Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Vadstena kommun, Vadstena fastighet AB Vadstena Fastighets AB söker Lokalvårdsvikarie
Vi erbjuder dig ett arbete som lokalvårdare där du bidrar till en god inomhusmiljö för våra medborgare. I jobbet ingår städning av lokaler, korridorer och wc, påfyllning av förbrukningsmaterial mm. Arbete utförs både med handredskap och maskiner. Vi följer Insta och Pryl. Golvvård utförs av en mindre grupp ofta förlagt till sommaren. Du jobbar både i team och självständigt inom dina områden. Vi önskar att du är lyhörd men också kunna se möjligheter till tex förbättring. Du har en förmåga att se t.ex. uppkomna skador eller andra fel och då ansv...
2022-06-22 2022-07-06
Vadstena kommun, Hemtjänsten Bemanningssamordnare Hemtjänsten i Vadstena
Som bemanningssamordnare inom hemtjänsten är du med och leder, utvecklar, utvärderar och analyserar verksamheten. Du tillsammans med kollega och två enhetschefer ansvarar för arbetet med personalgrupper, vikarier, brukare och anhöriga samt olika mötesforum. Du har ett ekonomiskt ansvar i form av att hålla en effektiv planering. Du har ett nära samarbete med en samordnarkollega och ansvariga enhetschefer. Du kommer att arbeta med att bemanna upp de arbetspass vi önskar få tillsatta med vikarier på grund av frånvaro bland ordinarie personal. Dett...
2022-06-20 2022-08-14
Vadstena kommun, Bemanningsenheten 43/2022 Semestervikarier 2022 till vård och omsorg
I arbetet möter du människor som på grund av olika funktionsnedsättningar eller ålder har svårt att klara de dagliga sysslorna i sin vardag. Arbetet består av såväl serviceinsatser som omvårdnadsinsatser och delegerade HSL-uppgifter. Övergripande mål är för våra verksamheter är att ge god vård och omsorg, att utifrån vår värdegrund lägga fokus på varje individs rätt till bland annat självbestämmande, trygghet, gott bemötande, respekt för privatliv och personlig integritet. Arbetet innebär obekväm arbetstid fördelat på dag, kväll, natt och sovan...
2022-06-14 2022-07-10
Vadstena kommun, Individ- och familjeomsorgen 2 nya tjänster som socialsekreterare i barn och familj
Som socialsekreterare i barngrupp tilldelas du ärenden av 1:e socialsekreterare. Arbetsuppgifter kan vara mottagning av orosanmälningar, förhandsbedömningar, utredning, uppföljning av insatser enligt SoL och LVU. Som stöd i arbetet har du ärendehandledning som sker i grupp samt enskilt av 1:e socialsekreterare. Den första tiden har du stöd av en mentor. I perioder har gruppen extern handledning. I ärenden där insats som t. ex placering i familjehem beslutas, hjälper en resurssamordnare till att hitta och utreda lämpligt familjehem. Du deltar i ...
2022-06-13 2022-07-17
Vadstena kommun, Plan- och bygglovsavdelningen Samhällsplanerare
Som planerare kommer du att ansvara för att ta fram och handlägga detaljplaner, allt från idé till antagande. Du blir en del av en liten avdelning med många bollar i luften och kommer att ersätta en medarbetare som går vidare till andra uppdrag. Arbetsuppgifterna varierar över tid och innebär bland annat att leda olika planprojekt och ha särskilda ansvarsområden. Inom förvaltningen jobbar vi för att inom samhällsbyggnadsområdet värna och utveckla Vadstena kommun. En viktig del i detta arbete är att gemensamt verka för en hög servicenivå och ge ...
2022-06-07 2022-08-15