Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 5 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Förskollärare till Gustavslunds förskola
På Gustavslunds förskola arbetar vi i två storarbetslag, ett för äldre barn och ett för yngre barn. Genom organisationen av storarbetslag kan vi på förskolan ta till vara på våra olika kompetenser som vi besitter. För vår arbetsmiljö bidrar storarbetslagen med att det blir mindre sårbart vid bortfall av personal genom att planering och uppföljning görs tillsammans. Det skapas möjligheter till att nyttja lokalerna på ett nytt sätt och skapar möjligheter till fler lärmiljöer. Genom att organiseras i storarbetslag kan vi pedagoger undervisa i mind...
2023-09-27 2023-10-11
Region Kronoberg, Regionservice Transportör till Centrallasarettet i Växjö
Som transportör hos oss genomför du transporter av patienter som ska förflyttas mellan avdelningar och mottagningar på Centrallasarettet. Patienten förflyttas antingen i rullstol eller i patientsäng. Det ingår också att transportera avlidna till sjukhusets bårhus under vissa tider. Vårdavdelningarna bokar transporter i ett digitalt bokningssystem. Uppdragen fördelas sedan till transportörerna som utför transporten. Arbetet innebär mycket patientkontakt och kontakt med vårdpersonal på sjukhuset.
2023-09-26 2023-10-17
Region Kronoberg, Sjukhusvård Sjuksköterska till bemanningsenheten, inriktning Medicinkliniken Växjö
Som sjuksköterska i bemanningsenheten med inriktning mot medicinkliniken i Växjö kommer du att arbeta på klinikens slutenvårdsavdelningar och bli bokad på pass efter verksamhetens behov. Inom bemanningsenheten tillämpas årsarbetstid och du lägger själv din tillgänglighet utifrån verksamhetens skiftande behov. Du förväntas delta i det dagliga arbetet på enheterna med sedvanliga arbetsuppgifter. Arbetet är brett och du kommer erbjudas god introduktion på alla slutenvårdsavdelningar för att du ska känna trygghet i din roll. Medicinklinikens fyra...
2023-09-26 2023-10-17
Region Kronoberg, Sjukhusvård Sjuksköterskor till sjukhusvårdens bemanningsenhet - Arbeta omväxlande och styr din arbetstid!
Som sjuksköterska i bemanningsenheten arbetar du på flera olika enheter och blir bokad på pass efter verksamheternas behov. Inom bemanningsenheten tillämpas årsarbetstid och du lägger själv din tillgänglighet utifrån verksamhetens skiftande behov. Du förväntas delta i det dagliga arbetet på enheterna med sedvanliga arbetsuppgifter. Arbetet är brett och över flera kliniker som innefatta verksamheter med såväl dagsjukvård, mottagning och slutenvård. Inför varje ny placeringar ges du en introduktion för att du ska känna trygghet i din roll. Arbet...
2023-09-26 2023-11-12
Region Kronoberg, Sjukhusvård Sjuksköterska till intensivvårdsavdelningen, anestesikliniken Växjö
Som allmän sjuksköterska kopplas du ihop med en handledare som är intensivvårdssjuksköterska där du utbildas i att vårda patienter med svikt i ett eller flera organ. Du utbildas i att kunna vårda patienter med en lägre grad av intensivvårdsbehov såsom respiratorstöd NIV/optiflow samt blodtryckshöjande läkemedel såsom noradrenalin. Som allmän sjuksköterska utbildar vi dig även i att självständigt vårda postoperativa patienter som nyligen opererats. Där arbetar du tillsammans med flera sjuksköterskor och undersköterskor och övervakar vitala para...
2023-09-26 2023-10-29
Region Kronoberg, Sjukhusvård Intensivvårdssjuksköterska
I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län". Vill du bli vår nya härliga kollega i Växjö? Intensivvårdsavdelningen i Växjö är en allmän-IVA med 6 IVA-platser och 6 postoperativa platser. Här vårdas patienter i alla åldrar, från det lilla barnet till den äldre patienten. Vi är en avdelning med ca 70 medarbetare som arbetar efter vår värdegrund Respekt för människan och värdesätter ett gott arbetsklimat. Vi arbetar för en hög patientsäkerhet och vi ser fram...
2023-09-26 2023-12-31
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen Omsorgsassistenter till gruppboende på Vikaholm!
Är du en trygg person och kan bidra med lugn och struktur för våra omsorgstagare? Vi söker omsorgsassistenter som arbetar för att våra omsorgstagare ska få en innehållsrik vardag som är individuellt anpassad efter intresse och förmåga. Arbetsplatsen ligger på Allmogevägen på Vikaholm och är ett gruppboende för fem vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Även neuropsykiatrisk funktionsnedsättning förekommer. Huset består av fem lägenheter samt gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen. Vi arbetar utifrån omsorgstagarnas behov för att hjäl...
2023-09-25 2023-10-08
Region Kronoberg, Primärvård, psykiatri och rehab 1177 Direkt!
Arbetsuppgifterna kommer innebära att bygga upp en enhet med nya digitala arbetssätt som i en förlängning ska kunna innebära att arbetet med nya arbetssätt också kan utföras på samtliga vårdcentraler eller på distans. Du får: • Möjlighet att skapa nya arbetssätt för våra invånare och medarbetare • Möjlighet att arbeta i team • Möjlighet att variera ditt nuvarande arbete med att arbeta i den digitala ingången.
2023-09-25 2023-10-16
Region Kronoberg, Primärvård, psykiatri och rehab 1177 Direkt!
Arbetsuppgifterna kommer innebära att bygga upp en enhet med nya digitala arbetssätt som i en förlängning ska kunna innebära att arbetet med nya arbetssätt också kan utföras på samtliga vårdcentraler eller på distans. Du får: • Möjlighet att skapa nya arbetssätt för våra invånare och medarbetare • Möjlighet att arbeta i team • Möjlighet att variera ditt nuvarande arbete med att arbeta i den digitala ingången.
2023-09-25 2023-10-16
Region Kronoberg, Primärvård, psykiatri och rehab Vi söker psykolog till allmänpsykiatrin i Växjö
Som legitimerad psykolog på Allmänpsykiatri enhet 1, ingår du i ett tvärprofessionellt team och tillsammans med övriga psykologer svarar du för den psykologiska kompetensen. Dina arbetsuppgifter innefattar psykologiska bedömningar och ställningstaganden till vidare behandling. Du kommer att utföra psykologiskt behandlingsarbete framför allt i form av individuella behandlingskontakter, men vi ser gärna att du också bedriver gruppbehandlingar. Bredden i vår målgrupp gör att vi ser nyttan i en mångfald av arbetssätt i den kliniska vardagen och vä...
2023-09-25 2023-10-15
Region Kronoberg, Sjukhusvård Medicinsk sekreterare till Kirurgkliniken i Växjö
På endoskopienheten får du ett stimulerande och omväxlande arbete. Exempel på arbetsuppgifter är remisshantering, bokning och kallelser från väntelistan men också akuta bokningar av inneliggande patienter, diktatskrivning och arbete med SVF-processer. Som medicinsk sekreterare på endoskopienheten kommer du att ansvara för din egen väntelista i ett nära samarbete med övrig personal på endoskopin och ansvariga läkare Endoskopienheten är en ständigt växande verksamhet, där vi tillsammans utvecklar arbetet utifrån förändringar i olika vårdprocesse...
2023-09-25 2023-10-15
Region Kronoberg, Sjukhusvård Undersköterska till Endoskopienhetens sekreterarteam i Växjö
Detta är en rent administrativ tjänst som undersköterska. Du kommer att arbeta tillsammans med våra medicinska sekreterare på enheten. Till stor del kommer du att utföra de arbetsuppgifter våra sekreterare utför idag. Exempel på arbetsuppgifter är remisshantering, bokning och kallelser från väntelistan men också akuta bokningar av inneliggande patienter och arbete med SVF-processer. Denna tjänsten innebär att du kommer att ansvara för din egen väntelista i ett nära samarbete med övrig personal på endoskopin och ansvariga läkare. Endoskopienhet...
2023-09-25 2023-10-09
Region Kronoberg, Primärvård, psykiatri och rehab Sjuksköterska till akutpsykiatriska mottagningen, barn, unga och vuxna
Arbetet på akutpsykiatriska mottagningen är spännande och varierande där du samarbetar mycket med olika professioner, med olika enheter inom kliniken och med andra samarbetspartners i länet. Arbetsuppgifterna på akutmottagningen består av rådgivning och bedömningar såväl på telefon som på plats. Patienterna bedöms och triageras enligt RETTS (rapid emergency triage and treatment system). Som sjuksköterska på mottagningen är du den som har samordningsansvaret för patientflödet och du arbetsleder omvårdnadsarbetet. Du har nära kontakt med läkare ...
2023-09-25 2023-10-15
Region Kronoberg, Primärvård, psykiatri och rehab Sjuksköterska till akutpsykiatriska avdelningen vuxna, Specialistpsykiatrin barn, unga och vuxna
Arbetet på akutpsykiatriska enheten är spännande och varierande där du samarbetar mycket med olika professioner, med olika enheter inom kliniken och med andra samarbetspartners i länet. På akutpsykiatriska avdelningen vuxna arbetar vi med ett tydligt patientfokus och kontaktmannaskap. Som sjuksköterska är du del av ett team och du är den som arbetsleder omvårdnadsteamet runt patienten. I det dagliga arbetet på avdelningen ansvarar du för läkemedelsadministrering, rondarbete, provtagningar, närståendekontakter och samverkan med andra vårdaktöre...
2023-09-25 2023-10-15
Region Kronoberg BT-läkare till Ljungby och Växjö
BT är en utbildningstjänst! Utbildningen sker genom vårt interna utbildningsprogram som i stora delar är synkroniserade med AT-läkarnas, men också genom BT-specifika utbildningsmoment. Utbildningen sker också genom egen inläsning, men framför allt sker den via det dagliga kliniska arbetet under handledning ute på de olika klinikerna. Du förväntas vara en del i den kliniska vardagen och utföra läkararbete på ett sådant sätt att målbeskrivningen kan uppfyllas. Utbildningens innehåll: • Introduktionsutbildning på 4 veckor, som delvis är g...
2023-09-25 2023-10-25
Region Kronoberg, Regionservice Vi söker nu tre tekniker till fastighetsavdelningen på Region Kronoberg
Som El-Tekniker inom vår organisation arbetar du med tillsyn och skötsel av våra anläggningar, fortlöpande underhåll, obligatoriska kontroller, installationsarbeten och diverse felsökning inom svagströmsområdet. Som Vent-Tekniker inom vår organisation arbetar du med tillsyn och skötsel av våra anläggningar, fortlöpande underhåll, obligatoriska kontroller, mät och injustering av våra ventilations anläggningar samt mindre installationsarbeten. Som VS-Tekniker inom vår organisation arbetar du med tillsyn och skötsel av våra anläggningar samt...
2023-09-25 2023-10-22
Region Kronoberg, Primärvård, psykiatri och rehab Distriktssköterska till vårdcentralen i Lenhovda
Att jobba som distriktssköterska på vårdcentral är att följa patienter genom hela livet. Du möter patienter i alla åldrar och livssituationer - en del träffar vi väldigt sällan och andra mer regelbundet. Vi arbetar både utifrån ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv, men även med akuta symtom. Som du förstår är arbetet på vårdcentral omväxlande, både roligt och utvecklande. Som distriktssköterska inom primärvården bidrar du även med din kompetens på vår jourläkarcentral som ligger i Växjö. Alla regionens vårdcentraler hjälper ...
2023-09-22 2023-10-15
Region Kronoberg, Sjukhusvård Sjuksköterska och nyfiken på infektion? Kom och arbeta med och hos oss!
Vi söker dig som är sjuksköterska och trivs med att arbeta rotation alternativt enbart natt. Som sjuksköterska hos oss på avdelning 17 får du ett omväxlande arbete och blir en viktig del av teamet runt patienten. I arbetslaget finns erfarna kollegor och de olika yrkeskategorierna har ett nära samarbete med varandra vilket skapar trygghet och ett gott stöd. Du får bred kompetens inom infektionsområdet och goda möjligheter till kompetensutveckling. Om du är nyfiken på att arbeta hos oss men gärna vill veta lite mer om vår klinik och hur vi arbet...
2023-09-22 2023-11-05
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen Undersköterska med fokus på hälsofrämjande arbete till Kommunrehab
Vill du arbeta med hälsofrämjande arbete och med stötta medborgarna i vardagen? Delar du vårt salutogena förhållningssätt och är duktig på att inspirera, motivera och entusiasmera medborgare? I sådana fall har vi jobbet för just Dig. Vardagen innebär ett varierande och självständigt arbete. Du träffar seniora medborgare i deras hem på så kallade hälsofrämjande hembesök. Här ger du tips för att främja god hälsa kring exempelvis kost, sömn, vardagsträning och social samvaro. Tillsammans med kollegor och ledning bidrar du även till att utveckla ...
2023-09-22 2023-10-06
Region Kronoberg, Sjukhusvård Undersköterska till reumatologmottagningen
Som undersköterska kommer du bland annat att arbeta med förberedelser inför läkar- och sjuksköterskemottagning, venprovtagning, kalla patienter, rengöring av utlånat materiel, beställning och upplockning av materiel. Som undersköterska hos oss kommer du få ett omväxlande arbete som ger dig bred erfarenhet av alla förekommande arbetsuppgifter.
2023-09-22 2023-10-06
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Administratör till bemanningsenheten/förskoleadministration
Som administratör inom bemanningsenheten kommer du att få en viktig roll där du stödjer våra chefer med bemanning avkorttidsvikarier. I rollen som administratör kommer du bland annat arbeta med följande uppgifter: * Förmedling av befintliga vikarier via vårt digitala bemanningssystem, Time Care Pool * Regelbunden kontakt med vikarier * Systemadministratör i Time Care Planering * Kontakt med verksamhetens cheferkring bemanning * Introduktionsutbildning för vikarier * Utvecklingsarbete kring kvalité och likvärdighet * Övrig personaladministratio...
2023-09-22 2023-10-06
Region Kronoberg, Sjukhusvård Vi söker sjuksköterska till Dialysen i Växjö
Hos oss har du en mycket nära kontakt med njursjuka patienter som kommer för livsuppehållande behandling tre till fyra gånger per vecka, oftast under många års tid. Arbetet innebär även mycket arbete med medicinsk apparatur. På dialysen kommer du arbeta dag eller kväll. Dialysen i Växjö har kvällsöppet måndag, onsdag och fredag, 07.30-19.30. Övriga dagar, tisdag, torsdag och lördag är det dagtid 07.30-16.30. Helgtjänstgöring förekommer då dialysen har öppet varje söndag, 13.00-21.00. Hos oss prioriteras en trygg introduktion. Vi arbetar för a...
2023-09-22 2023-10-06
Region Kronoberg, Primärvård, psykiatri och rehab 1177 - Vårdguiden på telefon behöver dig!
Nu behöver vi ny kollega som vill jobba med oss på 1177 - Vårdguiden på telefon - i Växjö alternativt i Ljungby. Vår arbetsuppgift är att ge medicinsk rådgivning per telefon utifrån ett nationellt beslutsstöd med ett gemensamt telefonnummer för hela landet. Vi arbetar såväl dag-, kvälls- och helgpass. Eftersom vi är en liten arbetsplats är kommunikationsvägarna korta, vi har ett öppet arbetsklimat med en god arbetsmiljö. Självklart får du en gedigen introduktion och en personlig mentor som handleder dig! Det finns möjlighet att kombinera di...
2023-09-21 2023-10-12
Region Kronoberg, Folktandvård Övertandläkare i Oral Protetik till Folktandvården Kronoberg
Som specialisttandläkare i protetik kommer du att arbeta på Specialisttandvården Klostergatan. Kliniken består av avdelningarna för Protetik, Bettfysiologi och Parodontologi. Totalt är vi 21 medarbetare på kliniken som finns centralt belägen i Växjö. I samma hus finns också Specialisttandvården Ortodonti, allmäntandvård, Servicecenter och vårt administrativa kansli. Käkkirurgi, radiologi, pedodonti, endodonti och oral medicin finns på Centrallasarettet. Inom vår Specialisttandvård har vi samtliga nio specialiteter och utbildar just nu sju ST ta...
2023-09-21 2023-10-22
Region Kronoberg, Regionservice Kom och hjälp oss på IT Supporten att leverera service i världsklass!
Arbetsuppgifterna inom IT-support och användarstöd är mycket omväxlande och erbjuder stor variation i vår strävan att leverera en hög kundnöjdhet till alla Region Kronobergs verksamheter. Förmodligen har vi Växjös mest varierande och stimulerande supportuppdrag där vi supporterar en stor bredd av regionens alla program och system samt hårdvara som våra 6200 anställda inom regionens alla verksamheter dagligen använder. Det ger en vardag fylld av ett meningsfullt uppdrag som verkligen gör skillnad. I arbetet ingår support, kontohantering och ...
2023-09-21 2023-10-05
1 2 3 4 5 >