Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Skoladministratör till Barn- och utbildningsförvaltningen
Nu vill vi förstärka vårt administrationsteam och därför söker vi en skoladministratör till Barn- och utbildningsförvaltningen. Är du den vi letar efter? Som skoladministratör med tillhörighet inom Barn- och utbildningsförvaltningen kommer du tills vidare att vara placerad på Fenix Kultur- och kunskapscentrum. Där kommer du att arbeta mot både gymnasiet och vuxenutbildningen. I arbetsuppgifterna ingår bland annat receptionsarbete, hantering av ekonomi och fakturor, personaladministration, antagningsarbete, protokollskrivande samt andra adminis...
2021-10-20 2021-11-07
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare sökes till nystartat Flexteam på Sörgårdsskolan
Dina arbetsuppgifter är att tillsammans med dina kollegor i Flexteamet genomföra Flexenhetens verksamhet. Arbetet innebär stöd till enskilda elever men även grupper av elever där målet är att hitta strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som i den personliga utvecklingen. Flexteamet, tillsammans med elevernas ordinarie lärare, planerar och genomför elevernas skoldag utifrån varje elevs individuella behov. Din roll i teamet är att ha ett övergripande ansvar för undervisningen av eleverna som är kopplade til...
2021-10-20 2021-11-03
Vaggeryds kommun, Räddningstjänsten Verksamhetsutvecklare krisberedskap och säkerhet
Tyngdpunkten i dina arbetsuppgifter kommer att vara krisberedskap. De kompletteras med uppdrag rörande säkerhetsfrågor för kommunen som helhet och inom räddningstjänstområdet. Exempel på arbetsuppgifter kan vara införa kontinuitetshantering som metod i samhällsviktiga verksamheter medverka i framtagandet av kommunala handlingsprogram, analyser och riktlinjer omsätta handlingsprogram, analyser och riktlinjer i faktiska åtgärder utbilda och öva den kommunala krisorganisationen löpande följa utvecklingen inom sakområdet arbeta med kommunens civila...
2021-10-12 2021-10-28
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Fågelforsskolan 7-9 söker elevassistent till särskolan
Vi söker en elevassistent som tillsammans med två lärarkollegor arbetar tillsammans med elevgruppen i grundsärskolan 7-9. Arbetsuppgifterna är att stötta eleverna både i praktiska och teoretiska moment samt under elevernas raster. Särskolan har tre grupper och under arbetsveckan består arbetsuppgifterna i att hjälpas åt mellan grupperna i vissa ämnen. Arbetslaget träffas varje vecka på arbetslagtid. Lärare och elevassistenter arbetar ihop med förbättringsarbetet och praktiska saker som behövs lösas. Den kan finnas möjlighet att också tjän...
2021-10-08 2021-10-25
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Fågelforsskolan F-6 söker Lärare med inriktning fritidshem
Ditt uppdrag är att stimulera elevernas utveckling och lärande samt att erbjuda dem en meningsfull fritid. Du ska arbeta för att främja allsidiga kontakter och social gemenskap. I tjänsten ingår även ett uppdrag där du tillsammans med kollegor ansvarar för skolans rastverksamhet. I arbetsuppgifterna ingår att stödja barns utveckling samtidigt som du på ett praktiskt sätt arbetar med fritidshemmets läroplan. Arbetet innebär undervisning och organisation av aktiviteter för skolelever inom grundskola och fritidshem.
2021-10-06 2021-10-24
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Bli en del av en lärartriss på Hjortsjöskolan 4-6
Vi söker dig som vill arbeta tillsammans med andra lärare, för ett elevnära arbetssätt. Lärarna arbetar i triss, alltså tre och tre, i två klasser. Du får chansen att bygga starka goda relationer som också leder till en trygg lärmiljö och undervisning. Du arbetar i årskursteam och nära samverkan med elevhälsoteamet. I klassrummet arbetar du utifrån elevers och gruppers olika behov och du har ett tydligt och tryggt ledarskap. I Vaggeryds kommun arbetar vi med att ständigt utveckla vår undervisning och du får här chansen att tillsammans med an...
2021-10-06 2021-10-31
Vaggeryds kommun, Socialförvaltningen Hemtjänsten söker undersköterskor
Som undersköterska i hemtjänsten gör du vardagen enklare och får livet att fungera för den enskilde. Arbetsuppgifterna är varierande under arbetsdagen och består av omvårdnads-, service och hemsjukvårdsinsatser i den enskildes hem. Ett omväxlande arbete som innebär att du hjälper den enskilde med sysslor i hemmet, socialt stöd, hjälp med hygien, ge stöd i medicinska uppgifter samt möjlighet till stimulans och aktivering. Respekten för människors självbestämmande och integritet är grunden i ditt arbete och vi ser fram emot att dina insatser bid...
2021-10-06 2021-10-24
Vaggeryds kommun, Socialförvaltningen Är du undersköterska och vill jobba natt?
Vi inom Nattorganisationen är glatt gäng med bred kompetens inom vård och omsorgsarbete. Vi som arbetar på natten arbetar med att ge personlig och trygg vård och omsorg. Vi lägger stor vikt vid personernas integritet och arbetar utifrån den nationella värdegrunden med att hela tiden ha individen i fokus. Nu behöver vi förstärka vårt gäng, är det kanske du? Vi arbetar efter dokumenterade mål, genomförandeplaner och ombudsroller - med alla förekommande arbetsuppgifter inom äldreboende, demensboende, korttidsboende och ute i ordinärt boende. I ar...
2021-10-05 2021-10-24
Vaggeryds kommun, Socialförvaltningen Familjehemssekreterare / Socialsekreterare
Vi söker nu en socialsekreterare som ska arbeta med att rekrytera, utreda och handleda kontaktfamiljer, kontaktpersoner och familjehem i första hand. Arbetsuppgifterna kan komma att anpassas utifrån behov.
2021-10-05 2021-10-24
Vaggeryds kommun, Socialförvaltningen Äldreomsorgslyftet 2022 - Studera till Undersköterska på betald arbetstid!
Genom äldreomsorgslyftet har vi möjlighet att erbjuda utbildning till undersköterska under anställningen. Studierna kombineras med arbete inom äldreomsorgen på vård och omsorgsboende och/eller hemtjänst. Du kommer studera på betald arbetstid 25% och dessutom arbeta i verksamheten 75%. Efter genomförd utbildning kommer du att arbeta som undersköterska inom äldreomsorgen i Vaggeryds kommun. Arbetet som undersköterska inom äldreomsorgen innebär varierande omvårdnads och serviceuppgifter enligt biståndsbeslut och genomförandeplan. Respekten för...
2021-10-04 2021-10-31
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Gymnasielärare i programmering och datorteknik till Fenix
Vi söker en vikarierande lärare i programmering och datorteknik. I tjänsten ingår sedvanliga läraruppgifter. På Fenix står eleven i centrum. Det är viktigt för oss att skapa goda relationer med eleverna. Därför ska du vara medskapare i att utveckla Fenix och få eleverna att känna arbetsglädje, utvecklas samt utmanas. Vi utbildar elever för framtidens utmaningar, därför söker vi dig som är van att hantera flexibla situationer och vill arbeta med sammanhållna skoldagar samt samverka med näringsliv och samhälle.
2021-09-29 2021-10-31
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem
Dina uppgifter som lärare i fritidshem innebär att du ansvara för fritidshemmets verksamhet och finns med som ett stöd i skolan. Du kommer få möjlighet att forma verksamheten utifrån din och dina kollegors pedagogiska tankar.
2021-09-17 2021-12-01