Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Vårgårda kommun, Samhällsbyggnad Gata/park-arbetare
Inom gata/park-gruppen är vi 6 engagerade medarbetare som tillsammans skapar mervärde för Vårgårda kommuns invånare. Vi har en gemensam organisation tillsammans med VA-gruppen som omfattar 10 medarbetare. Välkommen till oss! Gata/VA-enheten söker just nu två kollegor inför sommaren som tillsammans med oss kommer att ansvara för skötsel och underhåll av Vårgårda kommuns allmänna ytor. Arbetsuppgifterna är varierade och innebär bland annat gräsklippning, bevattning av blommor och rabatter, underhåll av parker och grönområden, gatuarbeten samt un...
2023-12-07 2024-01-10
Vårgårda kommun, Socialtjänsten Stödassistent till korttidsboende för barn och unga (LSS)
Som stödassistent på vårt korttidsboende kommer du att ha en central roll i att stötta och skapa en meningsfull vardag för barn och unga. Ditt arbete kommer att vara baserat på individuella genomförandeplaner, där du ger professionellt stöd utifrån individens behov. Olika barn har olika omfattande behov och vilka som vistas på korttidsboendet varierar över tid. Det möjliggör ett varierat arbete men ställer också krav på att du anpassar dig utifrån de olika förutsättningarna. Du kommer att ha regelbunden kontakt med barnens nätverk och samarbet...
2023-12-06 2023-12-27
Vårgårda kommun, Utbildning F-9 Lärare fritidshem
I din roll inom fritidshemmet ansvarar du för planering, genomförande, utveckling och utvärdering av fritidshemmet. Med utgångspunkt i läroplanens syfte för fritidshemmet vill vi att alla inom fritidshemmets utför sitt arbete med engagemang, glädje och kunskap. Under skoldagen arbetar du inom grundskolan tillsammans med klasslärare.
2023-12-05 2024-01-04
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Sydväst Veterinär till Distriktsveterinärerna Vårgårda
Vi har nu ett unikt tillfälle för en veterinär att komma till en väletablerad verksamhet med en stor och stabil kundkrets där du är med att forma framtiden i en alltid utvecklingstörstande verksamhet. Hos oss är ingen dag den andra lik. Varje dag bjuder på varierade arbetsuppgifter och ett utvecklade klimat. Inom organisationen finns möjlighet att vara med i våra olika kompetensnätverk med regelbundna träffar och utbildningar. Stor möjlighet till individuell anpassning utefter intresse och tidigare erfarenhet. Fältpraktiken innefattar till s...
2023-11-30 2024-01-15
Vårgårda kommun, Utbildning F-9 Intendent
Rollen som intendent/skoladministratör innebär att du arbetar tätt tillsammans med skolans två rektorer och befintlig skoladministratör. Du kommer även att ingå i skolans ledningsgrupp. Som intendent kommer du självständigt att planera, driva och genomföra processer inom dina ansvarsområden. Dina ansvarsområden innebär bland annat att • Ansvara för fastighets- och lokalfrågor • Vara kontaktperson för fastighet, lokalvård och kök • Vara behjälplig i framtagande av underlag i det Systematiska arbetsmiljöarbetet och Systematiska kvalitetsarbetet ...
2023-11-27 2023-12-10
Vårgårda kommun, Kultur och Fritid Bibliotekschef
I rollen som Bibliotekschef är ditt huvuduppdrag att driva bibliotekets utveckling som en samhällsbärande aktör. I din roll som Bibliotekschef har du personalansvar för 6-7 medarbetare samt enhetens strategiska planering, arbetsmiljö, ekonomi och kvalitetsuppföljning. Du bidrar aktivt till samverkan mellan biblioteket och förebyggande ungdom (Bubblan). Du deltar i flera olika nätverk, både interna och externa, inom ditt uppdrag och bör ha god förståelse för hur vi också blir synliga och skapar god tillgänglighet för kommunens invånare. Du komm...
2023-11-20 2023-12-10
Vårgårda kommun, Utbildning F-9 Idrottslärare vikariat
Som idrottslärare har du hand om skolans idrott samt ser över så alla friluftsdagar och idrottshallen fungerar på ett bra sätt. Du har ett samarbete med skolans rastvärdar och brinner för rörelse och hälsa för hela skolan.
2023-11-05 2023-12-15
Vårgårda kommun, Utbildning F-9 Grundskolelärare 4-6 på Fridhemskolan
Som grundskollärare arbetar du i arbetslag 4-6. Du kommer ha ett huvudsakligt ansvar för åk 4. Du arbetar tillsammans med 2 andra kollegor.
2023-11-05 2023-12-15