Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Varbergs kommun, Serviceförvaltningen Serviceman fordon
Som serviceperson för fordon inom serviceförvaltningen ingår det i dina arbetsuppgifter att köra fordon till och från service, däckskiften, besiktning och tvätt samt att vid behov utföra andra uppgifter som verksamheterna efterfrågar kring fordonen. I uppdraget ingår även en del administration, daglig planering, kontakt med leverantörer samt att besvara frågor som inkommer via mail och telefon.
2021-10-15 2021-10-28
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Barnskötare, Rolfstorp förskola
I rollen som barnskötare kommer du att arbeta med att komplettera och i vissa fall avlasta förskollärarna med alla förekommande arbetsuppgifter. Du förväntas att aktivt bidra och vara delaktig i arbetet för hela förskolans utveckling. Du bidrar till att skapa goda lärmiljöer och kommer att arbeta tillsammans med förskollärare och barnskötare för att skapa bästa möjliga förutsättning för barnens utveckling och lärande. Du ska kunna ge varje barn utrymme att lära sig utifrån sina unika egenskaper och möta varje barn, vårdnadshavare och arbetskamr...
2021-10-15 2021-10-29
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Barnskötare, Trönningebjärsvägens förskola
I rollen som barnskötare förväntas du att aktivt bidra och vara delaktig i arbetet för hela förskolans utveckling med barnens bästa för ögonen. Du kommer arbeta i vår kvalitetspool måndag-torsdag och på en av våra yngrebarnsavdelningar på fredagar.
2021-10-15 2021-10-22
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Anhörigkonsulent
Som anhörigkonsulent kommer du att arbeta både strategiskt och operativt. Den strategiska delen handlar bl.a. om att lyfta anhörigperspektivet gentemot personal, allmänhet och anhöriga men även att stödja verksamheterna i implementering av anhörigstöd. Du omvärldsbevakar och är inte rädd för att prova nytt samtidigt som du följer upp resultatet. Vidare informerar du, samverkar och för en dialog om anhörigstöd med såväl interna som externa samarbetspartners. I den operativa delen av tjänsten kommer du att ge råd, stöd och vägledning men också a...
2021-10-15 2021-10-31
Varbergs kommun, Serviceförvaltningen Ekonomibiträde/Lokalvårdare till Ankarskolan
Tjänsten innebär arbete på skola/ förskola inom Kost och Städ. Du kommer tillhöra arbetsgruppen på Ankarskolan. Det av stor vikt att du har servicetänk med kunder och personal i fokus Förekommande arbetsuppgifter: Servera och bereda frukost, lunch, mellanmål Bereda Sallader, koka potatis/ris/pasta Egenkontroll för kök Servering och disk Beställningar via elektronisk e-handel ( Proceedo) I arbetsuppgifterna ingår bl.a; Lokalvård på skola/förskola Hantera och köra städmaskiner
2021-10-15 2021-10-29
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Förskollärare, Klapperstenens förskola
Du som söker tjänsten ska ha ett förhållningssätt där du tror på det kompetenta barnet, du ska vara genuint närvarande i ditt arbete med barnen och lyhörd för det de förmedlar genom att använda din "hörstyrka". Du förväntas att bidra till att skapa en plats där barnens röster, tankar och reflektioner sätter prägel på den undervisning som bedrivs på förskolan, en plats där barnen har möjlighet att påverka sin vardag, sin utbildning och undervisning. Pedagogerna förväntas ha ett professionellt förhållningssätt där alla har ett genuint intresse a...
2021-10-15 2021-10-25
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Lärare grundskolans tidigare år, Mariedalsskolan
Du kommer att arbeta som klasslärare med tvålärarskap och ingå arbetslag åk 3. Tvålärarsystemet innebär att två lärare arbetar tillsammans i klassrummet. De planerar, undervisar och samarbetar och har gemensamt ansvar i och utanför klassrummet. Vi utgår från ett formativt arbetssätt genom kollegialt lärande och ämnesdidaktiskt kollegium bidrar till ökad måluppfyllelse.
2021-10-15 2021-10-29
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Vik, usk/vårdbiträde inom Varbergs Omsorg till Veddige hemtjänst
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är omvårdnadsarbete samt delegerade medicinska arbetsuppgifter i kundens hem. Arbete med kommunens datasystem är en del av arbetet. Vi arbetar med Time Care som schemasystem. Vi arbetar hälsofrämjande, där vi främjar hälsa genom att stärka det friska, stödja självständighet, skapa förutsättningar för trygghet och förebygga ohälsa samt möjliggöra inflytande och delaktighet.
2021-10-14 2021-10-28
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Personliga assistenter
Vi söker personliga assistenter till en man i 60-års ålder. Mannen har ALS och därför söker vi personliga assistenter som kan bistå kunden i dennes vardag med det som personen själv inte klarar av utifrån sitt funktionshinder. I detta fall så kommer man bland annat att arbeta med diverse hjälpmedel så som CPAP. Sond och hostmaskin. Din arbetsmiljö är kundens hem, vilket innebär att du ges stort förtroende och visar hänsyn till kundens integritet. Du kommer bland annat att arbeta med att stärka individens inflytande och trygghet i sin egen va...
2021-10-14 2021-10-31
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Fysioterapeut
Som fysioterapeut hos oss arbetar du med rehabilitering inom den kommunala hälso- och sjukvården på Socialförvaltningen. Du kommer handleda personal, ansvara för bedömning, träning, uppföljning samt förskrivning av hjälpmedel. Du kommer arbeta i team tillsammans med arbetsterapeuter och har en tät samverkan med sjuksköterskor och omvårdnadspersonal. Vi erbjuder ett självständigt och omväxlande arbete inom äldreomsorg, LSS och hemsjukvård. Vi erbjuder en bra introduktion utifrån behov. Vi som grupp har ett öppet klimat, en kollegial stöttning...
2021-10-14 2021-11-07
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Förskollärare, Söderlyckans förskola
Som förskollärare ska du tillsammans med parkollega bedriva utbildning utifrån Lpfö-18 i en mindre ålderhomogen barngrupp utifrån ett projekterande arbetssätt. Du ska tillsammans med parkollega planera, genomföra, reflektera och dokumentera utbildningen så att undervisning sker. Varje vecka har varje pedagogpar reflektionstid för att se, reflektera och dokumentera över vilken progression som sker/skett. Du som medarbetare ska tillsammans med kollegor vara aktiv med att skapa dynamiska och kvalitativa lärmiljöer. Lärmiljön är lika viktig inomhu...
2021-10-14 2021-10-24
Varbergs kommun, Serviceförvaltningen Kock till Midsommargården/Södertull
I arbetsuppgifterna ingår bl.a.: - Matlagning från grunden - Bakning, tillreda frukost och mellanmål som är anpassade för äldre - Specialkosthantering typ konsistenser - Egenkontroll för köket - Disk och städning av kök - Beställningar via digital e-handel - Möta våra kunder i restaurangen på Södertull - servera våra kunder på avdelningarna
2021-10-14 2021-10-28
Varbergs kommun, Serviceförvaltningen Ekonomibiträde/Lokalvårdare Vidhögeskolan
I arbetsuppgifterna i köket på Vidhöge skola ingår bl.a; -Servicetänk med kunder och personal i fokus -Beredning av frukost, tillbehör till dagens lunch samt mellanmål. -Egenkontroll för kök -Servering och disk -Inköp via e-handel (Proceedo)
2021-10-14 2021-10-20
Varbergs kommun, Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen Speciallärare individuella programmet, gymnasiesärskolan Peder Skrivares skolan
Vi söker en speciallärare med inriktning utvecklingsstörning med ämnesbehörighet inom de individuella programmens ämnesområden. Du kommer att undervisa på de individuella programmen inom gymnasiesärskolan på Peder Skrivares gymnasieskola i Varberg. Just nu har vi ett 20-tal elever i åk 1-4 och ett arbetslag, som tillsammans arbetar för att skapa det bästa lärandet för våra ungdomar. Du kommer att ansvara för undervisning för de flesta eleverna inom olika ämnesområdena. Du kommer även att vara mentor för elev/elever, vilket innebär en tätar...
2021-10-13 2021-10-31
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Vikariepool, Lärare grundskolans tidigare år, Ankarskolan
Vi söker en person som är flexibel och kan utföra arbetsuppgifter av olika karaktär både inom skolan och fritidshemmet. Exempel på uppgifter kan vara att vikariera för frånvarande personal, vara elevstödjande både på lektion och raster, utföra administrativa arbetsuppgifter som stöd för lärare, ansvara för rastaktiviteter utomhus m.m. Anställningsformen kan komma att ske enligt Bilaga D och dess riktlinjer.
2021-10-13 2021-10-26
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Lärare grundskolans tidigare år, Bockstensskolan
Arbete i åk 3 tillsammans med ytterligare en lärare. Gemensam undervisning i alla ämnen för åk 3.
2021-10-13 2021-10-19
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Lärare estetiska ämnen, bild, Lindbergs skola
Undervisning i ämnet bild för i åk 4-9. Ev. klassföreståndarskap för elever i högstadiet.
2021-10-12 2021-10-19
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Lärare estetiska ämnen, bild, Lindbergs skola
Undervisning i ämnet bild för i åk 4-9. Ev. klassföreståndarskap för elever i högstadiet.
2021-10-12 2021-10-19
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor för ÖG-tjänst främst inom hemtjänst
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är inom hemtjänst, omvårdnadsarbete i hemmet hos omsorgstagarna samt delegerade medicinska arbetsuppgifter. Arbete med kommunens datasystem är en del av arbetet. Vi arbetar med Time Care som schemasystem. Vi arbetar hälsofrämjande, där vi främjar hälsa genom att stärka det friska, stödja självständighet, skapa förutsättningar för trygghet och förebygga ohälsa samt möjliggöra inflytande och delaktighet.
2021-10-11 2021-11-07
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Rektor, Team Norr
I Varbergs kommun är Förskole- och grundskoleförvaltningen organiserat i sex team. Vi söker en rektor som ska ingå i team Norr och ansvara för Stråvalla och Limabacka förskolor. Som rektor i förskolan har du verksamhetsansvar där du regelbundet följer upp verksamhetens utveckling mot uppsatta mål. Genom enhetens kvalitetsarbete driver du utveckling av det pedagogiska arbetet. I din roll som ledare är det viktigt att du är medveten om ditt ledarskap och dess påverkan på verksamhetens måluppfyllelse och barnens utveckling. Du har en klar bild ...
2021-10-11 2021-10-24
Varbergs kommun, Serviceförvaltningen Projektledare till fastighetsavdelningen
Vill du vara med och arbeta med bevarandet och utvecklingen av Varbergs kommuns fastigheter, allt ifrån att säkerställa status enligt fastslagna underhållsplaner till att anpassa fastigheten utefter de behov som uppstår i takt med att verksamheter förändras. Då kan vi erbjuda dig en utmanande och stimulerande arbetsplats med många omväxlade arbetsuppgifter. Hos oss får du möjlighet att utveckla dig själv i rollen som Projektledare. Du kommer att vara en viktig resurs i vårt arbete med att skapa en god och framtidssäkrad funktion i våra fastighe...
2021-10-08 2021-11-14
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Lärare grundskolans senare år, Almers skola
Undervisning i matematik och NO i årskurs 6-9. Mentorskap i årskurs 8.
2021-10-08 2021-10-22
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Barnskötare, Lindbergs förskola
Du kommer att ingå i ett arbetslag på fyra personer och arbeta på en avdelning med barn 1-5 år. Din främsta arbetsuppgift är att vara resurs för ett barn i behov av särskilt stöd men även finnas med i det övriga arbetet på avdelningen. De dagar du ska arbeta är fredagar och varannan måndag. Möjlighet till utökning av tjänsten samt förlängning finns.
2021-10-08 2021-10-22
Varbergs kommun, Förskole- och grundskoleförvaltningen Barnskötare, Bua förskola
Vi söker dig som vill vara med och starta upp verksamheten i vår nya förskola. I rollen som barnskötare kommer du att arbeta med att komplettera och i vissa fall avlasta förskollärarna med alla förekommande arbetsuppgifter. Du förväntas att aktivt bidra och vara delaktig i arbetet för hela förskolans utveckling. Du bidrar till att skapa goda lärmiljöer och kommer att arbeta tillsammans med förskollärare för att skapa bästa möjliga förutsättning för barnens utveckling och lärande. Du ska kunna ge varje barn utrymme att lära sig utifrån sina uni...
2021-10-07 2021-10-24
Varbergs kommun, Överförmyndaren Handläggare till överförmyndarnämnden
Som handläggare arbetar du på delegation av överförmyndarnämnden. Du kommer att arbeta med att granska gode män och förvaltares ekonomiska redovisning. Alla gode män och förvaltare lämnar varje år in en ekonomisk redovisning till nämnden över hur de hanterat enskildas ekonomi under året. Granskning av den ekonomiska redovisningen är en viktig och till omfattningen stor del av nämndens tillsynsarbete. Granskningen innehåller bl.a. sifferkontroll, tillståndskontroll och rimlighetsbedömning av redovisade inkomster och utgifter. Vid behov görs även...
2021-10-07 2021-10-27
1 2 >