Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Specialpedagog till övergripande elevhälsoteam inom Östra området
Östras övergripande elevhälsoteam har ett gott samarbetsklimat och består av fyra specialpedagoger, en psykolog, en kurator och en studie-och yrkesvägledare. Teamet har gemensamma lokaler mitt i stan. Vi arbetar tillsammans med områdets åtta grundskolor och arton förskolor. Östra teamet arbetar både med uppdrag från enheterna och förebyggande och främjande insatser uppföljningar och behov i verksamheten. Vi söker en specialpedagog med kunskaper inom matematik och matematiksvårigheter. I första hand är tjänsten riktad mot våra grundskolor. I u...
2021-05-12 2021-05-26
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Elevkoordinator till Teknikum
Vi söker dig som vill arbeta som Elevkoordinator inom Teknikums verksamhet och arbeta med elever i gymnasieåldern. I tjänsten förväntas samarbete med personal och skolledning samt att vara en del av ett team. Du arbetar för att kunna erbjuda eleverna det stöd de behöver i alla situationer under skoldagen. I arbetsuppgifterna ingår motivations-och förändringsarbete, nätverksarbete, vägledning och coaching samt att möta eleverna under hela skoldagen. Du kommer att: • Vägleda och stötta kring det sociala arbetet med elever • Röra dig bland elev...
2021-05-12 2021-05-25
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i CAD till Teknikum
Vi söker nu en lärare för planering och genomförande av undervisning i CAD på Teknikprogrammet. Under hösten 2021 rör det undervisning i kurserna CAD 1 och CAD 2. Undervisningstiden är cirka 45 timmar per kurs, Du arbetar i ett arbetslag med tillhörande systematiskt kvalitetsarbete där uppföljning och utvärderingar sker kontinuerligt mot elevernas examensmål. Du ingår även i skolans teknikarbetslag. Du förväntas; • ta ansvar för elevernas kunskapstillväxt, stödja deras personliga utveckling och skapa goda betingelser för varje elevs lärande, ...
2021-05-12 2021-05-26
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen Sjuksköterskor till sommarvikariat
Är du en engagerad sjuksköterska som gillar att lära dig nya saker och har ett genuint intresse för människor? Då tycker vi att du ska söka dig till oss i sommar! Som sjuksköterska i omsorgsförvaltningen planerar och leder du omvårdnadsarbetet inom ditt ansvarsområde utifrån fastställda mål och riktlinjer. Du möter våra omsorgstagare i både ordinärt och särskilt boende och det finns goda möjligheter att få erfarenhet inom ett antal olika inriktningar såsom avancerad hemsjukvård, palliativ vård, psykiatri och demensvård. I dina arbetsuppgifter...
2021-05-12 2021-05-31
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Barnskötare till Gullvivans förskola
Som barnskötare hos oss är du en viktig del i ett arbetslag tillsammans med förskollärare och andra barnskötare. Tillsammans i arbetslaget planerar och genomför ni den pedagogiska verksamheten utifrån styrdokumenten mot uppställda mål. Ni dokumenterar, följer upp och utvärderar och verkar för att alla barn har lika stort inflytande över och utrymme på förskolan. Barnskötarens uppdrag är att genom samarbete i arbetslaget ge barnen en trygg och stimulerande utbildning som främjar varje barns utveckling och lärande. Du kommer tillsammans med a...
2021-05-12 2021-05-26
Region Kronoberg, Sjukhusvård Sjuksköterska till hjärtavdelningen, HIA och MIMA
På hjärtavdelningen/HIA vårdas främst patienter med hjärtsjukdomar. Här får du möta patienter som akut har insjuknat eller försämrats i sin hjärtsjukdom. Som sjuksköterska på avdelningen kommer du att leda och fördela omvårdnadsarbetet. Du arbetar i team tillsammans med patienten, där målet är att möta patientens behov i det akuta skedet och tillsammans med patienten planera fortsatt vårdbehov. Som sjuksköterska har du en mycket betydande roll och är många gånger kontakten med anhöriga, hemsjukvård och andra yrkesgrupper som behövs för att kunn...
2021-05-12 2021-05-30
Region Kronoberg, Sjukhusvård Sjuksköterska - kombinera diabetesmottagning och medicinavdelning
På diabetesmottagningen kommer du att ha egen sköterskemottagning med fokus på att stärka patientens egenvårdsförmåga. Du kommer att förskriva hjälpmedel och dosjustera läkemedel vid diabetes. Vi arbetar med grupputbildning gällande insulinpumpar och olika system för glukosmätning. Gravida med diabetes sköts via mottagningen och viss beredskap mot förlossningen ingår. På avdelningen 3 kommer du att arbeta nära patienterna. Till vår hjälp i vårdarbetet har vi kontakt med bl.a. sjukgymnast och dietist. Ett gott samarbetsklimat gör att stämnin...
2021-05-12 2021-05-31
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen Omsorgsassistent till Rallarrosen i Bramstorp
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta i en LSS-bostad med integrerad daglig verksamhet. På Rallarrosen bor personer med intellektuell funktionsnedsättning och autism. Omsorgstagarna har sin dagliga verksamhet i direkt anslutning till boendet. På Rallarrosen arbetar vi med omsorgstagaren i fokus och strävar alltid mot ett professionellt förhållningssätt. Vi ger dig möjligheten att växa och utvecklas inom vård- och omsorgsyrket och hos oss gör du skillnad varje dag för våra omsorgstagare. Arbetstiderna är förlagda dag, kväll och helg. ...
2021-05-12 2021-05-30
Region Kronoberg, Sjukhusvård Nattsjuksköterska till enhet 3 -njurmedicin, diabetes och endokrinologi
På avdelning 3 vårdas patienter med diabetes, endokrinologiska sjukdomar, samt njurmedicinska diagnoser. Hos oss finns också allmän internmedicinska patienter. Vi prioriterar en trygg och säker arbetsmiljö där vi bemöter patienter och varandra med respekt och mänsklig omtanke. Vi värdesätter nyfikenhet och fokuserar på ständig utveckling. Nu söker vi dig som vill göra oss sällskap i nattarbetet. Avdelningen har 16 vårdplatser och på natten arbetar du tillsammans med ytterligare en sjuksköterska och en undersköterska. Du har ansvar för medicin...
2021-05-12 2021-05-31
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Vikaholm förskola söker förskollärare
Som förskollärare hos oss bedriver du undervisning utifrån forskning och beprövad erfarenhet så läroplanens mål och intentioner uppfylls, samt att varje barns utveckling och lärande främjas. Varje arbetslag har en arbetslagsledare och tillsammans med den personen ansvarar du för det systematiska kvalitetsarbetet. Detta genom att planera, dokumentera, följa upp, utvärdera och reflektera enskilt och tillsammans med arbetslaget kring utbildningen och undervisningen. Du ska genomföra utbildningen så omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet...
2021-05-12 2021-05-26
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Rehabassistent till rehabiliteringskliniken i sommar!
Du får prova på ditt nya yrke och skaffa dig värdefulla erfarenheter innan du avslutar din utbildning, eller som nyfiken undersköterska få en erfarenhet av rehabiliteringsarbete. Detta i en arbetsgrupp där vi arbetar tillsammans för att trivas och göra ett bra jobb. Du kommer också få god insikt i specialiserad rehabilitering och tvärprofessionellt arbetssätt. Du blir en del av patientens vardag och utifrån arbetsterapeuters instruktion och patientens mål genomför du stimulering, träning och kompensation tillsammans med patienten. Ofta handla...
2021-05-12 2021-05-23
Region Kronoberg, Sjukhusvård Medicinkliniken Växjö söker kliniksekreterare
Som kliniksekreterare arbetar du tillsammans med klinikledningen där din roll är att avlasta avdelningschefer och verksamhetschefen med administrativa uppgifter. Du bidrar till den digifysiska utvecklingen och kompetensväxling som sjukvården går till mötes. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå i administrering av möte, platina, intranätet, 1177, Qlickview och andra system som är viktiga för verksamheten. Vid låg belastning kan även andra uppgifter som innehas av medicinska sekreterare blir aktuella. Ditt arbete är av självständig ser...
2021-05-12 2021-05-30
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Välkommen till Rehabiliteringskliniken i sommar!
Du kommer ha en anställning som rehabassistent alternativt leg logoped och arbeta i nära samarbete med våra logopeder och utföra uppdrag från dem. Hos oss träffar du patienter på alla vårdnivåer - i slutenvård, dagrehabilitering och mottagning. Våra logopeder arbetar med att diagnostisera och behandla språk-, röst och talstörningar, förskriva hjälpmedel, utreda och behandla ät- och sväljsvårigheter samt ge information och handledning till anhöriga och personal. Med stor kunskap och erfarenhet kommer de ge dig en god introduktion och stöd i d...
2021-05-12 2021-05-23
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i Ma/No till Elin Wägnerskola
Hos oss får du arbeta i ett arbetslag runt 4 5 klasser och tillsammans med ämneskollegor där vi arbetar med och utvecklar verksamheten utifrån entreprenöriella värdeskapande kompetenser och processer. Verksamheten kännetecknas av ämnesövergripande arbete, kontakt och samarbete med omvärlden - vi ställer oss frågan "Kan det vi gör och det vi lär oss vara till nytta för någon annan?" Vi använder digitala läromedel och vi möts i ämneslag för att planera ämnesundervisning och diskutera bedömning tillsammans. I tjänsten ingår mentorskap.
2021-05-11 2021-05-25
Region Kronoberg, Sjukhusvård Nu söker vi medicinska sekreterare till akutkliniken i både Växjö och Ljungby!
Som medicinsk sekreterare har du en mycket viktig roll. Du är det administrativa stödet och hjälper verksamheten att gå runt! Vi skriver diktat åt akutmottagningen i Växjö och Ljungby samt åt akutvårdsavdelningen, AVA. Under jourtid skriver vi även inläggningar och akuta operationsberättelser åt ortoped-, kirurg-, kvinno-, barn- och ungdomskliniken. Förutom de sedvanliga arbetsuppgifterna ansvarar vi nattetid för regionens telefonväxel, larm och bokning av serviceresor. Tjänsten innebär alltså omväxlande arbetsuppgifter med stor variation. ...
2021-05-11 2021-06-01
Länsstyrelsen i Kronobergs län Länsjurist
Du ska på ett självständigt sätt handlägga och fatta beslut i olika ärendetyper. De ärenden som kan förekomma är överklagade beslut enligt miljöbalken och plan- och bygglagen. Även olika typer av förvaltningsärenden kan förekomma. Rådgivning till länsstyrelsens olika verksamhetsområden kan förekomma. Rådgivningen kan även omfatta förvaltningsrätt och civilrätt, men även andra rättsområden kan bli aktuella. Som en del av Rättsenheten ska du bidra till att vidareutveckla vår verksamhet och vara en del av ett kompetent och effektivt stöd till lä...
2021-05-11 2021-05-30
Länsstyrelsen i Kronobergs län Registrator
Den främsta uppgiften är att hantera länsstyrelsens allmänna handlingar, från diarieföring till arkivering. Kontakter med allmänheten är vanligt förekommande. Det ingår också att lämna stöd och service till våra medarbetare kring deras frågor om diarieföring och ärendehanteringssystemet. Du förväntas medverka i utveckling av rutiner och arbetssätt.
2021-05-11 2021-05-30
Växjö kommun, Kommunledning HR-konsult
Växjö kommun söker nu två drivna och engagerade HR-konsulter, är du en av dem vi söker? Vi är en centraliserad HR-avdelning som vill vara i framkant och där du får möjligheten att bidra till vårt utvecklingsarbete samt har stora möjligheter att utvecklas i din roll som HR. Du kommer till ett team med stort engagemang, gott samarbete och ett öppet och inkluderande arbetsklimat. Arbetet som HR-konsult innebär att du arbetar i nära samarbete med chefer men du förväntas också bidra till vårt strategiska arbete genom att exempelvis vara med och utv...
2021-05-11 2021-05-30
Växjö kommun, Kommunledning HR-konsult med inriktning administration
Växjö kommun söker nu en driven och engagerad HR-konsult som gärna tar sig an administrativa arbetsuppgifter. Vi är en centraliserad HR-avdelning som vill vara i framkant och där du får möjligheten att bidra till vårt utvecklingsarbete samt har stora möjligheter att utvecklas i din roll som HR. Du kommer till ett team med stort engagemang, gott samarbete och ett öppet och inkluderande arbetsklimat. I rollen som HR-konsult kommer du dels arbeta med administration inom vår HR-avdelning men också i nära samarbete med chefer inom våra förvaltninga...
2021-05-11 2021-05-30
Region Kronoberg, Folktandvård Vi söker systemansvarig (IT) till Folktandvården Kronoberg
Vi söker dig som är lite av en mångkonstnär inom IT och vill bidra till utvecklingen av tandvårdens digitala verktyg och system. Du behöver ha förmågan att arbeta strategiskt, men också kunna kavla upp ärmarna operativt för att få våra befintliga, och framtida, IT-system att fungera optimalt. Du har erfarenhet av process- och kravanalys och ditt uppdrag är bl.a. att fungera som länk mellan Folktandvårdens verksamhet och IT-avdelningen. Du identifierar och översätter behov, utmaningar och önskemål från verksamheten och säkerställer att dessa ta...
2021-05-11 2021-05-30
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Vill du jobba som hjälpmedelstekniker med oss på hjälpmedelscentralen?
Du kommer tillsammans med patient och förskrivare, prova ut samt anpassa, tekniska lösningar inom områdena kommunikation och kognition. Vi erbjuder dig utbildning av oss samt av leverantörer inom det specifika området. I uppdraget ingår även reparation och rekonditionering av hjälpmedel. Rollen som hjälpmedelstekniker innebär: *expertkunskap i hjälpmedelsfrågor *marknadsbevakning och sortimentsurval *upphandling *hålla i utbildningstillfällen *jobba med rutiner och förbättringsarbete Arbetsuppgifterna sker i hjälpmedelscentralens lokaler m...
2021-05-11 2021-06-01
Region Kronoberg, Sjukhusvård Sjuksköterska till dialysavdelningen i Växjö
Vi arbetar i team där 2-3 sjuksköterskor ansvarar för 5-7 patienter under ett arbetspass. Vi har en god gemenskap och du har alltid stöd av kollegor. Du kommer bland annat ansvara för uppstart och avslut av dialysbehandlingen. Under behandlingen kommer du även att ansvara för patientens omvårdnad, ha patientsamtal, närvara vid läkarrond samt ansvara för kontakten med patientens närstående och annan vårdpersonal. Vi arbetar var tredje lördag och var sjätte söndag. Vi tar emot patienter varje dag och våra öppettider på avdelningen är: Måndag, on...
2021-05-10 2021-05-30
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Förskollärare till Kalvsviks förskola
På förskolan arbetar du med att utveckla och stimulera barnens kreativitet och nyfikenhet. Ett målmedvetet arbetssätt för att få alla barn att känna trygghet på förskolan. Som pedagog tar du tillvara på barnens engagemang och nyfikenhet för att få en ökad måluppfyllelse för verksamheten.
2021-05-10 2021-05-24
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Förskollärare till Trummens förskola
Som förskollärare ansvarar du för att planera undervisningen, genomföra och utveckla det pedagogiska arbetet samt bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete tillsammans med arbetslaget. Vi arbetar projektinriktat och barnen är delaktiga när det gäller att utforma projekten som de visar intresse kring. Fokus på vad barnen vill upptäcka, vad de är intresserade av och vilka teorier och fantasier de har som vi kopplar till projektområdet. Vi lägger stor vikt vid att man tror på det kompetenta barnet och att man har en barnsyn som stämmer med vår vär...
2021-05-10 2021-05-24
Region Kronoberg, Folkhögskolan Grimslöv Lärare i svenska och engelska på Grimslövs folkhögskola
Som lärare på Grimslövs folkhögskola arbetar du nära skolans deltagare. Som en del i folkhögskolans pedagogik arbetar vi med mindre undervisningsgrupper och satsar på extra stöd för de deltagare som så behöver. I första hand av dig som lärare men som resurs finns också skolans stödteam med bland annat specialpedagog, kurator, internatföreståndare och handledningsstöd. Arbetets syfte är att samtliga våra deltagare ska nå sina studiemål. Samtliga skolans lärare träffas en gång i månaden för lärarråd som är ett forum för både praktiska och pedago...
2021-05-07 2021-05-27
1 2 3 4 5 >