Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Vårgårda kommun, Samhällsbyggnad Driftledare till VA-enheten
Gata/VA-enheten söker en driftledare som kan ansvara för reningsprocesserna hos vatten- och avloppsanläggningar för Vårgårda kommuns abonnenter, i samarbete med våra drifttekniker. Du kommer att höra till VA-gruppen som består av nio personer. Vi söker dig med erfarenhet inom vatten- och avloppsbranschen som är intresserad av att arbeta med drift, underhåll, styrning, egenkontroll och utbyggnad av vatten- och avloppsanläggningar i Vårgårda, Lagmansholm och Östadkulle. VA-gruppen ansvarar för drift, underhåll och utveckling av ett vattenverk, ...
2021-07-08 2021-08-05
Vårgårda kommun, Samhällsbyggnad Gata/park-arbetare med kompetens inom anläggning
Inom gata/park-gruppen är vi 6 engagerade medarbetare som tillsammans skapar mervärde för Vårgårda kommuns invånare. Vi har en gemensam organisation tillsammans med VA-gruppen som omfattar 11 medarbetare. Välkommen till oss! Gata/VA-enheten söker en ny kollega som tillsammans med oss kommer att ansvara för skötsel och underhåll av Vårgårda kommuns allmänna ytor. Arbetsuppgifterna är varierade och innebär bland annat gräsklippning, underhåll av parker, grönområden och lekplatser, bevattning av blommor och rabatter, gatuarbeten, vinterväghållnin...
2021-06-02 2021-08-15
Vårgårda kommun, Socialtjänsten Socialsekreterare ekonomiskt bistånd långtidsvikariat
De huvudsakliga arbetsuppgifterna består i att ta emot nybesök, nödprövningar, göra grundutredningar, fatta myndighetsbeslut mm som ingår i grunduppdraget som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd. Du kommer jobba inom arbetsmarknadsenheten och vara nära knuten till arbetsmarknadskonsulter för att tillsammans stötta på vägen mot egen försörjning.
2021-07-22 2021-08-22
Vårgårda kommun Socialchef till Vårgårda kommun
Som Socialchef leder du arbetet inom socialtjänsten och ansvarar för måluppfyllelse och utveckling. Du skall ta de initiativ och fatta de beslut som krävs för att verksamheten ska nå uppsatta mål inom de ekonomiska ramarna. Som Socialchef har du övergripande ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar för verksamheten med stöd av underställda chefer. Du har det yttersta ansvaret för att leda, planera och samordna samtliga enheter inom verksamheten och verka för att verksamhetsområdet och dess medarbetare utvecklas. Socialchefen är direkt underst...
2021-07-09 2021-08-15
Vårgårda kommun HR-specialist till Vårgårda och Herrljunga kommun
Vi söker en HR-specialist som tillsammans med oss vill fortsätta driva och utveckla HR-frågorna i båda kommunerna. Som HR-specialist arbetar du med generellt och fördjupat HR-arbete med fokus på nära chefsstöd. Du arbetar med kvalificerade HR-frågor både på operativ samt strategisk nivå. Denna tjänst innehåller det strategiska ansvaret för kommunernas arbetsmiljöarbete.
2021-07-09 2021-08-15
Vårgårda kommun, Samhällsbyggnad Drifttekniker till VA-enheten
Gata/VA-enheten söker en drifttekniker som kan sköta om vatten- och avloppsanläggningar för Vårgårda kommuns abonnenter. Du kommer att höra till VA-gruppen som består av nio personer. Vi söker dig med erfarenhet inom vatten- och avloppsbranschen som är intresserad av att arbeta med drift, underhåll, egenkontroll, provtagning och fjärrövervakning av vatten- och avloppsanläggningar i Vårgårda, Lagmansholm och Östadkulle. VA-gruppen ansvarar för drift, underhåll och utveckling av ett vattenverk, ett reningsverk, 16 avloppspumpstationer och 145 k...
2021-07-08 2021-08-15
Vårgårda kommun, Utbildning Slödlärare sökes till Vårgårda
Alla inom slöjdämnet förekommande uppgifter. Du har kunskap och förståelse för elevers olika behov och har redskap att planera och agera utifrån det. Som lärare hos oss arbetar du inkluderande och anpassar undervisningen utifrån den elevgrupp du har framför dig. Du utgår utgår från tydliga ramar och strukturer som satts upp utifrån de behov som finns i gruppen.
2021-07-07 2021-08-05