Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Kronoberg, Länstrafiken Gemensamt Avdelningschef för färdtjänst/riksfärdtjänst på länstrafiken
I din roll som avdelningschef leder och driver du avdelningen som idag består av 7st medarbetare. Du har verksamhets-, personal- och budgetansvar och du deltar i olika nätverk, inom och utom regionen. Du har ett nära samarbete med chefen för Serviceresor för att gemensamt driva utvecklings- och förändringsprocesser. Ditt huvudsakliga uppdrag som avdelningschef hos oss blir att säkerställa en rättssäker och kvalitativ hantering av tillståndsgivning för ansökningar om färdtjänst- och riksfärdtjänst. Som avdelningschef förväntas du också kunna ...
2021-10-21 2021-11-12
Växjö kommun, Arbete och välfärd Förvaltningschef till Arbete & Välfärd - Växjö kommun
Till den här samhällsviktiga funktionen söker vi nu en trygg och modig chef med uppgiften att fortsätta utveckla förvaltningen, hålla samman det breda uppdraget och leda det strategiska arbetet med individen i centrum för ett bättre samhälle. Ansvaret spänner över ett område som omfattar arbetsmarknad/sysselsättning, vuxenutbildning, försörjningsstöd, flyktingmottagande/integration, individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri samt ett antal regionala samverkansuppdrag. Med helhetsperspektiv initierar och driver du det övergripande arbetet i e...
2021-10-21 2021-11-20
Region Kronoberg, Sjukhusvård Biomedicinsk analytiker till Klinisk fysiologi
Utifrån patientens behov, din kompetens och intresse kommer du att få möjlighet att utföra olika diagnostiska undersökningar inom klinisk fysiologi såsom arbetsprov, ekokardiografi, kärlultraljud, spirometri, urodynamik, distal tryckmätning, myocardscintigrafi, EEG mm. Vi tillämpar rotation mellan arbetsuppgifterna.
2021-10-21 2021-11-28
Region Kronoberg, Sjukhusvård Medicinsk sekreterare till akutkliniken Växjö!
Som medicinsk sekreterare har du en mycket viktig roll. Du är det administrativa stödet och hjälper verksamheten att gå runt! Vi skriver diktat åt akutmottagningen i Växjö och Ljungby samt åt akutvårdsavdelningen, AVA. Under jourtid skriver vi även inläggningar och akuta operationsberättelser åt ortoped-, kirurg-, kvinno-, barn- och ungdomskliniken. Förutom de sedvanliga arbetsuppgifterna ansvarar vi nattetid för regionens telefonväxel, larm och bokning av serviceresor. Tjänsten innebär alltså omväxlande arbetsuppgifter med stor variation. V...
2021-10-21 2021-11-18
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Projektledare
Som projektledare för Primärvård, psykiatri och rehab stödjer du verksamheterna genom att driva omställning mot Nära vård och verkar för att projekten koordineras samt arbetar mot gemensamma verksamhetsmål och uppnår de förväntade effekterna. I din roll kommer du att arbeta med och handleda i att beskriva förväntade effekter, kostnader, resursåtgång, samband och riskanalyser. Du kommer också att skriva underlag till direktiv och projektplaner, samt leda dem. En annan del av uppdraget är att jobba med utvärdering och uppföljning av genomförda p...
2021-10-20 2021-11-04
Region Kronoberg, Sjukhusvård Är du vår framtid? Vi söker ST-läkare till Klinisk fysiologi i Växjö
Som ST-läkare hos oss kommer du först att introduceras inom arbetsfysiologi och EKG. Metoderna kan sedan byggas på vartefter utifrån intresse och behov. Du kommer ganska snart kunna arbeta självständigt med handledning från mer erfarna kollegor. Du kommer att få en djup kunskap i EKG-tolkning samt utredningsgången för de vanligaste hjärtsjukdomarna vilket kommer att vara dig till gagn oavsett vilken inriktning du kommer att välja i framtiden.
2021-10-20 2021-11-20
Region Kronoberg, Sjukhusvård Underläkare till Klinisk fysiologi i Växjö
Som underläkare hos oss kommer du först att introduceras inom arbetsfysiologi och EKG. Metoderna kan sedan byggas på vartefter utifrån intresse och behov. Du kommer ganska snart kunna arbeta självständigt med handledning från mer erfarna kollegor. Du kommer att få en djup kunskap i EKG-tolkning samt utredningsgången för de vanligaste hjärtsjukdomarna vilket kommer att vara dig till gagn oavsett vilken inriktning du kommer att välja i framtiden.
2021-10-20 2021-11-20
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen Personlig assistent i Sandsbro
Som personlig assistent i detta ärende ställs det höga krav på integritet, att vara lyhörd och van vid att ta stort ansvar. Omvårdnadsbehovet är stort, vilket kräver självständigt ansvar för att omsorgstagaren ska få sina behov tillgodosedda. I arbetsuppgifterna ingår noggrann bevakning och en individanpassad diabetesplan, hantering av PEG och andra HSL-insatser. Det ingår att hjälpa till med personlig hygien, förflyttningar, användning av hjälpmedel såsom lyft samt social kontakt och motivering gentemot omsorgstagaren. Arbetet utförs där per...
2021-10-20 2021-11-03
Växjö kommun, Kommunledning Kommunvägledare
På kontaktcenter svarar vi på frågor från kommunens invånare, besökare, företagare och organisationer som kommer in via telefon, e-post, e-tjänst, sociala medier eller besök. Som kommunvägledare bidrar du till att kommunens invånare får bästa tänkbara service. Det innebär att du informerar, svarar på frågor och ger råd utifrån invånarnas behov. Ditt främsta arbetsverktyg är telefon och dator och vi arbetar i flera olika verksamhetssystem. Kontaktcenter har ett spännande uppdrag där vi arbetar tillsammans med kommunens förvaltningar och bolag ...
2021-10-20 2021-11-14
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen Personlig assistent till Schwerinvägen
Som personlig assistent på Schwerinvägen stöttar vi i omsorgstagarnas vardag med städ, tvätt och personlig omvårdnad. I väl sammansvetsade team har vi ett stort fokus på att skapa trygghet, tydlighet och att upprätthålla rutiner för våra omsorgstagare. Här stöttar vi varandra och har nära till skratt, så passa på att söka tjänst hos oss!
2021-10-20 2021-11-03
Region Kronoberg, Psykiatrivård Vi söker underläkare till Specialistpsykiatrin, barn- och unga
Som underläkare kommer du att din placering på barn- och unga. I tjänsten kommer du främst att arbeta inom öppenvård men även till viss del inom heldygnsvård. Du kommer att ha en erfaren psykiatriker som handledare. Hos oss kan vi erbjuda dig en god arbetsmiljö med ett stort engagemang där alla professioner tillsammans utvecklar vården med patienten i fokus. Vi har en lärande miljö där vi även fått pris för vårt kvalitetsarbete.
2021-10-19 2021-11-14
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Öjaby skola söker lärare i fritidshem
Till Öjaby skola söker vi en till två engagerade lärare för undervisning i fritidshemmet. Samarbetet är viktigt och du kommer tillsammans med övriga lärare i fritidshemmet ingå i ett arbetslag. Ni planerar, genomför och utvärderar tillsammans varje vecka. Även samverkan med andra pedagoger kopplade till gemensamma elevgrupper är viktigt för oss på Öjaby skola och en del av uppdraget. Som lärare i fritidshemmet arbetar du utifrån Skolverkets styrdokument med tydliga mål och stimulerar eleverna att utvecklas utifrån sin egen förmåga. Tjänsten ä...
2021-10-19 2021-11-02
Region Kronoberg, Regionservice Ekonomiassistent
Som ekonomiassistent hos oss erbjuder vi dig ett intressant, omväxlande och utvecklande arbete inom kundgruppen. Även arbete i leverantörsgruppen kan bli aktuellt. Inom kundgruppen kommer du bland annat arbeta med inbetalningar, kundfakturering, bank-och kontoavstämningar och ekonomisk service till Regionens verksamheter. Vårt arbete är under ständig utveckling och vi arbetar mycket med förbättringar av ekonomiadministrativa processer inom kundreskontran, bland annat med hjälp av RPA.
2021-10-19 2021-10-31
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i åk 4-6 till Östra Lugnets skola
Vi söker nu lärare i SV/SVA och SO till åk 4-6. Hos oss får du arbeta i team som ansvarar för tre klasser. Inom varje årskurs finns fyra undervisande lärare, vilket skapar goda möjligheter för att vara två pedagoger i klassrummet. I arbetslaget sker ett nära samarbete med Elevhälsan som utgör en betydelsefull del i att tillsammans med pedagogerna kunna möta elevers behov av stöd och anpassningar på såväl grupp- som individnivå. Du har som lärare huvudansvar och bedömningsansvar för några ämnen inom teamet men fungerar även som samundervisand...
2021-10-19 2021-11-02
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Vill du bli en del av vårt team? Vi söker fysioterapeut till habiliteringen!
Vill du vara med och ge insatser ur ett helhetsperspektiv med patienten i centrum? Bedömning, behandling/träning både individuellt och i grupp och nätverkskontakter - hos oss får du ett stimulerande arbete med en blandning av uppgifter i olika miljöer. Ditt arbete innebär att vägleda patienten att i möjligaste mån upprätthålla fysiska funktioner, hitta strategier för optimal rörelseförmåga, öka självständigheten i vardagen samt förbättra levnadsvanor beträffande fysisk aktivitet, stresshantering, sömn och matvanor. Som fysioterapeut arbetar d...
2021-10-19 2021-11-09
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Trummens förskola söker barnskötare
Vi söker dig som är en engagerad pedagog och ser det kollegiala lärandet som utvecklande. I arbetsuppgifterna ingår pedagogiskt arbete i barngrupp såväl inne som ute. Du förväntas följa vår värdegrund kring bemötande av barn, föräldrar och kollegor. Som förskollärare ansvarar/arbetar du för att såväl enskilt som tillsammans med kollegor planera och genomföra det pedagogiska arbetet i verksamheten i enlighet med våra styrdokument, som läroplan och skollag. Att dokumentera, reflektera och utvärdera verksamheten är en stor del av arbetet. Tillsa...
2021-10-19 2021-11-02
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Förskollärare till Trummens förskola
Vi söker dig som är en engagerad pedagog och ser det kollegiala lärandet som utvecklande. I arbetsuppgifterna ingår pedagogiskt arbete i barngrupp såväl inne som ute. Du förväntas följa vår värdegrund kring bemötande av barn, föräldrar och kollegor. Som förskollärare ansvarar/arbetar du för att såväl enskilt som tillsammans med kollegor planera och genomföra det pedagogiska arbetet i verksamheten i enlighet med våra styrdokument, som läroplan och skollag. Att dokumentera, reflektera och utvärdera verksamheten är en stor del av arbetet. Tillsa...
2021-10-19 2021-11-02
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Vallvikens förskola söker barnskötare
Vi söker dig som är en engagerad pedagog och ser det kollegiala lärandet som utvecklande. I arbetsuppgifterna ingår pedagogiskt arbete i barngrupp såväl inne som ute. Du förväntas följa vår värdegrund kring bemötande av barn, föräldrar och kollegor. Som förskollärare ansvarar/arbetar du för att såväl enskilt som tillsammans med kollegor planera och genomföra det pedagogiska arbetet i verksamheten i enlighet med våra styrdokument, som läroplan och skollag. Att dokumentera, reflektera och utvärdera verksamheten är en stor del av arbetet. Tillsa...
2021-10-19 2021-11-02
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Förskollärare till Vallvikens förskola
Vi söker dig som är en engagerad pedagog och ser det kollegiala lärandet som utvecklande. I arbetsuppgifterna ingår pedagogiskt arbete i barngrupp såväl inne som ute. Du förväntas följa vår värdegrund kring bemötande av barn, föräldrar och kollegor. Som förskollärare ansvarar/arbetar du för att såväl enskilt som tillsammans med kollegor planera och genomföra det pedagogiska arbetet i verksamheten i enlighet med våra styrdokument, som läroplan och skollag. Att dokumentera, reflektera och utvärdera verksamheten är en stor del av arbetet. Tillsa...
2021-10-19 2021-11-02
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i åk 1-6 till Östra Lugnets skola
Vi söker nu behörig lärare för undervisning i 1-6. Hos oss får du arbeta i team som ansvarar för tre klasser. Inom varje årskurs finns fyra undervisande lärare, vilket skapar goda möjligheter för att vara två pedagoger i klassrummet. I arbetslaget sker ett nära samarbete med Elevhälsan som utgör en betydelsefull del i att tillsammans med pedagogerna kunna möta elevers behov av stöd och anpassningar på såväl grupp- som individnivå. Du har som lärare huvudansvar och bedömningsansvar för några ämnen inom teamet men fungerar även som samundervis...
2021-10-19 2021-11-02
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen Undersköterska till Ingelstad hemvård
Vårdtyngden är mycket varierande, lättare arbetsuppgifter varieras med tyngre lyft och den ena dagen är inte den andra lik. Eftersom vi arbetar i den enskildes hem kan arbetsförhållandena variera mycket. Det förekommer att omsorgstagarna har pälsdjur och röker. I hemvården arbetar vi med dagplanering inlagt i våra mobiler. Hos oss ska du arbeta för att våra omsorgstagare ska ha en bra vardag där du bistår med personlig vård och omsorg, social samvaro, träning och utevistelse, service i form av städ, tvätt, mathantering och inköp. Du läser och d...
2021-10-19 2021-11-02
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen Undersköterska till Östregården
På Östregården finns 2 avdelningar där de som bor har psykisk funktionsnedsättning. På övriga 5 avdelningar bor personer med demensdiagnos. Vi söker en medarbetare till avdelningarna med inriktning socialpsykiatri. På dessa avdelningar ger vi stöd i vardagen till omsorgstagare och hjälper dem att finna vägar till bättre balans och struktur i vardagen. Som undersköterska här arbetar du också med traditionella omvårdnadsuppgifter. Det innebär dagligt stöd och hjälp i våra omsorgstagares tillvaro, både fysiskt, psykiskt och socialt. Du arbetar ock...
2021-10-19 2021-11-02
Kriminalvården, Frivården Växjö Frivårdsinspektör
Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, och samhällstjänst. Arbetet inom frivården består till stor del av utredningsarbete, att göra risk- och behovsbedömningar samt upprätta planer för verkställigheten. Du arbetar även med att leda behandlingsprogram för frivårdsklienter. Som frivårdsinspektör deltar du aktivt i påverkansarbetet riktat mot klienter bland annat...
2021-10-18 2021-11-08
Södra Smålands Avfall & Miljö Miljöchef till Södra Smålands avfall och miljö
Vi står nu inför en ny tillståndsprövning av våra två större avfallsanläggningar som är A- respektive B-anläggningar. Våra miljötillstånd och relationen med våra tillsynsmyndigheter är avgörande för vår möjlighet att driva och utveckla verksamheten. Vi söker därför dig som har gedigen erfarenhet av tillståndsprocesser och förmåga till värdeskapande dialog med myndigheter. Tillsammans med övriga medarbetare ansvarar du för att bolaget har ett fortsatt högt fokus och effektivt arbete inom miljö och hållbarhet. För SSAM är miljöarbetet ständigt i...
2021-10-18 2021-11-08
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Satsa på att bli ST-läkare i allmänmedicin i Region Kronoberg!
Satsa på att bli ST-läkare i allmänmedicin i Region Kronoberg - Vi satsar på dig! Vi blickar mot framtiden och ökar antalet ST-platser i allmänmedicin. Aldrig tidigare har Region Kronoberg gjort en så offensiv satsning på ST-läkare i allmänmedicin. Vi erbjuder dig goda möjligheter till utveckling och har en konkurrenskraftig lön bland de högsta i Sverige. Att göra ST i allmänmedicin i Region Kronoberg innebär att du tillsammans med dina ST-kollegor ingår i en mycket välutvecklad utbildningsorganisation med ett genomarbetat introduktionspro...
2021-10-18 2022-01-31
1 2 3 4 5 >