Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Varbergs kommun, Kommunstyrelsens förvaltning Personaldirektör
Som personaldirektör har du en viktig strategisk roll och det övergripande ansvaret för att på uppdrag av kommunstyrelsen och kommundirektören leda och samordna utvecklingen av kommunen som attraktiv och hållbar arbetsgivare. Du har också ett särskilt ansvar för arbetet gentemot kommunstyrelsens personalutskott, där du är ansvarig tjänsteperson. Ditt uppdrag är att leda och samordna arbetsgivarpolitiken, säkerställa att fattade beslut genomförs, att löpande följa verksamheten i nämnder och kommunens bolag samt att stödja verksamheterna i dera...
2021-02-24 2021-03-21
Varbergs kommun, Kost och Städ Kock till Klapperstenen förskola Breared
I arbetsuppgifterna ingår bl.a.: Tillagning av frukost, lunch och mellanmål. Matlagning från grunden utifrån ett klimatsmart perspektiv, Matsedelsplanering Specialkoster Delta i olika nätverk bl.a. för kockar. Ansvarar för ekonomin på enheten samt uppföljning med Enhetschef Diskning Städning i köket och i matsalen och serveringsytor. Digital Egenkontroll Elektroniska beställningar via Proceedo. Samt övriga förekommande kontorsarbete.
2021-02-19 2021-03-14
Varbergs kommun, Kost och Städ Kock till Stenens förskola Tvååker
I arbetsuppgifterna ingår bl.a.: Tillagning av frukost, lunch och mellanmål. Matlagning från grunden utifrån ett klimatsmart perspektiv, Matsedelsplanering Specialkoster Delta i olika nätverk bl.a. för kockar. Ansvarar för ekonomin på enheten samt uppföljning med Enhetschef Diskning Städning i köket och i matsalen och serveringsytor. Digital Egenkontroll Elektroniska beställningar via Proceedo. Samt övriga förekommande kontorsarbete.
2021-02-19 2021-03-14
Varbergs kommun, Kost och Städ Ekonomibiträde/Lokalvårdare till Klapperstenen förskola Breared
I arbetsuppgifterna ingår bl.a; Viss matlagning och vara kocken behjälplig i det dagliga arbetet. Egenkontroll för kök Servering och disk Lokalvård på förskoleavdelning Hantera och köra städmaskiner Servicetänk med kunden i fokus Inköp via e-handel Proceedo
2021-02-19 2021-03-14
Varbergs kommun, Kost och Städ Kock till Centrum
Vi söker nu en kock till tillagningskök i centrum . Skolan lagar även maten till närbelägna förskolor. I arbetsuppgifterna ingår bl.a.: - Matlagning från grunden - Specialkosthantering - Prova nya arbetsmetoder, produkter och recept - Egenkontroll för köket - Disk och städning av kök - Beställningar via digital e-handel
2021-02-19 2021-03-07
Varbergs kommun, Kost och Städ Ekonomibiträde/Lokalvårdare till Stenen Förskola Tvååker
I arbetsuppgifterna ingår bl.a; Viss matlagning och vara kocken behjälplig i det dagliga arbetet. Egenkontroll för kök Servering och disk Lokalvård på förskoleavdelning Hantera och köra städmaskiner Servicetänk med kunden i fokus Inköp via e-handel Proceedo
2021-02-19 2021-03-14
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Modersmålslärare, tigrinja, Enhet flerspråkighet
Du kommer i huvudsak arbeta med studiehandledning i grundskolan samt språkstöd i förskolan. Ditt arbete är mycket självständigt, men du kommer även ingå i ett arbetslag samt olika utvecklingsgrupper och därför ställs krav på god samarbetsförmåga och bra språkkunskaper i svenska (Svenska 3 eller motsvarande).
2021-02-19 2021-03-05
Varbergs kommun, Team Centrum Barnpedagog, Hagaskolan
Tjänsten innebär arbete på Hagaskolans fritidshem två eftermiddagar i veckan, måndagar och tisdagar.
2021-02-19 2021-02-26
Varbergs kommun, Hälso- och sjukvårdsenheten Sjuksköterska - hälso- och sjukvårdsavdelningen, Varbergs kommun
Vi söker dig som vill vara en del i vårt sjukskötersketeam på korttidsenheten. Till korttidsenheten kommer bl a de patienter från slutenvården som inte kan gå direkt hem till ordinärt boende, vid utskrivning. Det betyder att målgruppen många gånger har omfattande behov av hälso- och sjukvård. Du behöver kunna arbeta självständigt men också samarbeta bra med kollegor i teamet och med andra aktörer, såsom: läkarmedverkan, legitimerade arbetsterapeuter respektive fysioterapeuter, ansvariga enhetschefer och baspersonal utifrån patienternas behov. ...
2021-02-19 2021-03-05
Varbergs kommun, Hälso- och sjukvårdsenheten Sjuksköterska - hälso- och sjukvårdsavdelningen, Varbergs kommun
Vi söker dig som känner att du kan bidra med kompetens och engagemang och vill vara en del i vårt redan starka Resursteam. Resursteamet är vårt eget bemanningsteam, som stärker upp övriga team vid frånvaro. Du blir en del i möta patienternas behov av sjuksköterskeinsatser, inom kommunal hälso- och sjukvård. Det kan betyda insatser hos patienter i särskilt boende, korttidsboende, LSS-boende eller hemsjukvård. Du behöver kunna arbeta självständigt men också samarbeta bra med de olika teamen, utifrån patienternas behov. Vi tänker oss att du s...
2021-02-17 2021-03-10
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Timavlönad vikarie inom Förskole- och grundskoleförvaltningen
Som timavlönad vikarie inom förskole- och grundskoleförvaltningen kommer du vara behjälplig i det pedagogiska arbetet och vara ett stöd för barnen och närmaste kollegorna. Arbetet kan till exempel innebära undervisning i klass och grupper, delta i matsituationer, utomhusaktiviteter samt övriga arbetsuppgifter som förekommer i vår verksamhet. Då arbetet sker både inom- och utomhus, så är det kläder efter väder som gäller. Som vikarie får du erfarenheter från olika arbetsplatser och har möjlighet att knyta värdefulla kontakter. Det innebär att d...
2021-02-16 2021-03-31
Varbergs kommun, Team Sydväst Förskollärare, Träslövsläges förskoleområde (Knarråsens förskola och Hajvägens förskola)
Du kommer att arbeta som förskollärare på en av förskolorna tillsammans med ordinarie personal i juni och i augusti samt ingå i personalbemanningen på Team Sydväst sommarförskola i centrala Varberg under 5 veckor mitt i sommaren. Du tar tillsammans med dina kollegor ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med våra styrdokument och arbetar med att stödja och stimulera barns utveckling och lärande samt har i uppdrag att anpassa såväl undervisning och lärmiljö med hänsyn till alla barns förutsättningar och behov. Vi är nyfikna på vad just ...
2021-02-12 2021-02-26
Varbergs kommun, Hamn- och gatuförvaltningen Vikarierande Landskapsarkitekt
Vi söker dig som är landskapsarkitekt och vill vara med och utveckla kommunens befintliga och framtida allmänna platser - gator, torg, parker, promenader, lekplatser, badplatser och naturområden. I rollen som vikarierande landskapsarkitekt arbetar du brett med både strategiska dokument och projektering i stora och lilla skalan. Du är del av en arbetsgrupp och i nära samarbete med trafikavdelning och vår egen drift- och underhållsavdelning planerar och utformar du det offentliga rummet för att bidra till ett hållbart, grönt och attraktivt Varber...
2021-02-12 2021-03-07
Varbergs kommun, Team Öster Lärare hemkunskap, Rolfstorps skola
Vi söker nu en vikarierande lärare i Hem- och Konsumentkunskap till Rolfstorps skola 4-9. Du kommer att ingå i arbetslaget för åk 7-9 på Rolfstorps skola. I arbetslaget får du möjlighet till stöd och utveckling tillsammans med kompetenta kollegor. Delta i kontinuerlig fortbildning. Under vårterminen 2021 kommer du undervisa motsvarande ca 40 %. Beroende på ämnesbehörighet finns goda möjligheter att fylla ut tjänstgöringsgraden, behörighet i matematik t.ex. är meriterande.
2021-02-10 2021-02-28
Varbergs kommun, Drift- och anläggningsavdelningen Parkarbetare
Alla förekommande arbeten inom grönytedrift- och underhåll såsom ogräsbekämpning, plantering, vattning, städning, motorsåg- och röjsågsarbete, nyanläggning, gatuunderhåll, reparationer av lekmaterial mm i parker, grönytor, gator, lekplatser, skolor och förskolor i Varbergs kommun. I tjänsten ingår maskinkörning såväl med små maskiner som med stora traktorer. Beredskap ingår vid behov.
2021-02-09 2021-02-28
Varbergs kommun, Kommunstyrelsens förvaltning Samhällsutvecklingskontoret söker fastighetschef
Vi behöver fortsätta utveckla våra processer, organisation och styrning för att möta tillväxten och utbyggnadstakten. Din huvuduppgift blir att tillsammans med ditt team leda det arbetet. Vi har ett särskilt fokus på att utveckla ett klimatneutralt, standardiserat och effektivt byggande i dialog med våra förvaltningar vilket blir viktiga frågor som du driver. Du leder och utvecklar verksamheten tillsammans med fem engagerade och kompetenta medarbetare med rollerna projektledare och fastighetsstrateg. Fastighetschefen rapporterar till samhäll...
2021-02-08 2021-03-07
Varbergs kommun, Varbergs omsorg Timavlönade vikarier i Varbergs Omsorg/Trygghetsteamet
Du som har stort hjärta skulle passa att arbeta hos oss. Vi har massa saker som vi behöver hjälp med. Du har möjlighet att arbete inom någon av följande verksamheter: - Särskilt boende - Hemtjänst - Funktionshinder - Socialpsykiatri - Trygghetsteamet Arbetsuppgifterna i trygghetsteamet är främst att utföra hemtjänst nattetid men också att åka på akuta larm till våra kunder med trygghetslarm. Att arbetstiden är förlagd till främst natt men att det även kan förekomma dag- & kvällstid.
2021-02-08 2021-03-07
Varbergs kommun, Varbergs omsorg Undersköterskor
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är omvårdnadsarbete samt delegerade medicinska arbetsuppgifter. Arbete med kommunens datasystem är en del av arbetet. Vi arbetar med Time Care som schemasystem. Vi arbetar hälsofrämjande, där vi främjar hälsa genom att stärka det friska, stödja självständighet, skapa förutsättningar för trygghet och förebygga ohälsa samt möjliggöra inflytande och delaktighet.
2021-02-08 2021-02-28
Vivab Industrielektriker till underhållsgruppen
Arbetet innebär att: - Självständigt planera, organisera, genomföra samt följa upp förebyggande el-underhållsarbete på våra reningsverk och pumpstationer. - Säkerställa att återkommande el-problem analyseras, åtgärdas och förhindras från att uppkomma igen, genom ett strukturerat arbetssätt där grundorsaken till problemet åtgärdas. - Delta i maskinuppgraderingsprojekt. - Medverka vid idrifttagning och uppdatering av anläggningarnas el- och automationssystem. - Tillser att relevanta manualer och instruktioner finns och att el-dokumentation, PLC-...
2021-02-05 2021-02-28
Varbergs kommun, Serviceförvaltningen Lokalsamordnare
Som lokalsamordnare kommer man ha serviceförvaltningens perspektiv i lokalsamordningsfrågor. Lokalsamordnaren kommer att arbeta nära förvaltarna och fastighetsstrateg för att utveckla Varbergs kommuns fastigheter mot ett effektivt lokalnyttjande och lokalresursanvändning, med fokusoptimering. Lokalsamordnaren kommer vara ett stöd till förvaltarna i deras arbete med egenägda lokaler och externt inhyrda lokaler men även vara fastighetsstrategen behjälplig med lokalbanken. • har ett samordningsansvar mellan Serviceförvaltningens olika lokalbehov...
2021-02-03 2021-02-27
Varbergs kommun, Serviceförvaltningen Systemförvaltare Incit
• Aktivt delta i förändringen av plattformen i takt med att verksamheten och dess processer utvecklas. Detta görs genom kravinsamling i verksamheten samt också genom att öka verksamhetens förståelse för systemet. • I nära samarbete med utvecklingsteam säkerställa plattformens funktionalitet. • Planera och implementera förändringar i systemet. • Agera kontaktperson gentemot systemleverantören. • Upprätthålla kravbild och tester för lösningen. • Tillsammans med administratörer agera tredje linjens support gentemot användare.
2021-02-03 2021-02-27
Varbergs kommun, Lokal- och Anläggningsavdelningen Idrottsplatsskötare
Skötsel och diverse underhåll på kommunens idrottsanläggningar såsom bland annat fotbollsplaner, idrottshallar samt kundservice mot de föreningar och övriga som hyr anläggningarna. I arbetet ingår även viss reparation och underhåll av maskiner.
2021-02-02 2021-02-28
Varbergs kommun, Serviceförvaltningen Avdelningschef Fastighet
Vi erbjuder ett stimulerande arbete i en organisation där initiativtagande och drivkraft uppmuntras. Du ska arbeta långsiktigt och strategiskt med att utveckla verksamheten, bidra till att de verksamhetsmässiga målen uppnås samtidigt som du klarar din budget. Du ska samarbeta med övriga förvaltningar och du ska även vara en tydlig, inspirerande ledare med intresse för organisationsfrågor och personal. I dina arbetsuppgifter ingår bl.a. - Leda, coacha och kompetensutveckla medarbetare - Sätta mål för och utveckla verksamheten - Kvalitetssäk...
2021-02-01 2021-02-27
Varbergs kommun, Fastighetsavdelningen Enhetschef drift och förvaltning
Du ingår i fastighetsavdelningens ledningsgrupp och tillsammans med avdelningschefen och övriga enhetschefer ska du ha en överblick och helhetssyn som bidrar till att det gemensamma uppdraget fullföljs. I rollen ingår ansvar för utveckling av organisationen för att genom hög servicenivå erhålla nöjda hyresgäster och motiverade medarbetare. Ansvarsområden och kvalifikationer • Du kommer ha ett budget-, resultat- och personalansvar för din enhet som idag består av förvaltare, underhållstekniker, fastighetstekniker och drifttekniker, ca 25 pe...
2021-02-01 2021-02-27
Varbergs kommun, Hälso- och sjukvårdsenheten Sjuksköterska - hälso- och sjukvårdsavdelningen, Varbergs kommun
Vi söker dig som känner att du kan bidra med kompetens och engagemang och vill kunna göra en viktig samhällsinsats. Du blir en del i möta patienternas behov av sjuksköterskeinsatser, inom kommunal hälso- och sjukvård. Det kan betyda insatser hos patienter i särskilt boende, korttidsboende, LSS-boende eller hemsjukvård. Du behöver kunna arbeta självständigt och vara trygg i din yrkesroll. Aktuellt redan nu är att vi behöver förstärka med anledning av pågående vaccinationsinsatser. Det kan handla om att vara en del av själva vaccinationsinsatse...
2021-01-29 2021-02-28
1 2 >