Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Vårgårda kommun, Samhällsbyggnad Abonnentingenjör till Gata/VA-enheten
Gata/VA-enheten söker en abonnentingenjör till VA-gruppen som kan sköta kontakter med nya och befintliga VA-kunder, samt planera för utbyggnader av ledningsnätet samt kontinuerliga förbättringar genom förnyelse- och underhållsplanering. Arbetet innehåller såväl tekniska, juridiska som ekonomiska frågor. Du behöver ha en helhetssyn över VA-ledningsnätet som omfattar både det nya och gamla nätet. Du har tillräckliga kunskaper om VA-ledningsnät för att beställa och kontrollera konsultutredningar, samt göra egna projekteringar vid behov. Du har er...
2022-09-23 2022-10-20
Vårgårda kommun, Samhällsbyggnad Fastighetsskötare, 2 tjänster
• Daglig drift samt inre och yttre skötsel • Arbeta med felanmälningar • Arbeta med och utföra beställningar från kommunens verksamheter • Felavhjälpande underhåll samt förebyggande arbete i och runt fastigheterna • Kontakter med entreprenörer och externa företag/genomföra beställningar • Kunna rycka in när det behövs inom fastighetsenhetens ansvars- område
2022-09-21 2022-09-28
Vårgårda kommun, Vård och Omsorg Timvikarie inom Äldreomsorgen
Grunden i ditt arbete är att ge vård, stöd och omsorg utifrån varje persons individuella önskemål och behov. I dina arbetsuppgifter ingår det att löpande dokumentera i dokumentationssystemet VIVA. Du kommer att utföra hälso-och sjukvårdsuppgifter på delegation från sjuksköterska. Vi erbjuder dej en bra introduktion. Arbetstiderna kan vara dag/kväll, natt och infatta arbete på helg.
2022-09-20 2022-10-23
Vårgårda kommun, Socialtjänsten Metodhandledare in om LSS
Som metodhandledare kommer du att vara ett stöd till enhetschefer i arbetet med att kvalitetssäkra verksamheten gällande dokumentation, uppföljning av insatser, vikarierekrytering, utbildningar mm. I rollen som metodhandledare ingår det att handleda stödassistenter och stödpedagoger i ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt, för att tillsammans med brukaren utifrån gällande biståndsbeslut ta fram och följa upp insatser som tillgodoser individens behov. I uppdraget ingår även administrativa arbetsuppgifter som framtagande av statistik och...
2022-09-18 2022-09-25
Vårgårda kommun, Socialtjänsten Vikarie samt timvikarier inom Boendestödet
Vi söker nu både timvikarier och någon för ett vikariat i 4 månader till vårt Boendestöd. Att vara boendestödjare innebär att ge vardagsstöd utifrån biståndsbeslut till personer med lindrig utvecklingsstörning, psykiska- och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi har även ett team som riktar sig till personer som har en beroendeproblematik. Som Boendestödjare förväntas du stötta och motivera människor till ett så bra och rikt liv som möjligt i det egna hemmet. Du förstår vikten av att vara ett pedagogiskt stöd för människor och din mä...
2022-09-15 2022-09-30
Vårgårda kommun, Utbildning Specialpedagog/speciallärare Lena skola
Vi söker nu dig som vill vara med och bygga upp vårt elevhälsoarbete tillsammans med skolans personal. Du skall vara en person som kan skapa goda relationer med elever, personal, vårdnadshavare och andra du möter i det dagliga arbetet. Du ska kunna arbeta med elevhälsoarbetet på individ-, grupp- och organisationsnivå. På vår skola förväntar vi oss att du med stort engagemang bidrar till ett strukturerat och framgångsrikt elevhälsoarbete. Du kommer att arbeta med pedagogiska utredningar, klassrumsobservationer, handledning, externa kontakter sam...
2022-09-13 2022-10-04
Vårgårda kommun, Vård och Omsorg Vår nattsjuksköterska går i pension, är du vår nya kollega?
Som nattsjuksköterska erbjuder vi dig ett stimulerande och omväxlande arbete. Du arbetar tillsammans med omsorgspersonal med patienten i fokus i hela Vårgårda kommun. I ditt arbete ingår att göra bedömningar, uppföljningar och dokumentera samt handleda omsorgspersonal i hälso- och sjukvårdsfrågor och samverka med externa parter. Ditt arbete är självständig och varierande med goda möjligheter att vara med och utveckla rollen, funktionen och verksamheten. Arbetstiden är förlagd mellan 21.15-07.15 utan rast med måltidsuppehåll. Du gör 30,25 timm...
2022-09-12 2022-09-30
Vårgårda kommun, Utbildning Lärare i fritidshem Lena skola
I din roll inom fritidshemmet ansvarar du för planering, genomförande, utveckling och utvärdering av fritidshemmet. Med utgångspunkt i läroplanens syfte för fritidshemmet vill vi att alla inom fritidshemmets utför sitt arbete med engagemang, glädje och kunskap. Under skoldagen arbetar du inom grundskolan tillsammans med klasslärare.
2022-09-12 2022-10-03
Vårgårda kommun, Utbildning Lärare till Gullhögskolan åk 7-9. Sv, Eng
Som lärare hos oss ansvarar du, i samverkan med kollegor, för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. Du kommer att ingå i ett ämneslag som arbetar med utveckling av undervisning i dina ämnen och i arbetslag där du tillsammans med lärare och heltidsmentorer samverkar kring eleverna. Tillsammans med kollegorna skapar du goda förutsättningar för elevers kunskapsutveckling och arbetar för att skapa en trygg och stimulerande lärandemiljö.
2022-09-12 2022-09-26
Vårgårda kommun, Utbildning Kurator Lindbladskolan F-3
Vi bygger vår pedagogiska identitet på samarbete och ser fördelarna med att jobba med flera parallella klasser. I ett öppet klimat arbetar du tillsammans med eleverna för att skapa nyfikenhet och lust att lära, du arbetar aktivt för studiero och trivsel. På Lindbladskolan följer vi uppmärksamt elevernas utveckling och håller oss uppdaterade med sådan forskning som är relevant för vår verksamhet. Vi söker nu en driven kurator till elevhälsan på F-3 och är särskilt nyfikna på dig som har en adekvat utbildning och erfarenhet för tjänsten. I ditt...
2022-09-06 2022-09-30
Vårgårda kommun, Utbildning Vikarier till förskola, skola/fritidshem och särskola.
Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken verksamhet eller enhet du vikarierar inom. Det kan innebära att ersätta ordinarie personal på förskola, i en klass eller inom ett fritidshem eller som stöd åt en enskild elev eller grupp. Du styr när du själv vill arbeta, genom att lägga dig tillgänglig de dagar du vill arbeta i ett program som heter Time Care Pool. Som vikarie innebär det att du med kort varsel kan bli bokad samma dag för att ersätta ordinarie personal. Ingen dag är den andra lik vilket gör jobbet både utmanande och utvecklande....
2022-07-22 2022-11-30