Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Kronoberg, Regionservice Kom och hjälp oss på IT-supporten att leverera service i världsklass!
Arbetsuppgifterna är mycket omväxlande samt erbjuder stor variation i vår strävan att fortsätta leverera 95% kundnöjdhet, inom användarstöd IT, till alla Region Kronobergs verksamheter. Arbetet innefattar teknisk support, kontohantering och felsökning av hård- och mjukvara, främst inom Windows-miljö. Du kan också vara delaktig i projekt eller objektarbete samt delta i arbetet att ständigt förbättra processer och rutiner. Support sker primärt via telefon och dokumentation i vårt ärendehanteringssystem, men innefattar även hjälp på platsen. Till...
2022-10-06 2022-10-20
Region Kronoberg, Regionservice Medarbetare till IT Systemteknik
Arbetsuppgifterna består bland annat av teknisk planering och installation av servrar, serverkomponenter och system, dokumentation och tredje linjens felsökning i första hand i Windows klient- och serveroperativ Du kommer att vara en viktig del av den tekniska utvecklingen av vår IT-miljö genom att förbättra, optimera och effektivisera våra arbetsprocesser baserat på ITIL. Förvaltning och utveckling av IT-system sker enligt regionens Styr- och samverkansmodell vilket innebär planering och dialog tillsammans med verksamheten som är vår kund oc...
2022-10-06 2022-10-23
Region Kronoberg, Sjukhusvård Undersköterska med trakeostomikompetens till medicinkliniken i Växjö
Vi söker dig som vill ingå i vårt underskötersketeam som vårdar patienter med trakeostomi. När medicinkliniken har en patient med trakestomi är det trakundersköterskegruppen som finns närmst patienten under vårdtiden. En stor del av ditt arbete kommer också att innefatta utbildning av egen personal men även personal som ska ta vid efter sjukhusvården. Din organisatoriska tillhörighet kommer ligga under enhet 5 men uppdraget kommer innefatta hela medicinkliniken. När inte någon patient med trakeostomi vårdas på kliniken kommer du ha en så kalla...
2022-10-06 2022-10-20
Region Kronoberg, Sjukhusvård Sjuksköterska till medicinska dagvården och onkologavdelning 40
På medicinska dagvården kommer du att arbeta med olika intravenösa behandlingar som blodtransfusioner, cytostatika och biologiska läkemedel. Det förekommer viss akut verksamhet för framförallt hematologiska patienter. En del patienter vårdas under en hel dag medan andra enbart är på medicinska dagvården under några timmar. Det krävs självständiga bedömningar och egenansvar så patienten känner sig trygg under sin behandling och mår väl. En del av de patienter som kommer till medicinska dagvården vårdas även på onkologavdelning 40 vilket innebär ...
2022-10-06 2022-10-20
Region Kronoberg, Folktandvård Tandläkare till Folktandvården Rottne-Braås
Det här är en modern allmäntandvårdsklinik strax utanför Växjö, geografiskt finns vi på två orter - dels i Rottne och dels i Braås. Kliniken i Rottne ligger centralt i samhället och den är nyrenoverad och superfin! Tre dagar i veckan åker också ett team till den lite mindre kliniken i Braås. Vi är idag 12 medarbetare som arbetar på klinikerna, vi har en mycket god stämning, vi hjälps åt och vi trivs med att arbeta tillsammans. Hos oss kommer du att arbeta med alla behandlingar som ingår i allmäntandvårdens uppdrag och du kommer att behandla bå...
2022-10-06 2022-12-31
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Saga förskola söker barnskötare
Förskolan Saga är organiserad utifrån fyra avdelningar där barnen är indelade i tio åldersindelade grupper. Vi är en förskola som Inspireras av Reggio Emilia filosofin. Vi arbetar efter att den pedagogiska miljön är den tredje pedagogen och ska vara inbjudande, spännande och kreativ där projektet ska leva under hela dagen. Den ska ge utmaningar och gynna barnens strävan efter att bli självständiga, detta underlättas eftersom den är utformad efter varje åldersgrupp. Vår härliga gård utnyttjas flitigt då en stor del av verksamheten även är för...
2022-10-06 2022-10-20
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Psykosocial resurs till Vårdcentralen Teleborg!
Som psykosocial resurs i primärvården möter du hela människan genom hela livet. Vi erbjuder dig ett brett arbete med patienter från 18 år och uppåt genom alla olika livssituationer, i allt från krisreaktioner, stressproblematik till ångest och depression. I ditt uppdrag får du möta både patienter som behöver ett stödsamtal just nu till de som är behov av längre behandlingar. Förutom individuella bedömningar och behandlingar finns möjlighet att leda grupper och hålla i patientutbildningar.
2022-10-06 2022-10-23
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Lammhults förskolor söker förskollärare
Lammhults förskolor består av 3 enheter som är kompletterade med en av Växjö kommuns förskolebussar. Förskolorna samverkar och utbyter kunskaper och erfarenheter tillsammans. I februari 2023 påbörjas byggnationen av en ny förskola i Lammhult som sedan beräknas vara inflyttningsklar till sommaren 2024. Byggprocessen kommer att föra med sig ett spännande och kreativt arbete kring saker som rör organisation, struktur och lärmiljöer inför att tre enheter ska bli en. Förskolorna arbetar fördjupat kring Barnens Bästa Gäller och förebyggande och frä...
2022-10-06 2022-10-21
Region Kronoberg Underläkare till sommaren 2023
Under sommaren har du som underläkare möjligheter att samla arbetserfarenheter hos oss, genom ett vikariat på någon av alla våra vårdinstanser. Vi erbjuder vikariat på våra två lasarett, Centrallasarettet Växjö och Ljungby Lasarett samt inom specialistpsykiatri, rättspsykiatri, på rehabiliteringskliniken eller någon av våra vårdcentraler. Våra 21 vårdcentraler finns placerade på såväl tätort som på landsbygden runt om i Kronoberg. På Centrallasarettet Växjö finns möjligheten att vikariera på ortoped- och akutgeriatrisk klinik, kirurgklinike...
2022-10-05 2022-12-20
Växjö kommun, Kommunledning Lokalstrateg
Vi söker ytterligare en lokalstrateg till vår lokalförsörjningsavdelning. Om du är en engagerad, handlingskraftig och kvalitetsmedveten person finns hos oss ett stimulerande arbete där ditt uppdrag blir att fortsätta att utveckla kommunens koncernövergripande handlingsplan för lokalförsörjning. Du agerar som samordnare mellan förvaltningar och fastighetsbolag, när det gäller lokalbehov och lokalutformning. Arbetet sker i nära samarbete med kommunens förvaltningar och kräver att du har en helhetsförståelse för de olika verksamheterna. Konkre...
2022-10-05 2022-10-23
VöFAB Cad-ansvarig
Som Cad-ansvarig ansvarar du för Vöfabs CAD anvisningar. Du är ansvarig och drivande i frågor som rör ritningar i alla våra projekt. Det innebära bland annat att granska ritningar och ritningsfiler, hantera CAD-ritningar, strukturera och gallra ritningsfiler, hantera 3D ritningar samt BIM. Du är med i ett tidigt skede i projekteringen samt i uppstart och avslut av projekt. Du ansvara för att revidera, uppdatera och arkivera Vöfabs ritningsarkiv. Arbetet innebär att vara kontaktperson både internt och externt. I rollen kommer du även att beräk...
2022-10-05 2022-10-23
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Distriktssköterska till vårdcentralen Dalbo
Är du nyfiken på eller har erfarenhet av arbete inom primärvården? Det är ett varierat och spännande arbete med patienter i alla åldrar och där den ena dagen inte är den andra lik. Genom ditt arbete på mottagning och med telefonrådgivning så arbetar du med både förebyggande hälsovård samt möter patienter med mer akuta besvär i olika livssituationer. Som distriktssköterska/sjuksköterska inom primärvården bidrar du även med din kompetens på vår jourläkarcentral. Du och dina kollegor bemannar efter behov vissa kvälls- och helgpass.
2022-10-05 2022-10-26
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Vårdcentralen Teleborg söker specialistläkare inom geriatrik/allmänmedicin
Som specialist i geriatrik får du stora möjligheter att påverka och vara delaktig i vården kring våra äldre patienter. Fokus kommer att vara på vårdplaner och att ta ett helhetsgrepp om patienternas vård. Du kommer främst att arbeta med personer inskrivna i hemsjukvård och särskilt boende. I arbetet ingår även att göra ronder på äldreboende och hembesök. Du kommer att ha ett tätt samarbete med Växjö kommun. Tillsammans kan vi skräddarsy vilka patienter du utöver detta tar på vårdcentralens mottagning. Du som läkare har en viktig roll i vår...
2022-10-05 2022-11-30
Region Kronoberg, Folktandvård Vi söker medarbetare till Folktandvårdens Servicecenter
Just nu söker vi dig som vill jobba på Folktandvårdens Servicecenter. Totalt är vi 11 medarbetare som arbetar på Servicecenter. Majoriteten av oss arbetar med bokningar/ ombokningar av patienttider för Folktandvårdens kliniker och avdelningar samt viss annan löpande administration. Dessutom är vi några medarbetare som arbetar med den interna supporten av våra digitala tandvårdssystem. Du kommer att arbeta med bokningar/ombokningar och telefonservice gentemot våra patienter. Att arbeta hos oss på Servicecenter är omväxlande och roligt, varje ...
2022-10-05 2022-10-19
Region Kronoberg, Sjukhusvård Är du vår framtid? Vi söker ST-läkare till Klinisk fysiologi i Växjö
Som ST-läkare hos oss får du möjlighet till en komplett specialistutbildning inom klinisk fysiologi. Förutom placering på hemmakliniken görs randning inom radiologi, internmedicin samt extern randning på universitetssjukhus. Du kommer först att introduceras inom arbetsfysiologi och EKG. Metoderna kan sedan byggas på varefter. Hos oss är kunskap och fortbildning en viktig och prioriterad fråga. Därför har du som ST-läkare tid avsatt varje vecka för studier. Det finns även under det dagliga arbetet stora möjligheter till såväl praktisk som teo...
2022-10-05 2022-10-30
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Nu har vi en ledig tjänst som arbetsterapeut på habiliteringen!
Som arbetsterapeut hos oss kommer ditt fokus att vara på personer med intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumtillstånd och rörelsehinder. Du kommer att arbeta med habiliterande insatser såsom strategier i vardagen, förskrivning av kognitiva hjälpmedel, samt bedömning och utredning. En del av arbetet innebär även att ge information, rådgivning, handledning och utbildning till personal eller andra personer i patientens nätverk.
2022-10-05 2022-10-26
Region Kronoberg, Sjukhusvård Sjuksköterska till pre- och postoperativ vård, anestesikliniken Växjö
Som sjuksköterska inom den pre- och postoperativa vården så spelar du en viktig roll i det operativa flödet. I dina arbetsuppgifter ingår att förbereda den dagkirurgiska patienten innan operation. Efter operation vårdar du både slutenvårdspatienter och dagkirurgiska patienter postoperativt. Du övervakar de medicinska parametrarna, smärtlindrar och undersöker patienten för att upptäcka eventuella komplikationer på grund av operationen eller narkosen. Målet med patienten är att antingen kunna gå hem eller att bli tillräckligt stabil för att kunna...
2022-10-05 2022-10-30
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Modersmålslärare i engelska
Språk- och kompetenscenter (SKC) är en enhet med ansvar över utbildningsförvaltningens mottagande för nyanlända elever, studiehandledning och modersmålsundervisning. Arbetsuppgifterna består av undervisning enligt kursplan i ämnet modersmål, dokumentation samt bedömning och betygsättning. Undervisningen sker efter elevens ordinarie skoltid och på olika skolor inom Växjö kommun. Undervisningen kan även ske digitalt. Som modersmålslärare ingår du i ett arbetslag som leds av en arbetslagsledare och bland annat planerar man tillsammans. Kollegia...
2022-10-05 2022-10-19
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Modersmålslärare i tyska
Språk- och kompetenscenter (SKC) är en enhet med ansvar över utbildningsförvaltningens mottagande för nyanlända elever, studiehandledning och modersmålsundervisning. Arbetsuppgifterna består av undervisning enligt kursplan i ämnet modersmål, dokumentation samt bedömning och betygsättning. Undervisningen sker efter elevens ordinarie skoltid och på olika skolor inom Växjö kommun. Undervisningen kan även ske digitalt. Som modersmålslärare ingår du i ett arbetslag som leds av en arbetslagsledare och bland annat planerar man tillsammans. Kollegia...
2022-10-05 2022-10-19
Region Kronoberg, Sjukhusvård Vill du utvecklas som sjuksköterska? Välkommen till akutvårdsavdelningen!
Hos oss får du göra många olika insatser kring patienterna vilket gör att du utvecklas och lär dig nytt varje dag. Ingen dag är den andra lik och under ditt arbetspass arbetar du tätt tillsammans med dina kollegor. Du som sjuksköterska arbetar i team med undersköterska och planerar dagens insatser. Som stöd finns en ledningsansvarig sjuksköterska (LAS) och ett nära samarbete med läkarna. Kompetensutveckling är viktigt och prioriterat för våra medarbetare. Som nyanställd får du en längre individanpassad introduktion, går tillsammans med handled...
2022-10-05 2022-11-13
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Modersmålslärare i urdu
Språk- och kompetenscenter (SKC) är en enhet med ansvar över utbildningsförvaltningens mottagande för nyanlända elever, studiehandledning och modersmålsundervisning. Arbetsuppgifterna består av undervisning enligt kursplan i ämnet modersmål, dokumentation samt bedömning och betygsättning. Undervisningen sker efter elevens ordinarie skoltid och på olika skolor inom Växjö kommun. Undervisningen kan även ske digitalt. Som modersmålslärare ingår du i ett arbetslag som leds av en arbetslagsledare och bland annat planerar man tillsammans. Kollegia...
2022-10-05 2022-10-19
Region Kronoberg, Sjukhusvård Bemanningsplanerare till akutkliniken Växjö!
Som bemanningsplanerare är ditt uppdrag att säkerställa att bemanningen schemaläggs och anpassas efter verksamhetens behov och önskemål. Målet med bemanningsplaneringen är att skapa förutsättningar för en jämnare arbetsbelastning, säkerställa att rätt kompetens finns på plats under alla arbetspass, skapa hälsosamma scheman och en god arbetsmiljö samt att avlasta avdelningscheferna med just dessa bitar. Detta innebär en tät dialog och nära samarbete med våra chefer och medarbetare. Du arbetar både med tillsättning av arbetspass vid oförutsedd f...
2022-10-05 2022-10-19
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Brände Udde förskola söker chaufför till förskolebussen BUSSTER
Förskolan Brände Udde har tillgång till en förskolebuss - det är en mobil förskola som varje dag tar med barnen ut till olika härliga naturområden. Genom förskolebussen sätts utomhuspedagogiken i fokus och barnen får vara med om spännande äventyr och samtidigt lära sig ett varsamt förhållningssätt till naturen och miljön. Idag är vi organiserade med två småbarnsavdelningar, en syskonavdelning och en avdelning på förskolebussen BUSSTER. Som förskolebusschaufför på Brände Uddes förskolebussen BUSSTER kommer du att ingå i ett engagerat team som ...
2022-10-05 2022-10-19
Region Kronoberg, Rättspsykiatriska Regionkliniken Timanställda till Rättspsykiatriska regionkliniken
Arbetsuppgifterna består i att ta ett gemensamt ansvar för att skapa en god och professionell relation till patienterna. Lära känna dem, deras behov och önskningar samt upptäcka tidiga tecken på ändringar i måendet, både fysiska och psykiska. Du ska vara delaktig i planering, genomförande och utvärdering av vård och behandling vilket innebär att du aktivt deltar ibland annat teammöten och vårdkonferenser. Vidare ska du genom dagligt motivationsarbete, social träning, behandlingsresor och övriga aktiviteter se till att vården fortskrider enligt ...
2022-10-04 2022-11-06
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen Personlig assistent
Hagalyckevägen ligger på Gamla Norr i Växjö och har närhet till skog och natur. Här bor fem omsorgstagare med personlig assistans med tillgång till mysiga gemensamhetslokaler. På Hagalyckevägen arbetar man i team kring varje omsorgstagare och man har alltid en kollega nära till hands i huset. Är du en person som gillar att hitta på aktiviteter, ha ett fritt och ansvarsfullt arbete och vill hjälpa andra i deras vardag? Då är Hagalyckevägen något för dig! Här har omsorgstagarna alltid aktiviteter på gång och det är ditt uppdrag att hjälpa till ...
2022-10-04 2022-10-18
1 2 3 4 5 6 >