Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Växjö kommun, Arbete och välfärd Socialsekreterare till Ekonomiskt bistånd
Som socialsekreterare i Ekonomiskt bistånd kommer du att arbeta med att besluta och bedöma om ekonomiskt bistånd för personer som har en arbetsmarknadsinsats inom avdelningens enheter Insats och Intern service samt personer som deltar i Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska...
2021-03-02 2021-03-15
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Furutåskolan söker lärare till årskurs 1-3
Vi söker en lärare till en av våra klasser i årskurs 1. Som lärare arbetar du utifrån Skolverkets styrdokument med tydliga mål och stimulerar eleverna att utvecklas utifrån sin egen förmåga. Du skapar god studiero och är en tydlig ledare i klassrummet. Du kommer tillhöra ett arbetslag och ni arbetar tillsammans för att skapa goda lärmiljöer utifrån elevens bästa i fokus
2021-03-01 2021-03-15
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i årskurs 4-6 till Furutåskolan
Vi söker dig som har lärarlegitimation som är behörig att undervisa i årskurs 4-6. I uppdraget ska du organisera verksamheten tillsammans med en kollega. Du planerar, genomför och utvärderar undervisning i förkommande ämnen i enlighet med våra styrdokument. I tjänsten ingår också att du arbetar som elevresurs och stöttar elever i bland annat praktisk-estiska ämnen. Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Du kommer tillhöra ett arbetslag och ni arbetar tillsammans för att skapa goda lärmiljöer utifrån elevens bästa i fo...
2021-03-01 2021-03-15
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Furutåskolan söker lärare årkurs F-3
Vi söker en lärare som ska arbeta med dubbelt ledarskap i svenska och matematik tillsammans med klasslärare i årskurserna 1-3. Som lärare arbetar du utifrån Skolverkets styrdokument med tydliga mål och stimulerar eleverna att utvecklas utifrån sin egen förmåga. Du skapar god studiero och är en tydlig ledare i klassrummet. Du kommer tillhöra ett arbetslag och tillsammans arbetar ni för att skapa goda lärmiljöer utifrån elevens bästa i fokus. Tillsammans arbetar ni med att planera och utvärdera undervisningen med utgångspunkt i det kollegiala...
2021-03-01 2021-03-15
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare till Vederslöv, åk 4
På Vederslöv skola får eleverna möjlighet att utveckla sina kunskaper, färdigheter och förmågor för att på bästa sätt ta sig an och möta framtiden. Skolan präglas av en trygg, kreativ och engagerande lärandemiljö. Vi jobbar aktivt med värdegrund i olika gruppkonstellationer och värdegrundsorden kreativitet, trygghet och vetgirighet är byggstenar i verksamheten och ska genomsyra allt arbete. Trygghetsvandringar samt samtal om trygghet och trivsel genomförs kontinuerligt på klassråd och elevråd. Arbetet följs bland annat upp med en skolgemensam ...
2021-03-01 2021-03-15
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem till Tävelsås skola
Som lärare för fritidshem kommer du att ha delansvar för att utveckla verksamheten. Du kommer vara ansvarig för verksamheten på fritidshemmet och se till fritidshemmet är ett komplement till förskoleklass och skola. Del av tjänsten är idrott- och/eller musik-undervisningen på skolan. Tjänsten kan också innehålla ett ansvar för att utveckla skolan rastverksamhet. Vi ser att du vill vara ledande/delaktig i att utveckla fritidshemsverksamheten i samarbete med skolan. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda meni...
2021-03-01 2021-03-15
Region Kronoberg, Regionservice IT-arkitekt med fokus nytt akutsjukhus
Region Kronoberg är i en expansiv fas med en ökad IT- och digitaliseringstakt och etablering av ett nytt akutsjukhus för framtidens sjukhusvård. För att möta detta behov söker vi nu en medarbetare för att stärka upp IT-arkitekturområdet med fokus på nytt akutsjukhus. I rollen som IT-arkitekt ser du helheten över vår IT-miljö och kommer vara länken mellan verksamhetens behov och de olika tekniska lösningar som digitaliseringen möjliggör. Som IT-arkitekt med fokus på nytt akutsjukhus ansvarar du för IT-projektet i den gemensamma projektorganisat...
2021-03-01 2021-03-14
Region Kronoberg, Sjukhusvård Undersköterska, operationsenheten Växjö
På operationsenheten får du ett intressant och omväxlande arbete. Du assisterar anestesi- och operationssjuksköterskan före, under och efter operation. Arbetet kräver god fysik, då det innebär lyft och transporter av patienter. Handledning och undervisning av nya kollegor och andra besök på operationsenheten ingår i arbetet. Att du deltar i utvecklingsarbete på avdelningen ser vi som en självklarhet. Vi bedriver både elektiv och akut verksamhet, jour och beredskap ingår i arbetet.
2021-03-01 2021-03-15
Region Kronoberg, Folktandvård Tandsköterska till Specialisttandvården Klostergatan
Specialisttandvården Klostergatan består av avdelningarna för parodontologi, protetik och bettfysiologi och kliniken finns centralt belägen tillsammans med Specialisttandvården Ortodonti, allmäntandvård, Servicecenter och vårt administrativa kansli på Klostergatan i Växjö. I första hand kommer du att arbeta på avdelningen för bettfysiologi, men anställningen är på hela den aktuella specialistkliniken och vid behov hjälps vi åt mellan avdelningarna. Hos oss på Bettfysiologi kommer du som tandsköterska att ha ett omväxlande och utvecklande jobb....
2021-03-01 2021-03-22
Region Kronoberg, Folktandvård Vi söker tandläkare till Folktandvården Norr i Växjö
Vår klinik ligger i moderna lokaler på Dalbo i Växjö. Vi är idag 29 medarbetare som arbetar på kliniken, vi har en god stämning, hjälps åt och trivs med att arbeta tillsammans. Om du arbetar som tandläkare på vår klinik kommer du att arbeta med alla behandlingar som ingår i en allmäntandläkarens kompetensområde och du kommer att behandla både barn, unga och vuxna - så arbetet är väldigt varierande och roligt! Att komma ny till en arbetsplats är oftast både väldigt spännande och kul, men kan samtidigt vara lite jobbigt. För att underlätta för d...
2021-03-01 2021-03-15
Växjö kommun, Kommunledning Näringslivsutvecklare
Näringslivsavdelningens uppdrag är att arbeta med både strategiska och operativa insatser för att skapa ett gott företagsklimat, möjliggöra förutsättningar för tillväxt och stimulera till utvecklande av mötesplatser och nätverk i Växjö kommun. I ditt arbete som näringslivsutvecklare jobbar du tillsammans med kommunens förvaltningar och bolag och andra intressenter med att utveckla och leverera den bästa tänkbara servicen både till företag som vill expandera sin verksamhet i Växjö, och till företag som vill se Växjö som ett etableringsalternati...
2021-02-26 2021-03-21
Region Kronoberg, Länstrafiken Gemensamt Vikarierande verksamhetschef, Kundservice
I ditt uppdrag som verksamhetschef har du personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar för ca 30 medarbetare. Du har ett självständigt och övergripande ansvar för att leda och utveckla verksamheten samt att initiera och driva förbättringsarbeten. Till din hjälp har du teamledare. Du deltar i olika nätverk inom och utom regionen där utvecklingsarbete och samarbete sker. De frågeställningar du hanterar är av varierande komplexitet och omfattar ett brett område såsom omvärld, ekonomi, teknik, marknad och organisation. En stor del av ditt arbete be...
2021-02-25 2021-03-18
Växjö kommun, Kultur- och fritid Fritidsutvecklare till Föreningsservice
Som fritidsutvecklare hos Kultur- och fritidsförvaltningen bidrar du till att möjliggöra en aktiv och meningsfull fritid för invånarna. Du är ett konsultativt stöd mot föreningar i deras verksamhetsutveckling såsom värdegrundsarbete, certifiering och kvalitetssäkring av föreningsverksamhet. I tjänsten ingår ansvar för att bygga nätverk, skapa goda relationer och bidra i föreningslivets utvecklingsarbete. Det kan även förekomma visst utredningsarbete. Uppdraget omfattar dessutom handläggning av föreningsstöd via befintliga verksamhetssystem....
2021-02-25 2021-03-21
Region Kronoberg, Sjukhusvård Sjuksköterska till mag- och tarmmottagningen i Växjö
På mag- och tarmmottagningen kommer du i huvudsak att arbeta med telefonrådgivning, sjuksköterskemottagning, assistera vid läkarbesök, ge läkemedelsinformation och ge dagvårdsbehandlingar. Du kommer också att kalla patienter och bevaka provtagningsresultat. Du kommer att ha ett nära samarbete med andra sjuksköterskor, undersköterskor och läkare på mottagningen.
2021-02-25 2021-03-11
Växjö kommun, Kommunledning Planeringsarkitekt
Växjö kommun växer med över 1000 invånare om året vilket ger oss ett flertal större utmaningar och där den strategiska planeringen är betydelsefull. En digital översiktsplan för hela kommunen kommer att vara utställd för granskning under våren 2021. Du får vara med och slutföra arbetet med översiktsplanen och starta arbetet med en kontinuerlig översiktlig planering. Du kommer också delta och leda arbetet med små och stora förstudier, stadsdels- och tätortsanalyser och påbörja revidering av planeringsunderlag för grönstruktur. I tjänsten har...
2021-02-25 2021-03-21
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen Undersköterskor till Evelids korttidsboende
Flera av våra medarbetare går i pension eller ska iväg på nya äventyr och vi söker därför nya stjärnor. Vill du ha ett flexibelt och utvecklande arbete där våra omsorgstagare är i fokus? Då ser vi gärna dig som vår nästa medarbetare på Evelids korttidsboende! Vi söker undersköterskor för tillsvidareanställning och vikariat. På Evelids korttidsboende bedriver vi en verksamhet för personer som oftast har ett stort omvårdnadsbehov. Evelid består av cirka 70 korttidsplatser/växelvårdsplatser, uppdelat på åtta enheter. En enhet har palliativa plats...
2021-02-25 2021-03-18
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Ämneslärare i slöjd - textil till Pär Lagerkvist skola, åk 7-9
Dina arbetsuppgifter består av sedvanliga ämnesläraruppgifter kopplade till den textila delen av slöjdämnet. Ni är två ämneslärare i slöjd på 7-9, och ansvarar för varsin del av ämnet och samarbetar utifrån det. Du har också instutionsansvar för textilsalen. Det kan också ingå att vara klassföreståndare och tillsammans med en kollega ansvara för en klass. Du tillhör ett av våra tre arbetslag på skolan och deltar i sedvanliga konferenser och möten kopplade till det.
2021-02-25 2021-03-12
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Ämneslärare i idrott och hälsa till Pär Lagerkvist skola, åk 7-9
Vi söker en lärare för IDH-undervisning på högstadiet och dina arbetsuppgifter består av sedvanliga ämnesläraruppgifter och det kan även ingå att, tillsammans med en kollega, vara klassföreståndare för en klass. Du tillhör ett av våra tre arbetslag på skolan och deltar i sedvanliga konferenser och möten kopplade till det. Det finns flera IDH-lärare på skolan och ni samarbetar i ett ämneslag.
2021-02-25 2021-03-12
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Ämneslärare i NO till Pär Lagerkvist skola, år 7-9
Vi söker en lärare för i första hand NO-undervisning och dina arbetsuppgifter består av sedvanliga ämnesläraruppgifter och det kan även ingå att, tillsammans med en kollega, vara klassföreståndare för en klass. Det är en fördel om du har legitimation i flera av NO-ämnena och har du även legitimation i matematik är det ett plus, men det är inget krav. Du tillhör ett av våra tre arbetslag på skolan och deltar i sedvanliga konferenser och möten kopplade till det. NO-lärarna på skolan samarbetar i olika ämneslag.
2021-02-25 2021-03-12
Växjö kommun, VEAB Marknadskommunikatör- föräldravikariat
Tjänsten är ett föräldravikariat under perioden maj 2021 till februari 2022, med möjlighet till förlängning. Som marknadskommunikatör har du en central roll där du ansvarar för genomförandet av aktiviteter som syftar till att stärka vårt varumärke, öka kundnöjdheten, driva försäljning och stödja företagets vision och strategi. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av: - Producera innehåll för webb, nyhetsbrev, sociala medier och trycksaker utifrån vår varumärkes- och budskapsplattform - Hantera sponsringsförfrågningar och uppr...
2021-02-24 2021-03-28
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem till Ulriksbergskolan
Som lärare för fritidshem kommer du att ansvar för en av våra fyra fritidshemsavdelningar. Du kommer vara ansvarig för verksamheten på en fritidshemsavdelning och se till fritidshemmet är ett komplement till förskoleklass och skola. Del av tjänsten är att vara resurslärare i åk 1. Tjänsten kan också innehålla ett ansvar för att utveckla skolans rastverksamhet. Vi ser att du vill vara ledande/delaktig i att utveckla fritidshemsverksamheten på alla enhetens avdelningar. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda...
2021-02-24 2021-03-17
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare på mellanstadiet till Ulriksbergskolan
Som lärare kommer du, tillsammans med två andra lärare, att ansvar för cirka 50 elever i åk 4 (mellanstadiet). Din arbetsuppgift är att arbeta framförallt i ämnena SV, SVA, SO och Engelska. Du är en person som tycker om att driva utveckling och ser möjligheter. Du trivs bäst när du arbetar i team där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för våra elever. Tillsammans med kollegorna i ditt team planerar, undervisar och utvärderar du undervisningen med eleven i ständigt fokus. Du är också en del av skolans gemensamma skolutveckling...
2021-02-24 2021-03-17
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Slöjdlärare till Ulriksbergskolan
Som slöjdlärare kommer du att ha pedagogiskt ansvar för undervisning i ämnet slöjd med inriktning textilslöjd. Undervisningen bedrivs i halvklass för åk 3, 4 och 5. Du har ansvar för genomförande och planering i samarbete med annan slöjdlärare men även övrig personal på skolan. Du har också ansvar för att bidraga i skolans utveckling och de insatser vi gör för att förbättra skolans verksamhet, tillsammans med övrig personal. Sysselsättningsgraden motsvarar ca 50-70 %.
2021-02-24 2021-03-17
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Förskolelärare i förskoleklass till Ulriksbergskolan
Som förskolelärare kommer du, tillsammans med tre andra förskolelärare, att ansvar för cirka 52 elever i förskoleklass. Du är en person som tycker om att driva utveckling och ser möjligheter. Du trivs bäst när du arbetar i team där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för våra elever. Tillsammans med kollegorna i ditt team planerar, undervisar och utvärderar du undervisningen med eleven i ständigt fokus. En del i din tjänst innebär även arbete på ett fritidshem, men där ansvarar lärare i fritidshem för planeringen av verksamhete...
2021-02-24 2021-03-17
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i svenska som andra språk till Lammhults skola, åk 4-6
I uppdraget som lärare i svenska som andra språk på Lammhults skola åk 4-6 förväntar vi oss att du: - Utvecklar SVA- ämnet genom ett aktivt lärande tillsammans med kollegor, där du delar med dig av dina erfarenheter och genom ett pedagogiskt utmanande förhållningssätt stöttar och utvecklar allas undervisning. - Möter upp dina mentorselever, genom att hjälpa dem att strukturera upp sin skolvecka och följa upp deras resultat. Du håller också en dialog med vårdnadshavare så att de kan följa elevernas utveckling. - Kan skapa goda relationer genom...
2021-02-24 2021-03-25
1 2 3 4 5 >