Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Vansbro kommun Socialsekreterare till Individ- och familjeomsorgen
Som socialsekreterare handlägger och utreder du ärenden gällande barn/ungdomar och deras familjers behov av bistånd och skydd utifrån gällande lagstiftning efter inkommen ansökan eller anmälan. Arbetet innebär i hög utsträckning myndighetsutövning med krav på rättssäkerhet, gemensamt förhållningssätt och likvärdiga bedömningar. Du handlägger ärendet enligt SoL/LVU följer upp biståndsbedömda insatser samt medverkar till att familjens egna resurser och lösningar tillvaratas. Du ska med hjälp av din kunskap och ett gott bemötande se till att de in...
2021-07-16 2021-08-15
Vansbro kommun Familjerättssekreterare
Som familjerättssekreterare ansvarar du för att genomföra utredningar och upplysningar på begäran av tingsrätten i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Du kommer handlägga fader- och föräldraskap och verkställighet av umgängesstöd efter beslut/dom från Tingsrätten och andra ärenden inom det familjerättsliga området, samt ha samarbetssamtal Som familjerättssekreterare stöttar du föräldrar att uppnå varaktiga lösningar kring vårdnad, boende och umgänge och du arbetar aktivt med barns delaktighet i de olika familjerättsliga processerna.
2021-07-16 2021-08-15
Vansbro kommun Sektorchef - Social omsorg
Som sektorchef har du det övergripande strategiska ansvaret för utveckling och planering av verksamheten inom sektorn. Våra sektorchefer har stort fokus på målen för verksamheten genom ökad samordning mellan våra verksamhetsområden, bättre förutsättningar för nära ledarskap och budget i balans. Du har direkt ansvar för kvalité, ekonomi och arbetsmiljö inom sektorn. Som sektorchef är du en del i kommunchefens ledningsgrupp där ditt uppdrag är att vara en del av helheten. Samverkan med andra organisationer, utveckling av verksamhet med fokus på...
2021-07-13 2021-08-08
Vansbro kommun Integrationssamordnare
Som integrationssamordnare har Du samordningsansvaret för kommunens integrationsfrågor. Din roll som integrationssamordnare består av en administrativ del och en praktisk del. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att planera, ta emot och genomföra det praktiska mottagandet av nyanlända. Du förbereder och genomför bosättningen i Vansbro kommun genom samverkan med flera verksamheter inom kommunen t ex arbetsmarknadsenheten samt har kontakt med andra berörda aktörer i kommunen tex Stiftelsen Vansbrohem. Ditt uppdrag är att vara de nyanländ...
2021-07-13 2021-08-08
Vansbro kommun Timvikarier till Hemtjänsten
Arbetet innebär att du ger individen service, vård och omsorg i det dagliga livet. Våra brukare ska ha en trygg och meningsfullt tillvaro, där den enskildes behov står i centrum och det styr ditt arbete. Du kommer att vara personen som stöttar individen och skapar förutsättningar för en meningsfull vardag, där individens egna resurser tas tillvara. Du är intresserad av att arbeta för att bibehålla individens förmågor, hälsa och livskvalitet. I uppdraget ingår dokumentation av insatser som sker utifrån upprättade genomförandeplaner enligt SoL, ...
2021-04-29 2021-08-31