Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Vårgårda kommun, Socialtjänsten Personlig assistent vaken natt vikariat
Arbetsuppgifterna består i att ge brukaren stöd i sin dagliga livsföring. Det innebär personlig omvårdnad, aktivering samt alla uppgifter som förekommer i ett hem så som städning, klädvård, matlagning, handling mm. Det ingår även delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Arbetspassen är förlagda till vaken natt. Du arbetar ihop med en kollega.
2021-02-24 2021-03-10
Vårgårda kommun, Socialtjänsten Personlig assistent
Arbetsuppgifterna består i att ge brukaren stöd i sin dagliga livsföring. Det innebär personlig omvårdnad, aktivering samt alla uppgifter som förekommer i ett hem så som städning, klädvård, matlagning, handling mm. Det ingår även delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Arbetspassen är förlagda till dag och kväll och du arbetar alltid tillsammans med kollega.
2021-02-24 2021-03-14
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Syd Djursjukskötare till Distriktsveterinärerna Vårgårda
Vi bedriver en för vår storlek avancerad vård, fokus på avancerad tandvård, operation och utredningar. Du kommer arbeta dagtid vid vår smådjursklinik med uppgifter som röntgenundersökning, provtagningar, medicinering och narkos/assistans i samband med operationer och tandbehandlingar. Vi har en välutrustad smådjursklinik med digital röntgen, ultraljud, modernt lab och komplett tandutrustning.
2021-02-23 2021-03-08
Vårgårda kommun, Utbildning Specialpedagog i förskolan 100%
Som specialpedagog ingår du i kommunens barnhälsoarbete. Där arbetar vi förebyggande och hälsofrämjande för att undanröja hinder för lärande. Du leder det specialpedagogiska arbetet i nära samarbete med ytterligare en specialpedagog, rektorer samt övriga kompetenser i kommunen. Som specialpedagog ansvarar du för kartläggningar, handlingsplaner, pedagogiska utredningar, handledning av arbetslag och enskilda pedagoger. Arbetet sker nära förskolans utbildning i samverkan med pedagoger och vårdnadshavare. Samarbetet sker också med andra myndighete...
2021-02-22 2021-03-14
Vårgårda kommun, Socialtjänsten Semestervikarie inom LSS sommaren 2021
Som timvikare hos oss inom LSS ska du ge ett individanpassat stöd åt brukaren i det dagliga livet utifrån brukarens förutsättningar. Målet är att uppnå goda levnadsvillkor och arbetet utgår från varje brukares individuella genomförandeplan. Våra arbetsplatser omfattar: Personlig assistans, Boende med särskilt stöd och Korttidsverksamhet Arbetstiderna kan vara Dag/Kväll/Natt/ Sovande jour och innefattar även arbete på helger.
2021-02-18 2021-04-30
Vårgårda kommun, Samhällsbyggnad Miljöinspektörer
Tjänst 1 avser miljöinspektör, tillsvidare anställning, inom miljöbalkens område med tonvikt på hälsoskydd men även miljöskydd kan förekomma. Tjänst 2 avser miljöinspektör, visstidsanställning under hela 2021 med god möjlighet till förlängning 2022. Arbetsuppgifterna är inventering samt handläggning av enskilda avlopp. Ange i din ansökan vilken eller vilka av tjänsterna du är intresserad av.
2021-02-17 2021-03-14
Vårgårda kommun, Utbildning Skolsköterska på Lindbladskolan F-6 100%
Som skolsköterska på Lindbladskolan F-6 kommer du arbeta utifrån att hälsofrämjande och förebyggande perspektiv utifrån de styrdokument som finns i hälso- och sjukvårdslagen, skollagen, vägledning för elevhälsan samt barnkonventionen. Dina arbetsuppgifter är bland annat hälsobesök, hälsosamtal, pubertetssamtal och vaccinationer enligt basprogram i Vårgårda kommun. Du har även egen öppen mottagning och mottagning tillsammans med skolläkaren. Skolsköterska ingår i skolans samlade elevhälsa och bidrar med medicinsk kompetens i elevhälsoarbetet. S...
2021-02-15 2021-03-05
Vårgårda kommun, Utbildning Lärare/Specialpedagog/Speciallärare i Grundsärskolan
Du kommer som lärare, specialpedagog eller speciallärare genomföra, ansvara för och planera undervisningen för våra elever i grundsärskolan. Eleverna följer både grundsärskolans läroplan med inriktning grundsärskola samt träningsskola, vilket innebär att du arbetar med både ämnen och ämnesområden. Du ingår i ett sammansvetsat och positivt arbetslag med specialpedagog, elevassistenter och barnskötare.
2021-02-04 2021-02-28
Vårgårda kommun, Vård och Omsorg Undersköterska / sjuksköterskeassistent
Som undersköterska inom Hälso-och sjukvårdsverksamheten kommer du att arbeta som en del av ett team lett av sjuksköterskor. Du kommer även ha samarbete med arbetsterapeuter, fysioterapeuter samt omvårdnadspersonal. Arbetet är varierat och består bla. av att assistera sjuksköterskorna med sårvård, provtagning, sondmat, subkutana injektioner, beställningar m.m.
2021-02-01 2021-02-28
Vårgårda kommun, Vård och Omsorg Leg. Sjuksköterskor - Sommarvikarier
Som sjuksköterska och sommarvikarie kommer vi att erbjuda dig ett stimulerande och omväxlande arbete inom hemsjukvården som innefattar ordinärt boende, särskilt boende och korttidsboende. Du kommer att få utföra bedömningar, uppföljningar, dokumentera samt handleda omvårdnadspersonal. Du kommer att arbeta både självständigt samtidigt som du ingår i ett vårdteam där vi hjälper och stöttar varandra i det dagliga arbetet.
2021-01-26 2021-04-30
Vårgårda kommun, Vård och Omsorg Semestervikarie äldreomsorgen sommaren 2021
Ta chansen till ett spännande sommarjobb inom Äldreomsorgen.Vi söker dej som vill jobba med människor och medverka till att ge stöd och hjälp och där med ökad livskvalitet. Du kommer att få ta del av många livserfarenheter som i sin tur ger dej viktig erfarenhet i livet. Vi erbjuder dej bra introduktion och sammanhängande schema under sommar perioden.Arbetstiderna kan vara dag/kväll eller natt och innefattar även arbete på helgen.
2021-01-18 2021-04-30