Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Salberga Kriminalvårdare till utbildning - Anstalt/Häkte Salberga
Den här annonsen är för dig som vill arbeta som kriminalvårdare men som inte har gått kriminalvårdsutbildning. Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att ...
2022-06-23 2022-07-14
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i naturkunskap, geografi eller matematik till Rudbeckianska gymnasiet
Du kommer framför allt att undervisa elever på Samhällsvetenskapsprogrammet, där vi har behov av en ny medarbetare till vår internationella profil. Förutom att planera, genomföra och utvärdera undervisning i dina ämnen arbetar du tillsammans med kollegorna i profillaget för att utveckla våra internationella utbyten. Naturligtvis har vi också stort fokus på övergripande skolutveckling.
2022-06-23 2022-07-03
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare med erfarenhet, Västerås
Som förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Du kommer att handlägga förrä...
2022-06-23 2022-07-31
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare, Västerås
Som förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Som förrättningslantmätare förv...
2022-06-23 2022-07-31
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i Hem- och konsumentkunskap åk 6-9 på Tunboskolan
Du undervisar åk 6 - 9 i hem- och konsumentkunskap. Du förväntas skapa en undervisning som är tillgänglig för alla och att du utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet löpande utvecklar den och därmed också bidrar till hela skolans utveckling. Tjänsten i Hkk är 60% och det finns möjligheter för dig som önskar att kombinera detta med andra ämnen och/eller arbete i vårt resurscentrum. Mentorskap för elever i åk 9 ingår i tjänsten.
2022-06-23 2022-07-06
Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterskor till Skallbergets servicehus
Du stödjer våra kunder med sin personliga hygien, serverar mat och hjälper till med medicinsk omvårdnad. Du är kundens förlängda arm, du stöttar och uppmuntrar, du är en viktig del i vardagen. Förvänta dig många skratt, intressanta historier och härliga möten. Hos oss arbetar du även med kontaktmannaskap och det betyder att du har huvudansvar för några kunder och håller kontakten med deras anhöriga. Kom ihåg att du aldrig är ensam i din roll, du är en del av ett team med andra undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeut...
2022-06-22 2022-07-06
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Speciallärare till Rösegårdsskolan
Som speciallärare är du en viktig person i vårt elevvårdsarbete och kommer att arbeta nära elever, kollegor och skolledning. Du ingår i ett arbetslag där du tillsammans med kollegor bidrar till skolans utvecklingsarbete och ingår även i skolans elevhälsoteam. Vi arbetar för att ge våra elever det stöd som behövs för att de ska lyckas i skolan. Naturligtvis riktar vi även vårt fokus mot elevers behov av trygghet och framtidstro. Hos oss arbetar vi aktivt med kollegialt lärande för att ständigt utveckla våra medarbetare och i förlängningen hela ...
2022-06-22 2022-07-06
Kriminalvården, Anstalten Salberga Programledare till anstalten Salberga
Som en viktig del av arbetet med att förebygga återfall i brott och arbeta efter Kriminalvårdens vision "Bättre ut" bedrivs omfattande programverksamhet för klienter både i grupp och enskilt. Behandlingsprogrammen är manualstyrda och bedrivs med hög kvalitet och enligt principerna för evidensbaserad praktik. De bygger företrädelsevis på kognitiv beteendeterapi samt social inlärningsteori. Vid anstalten Salberga bedrivs program riktade mot sexualbrott, relationsbrott, missbruk samt s.k. allmänkriminalitet. Det sammansatta programutbudet innebär...
2022-06-22 2022-08-07
Kriminalvården, Anstalten Tillberga Programledare till anstalten Tillberga
Som en viktig del av arbetet med att förebygga återfall i brott och arbeta efter Kriminalvårdens vision "Bättre ut" bedrivs omfattande programverksamhet för klienter både i grupp och enskilt. Behandlingsprogrammen är manualstyrda och bedrivs med hög kvalitet och enligt principerna för evidensbaserad praktik. De bygger företrädelsevis på kognitiv beteendeterapi samt social inlärningsteori. Vid anstalten Tillberga bedrivs program riktade mot sexualbrott, relationsbrott, missbruk samt s.k. allmänkriminalitet. Då majoriteten av klienterna är dömd...
2022-06-22 2022-08-07
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i svenska/svenska som andra språk till Rudbeckianska gymnasiet
Som gymnasielärare ansvarar du för undervisningen i svenska/svenska som andraspråk. Du planerar och utvärderar dina lektioner och bidrar till elevernas utveckling genom ditt mentorskap och samarbete med kollegor. Tillsammans med dina kollegor arbetar du aktivt för att utveckla och förbättra både arbetslaget och skolan, här ser vi gärna att du bidrar med idéer och delar med dig av din erfarenhet för att vi ska bli ännu bättre.
2022-06-21 2022-07-05
Kriminalvården, Salberga Chef (kriminalvårdsinspektör) till VO Salberga
Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du kan göra nytta och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värdesätter samhällsuppdraget, delaktighet och engagemang. Som ledare hjälper du dina medarbetare att på olika sätt rusta våra klienter att klara ett liv utan kriminalitet och droger, det vi kallar Bättre ut. Som chef leder, utvecklar och följer du upp verksamheten samt utgör ett stöd för dina medarbetare i det dagliga arbetet. I arbetet ingår personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för c:a 20-30 me...
2022-06-21 2022-08-14
Hallstahammars kommun, Socialförvaltningen Legitimerad fysioterapeut
Rehabilitering och funktionsuppehållande träning för personer i ordinärt boende, kommunens särskilda boenden och i omsorgen. Handledning och utbildning inom rehabilitering och förflyttningsteknik. Delta vid vårdplaneringar/SIP där du bidrar med din professions kunskap. Du kommer att arbeta i team med arbetsterapeut. Arbetet innebär även nära samarbete med biståndshandläggare, enhetschefer, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal.
2022-06-21 2022-07-25
Hallstahammars kommun, Socialförvaltningen Vik legitimerad arbetsterapeut
Bedömning och träning av aktiviteter i det dagliga livet, handleda och utbilda personal inom rehabilitering och förflyttningsteknik, delta i vårdplaneringar SIP. I arbetet ingår aktivitets/funktionsbedömning, utprovning/uppföljning av tekniska hjälpmedel. Du kommer att ha ett nära samarbete med fysioterapeuter, sjuksköterskor, biståndshandläggare samt omvårdnadspersonal.
2022-06-21 2022-07-25
Hallstahammars kommun, Socialförvaltningen Studie - och yrkesvägledare
I rollen som studie- och yrkesvägledare ansvarar du för att underlätta individens väg till egen försörjning genom utbildning. Ditt arbete kommer att fokusera på vuxenutbildningen både i vår egen regi och även annan utbildning som vi har på entreprenad. Uppdraget innefattar att vägleda vuxna inför studier inom den kommunala vuxenutbildningen. Du kommer också att arbeta med antagning, uppföljning av elever, individuella studieplaner, kartläggning, dokumentation och utvecklingsarbete. Du kommer att ha många utvecklande möten med medborgare/sökan...
2022-06-21 2022-07-24
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Gymnasielärare inom matematik och svenska/engelska till Tranellska gymnasiet
Hos oss kommer du att undervisa på skolan som helhet men med huvuduppdrag mot vårt introduktionsprogram som innefattar båda våra program Restaurang och livsmedel samt Hotell och turism,. Du kommer ingå i ett arbetslag där ni tillsammans organiserar, strukturerar och driver verk...
2022-06-21 2022-07-05
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i SVA till Blåsboskolan
Du kommer att undervisa våra elever som har behovet att få läsa svenska som andraspråk. Undervisningen kommer att ligga parallellt när deras klasskamrater läser svenska. Det innebär att du tillsammans med klasslärarna bygger upp undervisningen för de elever som har rätt till svenska som andraspråk. I dina arbetsuppgifter ingår att planera, genomföra och utvärdera undervisningen samtidigt som du hela tiden bedömer elevernas utveckling. Vår förhoppning är att du kan handleda dina kollegor i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Vi ser gärna ...
2022-06-21 2022-07-01
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Elevhälsosamordnare till Blåsboskolan
Vi söker dig som har god förmåga att samordna elevhälsans olika insatser ur ett förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande perspektiv. Du kommer ha ett nära samarbete med rektor och elevhälsans övriga kompetenser för att utveckla elevhälsans arbete både på individ- grupp- och organisationsnivå. Vi söker dig som också kan driva och utveckla Blåsboskolans värdegrundsarbetet tillsammans med övriga medarbetare. Du kommer även att handleda dina kollegor kring barn i behov av extra anpassningar och särskilt stöd, och coacha skolans elever till att n...
2022-06-21 2022-07-01
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Yrkeslärare inom svets och plåtinriktning till Hahrska gymnasiet
Förutom att undervisa eleverna i olika kurser inom svets- och plåtteknik, så ingår även mentorskap och att hitta APL-platser till eleverna. Ett stort kontaktnät bland industriföretagen i Västmanland är meriterande, då varje elev genomför minst 15 veckor arbetsplatsförlagt lärande. En av de roligaste delarna i arbetet är ditt möte med eleverna. Varje dag får du möjlighet att påverka, engagera och motivera våra elever. Tänk att du får chansen att utbilda framtidens arbetskraft!
2022-06-21 2022-07-05
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Yrkeslärare inom restaurang och hotell till Tranellska gymnasiet
Hos oss kommer du att undervisa på skolan som helhet men med huvuduppdrag mot vårt introduktionsprogram som innefattar båda våra program Restaurang och livsmedel samt Hotell och turism,. Du kommer ingå i ett arbetslag där ni tillsammans organiserar, strukturerar och driver verksamheten utifrån styrdokument och mål. I uppdraget ingår även att bidra till verksamhetsutveckling och skolans kvalitetsarbete.
2022-06-21 2022-07-03
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i hemkunskap till Kristiansborgsskolan
Du kommer att undervisa våra elever i årskurs 6-9 i hem- och konsumentkunskap. Du ingår i ett litet och nära arbetslag med härliga kollegor där det gemensamma arbetet är vår styrka. Hos oss har du en viktig roll i att kvalitetssäkra din undervisning samt vara med och utveckla den. Du är en viktig del i helheten där du bidrar till en bra och väl fungerande skolverksamhet på Kristiansborgsskolan.
2022-06-21 2022-07-05
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Enhetsvikarie till Önstaskolan
Som enhetsvikarie har du en nyckelroll i vårt arbete för att säkerställa vuxenledd undervisning av god kvalitet till våra ungdomar varje dag. Då lärare är frånvarande är du tillgänglig för att ersätta dem oavsett om det är med kort varsel som meddelas samma dag, eller med någon tids framförhållning. Vi tänker att du har en beredskap för att hoppa in i skolans alla ämnen, men om vi bedömer arbetet för specifikt, t.ex. i ämnen med hantering av maskiner som kräver specialkunskap, kommer vi att söka andra lösningar. Du behöver ha stor flexibilite...
2022-06-21 2022-07-05
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Sundbo i Fagersta Vi söker en behandlingsassistent på vikariat!
Vi söker en behandlingsassistent på vikariat! Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med människor i utsatta livssituationer. Som behandlingsassistent har du ett stort ansvar och är delaktig i behandlingsarbetet med ungdomarna. Tillsammans med övrig personal är du en vuxen förebild och ansvarar för att skapa en stabil och trygg miljö för ungdomarna. För att möjliggöra denna miljö är det viktigt att skapa och bibehålla en tydlig struktur på avdelningen gällande exempelvis förhållningssätt, rutiner och regler. Du deltar i det dagliga arb...
2022-06-20 2022-07-18
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Fritidspedagog till Lindboskolan
Lindboskolan är en av tre F - 6 skolor i Hallstahammars tätort. Skolan är inrymd i rustade lokaler och har drygt 465 elever fördelade på tre paralleller. I skolan finns tre fritidshemsavdelningar. Skolans väl tilltagna skolgårdar inbjuder till utomhusaktiviteter och är utrustade med nytt lekmaterial. Våra fritidshem jobbar i ett nära samarbete med år 1 och år 2 i skolsamverkan där fritidspedagogerna går in i klasserna och ansvarar för olika aktiviteter. På Lindboskolan jobbar vi just nu med att utöka våra rastaktiviteter. Som fritidspedagog på...
2022-06-20 2022-08-05
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Barnskötare till Slottsträdgårdens förskola
Som barnskötare innebär det att du tillsammans med kollegor på förskolan organiserar, strukturerar och driver verksamheten utifrån den gemensamma pedagogiska inriktningen i Västerås stad och vår vision. Du kommer också att vara delaktig i att dokumentera det pedagogiska arbetet samt vara med och driva och dokumentera det gemensamma kvalitetsarbetet på enheten. För dig är barnet det viktigaste och du uppmuntrar och stimulerar varje barn att ta eget ansvar, lära av varandras olikheter och skapa en tydlighet. I din roll utgår du ifrån att skapa b...
2022-06-20 2022-07-04
Hallstahammars kommun, Socialförvaltningen Arbetskonsulent
Arbetskonsulenter ingår i ett team som tillsammans med enhetschef, arbetsledare för interna verksamheter, arbetsterapeut och kurator har ett gemensamt ansvar för att samverka kring den enskilde. Arbetskonsulentens huvudsakliga arbetsuppgifter är att kartlägga behov och resurser hos den enskilde samt att coacha, entusiasmera och hitta lämpliga arbetsplatser utifrån individens förutsättningar. Det innebär arbete både individuellt och i grupp. Då verksamheten ska vara beredd att anpassas utifrån det som är till störst nytta för individen, ingå...
2022-06-20 2022-08-07
1 2 3 >