Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Vårgårda kommun, Samhällsbyggnad Biträdande miljöchef
I Vårgårda kommun planeras många spännande projekt och som biträdande miljöchef blir du en viktig pusselbit i det strategiska och praktiska arbetet när kommunen växer. I din roll ingår två typer av arbetsuppgifter: biträdande miljöchef och miljöinspektör. Som biträdande miljöchef arbetar du på enhetschefens uppdrag och du har personalansvar samt ett operativt arbetsledaransvar för miljögruppen. Enhetschef har det övergripande arbetsmiljö- och ekonomiansvaret men som biträdande enhetschef kommer du arbeta mycket med dessa frågor i nära dialog ...
2024-05-21 2024-06-21
Vårgårda kommun, Socialtjänsten Stödassistent på korttidsboende barn och unga LSS (graviditetsvikariat)
Som stödassistent på vårt korttidsboende kommer du att ha en central roll i att stötta och skapa en meningsfull vardag för barn och unga. Ditt arbete kommer att vara baserat på individuella genomförandeplaner, där du ger professionellt stöd utifrån individens behov. Olika barn har olika omfattande behov och vilka som vistas på korttidsboendet varierar över tid. Det möjliggör ett varierat arbete men ställer också krav på att du anpassar dig utifrån de olika förutsättningarna. Du kommer att ha regelbunden kontakt med barnens nätverk och samarbet...
2024-05-20 2024-06-02
Vårgårda kommun, Utbildning F-9 Skoladministratör
Dina arbetsuppgifter består till största del av elev- och personaladministration, vikariesamordning och ekonomiadministration. Du har även ansvar för posthantering, diarieföring, schemaläggning, registrering och arkivering. Du stödjer rektorer och medarbetare bland annat genom att hantera bokningar, formulerar och distribuerar inbjudningar och information. Bredden av arbetsuppgifter gör att dagarna är omväxlande på ett positivt sätt.
2024-05-14 2024-05-23
Vårgårda kommun, Utbildning F-9 Musiklärare för åk 3-6 samt klasslärare 20% Lindbladskolan
På Lindbladskolan 4-6 söker vi en legitimerad musiklärare med stor vana att leda lärandet i klassrummet. Uppdraget är att undervisa i ämnet musik för årskurs 3-6 och anpassad grundskola åk 7-9 samt 20 % klasslärarskap i årskurs 4 och 5. Lindbladskolan är en mångkulturell skolan så du behöver ha god förmåga att jobba språkstärkande och kunskap om bedömning av SVA. Utöver detta ansvarar du för samordning och planering av skolavslutningar, Lucia m.m för årskurs F-6. På Lindbladskolan vill vi varandra väl och gör varandra bra! På skolan ser vi o...
2024-05-14 2024-05-21
Vårgårda kommun, Socialtjänsten Stödassistent vaken natt
Vår uppgift är att ge individerna som bor på Ågatan goda levnadsvillkor och möjligheter att leva som andra. Detta ska vi göra genom att ha individen i fokus. Vi ska visa respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Vi ska se till att brukarna har inflytande och kan påverka beslut som rör dem och vi ska ha ett helhetsperspektiv för individen. Vi ska göra vårt bästa för att förstå och respektera den enskildes vilja i alla situationer. Vi ska stötta brukarna i deras dagliga liv och få dem att leva ett så bra liv som möjligt. Vi behö...
2024-05-13 2024-05-26
Vårgårda kommun Områdeschef socialtjänst
Som områdeschef socialtjänst är ditt främsta ansvarsområde att stötta enhetschefer och ansvara för att få ihop helheten. I detta ingår att fungera som ett lättillgängligt stöd i det dagliga arbetet men samtidigt vara modig och ta fram målbilder för att utveckla arbetet framåt. Under de nästkommande åren kommer en ny socialtjänstlag att implementeras i landet, i det ser vi att det finns ett stort utvecklingsarbete att göra för att ställa om och bli en mer tillgänglig socialtjänst. Du har en samordnande roll och arbetar för en god samverkan med e...
2024-05-03 2024-05-23
Vårgårda kommun, Socialtjänsten Sommarjobb och timanställning inom funktionsstöd
På sommaren finns så mycket roligt att göra när du är med brukare i deras vardag! Bada, gå på konsert, titta på fotboll, utflykter, äta glass, grilla god mat och gå på bio. Allt detta kan du få göra på arbetstid. Dina specialintressen eller hobbys kanske kan förgylla någon annans dag. Ditt uppdrag är att ge brukarna en bra sommar! Våra brukare har behov av hjälp och stöd i sin vardag. De personer vi stöttar i alla våra verksamheter har en funktionsnedsättning, ex Autism, Intellektuell funktionsnedsättning, Down Syndrom, ADHD och/eller fysiska ...
2024-01-08 2024-06-23
Vårgårda kommun, Vård och Omsorg Semestervikarie Äldreomsorgen
Ta Chansen till ett spännande sommarjobb inom Vård och omsorg. Vi söker dej som vill arbeta med människor. I dina arbetsuppgifter ingår det att ge god vård och omsorg till våra äldre och stödja dem i deras vardag. Det sker utifrån varje person individuella önskemål och behov. På våra Boender och i Hemtjänsten hjälper våra äldre med vardagliga sysslor som personlig hygien, aktiviteter m.m du kommer att utföra delegerade hälso-sjukvårdsuppgifter på delegation från sjuksköterska efter att du gått en utbildning. I dina arbetsuppgifter ingår det äv...
2024-01-04 2024-06-03