Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Vansbro kommun Timvikarier F-9 inom kommunens grundskolor
Ditt uppdrag som timvikarie innebär arbete med undervisning eller resursförstärkning inom grundskolan. Du ansvarar för att skapa en positiv och kreativ lärmiljö så att eleven känner nyfikenhet och lust att lära. I det kollegiala lärandet kommer du tillsammans med arbetslaget skapa möjligheter för att alla elever ska lyckas. Du är med och utvecklar den pedagogiska verksamheten och arbetar med ett inkluderande förhållningssätt. I ditt arbete har du ansvar över det pedagogiska arbetet enligt läroplan. Som timvikarie, är du hos oss när någon ordi...
2022-10-04 2022-10-30
Vansbro kommun Lärare till grundskolan, årskurs F-3
Som lärare i vår kommun ansvarar du för att skapa en positiv och kreativ lärmiljö så att eleven känner nyfikenhet och lust att lära. I det kollegiala lärandet kommer du tillsammans med arbetslaget skapa möjligheter för att alla elever ska lyckas. Du är med och utvecklar den pedagogiska verksamheten och arbetar med ett inkluderande förhållningssätt. I arbetet ingår att dokumentera, följa upp och utvärdera Skolan bedriver undervisning och pedagogisk verksamhet på sätt som motiverar, engagerar och ökar delaktigheten för samtliga elever. För att ...
2022-09-23 2022-10-09
Vansbro kommun Säkerhetssamordnare
Du kommer att vara den person som delvis operativt, men främst strategiskt kommer att samordna kommunens säkerhetsarbete. Du kommer att bidra med råd, rutiner, struktur och kunskap för att skapa ett tryggare samhälle. Tillsammans med din enhet ansvarar du för kommunens arbete med bland annat säkerhetsincidenter, krisledning och säkerhetsskydd. Enheten är en del av kommunkansliet. I rollen som säkerhetssamordnare ingår bland annat att vara rådgivande och stödjande till kommunens alla verksamheter. För att kunna bedriva detta arbete krävs en ak...
2022-09-16 2022-10-09
Vansbro kommun Sektorchef - Social omsorg
Som sektorchef har du det övergripande strategiska ansvaret för utveckling och planering av verksamheten inom sektorn social omsorg, som arbetar med individ- och familjeomsorg samt stöd och service för personer med funktionsvariationer. Våra sektorchefer har stort fokus på målen för verksamheten genom ökad samordning mellan våra verksamhetsområden, bättre förutsättningar för nära ledarskap och budget i balans. Du har direkt ansvar för kvalité, ekonomi och arbetsmiljö inom sektorn. Som sektorchef är du en del i kommunchefens ledningsgrupp där di...
2022-09-16 2022-10-09
Vansbro kommun Vi söker omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen
Vi söker omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen med placering på äldreboende eller hemtjänst/serviceteamet. Vi har behov av personal som vill arbeta heltid, helst tillsvidare men vi ser också ett behov av vikarier som kan hoppa in vid ordinarie personals frånvaro. Som medarbetare i Vansbro kommun är du en viktig del av helheten! Du bidrar till andras välmående och möjliggör att våra verksamheter fungerar. Du ger individen omsorg, vård och service i det dagliga livet. Våra brukare ska ha en trygg och meningsfullt tillvaro där den enskildes beh...
2022-09-15 2022-11-20
Vansbro kommun Engagerad mottagningssekreterare
Nu söker vi en mottagningssekreterare till Barn- och ungdom som tillsammans med engagerade kollegor vill vara med på en resa mot att utveckla framtidens socialtjänst i Vansbro kommun! Just nu görs stora satsningar på individ- och familjeomsorgen och vi vill ha med dig i arbetet att kunna erbjuda våra medborgare bästa möjliga service. Tillsammans vill vi skapa en arbetsplats som kännetecknas av bra struktur och klientarbete och där vi har tid för samverkan och utrymme för återhämtning. För att nå dit behöver vi din hjälp! Som mottagningssekrete...
2022-09-13 2022-10-09
Vansbro kommun Socialsekreterare till barn och unga
Vi söker just nu fler duktiga och engagerade kollegor som vill vara med och utveckla framtidens socialtjänst i Vansbro kommun. Just nu görs stora satsningar på individ- och familjeomsorgen och vi vill ha med dig i arbetet att kunna erbjuda våra medborgare bästa möjliga service. Tillsammans vill vi skapa en arbetsplats som kännetecknas av bra struktur och klientarbete och där vi har tid för samverkan och utrymme för återhämtning. För att nå dit behöver vi din hjälp! Som socialsekreterare hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation med...
2022-09-13 2022-10-09