Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Vadstena kommun, Individ- och familjeomsorgen Socialsekreterare till Vuxenteamet
Vadstena har den lilla kommunens fördelar att du som socialsekreterare har många varierande arbetsuppgifter inom ditt område. Tjänsten som socialsekreterare i vuxenteamet innebär i huvudsak handläggning av ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd enligt gällande lagstiftning. Viss handläggning såsom utredning, bedömning och beslut i vuxenärenden, t ex. beroendeproblematik och våld i nära relationer, kan förekomma. Vid behov har du en medhandläggare. Samverkan sker med flera parter internt som externt. En nära samverkan sker med kommunens AME och För...
2022-09-22 2022-10-16
Vadstena kommun, Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Miljöchef
I rollen som miljöchef kommer du att leda miljöavdelningen som främst arbetar med prövning, tillsyn, samt information och rådgivning inom myndighetsområdet miljö, hälsoskydd, och livsmedel. Som miljöchef ansvarar du för budget, verksamhetsplanering, personal och arbetsmiljö. Du ingår i samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp och är föredragande i samhällsbyggnadsnämnden och i jävsnämnden. I rollen som miljöchef ingår även viss egen tillsynshandläggning. Genom ditt ledarskap verkar du för en effektiv och rättssäker ärendehantering samt arb...
2022-09-20 2022-10-04
Vadstena kommun, Wasagården Undersköterska natt till Wasagården
Vi söker nu en undersköterska för en nattjänst på Wasagården. Arbetsuppgifterna består bland annat av att ge individuellt anpassad vård och omsorg nattetid. Du lägger stor vikt vid individernas integritet och arbetar utifrån den nationella och den lokala värdegrunden med individen i fokus. Du samverkar med övrig nattpersonal i huset samt sjuksköterska utifrån brukarens behov. I arbetet ingår dokumentation enligt lag, vilket innebär att det ställs höga krav på att uttrycka sig väl i svenska språket, såväl i tal som skrift.
2022-09-12 2022-10-02
Vadstena kommun, Bemanningsenheten Timvikarie till Bemanningsenheten inom förskoleverksamhet och skola
Vi söker personal till våra förskolor inom yrkesgrupperna; förskolelärare och barnskötare. Som personal inom förskolan arbetar du som ersättare då ordinarie personal av olika anledningar behöver ersättas. Du arbetar tillsammans med förskollärare och barnskötare på de olika avdelningarna. Som personal inom skolans verksamhet är din uppgift att stötta elever under deras skoldag med de uppgifter som är planerade.
2022-08-30 2022-09-30
Vadstena kommun, Sjuksköterskegruppen Sjuksköterskor till hemsjukvårdsenhet
Som sjuksköterska på särskilt boende består dina arbetsuppgifter av att du självständigt bedömer, planerar, organiserar och utför medicinska behandlings-och omvårdnadsinsatser. Du blir omvårdnadsansvarig sjuksköterska för flera avdelningar på boendet. I ansvarsområdet ingår att ha ett primärt ansvar för den allmänna och specifika omvårdnaden. Du har ett nära samarbete med omvårdnadspersonal och enhetschef på boendet samt läkare på vårdcentral för att tillgodose den enskildes medicinska och omvårdnadsbehov. Du ingår i ett befintligt team ...
2022-08-25 2022-09-25
Vadstena kommun, Sjuksköterskegruppen Arbetsterapeut till hemsjukvårdsenhet
I rollen som arbetsterapeut har du ett nära samarbete med fysioterapeuter, sjuksköterskor, biståndshandläggare, chefer och omvårdnadspersonal. Du utreder, bedömer och genomför arbetsterapeutiska insatser samt ansvarar för förskrivning och utprovning av hjälpmedel. Du handleder i olika vårdsituationer samt utbildar omvårdnadspersonal i förflyttningsteknik och hantering av hjälpmedel. Som legitimerad yrkesutövare har du även ett ansvar för journalföring av de insatser som planeras, genomförs och utvärderas. Arbetstiden är dagtid, måndag -...
2022-08-25 2022-09-25