Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolkurator till Vaggeryds kommun
Som skolkurator arbetar du i första hand främjande och förebyggande, både på grupp-och individnivå. Du ingår i och är en viktig del av rektorsområdets Elevhälsoteam, EHT, som även består av skolsköterska, skolpsykolog, specialpedagog och speciallärare. Arbetet leds och fördelas a...
2023-05-25 2023-06-11
Vaggeryds kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till hemtjänsten i Vaggeryds kommun
Din arbetsdag startar i hemtjänstlokalen där du hämtar din telefon och ser hur din arbetsdag ser ut. Du tar dig till brukarna, antingen via bil, cykel eller till fots. Hemma hos brukarna stöttar du med omvårdnad och serviceinsatser. En dag kan du få hjälpa "Agda" med att gå upp på morgonen och se till så att hon får en god frukost, en stund senare hjälper du "Östen" så att han får sitt insulin. Mot slutet av dagen stöttar du "Margareta" vid sin dusch, och sedan avslutar du din dag med att städa hennes lägenhet och ta hand om hennes tvätt. Med ...
2023-05-24 2023-06-19
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Slöjdlärare till Hjortsjöskolan 4-6
Du som textillärare eller slöjdlärare med båda inriktningarna ska arbeta med slöjd som ett ämne tillsammans med din kollega inom trä och metallslöjd. Inom Vaggeryds kommun arbetar vi med ämnesdidaktiskt kollegium, ÄDK och genom det så har du chans på ett professionellt sätt och som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, tillsammans med dina slöjdkollegor utveckla ämnet och din undervisning. Vi vill bygga slöjden som ett ämne och en undervisning som är tillgänglig för alla. Vi ser också fördelar med att samverka över ämnesgränser...
2023-05-23 2023-06-21
Vaggeryds kommun, Miljö och byggförvaltningen Sommarjobb där du får bidra till miljö- och samhällsnytta
Att kartlägga och arbeta med förorenade områden är viktigt och det främsta skälet är att skydda människor, djur och miljö från skador och risker förknippade med farliga ämnen i mark. En del farliga ämnen utgör en akut risk på platsen, andra är skadliga vid långvarig exponering. Vissa ämnen kan också sprida sig till vatten som vi kanske behöver använda som dricksvatten i framtiden. Du kommer att få ta fram underlag inom förorenade områden. Det innebär att göra sökningar i vårt digitala system samt i vårt arkiv och baserat på sökningarna göra e...
2023-05-22 2023-05-31
Vaggeryds kommun, Socialförvaltningen Undersköterska inom kommunal hälso-och sjukvård
I rollen som undersköterska är respekten för människors självbestämmande och integritet grunden i ditt arbete och genom dina insatser bidrar du till en god vård och omsorg samt livskvalitet för den enskilde. Du kommer arbeta nära våra sjuksköterskor med delegerade arbetsuppgifter till exempel provtagningar, omläggningar samt administrativa uppgifter.
2023-05-19 2023-06-04
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i Spanska
Vi på Hjortsjöskolan 7-9 söker lärare för undervisning i språk och bild 7-9 samt mentorskap i en klass. På skolan arbetar lärare, fritidsledare samt övrig personal i nära samverkan. Du som söker ska vara en pedagog som har elevens intresse i fokus och arbetar för att skapa en motiverande och lärande pedagogisk verksamhet. Du kommer att ingå i ämnesteam samt årskursarbetslag och samverka med kollegor i planering och bedömning. Vi arbetar mycket med sambedömning och i kommunen arbetar vi med ÄDK (ämnesdidaktiskt kollegium). Vi arbetar för att all...
2023-05-19 2023-06-02
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Hjortsjöskolan 7-9 söker lärare, Franska
Vi på Hjortsjöskolan 7-9 söker lärare för undervisning i språk och bild 7-9 samt mentorskap i en klass. På skolan arbetar lärare, fritidsledare samt övrig personal i nära samverkan. Du som söker ska vara en pedagog som har elevens intresse i fokus och arbetar för att skapa en motiverande och lärande pedagogisk verksamhet. Du kommer att ingå i ämnesteam samt årskursarbetslag och samverka med kollegor i planering och bedömning. Vi arbetar mycket med sambedömning och i kommunen arbetar vi med ÄDK (ämnesdidaktiskt kollegium). Vi arbetar för att al...
2023-05-19 2023-06-02
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Hjortsjöskolan 7-9 söker lärare, Tyska
Vi på Hjortsjöskolan 7-9 söker lärare för undervisning i språk och bild 7-9 samt mentorskap i en klass. På skolan arbetar lärare, fritidsledare samt övrig personal i nära samverkan. Du som söker ska vara en pedagog som har elevens intresse i fokus och arbetar för att skapa en motiverande och lärande pedagogisk verksamhet. Du kommer att ingå i ämnesteam samt årskursarbetslag och samverka med kollegor i planering och bedömning. Vi arbetar mycket med sambedömning och i kommunen arbetar vi med ÄDK (ämnesdidaktiskt kollegium). Vi arbetar för att al...
2023-05-19 2023-06-02
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Skoladministratör till Fenix Kultur- och kunskapscentrum
Vi söker nu en lösningsorienterad och strukturerad skoladministratör med hög känsla för service och bemötande som kommer att arbeta mot gymnasiet på Fenix. Tjänsten är en viktig roll för att skolans arbete ska fungera så problemfritt som möjligt. På administrationen finns flera olika yrkesroller och vi hjälper och stöttar varandra utifrån verksamhetens behov. I ditt uppdrag har du dagligen ett tätt samarbete med övrig administrativ personal, ledning och övriga anställda på enheten. Ditt uppdrag blir att utföra administrativa uppgifter av va...
2023-05-16 2023-05-31
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare 4-6 sökes till Sörgårdsskolan
Vi söker en engagerad lärare för undervisning och mentorskap i team 4-6! Lärarteamet på skolan präglas av hög kompetens, kollegialt samarbete och stort engagemang för elevers lärande och utveckling. Skolan arbetar med flerlärarsystem, det vill säga två till tre mentorer i varje klass. Du planerar, bedriver och utvärderar ditt pedagogiska arbete i enlighet med gällande läroplan och styrdokument samt utför inom yrket i övrigt förekommande arbetsuppgifter. Tillsammans med övrig personal på skolan driver du en verksamhet som hjälper eleverna att b...
2023-05-15 2023-05-28
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Speciallärare matematik till Sörgårdsskolan
Som speciallärare på Sörgårdsskolan kommer du att delta i det hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbetet tillsammans med skolans elevhälsoteam, som består av rektor, speciallärare inriktning läs- och skriv, skolkurator, skolsköterska och skolpsykolog. Uppdraget är framför allt att skapa förutsättningar för tillgänglighet, delaktighet och inkludering för våra elever, samt att bidra till utveckling av elevernas lärande inom matematik. Du arbetar nära skolan olika team, för att identifiera elever med behov av extra anpassningar och särskilt...
2023-05-15 2023-05-28
Vaggeryds kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor till Furugårdens vård- och omsorgsboende
Som undersköterska på Furugårdens särskilda omsorgsboende arbetar du med stimulerande och varierande arbetsuppgifter. Du arbetar utifrån våra vårdtagares individuella behov. Vi ser att du har en god förmåga att kunna variera ditt arbetssätt efter olika förutsättningar och tillsammans med kollegor skapa en trygg och utvecklande plats. Du förväntas kunna planera, genomföra samt utvärdera arbetet utifrån den enskildes behov och verksamhetens mål. I rollen som undersköterska förväntas du även administrera medicin och utföra delegerade hälso-och sju...
2023-05-09 2023-06-04
Vaggeryds kommun, Miljö och byggförvaltningen Miljöinspektör
Vi söker dig som främst är intresserad av att jobba med miljöskydd. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat tillsyn av miljöfarliga verksamheter och handläggning av anmälningar/ansökningar för uppföljning av Miljöbalken och Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd exempelvis anmälning av miljöfarlig verksamhet och ansökan om enskild avloppsanläggning. I ditt arbete som miljöinspektör besöker du verksamheter, kontrollerar att verksamheten lever upp till miljöbalkens krav, påvisar brister och följer upp förelagda åtgärder. Du...
2023-05-09 2023-05-28
Vaggeryds kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor till Mejeriets vård- och omsorgsboende
Som undersköterska på Mejeriet har du möjlighet att arbeta med varierande arbetsuppgifter på ett nytt sätt. Du kommer arbeta med boende som har stora variationer i sitt behov av vård och stöd. Med dina idéer och nya tekniska lösningar är du med och skapar förutsättningar för att våra boende trivs och får en innehållsrik och trygg vardag. I uppdraget ingår kontaktmannaskap och dokumentation i verksamhetssystem. Du administrerar medicin och utför hälso- och sjukvårdsuppgifter. Mejeriet ger oss möjlighet att tänka nytt och för oss är helheten vikt...
2023-05-08 2023-06-04
Vaggeryds kommun, Tekniska kontoret Teknisk förvaltare - byggprojektledning till fastighetsenheten
Vaggeryds kommun är en kommun i stark tillväxt och vi behöver förstärkning inom Fastighetsenheten. Vi söker i denna rekrytering en teknisk förvaltare med inriktning mot byggprojektledning. Du kommer ingå i ett team av kollegor med olika ansvarsområden men där var och en ska vara delaktiga och insatta i det samlade uppdraget Fastighetsenheten har i att förse kommunens olika verksamheter med ändamålsenliga och väl fungerande lokaler. Som teknisk förvaltare med inriktning mot byggprojektledning är Du den i vårt team som ansvarar för att projektle...
2023-05-08 2023-06-04
Vaggeryds kommun, Socialförvaltningen Vi har sommarjobb kvar – skapa livskvalitet inom äldreomsorgen i sommar!
I hemtjänsten och på särskilt boende får du ett meningsfullt, socialt och omväxlande arbete tillsammans med engagerade kollegor. Vi lovar att du kommer att träffa många intressanta människor. Samtidigt bidrar du till att andra har det bra. Du arbetar nära människor i deras hem. De är i behov av vård och omsorg och du hjälper dem med vardagliga bestyr, personlig omvårdnad, måltider, städning, tvätt, handling och medicin.
2023-05-08 2023-05-31
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Är det du som är vår kollega på Hjortsjöskolan 4-6?
Vi söker dig som vill arbeta tillsammans med lärare i ett elevnära arbetssätt. Lärarna arbetar i team i årskurser och du arbetar i två eller tre klasser, men som ett team runt alla elever. Du får chansen att bygga starka goda relationer som också leder till en trygg lärmiljö och undervisning. Du arbetar i nära samverkan med elevhälsoteamet. I klassrummet arbetar du utifrån elevers och gruppers olika behov och du har ett tydligt och tryggt ledarskap. I Vaggeryds kommun arbetar vi med att ständigt utveckla vår undervisning och du får här chansen...
2023-05-03 2023-06-16
Vaggeryds kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare till Vuxenenheten
Du kommer att arbeta med att informera, utreda, bedöma, fatta beslut och följa upp insatser utifrån aktuell lagstiftning. Du kommer främst att arbeta med missbruk/beroende, våld i nära relation samt social omsorg. Arbetet sker i nära samverkan med kollegor, andra enheter inom socialförvaltningen samt externa samarbetspartners. Du har stöd i det dagliga arbetet av kollegor, genom extern handledning och ett nära chefsstöd. Du kommer få en individuellt anpassad introduktion utifrån just dina behov. En ödmjukhet inför att allas liv ser olika ut...
2023-04-24 2023-06-04
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Bondstorps förskola
Att arbeta som förskollärare innebär unika och betydelsefulla möjligheter i att vara med och bidra till barns utveckling och lärande. TILLSAMMANS och FRAMTIDSTRO är värdeord vi har tagit ställning för i den utbildning vi erbjuder barnen på förskoleenhet 5 där Bondstorps förskola ingår, tillsammans med Bullerbyns förskola i Skillingaryd och Klevshults förskola. På förskoleenhet 5 arbetar vi projekterande och med pedagogisk dokumentation som förhållningssätt. Projektet tar sin utgångspunkt i enhetens gemensamma tema "Kraften i att vara samhällsmä...
2023-04-03 2023-06-04