Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Vårgårda kommun, Vård och Omsorg Söker du en stabil och trygg arbetsgrupp? Kom och jobba med oss!
Att arbeta som sjuksköterska hos oss är ett varierande arbete med goda möjligheter att vara med och utveckla rollen, funktionen och verksamheten. Vi arbetar aktivt med förbättringsarbeten och har pågående projekt för att utveckla både arbetsmiljön och verksamheten mot God och nära vård. Den kommunala hälso- och sjukvården har ett bra samarbete med Närhälsan och god tillgång till engagerade läkare. Bemanningen i verksamheten är stabil och vi har bara fastanställd legitimerad personal. Under vardagarna har vi fyra erfarna undersköterskor med utök...
2023-06-01 2023-09-12
Vårgårda kommun, Utbildning F-9 Lärare i fritidshem, Hol skola
Ditt uppdrag innefattar att ge stöd och hjälp så väl för den enskilda elevens särskilda behov som gruppens. Du ska skapa trygghet, utveckling och struktur i vardagen för eleverna både i skolan och på fritidshemmet.
2023-06-01 2023-06-14
Vårgårda kommun, Utbildning F-9 Lärare grundskola Lindbladskolan F-3
Du kommer att ingå i ett engagerat team av lärare där ni tillsammans planerar, genomför och följer upp elevernas utbildning och utveckling. Du kommer att undervisa elever i grundskolans årskurs F-3 där du utbildar och stöttar eleverna i deras sociala och kunskapsmässiga utveckling. Du utmanar eleven att ta egna initiativ, utveckla sina intressen och ta ansvar för sig själv och andra. Du ansvarar för att skapa och upprätthålla goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
2023-05-31 2023-06-23
Vårgårda kommun, Samhällsbyggnad Administratör till VA
Gata/VA-enheten söker en administratör med fokus på kundtjänst och fakturering, vilket innebär kontakter med VA-abonnenter samt fakturering enligt kommunens VA-taxa. I uppdraget ingår hantering och utveckling av VA-enhetens kunddatabas med kommunens abonnenter på vatten- och avloppstjänster, inklusive avläsningar av vattenmätare som bas för fakturering. Ytterligare uppgifter i rollen som VA-administratör omfattar information till VA-abonnenter, uppföljning av avtal med VA-abonnenter, framtagande av underlag för revidering av VA-taxa, underlag...
2023-05-31 2023-06-15
Vårgårda kommun, Utbildning F-9 Specialpedagog/Speciallärare Lindbladskolan F-3
Som speciallärare på Linbladskolan F-3 ingår du i elevhälsoteamet tillsammans med rektor, specialpedagog, skolkurator, skolsköterska och skolpsykolog. Du kommer att arbeta förebyggande och främjande med att få våra elever att nå kunskapskraven. Du kommer att arbeta tillsammans med specialpedagog och skolans lärare för att ge våra elever det de behöver för att utvecklas så långt som möjligt. Som speciallärare på Lindbladskolan arbetar du främst med elever i behov av särskilt stöd, extra anpassningar samt skriver pedagogiska utredningar. Du dokum...
2023-05-30 2023-06-30
Vårgårda kommun, Vård och Omsorg Teamledare inom Äldreomsorgen
Teamledarens roll Du medverkar till att uppfylla målet med att skapa ett äldreboende där varje enskild boende ska få möjlighet att uppleva sin tillvaro som meningsfull, hanterbar och begriplig. Som teamledare är du direkt underställd och rapporterar till enhetschef. Merparten av ditt arbete som teamledare ska utföras i omvårdnaden, inom en angiven grupp, där du även har ett ansvar att leda och fördela arbetet. Utöver sedvanligt omvårdnadsarbete ansvarar du för att: *genomföra daglig planering utifrån fasta arbetsrutiner * stödja och leda dina ...
2023-05-30 2023-06-07
Vårgårda kommun, Utbildning F-9 Pedagogisk resurs
Som pedagogisk resurs kommer du hjälpa och stötta läraren i klassrummet. Du kommer hjälp till med våra elever som behöver lite extra hjälp både i och utanför klassrummet. Du kan ha ansvar för vissa medicinska delar så som diabetes men här får du självklart utbildning.
2023-05-29 2023-06-11
Vårgårda kommun, Utbildning F-9 Bemanningsadministratör utbildning
Som bemanningsadministratör har du det operativa ansvaret för att bemanningen av vikarier fungerar och du är en kontaktperson åt vikarierna och verksamheterna. Du ansvarar för att det finns tillräckligt med vikarier inom bemanningsenheten vilket innebär arbete med rekrytering såsom urval, intervjuer, referenstagning och kvalitetssäkring av vikarierna. Det är ett koordinerande uppdrag där du med hjälp av systemet Time Care Pool kommer att matcha vikarier med uppdrag ute på verksamheterna. Du kommer vara en aktiv del av att vi arbetar med ständi...
2023-05-25 2023-06-16
Vårgårda kommun, Vård och Omsorg Biståndshandläggare
Dina arbetsuppgifter som biståndshandläggare kommer att innebära handläggning enligt Socialtjänstlagen och innefattar utredningsarbete, beslutsfattande och uppföljning av beviljade insatser. Vi använder oss av utredningsmetodiken IBIC- Individens behov i centrum. Individen skall sättas i fokus men också skall ett helhetsperspektiv vägas in i våra utredningar. Arbetet innebär också samverkan med andra aktörer och professioner och att planera hem personer från sjukhus för en trygg och säker vårdövergång.
2023-05-23 2023-06-12
Vårgårda kommun, Utbildning F-9 Timvikarie skola förskola
Har du intresse, vilja och engagemang att arbeta med Barn och ungdomar ? Tycker du om att ta ansvar, och kan ställa upp med kort varsel även om du får en förfrågan tidigt på morgonen? Har du kunskap/kompetens/erfarenhet med arbete med barn på förskola, skola, i förening eller liknande. Just nu söker vi timvikarier till förskola, skola, anpassade grundskola och fritidshem. Hos oss gör du en viktig insats för att alla barn och elever ska utvecklas, lära och växa utifrån sina egna förutsättningar. Du styr när du själv vill arbeta, genom att lägga...
2023-05-22 2023-07-05
Vårgårda kommun, Utbildning F-9 Elevassistent Lindbladskolan F-3
Som elevassistent kommer du att fungera som nära stöd för elev med särskilda behov. Eleven behöver stöd som täcker en hel skoldag. Du är även en pedagogisk resurs som tydliggör arbetsuppgifter för elever och finns med både under lektioner och raster. Ditt arbete sker nära samverkan med vårdnadshavare, andra lärare samt elevhälsoteam. Utöver dessa uppgifter ingår också att arbeta i ordinarie verksamhet som stöd till klass under skoltid eller till grupp på fritidshemmet.
2023-05-22 2023-06-06
Vårgårda kommun, Utbildning F-9 Rektor för grundsärskolan
Rektors främsta uppgift är att leda och utveckla verksamheten i syfte att förbättra förutsättningarna för varje barn. Då vi ser personalen som vår främsta tillgång är det viktigt att rektor är närvarande och prioriterar arbetsmiljöarbete. Tillsammans med personal och vårdnadshavare skapas en vardagskultur som leder till kontinuerliga förbättringar. I uppdraget ingår även sedvanliga arbetsuppgifter kopplade till chefsrollen, såsom exempelvis ansvar för arbetsmiljö och budget. Till din hjälp finns rektorskollegor, utvecklingsledare, controlle...
2023-05-17 2023-06-11
Vårgårda kommun, Vård och Omsorg Undersköterska till hemtjänst
Arbetet i hemtjänst är skiftande och individanpassat. För att utföra arbetsuppgifterna behöver du vara flexibel och trivas med varierande arbetsuppgifter. Du hjälper till vid vardagliga sysslor i brukarens hem samt med aktiviteter, träning, personlig hygien och medicin. Du kommer at få utföra sjukvårdsuppgifter på delegation från sjuksköterska och du arbetar både självständigt och i team. Vi arbetar efter ett salutogent synsätt, vilket innebär att vi utgår från de resurser och förmågor som brukaren har. Vi anpassar stöd, omsorg och omvårdnad ...
2023-05-12 2023-06-16
Vårgårda kommun, Utbildning F-9 Idrottslärare vikariat Fridhemskolan
Du kommer arbeta som idrottslärare.
2023-05-10 2023-06-05
Vårgårda kommun, Socialtjänsten SFI lärare
Undervisning, planering och betygssättning inom olika kurser på SFI, Svenska som andra språk och svenska. Du är en del av ett arbetslag där du samarbetar med dina kollegor och med din kompetens bidrar till Vuxenutbildningens utveckling. Vad kan vi erbjuda dig? Vi är en liten flexibel vuxenutbildning som erbjuder dig ett bra arbetslag med trevliga kollegor och korta beslutsvägar. Du har stor frihet, under ansvar ,att lägga upp ditt arbete. Vi erbjuder dig en trivsam arbetsplats med "vi" känsla, där Du har möjlighet att påverka och utveckla utbi...
2023-05-04 2023-06-04
Vårgårda kommun, Socialtjänsten Sommarjobb och timanställning inom funktionsstöd (LSS) BONUS utgår!
På sommaren finns så mycket roligt att göra när du är med brukare i deras vardag! Bada, gå på konsert, titta på fotboll, utflykter, äta glass, grilla god mat och gå på bio. Allt detta kan du få göra på arbetstid. Dina specialintressen eller hobbys kanske kan förgylla någon annans dag. Ditt uppdrag är att ge brukarna en bra sommar! Våra brukare har behov av hjälp och stöd i sin vardag. De personer vi stöttar i alla våra verksamheter har en funktionsnedsättning, ex Autism, Intellektuell funktionsnedsättning, Down Syndrom, ADHD och/eller fysiska ...
2022-12-20 2023-06-17