Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Vansbro kommun Växeltelefonist/Receptionist
I ditt uppdrag kommer du att ta emot och koppla samtal i kommunens växel samt ta emot besökare i receptionen. I dina arbetsuppgifter kommer du även hantera telefonabonnemang, ta emot inkommande gods, hantera lokal- och bilbokning, nyckelutlämning, hantera passagebehörigheter samt andra administrativa tjänster. Du kommer att ingå i ett team av två som måndag till fredag är kommunens ansikte utåt och där viljan att ge service är nyckeln till framgång. Växeln är en del av IT-funktionen och ingår i sektor service vars främsta uppgift är att ge stö...
2022-05-13 2022-05-27
Vansbro kommun Timvikarier till serviceteamet inom hemtjänsten
Vi söker nu timvikarier till serviceteamet i Vansbro och Dala-Järna/Nås. Som timvikarie i serviceteamet ger du individen beviljade serviceinsatser i form av hemstädning och inköp av dagligvaror. Omvårdnadsarbete kan förekomma. Ditt arbete innebär att våra brukare ska ha en trygg och meningsfullt tillvaro, där den enskildes behov står i centrum.
2022-05-12 2022-05-29
Vansbro kommun Personal simhall/gym
Du kommer att arbeta med alla förekommande arbetsuppgifter i en simhall; badbevakning, simundervisning för både vuxna och barn, simkurser, provtagning, städning, kassa- och receptionsarbete m.m. Utöver ovanstående arbetsuppgifter kommer du också att arbeta i vårt gym där vi även erbjuder gruppträningar.
2022-05-11 2022-05-25
Vansbro kommun Vi söker engagerad barnskötare
I vår kommun har vi sju kommunala förskolor som kännetecknas av kreativitet, delaktighet och hållbar utveckling. Vi vill att barnen ska växa upp till självständiga, ansvarskännande och initiativrika individer. Som barnskötare arbetar du för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Fokus ligger på barnens lärande- och utveckling, både vad gäller känslor, skapande och rörelse och där det är viktigt att ta hänsyn till deras individuella förutsättningar. Du kommer att ha förmånen att arbeta med barngrupper i åldrarna 1-5 år och kommer att ...
2022-05-10 2022-05-25
Vansbro kommun Timvikarier inom lokalvården
Som lokalvårdare arbetar du inom alla kommunala verksamheter. Det innebär att du kan komma att arbeta på olika arbetsplatser. För att kunna klara av arbetet på ett tillfredsställande sätt behöver du ha kunskap om städmetoder, städmaterial och ett ergonomiskt arbetssätt. Det är av största vikt att du är bekväm med att kunna utföra ditt arbete trots att det pågår t ex förskoleverksamhet i lokalen du för närvarande utför ditt arbete.
2022-05-10 2022-05-29
Vansbro kommun Fastighetsskötare
Som fastighetsskötare i Vansbro Kommun arbetar du med daglig tillsyn och skötsel inom sektor service. Vi är en liten fastighetsorganisation så även vaktmästeriuppdrag kommer ingå i tjänsten, såsom transporter och verksamhetsuppdrag till våra kunder. Du kommer att arbeta både i grupp och självständigt. Helgtjänstgöring samt beredskapstjänstgöring kan bli aktuellt.
2022-05-06 2022-05-20
Vansbro kommun Centralmentor (lärarassistent)
Som centralmentor är du en spindel i nätet under elevernas studietid. Som centralmentorer har du en central roll på gymnasieskolan och är ett viktigt nav kring elevernas förutsättningar under sin studietid. Du kommer som centralmentor ha ett nära samarbete med dina mentorselever, deras vårdnadshavare/god man, skolans lärare, elevhälsoteam och externa parter. Uppdraget handlar om att handleda, stötta och följa upp dina mentorselever, vilket innebär att du många gånger är koordinerande i olika samkollegiala processer kring elever i nära samarbet...
2022-05-05 2022-05-17
Vansbro kommun Skolpsykolog till Elevhälsan
Som skolpsykolog kommer du bli en del av Vansbro kommuns centrala elevhälsa. I vår elevhälsa ingår kurator, skolsköterska och skolläkare, samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsans uppdrag är att vara en resurs i arbetet för en hälsofrämjande skolutveckling och tillsammans ska vi i samverkan med föräldrar, skolpersonal, andra verksamheter samt regionen stödja elever från förskoleklass till gymnasiet i deras utveckling mot utbildningens mål. Som skolpsykolog är du en viktig del i att tillgodose barnens behov och du arbetar häl...
2022-05-04 2022-05-31
Vansbro kommun Musiklärare i grundskolan, årskurs 4-9
Skolan bedriver undervisning och pedagogisk verksamhet på sätt som motiverar, engagerar och ökar delaktigheten för samtliga elever. För att kunna erbjuda bästa möjliga utveckling använder vi oss av modern pedagogik och IT teknik. Som lärare i vår kommun ansvarar du för att skapa en positiv och kreativ lärmiljö som leder till ett ökat lärande för alla. Där alla elever känner nyfikenhet och lust att lära. I det kollegiala lärandet kommer du tillsammans med arbetslaget skapa möjligheter för att alla elever ska lyckas. Du är med och utvecklar den...
2022-04-19 2022-05-29
Vansbro kommun Matte/No Lärare, årskurs 7-9
Som lärare i vår kommun ansvarar du för att skapa en positiv och kreativ lärmiljö som leder till ett ökat lärande för alla. Där alla elever känner nyfikenhet och lust att lära. Du bidrar till, att tillsammans med kollegor skapa en helhet kring eleven. I det kollegiala lärandet kommer du tillsammans med arbetslaget skapa möjligheter för att alla elever ska lyckas. Du är med och utvecklar den pedagogiska verksamheten och arbetar med ett inkluderande förhållningssätt. I arbetet ingår att planera, dokumentera, följa upp och utvärdera.
2022-04-19 2022-05-29
Vansbro kommun Vill du bli en av våra viktiga sommarvikarier i Vansbro kommun?
Som vikarie i Vansbro kommun är du en viktig del av helheten! Du bidrar till andras välmående och möjliggör att våra verksamheter fungerar under semesterperioden. Du är viktig Under sommaren (maj, juni, juli, augusti) har vi behov av duktiga, engagerade vikarier inom våra olika verksamheter. Vi söker lokalvårdare, undersköterskor, vårdbiträden, boendehandledare och personliga assistenter! Arbetsrollerna kan innebära varierande arbetstider. Inom äldreomsorgen är arbetstiderna oftast förlagda till dag/kväll/helg. Inom lokalvården är arbetstidern...
2022-04-13 2022-05-31