Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Poolkock
Som kock tillagar och serverar du näringsrik frukost, lunch och mellanmål. Du får även göra beställningar i vårt kostdata-program Matilda. Det ingår även att följa egenkontroll och arbeta efter kommunens riktlinjer. Du har bra arbetstider, dagtid. Tjänsten kräver ett uppvisat belastningsutdrag från polisen då vi jobbar inom barn och utbildningsförvaltningen. Du är en person som brinner för bra service och matglädje. Du trivs också med att samarbeta med kollegor och att dela med dig av dina erfarenheter och kunskaper. Då detta är en pooltjän...
2022-10-06 2022-10-31
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Timvikarie till Hok och Svenarums förskolor
Tjänsten innebär att du finns tillgänglig för arbete när förskolan har frånvaro av personal av olika anledningar. Till en början kommer några veckor ha planerade arbetstider. Du kommer att medverka i arbetet med att erbjuda barnen god omsorg, utveckling och lärande, i lek och utforskande samt måltids-och hygiensituationer. Våra förskolor har "Hållbar framtid" som ett gemensamt tema. Förskolan arbetar med tema där barnens frågor, intressen och nyfikenhet har inflytande över innehållet.
2022-10-06 2022-10-16
Vaggeryds kommun, Socialförvaltningen Vi söker nu dig som vill jobba som administratör i stödjande funktion
Som stödjande administratör kommer du vara ett nära administrativt stöd till områdeschefen i det dagliga arbetet där ni samarbetar, samverkar och för dialog för att verksamheten ska fungera. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att arbeta med administrering i personal- och schemaläggningssystem, fakturering/attestering samt därtill allmänna administrativa uppgifter. I ditt uppdrag ingår även att arbeta med utveckling av rutiner och riktlinjer inom ramen för enhetens uppdrag i förvaltningen.
2022-10-06 2022-10-19
Vaggeryds kommun, Tekniska förvaltningen Projektingenjör
Vi erbjuder ett mycket omväxlande och utvecklande arbete inom olika verksamhetsområden och söker dig som drivs av utmaningar i en politiskt styrd verksamhet. Eftersom vi arbetar i en liten organisation förekommer arbetsuppgifter kopplade till olika verksamheter i både stort och smått. Som projektingenjör deltar du i alla skeenden anläggningsprojekt. Du är aktiv i planering, projektering, upphandlingar, tar fram kostnadskalkyler, tillstånd och fullföljer projektets genomförande och överlämnar till driftorganisationen. Projekten utförs i både e...
2022-10-04 2022-10-30
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem till Byarums skola
Tillsammans med övriga pedagoger arbeta och planera du verksamheten i fritidshemmet. Du ansvara för verksamheten i fritidshemmet före och efter schemalagd skoldag samt samverka och planera med klasslärarna under den schemalagda skoldagen. Du har också ansvar för rastaktiviteter. Ditt uppdrag innebär att arbeta med elevernas delaktighet och inflytande i den vardagliga undervisningen och skapar en trygg, säker och stimulerande lärmiljö för eleverna. Du bidrar också i det kollegiala lärandet på skolan och till den goda arbetsmiljön på skolan. I ...
2022-09-29 2022-10-14
Vaggeryds kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till Furugårdens korttidsenhet och demensenheter
Som undersköterska på Furugårdens demens- eller korttidsenhet arbetar du med stimulerande och varierande arbetsuppgifter. Du förväntas kunna planera, genomföra samt utvärdera arbetet utifrån den enskildes behov och verksamhetens mål. Vi ser att du har en god förmåga att kunna variera ditt arbetssätt efter olika förutsättningar och tillsammans med kollegor skapa en trygg och utvecklande plats. Vidare ingår det i dina arbetsuppgifter att administrera medicin och utföra delegerade hälso-och sjukvårdsuppgifter, serviceuppgifter som till exempel tv...
2022-09-27 2022-10-16
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Skoladministratör till Sörgårdsskolan
Dina arbetsuppgifter består till största del av elev- och personaladministration, vikariesamordning och ekonomiadministration. Du har även ansvar för posthantering, diarieföring, registrering och arkivering. Du stödjer rektor och medarbetare bland annat genom att hantera bokningar, formulerar och distribuerar inbjudningar och information. Bredden av arbetsuppgifter gör att dagarna är omväxlande på ett positivt sätt. Din närmsta chef är rektor och du omges av många trevliga kollegor här har vi kul på jobbet!
2022-09-27 2022-10-09
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Fågelforsskolan söker F-3 lärare
Som F-3 lärare planerar, genomför och utvecklar du undervisning så att alla elever har bästa förutsättningar att utvecklas så långt det är möjligt. Du dokumenterar och följer upp kring varje elev och har kontinuerlig dialog med både elever och vårdnadshavare. På skolan arbetar förskollärare, grundskollärare och lärare mot fritidshem samt ett komplett EHT i en nära samverkan. Du kommer att ingå i ett arbetslag med hög kompetens som samverkar tätt med varandra. Genom ett kollaborativt lärande är du med och utvecklar undervisningen. Detta utifrån ...
2022-09-26 2022-10-17
Vaggeryds kommun, Socialförvaltningen Vi söker dig som vill jobba natt gruppbostäderna i Vaggeryd!
Som stödassistent arbetar du målinriktad utifrån den enskildes genomförandeplan och önskemål för individens utveckling, aktivitet och delaktighet. Stödinsatserna ska främja individens integritet, delaktighet och utföras med respekt för individens självbestämmande. Du kommer i din roll arbeta med att motivera och stödja de boende till självständigt liv. Du har en viktig roll för att våra boende ska få en aktiv vardag och ett aktivt liv. Arbetet innehåller administrativa uppgifter som social dokumentation i Combine och upprättande av genomförand...
2022-09-23 2022-10-07
Vaggeryds kommun, Socialförvaltningen Områdeschef till vårt särskilda boende på Furugården
I rollen som områdeschef kommer du att ha det operativa ansvaret för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Du har förmågan att skapa en attraktiv arbetsplats, där du planerar, utvecklar och följer upp din verksamhet tillsammans med dina medarbetare. Du motiverar och engagerar dina medarbetare att arbeta mot gemensamt uppsatta mål med brukaren i fokus. Du ingår i ledningsgruppen tillsammans med områdeschefer inom äldreomsorgen, som leds av verksamhetschef. Tillsammans med dina kollegor och samverkansparter utvecklar ni äldreomsorgen i V...
2022-09-23 2022-10-16
Vaggeryds kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare till Vuxenenheten
Du kommer att arbeta med att informera, utreda, bedöma, fatta beslut och följa upp insatser utifrån aktuell lagstiftning. Du kommer främst att arbeta med missbruk/beroende, våld i nära relation samt social omsorg. Arbetet sker i nära samverkan med kollegor, andra enheter inom socialförvaltningen samt externa samarbetspartners. Du har stöd i det dagliga arbetet av kollegor, genom extern handledning och ett nära chefsstöd. Du kommer få en individuellt anpassad introduktion utifrån just dina behov. En ödmjukhet inför att allas liv ser olika ut...
2022-09-23 2022-10-09
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Fågelforsskolan 7-9 söker lärare
Fågelforsskolan söker en lärare i flera ämnen. Om det är någon med denna breda kompetens återstår att se. Vi söker: NO, MA, TK, ENG. Beroende på din kompetens utformas en tjänst med vårterminens start. Vi tänker att en variant kan vara att ha undervisning i år 7 i NO och få möjligheten att följa årskurs 7 till år 9. Och att komponera NO med teknik och MA i år 7. Hur tjänsten utformas förs i dialog med dig.
2022-09-22 2022-10-09
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kock/måltidspersonal, vikariat till skola/förskola
Du tillagar och serverar näringsrik frukost, lunch och mellanmål. Du får även göra beställningar i vårt kostdata-program Matilda. Det ingår även att följa egenkontroll och arbeta efter kommunens riktlinjer. Du har bra arbetstider, dagtid och inga helger.
2022-09-20 2022-10-23
Vaggeryds kommun, Kanslienheten Samhällsutvecklare / mark- och exploateringsansvarig
Du har en samordnande roll och bidrar med ett helhetsperspektiv i kommunens samhällsbyggnadsarbete i nära samarbete med stadsarkitekt, planarkitekter, mark- och exploateringsingenjör, näringslivschef, tekniska kontoret och våra kommunala bolag, VEAB och VSBo. Du tar fram kalkyler vid exploateringsuppdrag och rapporterar om ekonomin under pågående uppdrag. • Kommunal mark - du samordnar inom markplanering och uppdrag om markförvärv där vi som växande kommun har ett viktigt strategiskt arbete. • Näringsliv - du har en nyckelfunktion i det etabl...
2022-09-20 2022-10-16
Vaggeryds kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor utför under varje dag! Sörgården
Som undersköterska på Sörgården har du stimulerande och varierande arbetsuppgifter. Ditt uppdrag är att skapa förutsättningar för att våra boende trivs och får en innehållsrik och trygg vardag. Du är en person som värnar om självbestämmande, trygghet, meningsfullhet och sammanhang, integritet, individanpassning och delaktighet samt har ett gott bemötande. Som undersköterska förväntas du administrera medicin och utföra delegerade hälso- och sjukvårdande uppgifter. Du arbetar med boende som har stora variationer i sitt behov. I arbetsuppgifter...
2022-09-19 2022-10-16
Vaggeryds kommun Förskollärare till Åvikens förskola
Förskolan arbetar i projekt där barns frågor, intressen och nyfikenhet styr innehållet. Projektet tar sin utgångspunkt i enhetens gemensamma tema som under läsåret är Hållbar utveckling- Krafter. Med hjälp av verktygen observation, dokumentation och reflektion synliggör du barns läroprocesser; enskilt och i grupp. Verktygen hjälper dig också att ta ut riktningen för nästa steg i det pedagogiska arbetet. Arbetet med pedagogisk dokumentation utgör en självklar och viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet och i vår verksamhetsutveckling. Ni ...
2022-09-15 2022-10-09