Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i bild och design
Vi söker dig som vill arbeta tillsammans med andra lärare i ett elevnära arbetssätt. Som lärare för bild och design undervisar du kurser som ingår inom skolans individuella val. På skolan finns flera team och du blir en del i det team som ansvarar för eleverna som går NA och TE. Mentorskap ingår i tjänsten och du förväntas delta i teamets konferenser och systematiska utvecklingsarbete.
2023-11-28 2023-12-11
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare söker till Hjortsjöskolan 4-6
Vi söker dig som vill arbeta tillsammans med lärare i ett elevnära arbetssätt. Vår skola har en grundorganisation där lärarna arbetar i triss, alltså tre lärarkollegor på två klasser. Du får då förutsättningar och chansen att bygga starka goda relationer som också leder till en trygg lärmiljö och undervisning. Du arbetar i nära samverkan med elevhälsoteamet. I klassrummet arbetar du utifrån elevers och gruppers olika behov och du har ett tydligt och tryggt ledarskap. I Vaggeryds kommun arbetar vi med ämnesdidaktiskt kollegium, där du tillsamma...
2023-11-23 2023-12-07
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Hållbarhetspedagog till Hjortsjöskolan 4-6
Som hållbarhetspedagog arbetar du övergripande på hela skolan, både i skolan och på fritids, och det innebär att du arbetar främst vid kollegors frånvaro men också där det finns ett behov för dagen. Du måste därför trivas med att ha en flexibel roll, både vad gäller schema och olika platser på skolan.
2023-11-23 2023-12-07
Vaggeryds kommun, Socialförvaltningen Områdeschef individ och familjeomsorgens öppenvård barn och unga
Som områdeschef har du det operativa ansvaret för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Du leder, utvecklar och följer upp din verksamhet och arbetar tillsammans med dina medarbetare mot uppsatta mål. Du styr och leder verksamheterna genom ett nära ledarskap där du coachar och stötta medarbetare i ärenden. Rollen innebär ett nära samarbete med socialförvaltningens myndighet, där du förväntas att tillsammans med enhetscheferna på myndighet fortsätta att utveckla samverkan mellan myndighet och verkställighet. I verksamheten Mötesplats sa...
2023-11-21 2023-12-12
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare tyska och engelska, Hjortsjöskolan 7-9
Vi på Hjortsjöskolan 7-9 söker lärare för undervisning i tyska och engelska, samt mentorskap i en klass. På skolan arbetar lärare, fritidsledare samt övrig personal i nära samverkan. Du som söker ska vara en pedagog som har elevens intresse i fokus och arbetar för att skapa en motiverande och lärande pedagogisk verksamhet. Du kommer att ingå i ämnesteam samt årskursarbetslag och samverka med kollegor i planering och bedömning. Vi arbetar mycket med sambedömning och i kommunen arbetar vi med ÄDK (ämnesdidaktiskt kollegium). Vi arbetar för att al...
2023-11-20 2023-12-03
Vaggeryds kommun, Tekniska kontoret Fastighetschef
Du blir ansvarig för fastighetsenhetens verksamhet, ekonomi, myndighetskrav och arbetsmiljö. En del av arbetet är att upphandla byggnationer och tjänster utifrån LOU, där vi eftersträvar att vara professionella beställare. Stort fokus i tjänsten ligger på förvaltaruppdraget tillsammans med medarbetarna i samband med ändrad driftform. Du svarar inför teknisk nämnd i frågor som berör fastighetsverksamheten. Din roll i kommunens strategiska lokalförsörjning är betydelsefull. Digitalt fastighetsförvaltningssystem finns där långsiktigt planerat u...
2023-11-16 2023-12-03
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Specialpedagog/speciallärare till Fenix
Tjänsten som specialpedagog innebär undervisning inom kursplanerna för Komvux som anpassad utbildning. Dessutom ingår att arbeta nätverksskapande med regionala och lokala nätverk, elevers dagliga verksamhet och boende - allt i syfte att skapa en stark och långsiktig verksamhet samt organisation kring särskild utbildning för vuxna.
2023-11-15 2023-11-30
Vaggeryds kommun, Tekniska kontoret Anläggningsarbetare VA
Du kommer att utföra reparationer på- samt nyanläggning av- vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar med tillhörande anordningar inom Vaggeryds kommun. Utöver arbeten på vatten- och avloppsledningsnätet kommer du även att delta i andra mark- och anläggningsarbeten på Tekniska kontoret. Beredskap ingår i tjänsten.
2023-11-15 2023-11-30