Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Vadstena kommun, Förskoleenheten Förskollärare till Gullvivan i Vadstena kommun.
Som förskollärare i Vadstena kommun arbetar du i arbetslag tillsammans med andra förskollärare och barnskötare. Barnens lärande, utveckling och trygghet står i fokus, och det pedagogiska arbetet utgår från förskolans läroplan samt utifrån våra prioriterade mål. Som förskollärare arbetar du på en avdelning med förekommande uppgifter.
2022-01-21 2022-02-04
Vadstena kommun, LSS Personlig assistans Personlig assistent till en äldre man
Vi söker personlig assistent till en äldre man. Dina arbetsuppgifter blir att stötta och hjälpa honom i sin dagliga livsföring. I arbetsuppgifterna ingår bland annat grundläggande behov som exempelvis omvårdnad, kommunikation, förflyttningar, matlagning och träning. I ditt arbete ingår även att dokumentera och rapportera noggrant så att informationen förs vidare till kollegor.
2022-01-19 2022-03-01
Vadstena kommun, Sjuksköterskegruppen Två sjuksköterskor sökes till hemsjukvårdsenhet
Vi söker dig som är intresserad och vill utveckla Kommunal hälso- och sjukvård i Vadstena Kommun tillsammans med oss på hemsjukvårdsenheten. Arbetsuppgifterna innebär att i ett nära samarbete med omvårdnadspersonal, arbetsterapeut och fysioterapeut utföra hälso -och sjukvårdsinsatser till de personer som bor i särskilt boende. Men ditt uppdrag kan även innefatta sjukvårdsinsatser till ordinärt boende samt på kommunens korttidsplatser. I arbetsuppgifterna ingår även att utbilda och handleda personal. Du bidrar till att vårdkedjan fungerar för ...
2022-01-19 2022-02-20
Vadstena kommun, Kostenheten Timanställning som kock/måltidsbiträde hos Kostenheten i Vadstena kommun
Arbetsuppgifterna är de vanligt förekommande i kök såsom matlagning, salladsberedning, disk och städning. Din
2022-01-19 2022-02-20
Vadstena kommun, Arbetsmarknadsenheten Handledare/arbetsledare vid arbetsmarknadsenheten Vadstena kommun
Som arbetsledare/samordnare ska du bedriva individanpassad arbetsledning och handledning för personer som anvisats till enheten. Det sker bland annat genom arbetsträning, praktik, coaching, vägledning, matchning samt kompetenshöjande insatser. Målet med verksamheten är att hjälpa människor som är i behov av extra stöd för att få tillträde till arbetsmarknaden. I tjänsten kommer du kommer ha nära kontakt och samverka med kommunens socialförvaltning och Arbetsförmedlingen. På enheten finns ett team av arbetsledare och tillsammans kommer ni samar...
2022-01-14 2022-01-30
Vadstena kommun, Mark - och exploateringsavdelningen Mark- och exploateringsingenjör till Vadstena kommun
Som mark- och exploateringsingenjör kommer du att arbeta med alla sorters mark- och exploateringsfrågor. Det kan t ex vara köp och försäljning av mark, markanvisningar i samband med genomförande av detaljplaner, mark- och exploateringsavtal, fastighetsbildning och upprättande av arrendeavtal. I tjänsten ingår att vara kommunens kontaktperson och beställare av bredbandsutbyggnad, som genomförs av kommunalägt bolag. Tillsammans med berörda utvecklar du de administrativa rutinerna i handläggningen, ansvarar för uppföljning och arbetar fram strat...
2022-01-14 2022-02-06
Vadstena kommun, LSS Enhetschef LSS-verksamhet
Välkommen till en arbetsplats som satsar på att utveckla metoder som stödjer personer med funktionsnedsättning till ett självständigt liv. Enheten består av tre olika boenden för vuxna, ett korttidsboende för barn och unga, samt daglig verksamhet för personer med funktionsvariationer. Din enhet består av team vars främsta uppgift är att sätta individen i fokus utifrån LSS-lagstiftningen. Du leder din enhet självständigt i nära samarbete med din verksamhetschef, din samordnare och dina chefskollegor. Du känner dig trygg i att leda på distans ef...
2022-01-14 2022-02-11
Vadstena kommun, Vätterngården Undersköterska till Vätterngården
Arbetsuppgifterna består bland annat av att ge individuellt anpassad vård och omsorg samt social stimulans och aktivitet. Du lägger stor vikt vid individernas integritet och arbetar utifrån den nationella och lokala värdegrunden med individen i fokus. I arbetet ingår enligt lag dokumentation, vilket innebär att du måste kunna uttrycka dig väl i svenska språket, såväl i tal som i skrift. Vi arbetar med kontaktmannaskap och vård och omsorgsplanering med teamet där genomförandeplan och senior alert ligger som grund för varje enskild individ. ...
2022-01-12 2022-01-23
Vadstena kommun, Wasagården Undersköterska till Duvnäs Wasagården
Du arbetar som undersköterska eller vårdbiträde och utför sedvanliga omvårdnadsuppgifter, utifrån den boendes önskan och behov med kvalitet i fokus. I arbetet ingår även dokumentation, vilket innebär att du måste kunna uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift samt ha datavana. I tjänsten ingår också kvalitets-, arbetsmiljöarbete genom att arbeta gemensamt för de mål som man tillsammans med enhetschef kommit överens om på verksamheten. I arbetsuppgifterna ingår det också arbete. Som personal på Duvnäs är det viktigt att vara intresse...
2022-01-07 2022-01-23
Vadstena kommun, Råd och Stöd Handledare (stödassistent)
Som Handledare (stödassistent) behöver du vara flexibel och kunna arbeta utifrån insatserna daglig sysselsättning, boendestöd, stödboende och bostad med särskild service. Tjänsten är i dagsläget schemalagd med 50% i daglig sysselsättning och 50% som resurstid. Resurstiden innebär att du blir bokad på andra arbetsplatser inom Socialförvaltningen. Du behöver ta stort eget ansvar samt ställa om efter nya förutsättningar. Daglig sysselsättning innebär att arbeta stöttande och motiverande för att skapa en meningsfull sysselsättning, där du tillsamma...
2022-01-05 2022-01-26
Vadstena kommun, Bemanningsenheten Semestervikarier 2022 till vård och omsorg
I arbetet möter du människor som på grund av olika funktionsnedsättningar eller ålder har svårt att klara de dagliga sysslorna i sin vardag. Arbetet består av såväl serviceinsatser som omvårdnadsinsatser och delegerade HSL-uppgifter. Övergripande mål är för våra verksamheter är att ge god vård och omsorg, att utifrån vår värdegrund lägga fokus på varje individs rätt till bland annat självbestämmande, trygghet, gott bemötande, respekt för privatliv och personlig integritet. Arbetet innebär obekväm arbetstid fördelat på dag, kväll, natt och sovan...
2021-12-22 2022-01-31