Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Valdemarsviks kommun, Sektor Stöd och Omsorg Familjehemssekreterare inom IFO
Nu söker vi en erfaren och driven familjehemssekreterare! Vi satsar på stöd i vardagen, personaltäthet och utveckling inom Individ och familjeomsorgen. Vill du vara med på vår resa? Då är du rätt person - välkommen med din ansökan! I vårt kompetenta gäng arbetar vi inom områdena barn och ungdom, familjerätt, familjehem och ensamkommande barn och unga. Vi ansvarar för myndighetshandläggning för barn, ungdom och familj. Familjehemssekreterare rekryterar, utreder, stödjer och utbildar familjehem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Att match...
2021-07-16 2021-08-31
Valdemarsviks kommun, Sektor Stöd och Omsorg 1:e Socialsekreterare till område Barn, ungdom och familj inom IFO
Vi satsar och fokuserar på stöd i vardagen och personaltäthet inom Individ och familjeomsorgen. Vill du vara med på vår utvecklingsresa? Då är du rätt person, välkommen med din ansökan. I vårt kompetenta gäng arbetar vi inom områdena barn och ungdom, familjerätt, familjehem och ensamkommande barn och unga. Vi ansvarar för myndighetshandläggning för barn, ungdom och familj med i huvudsak ärenden som rör barn och unga enligt Sol och LVU. Arbetsuppgifterna består av att kartlägga, utreda och bedöma individuella behov enligt BBiC, samt uppfölj...
2021-07-12 2021-08-31
Valdemarsviks kommun, Sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Fritidspedagog
Du ska arbeta för att barnen/ungdomrna ska få en meningsfull fritid före, under och efter skolan. I ditt arbete uppmuntrar du barnen till egna initiativ, men kan också ordna fritidsaktiviteter eller vara den vuxne som lyssnar på barn som har det jobbigt i skolan eller hemma. Du arbetar för att stödja barnens utveckling och utveckla barnens sociala kompetens. En arbetsuppgift är att på ett praktiskt sätt arbeta med skolans läroplan och stötta barnen i deras lärande.
2021-07-12 2021-08-04
Valdemarsviks kommun, Sektor Stöd och Omsorg Socialsekreterare till enheten barn, ungdom och familj inom IFO
Inom gruppen för barn, ungdom och familj handlägger vi barn- och ungdomsärenden, ärenden inom det familjerättsliga området, familjehemsvård samt ensamkommande barn och unga. I ditt uppdrag kommer du ha metodstöd från 1:e socialsekreterare samt delta i extern handledning tillsammans med övriga kollegor inom gruppen. Totalt består gruppen av nio personer. Som socialsekreterare inom enheten för barn, ungdom och familj handlägger du ärenden som rör barn och unga enligt SoL och LVU. Arbetsuppgifterna består av att kartlägga, utreda och bedöma indiv...
2021-06-29 2021-07-31
Valdemarsviks kommun, Sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Läs- och skrivpedagog åk 1-3
Uppdraget innebär arbete med grundläggande läs- och skrivinlärning. Arbete sker på våra skolor Sörbyskolan, Ringarums skola och Gusums skola utifrån behov. Behovet säkerställs och bestäms av rektor, tillsammans med skolornas elevhälsoteam och dig. I uppdraget ingår också att delta i kommunens olika nätverk, tex det för speciallärare. En handlingsplan för läsning är framtagen vilken du förväntas följa och ev utveckla.
2021-06-28 2021-08-01
Valdemarsviks kommun, Sektor Stöd och Omsorg Vikarier inom Stöd och Omsorg sommaren 2021
Omsorgsarbetet är ett omväxlande, roligt och spännande jobb. Där du ger stöd och hjälp till människor i sin vardag. Din arbetsdag är fylld med arbetsuppgifter där du hjälper till med personlig hygien, att klä sig, medicinhantering, matlagning, inköp, städ, tvätt, rehabiliteringsträning och kontakt med anhöriga m.m. Det innebär även att skapa livsglädje, motivation och inspiration för våra boende och brukare genom till exempel promenader, social tid och andra aktiviteter. Vi söker dig som vill arbeta heltid, deltid, dag eller natt inom äldre...
2021-06-02 2021-08-01
Valdemarsviks kommun, Sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Speciallärare Sörbyskolan
Som speciallärare på Sörbyskolan arbetar du stödjande till enskilda elever och grupper med olika behov. • Du arbetar förebyggande för att undanröja hinder i olika lärmiljöer samt utvecklar arbetet kopplat till stödinsatser, åtgärdsprogram och anpassningar. • Du kan göra pedagogiska kartläggningar, ge handledning och göra observationer. • Du ingår i skolans elevhälsoteam. Vi arbetar utifrån en modell som kallas EHM, elevhälsomöten. Det innebär att varje klass är föremål för två EHM per termin med uppföljningar där i mellan. På ett EHM sam...
2021-03-25 2021-08-01