Vi söker dig som är nyfiken, flexibel, kreativ, positiv och nytänkande. I rollen som förskollärare förväntas du bidra och ta ansvar för det pedagogiska arbetet på enheten och vara delaktig i arbetet för hela förskolans utveckling. Du bidrar till att skapa goda lärmiljöer, utveckla pedagogiska processer och deltar aktivt i pedagogiska diskussioner tillsammans med andra pedagoger. Du har också ansvar för att genomföra pedagogisk dokumentation på både gruppnivå och kring det enskilda barnet. I samspel med barnen ger du varje barn utrymme att utvec...
2021-05-11 2021-05-25
Varbergs kommun, Team Öster Skolkurator, Göthriks skola
Arbetsuppgifterna utgår från skolans nationella styrdokument, skollagen och förskole- och grundskoleförvaltningens lokala verksamhetsplan. Varbergs kommunala skolor har gemensamma strategier och processer med syfte att ge alla barn och elever likvärdiga förutsättningar för kunskap, inkludering och välmående som ökar motivationen för lärande. Som kurator på Göthriks skola möter du elever från F-klass upp till år 6. Dina ansvarsområden är att främja psykosocial hälsa och bidra med psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och ...
2021-05-10 2021-05-24
Varbergs kommun, Team Sydväst Slöjdlärare, Mariedalsskolan/Varbergs grundsärskola
Arbetsuppgifterna utgår från nationella läro- och kursplaner och från skollag. Varbergs kommunala skolor har gemensamma mål, strategier och processer för att skapa skola för alla, stärka motivation för lärande och skapa tillit till förbättring. Tillsammans bidrar vi till att uppfylla skolans uppdrag genom långsiktiga utvecklings- och förbättringsarbeten med fokus på undervisning, kunskap och lärande. Du arbetar i arbetslag där ett formativt arbetssätt genom kollegialt lärande och ämnesdidaktiskt kollegium bidrar ökad måluppfyllelse. Undervis...
2021-05-10 2021-05-20
Varbergs kommun, Team Sydväst Slöjdlärare, Mariedalsskolan/Varbergs grundsärskola
Arbetsuppgifterna utgår från nationella läro- och kursplaner och från skollag. Varbergs kommunala skolor har gemensamma mål, strategier och processer för att skapa skola för alla, stärka motivation för lärande och skapa tillit till förbättring. Tillsammans bidrar vi till att uppfylla skolans uppdrag genom långsiktiga utvecklings- och förbättringsarbeten med fokus på undervisning, kunskap och lärande. Du arbetar i arbetslag där ett formativt arbetssätt genom kollegialt lärande och ämnesdidaktiskt kollegium bidrar ökad måluppfyllelse. Undervis...
2021-05-10 2021-05-20
Varbergs kommun, Team Sydväst Slöjdlärare, Mariedalsskolan/Varbergs grundsärskola
Arbetsuppgifterna utgår från nationella läro- och kursplaner och från skollag. Varbergs kommunala skolor har gemensamma mål, strategier och processer för att skapa skola för alla, stärka motivation för lärande och skapa tillit till förbättring. Tillsammans bidrar vi till att uppfylla skolans uppdrag genom långsiktiga utvecklings- och förbättringsarbeten med fokus på undervisning, kunskap och lärande. Du arbetar i arbetslag där ett formativt arbetssätt genom kollegialt lärande och ämnesdidaktiskt kollegium bidrar ökad måluppfyllelse. Undervis...
2021-05-10 2021-05-20
Varbergs kommun, Team Sydväst Slöjdlärare, Mariedalsskolan/Varbergs grundsärskola
Arbetsuppgifterna utgår från nationella läro- och kursplaner och från skollag. Varbergs kommunala skolor har gemensamma mål, strategier och processer för att skapa skola för alla, stärka motivation för lärande och skapa tillit till förbättring. Tillsammans bidrar vi till att uppfylla skolans uppdrag genom långsiktiga utvecklings- och förbättringsarbeten med fokus på undervisning, kunskap och lärande. Du arbetar i arbetslag där ett formativt arbetssätt genom kollegialt lärande och ämnesdidaktiskt kollegium bidrar ökad måluppfyllelse. Undervis...
2021-05-10 2021-05-20
Varbergs kommun, Team Öster Fritidspedagog, Göthriks skola
Arbetsuppgifterna utgår från fritidshemmets nationella styrdokument, skollagen och förskole- och grundskoleförvaltningens lokala verksamhetsplan. Skola och fritidshem är lika viktiga för elevens utveckling. Skolans och fritidshemmets arbete kännetecknas av ömsesidig respekt och konstruktivt samarbete. Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevens utveckling och visa betydelsen av en meningsfull fritid. Fritidshemmets arbete ska planeras, genomföras och utvärderas så att alla elever ständigt utmanas och inspireras till nya upptäckter. I u...
2021-05-10 2021-05-24
Varbergs kommun, Team Sydväst Elevassistent, Ankarskolan
Du ska ingå i skolans team av personal för arbete på fritidshemmet, eller med elever som deltar utanför den ordinarie undervisningen samt kunna ta ansvar för rastaktiviteter, praktisk estetiska ämnen, samt fungerar som stöd till elever med diabetes och NPF-diagnos i klass f till årkurs 9. Du kommer också kunna få vikariera från förskoleklass till årskurs 9 vilket gör att anställningsformen kan komma att ske enligt Bilaga D och dess riktlinjer.
2021-05-10 2021-05-17
Varbergs kommun, Team Nordväst Elevassistent, Lindberg skola
Huvudsakligt arbete i ett team kring elever. Du tillsammans med kollegor verkar för att öka elevernas delaktighet och tillgängliggöra lärmiljön. Du kommer att ha ett nära samarbete med specialpedagog och en kollega. Som elevassistent har du fokus på att alla elever ska nå sina individuella mål samt få det sociala stöd som den behöver. Du stödjer och undanröjer hinder för eleven genom att kravanpassa lärmiljön. Du har erfarenhet av att arbeta med lågaffektivt bemötande. Du är van vid att arbeta med tydliggörande pedagogik med bildstöd. Det är o...
2021-05-10 2021-05-24
Varbergs kommun, Varbergs omsorg Stödpedagog
Arbetsuppgifterna innefattar pedagogiskt och praktiskt stöd i den dagliga livsföringen, omvårdnad, läkemedelshantering efter delegering och social dokumentation. Du ska i samarbete med den enskilde och/eller dennes nätverk upprätta, driva och följa upp genomförandeplanens mål och förverkliga största möjliga kvalitet och delaktighet i vardagen. Svara för den enskildes omvårdnad, habilitering och tillsammans med den enskilde träna självständighet. Det är viktigt att kunna skapa, bibehålla och utveckla en god kontakt med anhöriga, god man/förvalt...
2021-05-10 2021-05-31
1 2 3 >