Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Vårgårda kommun, Utbildning Yrkeslärare till Vård- och omsorgsprogrammet
Som lärare på Sundlergymnasiet ansvarar du för att planera, genomföra och efterarbeta undervisningen utifrån elevernas behov och skolans utvecklingsmål. I tjänsten ingår ett övergripande programansvar. I det uppdraget leder du programteamets möten för att följa upp, planera och utveckla utbildningen. Som programansvarig deltar du även i skolans programråd. Att vara mentor för en klass är en naturlig del av läraruppdraget på skolan. Utöver detta tillkommer andra till läraryrket tillhörande uppgifter.
2021-10-22 2021-11-05
Vårgårda kommun, Samhällsbyggnad Rörnätstekniker med administrativ kompetens till VA-enheten
Till Gata/VA-enheten söker vi en rörnätstekniker för arbeten på vatten- och avloppsledningsnätet. Du kommer att höra till VA-gruppen som i dagsläget består av tio personer och ingå i en samverkansgrupp inriktad på Va-ledningsnät och abonnenter. Vi söker dig med erfarenhet inom anläggningsbranschen. Du kommer att arbeta med planering och genomförande av reparation, underhåll samt förnyelsearbeten på VA-nätet. I rollen som rörnätstekniker är du den som sköter och övervakar anläggningsarbeten och deltar i arbetsplanering, beställning av material...
2021-10-20 2021-11-02
Vårgårda kommun, Utbildning Lena skola söker grundlärare F-3 alternativt 1-7 sv/so/läsinlärning
Vi söker nu en engagerad lärare för att förstärka vårt arbetslag F-3. Vi söker en F-3-lärare alternativt 1-3 eller 1-7 . Du har sv/so som kombination med goda kunskaper om läsinlärning för de yngre eleverna. Har du även musik och kan undervisa upp på mellanstadiet så är det önskvärt. Dina arbetsuppgifter är alla för stadiet förekommande. Du ansvarar för planering, genomförande, utveckling och utvärdering av det pedagogiska arbetet och även kring omsorgen om eleverna.
2021-10-15 2021-10-29
Vårgårda kommun, Socialtjänsten Stödassistent längre vikariat
Som stödassistent på Ringgatan arbetar du i nära samarbete med kollegor och metodhandledare. Du förväntas vara självgående och kunna ta eget ansvar och initiativ utifrån brukarnas önskemål och behov. Vi har påbörjat ett utvecklingsarbete och en utvecklingsresa som präglas av ett dialogbaserat arbetssätt där tillit och helhetssyn är viktiga utgångspunkter. För att utvecklingen ska fortsätta i en positiv riktning ställs det krav på dig att vara lyhörd och flexibel för att vi tillsammans ska få en så bra verksamhet som möjligt. I ditt uppdrag som ...
2021-10-11 2021-10-25
Vårgårda kommun, Socialtjänsten Personlig assistent längre vikariat
Arbetsuppgifterna består i att ge brukaren stöd i sin dagliga livsföring. Det innebär personlig omvårdnad, aktivering samt alla uppgifter som förekommer i ett hem så som städning, klädvård, matlagning, handling mm. Det ingår även delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Du bör känna dig trygg i social dokumentation då det är en del av arbetet. Arbetspassen är förlagda till dag, kväll och helg. Du arbetar oftast tillsammans med en kollega.
2021-10-11 2021-10-25
Vårgårda kommun, Utbildning Förskollärare Björkhyddans förskola
I rollen som förskollärare arbetar du med läroplanen som bas i den dagliga verksamheten och har det övergripande ansvaret för att läroplanens riktlinjer efterlevs. Givetvis anpassas metod, innehåll och bemötande utifrån varje barns specifika förutsättningar. Ditt arbete skapar en trygg, rolig och lärorik miljö för våra barn. Du har en central roll för barnens såväl som för verksamhetens utveckling. Arbetet med pedagogisk dokumentation utgör en självklarhet och viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet och i vår verksamhets utveckling. Du ...
2021-09-29 2021-10-31