Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Vårgårda kommun, Samhällsbyggnad Projektledare för VA-ledningsnät
Gata/VA-enheten söker en projektledare med fokus på VA-ledningsnät. I uppdraget ingår att sköta kontakter med nya och befintliga VA-kunder, att planera och leda utbyggnadsprojekt på ledningsnätet samt leda kontinuerliga förbättringar genom förnyelse- och underhållsplanering. Arbetet innehåller såväl tekniska, juridiska som ekonomiska frågor. Du behöver ha en helhetssyn över VA-ledningsnätet som omfattar både det nya och gamla nätet. Du har tillräckliga kunskaper om VA-ledningsnät för att beställa och kontrollera konsultutredningar, samt göra e...
2022-12-23 2023-02-01
Vårgårda kommun, Utbildning F-9 Lärare mot fritidshem till Lena skola
Vi söker just dig som vill arbeta på vår fina skola med 150 elever från förskoleklass upp till år 6. Vi är en lantligt belägen skola med härlig utemiljö. Vi har tillgång till en stor sporthall flera dagar i veckan. I vårt fritidshem är vi två grupper, F-1 och 2-6, men vi arbetar också mycket tillsammans med hela vår grupp. I din roll inom fritidshemmet ansvarar du för planering, genomförande, utveckling och utvärdering av fritidshemmet. Med utgångspunkt i läroplanens syfte för fritidshemmet vill vi att alla inom fritidshemmets utför sitt arbet...
2023-01-29 2023-02-28
Vårgårda kommun, Utbildning F-9 Musiklärare till Hol och Lena skolor
2023-01-25 2023-02-07
Vårgårda kommun, Vård och Omsorg Sommarvikarier till äldreomsorg
Ta chansen till ett spännande sommarjobb inom vård och omsorg. Vi söker dig som vill arbeta med människor! I dina arbetsuppgifter ingår det att ge god vård och omsorg till våra äldre och stödja dem i deras vardag. Detta sker utifrån varje persons individuella önskemål och behov. På våra boenden och i hemtjänsten hjälper du våra äldre med vardagliga sysslor som personlig hygien, aktiviteter med mera. Du kommer utföra delegerade hälso-och sjukvårdsuppgifter på delegation från sjuksköterska, efter att du gått en utbildning. I dina arbetsuppgifte...
2023-01-20 2023-05-15
Vårgårda kommun, Utbildning F-9 Specialpedagog/Speciallärare Lindbladskolan F-3
Som speciallärare på Linbladskolan F-3 ingår du i elevhälsoteamet tillsammans med rektor, specialpedagog, skolkurator, skolsköterska och skolpsykolog. Du kommer att arbeta förebyggande och främjande med att få våra elever att nå kunskapskraven. Du kommer att arbeta tillsammans med specialpedagog och skolans lärare för att ge våra elever det de behöver för att utvecklas så långt som möjligt. Som speciallärare på Lindbladskolan arbetar du främst med elever i behov av särskilt stöd och extra anpassningar samt skriver pedagogiska utredningar. Du do...
2023-01-18 2023-02-10
Vårgårda kommun, Utbildning F-9 Specialpedagog - Introduktionsprogrammet
I arbetet som specialpedagog på introduktionsprogrammet ingår följande arbetsuppgifter: - delta i skolans elevhälsoteam - samarbeta med övriga specialpedagoger på skolan - delta vid arbetslaget på IM:s möten - delta i planeringen av introduktionsprogrammets organisation - vid behov göra pedagogiska utredningar - upprätta åtgärdsprogram - samverka med socialtjänst och vård - arbeta med särskilt stöd till elever - undervisa mindre grupper på programmet
2023-01-12 2023-01-31
Vårgårda kommun, Samhällsbyggnad Är du vår nästa kollega?
Vi söker ett restaurangbiträde som kan arbeta i vårat kök på Kullingshemmet där det dagligen produceras ca 300 portioner. Tjänsten är restaurangbiträde. Man jobbar var 3 helg och då efter ett rullande schema. I tjänsten ingår arbete i våran lunchrestaurang kastanjen där vi serverar frukost och lunch till gäster 6 dagar i veckan. Man arbetar i köket på olika positioner som pack eller diet så ett organisatorisk arbetssätt och god läsförståelse är viktigt. I övrigt så gör man alla arbetsuppgifter som förekommer i ett kök så som lättare beredning, ...
2023-01-11 2023-01-31
Vårgårda kommun, Utbildning F-9 Timvikarier till Förskola, Skola, Fritidshem, särskola
Har du intresse, vilja och engagemang att arbeta tillsammans med barn och ungdomar? Tycker du om att ta ansvar, och kan ställa upp med kort varsel även om du får en förfrågan tidigt på morgonen? Har du kanske kunskap/kompetens/erfarenhet inom något särskilt ämne eller erfarenhet av arbete med funktionshinder, LSS, korttidsboende för barn och ungdomar etc.? I Vårgårda kommuns skolor ska elevernas lust till lärande stimuleras. Lärandet ska präglas av samarbete, delaktighet och inflytande för barn och unga. Omsorg och lärande ska bilda en helhet...
2023-01-10 2023-02-28
Vårgårda kommun, Samhällsbyggnad Byggprojektledare för Gata och VA
Gata/VA-enheten söker en byggprojektledare som ska leda kommande utbyggnadsprojekt inom VA och även gata. I uppdraget ingår att leda utbyggnadsprojekt på kommunens vattenverk, reningsverk, ledningsnät och framtida exploateringsområden för bostäder och industri. Tjänsten är nyinrättad för att ge en förstärkning till kommunens beställarroll. Du har erfarenhet av projektledning, offentlig upphandling av entreprenader och uppföljning av utförda projekt inklusive garantitider för utförda entreprenader. Arbetet innehåller såväl tekniska, juridiska s...
2023-01-09 2023-02-01
Vårgårda kommun, Samhällsbyggnad Gata/park-arbetare säsongstjänst till Vårgårda kommun
Inom gata/park-gruppen är vi 6 engagerade medarbetare som tillsammans skapar mervärde för Vårgårda kommuns invånare. Vi har en gemensam organisation tillsammans med VA-gruppen som omfattar 10 medarbetare. Välkommen till oss! Gata/VA-enheten söker just nu två kollegor inför sommaren som tillsammans med oss kommer att ansvara för skötsel och underhåll av Vårgårda kommuns allmänna ytor. Arbetsuppgifterna är varierade och innebär bland annat gräsklippning, bevattning av blommor och rabatter, underhåll av parker och grönområden, gatuarbeten samt sk...
2022-12-22 2023-02-01
Vårgårda kommun, Utbildning F-9 Specialpedagog/speciallärare Lena skola
Vi söker nu dig som vill vara med och bygga upp vårt elevhälsoarbete tillsammans med alla på skolan. Du ska vara en person som kan skapa goda relationer med elever, personal och vårdnadshavare och andra du kommer att möta i det dagliga arbetet. Du ska kunna arbete med elevhälsoarbetet på individ-, grupp- och organisationsnivå. På vår skola förväntar vi oss att du med stort engagemang bidrar till ett strukturerat och framgångsrikt elevhälsoarbete. Du kommer att arbeta med pedagogiska utredningar, klassrumsobservationer, handledning, externa kont...
2022-12-21 2023-01-31
Vårgårda kommun, Vård och Omsorg Vi behöver bli fler sjuksköterskor!
Som sjuksköterska kommer vi att erbjuda dig ett stimulerande och omväxlande arbete. Vår målbild är att med glädje och respektfullt bemötande skapar vi tillsammans den bästa dagen. Varje dag! Detta gör vi genom att välkomna nya idéer, arbeta tillsammans - inte bara samtidigt och genomföra det vi lovar. Som omvårdnadsansvarig sjuksköterska (OAS) planerar och leder du omvårdnadsarbetet runt patienten. Du arbetar i tvärprofessionella team tillsammans med arbetsterapeuter, fysioterapeuter, assistenter och omvårdnadspersonal med patienten i fokus. I...
2022-12-20 2023-01-31
Vårgårda kommun, Socialtjänsten Sommarjobb och timanställning inom funktionsstöd (LSS)
På sommaren finns så mycket roligt att göra när du är med brukare i deras vardag! Bada, gå på konsert, titta på fotboll, utflykter, äta glass, grilla god mat och gå på bio. Allt detta kan du få göra på arbetstid. Dina specialintressen eller hobbys kanske kan förgylla någon annans dag. Ditt uppdrag är att ge brukarna en bra sommar! Våra brukare har behov av hjälp och stöd i sin vardag. De personer vi stöttar i alla våra verksamheter har en funktionsnedsättning, ex Autism, Intellektuell funktionsnedsättning, Down Syndrom, ADHD och/eller fysiska ...
2022-12-20 2023-05-31
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Sydväst Veterinärer till Distriktsveterinärerna Vårgårda
Vi har nu ett unikt tillfälle för en veterinär eller två veterinärer att komma till en väletablerad verksamhet med en stor och stabil kundkrets där du kan vara med att utforma framtiden. Du kommer jobba med häst och en del smådjur, hos oss är ingen dag den andra lik. Varje dag bjuder på varierade arbetsuppgifter och ett utvecklade klimat. Inom organisationen finns möjlighet att vara med i våra olika kompetensnätverk med regelbundna träffar och utbildningar. Stor möjlighet till individuell anpassning utefter intresse och tidigare erfarenhet. Fä...
2022-11-28 2023-02-19