Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 6 7 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen Undersköterskor till Evelids korttidsboende
Vill du ha ett flexibelt och utvecklande arbete där våra omsorgstagare är i fokus? Då ser vi gärna dig som vår nästa kollega på Evelids korttidsboende! Evelids korttidsboende ligger på Östra Lugnet vid natursköna Evedal. Om man vill åka kommunalt är det lätt att ta bussen från resecentrum. Eller varför inte cykla på de fina cykelvägarna som leder till Evedal. Evelid består av cirka 70 korttidsplatser/växelvårdsplatser, uppdelat på åtta enheter. En enhet har palliativa platser och en annan har en plats för vård av patienten som är i behov av tr...
2023-02-08 2023-02-27
Region Kronoberg, Rättspsykiatriska Regionkliniken Traineesjuksköterskor till Rättspsykiatriska regionkliniken
Traineeprogrammet som pågår 12 veckor, ger dig som sjuksköterska en unik möjlighet att få bred kunskap och praktisk erfarenhet av arbete med patienter med psykiska funktionshinder i olika vårdformer. Tycker du att det vore intressant att få större kännedom om det psykiatriska vårdarbetet? Då är traineeprogrammet något för dig! Vi erbjuder dig: - Placering inom heldygnsvården - Inblick i flera olika vårdprocesser på olika vårdenheter. - Självständigt arbete med stöd av erfarna sjuksköterskor på varje arbetsplats. - En personlig mentor unde...
2023-02-07 2023-03-12
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Lindö förskola söker barnskötare
Lindö förskola har funnits i stadsdelen Öjaby sedan 2008 och är beläget precis bredvid Öjaby skola. Förskolan är organiserad i fyra olika avdelningar och har plats för ca 70 barn. Närmiljön erbjuder många rika möjligheter att utforska tillsammans med barnen. Närhet till såväl hästhagar, skog, lekplatser och Helgasjön finns. Vill man upptäcka nya platser så finns tillgång till två elcyklar som man kan använda för att ta sig iväg på upptäcktsfärd tillsammans med barnen. Sedan Lindö förskola öppnade 2008 har vi arbetat med arbetslagsrotation där...
2023-02-07 2023-02-21
Region Kronoberg, Sjukhusvård Kirurgkliniken i Växjö söker kliniksekreterare
Som kliniksekreterare är dina främsta arbetsuppgifter att vara ett administrativt stöd till verksamhetschefen, avdelningscheferna och läkarna på Kirurgkliniken i Växjö. Arbetet är självständigt och passar dig som är serviceinriktad, flexibel, fokuserad på problemlösning och tycker om att ha varierande arbetsuppgifter.
2023-02-07 2023-02-21
Växjö kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Trafikarbetare
Inom avdelning Drift och förvaltning arbetar vi med drift, förvaltning och utveckling av kommunens gator och offentliga miljöer, gröna ytor och anläggningar samt parker och naturvård. Som trafikarbetare är du placerad inom gatudriften. Du och dina kollegor arbetar med delmoment i olika anläggningsarbeten för vår torg- gatu- och vägmiljö. Det kan handla om skyltningar vid omledning av trafik eller evenemang, utsättning av trafikmätningsutrustning samt att bidra i övriga trafik-/gatudriften. Trafikarbetarna ingår också i verksamhetens vinter- oc...
2023-02-07 2023-03-15
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Vi söker distriktssköterska till astma/KOL-mottagning på vårdcentralen Teleborg!
Vi söker nu dig som vill stärka upp vår astma/KOL-mottagning. Du kommer att ha en betydande roll i vårt team gällande utredning, behandling samt vara den som stödjer och stärker patienten i dennes sjukdomsroll för att få en bra funktion i vardagen. Utöver arbete på specialistmottagning ingår sedvanliga arbetsuppgifter såsom mottagningsarbete, bedömningsmottagning och rådgivning. Du kommer att möta patienterna genom digitala ingångar och digitala konsultationer i hög grad och som första alternativ. Digitalt först, fysiskt när det behövs! På v...
2023-02-07 2023-02-28
Region Kronoberg, Sjukhusvård Vi söker sjuksköterskor till medicinkliniken i Växjö, välkomna!
När du jobbar hos oss på medicinkliniken får du bred kompetens, men också möjlighet till spetskompetens utifrån vilken avdelning du väljer. Som sjuksköterska tar du hand om patienter och ger kvalificerad vård genom att vara navet i omvårdnaden, fatta beslut och samordna vårdtillfället. På varje avdelning finns kollegor med lång erfarenhet och hög kompetens som du kan stötta dig mot om du behöver hjälp. Vad kan vi erbjuda dig? • Välkomsterbjudande för nyexaminerad sjuksköterska Blir du färdig sjuksköterska under våren 2023 (januari eller juni)...
2023-02-07 2023-02-21
Region Kronoberg, Rättspsykiatriska Regionkliniken Skötare till avd 63, Rättspsykiatriska regionkliniken
Vid Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö finns 11 olika avdelningar med olika profilinriktningar. Avdelning 63 är en avdelning som ligger i säkerhetsklass 2, patienterna på avdelningen är enbart män och inriktningen på avdelningen är missbruk. Utöver missbruk har flertalet av patienterna en antisocialpersonlighetsstörning. Arbetsuppgifterna består i att ta ett gemensamt ansvar för att skapa en god och professionell relation till patienterna. Lära känna dem, deras behov och önskningar samt upptäcka tidiga tecken på ändringar i måendet, både...
2023-02-07 2023-02-26
Region Kronoberg, Rättspsykiatriska Regionkliniken Sjuksköterska till intagnings- och högsäkerhetsavdelningarna på Rättspsyk
Som sjuksköterska på kliniken är du omvårdnadsansvarig för ett antal patienter, beroende på avdelning. Kliniken har en väl utvecklad teamorgansation och som sjuksköterska ingår du i team tillsammans med olika professioner för att stödja och motivera patienterna i deras vårdprocess. Arbetsledning är en stor del av det dagliga arbetet. Ibland krävs avdelningsöverskridande arbete där dina insatser behövs på andra avdelningar än din egen. Vi kan erbjuda dig en fantastisk arbetsgrupp där vi har god gemenskap med högt till tak, utmanande arbetsuppgi...
2023-02-06 2023-03-05
Region Kronoberg, Psykiatrivård Vi söker underläkare till Specialistpsykiatrin, barn- och unga
Som underläkare kommer du att din placering på barn- och unga. I tjänsten kommer du främst att arbeta inom öppenvård men även till viss del inom heldygnsvård. Du kommer att ha en erfaren psykiatriker som handledare. Hos oss kan vi erbjuda dig en god arbetsmiljö med ett stort engagemang där alla professioner tillsammans utvecklar vården med patienten i fokus. Vi har en lärande miljö där vi även fått pris för vårt kvalitetsarbete.
2023-02-06 2023-02-26
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i årskurs 1-6 till Växjö Grundsärskola
Ljungfälle grundsärskola har strax under 50 elever i årskurs 1 till 6 fördelade på nio klasser som är åldersblandade; årskurs 1-3 samt 4-6. Undervisningen utgår från grundsärskolans läroplan. I klasserna arbetar lärare och elevassistenter tätt tillsammans. Vår strävan är att alla elever ska möta en lärmiljö anpassad utefter sina förmågor. Med hänsyn tagen till individuella förutsättningar bildar vi en stark gemenskap i gruppen. Tillsammans skapar vi trygghet, trivsel och kunskapsutveckling. Vår målsättning är att eleverna utvecklar en stark til...
2023-02-06 2023-02-26
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Förskollärare till Pär Lagerkvist förskola
Pär Lagerkvist är en förskola som ligger i Bergunda. På Pär Lagerkvist förskola och skola finns det plats för 200 förskolebarn och 800 elever. Förskolan är organiserad i tre hus. Lokalerna i varje hus består av tre hemvister på nedre plan i åldern 1-3 år och två hemvister på övre plan i åldern 3-5 år. I varje hus arbetar alla medarbetare gemensamt i team och vi äger inte vår hemvist. Vi arbetar tillsammans ca 12 pedagoger, som delar det övergripande ansvaret för barngruppens trygghet och lärande för ca 65 barn. I den medvetet utformade miljön,...
2023-02-06 2023-02-27
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Åryd skola söker lärare i Musik och Bild
Åryd skola är belägen ca 15 km öster om Växjö. Skolan ligger naturskönt nära sjö och skog. På Åryd skola har vi elever från förskoleklass till och med årskurs sex samt ett fritidshem. Det är 12-25 elever i varje klass, totalt 140 elever på skolan och ca 70 elever på fritidshemmet uppdelade på två avdelningar. Åryd skola har möjlighet att erbjuda den lilla skolans många positiva fördelar. All personal känner alla elever, eleverna känner varandra och det blir en god sammanhållning på skolan och i arbetslagen. En trygg plats för eleverna att utvec...
2023-02-06 2023-02-21
Region Kronoberg, Regionservice Serviceinriktade lokalvårdare
Din uppgift är att bidra till en god hygienisk standard i vårdnära miljöer. Här städar man inte bara med ögat utan efter evidensbaserade tekniker som skall förhindra smittor och smittspridning bland våra kollegor och patienter på sjukhuset. Vi jobbar ständigt med vår arbetsmiljö för att du som lokalvårdare ska ha en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv. Våra huvudsakliga arbetsuppgifter är : - Städning i vårdmiljö - något som är viktigt för att skapa en ren och trivsam miljö för patienterna. - Städning av kontor och andra administrati...
2023-02-06 2023-02-20
Växjö kommun, VEAB Gruppchef El och Automation
Gruppchefen för El- och Automationsunderhåll har ansvaret för affärsområdets underhåll på våra produktionsanläggningar av fjärrvärme, fjärrkyla och el. Gruppen omfattar elkraft, instrument och automationsunderhåll. Som gruppchef har du budget- och personalansvar för en grupp på åtta personer och rapporterar till Underhållschefen. Verksamheten ska uppfylla lag och myndighetskrav samt bolagets egna riktlinjer och policys. I rollen förväntas man att leda det dagliga arbetet samt kontinuerligt utveckla verksamheten och processerna.
2023-02-06 2023-02-26
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare, Växjö
Som förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Som förrättningslantmätare förv...
2023-02-06 2023-03-05
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i matematik till Elin Wägnerskolan
Hos oss får du arbeta i ett arbetslag runt 4 - 5 klasser och tillsammans med ämneskollegor arbeta med och utveckla verksamheten utifrån entreprenöriella värdeskapande kompetenser och processer. Verksamheten kännetecknas av ämnesövergripande arbete, kontakt och samarbete med omvärlden - vi ställer oss frågan "Kan det vi gör och det vi lär oss vara till nytta för någon annan?" Vi använder fysiska och digitala läromedel och i vissa årskurser finns ett tvålärarskap i matematikundervisning. Du kommer möta ämneskollegor i matematik för gemensam plane...
2023-02-06 2023-02-20
Region Kronoberg, Folktandvård Vi söker tandläkare till Folktandvården i Ingelstad
Vår nyrenoverade klinik ligger i anslutning till vårdcentralen och apotek i Ingelstad och idag är vi 9 medarbetare som arbetar här. Att arbeta på en lite mindre klinik på landsbygden är väldigt trevligt; här möter du patienter i olika åldrar som uppskattar att få tandvård utförd på hemmaplan. Du kommer att utföra arbetsuppgifter inom hela det kompetensområde som du besitter som allmäntandläkare; förebyggande tandvård, undersökningar, lagningar, rotbehandlingar, protetik, kirurgiska ingrepp, akuttandvård mm. För att underlätta för dig som är ny...
2023-02-03 2023-02-28
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen Undersköterskor till Vikaholm hemvård i Växjö
Vi söker engagerade undersköterskor till Vikaholms hemsjukvård som ligger belägen på Teleborg i Växjö. Du kommer att ingå i ett arbetslag och samarbeta med ett professionellt team bestående av undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut, biståndshandläggare samt enhetschef. Vi lägger stor vikt vid teamarbete där vi ur ett salutogent perspektiv samverkar mellan olika professioner och där omsorgstagaren står i fokus. Våra omsorgstagare har olika behov och arbetsuppgifterna är väldigt varierade som personlig omvårdnad, städ, tv...
2023-02-03 2023-02-19
Växjö kommun, Kommunledning HR-konsult
Vi söker nu en HR-konsult som vill bidra med sin erfarenhet och kompetens. Vi är en HR-avdelning i framkant och här förväntas du bidra till vårt utvecklingsarbete samt har stora möjligheter att utvecklas ytterligare i din roll. Du kommer till ett team med stort engagemang, gott samarbete och ett öppet och inkluderande arbetsklimat. Du kommer att arbeta tillsammans med ett gäng härliga HR-kollegor på Växjö Kommun och ditt uppdrag innebär att du arbetar i nära samarbete med chefer och erbjuder ett konsultativt stöd inom flera delar av HR-området...
2023-02-03 2023-02-19
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Speciallärare till Hagavikskolans Natur- och teknikinriktning
Nu är det dags för vår speciallärare att gå i pension och vi behöver fylla hennes plats med en ny speciallärare. På Hagavikskolans NoT-inriktning ser vi olikheter som en tillgång och vi arbetar kollegialt för att främja vårt eget och elevernas lärande. Gemensamt arbetar vi för att erbjuda eleverna en tillgänglig lärmiljö, såväl fysiskt, socialt som pedagogiskt för att främja elevernas personliga utveckling och lärande. På NoT arbetar man nära sina kollegor och med inställningen att alla elever är allas elever där vi hjälps åt att hitta lösninga...
2023-02-03 2023-02-26
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Östregårdskolan söker lärare i fritidshem
Östregårdskolan är en F-6 skola belägen i centrala Växjö, belägen vid Staglaberget med utsikt över Växjösjön. Skolan har ca 300 elever och ett elevunderlag som väl speglar det samhälle vi lever i. Vi har ett gemensamt kvalitetsarbete som är levande över hela skolan. Östregårdskolan har en musikprofil som innebär att vi har mer musik och eleverna ges möjlighet att spela i band och sjunga i körer. Vi träffas regelbundet i musiksamlingar där alla på skolan sjunger och spelar ihop. På vår skola ska alla känna sig trygga och lika mycket värda. A...
2023-02-03 2023-02-26
Växjö kommun, Kommunledning HR-konsult
Nu söker vi en HR-konsult som vill bidra med kompetens i det breda HR-arbetet samt ingå i vårt Rekryteringscenter för chefsrekrytering. Vi är en HR-avdelning i framkant och här förväntas du bidra till vårt utvecklingsarbete och har stora möjligheter att utvecklas ytterligare i din roll. Du kommer till ett team med stort engagemang, gott samarbete och ett öppet och inkluderande arbetsklimat. Vi kan erbjuda dig en tjänst där du får möjlighet att arbeta med utvecklingsfrågor inom stora delar av HR-området och därigenom möjlighet att möta många del...
2023-02-03 2023-02-19
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Skolläkare till Centrala barn- och elevhälsan
Vi söker nu en skolläkare om 20%, intermittent anställning, till den medicinska insatsen (EMI) inom den centrala barn- och elevhälsan i Växjö kommun. Den centrala barn och elevhälsan består av cirka 100 medarbetare varav i dagsläget 37 är skolsköterskor och en är skolläkare. Övriga professioner är specialpedagoger/lärare, psykologer, kuratorer och logopeder. Vi arbetar tillsammans gentemot alla kommunala förskolor och skolor i hela Växjö kommun Tjänsten är centralt placerad och du arbetar framför allt tillsammans med befintlig skolläkare och...
2023-02-03 2023-02-26
Vidingehem AB Fastighetsskötare, säsong
Vi söker säsongsanställda fastighetsskötare för vår- och sommarsäsongen! Som fastighetsskötare tillhör du Vidingehems fastighetsavdelning som ser till att våra lägenheter och bostadsområden håller hög kvalitet och är trivsamma och trygga att bo i. Som fastighetsskötare tar du hand om vår yttre miljö på orterna utanför Växjö. Du utgår från Rottne, Braås, Lammhult eller Ingelstad. Du kommer att ingå i en trevlig arbetsgrupp med flera fastighetsskötare som hjälps åt med de uppgifter som behöver lösas under dagen. Som fastighetsskötare jobbar du ...
2023-02-02 2023-02-26
1 2 3 4 5 6 7 >