Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Teamledare till Mottagning Barn och Ungdom
Du kommer att leda, stödja och följa upp teamet i deras utveckling. Du fördelar arbetet och vägleder i exempelvis lagstiftning och dokumentation, därför har du god kunskap inom områdena. Du är ett bollplank och viktigt stöd till socialarbetarna i arbetet vid svåra bedömningar och beslut. Genom att säkerställa hög kvalitet i bemötande, rättssäkerhet och god tillgänglighet bidrar du till att göra skillnad för barn och ungdomar. Du får möjligheten att ingå i enhetens ledningsgrupp och är en viktig person i utvecklingsarbetet.
2021-07-28 2021-08-15
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Områdeschef grundskola och grundsärskola
Områdeschefen för grundskolan/grundsärskolan är direkt underställd skolchefen och ingår i barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp. Områdeschefens ansvar är att säkerställa att skolverksamheten följer statliga och kommunala styrdokument och barn-och utbildningsnämndens mål. I arbetet ingår att verkställa och följa upp förvaltningens systematiska kvalitetsarbete, att leda, samordna och planera skolans verksamhetstrategiskt, dels självständigt, dels genom att leda rektorernas ledningsgrupp. Du arbetar med utvecklingsfrågor med förvaltn...
2021-07-28 2021-08-11
Kriminalvården, Anstalten Salberga Kriminalvårdare till grundutbildning anstalt och häktet Salberga
Den här annonsen är för dig som vill arbeta som kriminalvårdare men som inte har gått kriminalvårdsutbildning. Som kriminalvårdare kan du bidra till ett tryggare och säkrare samhälle. Du jobbar i team tillsammans med andra yrkesgrupper och får möjlighet att hjälpa människor att bryta den onda cirkeln och motivera till att inte återfalla i brott. Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan kan utvecklas och förändras. När du söker jobb som krimi...
2021-07-28 2021-09-05
Hallstahammars kommun, Socialförvaltningen Barn- och ungdomscoach
Som barn- och ungdomscoach blir du spindeln i nätet mellan barn och ungas vardag och samhällets stödresurser. Du kommer att ingå i det etablerade samarbetet mellan skolan, socialtjänsten och kultur- och fritidssektorn, både på individnivå och övergripande nivå. Du finns där barn och ungdomar är för att med ett relationsskapande och coachande arbetssätt jobba förebyggande och främjande samt fånga upp de som på olika sätt riskerar att hamna snett i sin livssituation. Uppdraget innebär att till stor del röra sig ute på de arenor barn och ungdomar ...
2021-07-28 2021-08-23
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Idrottslärare till Piltorpsskolan
Du kommer att undervisa elever i åk 1-6 i idrott och hälsa. Arbetet innebär att skapa positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv hos eleverna genom att leda och motivera. Vi vill att du skapar förståelse för vikten av fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil. Du kommer också att hålla i rastaktivitet en dag i veckan, vilket innebär att du på lunchrasten lockar elever till rörelse i grupp. Som idrottslärare hos oss ansvarar du också för Fredagsfysen, vilket är ett pulshöjande pass för att alla som vill komma igång före skolan. Du ing...
2021-07-27 2021-08-10
Hallstahammars kommun, Socialförvaltningen Leg Fysioterapeut Hallstahammar
Vill du vara med och vidareutveckla rehabiliteringen i Hallstahammars kommun? Vi erbjuder dig en god arbetsgemenskap med trevliga och engagerade kollegor. Vi erbjuder dig arbetsförhållanden i en utvecklande miljö och samtidigt ett självständigt arbete med många utmaningar. Arbetsuppgifter: Rehabilitering och funktionsuppehållande träning för personer i ordinärt boende, kommunens särskilda boenden, korttidsplatser och i omsorgen. Handledning och utbildning inom rehabilitering och förflyttningsteknik. Delta vid vårdplaneringar/SIP. Du kommer at...
2021-07-27 2021-08-22
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Familjebehandlare till Öppenvården
Enheten består av flera team, du kommer att i första hand att arbeta i teamet Stödinsatsteamet och del av ditt arbete kommer du arbeta i teamet Centrum mot våld i nära relation, CMV. Stödinsatsteamet kliver in i samarbete med socialtjänstens utredningsenhet. Tillsammans säkerställer vi att barn och ungdomar får sina grundläggande behov tillgodosedda. Vi baserar våra insatser på en krishanteringsmodell som vi kompletterar med annan relevant behandlingsintervention. Insatserna är korta och intensiva. Vi har ett flexibelt arbetstidsavtal och arb...
2021-07-27 2021-08-05
Kriminalvården, Anstalten Tillberga Produktionsledare - Anstalten Tillberga
Som produktionsledare har du direktkontakt med våra klienter i anstaltens olika sysselsättningar och deltar tillsammans med de i sysselsättnings/produktionsarbetet. Du arbetar med att motivera och instruera de i den dagliga sysselsättningen. Arbetet innebär planering och fördelning av arbetet, samt att säkerställa och följa upp verksamheten tillsammans med övriga produktionsledare. Du kommer introducera och handleda arbetet i anstaltens trähusfabrik. Utöver det består rollen av lagerhållning och administrativa arbetsuppgifter där även beställ...
2021-07-26 2021-08-16
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Familjebehandlare till Öppenvård barn
Hos oss får du arbeta med familjer och barn upp till 13 år med fokus på föräldraförmågor. Du arbetar för att göra föräldrarna delaktiga i förändringsarbetet så att de kan stärka förmågan att påverka sin egen familjesituation. Vi arbetar på uppdrag från socialsekreterare med bland annat föräldraförmågor vid omsorgssvikt, integration och neuropsykiatriska diagnoser hos både barn och föräldrar. Familjebehandlingsarbetet tar sin utgångspunkt i en helhetssyn på barnet och dess familj. Det betyder att vi sätter in barnets behov i sitt sammanhang och ...
2021-07-26 2021-08-22
Hallstahammars kommun, LSS Stödassistent
Som stödassistent kommer du att bistå med stöd och service till personer med funktionsnedsättning i deras hem. Utifrån individuella genomförandeplaner kommer du tillsammans med övrig personal ge pedagogiskt och praktiskt stöd till våra brukare. Som stödassistent har du också ansvar för utveckling av gemensamma metoder och pedagogik i verksamheten och här söker vi en driven kollega och medarbetare. Vi är inne i ett omfattande utvecklingsarbete och kommer fortsätta att sträva efter ett ökat individanpassat arbetssätt. Vi välkomnar dig som kan b...
2021-07-26 2021-08-23
Hallstahammars kommun, LSS Stödpedagog
Som stödpedagog kommer du att tillhandahålla stöd och service till personer med funktionsnedsättning i deras hem i ditt vardagliga arbete. Utifrån individuella genomförandeplaner kommer du tillsammans med övrig personal ge pedagogiskt och praktiskt stöd till våra brukare. Som stödpedagog har du också ansvar för implementering och utveckling av gemensamma metoder och pedagogik i verksamheten. Du arbetar med att leda det pedagogiska arbetet på uppdrag av enhetschefen på arbetsplatsen och ingår i ett kollegialt samarbete med stödpedagoger på enh...
2021-07-26 2021-08-23
Fagersta kommun, Hälso- och sjukvård Arbetsterapeuft
Vi behöver nu en till vikarie till en föräldraledig arbetsterapeut i vårt rehabteam i Fagersta Kommun. Du blir vår sjätte medlem i teamet som består av två arbetsterapeuter, två fysioterapeuter och en rehabassistent. Arbetet består av sedvanliga arbetsterapeutuppgifter, exempelvis förskrivning av hjälpmedel, intyg för bostadsanpassning, handträningsprogram. I tjänsten kan även administrativa uppgifter ingå som att vara administratör för vissa av våra program. • Vi jobbar på distrikt och jobbar mot SÄBO, patienter med hemtjänst och korttidsboe...
2021-07-26 2021-08-13
Västerås stad, Teknik- och fastighetsförvaltningen Driftingenjör inriktning gata
I rollen som driftingenjör har du ett varierat arbete, beroende på säsong. Du kommer ha ett stort ansvar för drift och underhåll av gator och vägar, med fokusområde beläggning. Tillsammans med din kollega kommer du arbeta med stadens beläggningsprogram, vägmarkeringar och återställning efter grävarbeten. Detta innebär bland annat att du planerar och beställer underhållsbeläggningar, underhållsmålning av vägmarkeringar och beställer återställning efter grävarbeten. Du kommer också ha mycket samverkan och kontinuerlig kontakt med entreprenörer,...
2021-07-26 2021-08-16
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Fältande socialsekreterare
Arbetet är uppsökande och relationsskapande med barn och unga som riskerar att hamna i kriminalitet och missbruk. Du möter dem i deras miljö, vilket kan vara i stadsdelen, på skolan eller på fritidsgården/fritidsklubben. En viktig del i arbetet är att samverka med olika aktörer i samhället för att kartlägga behov och hitta rätt insatser. Ett gott samarbete med våra högstadieskolor är av stor betydelse och i teamet är vi alla kontaktpersoner för olika skolor. Med engagemang, motivation och stöd hjälper vi ungdomarna, deras föräldrar och andra vu...
2021-07-26 2021-08-22
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Socialsekreterare till VIR-enheten
Vi söker nu socialsekreterare, en vuxenhandläggare och tre barnhandläggare. Du kommer antingen arbeta med den vuxna som blivit utsatt för våld eller utövat våld, eller med barnet eller ungdomen som upplevt våldet där du utreder och följer upp beslut. Du kommer att arbeta nära din teamledare som hjälper dig med att samordna det dagliga arbetet, vägleda i ärenden och stötta dig i frågor och beslut. I rollen ingår det även att skapa goda relationer och att samverka med enheter inom staden som till exempel öppenvården, polis, skatteverket och BUP....
2021-07-26 2021-08-15
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Barnskötare till Karlavagnens förskola
Som barnskötare arbetar du med barnen tillsammans med övriga pedagoger. Det är förskolläraren som ansvarar för att leda och planera det pedagogiska arbetet och du blir en viktig stöttepelare genom ditt arbete i barngruppen. Du hjälper dem att utveckla språk och socialt samspel, genom lek och rörelse, kreativt skapande och ger möjlighet att undersöka och upptäcka. Kontakt med föräldrar är ett naturligt inslag i ditt arbete, exempelvis, deltagande i utvecklingssamtal, dagliga möten vid lämning och hämtning samt genom telefonkontakt.
2021-07-25 2021-08-08
Vård- och omsorgsförvaltningen MAS till Västerås stad
Du kommer, tillsammans med din MAS-kollega, beställare och strateger att ha en central och viktig roll i förvaltningens strategiska utvecklingsarbete med hälso- och sjukvårdsfrågor. Förutom intressanta arbetsuppgifter erbjuder vi dig en kreativ miljö som präglas av hög kompetens, engagemang, goda möjligheter till egen utveckling. Som MAS har ni ett övergripande medicinskt ansvar för kvalitet, säkerhet och för att kunderna får en säker och ändamålsenlig vård. Fokus ligger på systematiskt kvalitetsarbete och uppföljning av den kommunala hälso-...
2021-07-25 2021-08-15
Fagersta kommun, Per Olsskolan Musiklärare
Som musiklärare ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera all musikundervisning i årskurs 4-6. Utveckling sker genom reflektion och analys på egen hand, och tillsammans med arbetslagen, där du har en aktiv roll. Som en naturlig del i arbetet ingår också en nära kontakt med elever och vårdnadshavare och att medverka i utveckling av den digitala undervisningen. En förmåga att skapa trygga och inspirerande lärmiljöer är av största vikt där eleverna ses som medaktörer. Vi tillämpar löpande rekrytering så tjänsten kan komma att tillsät...
2021-07-24 2021-08-02
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Controller med fokus på inköp och avtal
Tjänsten är i huvudsak inriktad mot inköp- och avtalsområdet och består främst i att leda arbetet med avtalsuppföljning inom förvaltningen, vara en del i förvaltningens arbete med upphandlingar och att vara förvaltningens inköpssamordnare och samarbeta med den centrala inköps- och upphandlingsfunktionen.
2021-07-23 2021-08-09
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Controller till individ och familjeförvaltningen
Tjänsten består främst i att vara controller för verksamhetsområde barn och ungdom. Dina arbetsuppgifter består huvudsakligen i att ge ett konsultativt stöd till verksamhetens chefer i arbetet med internbudget, prognos, uppföljning och analys av ekonomi och verksamhet. I arbetsuppgifterna kan presentationer i både mindre och större grupper förekomma. Du är även en drivande del i förbättrings- och utvecklingsarbetet av ekonomiprocesserna tillsammans med övriga medarbetare på enheten.
2021-07-23 2021-08-09
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Kock till restaurangenheten
I den här tjänsten kommer du bli placerad i köket på Orrestaskolan. Skolan ligger en bit utanför Västerås och det finns bussförbindelse. Du kommer tillsammans med oss andra arbeta utifrån Västerås stads vision alltid bästa möjliga möte. Restaurangenheten arbetar för att alla matgäster ska vara nöjda med totalupplevelsen kring måltiderna. Som kock hos oss får du ett varierat arbete där du ansvarar för matens kvalitét och kvantitet. Du ansvarar för planering av måltider och beställning av råvaror utifrån säsong. Dessutom arbetar du med uppföljni...
2021-07-22 2021-08-13
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Familjehemssekreterare till familjehemsenheten
Du träffar familjer som är intresserade av att bli familjehem och gör en utredning om familjen är lämplig. Genom vägledning, utbildning och coachning jobbar du tillsammans med familjehemmen för att de ska klara av sitt uppdrag, Tillsammans med barnets socialsekreterare gör du också hembesök hos familjerna och har ett nära samarbete med andra viktiga personer i barnets nätverk. En av tjänsterna är placerad i vårt team som jobbar med jourhemsplacering och rekrytering. Här jobbar du med lite kortare handläggning och ibland uppstår akuta situation...
2021-07-21 2021-08-15
Fagersta kommun, Individ- och familjeomsorg Behandlare till Öppenvårdsmottagningen Slussen
Dina arbetsuppgifter är att bedriva psykosocialt stöd och behandlingsarbete med målgruppen ungdomar och vuxna. Grunden för arbetet är motiverande och behandlande samtal, såväl individuellt som i grupp. Arbetet bedrivs både förebyggande och genom behovsbedömda insatser. Arbetet som behandlare är självständigt och flexibelt med stort eget ansvar, men också ett nära samarbete med dina kollegor i öppenvården, socialsekreterare i de samverkande kommunerna liksom med hälso- och sjukvården och andra samverkanspartners. Arbetet utformas utifrån behoven...
2021-07-20 2021-08-10
Vård- och omsorgsförvaltningen Ekonom till Vård och Omsorgs ekonomienhet
Som ekonom hos oss är dina huvudsakliga arbetsuppgifter budgetering, resultatuppföljning och prognostisering av förvaltningens verksamheter. Du arbetar nära verksamheten för att stödja dem i att värdera och få fram bra beslutsunderlag för att driva verksamheten på bästa sätt. Du informerar i större och mindre grupper och utbildar om rutiner, mål och resultat till verksamhets- och enhetschefer. Du arbetar utifrån ett kommunperspektiv och kan ge stöd och vägleda verksamheterna inom ditt sakområde. I arbetsuppgifterna ingår också att arbeta med up...
2021-07-19 2021-08-15
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen IT-administratör till Pettersbergsskolan
Som IT- administratör arbetar du serviceinriktat och stöttande med support för pedagogerna ute på förskolorna. Arbetsuppgifterna är varierande inom området digitalisering. Det kan handla om att ta emot beställda datorer och övrig IT-utrustning och installera ute på förskolorna eller felanmälan, dokumentation och uppföljning av felärenden. Du arbetar med support såväl på plats som via telefon. Du ger pedagoger uppstartsstöd och handleder dem i användning av appar och annan pedagogisk mjukvara. En viktig arbetsuppgift är att delta vid olika type...
2021-07-19 2021-08-01
1 2 3 >