Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Sundbo Psykolog till SiS ungdomshem Sundbo
Vi söker en legitimerad psykolog som vill arbeta i en forensisk miljö med ungdomar som behöver stöd och hjälp för att komma vidare i livet. Psykologerna på SiS ungdomshem Sundbo arbetar för hela institutionen med neuropsykologisk utredning, riskbedömning inom kriminalitet, psykologisk behandling, metodutveckling, handledning, utbildning och organisation, lite beroende på intresse och fallenhet. Hos oss har psykologen ett stort ansvar och inflytande. Du kommer att ingå i vår hälso- och sjukvårdsenhet som består av sjuksköterskor, psykologer sa...
2022-09-23 2022-10-17
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Sundbo PTP-psykolog till SiS ungdomshem Sundbo
Vi söker dig som vill arbeta i en forensisk miljö med unga killar som behöver stöd och hjälp för att komma vidare i livet. Hos oss erbjuder vi en bred tjänst där du kan utvecklas inom flera områden. Psykologerna på SiS ungdomshem Sundbo arbetar för hela institutionen med neuropsykologisk utredning, riskbedömning inom kriminalitet, psykologisk behandling, metodutveckling, handledning, utbildning och organisation, lite beroende på intresse och fallenhet. Hos oss har psykologen ett stort ansvar och inflytande. Du kommer att ingå i vår hälso- oc...
2022-09-23 2022-10-17
Vård- och omsorgsförvaltningen Boendestödjare till Barkarövägens och Skälby gruppbostäder
Vi jobbar för att hjälpa våra kunder utifrån deras individuella önskemål och behov. Det innebär bland annat att stötta våra kunder i personlig omvårdnad, rutiner, träning och andra vardagsaktiviteter, både i och utanför bostaden. Allt för att främja ett mer självständigt liv. Som boendestödjare är du kontaktman till en eller flera av våra kunder. I den rollen upprättar du genomförandeplaner, ansvarar för sociala kontakter och för daglig dokumentation via dator. Arbetstiden är förlagd till dag/kväll. Du jobbar oregelbunden tid på schema, varann...
2022-09-23 2022-10-07
Västerås stad, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Miljö- och hälsoskyddsinspektör till Miljötillsynsenheten
Du kommer att arbeta med tillsyn enligt miljöbalken, framförallt med inriktning miljöskydd. Meriterande om du är intresserad av lantbrukstillsyn. Att vara inspektör innebär att du ser till att lagstiftningen och bestämmelserna följs. I dina arbetsuppgifter ingår både planerad och händelsestyrd tillsyn. I din roll som inspektör ingår myndighetsutövning gentemot de personer och verksamheter du träffar ute på fältet. Du informerar, ställer krav samt fattar beslut utifrån saklig grund och på ett respektfullt sätt. Även andra arbetsuppgifter inom mi...
2022-09-23 2022-10-16
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolsköterska till Sofiaskolan och Fridhemskolan
Skolsköterskans uppdrag är främst att arbeta förebyggande och hälsofrämjande genom att följa elevens hälsa, utveckling, skolmiljö och livsstil. Som skolsköterska arbetar du efter det årshjul vi inom EMI har som styr bland annat hälsobesök och vaccinationer. Du kommer även ha en viktig roll i värdegrundsarbetet ute i klassrum mot både elever och personal. Du samverkar med övrig personal på skolan och är en viktig del i den samlade elevhälsan (EHT) där du bidrar med din kunskap och kompetens. Det är ett flexibelt och varierat arbete och ingen dag...
2022-09-22 2022-10-05
Hallstahammars kommun, Socialförvaltningen Chefsassistent LSS verksamheten
Att arbeta som chefsassistent innebär att du kommer bistå ledningen inom LSS verksamheten med en rad olika arbetsuppgifter. Din roll är bred men i huvudsak administrativ och dina arbetsuppgifter för dagen kan se olika ut beroende på vad som händer och vad som är prioriterat för stunden. Arbetsuppgifter som ingår i uppdraget som chefsassistent handlar bland annat om att du ska hantera områdets leverantörsreskontra vilket innebär utredning av fakturor, interna och externa debiteringar samt handkassor. Du kommer även skriva anställningsavtal, håll...
2022-09-21 2022-09-30
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Arbetskonsulent med fokus på arbetsgivarkontakter till Atlas
Du vägleder och motiverar unga vuxna för att de stegvis ska komma närmare målet självständighet i form av jobb eller studier. Styrkan i vår verksamhet är att se individerna där de är i livet för att möta deras individuella behov på bästa sätt. Det kan handla om att skapa rutiner i vardagen, lära sig ta ansvar, utveckla sociala färdigheter eller andra färdigheter. Vi lägger stor vikt vid relationskapande arbete för att sedan tillsammans göra en individanpassad planering. Du arbetar både i gruppsammanhang och individanpassat med färdighetsträning...
2022-09-21 2022-10-09
Hallstahammars kommun, Socialförvaltningen Vik USK Hemtjänst hallstahammar
Vi söker 2 vikarier som är utbildade undersköterskor eller har motsvarande kompetenser som arbetsgivaren bedömer likvärdiga. Det är meriterande om du har tidigare kunskap och erfarenhet från arbete inom äldreomsorg, hemtjänst och vård av personer med demenssjukdom. Du ska drivas av en vilja att skapa bästa förutsättningar till en meningsfull och trygg vardag för våra brukare. Engagemang, lösningsfokus och förmåga att tänka nytt är andra egenskaper som värderas högt.
2022-09-20 2022-10-16
Vård- och omsorgsförvaltningen Avdelningschef till Daglig verksamhet
Ditt uppdrag blir att leda personal med kompetens inom området funktionsnedsättning, med personalansvar för ca 35 medarbetare. Din huvuduppgift är att coacha och inspirera dina medarbetare och ge dem rätt förutsättningar för att kunna utföra sitt arbete. Utveckling och kvalitetsarbete är också viktiga delar i tjänsten. Du ingår i ett chefsteam bestående av enhetschef och fem avdelningschefer och ni har ett nära samarbete, både i ledningsgrupp och i det dagliga arbetet. Du har även stöttning av tre kunniga assistenter. Vi känner oss stolta öve...
2022-09-19 2022-10-02
Västerås stad, Teknik- och fastighetsförvaltningen Assistent till Kundservice på fastighetsenheten
Som assistent hos oss har du ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik, allt beror på vad våra verksamheter och entreprenörer behöver hjälp med. Tillsammans med dina kollegor tar du emot felanmälningar från våra kunder gällande stadens fastigheter. Du har en viktig roll i vår verksamhet och samverkar dagligen med kollegor, fastighetsförvaltare och driftentreprenörer, men jobbar ibland också helt självständigt. Du sköter en stor del av jobbet genom telefon och mejl men kommer också att ta emot fysiska besök. I tjänsten ingår också att...
2022-09-19 2022-09-28
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Sundbo SiS ungdomshem Sundbo söker lärarvikarie
Sundboskolan utgör en egen enhet på institutionen där vi i samarbete planerar, undervisar i mindre undervisningsgrupper, utvärderar och utvecklar skolarbetet på institutionen. Undervisningen på Sundbo är frivillig inom ramen för gymnasiet då ungdomarna i huvudsak är mellan 16-20 år. Många elever läser in sin grundskolebehörighet men ett antal elever läser på gymnasienivå. Vi jobbar nära ungdomarna och har en positiv anda i både arbete och relation. Skolverksamheten inom SiS följer samma författningar som övriga skolväsendet, utom att det med hä...
2022-09-19 2022-10-10
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Sundbo SiS ungdomshem Sundbo söker lärare
Sundboskolan utgör en egen enhet på institutionen där vi i samarbete planerar, undervisar i mindre undervisningsgrupper, utvärderar och utvecklar skolarbetet på institutionen. Undervisningen på Sundbo är frivillig inom ramen för gymnasiet då ungdomarna i huvudsak är mellan 16-20 år. Många elever läser in sin grundskolebehörighet men ett antal elever läser på gymnasienivå. Vi jobbar nära ungdomarna och har en positiv anda i både arbete och relation. Skolverksamheten inom SiS följer samma författningar som övriga skolväsendet, utom att det med hä...
2022-09-19 2022-10-10
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Sundbo SiS ungdomshem Sundbo söker lärare
Sundboskolan utgör en egen enhet på institutionen där vi i samarbete planerar, undervisar i mindre undervisningsgrupper, utvärderar och utvecklar skolarbetet på institutionen. Undervisningen på Sundbo är frivillig inom ramen för gymnasiet då ungdomarna i huvudsak är mellan 16-20 år. Många elever läser in sin grundskolebehörighet men ett antal elever läser på gymnasienivå. Vi jobbar nära ungdomarna och har en positiv anda i både arbete och relation. Skolverksamheten inom SiS följer samma författningar som övriga skolväsendet, utom att det med hä...
2022-09-19 2022-10-10
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Sundbo SiS ungdomshem Sundbo söker lärare
Sundboskolan utgör en egen enhet på institutionen där vi i samarbete planerar, undervisar i mindre undervisningsgrupper, utvärderar och utvecklar skolarbetet på institutionen. Undervisningen på Sundbo är frivillig inom ramen för gymnasiet då ungdomarna i huvudsak är mellan 16-20 år. Många elever läser in sin grundskolebehörighet men ett antal elever läser på gymnasienivå. Vi jobbar nära ungdomarna och har en positiv anda i både arbete och relation. Skolverksamheten inom SiS följer samma författningar som övriga skolväsendet, utom att det med hä...
2022-09-19 2022-10-10
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Fältande socialsekreterare
Arbetet är uppsökande och relationsskapande med ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet, missbruk och annat socialt nedbrytande beteende. Du möter ungdomarna i deras miljö, som bland annat kan vara i stadsdelen eller på skolan. En viktig del i arbetet är att samverka med olika aktörer i samhället, som exempelvis andra delar av socialtjänsten, för att kartlägga behov och hitta rätt insatser. Ett gott samarbete med andra aktörer är av stor betydelse för att skapa ett starkt nätverk runt ungdomen. Med engagemang, motivation och stöd hjälper...
2022-09-19 2022-10-02
Vård- och omsorgsförvaltningen Enhetschef strategi och planering
Vi söker dig som har ett coachande ledarskap och är duktig på verksamhets- och processutveckling. I rollen ingår ansvar för enhetens personal, ekonomi och kvalitet. Du har det strategiska ansvaret som bland annat innebär att planera, utveckla och följa upp verksamheten. Förutom att leda dina medarbetare i komplexa frågor förväntas du skriva egna utredningar och samverka med nämnderna. Du kommer även att ansvara för området socialpsykiatri där förvaltningen samverkar med regionen. Du kommer att representera din enhet i verksamhetsområdets ledn...
2022-09-19 2022-10-06
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Socialpedagog till Hahrska gymnasiet
Vi söker nu en socialpedagog som arbetar tillsammans med lärare och elevhälsan kring elever på våra introduktionsprogram. Du är med eleverna för att hjälpa och stötta både på rast och lektioner. Du har ett uppsökande uppdrag vid elevfrånvaro där du använder dig av motiverande samtal samt ett lågaffektivt förhållningssätt och bemötande. Du har positiva förväntningar på eleverna och skapar goda relationer med elever, vårdnadshavare och personalen på skolan.
2022-09-16 2022-09-30
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Resurspedagog till Elevhälsoenheten
Ditt uppdrag är att finnas som ett pedagogiskt stöd i klassrummet eller enskilt för att hjälpa elever i behov av extra stöd att ta till sig undervisningen och uppnå sina mål. För dig är det en stimulerande uppgift att förstå varje elevs unika förutsättningar för lärande och på ett kreativt sätt hitta olika vägar för att eleven ska få en så tillgänglig lärmiljö som möjligt. Du arbetar självklart för att skapa förtroende i mötet med ungdomen för att på så sätt kunna arbeta stödjande. För att lärandesituationen för eleven ska bli bra samarbetar du...
2022-09-16 2022-09-30
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Speciallärare/specialpedagog till Fredriksbergsskolan
Som specialpedagog/speciallärare är du en viktig person i vårt elevvårdsarbete och kommer att arbeta nära elever, kollegor och skolledning. Vi har ett starkt elevhälsoteam och hos oss arbetar vi aktivt med kollegialt lärande för att ständigt utveckla våra medarbetare och i förlängningen hela skolan. Tillsammans kan vi stödja och inspirera varandra för att nå en högre måluppfyllelse och bidra till skolans utvecklingsarbete. Vi söker en specialpedagog/speciallärare som främst är inriktad mot ämnena svenska, svenska som andraspråk och matematik.
2022-09-16 2022-10-02
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Förstelärare till Fredriksbergsskolan
Du kommer att vara klasslärare i lågstadiet med start i förskoleklassen och sedan följa eleverna till åk 3. Du är en erfaren lärare som utvecklar din undervisning utifrån den senaste forskningen och de elever du har i klassen. Utöver detta kommer du som förstelärare leda insatser på uppdrag av rektor som bidrar till höjd måluppfyllelse på hela skolan. Vi arbetar just nu med språkutvecklande arbetssätt och skriva- räknagarantin, ett arbete som du kommer att bli delaktig i. Du är en viktig part i skolans utvecklingsorganisation och ingår i skolan...
2022-09-16 2022-10-02
Västerås stad Biståndshandläggare inom LSS
Som biståndshandläggare hos oss kommer du att arbeta med individer som är i behov av stödinsatser i sin vardag. Din främsta uppgift är att se till att de får det stöd de har rätt till. Det gör du genom att utreda behovet genom samtal med individen och ta in annan relevant information. Du beslutar om olika insatser som kan vara personlig assistans, bostad med särskild service eller ledsagarservice. I arbetet ingår även att följa upp dessa LSS-insatser. Som biståndshandläggare sker samverkan både internt som externt och detta är något du är bra p...
2022-09-16 2022-10-02
Vård- och omsorgsförvaltningen Biståndshandläggare till biståndsenheten äldreomsorg
Du utreder, fattar beslut och följer upp insatser enligt socialtjänstlagen. Som biståndshandläggare har du ett helhetsperspektiv med individens behov i centrum och du ansvarar dessutom för information under pågående utredning. I rollen samverkar du med bland annat anhöriga, vårdgivare och andra myndigheter som är kopplade till den äldres behov. Till din hjälp har du kompetenta kollegor och teamledare som stöttar dig och agerar bollplank i vardagen. Vi har även en gedigen introduktion när man börjar hos oss. Med din kompetens och ditt engagema...
2022-09-16 2022-10-09
Västerås stad, Stadsledningskontoret Förhandlare till Stadsledningskontoret
Som förhandlare hos oss jobbar du centralt med stadens arbetsgivarfrågor inom bland annat lönebildning, förhandling, avtal och arbetsrätt, pensions- och försäkringsfrågor. Uppdraget innebär framtagande av processer, riktlinjer och rutiner. I rollen ingår också genomförande av förhandlingar på central nivå och löneöversynsarbete. Du kommer att arbeta i ett brett kontaktnätverk och genomföra utbildningar inom arbetssätts- och avtalsområdet. Du blir ett viktigt stöd till HR och chefer.
2022-09-16 2022-09-30
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Biträdande rektor Källans, Kristinagården, Kyrkbacken och Rudbecksparkens förskolor.
Som biträdande rektor kommer du genom ett nära ledarskap fokusera på och att driva den pedagogiska utvecklingen. Vilket gör att din goda pedagogiska insikt är viktig. Du har inte något personalansvar men tillsammans med enhetschef kommer du driva kvalitetsarbete och processer framåt på förskolorna. Du kommer arbeta strukturerat med ledningsarbete och stötta arbetsgrupperna att nå de pedagogiska målen. Vi ser gärna att du är bra på att kommunicera och är kreativ och nyfiken i ditt sätt att ta dig an arbetsuppgifter. Genom att skapa sammanhållnin...
2022-09-16 2022-10-02
Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterskor till Herrgärdets servicehus
Här erbjuds du ett spännande jobb där du gör stor skillnad i kundernas vardag och välmående. Du kommer stötta kunden i vardagliga rutiner och uppgifter såsom personlig hygien, måltidssituationer, såromläggning eller mediciner. Du stödjer, uppmuntrar och skapar en god stämning. Förvänta dig många skratt och intressanta historier. På enheten arbetar du med kontaktmannaskap där du har huvudansvar för några av kunderna och bland annat håller kontakten med deras anhöriga. Du är kundens förlängda arm och gör en stor skillnad i deras vardag. Kom ihåg ...
2022-09-16 2022-09-29
1 2 3 4 >