Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Region Kronoberg, Sjukhusvård Kurator till Lasarettsrehab
Hos oss kommer du att få arbeta med bedömning och behandling av vuxna patienter. Arbetet sker både i slutenvård och öppenvård och ger möjlighet till såväl varierande som specialiserade arbetsuppgifter. Kuratorn arbetar med patienter och deras närstående som är i behov av stöd relaterat till sjukdom eller skada och som utreds eller behandlas på sjukhusens avdelningar eller mottagningar. Insatserna görs i slutenvård, öppenvård eller i enstaka fall via hembesök. Målet för det psykosociala arbetet inom hälso- och sjukvård är att stärka individer...
2021-07-26 2021-08-22
Region Kronoberg, Regionstab Lönekonsult
Som lönekonsult är du en del av ett löneteam. Du kommer, tillsammans med teamet, att ansvara för lönehantering gentemot vissa specifika verksamheter, men också bemanna vår lönesupport kring mer generella frågor. Du ger ett konsultativt stöd till chefer och medarbetare i löne- och avtalsfrågor, men också myndigheter när det gäller olika typer av uppgifter.
2021-07-26 2021-08-11
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen Nattuggla sökes till Nattpatrullen undersköterskor
Du bör känna dig trygg i din yrkesroll som undersköterska, då du får ta stort ansvar tillsammans med dina arbetskamrater under nätterna. Vi använder smartphones i vårt arbete, där vi kan se nattens arbetsscheman, men även läsa och skriva i SoL-och HSL-journalerna. Hos oss väljer du själv din sysselsättningsgrad och du har möjlighet att påverka ditt eget schema. Du är alltid anställd hos oss på 100%, men kan önska tjänstgöringsgrad från 75 - 100%. Vi ger dig möjligheten att växa och utvecklas inom vård- och omsorgsyrket och hos oss gör du skill...
2021-07-26 2021-08-22
Växjö kommun, Arbete och välfärd Enhetschef till Växjölöftet Vuxenutbildning
Som enhetschef kommer du att vara en del av avdelningens ledningsgrupp och tillsammans med den leder du och organiserar en verksamhet där snabba omställningar ibland behöver göras för att möta arbetsmarknadens behov. Som enhetschef är du en viktig del i det strategiska arbetet med att utveckla vuxenutbildningen i linje med samhällsutveckling och kompetensförsörjningsbehov, samt för verkställandet av politiska beslut i det operativa arbetet. Du har budget-, personal- och arbetsmiljöansvar för enheten. Som enhetschef ansvarar du för det syste...
2021-07-26 2021-08-22
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i svenska och svenska som andraspråk till Norregårdskolan
Arbetet som lärare innebär att planera, undervisa och bedöma elever. Vi har ett väl utvecklat kollegialt samarbete med andra mattelärare på skolan. I tjänsten ingår också att tillsammans med en lärare, vara mentor för en grupp elever. Du tycker det är viktigt att skapa förutsättningar för alla elever så att de får en god utveckling i stimulerande miljö. Tjänsten är på 75-100 % och kan även kombineras med annat ämne/ämnen.
2021-07-26 2021-08-16
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Lillestadskolan söker lärare år 1-3, möjlighet till försteläraruppdrag
Arbete som klasslärare med mentorsansvar i årskurs ett. Ansvar för att tillsammans med kollegor planera, utföra och bedöma undervisningen. Tillsammans bedriver vi kollegial skolutveckling med sikte på en skola där elever trivs, utvecklas och växer. Vi kommer att satsa lite extra på vår blivande årskurs ett och arbeta med tre klasslärare som tillsammans ansvarar för gruppen. Vi söker dig som har utbildning och erfarenhet av arbete i lågstadiet. Du kommer att arbeta mycket tätt tillsammans med dina två närmaste lärarkollegor samt även ha samarb...
2021-07-23 2021-08-08
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Rektor till Lillestadskolan
Som rektor leder och utvecklar du skolan tillsammans med biträdande rektor. Du leder skolans dagliga arbete såväl som utvecklings- och systematiskt kvalitetsarbete. Skolan är inne i ett utvecklingsarbeten tillsammans med Linneuniversitetet och Skolverket. Som chef har du budgetansvar, personalansvar och ett verksamhetsansvar för förskoleklass, fritidshem och grundskola. Som skolledare i Östra området tillhör du Östra områdets ledningsteam.
2021-07-23 2021-08-08
Region Kronoberg, Sjukhusvård Sjuksköterska till ortopedmottagningen i Växjö
Vår arbetsplats präglas av stort engagemang för våra patienter. Vi har en positiv patientgrupp och ser snabbt synligt resultat av vårt arbete. Vi strävar efter att arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, som innebär att vi utgår från patientens egna resurser, och erbjuder dem att aktivt delta i sin vårdprocess. Ditt arbete på mottagningen är omväxlande och självständigt. Några exempel på arbetsuppgifter är rådgivning i Tele-Q, gipsning, såromläggning och assistens vid polikliniska operationer. Inom vår barnverksamhet finns också...
2021-07-22 2021-08-15
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Skolsköterska till Lillestadskolan
Som skolsköterska på Lillestadskolan ingår du i vårt elevhälsoteam och arbetar enligt socialstyrelsens riktlinjer för skolsköterskor. Du är ett stöd för enskilda elever och vårdnadshavare. Du kommer att ingå i ett elevhälsoteam där din kompetens kompletterar övriga funktioner inom elevhälsan. Bland annat arbetar du med hälsosamtal och hälsokontroller genom den årscykel som reglerar skolsköterskors medicinska arbete. På skolan arbetar vi med ett aktivt främjande och förebyggande elevhälsoarbete där du är en central del. Du kommer också samverk...
2021-07-21 2021-08-08
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen Fysioterapeut/sjukgymnast till Kommunrehab Växjö
Som fysioterapeut/sjukgymnast i Kommunrehab arbetar du med rehabilitering, träning samt handledning av patienter, närstående och omsorgspersonal. Vår huvudsakliga målgrupp är äldre personer i eget boende. Du som söker är intresserad av att arbeta med kommunal rehabilitering i såväl ordinärt boende som särskilt boende. Vi arbetar i team i nära samarbete med arbetsterapeut och övrig omsorgspersonal. Hos oss finns det goda möjligheter till kompetensutveckling för såväl fast anställda som vikarier. Inom Kommunrehab finns flera olika verksamhetsomr...
2021-07-20 2021-08-03
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare F-3 till Östra Lugnets skola
Hos oss får du arbeta i team som ansvarar för tre klasser. I teamet sker ett nära stöd med Elevhälsan som utgör en betydelsefull del i att tillsammans med pedagogerna kunna möta elevers behov av stöd och anpassningar på såväl grupp- som individnivå. Planering av verksamheten gör du tillsammans med dina kollegor inom teamet. Personalen inom teamet arbetar tätt tillsammans och man lägger stor vikt vid det kollegiala samarbetet där fokus alltid ligger på att skapa bästa möjliga lärsituation för eleverna. Vi strävar efter en differentierad unde...
2021-07-19 2021-08-02
Region Kronoberg, Primärvård och Rehab Dietist till Primärvårdens hälsoenhet
Som dietist på Primärvårdens hälsoenhet kommer ditt behandlingsarbete till största del bestå av individuell nutritionsbehandling för primärvårdens patienter. I dina arbetsuppgifter ingår att bedöma och behandla. Ibland som enda insats men du har också en viktig roll i den totala medicinska behandlingen vid t.ex. mag- och tarmrelaterade sjukdomar, fetma och undernäring. På primärvårdsnivå ryms flera sorters patienter. Primärvårdens hälsoenhet verkar länsövergripande, länets invånare kan på egen hand söka vård på mottagningen eller remitteras vi...
2021-07-19 2021-08-15
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Östra lugnet söker lärare i fritidshem
Vi söker dig som är lärare i fritidshem. Tjänsten innebär arbete inom en av fritidshemsverksamheterna, där ansvaret för elevernas hela skoldag delas med övriga lärare och skolresurser. Som lärare i fritidshem förväntas du ta ett aktivt ansvar för att utveckla fritidshemmets verksamhet enligt läroplanens mål och genom samarbete med lärare under skoldagen skapa gynnsamma förutsättningar för alla elevers utveckling och lärande. Hos oss arbetar all personal tillsammans och man lägger stor vikt vid det kollegiala samarbetet där fokus alltid ligger...
2021-07-19 2021-08-02
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen Arbetsterapeut till Kommunrehab Växjö
Som Arbetsterapeut i Kommunrehab består dina arbetsuppgifter av bedömning, rehabilitering, träning samt handledning av patienter, närstående och omsorgspersonal. Vår huvudsakliga målgrupp är äldre personer i eget boende. Du är intresserad av att arbeta med kommunal rehabilitering i såväl ordinärt boende som särskilt boende. Vi arbetar i team i nära samarbete med fysioterapeut, biståndshandläggare, sjuksköterska, enhetschef och undersköterskor. Hos oss får du goda möjligheter till kompetensutveckling och i att utvecklas i din profession. Som stö...
2021-07-19 2021-08-22
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen Undersköterska till Toftagården
Är du vår nya stjärna? Vi söker dig som är utbildad undersköterska och som vill vara med och driva vården framåt! Toftagården ligger i en av Växjös mest expansiva stadsdelar Sandsbro på Lancastervägen. Med endast 10 minuters bilväg från centrala Växjö jobbar du i en miljö där natur och sjö möts i trevlig harmoni. På Toftagårdens särskilda boende finns 27 lägenheter uppdelat på tre flyglar, varje flygel har 9 lägenheter. Vi på Toftagården arbetar med stort boendefokus, vilket innebär att du ger våra omsorgstagare det stöd de behöver i vardagen...
2021-07-19 2021-08-17
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen Undersköterska till Toftagården
Är du vår nya stjärna? Vi söker dig som är utbildad undersköterska och som vill vara med och driva vården framåt! Toftagården ligger i en av Växjös mest expansiva stadsdelar Sandsbro på Lancastervägen. Med endast 10 minuters bilväg från centrala Växjö jobbar du i en miljö där natur och sjö möts i trevlig harmoni. På Toftagårdens särskilda boende finns 27 lägenheter uppdelat på tre flyglar, varje flygel har 9 lägenheter. Vi på Toftagården arbetar med stort boendefokus, vilket innebär att du ger våra omsorgstagare det stöd de behöver i vardagen...
2021-07-19 2021-08-17
Vidingehem AB Fastighetsarbetare - Braås
Nu söker vi en fastighetsarbetare som delar vårt engagemang och vår vilja att ge bästa möjliga service till våra hyresgäster. Vi erbjuder ett omväxlande arbete som bland annat består av följande: • Förebyggande inre och yttre skötsel av fastigheterna • Lokalvård i trapphus, lägenheter, lokaler och tvättstuga • Grönyteskötsel • Mindre reparationsjobb kan förekomma (erfarenhet av reparationsjobb krävs ej) Placeringsorten för tjänsten är Braås, men eftersom en av våra styrkor som organisation är att vi alltid hjälps åt kan du ibland komma att...
2021-07-19 2021-08-15
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Barnskötare till Vikaholm förskola
Som barnskötare på Vikaholm förskola kommer du tillsammans med de andra pedagogerna organisera utbildningen för att möta varje enskilt barn samt skapa goda förutsättningar till lärande, dokumentera och följa upp. På Vikaholm förskola arbetar rektor och biträdande rektor tillsammans med delat ledarskap. För oss är alla medarbetare lika viktiga och genom det kollegiala lärandet utvecklas vi tillsammans! Tjänstens sysselsättningsgrad kommer ligga mellan 75-100%.
2021-07-16 2021-08-08
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Förskollärare till Skogslekens förskola
Förskolan arbetar projektinriktat och utvecklar undervisningen utifrån Läroplanens målstyrning med barnens intresse som verktyg. Pedagogiska dokumentationer utgör en viktig grund för det systematiska kvalitetsarbetet och är utgångsläge för såväl analys som fortsatt planering. Du ska även; - bedriva och utforma undervisningen så att läroplanens mål och intentioner uppfylls och att varje barns utveckling och lärande främjas. - Driva och leda det systematiska kvalitetsarbetet, reflektera både enskilt och tillsammans med arbetslaget kring utbildni...
2021-07-16 2021-08-01
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Barnskötare till Östregårds förskola
Inför hösten behöver vi rekrytera en ny barnskötare. Hos oss kommer du, tillsammans med kollegor, arbeta med planering, dokumentation, utvärdering och analys av arbetet kring barns utveckling och lärande. Du kommer att arbeta med hela barngruppen men också se den enskilda individen. I ditt arbete kommer du att anpassa och utveckla verksamheten efter barnen och erbjuda dem en stimulerande och utvecklande lärmiljö. Du är en medforskande pedagog som utmanar barnen i vardagen genom lek och fantasi. Tjänsten är ett vikariat fram till sommaren 2022...
2021-07-16 2021-08-01
Region Kronoberg, Regionservice Avdelningschef patienttransporter & förrådsservice
I ditt uppdrag som avdelningschef har du personal-, arbetsmiljö- och ekonomiansvar för avdelningen. Du har ett självständigt och övergripande ansvar för att leda, utveckla och följa upp verksamheten. Inom avdelningen ligger ansvaret för tre servicetjänster, detta ställer krav på förmågan att skapa bra flöden och på så sätt bidra till både kostnadseffektivitet och kundernas krav på leveransservice. Du kommer att ingå i kundservice och logistiks ledningsgrupp som tillsammans med verksamhetschefen består av sex avdelningschefer och en verksamh...
2021-07-15 2021-08-12
Region Kronoberg Timavlönad undersköterska till Centrallasarettet Växjö
Som timavlönad förväntas du delta i det dagliga avdelningsarbetet, vilket innebär bland annat: • omvårdnadsarbete • patientkontroller • provtagning • såromläggning • katetersättning • förebyggande av vårdskador Arbetet är förlagt till vardagar och helger. Arbetstiderna varierar och kan innebära arbete dagtid, kvällstid och nattetid.
2021-07-15 2021-08-31
Region Kronoberg Timavlönad sjuksköterska till bemanningsenheten i Växjö
Som timavlönad sjuksköterska arbetar du på en eller flera avdelningar/vårdcentraler där du har introduktion. Du förväntas delta i det dagliga avdelningsarbetet med sedvanliga arbetsuppgifter. Arbetet är förlagt till vardagar och helger. Arbetstiderna varierar och kan innebära arbete dagtid, kvällstid och nattetid.
2021-07-15 2021-08-31
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen Sjuksköterska till Kvälls-nattpatrullen
Vill du ha ett flexibelt och utvecklande arbete där våra patienter är i fokus? Då kanske just du är den person vi söker till vår kvälls/nattpatrull. Vi söker legitimerade sjuksköterskor alternativt distriktssköterskor som vill arbeta med hemsjukvård. På ett ansvarsfullt och självständigt sätt får du använda din kompetens. Inget arbetspass är det andra likt, vilket gör att du alltid behöver ha förmågan till snabb omställning. Vi bedriver en avancerad hemsjukvård för dem som behöver oss och våra patienter kan vara både barn och vuxna. Arbetet ge...
2021-07-13 2021-08-18
Region Kronoberg, Folkhögskolan Grimslöv Lärare i svenska, engelska samt handledning/stöd på Grimslövs folkhögskola
Som lärare på Grimslövs folkhögskola arbetar du nära skolans deltagare. Som en del i folkhögskolans pedagogik arbetar vi med mindre undervisningsgrupper och satsar på extra stöd för de deltagare som så behöver. I första hand av dig som lärare men som resurs finns också skolans stödteam med bland annat specialpedagog, kurator, internatföreståndare och handledningsstöd. Arbetets syfte är att samtliga våra deltagare ska nå sina studiemål. Samtliga skolans lärare träffas en gång i månaden för lärarråd som är ett forum för både praktiska och pedago...
2021-07-12 2021-08-01
1 2 3 4 5 >