Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Vaggeryds kommun, Kanslienheten Kommunikatör med fokus på digital utveckling
Som kommunikatör arbetar du vid kommunledningskontorets kansli, där arbetet är organiserat i tre team: • Bemötande och kommunikation: kommunikation och ansvar för kommunens kommunikationskanaler, växel, reception och intern service, destinationsutveckling och turism • Hållbar samhällsutveckling: samhällsutveckling, detaljplanering och översiktsplanering, infrastruktur och kollektivtrafik, verksamhetsutveckling, diverse utredningar • Effektiv administration: post och diarium, beredning av ärenden till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och d...
2021-07-23 2021-08-23
Vaggeryds kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till Hemtjänsten
Som undersköterska i hemtjänsten gör du vardagen enklare och får livet att fungera för den enskilde. Arbetsuppgifterna är varierande under arbetsdagen och består av omvårdnads-, service och hemsjukvårdsinsatser i den enskildes hem. Ett omväxlande arbete som innebär att du hjälper den enskilde med sysslor i hemmet, socialt stöd, hjälp med hygien, ge stöd i medicinska uppgifter samt möjlighet till stimulans och aktivering. Respekten för människors självbestämmande och integritet är grunden i ditt arbete och vi ser fram emot att dina insatser bid...
2021-07-20 2021-08-22
Vaggeryds kommun, Räddningstjänsten Beredskapssamordnare
Tyngdpunkten i dina arbetsuppgifter kommer att vara på krisberedskap och civilt försvar. De kompletteras med uppdrag rörande säkerhetsfrågor för kommunen som helhet och inom räddningstjänstområdet. Exempel på arbetsuppgifter kan vara - införa kontinuitetshantering som metod i samhällsviktiga verksamheter - medverka i framtagandet av kommunala handlingsprogram, analyser och riktlinjer - utbilda och öva den kommunala krisorganisationen - löpande följa utvecklingen inom området civilt försvar - arbeta med kommunens civila försvarsplanering - medve...
2021-07-20 2021-08-26
Vaggeryds kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Badmästare till Vaggeryds sim-och sporthall
Som badmästare på simhallarna ingår du i ett mycket gott team som ansvarar för och genomför simundervisning både för skolan och kommunalt drivna simskolor. Vi håller även i vattengymnastik och utbildar i HLR. Badbevakning, arbete i receptionen och lokalvård är andra viktiga delar som ingår i arbetsuppgifterna. Vi ansvarar även för driften av reningssystemet till bassängerna.
2021-07-19 2021-08-22
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Vik lärare till Svenarums skola
Dina arbetsuppgifter innebär att enskilt och tillsammans med övriga pedagoger på skolan planera, genomföra och utvärdera arbetet enligt skolans styrdokument. Du kommer att driva egen undervisning och även ha ett nära samarbete med övriga pedagoger i verksamheten. Som lärare i förskoleklass arbetar du med att främja varje elevs utveckling och lärande. I ditt ansvar ligger att skapa goda relationer till elever, föräldrar och kollegor. Du är en vuxen förebild för alla elever på skolan. Ditt uppdrag är att stimulera elevernas utveckling och läran...
2021-07-16 2021-08-08
Vaggeryds kommun, Socialförvaltningen Kock
Vår målsättning är att laga en så god mat att våra gäster sitter kvar länge och får en trevlig måltid. Våra matgäster har på grund av sjukdom och hög ålder olika behov och aptiten är inte alltid den bästa. Till våra äldreboenden Sörgården, Mejeriet och Furugården ansvarar vi för maten under hela dagen.
2021-07-15 2021-08-19
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Musiklärare Hjortsjöskolan åk 7-9
Hjortsjöskolan 7-9 söker en lärare för undervisning i ämnet musik i årskurs 7-9, några grupper i år 4-6 samt mentorskap i en klass. På Hjortsjöskolan arbetar lärare, fritidsledare samt övrig personal i nära samverkan. Du kommer att ingå i ett ämnesteam för estetiska ämnen där du samverkar med dina kollegor i planering och bedömning. Vi har också ett kommunövergripande arbete inom ÄDK (Ämnesdidaktiskt kollegium) där vi arbetar med att utveckla undervisningen i det vardagliga arbetet. Du kommer också ingå i ett arbetslag för den årskurs du kommer...
2021-07-13 2021-07-29
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare till vård och omsorgsprogrammet
Du ska undervisa på ungdomsgymnasiet och yrkesvux i de kurser som ingår i vård- och omsorgsprogrammet. Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
2021-07-02 2021-08-08
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Vi söker en förskollärare till Nyckelpigans förskola!
Vi har just nu "Hållbar framtid" som ett gemensamt tema. Förskolan arbetar med tema där barnens frågor, intressen och nyfikenhet har inflytande över innehållet. Med hjälp av verktygen observation, dokumentation och reflektion synliggör du barns läroprocesser; enskilt och i grupp. Verktygen hjälper dig också att ta ut riktningen för nästa steg i det pedagogiska arbetet. I detta arbete finns det handledning riktad till förskolan. Arbetet med pedagogisk dokumentation utgör en självklar och viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet och i vår ...
2021-07-02 2021-08-08
Vaggeryds kommun, Socialförvaltningen Vårdkoordinator till hälso- och sjukvårdsorganisationen
Vi erbjuder dig ett spännande, varierande och utvecklande arbete där du kommer att jobba som vårdkoordinator och sjuksköterska. Som sjuksköterska jobbar du med sedvanliga arbetsuppgifter och utifrån vårdkoordinatorrollen jobbar du med att samordna patienternas väg från olika vårdgivare. Detta sker bl.a. genom arbete i Cosmic Link, telefonkontakt samt dokumentation. Du hanterar nyinkomna/ förändrade patientärenden, ansvarar för SIP/VPL och samverkar med olika verksamheter, primärvården samt slutenvården.
2021-06-29 2021-08-29
Vaggeryds kommun, Tekniska förvaltningen Parkarbetare
På gatu- och parkavdelningen arbetar vi med ekosystemtjänster som ett mål i skötseln. Arbetsuppgifterna består av trädvård, gräsklippning och skötsel av planteringsytor, torg och lekplatser. I arbetsuppgifterna ingår även gatu- och skogsarbete.
2021-06-24 2021-08-08
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen F-3-lärare sökes till Klevshult - den lilla skolan med stora möjligheter
Vi söker lärare som vill vara med och arbeta för en skola i framkant! Tjänsten innebär undervisning i några av årskurserna F-3, dock främst åk 3, samt att du är mentor för en grupp elever. Vi söker dig som vill vara med och utveckla undervisningen för alla elever. Det innebär att du har god förmåga att anpassa undervisningen så att alla elever har bästa förutsättningar att utvecklas så långt det är möjligt. Undervisningen ska locka till lärande vilket innebär att du är duktig på att skapa goda relationer med eleverna. Via undervisningen ska e...
2021-06-24 2021-08-08
Vaggeryds kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till Sörgårdens vård-och omsorgsboende
Som undersköterska på Sörgården har du stimulerande och varierande arbetsuppgifter. Ditt uppdrag är att skapa förutsättningar för att våra boende trivs och får en innehållsrik och trygg vardag. Som undersköterska förväntas du administrera medicin och utföra delegerade hälso- och sjukvårdande uppgifter. Du arbetar med boende som har stora variationer i sitt behov. I arbetsuppgifterna ingår även dokumentation och kontaktmannaskap.
2021-06-24 2021-08-01
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärarvikarie till mellanstadiet på Hjortsjöskolan
Har du en vilja av att arbeta som lärarvikarie för elever mellan årskurs 4-6? Kanske du funderar på att läsa till lärare i framtiden? Då kan den här tjänsten vara rätt för dig! Nu söker vi dig som vill arbeta som lärarvikarie på Hjortsjöskolan. Dina arbetsuppgifter kommer bl.a. att vara att undervisa elever på lektionerna, rättning, kopiering, vara rastvärd, promenader till idrott/slöjd och till viss del resurs. Du kommer att arbeta i ett arbetslag tillsammans med utbildade hjälpsamma lärare.
2021-06-22 2021-08-08
Vaggeryds kommun, Tekniska förvaltningen Anläggningsarbetare/rörläggare
Att arbeta som anläggningsarbetare här innebär att du har ett fritt och varierat arbete under stort ansvar. Du kommer att utföra reparationer på- samt nyanläggning av- vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar med tillhörande anordningar. Utöver arbeten på vatten- och avloppsledningsnätet kommer du även att delta i andra mark- och anläggningsarbeten på tekniska enheten. Beredskap ingår i tjänsten.
2021-06-21 2021-08-31
Vaggeryds kommun, Tekniska förvaltningen Hjullastar/maskinförare till Tekniska kontoret
Vi erbjuder ett omväxlande och självständigt arbete med arbetsuppgifter som snöröjning, masshantering vid schaktningsarbete, VA-arbeten och andra maskinarbeten. Alla arbeten sker inom kommunen. Beredskap ingår.
2021-06-21 2021-08-31