Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Vansbro kommun Timvikarier till Hemtjänst Dala-Järna/Nås
Arbetet innebär att du ger individen service, vård och omsorg i det dagliga livet. Våra brukare ska ha en trygg och meningsfullt tillvaro, där den enskildes behov står i centrum och det styr ditt arbete. Du kommer att vara personen som stöttar individen och skapar förutsättningar för en meningsfull vardag, där individens egna resurser tas tillvara. Du är intresserad av att arbeta för att bibehålla individens förmågor, hälsa och livskvalitet. I uppdraget ingår dokumentation av insatser som sker utifrån upprättade genomförandeplaner enligt SoL, ...
2021-03-01 2021-03-14
Vansbro kommun Semestervikairer till gruppbostad och serviceboende LSS
Som vikarie i Vansbro kommun är du en viktig del av helheten! Du bidrar till andras välmående och möjliggör att våra verksamheter fungerar under semesterperioden. Du är viktig! Som boendehandledare på gruppbostad eller serviceboende LSS stöttar du individer i personlig omvårdnad, praktiska sysslor, fritidsaktiviteter och sociala kontakter. Du ger individen omsorg, vård och service i det dagliga livet. Våra brukare ska ha en trygg och meningsfullt tillvaro, där den enskildes behov står i centrum och det styr ditt arbete. Du är personen som stöt...
2021-02-26 2021-03-14
Vansbro kommun Specialpedagog/speciallärare - med intresse för utveckling av digitalt arbete
Vi söker dig som är specialpedagog/speciallärare till Lärcentrum, vuxenutbildning. Vi har alltid elevens utveckling och lärande i fokus och vi tror på att varje elev kan nå sin fulla potential med rätt förutsättningar. Du möter eleverna där de befinner sig och låter de utvecklas utifrån sina förmågor och förutsättningar och du kan verkligen skapa och vidmakthålla relation till elever. Som specialpedagog/speciallärare på Lärcentrum medverkar du till att elever och studerande som är i behov av särskilt stöd får ett individanpassat och inkludera...
2021-02-24 2021-03-12
Vansbro kommun Projektledare och utbildare inom digital teknik
Vi har alltid elevens utveckling och lärande i fokus och vi tror på att varje elev kan nå sin fulla potential med rätt förutsättningar. Rollen som projektledare och utbildare inom digital teknik innebär att ha det övergripande ansvaret för projektet. Organisera och driva utvecklingen i projektet samt leda/coacha övriga medarbetare som jobbar i projektet. Ekonomiskt ansvar inklusive slutredovisning vid projekttidens slut. Du ska ansvara för att marknadsföra lärcentrum för att kommunicera lärcentrums roll och uppdrag till kommunens invånare. I ...
2021-02-24 2021-03-12
Vansbro kommun Omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen, semestervikarier
Som vikarie i Vansbro kommun är du en viktig del av helheten! Du bidrar till andras välmående och möjliggör att våra verksamheter fungerar under semesterperioden. Du är viktig! Du ger individen omsorg, vård och service i det dagliga livet. Våra brukare ska ha en trygg och meningsfullt tillvaro där den enskildes behov står i centrum. Du är personen som stöttar individen och skapar förutsättningar för en meningsfull vardag, där individens egna resurser tas tillvara. I uppdraget ingår dokumentation av insatser som sker utifrån upprättade genomf...
2021-02-23 2021-03-07
Vansbro kommun Administratör
Arbetet som administratör innebär i första hand att avlasta enhetschef med administrativa arbetsuppgifter såsom bemannings- och personaladministration samt allmänna kontorsgöromål. Tjänsten är organiserad under enhetschef LSS/socialpsykiatri men kommer att utgöra ett administrativt stöd till chefer inom hela funktionsvariationsomsorgen. I tjänsten ingår att utföra återkommande administrativa arbetsuppgifter. Du kommer att arbeta med personaladministration, vis schemaläggning och semesterplanering inom LSS och socialpsykiatrin. I tjänsten ingå...
2021-02-17 2021-03-03