Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Valdemarsviks kommun, Sektor Stöd och Omsorg Familjebehandlare till vår öppenvård Råd & Stöd inom IFO ref. nr. 400e/2021
Nu söker vi en Familjebehandlare till vår öppenvårdsverksamhet. Kommunens öppenvård för familjer är en del av Individ och familjeomsorgen. Tillsammans är vi 25 medarbetare. Råd & Stöds öppenvårdsverksamhet består av fem behandlare och en 1:e behandlingssekreterare. Som familjebehandlare kommer Du att arbeta med barn och unga i åldern 0-20 år och deras familjer utifrån beviljat bistånd från handläggare men också på service. Vi tillämpar systemiskt förhållningssätt och utgår från barnets behov och perspektiv. Utifrån barnets behov vägleder vi...
2021-03-01 2021-03-21
Valdemarsviks kommun, Sektor Samhällsbyggnad Renhållningsarbetare till återvinningscentralen Valdemarsviks kommun
Att arbeta på Återvinningscentralen i Valdemarsviks kommun innebär ett självständigt och varierande arbete och du kommer att ingå i en grupp med erfarna kollegor. Vi är en liten grupp på 3 personer med bra samarbete. En av de viktigaste sakerna på jobbet är mötet med kommuninvånarna, att anvisa dem rätt på återvinningscentralen för att sortera sitt avfall, hålla ordning och rent på anläggningen, frakta och ställa undan tyngre avfall med truck, och utveckla rutiner och aktiviteter på anläggningarna för att främja ökad återanvändning och återvinn...
2021-02-24 2021-03-14
Valdemarsviks kommun, Sektor Stöd och Omsorg Distriktsköterska/Sjuksköterska till Hemsjukvården
Arbetet som distriktsköterska/sjuksköterska inom Hemsjukvården innebär att du självständigt bedömer, planerar, organiserar och utför medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser. Du samverkar i team såväl internt som externt för att tillgodose den enskildes omvårdnadsbehov. Som sjuksköterska ansvarar du för att handleda och delegera omvårdnadspersonal samt som råd och stöd för övriga professioner i teamet runt patienten. Tillsammans skapar vi en arbetsplats som genomsyras av ett gott och respektfullt bemötande mot alla. Vi välkomnar en ny kol...
2021-02-24 2021-03-14
Valdemarsviks kommun, Sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Skolsköterska
Välkommen att söka tjänsten som skolsköterska i Valdemarsviks kommun. Tjänsten innebär att du arbetar i nära samarbete med din skolsköterskekollega på kommunens skolenheter. Du ingår i skolornas elevhälsoteam tillsammans med rektor, skolkurator, skolläkare, specialpedagog, skolpsykolog och pedagoger. Arbetet leds av rektor för respektive skolenhet. Elevhälsans insatser ska stödja elevens utveckling mot utbildningens mål och kan bidra till en hälsofrämjande skolutveckling och undanröja hinder för enskilda elevers lärande. Elevhälsans insatser ä...
2021-02-23 2021-03-19
Valdemarsviks kommun, Sektor Stöd och Omsorg Arbeta som vikarie inom Stöd och Omsorg sommaren 2021? -Vi ger dig mera!
Omsorgsarbetet är ett omväxlande, roligt och spännande jobb. Där du ger stöd och hjälp till människor i sin vardag. Din arbetsdag är fylld med arbetsuppgifter där du hjälper till med personlig hygien, att klä sig, medicinhantering, matlagning, inköp, städ, tvätt, rehabiliteringsträning och kontakt med anhöriga m.m. Det innebär även att skapa livsglädje, motivation och inspiration för våra boende och brukare genom till exempel promenader, social tid och andra aktiviteter. Vi söker dig som vill arbeta heltid, deltid, dag eller natt inom äldre...
2021-01-20 2021-03-31