Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i idrott och hälsa till Bjurhovdaskolan
I rollen som idrottslärare har du ansvaret för att undervisa eleverna i årskurs 1 till 6. Genom din undervisning skapar du en plattform där eleverna kan utforska och delta i olika rörelseaktiviteter samtidigt som du främjar förståelsen för ett aktivt uteliv året runt. Förutom att använda skolans idrottshall har du förmånen att dra nytta av naturen på Bjurhovdaområdet i närheten av skolan. Här finns gott om möjligheter för utomhusaktiviteter i skog och längs motionsspår, samt gräsplaner nära skolans område. Ditt arbete sträcker sig bortom att ...
2024-04-23 2024-05-07
Hallstahammars kommun, Äldreförvaltningen Undersköterska Natt
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med ett stort intresse för att arbeta med äldre. Du ska arbeta för och med den boende för att ge bästa förutsättningar till en meningsfull och trygg vardag. I arbetet som undersköterska på Äppelparken ingår bland annat: • Att du gillar och är bra på Samverkan/ samarbete med alla personer som är runt den boende. Det är övriga professioner som ingår i teamet men även anhöriga och närstående. Du har intresse och ambition att samarbeta med dina kollegor och viljan att bidra till fin arbetsmiljö. Du har...
2024-04-23 2024-05-12
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i musik till Hamreskolan
Som musiklärare ansvarar du för att planera, utvärdera och följa upp din undervisning. Du har hand om ett spännande ämne där eleverna får chans att öppna sina kreativa sidor och skapa sammanhang. Du ingår i ett arbetslag där du tillsammans med dina kollegor följer uppsatta mål och ständigt arbetar för att utveckla vår verksamhet. Vi vill alltid skapa bästa möjliga förutsättningar för bättre studieresultat och detta kommer du vara delaktig i.
2024-04-23 2024-05-03
Västerås stad, Skultuna kommundelsförvaltning Speciallärare till Persboskolan
Som speciallärare kommer du att arbeta nära skolans elever och stötta dem i att vilja vara sitt bästa jag, få dem att känna både nutidstro, framtidstro och viljan att få sin gymnasiebiljett. Här kommer du att få möjlighet att använda din skicklighet i att skapa relationer och få elevernas förtroende för både dig och skolans verksamhet. Självklart kommer du att samverka med elevernas klasslärare, mentorer, EHT och övriga lärare på skolan. Du kommer att vara en del av skolans elevhälsoteam som innehåller kompetenser såsom kurator, specialpedagog,...
2024-04-23 2024-05-07
Västerås stad, Skultuna kommundelsförvaltning Lärare i hem- och konsumentkunskap till Persboskolan
Som lärare i hem- och konsumentkunskap hos oss kommer du att undervisa elever i årskurs 6-9. Du bedriver en modern och kreativ undervisning där du hittar strategier för att nå varje elev och stärka elevens utveckling både kunskapsmässigt och socialt. I ditt uppdrag ingår bland annat att planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet tillsammans med dina kollegor utifrån skolans styrdokument och elevens behov. Du samarbetar med övrig skolpersonal för en god lär-och arbetsmiljö för såväl elever som personal samt deltar aktivt i skolans ...
2024-04-23 2024-05-07
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare F-3 Strömsholms skola vikariat
En av våra fantastiska lärare ska gå på föräldraledighet, och vi söker därför en ersättare. Vi söker dig som är en driven och engagerad lärare som vill vara med och utveckla undervisningen och vår pedagogiska verksamhet på Strömsholms skola. Vi är nyfikna på dina idéer, ditt bidrag och vill ta del av dina erfarenheter på vår resa framåt! Om du brinner för elevers stimulans och utveckling i en skolmiljö med fin gemenskap är du varmt välkommen att söka! Du kommer ansvara för undervisning i åk F-3 och och arbeta som klasslärare. Som lärare ansva...
2024-04-23 2024-05-07
Vård- och omsorgsförvaltningen Administrativ assistent till Västermalms gruppbostäder
I rollen som administrativ assistent kommer du att ha en central roll i att organisera och strukturera vårt dagliga arbete. Du kommer ansvara för schemaläggning i stor del. Dessutom innefattar arbetet bemanningsplanering där du skapar förutsättningar för en smidig vardag för både personal och de vi vårdar. Du kommer också att arbeta aktivt med att boka vikarier vid behov och delta i enhetsmöten med ledningsteamet. För att lyckas i dessa uppgifter är det avgörande att du är bekväm med att sätta dig in i olika IT-system och hantera dessa effektiv...
2024-04-22 2024-05-05
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i spanska åk 6-9 på Tunboskolan
Undervisa i spanska för år 6-9 på Tunboskolan. Kontakt med vårdnadshavare som är en viktig del i arbetet. Ingår i arbetslag år 7-9. Planera, genomföra och följa upp undervisningen.
2024-04-22 2024-05-24
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i matematik och NO åk 6-9 på Tunboskolan
Undervisa i matematik och NO för år 6-9 på Tunboskolan. Planera, genomföra och följa upp undervisningen. Kontakt med vårdnadshavare som är en viktig del i arbetet. Ingå i arbetslag år 7-9. Mentorskap kan komma att ingå i tjänsten.
2024-04-22 2024-05-24
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Specialpedagog/speciallärare till Norra Vallbyskolan
Du arbetar för att utveckla tillgängliga lärmiljöer och med stöd av din kompetens bidrar du till skolutveckling genom att arbeta förebyggande. I arbetsuppgifterna ingår att kartlägga elevers behov, medverka i upprättandet av utredningar om särskilt stöd samt upprättande och utvärdering av åtgärdsprogram. Du arbetar även med specialundervisning, både enskilt och i mindre grupper, samtidigt som du stöttar arbetslag och lärare genom coachande samtal. Du tillhör skolans elevhälsoteam och tillsammans med speciallärare, kurator, skolsköterska, psyko...
2024-04-22 2024-05-12
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i trä- och metallslöjd åk 4-9 på Tunboskolan
Undervisa i trä- och metallslöjd för år 4-9 på Tunboskolan. Planera, genomföra och följa upp undervisningen. Kontakt med vårdnadshavare som är en viktig del i arbetet. Ingå i arbetslag år 7-9. Mentorskap kan komma att ingå i tjänsten.
2024-04-22 2024-05-24
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Studie- och yrkesvägledare till Carlforsska gymnasiet
Du kommer att arbeta med vägledning av våra elever inför kommande studie- och yrkesliv. Ditt viktigaste verktyg är det personliga samtalet men du håller även i olika informationsinsatser och andra aktiviteter utformade för att stötta eleverna i beslut kring deras framtid. Du kommer även att marknadsföra skolan för kommande elever och vårdnadshavare. Att vara initiativrik och driva projekt och aktiviteter framåt är en viktig del i rollen. Du tillhör ett av skolans tre elevhälsoteam och tillsammans med kurator, skolsköterska och specialpedagog a...
2024-04-22 2024-05-06
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Socialpedagog till Skiljeboskolan
Som Socialpedagog hos oss arbetar du i ett team som varje dag skapar en trygg och inkluderande skolmiljö för våra elever. Du befinner dig där eleverna är och tillbringar mycket tid i ljushall, elevcafé, korridorer och matsal för att skapa relationer med eleverna. Som en del i det skolsociala teamet arbetar du med eleverna på både individ- och gruppnivå. Det skolsociala teamet kommer att bestå av socialpedagoger, fritidsledare och kurator som också har ett nära samarbete med övrig personal inom elevhälsans område. Du ger stöd till våra mentorer ...
2024-04-22 2024-05-06
Hallstahammars kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Se hit! Är du den vi söker? Vi söker semestervikarier till Socialpsykiatrin och Boendestöd Vuxen
Att arbeta inom Socialpsykiatrin: Du ger stöd till personer med psykiska funktionsvariationer. Du behöver stötta och motivera klienter till att få fungerande vardagsrutiner utifrån individuella behov. Samt erbjuda möjlighet till sociala aktiviteter och samvaro för att bryta isolering.
2024-04-19 2024-05-31
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i Samhällskunskap till Carlforsska gymnasiet
I din roll som gymnasielärare har du ansvar för att undervisa i ämnet samhällskunskap. Du spelar en central roll i planeringen och utvärderingen av dina lektioner, där du strävar efter att skapa meningsfulla och engagerande lärandemiljöer. Utöver din undervisning spelar du en viktig roll som mentor för eleverna och samarbetar nära med dina kollegor för att främja elevernas utveckling. Tillsammans med ditt arbetslag arbetar du aktivt för att utveckla och förbättra både arbetsmiljön och skolan som helhet. Vi uppmuntrar dig att bidra med idéer oc...
2024-04-19 2024-05-03
Hallstahammars kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Se hit! Är du den vi söker? Vi söker semestervikarier till LSS verksamheten och Personlig assistans
Inom LSS verksamheten arbetar vi med människor i alla åldrar med olika funktionsvariationer och behov. Målet i verksamheten är att stötta brukarna till en ökad självständighet samt möjliggöra en större delaktighet i samhället. Uppdraget för våra medarbetare är att tillsammans med brukaren kartlägga, planera och strukturera det individuella stödet för att skapa möjlighet till egen utveckling. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är att stödja brukaren i det vardagliga livet med vanligt förekommande hushållssysslor exempelvis matlagning, personli...
2024-04-19 2024-05-31
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Teamledare till VIR-enhetens barnteam
Som teamledare är du ett konsultativt och tryggt stöd för socialsekreterarna i det dagliga arbetet. Du fördelar arbetsuppgifter och stöttar och vägleder även i individärenden. Genom att säkerställa hög kvalité i bemötande, rättssäkerhet och god tillgänglighet bidrar du till att göra skillnad. Du leder och utvecklar teamet som grupp och utvecklar teamets handläggning genom att tillsammans med kvalitetsgruppen ta fram rutiner och implementera dessa. Samverkan, både externt och internt är en del av din roll och du kommer att delta i olika samverk...
2024-04-19 2024-05-02
Västerås stad, Externt förbund Vafab Vafabmiljö söker kemiingenjör
Som kemiingenjör identifierar och klassificerar du kemitekniska avfall, framför allt farligt avfall, samt avgör den bästa hanteringsmetoden för varje avfall. I din roll beslutar du hur avfallet ska hanteras, förpackas och prissättas samt lägger in uppgifterna i vårt verksamhetssystem. Ibland åker du ut till våra Återbruk eller kunder för att sortera, klassificera och informera på plats. Du hjälper våra egna verksamheter med säker kemikaliehantering. Tillsammans med dina kollegor är du delaktig i att förbättra och utveckla våra processer för a...
2024-04-19 2024-05-12
Hallstahammars kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Feriearbete på fritidshem
Att vara någons förebild är något väldigt fint! Det kommer du bli som feriearbetare på fritids i Hallstahammars kommun i sommar. Där kommer du även ha en handledare. Under konceptet "Läsa äger" som innehåller högläsning och rörelseglädje kommer du att visa hur roligt och viktigt det är att hålla konditionen i trim under sommaren, läskonditionen också. Kropp och knopp hänger ihop. Vi söker dig som är 16 eller 17 år och gillar barn, tycker det är okej att högläsa och samtala om det ni läst, att skapa nyfikenhet och läslust. Det är bra om du...
2024-04-19 2024-04-30
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Parkskolan söker lärare till särskild undervisningsgrupp
Kreativitet, lärande och innovation är viktigt för oss, att dessa komponenter finns med i planering, utförande och utvärdering av undervisning är en självklarhet. Det är det som verkligen påverkar elevens kunskapsutveckling. Därför behöver vi dig - en lärare som liksom vi anser att det är viktigt för undervisningen. att eleverna är delaktiga, att de får tänka fritt och nyfiket utforska sitt lärande och vill att skolan hela tiden ska ligga i framkant gällande utveckling. Undervisningen ska präglas av metoder som utgår ifrån vetenskaplig grund o...
2024-04-18 2024-05-05
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Strateg inom stöd och utveckling
Du spelar en drivande roll i utvecklingen och förvaltningen av planerings- och uppföljningsprocesserna enligt Västerås stads styrmodell. Du ansvarar även för att leda arbetet med internkontroll på övergripande nivå, genomföra olika utredningsuppdrag och delta i projekt. I din roll är samarbete avgörande för att nå framgång. Tillsammans med övriga strateger och utvecklingsledare utgör ni ett team som driver det systematiska kvalitetsarbetet inom förvaltningen. Genom ett nära samarbete identifierar ni förbättringar för att öka effektiviteten, k...
2024-04-18 2024-04-30
Kriminalvården, Regionkontoret Mitt Regional Personalplanerare till Kriminalvården Västerås, vikariat
Som personalplanerare inom samordnad bemanning i region mitt kommer du vara en del av ett team. I rollen som personalplanerare arbetar du med kort- och långsiktig bemanningsplanering för kärnverksamheten inom hela Region mitt. Du kommer, genom daglig kontakt med kärnverksamheten, planera bemanningen vid våra enheter på ett kvalitetssäkert och effektivt sätt. Planeringen kommer utgå från lagar, rutiner och kollektivavtal. Du kommer att lösa kort och långsiktiga vakanser samt proaktivt arbeta för att nå uppsatta mål. I rollen ingår även semest...
2024-04-18 2024-05-09
Hallstahammars kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Vi söker sommarvikarier till Äldreomsorgen och hemtjänsten!
- Personlig omvårdnad utifrån individuella behov. - Hjälpa till och stödja personerna i dagliga rutiner så som påklädning, hushållssysslor, personlig hygien och måltider. - Skapa en trygg miljö för brukarna du stödjer. - Hantering av läkemedel. - Dokumentation på dator. Som timvikarie inom Hallstahammars kommun får du ett omväxlande och lärorikt arbete där du gör skillnad för en annan människa. Vårt uppdrag är att ge service, vård, stöd och omsorg av god kvalitet. Ditt uppdrag innebär att snabbt kunna rycka in som vikarie när någon i den ordi...
2024-04-17 2024-05-31
Hallstahammars kommun, Äldreförvaltningen Vi söker en enhetschef till Biståndsenheten
Vill du bli en del av Äldreförvaltningen i Hallstahammars kommun och jobba som enhetschef för Biståndsenheten? Gillar du när det händer många saker samtidigt? Är du en engagerad person som vill göra skillnad för människor i behov av samhällets stöd? Då kan du vara den vi söker! Ditt ansvar som enhetschef på Biståndsenheten omfattar medarbetare, verksamhet, arbetsmiljö och budget. Du blir chef för en mindre grupp biståndshandläggare och huvudansvarig för myndighetsutövningen inom Äldreförvaltningen. Du arbetar både operativt och strategiskt. ...
2024-04-17 2024-05-02
Västerås stad, Stadsledningskontoret Jurist till Överförmyndarenheten
Arbetsuppgifterna är omväxlande och ger dig utveckling och variation i vardagen. Ditt huvudsakliga uppdrag är att handlägga förmynderskapsärenden och mer juridiskt kvalificerade ärenden som utredning av förvaltarskap, arvskifte och fastighetsförsäljningar. Du skriver utredningar, fattar beslut och utövar tillsyn genom att granska ekonomiska redovisningar. I rollen ingår att skriva ansökningar och yttranden till domstol samt föra överförmyndarenhetens talan i tingsrätten. I enhetens förändringsarbete deltar du aktivt och utvecklar rutiner och a...
2024-04-17 2024-05-05
1 2 3 4 >