Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Vårgårda kommun, Utbildning Förskollärare Hols förskola
I rollen som förskollärare arbetar du med läroplanen som bas i den dagliga verksamheten och har det övergripande ansvaret för att läroplanens riktlinjer efterlevs. Givetvis anpassas metod, innehåll och bemötande utifrån varje barns specifika förutsättningar. Ditt arbete skapar en trygg, rolig och lärorik miljö för våra barn. Du har en central roll för barnens såväl som för verksamhetens utveckling.
2022-05-16 2022-05-30
Vårgårda kommun, Utbildning Mellanstadielärare till Lena skola
Vi söker nu en lärare till vårt lärarteam för årskurs 4-6 företrädesvis med SO och gärna bild i sin behörighet. Tjänsten/tjänsterna gäller tillsvidare och är på heltid i grunden. Vi söker dig som kompletterar vårt team och tillsammans med oss och våra elever skapar nyfikenhet och lust att lära. Vi ser också att du arbetar aktivt med att skapa trygghet, trivsel och studiero. Vi är särskilt intresserade av dig som har en lärarlegitimation och några års erfarenhet. Som lärare på Lena skola utvecklar och bedriver du ett pedagogiskt arbete tillsamma...
2022-05-16 2022-05-30
Vårgårda kommun, Utbildning Förskollärare Lena förskola
Vi söker dig som är utbildad förskollärare med ett självklart fokus på barnens perspektiv. Genom att vara lyhörd och med en förmåga till variation både vill och kan du inspirera barnen till kreativitet och lustfyllt lärande. Du kommer att delta i förskolans alla förekommande arbetsuppgifter. Du ingår som kollega i ett arbetslag på avdelningen och på förskolan i stort.
2022-05-16 2022-05-30
Vårgårda kommun, Servicenämnd Redovisningsassistent
Ekonomiavdelningen söker nu en serviceinriktad redovisningsassistent för att stärka vårt redovisningsteam. Du arbetar med Herrljunga och Vårgårda kommuner med arbetsplats i Vårgårda kommun. Som redovisningsassistent hos oss har du ett brett uppdrag med ansvar bland annat för den löpande bokföringen samt kundreskontran och leverantörsreskontran. Du ger råd och är den som verksamheterna vänder sig till i fakturafrågor. Vi söker dig som har en ekonomiutbildning och har arbetat under några år som redovisnings- eller ekonomiassistent eller motsva...
2022-05-13 2022-05-29
Vårgårda kommun, Socialtjänsten Lärare SFI
Undervisning, planering och betygssättning inom olika kurser på SFI. Du är en del av ett arbetslag där du samarbetar med dina kollegor och med din kompetens bidrar till Vuxenutbildningens utveckling. Vad kan vi erbjuda dig? Vi är en liten flexibel vuxenutbildning som erbjuder dig ett bra arbetslag med trevliga kollegor och korta beslutsvägar. Du har stor frihet att lägga upp ditt arbete. Vi erbjuder dig en trivsam arbetsplats med "vi" känsla, där Du har möjlighet att påverka utbildningen. Vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling.
2022-05-10 2022-05-24
Vårgårda kommun 100 – 200 % legitimerad förskollärare till Fagrabo förskola
Hos oss blir du del av ett team med arbetsglädje och brinnande intresse för verksamheten. Vi har en kultur som är öppen och nyfiken med ett lekfullt lärande som bidrar till stor arbetsglädje. Med avstamp i läroplanen arbetar vi för att skapa utvecklande, lärande miljöer och stunder tillsammans med barnen. Vi utnyttjar och utforskar vår närmiljö genom att exempelvis besöka biblioteket eller ge oss ut på en tur i skogen. Du får stora möjligheter att utvecklas i din roll som förskollärare. Vi har gemensam kompetensutveckling och nätverk med olika...
2022-05-09 2022-05-23
Vårgårda kommun, Utbildning Elevassistent i Grundsärskolan
Som alevassisten arbetar du med att utföra lärarplanerad undervisning med eleverna, både enskilt och i grupp. Eleverna följer grundsärskolans styrdokument och har både inriktning träningsskola med ämnesområden samt grundsärskola med ämnen. Du stödjer och arbetar med varje elevs individuella behov och stimulans. Du är en del av arbetslaget där ni tillsammans ansvarar för fritidshemmets verksamhet. Du har en god kommunikation med kollegor och vårdnadshavare.
2022-05-03 2022-05-19
Vårgårda kommun, Utbildning Speciallärare/lärare i grundsärskolan åk 7-9
Vi söker dig som drivs av att ta tillvara och utveckla varje elevs förmåga och skapa förutsättningar för lärande. Du vill ingå i ett team med lärare och elevassistenter där ni tillsammans genomför och utvecklar undervisningen. Du utgår från styrdokumenten, planerar och genomför viss undervisning med eleverna. Du planerar lektioner och leder elevassistenter som sedan genomför viss undervisning med eleverna. Du har god samverkan med arbebetslag, elevhälsa, vårdnadshavare, externa samarbetspartners m.fl.
2022-05-03 2022-05-17
Vårgårda kommun, Samhällsbyggnad Miljöinspektör
Som miljöinspektör kommer du att arbeta tillsammans med avdelningens övriga medarbetare inom ett brett verksamhetsfält med olika tillsynsområde inom miljöskydd, hälsoskydd mm. Du arbetar både självständigt och gemensamt i miljögruppen. Vi försöker fördela ut område efter kompetens och intressen hos medarbetare men dina arbetsuppgifter kommer främst att hamna inom miljöskydd. I en mindre kommun blir arbetsuppgifterna varierande och vi hjälper och stöttar varandra i arbetet, vilket bidrar till det goda arbetsklimat som råder i gruppen. Som myndi...
2022-05-03 2022-05-17
Vårgårda kommun, Utbildning Slöjdlärare
Vi söker dig som är lärare i slöjd och kan undervisa i både trä och metall samt textilslöjd. Vi ser även med fördel om du har annat ämne i din legitimation eller har kompetens att arbeta med elever behov av särskilt stöd. Undervisningen i slöjd omfattar cirka fyra arbetsdagar varför du behöver vara öppen för annan undervisning den övriga tiden vid en heltidsanställning. Du som lärare kommer vara anställd av en rektor som leder skolorna i Asklanda och Nårunga och likt idrottsläraren ha undervisning på båda skolorna. Asklanda och Nårunga skolor ...
2022-04-26 2022-05-31
Vårgårda kommun, Utbildning Lärare i fritidshem
Du som lärare i fritidshem kommer vara anställd av en rektor som leder skolorna i Asklanda och Nårunga och likt idrottsläraren eventuellt ha uppdrag på båda skolorna. Ditt uppdrag är utöver timmar på fritids att vara del av skoldagen för grupper, vara rastvärd, bidra med kompensatoriska uppdrag för undervisningen och planera för en kreativ verksamhet. Båda skolorna har egna fritidslokaler som under skoldagen delvis används för de yngre åldrarna. Asklanda och Nårunga skolor är små landsortsskolor med få barn i respektive årskurs och ett gemens...
2022-04-26 2022-05-17
Vårgårda kommun, Vård och Omsorg Undersköterska till hemtjänst
I hemtjänsten arbetar du direkt i brukarens boende och arbetsuppgifterna består bland annat av omvårdnad, hushållsnära arbete samt hälso- och sjukvårdsuppdrag enligt delegering från sjuksköterska. Du arbetar enligt genomförandeplaner som upprättas utifrån biståndsbeslut och i samråd med brukaren. Målet är att våra brukare får ett individanpassat stöd som bidrar till ökad livskvalitet och i arbetet har vi fokus på ett professionellt och respektfullt bemötande. I arbetsuppgifterna ingår dokumentation, förekommande kvalitetsarbete samt att vara ...
2022-04-25 2022-06-16
Vårgårda kommun, Samhällsbyggnad Lokalstrateg
Som lokalstrateg ansvarar du för att ta fram underlag inom lokalförsörjningsområdet till kommunförvaltningen. Ditt huvuduppdrag blir att säkerställa en kostnadseffektivt och ändamålsenligt nyttjande av kommunens verksamhetslokaler. Du arbetar med lokaler på alla nivåer, strategisk, taktisk och operativt. Du kommer att arbeta med diverse olika lokalförsörjningsfrågor och med effektivisering av verksamhetslokaler inom förskola, grundskola, äldreomsorg, LSS och individ- och familjeomsorg. Det är ett varierande arbete som innefattar både strategi...
2022-04-21 2022-05-27
Vårgårda kommun, Utbildning Lärare i fritidshem Fridhemsskolan
Ditt huvudansvar är undervisningen på fritidshemmet F-5 och tillsammans med övrig personal utvecklar, planerar, organiserar och genomför du pedagogiska aktiviteter. Dina kollegor är alla utbildade fritidslärare. Din planeringstid ligger på skoltid och övrig tid arbetar du tillsammans med förskoleklassen. Som fritidslärare har du ett extra ansvar för skolans rastverksamhet och arrangerar roliga, utmanade aktiviteter tillsammans med annan fritidspersonal.
2022-04-11 2022-05-22
Vårgårda kommun, Utbildning Lärare grundskola F-3 Fridhemsskolan
Ditt huvudansvar är undervisning i ett arbetslag åk F-3. På Fridhemsskolan arbetar vi i tvålärarsystem med styrda rastaktiviteter av vår fritidspersonal. Du har möjlighet att följa klassen genom hela grundskolan om så önskas. Tillsammans med övrig personal utvecklar, planerar, organiserar och genomför du pedagogiska aktiviteter. Du förespråkar ett relationellt arbete och bör vara nyfiken på olika arbetssätt för att alla elever ska komma till sin rätt.
2022-04-11 2022-05-22
Vårgårda kommun, Vård och Omsorg Vi behöver bli fler! Sjuksköterska inom LSS/socialpsykiatrin
Som sjuksköterska kommer vi att erbjuda dig ett stimulerande och omväxlande arbete. Vår målbild är att med glädje och respektfullt bemötande skapar vi tillsammans den bästa dagen. Varje dag! Detta gör vi genom att välkomna nya idéer, arbeta tillsammans - inte bara samtidigt och genomföra det vi lovar. Som omvårdnadsansvarig sjuksköterska (OAS) planerar och leder du omvårdnadsarbetet runt patienten. Du arbetar i tvärprofessionella team tillsammans med övriga sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, assistenter och omvårdnadspersonal ...
2022-04-08 2022-08-07
Vårgårda kommun, Vård och Omsorg Vi behöver bli fler sjuksköterskor till säbo!
Som sjuksköterska kommer vi att erbjuda dig ett stimulerande och omväxlande arbete. Vår målbild är att med glädje och respektfullt bemötande skapar vi tillsammans den bästa dagen. Varje dag! Detta gör vi genom att välkomna nya idéer, arbeta tillsammans - inte bara samtidigt och genomföra det vi lovar. Som omvårdnadsansvarig sjuksköterska (OAS) planerar och leder du omvårdnadsarbetet runt patienten. Du arbetar i tvärprofessionella team tillsammans med arbetsterapeuter, fysioterapeuter, assistenter och omvårdnadspersonal med patienten i fokus. ...
2022-04-08 2022-08-07
Vårgårda kommun, Samhällsbyggnad Vi söker en ny erfaren kock till vårat team
ARBETSUPPGIFTER Vi söker en kock som kan arbeta i vårat kök på Gullhögskolan där det dagligen produceras ca 2500 portioner. Vi lagar mat till barn och ungdomar i hela kommunen. I köket roterar man så man lagar både vanlig mat och specialkost. I tjänsten ingår ansvar för alla de vanliga arbetsmomenten som beredning, tillagning, städning och disk efter vårat HACCP program.
2022-04-08 2022-05-22
Vårgårda kommun, Utbildning Lärare i fritidshem Lindsbladsskolan F-3
Ditt huvudansvar är undervisningen på fritidshemmet F-3 och tillsammans med övrig personal utvecklar, planerar, organiserar och genomför du undervisningen där. Din planeringstid ligger på skoltid och övrig tid arbetar du tillsammans med lärare som stöd och resurs i elevgrupp eller stöd åt enskilda elever.
2022-03-10 2022-05-29
Vårgårda kommun, Vård och Omsorg Semestervikarie Äldreomsorgen sommar 2022
Ta chansen till ett spännande sommarjobb inom vård och omsorg. Vi söker dej som vill jobba med människor och medverka till att ge stöd och hjälp och därmed trygghet och ökad livskvalitet och som i sin tur ger dej en viktig erfarenhet i livet. Vi erbjuder dig en bra introduktion och ett sammanhängande schema under sommar perioden. Arbetstiderna kan vara dag/kväll eller natt och innefatta arbete på helg.
2022-02-24 2022-06-10
Vårgårda kommun, Utbildning Vikarier till förskola, skola/fritidshem och särskola.
Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken verksamhet eller enhet du vikarierar inom. Det kan innebära att ersätta ordinarie personal på förskola, i en klass eller inom ett fritidshem eller som stöd åt en enskild elev eller grupp. Du styr när du själv vill arbeta, genom att lägga dig tillgänglig de dagar du vill arbeta i ett program som heter Time Care Pool. Som vikarie innebär det att du med kort varsel kan bli bokad samma dag för att ersätta ordinarie personal. Ingen dag är den andra lik vilket gör jobbet både utmanande och utvecklande....
2022-01-13 2022-07-10
Vårgårda kommun, Socialtjänsten Sommarjobb inom LSS
Som timvikare hos oss inom LSS ska du ge ett individanpassat stöd åt brukaren i det dagliga livet utifrån brukarens förutsättningar. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är att sköta hushållssysslor, omvårdnad och stötta i fritidsaktiviteter. Du förväntas planera och utföra arbetsuppgifter så att brukarna får det individuella stöd de behöver. Vi arbetar med brukaren i centrum och målet är att individerna ska uppnå goda levnadsvillkor. Arbetet utgår från varje brukares individuella genomförandeplan. Våra arbetsplatser omfattar personlig assista...
2022-01-12 2022-06-19