Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kock till förskola/skola - dagtid
Som kock planerar och lagar du näringsriktig mat och alla typer av koster enligt gällande riktlinjer samt ser till att de dagliga rutinerna följs. Du kommer laga frukost, lunch och mellanmål till barn och vuxna. Du ansvarar för livsmedelshygien och egenkontroll. Du har även ansvar för att göra livsmedelsbeställningar (digitalt enligt kommunens inköpsrutin) samt att följa givna budgetramar. Du har ett samarbete med andra kockar inom Vaggeryds kommun då ni arbetar utifrån en gemensam meny samt att du ingår i ett nätverk med regelbundna träffar...
2024-04-21 2024-05-05
Vaggeryds kommun, Tekniska kontoret Arbetsledare, Yttre fastighetsskötsel
I rollen som arbetsledare kommer du att arbetsleda fem medarbetare inom yttre fastighetsskötsel. Kommunens miljömål är ledande och därför är grönstruktur och ekosystem i fokus för tjänsten. Eftersom verksamheten är under uppbyggnad kommer du att vara en viktig del för att bygga upp en struktur och arbetssätt för yttre drift och underhåll. Du leder, fördelar och utvecklar det dagliga arbetet med drift och underhåll och vi förväntar oss att du är en god ledare som värnar om delaktighet och en god arbetsmiljö. Arbetet läggs upp enligt ett fastst...
2024-04-21 2024-05-05
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Yrkeslärare till Yrkespaket Barnskötare
Vi söker dig som vill arbeta i ett team tillsammans med andra vux-lärare. I tjänsten ingår undervisning inom yrkespaketet Barnskötare/stödassistent. Vuxenutbildningen samarbetar mycket med gymnasiet och därför är samverkan med gymnasiets yrkeslärare av stor vikt. På skolan arbetar vi sedan två år tillbaka med ÄDK (ämnesdidaktisk kollegium) som innebär att vi ständigt utvecklar vår undervisning tillsammans med ämneskollegor. Vi diskuterar, testar och utvärderar för att hela tiden öka elevernas måluppfyllelse. Värdegrundsarbetet är också något...
2024-04-21 2024-05-05
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare till Fågelforsskolan 4-6
Som lärare planerar, genomför och preciserar du undervisning så att alla elever har bästa förutsättningar att utvecklas så långt det är möjligt. Undervisningen ska locka till lärande vilket innebär att du är duktig på att skapa goda relationer med eleverna. Via undervisningen ska eleverna möta en differentierad och preciserad undervisning. Vi förutsätter att du är en god ledare i klassrummet och arbetar utifrån en tillgänglig lärandemiljö för alla elever. Du dokumenterar och följer upp kring varje elev och har kontinuerlig dialog med både elev...
2024-04-19 2024-05-05
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Vaggeryds kommun söker lärare i anpassad grundskola
Fågelforsskolan söker kollega som möter de äldre eleverna på högstadiet i anpassad grundskola. Till nästa läsår tar Fågelforsskolan 7-9 emot nya elever i år 7 och då elevgruppen växer kommer gruppen delas upp i två klasser. Tillsammans med lärarkollega ansvarar du för klassernas undervisning i skolans ämne och till eleverna finns stöd av elevassistent med lång erfarenhet. Till klasserna är praktisk/estetiska lärare kopplade och ibland har eleverna undervisning i praktiska ämnen med sin grundskoleklass. Personalen i anpassad grundskola finns med...
2024-04-17 2024-05-05
Vaggeryds kommun, Kommunledningskontoret Turistvärd
Vi söker en turistvärd till till vår mobila info point i sommar. Du ska vara en person som gillar att träffa människor och ge service. Du ska ha lätt för att prata och kunna arbeta självständigt. Att ge god service är en självklarhet. Att utöva ett professionellt värdskap är helt avgörande du är ansiktet utåt för de besökare som kommer till den mobila info pointen. Besökarna ska välkomnas på ett positivt sätt och frågor ska besvaras professionellt. Du ska självklart vara väl bekant med de semesterpärlor som finns i Vaggeryds kommun och kunna g...
2024-04-16 2024-04-28
Vaggeryds kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor utför under varje dag! Sörgården
Som undersköterska på Sörgården har du stimulerande och varierande arbetsuppgifter. Ditt uppdrag är att skapa förutsättningar för att våra boende trivs och får en innehållsrik och trygg vardag. Du är en person som värnar om självbestämmande, trygghet, meningsfullhet och sammanhang, integritet, individanpassning och delaktighet samt har ett gott bemötande. Som undersköterska förväntas du administrera medicin och utföra delegerade hälso- och sjukvårdande uppgifter. Du arbetar med boende som har stora variationer i sitt behov. I arbetsuppgifter...
2024-04-16 2024-04-30
Vaggeryds kommun, Kommunledningskontoret Mätingenjör
Vi behöver bli fler medarbetare på vår IT-enhet på Kommunledningskontoret, och söker nu en mätningsingenjör. Som mätningsingenjör hos oss kommer du att vara ansvarig för alla på kommunen förekommande mätningstekniska frågor. Arbetet kommer att bestå av lika delar fältarbete och kontorsförlagda arbetsuppgifter. Du kommer att göra inmätningar i fält, och är också den som kommer att föra in dessa i kommunens GIS-system. Exempel på olika förekommande typer av fältarbeten är inmätningar för nybyggnadskartor och grundkartor, husutsättningar, kontrol...
2024-04-16 2024-04-30
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem, Bondstorps skola
Dina arbetsuppgifter innebär att enskilt och tillsammans med övriga pedagoger på skolan planera, genomföra och utvärdera arbetet enligt skolans styrdokument. Du kommer tillsammans med övrig personal planera och genomföra arbetet inom fritidshemmet. Ditt uppdrag är att stimulera elevernas utveckling. Du kommer att tillsammans med oss arbeta för utveckling av verksamheten i en trivsam och professionell miljö. I dessa olika processer förväntar vi oss att du tillsammans med övriga kollegor blir en bidragande länk i arbetet. Du har ett nära samarbe...
2024-04-15 2024-05-12
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare F-3 Hoks skola
Hos oss kommer du att arbeta som klasslärare på vår F-3 skola tillsammans med övriga pedagoger på skolan. Du planerar, genomför och anpassar undervisningen på ett kreativt sätt utifrån skolans styrdokument och den enskilde elevens behov. Tillsammans med kollegor förväntas du utveckla undervisningen och bygga starka goda relationer som också leder till en trygg lärmiljö. Du arbetar i nära samverkan med elevhälsoteamet. I Vaggeryds kommun arbetar all personal med ÄDK, ämnesdidaktiskt kollegium, där vi alla arbetar med att tillsammans ständigt ...
2024-04-12 2024-05-07
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem, Byarums skola
Dina arbetsuppgifter innebär att enskilt och tillsammans med övriga pedagoger på skolan planera, genomföra och utvärdera arbetet enligt skolans styrdokument. Du kommer tillsammans med övrig personal planera och genomföra arbetet inom fritidshemmet. Ditt uppdrag är att stimulera elevernas utveckling. Du kommer att tillsammans med oss arbeta för utveckling av verksamheten i en trivsam och professionell miljö. I dessa olika processer förväntar vi oss att du tillsammans med övriga kollegor blir en bidragande länk i arbetet. Du har ett nära samarbe...
2024-04-12 2024-05-07
Vaggeryds kommun, Tekniska kontoret Fastighetstekniker till Fastighetsenheten
Som fastighetstekniker hos oss är du den som tillsammans med kollegor är ute på fältet och har daglig kontakt med hyresgäster, vaktmästare samt hantverkare av olika slag. Din huvudsakliga arbetsuppgift är eget arbete inom drift och skötsel med fokus på tekniska fastighetssystem och installationer samt övriga förekommande arbeten på och inom våra byggnader. Det ingår också olika former av felavhjälpande underhåll i dina arbetsuppgifter. Eftersom funktionen nyligen har övergått från drift utlagd på entreprenad till drift i egen regi kommer du, ...
2024-04-11 2024-04-28
Vaggeryds kommun, Tekniska kontoret Park- och gatuarbetare
Som park- och gatuarbetare har du ett omväxlande arbete och du får arbeta med en bredd av arbetsuppgifter t ex trädvård, beskärning, gräs- och häckklippning, ogräsrensning och plantering. I arbetsuppgifterna ingår även skötsel av lekplatser, städning samt gatuarbete t ex vinterväghållning.
2024-04-10 2024-04-28
Vaggeryds kommun, Räddningstjänsten Deltidsbrandmän Vaggeryd och Skillingaryd
Vill du... ...hjälpa någon annan? ...få ett nytt yrke? ...få lite spänning? ...få en extrainkomst? Vi söker nya deltidsbrandmän till räddningsstyrkan i Vaggeryd samt i Skillingaryd med anställningstidpunkt hösten 2024. Som deltidsbrandman är du med och skapar trygghet i samhället. Du larmas ut vid olika akuta nödlägen som trafikolyckor, hjärtstopp, bränder, drunkning, kemiska utsläpp, översvämningar, vattenskador, djurräddning och andra akuta situationer då liv kan vara i fara. Bland arbetsuppgifterna kan ingå att ge kvalificerad första...
2024-04-03 2024-05-05
Vaggeryds kommun, Socialförvaltningen Vill du bli en vardagshjälte i sommar? Sök till oss!
På en sekund hinner du möta blicken från en annan människa. Ett första steg i känslan av att få betyda något för någon annan. Din insats kommer att vara viktig för den enskilda individen och genom ditt arbete kommer du att vara med och bidra till en positiv vardag för de vi är till för! Du kommer arbeta med människor som är i behov av vård och omsorg och hjälp med vardagliga bestyr i sina hem. Inom äldre-och funktionshinderomsorgen är vanligt förekommande arbetsuppgifter till exempel hjälp vid personlig omvårdnad, i matsituationer, dokumentati...
2024-03-01 2024-04-25
Vaggeryds kommun, Socialförvaltningen Vill du göra skillnad för våra äldre och samtidigt utbilda dig i ett framtidsjobb?
Arbetet hos oss är varierande. Du arbetar med att ge stöd och service utifrån brukarens individuella behov, resurser och möjligheter samt ansvarar för att hen får en god omvårdnad i sitt hem. Respekten för människors självbestämmande, delaktighet och integritet är grunden i vårt arbete, där insatser bidrar till en god äldreomsorg och livskvalitet för den enskilde. I arbetsuppgifterna ingår också digital dokumentation och administration samt delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Du kommer att ha schemalagd tid för dina studier, som genomför...
2024-02-12 2024-05-31