Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Elevassistent, Vidhögeskolan
I den aktuella tjänsten kommer du att följa en klass på högstadiet med extra fokus på några elever. Du kommer att vara med och stötta under lektionstid men även då eleverna har rast. Stöttningen kan vara att följa eleven mellan lektioner men även att stötta i eleven i sitt arbete. Ibland i helklass men även i mindre grupp.
2023-01-27 2023-02-03
Varbergs kommun, Kommunstyrelsens förvaltning Vi vill utveckla landsbygden i Varbergs kommun. Vill du vara med?
Tjänsten som landsbygdssamordnare innebär att utveckla och samordna frågor som rör landsbygden med berörda förvaltningar i kommunen samt med med invånare, samhällsföreningar, företagarföreningarna och organisationer på landsbygden. Du arbetar med implementering av framtagna strategiska planer som rör landsbygdens utveckling. Du är Varbergs kommuns kontaktperson och vägvisare för samhällsföreningar och företagarföreningar på landsbygden. Samt är kommuns representant i regionala och nationella nätverk kopplat till landsbygdsutveckling.
2023-01-27 2023-03-05
Varbergs kommun, Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen Gymnasielärare dataämnen på Teknikprogrammet
Undervisning med sedvanliga tillhörande arbetsuppgifter. Samarbete inom programlag /ämneslag för Teknikprogrammet. Mentorskap för elever på Teknikprogrammet.
2023-01-26 2023-02-08
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Elevassistent, Varbergs grundsärskola
Vi söker en elevassistent för arbete på fritidsavdelningen för elever med flerfunktionsnedsättningar. Du skall kunna arbeta både enskilt och i grupp och kunna planera och strukturera arbetet med eleverna. Tjänsten innebär eventuellt också arbete i grundsärskolans klasser.
2023-01-25 2023-01-31
Varbergs kommun, Varbergs omsorg Undersköterskor resurs inom särskilt boende
Arbetsmoment som ingår är bland annat att ge god omvårdnad och social omsorg utifrån kundens individuella behov. Du arbetar aktivt med ditt kontaktmannaskap och upprättar samt arbetar utifrån genomförandeplaner. Social dokumentation är en viktig del av arbetet såväl som användandet av Senior Alert och BPSD. Du arbetar enligt gällande delegering ifrån hälso- och sjukvården och i nära samverkan med ansvarig sjuksköterska, rehabiliteringsansvariga samt anhöriga. Vi arbetar hälsofrämjande, där vi främjar hälsa genom att stärka det friska, stödja s...
2023-01-25 2023-02-16
Varbergs kommun, Varbergs omsorg Enhetschef för hemtjänst i Varbergs kommun
Som enhetschef har du resultat, personal- och ekonomiansvar för ditt arbetsområde. Du leder och utvecklar verksamheten utifrån de behov som finns. Du ansvarar för att följa upp kvaliteten på de tjänster vi erbjuder samt att arbeta med ständiga förbättringar av verksamhetens innehåll och arbetssätt. Du ser till även till att medarbetarnas kompetens tas tillvara och skapar förutsättningar för utveckling och delaktighet.
2023-01-24 2023-02-12
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Semestervikariat Socialsekreterare, Ekonomiskt bistånd, till Avd. för Individ och Familj
Vi söker två medarbetare till sommaren! Vill du bli en av oss? Vi erbjuder semestervikariat om 100%, 10 veckor under juni-augusti 2023. Vi är ett team på 19 socialsekreterare, två budget- och skuldrådgivare, två utvecklingsledare och en enhetschef. Arbetet innebär handläggning av ekonomiskt bistånd och allt som är kopplat till detta i form av utredning, motivationsarbete, arbetsmarknadsfrågor och samarbete med andra myndigheter. Vi arbetar i datasystemet LifeCare.
2023-01-24 2023-02-14
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Barnskötare, Pool för förskolorna Rolfstorp och Skällinge
För att barnen ska känna sig trygga är det viktigt för oss att du som barnskötare är lugn, stabil och kan agera kontrollerat i stressande situationer. Då du kommer arbeta i olika arbetslag ser vi det som självklart att du arbetar bra tillsammans med andra och är lyhörd för andras förslag och åsikter. För att leva upp till förskolans vision i Varbergs kommun ser vi att du som medarbetare engagerar dig i verksamheten och vågar sätta ambitiösa mål för ditt eget arbete, för oss är det viktigt att varje medarbetare bidrar till förskolornas utveckl...
2023-01-24 2023-02-02
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Vikariepool, Lärare grundskolans senare år, Ankarskolan
Vi söker en person som är flexibel och kan utföra arbetsuppgifter av olika karaktär framförallt inom skolan men det kan också innebära arbete på skolans fritidshem. Exempel på uppgifter kan vara att vikariera för frånvarande personal, vara elevstödjande både på lektion och raster, vara resurs och träna extra med elever i behov av särskilt stöd inom t.ex. matte och svenska, utföra administrativa arbetsuppgifter som stöd för lärare, ansvara för rastaktiviteter utomhus m.m. Anställningsformen kan komma att ske enligt Bilaga D och dess riktlinjer.
2023-01-24 2023-02-05
Varbergs kommun, Serviceförvaltningen Kommunvägledare till Varberg direkt - sommarvik
Varberg direkt är ett kontaktcenter dit medborgare och näringsliv vänder sig med ett ärende till kommunen. Tanken är att den som kontaktar kommunen ska få hjälp både enklare och snabbare. Varberg direkt har mandat att svara på frågor och ge information som tidigare besvarades av kommunens olika verksamheter på så sätt slipper kunder bli runtskickade och får svar direkt. Tillsammans är vi med och utvecklar Varbergs kommuns varumärke. Vi är indelade i kompetensteam och tillsammans med dina kollegor möter du människor med många olika frågor. Som...
2023-01-24 2023-03-31
Varbergs kommun, Serviceförvaltningen Måltidsbiträde/Lokalvårdare till Bolmen förskola
I arbetsuppgifterna på Bolmen förskolaskola ingår bl.a; -Servicetänk med kunder och personal i fokus -Salladberedning -Egenkontroll för kök -Servering och disk -Lokalvård på förskolan -Hantera och köra städmaskiner -Inköp via e-handel (Proceedo
2023-01-24 2023-02-06
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Förskollärare, Skällinge förskola
I rollen som förskollärare förväntas du ta ansvar för det pedagogiska arbetet på enheten och vara delaktig i arbetet för hela förskolan utveckling. Du bidrar till att skapa goda lärmiljöer och utveckla pedagogiska processer samt deltar aktivt i pedagogiska diskussioner tillsammans med andra pedagoger. Dokumentation och utvärdering av det pedagogiska arbetet är för dig en självklar del och du har ett reflekterande förhållningssätt till barns lärande och utveckling. I samspel med barnen ger du varje barn utrymme att utvecklas utifrån sina unika...
2023-01-23 2023-01-31
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Lärare grundskolans tidigare år, Påskbergsskolan
Undervisning i Sv och NO i årkurs 5. Om ordinarie lärare återkommer tidigare så kan undervisning även ske i årkurs 4 och 6.
2023-01-23 2023-01-29
Varbergs kommun, Varbergs omsorg Undersköterska till Södertull hemtjänst
Undersköterska inom hemtjänsten: Som anställd inom äldreomsorgen arbetar du inom hemtjänsten. I arbetet ingår exempelvis att stötta och motivera personen att klara av matlagning, städning och tvätt samt hygien och toalettbesök. Du finns också till hands i sociala sammanhang, till exempel genom att följa med på olika aktiviteter. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är inom hemtjänst omvårdnadsarbete i hemmet hos omsorgstagarna samt delegerade medicinska arbetsuppgifter. Arbete med kommunens datasystem är en del av arbetet.
2023-01-20 2023-02-06
Varbergs kommun, Varbergs omsorg Stödassistenter inom LSS Bostad med särskild service
Arbetsuppgifterna innefattar omvårdnad, pedagogiskt och praktiskt stöd i den dagliga livsföringen, läkemedelshantering efter delegering och social dokumentation. Du skall i samarbete med den enskilde och/eller dennes närverk upprätta, driva och följa upp genomförandeplanens mål och förverkliga största möjliga kvalitet och delaktighet i vardagen. Svara för den enskildes omvårdnad, rehabilitering och tillsammans med den enskilde träna självständighet. Det är viktigt att kunna skapa, bibehålla och utveckla en god kontakt med anhöriga, god man/f...
2023-01-20 2023-02-07
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterska - landsort - hälso- och sjukvårdsavdelningen, Varbergs kommun
Vi söker dig som vill vara en del i ett av våra landsortsteam. I nuläget främst behov i Veddige hemsjukvård, Värö hemsjukvård, Kungsäter hemsjukvård och Tvååker hemsjukvård men eventuellt även andra enheter. Majoriteten av patienterna är äldre, men vi möter patienter inom alla åldrar, med varierande behov. Du behöver både kunna arbeta självständigt och samarbeta bra med kollegor i teamet och med andra aktörer, såsom: läkare, legitimerade arbetsterapeuter respektive fysioterapeuter, ansvariga enhetschefer och baspersonal utifrån patienternas b...
2023-01-20 2023-02-10
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterska - hälso- och sjukvårdsavdelningen LSS, Varbergs kommun
Vi söker dig som vill vara en del i vårt LSS team. Vii möter patienter inom alla åldrar, med varierande behov. Du behöver både kunna arbeta självständigt och samarbeta bra med kollegor i teamet och med andra aktörer, såsom: läkare, legitimerade arbetsterapeuter respektive fysioterapeuter, ansvariga enhetschefer och baspersonal utifrån patienternas behov. Arbetet som sjuksköterska i kommunal hälso- och sjukvård innebär att du bedömer, planerar, organiserar och utför medicinska behandlings-och omvårdnadsinsatser. Du samverkar i team såväl in...
2023-01-20 2023-02-10
Varbergs kommun, Varbergs omsorg Stödassistent inom LSS barnverksamhet.
Korttidsvistelse är en av insatserna i LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) som innebär att personen med funktionsnedsättning tillfälligt vistas utanför sitt egna hem under kortare eller längre tid. Syftet är att kunna avlasta anhöriga samtidigt som personen får miljöombyte, rekreation samt en möjlighet att utvecklas i sin självständighet. Korttidstillsyn är också en av insatserna i LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) som erbjuds till barn över 12 år där tillsynsbehov finns innan och efter skold...
2023-01-20 2023-02-08
Varbergs kommun, Kommunstyrelsens förvaltning Sommarpersonal till Turistinformationen i Varberg
På Varbergs Turistinformation kommer du att vara Varbergs ansikte utåt och hjälpa besökare att få ut mer av sin vistelse i Varberg. Arbetet består av att ge besökare information om vad man kan se, göra, äta och bo. Du kommer arbeta i vår butik med försäljning och information, samt se till att det är ordning i turistinformationen. Du utför en del administrativa arbetsuppgifter som till exempel uppdatera webben. Jobbet innebär även att du ska kunna bemanna vår mobila turistinformation och vara ute på olika platser runt om i kommunen. Arbetet ...
2023-01-19 2023-02-28
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Omsorgshandläggare till Äldreenheten, Uppdragsavdelningen
Som omsorgshandläggare i ordinärt boende och/eller i vårdplaneringsteamet arbetar du med utredning och biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen. Arbetet innefattar även ansvar som beställare av insatser till externa och interna utförare av hemtjänst. Som omsorgshandläggare möter du kommuninvånare som av olika anledningar ansöker om stöd och hjälp. Med områdesansvar i ordinärt boende sker mötet med kund oftast hemma i kunds bostad och för omsorgshandläggare i vårdplaneringsteamet sker mötet med kund i samband med hemgång från sjukhuset. I up...
2023-01-19 2023-02-17
Varbergs kommun, Serviceförvaltningen Måltidsbiträde/Lokalvårdare till PS Hus 9 gymnasieskolan
Tjänsten innebär arbete på PS Hus 9 Gymnasieskola inom Kost och Städ. Det är av stor vikt att du har servicetänk med kunder och personal i fokus. - I arbetsuppgifterna ingår bl.a - Servera och bereda frukost och mellanmål - Specialkosthantering - Koka potatis, pasta och gryn. Bereda sallad. - Egenkontroll för kök och städ - Disk och städning av kök - Lokalvård - Hantera och köra städmaskiner - Beställningar via digital e-handel - Möta våra kunder
2023-01-19 2023-02-12
Varbergs kommun, Serviceförvaltningen Måltidsbiträde/Lokalvårdare till centrum/södra Varberg
Nu söker vi ett Måltidsbiträde/Lokalvårdare till centrum/södra Varberg! Tjänsten innebär arbete på flera enheter inom ett geografiskt område, centrum/södra Varberg på Kost och Städ. Du arbetar på områdets samtliga enheter och täcker i första hand upp vid planerad semester och ledigheter. Du kommer tillhöra arbetsgruppen på Ankarskolan inom Kost och Städ. Men arbete kommer också förekomma på Påskbergsskolan, Hagaskolan, Knarråsen- och Hajvägens förskola. Arbete inom hela Kost och städ förekommer när du inte blivit bokad inom ditt område. Helgt...
2023-01-19 2023-02-12
Varberg Energi Marknadsförare
Arbetet kräver god förmåga att samla in kundernas behov, analysera det och anpassa våra kundgränssnitt för bästa möjliga kundupplevelse. Tjänstens primära syfte är att nå ut med våra erbjudanden och samhällsengagemang på ett så effektivt sätt som möjligt genom att använda befintliga och nya kanaler som träffar relevanta målgrupper med rätt information. Genomförandet sker både strategiskt och operativt där en marknadsplan ligger till grund för vad vi vill nå ut med och där ditt uppdrag handlar om att nå ut med informationen och underlätta försäl...
2023-01-19 2023-02-03
Räddningstjänsten Väst Sommarvikarierande larmmottagare till Kommunsamordningscentralen
Den primära arbetsuppgiften som larmmottagare i KSC är att ta emot och hantera trygghetslarm. Arbetet omfattar även vår telefonväxel, brand-, inbrottslarm, samt att svara och behandla kommunala jourer. Under dagtid har vi dubbelbemanning I KSC och övrig tid är det enkelbemannat. Verksamheten i larmcentralen bedrivs dygnet runt året runt. Det innebär skiftarbete som inkluderar dag, kväll och natt. Du ska vara beredd på att kunna jobba dygnets alla timmar.
2023-01-19 2023-03-01
Vivab Avfallsassistent
Du kommer att arbeta som avfallsassistent på Återvinning och Avfall, enheten för Fastighetsnära Insamling. Tjänsten innebär bland annat att jobba med orderhantering, ärendehantering och systemvård. Du kommer att ha mycket kontakt med kunder och entreprenörer, men även internt med bland annat vår kundservice. Du jobbar med uppföljning av våra entreprenörer. Tjänsten är placerad i Varberg.
2023-01-18 2023-02-12
1 2 3 >