Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Vadstena kommun, Ekonomiavdelningen Fastighetsförvaltare
Som lokalförvaltare i Vadstena kommun ansvarar du för förvaltning, samordning och utveckling av kommunens befintliga lokalbestånd. Du arbetar i tät dialog med kommunens verksamheter för ett effektivt utnyttjande av lokalerna och tar fram alternativa lokallösningar vid behov. Du genomför hyresförhandling och kontrakt med externa fastighetsägare. Vidare ingår i tjänsten att i en beställar-roll kontinuerligt samverka med det kommunala fastighetsbolaget som genom ett driftsavtal sköter kommunens fastigheter, samt följa upp avtalet. I tjänsten ing...
2023-01-25 2023-02-15
Vadstena kommun, LSS Personlig assistans Personlig assistent till en äldre man
Vi söker personlig assistent till en äldre man. Dina arbetsuppgifter blir att stötta och hjälpa honom i sin dagliga livsföring. I arbetsuppgifterna ingår bland annat grundläggande behov som exempelvis omvårdnad, kommunikation, förflyttningar, matlagning och träning. I arbete ingår även att dokumentera och rapportera noggrant så att informationen förs vidare till kollegor. Det innebär att du måste kunna uttrycka dig väl i svenska, i såväl tal som skrift.
2023-01-25 2023-02-07
Vadstena kommun, Aspen Boendestödjare Aspen gruppbostad
Att arbeta med stöd- och serviceinsatser till personer med funktionsnedsättningar är ett brett, varierande, inspirerande och utmanande arbete där insatserna ska utföras med respekt för brukarens behov, önskemål, integritet, delaktighet, självbestämmande och olikheter. Uppdraget som boendestödjare är av pedagogiskt, metodiskt, motiverande och stödjande karaktär. Du kommer utgå från varje brukares behov, intressen, förmågor och individuella genomförandeplaner och personliga mål. Du kommer att i samråd med den enskilde brukaren planera och utfo...
2023-01-13 2023-02-03
Vadstena kommun, Förskoleenheten Barnskötare till förskolan Blanka
Vadstena kommuns förskoleverksamhet består av tre enheter Gullvivans förskola, Blanka förskola och Omma förskola, sammanlagt finns 16 avdelningar. Förskolans läroplan och vår arbetsplan ligger till grund för allt arbete tillsammans med barnen och vi lägger stor vikt vid att all personal är väl förtrogna med målen och vårt systematiska kvalitetsarbete. Den kommunala förskolan i Vadstena arbetar aktivt med att ha en långsiktigt hållbar utveckling och arbetsmiljö. Som barnskötare I Vadstena förskolor ska Du ha kunskap om hur du tillsammans med d...
2023-01-13 2023-01-29
Vadstena kommun, Bemanningsenheten Jobb inom äldreomsorg och hemtjänst sommar 2023
I arbetet kommer du möta och hjälpa människor som på grund av olika funktionsnedsättningar eller ålder inte klarar den dagliga vardagen själva. Du kan arbeta antingen inom hemtjänsten där man besöker och hjälper varje brukare i sitt hem eller på ett av våra två vård- och omsorgsboende. För att läsa mer om våra olika arbetsplatser klicka här: https://www.vadstena.se/jobba-pa-vadstena-kommun/socialforvaltningen/ Vi arbetar alltid för att ge en så god vård och omsorg som möjligt och lägger stort fokus på varje individs rätt till självbestämmande...
2022-12-23 2023-02-28
Vadstena kommun, Bemanningsenheten Omsorgsassistent sommar 2023
I arbetet kommer du möta och hjälpa människor som på grund av olika funktionsnedsättningar eller ålder inte klarar den dagliga vardagen själva. Du kan arbeta antingen inom hemtjänsten där man besöker och hjälper varje brukare i sitt hem eller på ett av våra två vård- och omsorgsboende. För att läsa mer om våra olika arbetsplatser följ denna länk: https://www.vadstena.se/jobba-pa-vadstena-kommun/socialforvaltningen/ I arbetet ingår att hjälpa människor med det de behöver. Allt från att ta på strumporna till att hjälpa till ur och i säng. På- o...
2022-12-23 2023-02-28
Vadstena kommun, Bemanningsenheten Jobb inom LSS Sommar 2023
I arbetet möter du människor som på grund av olika funktionsnedsättningar eller ålder har svårt att klara de dagliga sysslorna i sin vardag. Arbetet består av service - och omvårdnadsinsatser, dokumentation i journalsystem samt delegerade HSL-uppgifter. Övergripande mål för våra verksamheter är att ge god vård och omsorg, att utifrån vår värdegrund lägga fokus på varje individs rätt till bland annat självbestämmande, trygghet, gott bemötande, respekt för privatliv och personlig integritet.
2022-12-23 2023-02-28
Vadstena kommun, Plan- och bygglovsavdelningen Bygglovshandläggare till Vadstena kommun
I takt med ökade politiska ambitioner inom samhällsbyggnadsområdet har uppdragen till förvaltningen ökat. I din roll som bygglovhandläggare hos oss har du uppdraget att hantera ansökningar om bygglov, förhandsbesked, strandskyddsdispenser samt bedriva tillsyn av om olovligt byggande. Eftersom vi ofta handlägger ärenden som ligger inom värdefulla bebyggelsemiljöer ingår att självständigt och i dialog med stadsarkitekten fatta väl motiverade beslut. Du kommer även att medverka vid framtagande av en ny kommunomfattande översiktsplan i rollen som p...
2022-12-22 2023-01-29