Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Vaggeryds kommun, Arbetsmarknadsenheten För dig som är 19-20 år och inte har fått jobb i sommar
Vi söker dig som under 4 veckor vill vara med och skapa en bra sommar till­sammans med oss i någon av kommunens spännande verksamheter. Jobben finns inom bland annat fastighets- och trädgårdsskötsel, städ och fritidshem. Du kommer ha din arbetsplats i någon av de kommunala verksamheterna och vi kommer i ansökningsförfarandet matcha sökande till platser som finns. Dessa jobb är till för dig som: • är född 2001 och 2002 och är 19 - 20 år • har avslutat din gymnasieutbildning eller är inskriven i det kommunala aktivitetsansvaret (KKA) • är skrive...
2021-05-12 2021-05-23
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Bondstorps förskola
Kommunens förskolor befinner sig i en förändringsfas där vi tillsammans utvecklar och förbättrar det utforskande arbetssättet. Vi tror på långsiktiga relationer där barn och vuxna möts genom ett utforskande. Vi sätter stor tilltro till det kollegiala lärandet. ReMida är en del av de nätverk som du kan komma att ingå i, Guldgruvan. ReMida är en pedagogisk verksamhet och ett center för spillmaterial. ReMidas filosofi utgår från att materialet blir pedagogisk i barnens händer och där hållbar framtid alltid ställs i relation till det som erbjuds. ...
2021-05-12 2021-05-27
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare
Förskolorna i Vaggeryds kommun har tagit ställning för pedagogisk dokumentation som arbetssätt för att bidra till motivation, lust lära och samtidigt öka kvalitet och måluppfyllelse. Pedagogisk dokumentation hör ihop med ett utforskande arbetssätt. Genom pedagogiska reflektioner i arbetslagen försöker vi få fatt i vad barnen är nyfikna på, vilket utforskande som verkar ske samt hur verksamheten kan utvecklas så att barnen utmanas i sitt lärande. Med hjälp av verktygen observation, dokumentation och reflektion synliggör du barns lärprocesser; en...
2021-05-10 2021-05-23
Vaggeryds kommun, Arbetsmarknadsenheten Vikarierande Arbetsledare/handledare
Vi letar nu efter dig som kan vikariera på deltid (50 %) under ordinarie arbetsledare/handledares partiella föräldraledighet. Vikariatet kommer att löpa från augusti till sista december 2021. Inom ramen för inskrivning på Arbetsmarknadsenheten erbjuds anställningar med anpassningar, intern eller extern praktik, arbetsträning, arbetsförmågebedömning, coachning, yrkesvägledning, kortare utbildningar, ekonomisk rådgivning, friskvårdsinsatser med mera. Som verktyg i detta arbete har vi egna praktiska verksamheter, så som en serviceenhet med kök, ...
2021-05-04 2021-05-17
Vaggeryds kommun, Tekniska förvaltningen Anläggningsarbetare/rörläggare
Att arbeta som anläggningsarbetare här innebär att du har ett fritt och varierat arbete under stort ansvar. Du kommer att utföra reparationer på- samt nyanläggning av- vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar med tillhörande anordningar samt utföra återställning efter vattenledningsarbeten. Utöver arbeten på vatten- och avloppsledningsnätet kommer du även att delta i andra mark- och anläggningsarbeten på tekniska enheten. Beredskap ingår i tjänsten.
2021-04-30 2021-05-23
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Fågelforsskolan 7-9 söker lärare i NO och Teknik
Fågelforsskolan söker lärare för undervisning i NO och teknik för årskurserna 7-9. Till nästa läsår 21/22 är upplägget: NO-undervisningen i år 9, teknik i år 7 på helår samt teknik år 8/9 en termin per årskurs. Du kommer ingå i ett årskursarbetslag där ni samarbetar kring eleverna. Du samverkar med kollegor i ÄDK och det finns alltid stöd att få av andra ämneskollegor på skolan. Ämneslaget i NO består totalt av tre lärare. Både ämneslag och arbetslag är väl fungerande och har tid avsatt för träffar.
2021-04-21 2021-05-17
Vaggeryds kommun, Socialförvaltningen Sommarvikariat inom Hemtjänsten
Att jobba i hemtjänsten innebär en varierande arbetsdagen med omvårdnads-, service och hemsjukvårdsinsatser i den enskildes hem. Det är ett omväxlande arbete som innebär att du hjälper den enskilde med sysslor i hemmet, socialt stöd, hjälp med hygien, ge stöd i medicinska uppgifter samt möjlighet till stimulans och aktivering. När du arbetar hos oss tillför du ett värde i vardagen för någon annan och hjälper dem genom olika insatser för att de ska kunna leva det liv de önskar. Du kommer märka att din insats gör skillnad och är viktig för de vi...
2021-04-20 2021-05-23
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Hjortsjöskolan söker lärare till åk 4-6
Vi söker dig som vill vara med och utveckla undervisningen för alla elever. Det innebär att du har god förmåga att anpassa undervisningen så att alla elever har bästa förutsättningar att utvecklas så långt det är möjligt. Undervisningen ska locka till lärande vilket innebär att du är duktig på att skapa goda relationer med eleverna. Via undervisningen ska eleverna möta differentierad undervisning där de blir ägare av sitt lärande och vet hur de lär på bästa sätt. Vi förutsätter att du är en god ledare i klassrummet och arbetar utifrån en till...
2021-04-07 2021-05-21