Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Vansbro kommun Omvårdnadspersonal till Hemtjänst Dala-Järna/Nås
Ditt arbete innebär att ge våra brukare en trygg och meningsfullt tillvaro, där den enskildes behov står i centrum, du ger individen service, vård och omsorg i det dagliga livet. Du kommer att vara personen som stöttar individen och skapar förutsättningar för en meningsfull vardag, där individens egna resurser tas tillvara. Du arbetar för att bibehålla individens förmågor, hälsa och livskvalitet. I uppdraget ingår dokumentation av insatser som sker utifrån upprättade genomförandeplaner enligt SoL, att aktivt delta i arbetet gällande kvalitets-...
2021-10-20 2021-11-04
Vansbro kommun Medarbetare till Serviceteamet inom hemtjänsten
Som medarbetare i serviceteamet ger du individen beviljade serviceinsatser i form av hemstädning och inköp av dagligvaror. Omvårdnadsarbete kan förekomma. Ditt arbete innebär att våra brukare ska ha en trygg och meningsfullt tillvaro, där den enskildes behov står i centrum. I uppdraget ingår även dokumentation av beviljade insatser som sker utifrån upprättade genomförandeplaner enligt SoL samt att aktivt delta i arbetet gällande kvalitets- och utvecklingsarbete.
2021-10-20 2021-10-31
Vansbro kommun Rektor F-6
Du kommer att ansvara för rektorsområde Parkskolan och Bergheden samt musikskolan. Skolorna har tillsammans ca 180 elever. På Parkskolan har vi förskoleklass, åk 1-3 och fritidshem. På Bergheden i Äppelbo, Förskoleklass, åk 1-6. Som rektor ska du tillsammans med dina medarbetare leda och utveckla verksamheten utifrån såväl nationella som lokala styrdokument. Som rektor ansvarar du för att varje elev känner sig trygg och erbjuds stöd utifrån behov. Du är en tydlig chef och närvarande ledare, som vet vikten av att frigöra medarbetares kompetens ...
2021-10-19 2021-11-07
Vansbro kommun Omvårdnadspersonal till Bäckaskogs äldreboende
Du ger individen omsorg, vård och service i det dagliga livet. Våra brukare ska ha en trygg och meningsfullt tillvaro där den enskildes behov står i centrum. Du är personen som stöttar individen och skapar förutsättningar för en meningsfull vardag, där individens egna resurser tas tillvara. Du arbetar för att bibehålla individens förmågor, hälsa och livskvalitet. I uppdraget ingår dokumentation av insatser som sker utifrån upprättade genomförandeplaner enligt SoL, att aktivt delta i arbetet gällande kvalitets- och utvecklingsarbete, att utföra...
2021-10-19 2021-11-03
Vansbro kommun Måltidsbiträde/kock - timvikariat
Vansbro kommun söker vikarierande måltidspersonal. Tjänsten innebär att du i huvudsak gör sedvanliga köksuppgifter såsom assistera vid matlagning, disk, städning och servering.
2021-10-15 2021-10-29
Vansbro kommun Barnskötare
Arbetet som barnskötare innebär att du är med bidrar till barnens lärande- och utvecklingsprocess både vad gäller känslor, skapande och rörelse tillsammans med ansvarig förskollärare. Du kommer arbeta med barngrupper i åldrarna 1-5 år
2021-10-14 2021-10-31
Vansbro kommun, Fastighet & Service Vaktmästare - timvikarie
Som vaktmästare är din huvudsakliga arbetsuppgift att ge daglig service så att verksamheterna fungerar på bästa sätt. Du kommer att utföra alla förekommande typer av tjänster såsom reparationer, montering, flytt av utrustning, snöröjning och skräpplockning mm. Du kommer att jobba med skriftliga arbetsordrar med hjälp av tekniska hjälpmedel.
2021-10-11 2021-10-25
Vansbro kommun Enhetschef inom Särskilt boende
Du som enhetschef leder, organiserar, utvecklar och följer upp verksamheten, i enlighet med lagar, riktlinjer och politisk inriktning, för att nå uppsatta mål. Du hanterar strategiska och operativa frågor i nära samarbete med andra chefer. Samarbetet mellan våra chefer och stödfunktioner är av stor vikt för att säkerställa en god verksamhet av god kvalitét. Du tillhör ledningsgruppen för sektor Äldreomsorg. Som enhetschef leder du, motiverar och stimulerar dina medarbetare till engagemang och utvecklig, du skapar goda förutsättningar för känsl...
2021-10-08 2021-10-24
Vansbro kommun Vårdlärare till vuxenutbildningen
Du kommer att planera, handleda och undervisa i de yrkeskurser som ingår i vård- och omsorgsprogrammet för vuxna. Du handleder/undervisar elever främst individuellt men det kan även förekomma att du handleder/undervisar i grupp. Du utvecklar verksamheten tillsammans med kollegor i arbetslag inom rektorsområdet. Utbildningskonceptet till undersköterska är lärlingsutbildning där en del av arbetsuppgifterna innebär att ha kontakt med kommunens arbetsplatser inom vården. Du är den som anordnar lärlingsplatser, följer upp och utvärderar. Deltagarna...
2021-10-01 2021-10-24
Vansbro kommun SFI-lärare
Vi söker nu lärare för undervisning inom SFI, svenska för invandrare. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara undervisning som anpassas till deltagarnas förkunskaper och förutsättningar. Förutom SFI-undervisning kan det även tillkomma undervisningstimmar inom andra områden i verksamheten som är kopplat till SFI och svenska som andraspråk.
2021-10-01 2021-10-24
Vansbro kommun Lärare i särskild utbildning för vuxna
I tjänsten inom särskild utbildning för vuxna ingår att leda och undervisa elever med inlärningssvårigheter som beror på intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. Du kommer att planera, handleda, stimulera och undervisa elever i behov av särskilt stöd utifrån individen behov och förmåga. Du arbetar utifrån våra styrdokument. Skolan bedriver undervisning och pedagogisk verksamhet på sätt som motiverar, engagerar och ökar delaktigheten för samtliga elever. Du är med och utvecklar den pedagogiska verksamheten och arbetar med ...
2021-10-01 2021-10-24
Vansbro kommun Lärare i Fritidshem
Skolan och fritidshemmet bedriver undervisning och pedagogisk verksamhet på sätt som motiverar, engagerar och ökar delaktigheten för samtliga elever. För att kunna erbjuda bästa möjliga utveckling använder vi oss av modern pedagogik och IT teknik. Vi arbetar med att kvalitetssäkra undervisningen och utveckla verksamheten genom olika projekt, för närvarande görs ett utvecklingsarbete i fritidshemmen. Som lärare i fritidshem ansvarar du för att skapa en positiv och kreativ lärmiljö så att eleven känner nyfikenhet och lust att lära. I det kollegi...
2021-10-01 2021-10-24
Vansbro kommun Specialpedagog
Vi söker dig som vill göra skillnad för våra elever och tillsammans med skolans medarbetare sträva efter att bidra till elevernas utveckling och lärande. I huvudsak är den nuvarande arbetsplats på Vansbro/Äppelbo rektorsområde, som innefattar en F-3 skola i centrala Vansbro och en F-6 skola i Äppelbo. Viss tid kan även komma att förläggas inom vuxenutbildningen, som ligger i nära anslutning till F-3 skolan. Som specialpedagog är du en del av skolans elevhälsoteam och driver därmed det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet på skolan i syf...
2021-10-01 2021-10-24
Vansbro kommun Vi söker slöjdlärare
Som lärare i Vansbro kommun ansvarar du för att skapa en positiv och kreativ lärmiljö så att eleven känner nyfikenhet och lust att lära. I det kollegiala lärandet kommer du tillsammans med arbetslaget skapa möjligheter för att alla elever ska lyckas. Du är med och utvecklar den pedagogiska verksamheten och arbetar med ett inkluderande förhållningssätt. I arbetet ingår att dokumentera, följa upp och utvärdera.
2021-09-27 2021-10-31