Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Resurspedagog till Dingtunaskolan
I rollen som resurspedagog kommer du vara en viktig vuxen för våra elever. Du kommer att vägleda, handleda och stötta elever både enskilt och i mindre grupp i lärstudion, klassrummet och på fritids. I tjänsten kan du komma att vara en viktig länk mellan klassläraren och eleven genom att hela tiden följa upp elevens skolarbete och samarbeta med klassläraren. Efter skoldagen följer du med till fritids och är behjälplig i de aktiviteterna som sker där. Du kommer att ingå i den organiserad rastverksamhet och förebyggande arbete för att minska samt...
2023-09-21 2023-10-05
Polismyndigheten, Polisregion Mitt Jourförundersökningsledare till Västerås
En jourförundersökningsledare har bl.a. ansvar för att: • Stödja jourutredare samt yttre personalen med förundersökningsledning rörande utredning av brott • Arbetsleda jourutredarna • Ansvar för snabbare lagföring (från och med okt 2023) • Granska och kvalitetssäkra de anmälningar om brott som inkommer samt fatta inledande förundersökningsbeslut så att relevanta utredningsåtgärder kan vidtas • I samverkan med åklagarmyndigheten vidta de utredningsåtgärder som är möjliga avseende frihetsberövade personer • I samverkan med utredande enheter ska...
2023-09-20 2023-10-04
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Fritidsledare till Vallbyskolan
Som fritidsledare på Vallbyskolan arbetar du under skoltid i vår lilla undervisningsgrupp. I denna grupp finns elever som behöver extra stöttning och du som fritidsledare kommer vara ett viktigt komplement tillsammans med lärare och lärarassistent i detta arbete. Under eftermiddagarna arbetar du på fritids. Du ingår i fritidshemmets arbetslag och tillsammans med kollegor, elevhälsa och ledning utvecklar vi verksamheten. Teamet består av 6 personer på fritids och vi arbetar efter 3-veckorshjul som innebär veckovisa samarbeten med elevhälsoteamet...
2023-09-20 2023-10-04
Vård- och omsorgsförvaltningen Avdelningschef till hemtjänsten
Vi har stort kvalitetsfokus och du driver kvalitetsprocessen och leder kvalitetsgrupper. Genom att systematiskt följa upp, analysera och genomföra smarta åtgärder höjer vi kvaliteten på arbetet. Du har personalansvar för ca 30-35 undersköterskor och vårdbiträden och leder dem i deras dagliga arbete. Du är noggrann med att vara tillgänglig för att kunna stötta och vägleda i utmaningar som kan uppstå. Som ledare har du ett stort engagemang för uppdraget och ett coachande förhållningssätt som skapar förtroende hos dina medarbetare. Du utvecklar ar...
2023-09-20 2023-10-08
Hallstahammars kommun, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Arbetskonsulent/kurator
I tjänsten ingår det att arbeta både inom Samordningsteamet och Jobbcentrum. Rollen innebär att du arbetar som arbetskonsulent på samordningsteamet 50%, och som kurator på Jobbcentrum 50%. Arbetet som arbetskonsulent innebär att kartlägga behov och synliggöra resurser hos den enskilde och utifrån detta upprätta relevanta handlingsplaner. I arbetet ingår att samverka med samarbetspartners och att ansvara för inskrivning, uppföljning och avslut med övergripande planering och dokumentation. Att stötta individer vid SIP/läkarbesök/andra viktiga möt...
2023-09-19 2023-10-08
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Logoped till Centrala elevhälsan
I arbetsuppgifterna ingår det att förse elevhälsoteam och skolpersonal med verktyg för att stärka språkutvecklingen hos stadens elever. Det kan handla om kompetensutveckling kring språklig sårbarhet, språkutvecklande arbetssätt och AKK. Du implementerar anpassningar, åtgärder och använder kompensatoriska hjälpmedel för språk-, läs- och skrivförmåga. Vid behov är du i kontakt med externa aktörer som till exempel logopedmottagning och habilitering. Du har ett nära samarbete med dina kollegor, totalt blir ni tre logopeder som bidrar med kreativa ...
2023-09-18 2023-10-02
Statens institutionsstyrelse Administratör till SiS ungdomshem Sundbo
Arbetsbeskrivning Arbetet innebär att hantera dagliga redovisningsfrågor och att stötta cheferna i ekonomiadministrativa arbetsuppgifter. Du arbetar med löpande bokföring, avstämningar, leverantörsreskontra, betalningar, kundreskontra, inventering samt fakturering och inköp.  Du kan även få vara behjälplig i vissa HR-uppgifter inom rekrytering och bemanning.  Kvalifikationer Vi söker dig som har ekonomisk utbildning på lägst gymnasienivå eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du ska ha erfarenhet av administrativt arbet...
2023-09-18 2023-10-02
Västerås stad, Stadsledningskontoret Praktikplats hos Europa Direkt Västerås
Under din praktik hos oss så kan du bland annat få: • Skapa innehåll till våra sociala medier och nyhetsbrev • Hjälpa till att ta fram material och arrangera evenemang som till exempel föreläsningar, workshops, utställningar, konferenser m.m. • Omvärldsbevaka EU-frågor • Ev. föreläsa på skolor och fritidsgårdar
2023-09-15 2023-10-15
Västerås stad, Externt förbund Vafab VafabMiljö söker försäljningschef
Vi söker dig som vill lyfta vår marknads- och försäljningsverksamhet liksom våra medarbetare till nya nivåer. Samtidigt som du är en aktiv och nära ledare och chef driver du affärer och affärsutveckling. Du ansvarar för ledning och utveckling av enhetens verksamhet, medarbetare, ekonomi och arbetsmiljö. Du är med och bygger upp en försäljningsorganisation med hög kvalitet och service i kundmötet samtidigt som du utvecklar nya arbetssätt, rutiner och processer. Du följer upp och förvaltar verksamheten i enlighet med mål och strategier och medver...
2023-09-15 2023-10-08
Västerås stad, Teknik- och fastighetsförvaltningen Avtalscontroller till Fastighetsenheten
Som avtalscontroller har du en avgörande roll i att hantera och optimera våra ramavtal. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar: • Du hanterar processen kring våra ramavtal och har god översikt för att kunna vidta proaktiva åtgärder innan avtal löper ut. Genom att ha en djup förståelse för avtalens detaljer och tidsramar kan du agera proaktivt under avtalsperioden och på så sätt säkerställa att avtalsvillkoren efterlevs samt upprätthålla goda avtalsrelationer. • Du kontrollerar och analyserar flödet av fakturor och volymer för att agera ...
2023-09-15 2023-10-03
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Biträdande rektor till Ormkärrskolan
Som biträdande rektor har du personal- och arbetsmiljöansvar för cirka 35 medarbetare inom grundskolan. Dina arbetsuppgifter kan komma att anpassas efter din kompetens, erfarenhet och intresse. Du kommer att delta i samverkan inom EHT där rektor leder arbetet. Rektor har det övergripande ansvaret för hela skolan och för den anpassade grundskolan. Du kommer att i ett nära samarbete bidra till helheten och leda skolan framåt. Vi uppskattar att du i ditt uppdrag är lösningsfokuserad och har förmågan att lyfta och stärka dina medarbetare att nå g...
2023-09-15 2023-10-01
Kriminalvården, Anstalten Tillberga Personal till arbetsdriften, anstalten Tillberga
Som produktionsledare har du direktkontakt med våra intagna i anstaltens produktion. I den dagliga kontakten med de intagna innebär ditt arbete att du bidrar till de intagnas lärande samt till att de reflekterar över sin situation. Efter introduktionen kommer du som produktionsledare att vara med och ansvara för den dagliga driften. Du planerar, arbetsfördelar och säkerställer att våra leveranser sker i utsatt tid och med avsedd kvalitet. Du är även själv med och deltar i produktionsarbetet. Du kommer tillsammans med en projektgrupp ansvara f...
2023-09-15 2023-10-06
Vård- och omsorgsförvaltningen Undersköterska till Ankaret demensboende
Du stödjer våra kunder med allt som hör till deras vardag och personliga omvårdnad. Det innebär bland annat tvätt, städ, hjälp vid måltider och stöttning i vardagliga aktiviteter, du är kundens förlängda arm och gör skillnad i kundens vardag. Vår ambition är att alla våra kunder ska känna att de har rätt till sitt eget liv, rätt att fortsätta vara den unika individ som de är, och att de har rätt till en meningsfull vardag. Vi erbjuder ett spännande jobb där vi hela tiden utmanar oss själva i att utveckla vårt arbetssätt.
2023-09-14 2023-09-28
Kriminalvården, Frivården Västerås Administratör till Frivården Västerås
Som administratör ingår du i en grupp om fyra administratörer med huvudsakligt ansvar för registrering i de klientadministrativa systemen. Det kan exempelvis röra registrering och expediering av beslut och personutredningar utifrån frivårdens del i rättskedjan. Du kommer också sköta administrationen till Övervakningsnämnden som har sammanträden i våra lokaler samt administrera Frivårdens egna beslutssammanträden. Arbetet innefattar också bemanning av reception och innebär därmed en viktig roll i det förebyggande säkerhetsarbetet genom att ans...
2023-09-12 2023-10-03
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Barnskötare till Källans förskola
I din roll som barnskötare kommer du tillsammans med kollegor på förskolan driva verksamheten utifrån våra mål, den pedagogiska idén och vår vision. Detta med ambition om att alltid ge barn, föräldrar och kollegor bästa möjliga möte. Du kommer också att vara delaktig i att dokumentera det pedagogiska arbetet samt vara med och utveckla det gemensamma systematiska kvalitetsarbetet på enheten. Hos oss arbetar förskollärare och barnskötare tillsammans för att organisera förskoleverksamheten utifrån barnens behov, intressen och förmågor. Alla som k...
2023-09-12 2023-09-26
Västerås stad, Teknik- och fastighetsförvaltningen Projektledare inom infrastruktur med inriktning gata
Projekten inom gata varierar i omfattning och kan vara både om- och nybyggnation. Som projektledare ansvarar du för hela projektens förlopp från planering och projektering till färdigställande för att avsluta med överlämning till driftavdelningen. Du granskar och säkerställer att arbetet genomförs på bästa sätt med hög kvalitet. Under genomförandet arbetar du aktivt tillsammans med olika aktörer som ledningsägare, projektörer, byggledare och entreprenörer. Du har stor nytta av din förmåga att skapa goda relationer. I uppdraget ingår det ekonomi...
2023-09-11 2023-10-01
Statens institutionsstyrelse Behandlingsassistent timvikarier Sundbo
Arbetsbeskrivning Vi söker nu behandlingsassistenter för timanställning till SiS ungdomshem Sundbo. Målet med ditt uppdrag är att motivera våra ungdomar till nya och mindre riskfyllda sätt att leva. Som behandlingsassistent är du med och ser till att rutinerna på avdelningen fungerar som de ska. Du spelar en stor roll för stabiliteten och tryggheten för våra ungdomar och/eller klienter, och står för basen i det dagliga livet som skolgång, städning, matlagning med mera. Du är med och bidrar till att säkerheten på institutionen upprätthåll...
2023-09-11 2023-10-08
Statens institutionsstyrelse SiS ungdomshem Sundbo söker institutionschef
Arbetsbeskrivning Som institutionschef har du verksamhets-, personal- och budgetansvar, inkluderat arbetsmiljöansvar för institutionen. Du kommer att vara direkt underställd avdelningsdirektören för ungdomsvårdsavdelningen och ingå tillsammans med kollegor i avdelningens ledningsgrupp. Direkt underställd institutionschefen är kvalitetschef, administrativ chef, enhetschefer och rektor vilka även ingår i institutionens ledningsgrupp. Det finns också en säkerhetssamordnare på ungdomshemmet som är direkt underställd institutionschefen. Institutio...
2023-09-11 2023-09-24
Statens institutionsstyrelse Samhällskunskapslärare på gymnasie- eller högstadienivå till SiS ungdomshem Sundbo
Arbetsbeskrivning Som lärare hos oss undervisar du i små grupper med extra anpassningar utifrån varje elevs behov. Nästintill all undervisning sker inom ramen av introduktionsprogrammet. Vi har våra elever under kortare eller längre tid och det är viktigt med ett positivt förhållningssätt och en tro på varje individs utvecklingspotential. Elevernas skiftande erfarenheter och resultat från tidigare skolgång medför att undervisningen kan bli såväl motivationsskapande som kunskapsförmedlande. I uppdraget ingår undervisning samt att vara mentor. ...
2023-09-11 2023-10-30
Statens institutionsstyrelse Matematiklärare på gymnasie- eller högstadienivå till SiS ungdomshem Sundbo
Arbetsbeskrivning Som lärare hos oss undervisar du i små grupper med extra anpassningar utifrån varje elevs behov. Nästintill all undervisning sker inom ramen av introduktionsprogrammet. Vi har våra elever under kortare eller längre tid och det är viktigt med ett positivt förhållningssätt och en tro på varje individs utvecklingspotential. Elevernas skiftande erfarenheter och resultat från tidigare skolgång medför att undervisningen kan bli såväl motivationsskapande som kunskapsförmedlande. I uppdraget ingår undervisning samt att vara mentor. ...
2023-09-11 2023-10-30
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Speciallärare eller specialpedagog till Vallbyskolan vikariat
Som speciallärare har du en betydelsefull roll i skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete. Du arbetar med att ge stöd till elever i klass och i grupp men även enskilt. Du representerar elevhälsoteamet och samarbetar med lärarna i att identifiera elevens behov. Du följer upp extra anpassningar, kartläggningar, utredningar och åtgärdsprogram som genomförs i olika klasser tillsammans med lärare och samarbetar med rektor och övriga medarbetare från elevhälsan. Du kommer att ha ett nära samarbete med vårt EHT-team. Du har en god förmåga att ...
2023-09-08 2023-09-29
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Familjebehandlare till Centrum mot våld
Du ingår i ett team med engagerade familjebehandlare. I det dagliga arbetet möter du utsatta och utövare över 18 år i enskilda stödsamtal. Samtalen bygger på MI och evidensbaserade metoder som utarbetats för målgrupperna. Enheten bedriver också stödgrupper för våldsutsatta kvinnor. Inom staden har vi även uppdraget att vara sakkunniga och verkar för kompetenshöjning inom området Våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel.
2023-09-08 2023-09-22
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetschef för förskoleverksamheten i Västerås!
Du behöver ha en bra dialog och ett gott samarbete med många kontaktytor såsom förvaltningar, myndigheter och externa verksamheter som arbetar med barn och unga. Vi samverkar även tätt med grundskolan och behöver ha ett helhetsperspektiv och en gemensam bild i det vi gör. Att vidareutveckla verksamheten och det systematiska kvalitetsarbetet för en likvärdig förskola är ett av målen som vi ser för tjänsten. Vi ser också att du som får tjänsten är med i Västerås stads gemensamma mål för att fler elever ska klara grundskolan och slutföra en gymna...
2023-09-08 2023-09-30
Hallstahammars kommun Nämndsekreterare
I uppdraget ingår sekreterarskap i utskott och nämnder samt att arbeta med ärendeberedning. I rollen ingår också att skicka kallelser och skriva protokoll. Du kommer att arbeta såväl nära politiker som kommunens olika förvaltningar. I gruppen ingår även kommunens registratorer som man stöttar vid behov. Det ingår även att utveckla ärendehanteringsprocessen och arbeta med digitalisering inom området.
2023-09-08 2023-09-21
Hallstahammars kommun Registrator
Kansliet ansvarar för registrering. Dokumenthantering och arkivering, av kommunens samtliga sju nämnder och kommunstyrelsen. Kansliet ansvarar också för kommunens arkiv och genomförande av allmänna val. Som registrator har du en viktig roll i kommunens centrala administration och dokumenthantering. Du hanterar och registrerar handlingar i vårt ärendehanteringssystem och sköter det löpande arbetet med nämndernas officiella e-post, inkommande handlingar, utlämnande av handlingar och arkivering.
2023-09-07 2023-09-27
1 2 >