Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Vansbro kommun Vi söker personal till gruppboendet Spiken i Vansbro
Som boendehandledare på gruppbostaden Spiken stöttar du individer i personlig omvårdnad, praktiska sysslor, fritidsaktiviteter och sociala kontakter. Du ger individen omsorg, vård och service i det dagliga livet. Våra brukare ska ha en trygg och meningsfullt tillvaro, där den enskildes behov står i centrum och det styr ditt arbete. Du är personen som stöttar individen och skapar förutsättningar för en meningsfull vardag, där individens egna resurser tas tillvara. Du arbetar för att bibehålla individens förmågor, hälsa och livskvalitet. I uppdr...
2023-06-02 2023-06-22
Vansbro kommun Vill du vara med i uppstarten av ett nytt specialteam som undersköterska?
Vi söker nu undersköterskor som vill vara med att starta upp ett specialteam inom äldreomsorgen! I rollen som undersköterska i specialteamet förmedlar du trygghet och säkerställer att varje individ blir sedd i alla möten. Du avlastar hemtjänsten och anhöriga, och utför insatser hos personer med särskilda behov. Du är tränad för att ha bra bemötande och lågaffektivt bemötande. Som specialistundersköterska arbetar du nära våra kunder och omvårdnadspersonal. Med din specialkompetens inom demens och psykiatri kan du var med och bidra till förb...
2023-05-30 2023-06-19
Vansbro kommun Parkarbetare, säsongsarbete
Det dagliga arbetet består i huvudsak av skötsel och underhåll av kommunens planteringar, parker och grönområden, vilket bl.a. innebär: • Rensning av rabatter och hårdgjorda ytor • Beskärning av buskar, häckar och träd • Sopning och rengöring runt planteringsytor • Plantering och skötsel av buskar, träd, perenner och sommarplaneringar • Anläggningsarbeten t.ex. justera plattor och kullersten, enklare underhållsarbeten kommunens gator och vägar, utläggning av renoveringsjord, reparation och underhåll av lekplatser. • Bevattning • Ogräsrensning, ...
2023-05-30 2023-06-14
Vansbro kommun Vi söker en vikarierande undersköterska till Bergehedens äldreboende
Ditt arbete på Berghedens äldreboende innebär att du bidrar till att ge våra brukare en trygg och meningsfullt tillvaro, där den enskildes behov står i centrum, du ger individen service, vård och omsorg i det dagliga livet. Du kommer att vara personen som stöttar individen och skapar förutsättningar för en meningsfull vardag, där individens egna resurser tas tillvara. Du arbetar för att bibehålla individens förmågor, hälsa och livskvalitet. I uppdraget ingår dokumentation av insatser som sker utifrån upprättade genomförandeplaner enligt SoL, a...
2023-05-29 2023-06-16
Vansbro kommun Vi söker undersköterska till Berghedens äldreboende
Nu söker ny kollega till vårt team av omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen med placering på Berghedens äldreboende i Äppelbo. Du blir placerad på Berghedens äldreboende men du kommer vid behov arbeta på andra äldreboenden i Vansbro kommun. Som undersköterska i Vansbro kommun bidrar du till ett utvecklande och givande arbete där du får använda och utveckla din kompetens. Vi arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt där brukarens förmåga stärks och bibehålls. Du ger individen omsorg, vård och service i det dagliga livet. Våra brukare...
2023-05-25 2023-06-14
Vansbro kommun Vi söker en vikarierande miljö- och hälsoskyddsinspektör
Den aktuella tjänsten är ett vikariat som miljö- och hälsoskyddsinspektör. Tjänsten har i huvudsak inriktning mot livsmedelstillsyn och hälsoskydd men kan även riktas mot andra arbetsområden beroende på din erfarenhet och intresse Arbetet innebär myndighetsutövning där du utför tillsyn på till exempel restauranger, butiker, skolor, förskolor och hygienlokaler. Du kommer att handlägga anmälningsärenden och andra inkommande ärenden inom området. En mycket viktig del i arbetet är att ge information och vägledning till både verksamheter och ens...
2023-05-24 2023-06-07
Vansbro kommun Vårdbiträde som har egen EPA-traktor
I denna tjänst blir du anställd som vårdbiträde inom Hemtjänsten. Uppdraget som hemtjänsten i kommunen har är brett och innefattar många delar. Tjänsten innefattar att åka på hembesök till de som har behov av vår hjälp. Du kommer kunna utföra arbetsuppgifter som städning, diskning, handling men också att ha social tid med brukare. Att hjälpa till med tvätt är också en av arbetsuppgifterna. Denna tjänst innefattar inget som är kopplat till det omvårdande i yrkesrollen och är avsedd för att hjälpa till med arbetsbelastningen och täcka behoven...
2023-05-24 2023-06-09
Vansbro kommun Barnskötare
I vår kommun har vi sju kommunala förskolor som kännetecknas av kreativitet, delaktighet och hållbar utveckling. Vi vill att barnen ska växa upp till självständiga, ansvarskännande och initiativrika individer. Som barnskötare arbetar du för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Fokus ligger på barnens lärande- och utveckling, både vad gäller känslor, skapande och rörelse och där det är viktigt att ta hänsyn till deras individuella förutsättningar. Du kommer att ha förmånen att arbeta med barngrupper i åldrarna 1-5 år och kommer att v...
2023-05-22 2023-06-23
Vansbro kommun Förskollärare
I vår kommun har vi sju kommunala förskolor som kännetecknas av kreativitet, delaktighet och hållbar utveckling. Vi vill att barnen ska växa upp till självständiga, ansvarskännande och initiativrika individer. Som förskollärare har du ansvar för att arbetet sker i enlighet med målen i läroplanen. Du ska stödja, stimulera och utmana barnen i deras lärande. Du ska ha lätt för att samarbeta med kollegor och föräldrar. Du arbetar för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Fokus ligger på barnens lärande- och utveckling, både vad gäller kä...
2023-05-22 2023-06-23
Vansbro kommun Verksamhetsutvecklare till Vansbro kommun – Äldreomsorg och Socialomsorg
I rollen som verksamhetsutvecklare inom Vansbro kommun leder, utvecklar, stödjer och samordnar du kommungemensamma och sektors gemensamma kvalitets- och utvecklingsarbetet inom Äldreomsorgen och den Sociala omsorgen. Ditt uppdrag är att öka förmågan till utveckling i kommunens verksamhet. Du är också sektorchefs högra hand inom Äldreomsorgen där det ingår i uppdraget att vara ställföreträda sektorchef vid dennes frånvaro. Du utvecklar och förvaltar metoder och modeller för systematisk hållbar verksamhetsutveckling inom kvalitetsledning, innova...
2023-05-22 2023-06-12
Vansbro kommun Vi söker en Skolkurator
Vi söker dig som vill arbeta för en hälsosam och trygg skola. Som skolkurator ingår du som en del i elevhälsateamet som finns på varje rektorsenhet. Det innebär att du kommer att arbeta på flera olika skolor. Arbetet som skolkurator sker i huvudsak på rektors uppdrag och innehåller uppgifter som handledning, konsultation och utbildning, sociala bedömningar och stöd till elever, föräldrar och skolans personal. Ett nära och utvecklande samarbete med samtliga medarbetare i skolan och den samlade elevhälsan är en viktig del i det strukturella ele...
2023-05-17 2023-06-23
Vansbro kommun Lärare gymnasiet: Matematik
ska lämna skolan med god självkänsla, kunskap och framtidstro. Ledarskapet hos vår personal ska präglas av föredöme, personlig omtanke, inspiration och motivation. Vill du vara med att skapa detta är det dig vi söker. Våra medarbetare arbetar målmedvetet för att ge eleverna goda kunskaper och en god personlig utveckling. I ditt arbete ansvarar du för att skapa en positiv och kreativ lärmiljö, som skapar nyfikenhet och lust för lärande. Du bidrar till, att tillsammans med kollegor, skapa en helhet kring eleven. Du ingår i ett kollegium där d...
2023-05-08 2023-06-04
Vansbro kommun Lärare gymnasiet: Matematik/Teknik/Entreprenörskap
Vansbro Utbildningscenter är en gymnasieskola för utveckling och lärande. Vi vill att eleverna ska lämna skolan med god självkänsla, kunskap och framtidstro. Ledarskapet hos vår personal ska präglas av föredöme, personlig omtanke, inspiration och motivation. Vill du vara med att skapa detta är det dig vi söker. Våra medarbetare arbetar målmedvetet för att ge eleverna goda kunskaper och en god personlig utveckling. I ditt arbete ansvarar du för att skapa en positiv och kreativ lärmiljö, som skapar nyfikenhet och lust för lärande. Du bidrar t...
2023-05-08 2023-06-04
Vansbro kommun Vi söker timvikarier inom förskolan
Arbetet som barnskötare innebär att du är med bidrar till barnens lärande- och utvecklingsprocess både vad gäller känslor, skapande och rörelse tillsammans med ansvarig förskollärare. Du kommer arbeta med barngrupper i åldrarna 1-5 år
2023-04-12 2023-06-30
Vansbro kommun Timvikarier till Hemtjänst Dala-Järna och Nås
Nu söker vi nya timvikarier till vårt härliga team inom hemtjänsten Dala-Järna och Nås! Rollen som timvikarie innebär att du ger individen service, vård och omsorg i det dagliga livet. Du kommer att vara personen som stöttar individen och skapar förutsättningar för en meningsfull och trygg vardag, där individens egna resurser och behov tas tillvara. Du är intresserad av att arbeta för att bibehålla individens förmågor, hälsa och livskvalitet. I uppdraget ingår dokumentation av insatser som sker utifrån upprättade genomförandeplaner enligt SoL...
2023-04-06 2023-06-09
Vansbro kommun Vi söker vikarier inom äldreomsorgen till sommaren 2023
Vill du göra skillnad i något av Sveriges viktigast jobb? Till våra verksamheter inom äldreomsorg söker vi nu dig som vill arbeta under sommarperioden, juni, juli och augusti. Vi söker duktiga och engagerade undersköterskor/vårdbiträden till äldreomsorgen. Arbetsrollerna innebär varierande arbetstider som är förlagda på dagtid, kvällstid och helger. Vi söker även dig som vill arbeta natt. Arbetet du utför är varierande och innebär att bland annat ge vård, omsorg och service i det dagliga livet. Att hjälpa till med personlig omvårdad och ...
2023-02-22 2023-06-12