Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 4 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Barnskötare till Källans förskola
I din roll som barnskötare innebär det att du kommer ingå i en helhet där du tillsammans med kollegor på förskolan driver verksamheten utifrån våra mål, den pedagogiska idén och vår vision. Detta med ambition om att alltid ge barn, föräldrar och kollegor bästa möjliga möte. Du kommer också att vara delaktig i att dokumentera det pedagogiska arbetet samt vara med och utveckla det gemensamma systematiska kvalitetsarbetet på enheten. Med vår varierande kompetens har vi goda förutsättningar att erbjuda en verksamhet där omsorg, fostran och lärande...
2021-02-25 2021-03-11
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i textilslöjd till Bjurhovdaskolan
Du ingår i ett arbetslag där du och dina kollegor bidrar tillsammans till skolans utveckling. Du bestämmer själv över din egen planering och upplägg av lektioner utifrån läroplanens mål. Att arbeta som lärare hos oss innebär att du behöver ha en förmåga att omsätta kunskaper så att alla elever lär och utvecklas. Det är viktigt att du både ser och hör elevernas behov. Det är ni tillsammans som arbetar fram kreativa läroformer och kom ihåg det viktigaste, att ha kul!
2021-02-25 2021-03-11
Hallstahammars kommun, IFO Socialsekreterare
Utredare i barn och ungdomsgruppen. Du hör till enheten Barn och familj där funktionerna mottagare, utredare, barnföljare, handläggare familjerätt, handläggare familjehemsvård finns. Det finns en nära arbetsledning i form av två teamledare på enheten och en enhetschef. Din tjänst som socialsekreterare innefattar följande arbetsuppgifter: • Du genomför utredningar gällande barn och ungdomar från 0-20 år. Du följer upp bistånd enligt SoL. • Du är en av sex utredare på enheten. • Du är en av 13 handläggare på enheten där alla funktioner har et...
2021-02-25 2021-03-21
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Sundbo i Fagersta Avdelningsföreståndare till SiS ungdomshem Sundbo
SiS ungdomshem Sundbo söker en avdelningsföreståndare till vår utredningsavdelning då nuvarande avdelningsföreståndare ska gå i pension. Dina arbetsuppgifter är att i enlighet med uppställda mål leda och utveckla avdelningen med ansvar för omvårdnad och behandling av ungdomarna. Utöver det dagliga arbetet på avdelningen ansvarar du även för dess personal, arbetsmiljö, ekonomi och verksamhet. I ledarskapet ingår även metodutveckling, dokumentation och uppföljning som viktiga delar. Du ingår i institutionens ledningsgrupp och ska förutom avdelnin...
2021-02-24 2021-03-31
Vård- och omsorgsförvaltningen Biståndshandläggare inom LSS
Du har uppgiften att se till att barn/vuxna med funktionsnedsättning får det stöd de har rätt till. Det gör du genom att utreda behovet genom samtal med individen och eventuellt vårdnadshavare och ta in annan relevant information. Du beslutar om olika insatser som kan vara personlig assistans, bostad med särskild service eller ledsagarservice. Vid uppföljning av dessa LSS-insatser har du möjligheten att utvärdera om det är rätt hjälp och därefter göra eventuella förändringar. Samverkan med olika parter är en del av din vardag. Du som är handläg...
2021-02-24 2021-03-14
Länsstyrelsen Västmanland, Stabsenheten för juridik Jurist till Stabsenheten för juridik
Som jurist på Länsstyrelsen kommer du att arbeta inom en rad olika rättsområden och med olika juridiska frågor. Vi söker därför dig som är beredd att växla mellan rättsområden och snabbt kan sätta dig in i ny lagstiftning. Dina arbetsområden kan vara exempelvis överklaganden av kommunala nämnders beslut enligt plan- och bygglagen eller miljöbalken, förvaltningsrätt och sekretess. Arbetsuppgifterna kan också gälla frågor som kopplar till miljöfarlig verksamhet och skydd av natur, jaktfrågor, dataskyddsfrågor, krisjuridik, trafikreglering och täv...
2021-02-24 2021-03-14
NVK - Norra Västmanlands kommunalteknikförbund Anläggningsarbetare
Vi söker nu en ansvarsfull och engagerad person till tjänsten som anläggningsarbetare hos oss på NVK. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att arbeta med skötseln och underhållet av Fagersta och/eller Norberg gator och vägar. I det ingår underhåll och förebyggande arbete i både Fagersta och/eller Norberg, det innebär dessutom kontakt med våra entreprenörer samt kontroll av utförda tjänster. I tjänsten kommer du att arbeta löpande med kommunalt anläggningsarbete, VA-arbeten och renovering av befintligt nät. Du kommer även hjälpa andra på...
2021-02-24 2021-03-10
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Förstelärare Gäddeholmsskolan
Du kommer att vara klasslärare i år 1. För dig är utveckling av din egen undervisning en självklarhet och du är redo att också bidra till utveckling för hela skolan. Utöver din undervisning leder du olika insatser på uppdrag av din rektor som bidrar till höjd måluppfyllelse på hela skolan. Du leder utvecklingsinsatser inom bland annat kollegialt lärande och digitalisering.
2021-02-24 2021-03-10
Kriminalvården, Salberga Kriminalvårdsinspektör(1:a linjen chef) vikariat - Anstalten Salberga
Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du kan göra nytta och skillnad. Du kommer till en arbetsplats som värdesätter samhällsuppdraget, delaktighet och engagemang. Som ledare hjälper du dina medarbetare att på olika sätt rusta våra klienter att klara ett liv utan kriminalitet och droger, det vi kallar Bättre ut. Som chef leder, utvecklar och följer du upp verksamheten samt utgör ett stöd för dina medarbetare i det dagliga arbetet. I arbetet ingår personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för c:a 20-30 m...
2021-02-23 2021-03-11
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Idrottslärare åk 4 - 9 i kombination med annat ämne
Vi söker dig som har grundskollärarexamen/legitimation med behörighet att undervisa i idrott årskurs 4-9. Det finns möjligheter att kombinera tjänsten med andra ämnen såsom svenska/engelska, språk, musik eller matematik. Som lärare är du en skicklig pedagog med god didaktisk förmåga. Du kan organisera och strukturera ditt arbete utifrån angivna mål. Du har god självinsikt, är trygg i dig själv och i ditt pedagogiska ledarskap. Du har höga förväntningar på eleverna, tror på att alla kan lyckas och är beredd att skapa de bästa förutsättningarna...
2021-02-23 2021-03-12
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Socialsekreterare till barn- och ungdomskontoret
Du kommer att bedöma, utreda och följa upp det stöd som familjer fått beviljat av socialtjänsten. Du får också möjlighet att följa barnet över tid och blir en viktig del i att se till att de får god vård och sina rättigheter tillgodosedda. Socialtjänstlagen och LVU är det som styr ditt arbete och du får stor användning av dina kunskaper inom området. För att lyckas i rollen behöver du samverka med andra viktiga aktörer som exempelvis kommuner, regioner och andra enheter och förvaltningar.
2021-02-23 2021-04-06
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Trä- och metallslöjdslärare till Skiljeboskolan
Du kommer att undervisa i årskurserna 7 - 9 och ingå i ett arbetslag där du tillsammans med kollegor kommer att bidra till skolans utveckling. Vi är en stor skola vilket betyder att du kommer ha en ämneskollega, med inriktning textil. Ni kommer att träffas regelbundet och dela tankar och idéer med varandra. Vi har arbetat mycket med gemensamma planeringar, kollegialt lärande samt formativ undervisning i alla ämnen. Du kommer att få vara en del av vårt fortsatta utvecklingsarbete. I din roll kommer du även få råda över din egen planering och upp...
2021-02-23 2021-03-15
Vård- och omsorgsförvaltningen Enhetschef till Tre små hus
Enhetschefen har det yttersta och totala ansvaret för enheten men driver, leder och utvecklar den i ett nära samarbete med en avdelningschef. Kvalitetsarbete, ändrade arbetssätt på grund av ny teknik, behov av att tänka helhet och tänka nytt är saker som du står i och som du stabilt leder din enhet genom. På enheten finns totalt ca 60 medarbetare och du och din avdelningschef delar upp personalansvaret på bästa sätt för verksamheten. Du är också en del av en ledningsgrupp med tolv engagerade och kompetenta kollegor och får tillgång till et...
2021-02-22 2021-03-07
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare till Önstaskolans grundsärskola
Som lärare i grundsärskolan undervisar du en klass i flera olika ämnen beroende på din behörighet. Du ansvarar för att planera, undervisa och följa upp din undervisning. På varje lektion finns resurspedagoger som stöttar dig som undervisande lärare. Vi arbetar aktivt med att skapa en tydlig struktur för varje arbetspass, dag och vecka. Vi använder oss av bildstöd och individanpassar undervisningstakten till elevernas enskilda behov. Vi vill att alla elever ska känna sig trygga och nyfikna i våra klassrum. Det ska vara roligt att lära sig nya sa...
2021-02-22 2021-03-08
Västerås stad, Vikarieförmedlingen BUF Förskollärar- eller lärarstudent? Välkommen till Vikarieförmedlingen!
Du som är förskollärarstudent ges i första hand möjlighet att arbeta inom förskola. Förskolan ansvarar för det pedagogiska arbetet och du blir ett viktigt stöd i deras arbete. Arbetsuppgifterna kan variera från dag till dag och skilja sig mellan arbetsplatser. Ibland kan du arbeta i barngrupp och ibland kan du få mer praktiska arbetsuppgifter. Om du är lärarstudent ges du möjlighet att samla på dig goda erfarenheter som lärarvikarie. Du täcker du upp för ordinarie lärares frånvaro och håller i undervisningen. Det innebär att du har ansvar fö...
2021-02-22 2021-05-14
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Utbildningsledare till Västerås Yrkeshögskola
Du är en viktig nyckelspelare i vår organisation. En vanlig vecka hos oss har du kontakt med våra studerande, utbildare, branschföretag och såklart dina kollegor. Du trivs att vara med i utvecklingsarbeten, att lyssna in branschen och våra studerande för att skapa de bästa utbildningarna. Du planerar, bemannar, kvalitetssäkrar och följer upp utbildningarna du ansvarar för från start till examen. Under utbildningarnas gång för du en kontinuerlig dialog tillsammans med myndigheten för yrkeshögskolan, och du sitter också med i ledningsgrupper för...
2021-02-21 2021-03-07
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Speciallärare/specialpedagog till Komvux som särskild utbildning
Du arbetar elevnära och undervisar i små grupper, främst i allmänna ämnen, med fokus på att anpassa undervisningen utifrån varje individs unika förutsättningar. Många elever läser på grundsärskolenivå och vissa på gymnasiesärskolenivå. Digitala lösningar är för vissa till stor nytta, och att undervisa digitalt ingår i vardagen, så du behöver trivas med datorn som ett självklart verktyg. Vi använder oss också mycket av assisterande verktyg och du får därför gärna ha kunskap inom detta område. Vid sidan om undervisningen finns en fin balans för p...
2021-02-19 2021-03-11
Hallstahammars kommun, Socialförvaltningen Familjebehandlare
Som familjebehandlare kommer du att ingå i ett team bestående av familjebehandlare och en teamledare på Familjecentrum, som är en del av Individ- och familjeomsorgen i Hallstahammar. Vi arbetar med förändringsarbete i familjer, främst utifrån beviljade insatser från socialtjänsten, och har även gruppverksamhet och förebyggande insatser i olika former. Vi har kontinuerlig och nära samverkan med förskola, skola, hälso- och sjukvård och övriga aktörer inom området.
2021-02-19 2021-03-07
Vård- och omsorgsförvaltningen Sjuksköterska dag till hemsjukvården
Du kommer att leda det dagliga omvårdnadsarbetet kring patienten genom att samordna och ansvara för att omvårdnadsåtgärder planeras, genomförs och utvärderas. Hemsjukvården är en dygnet-runt-verksamhet och är ständigt i rörelse. Du får därför användning av din förmåga att planera och strukturera arbetet utifrån hur behovet i verksamheten ser ut. En stor och viktig del i hemsjukvårdens vardag är samverkan med region och primärvård. Samverkan sker till stor del via dokumentationssystemet Cosmic och LINK. Samarbete och handledning är en viktig del...
2021-02-19 2021-03-05
Statens institutionsstyrelse, SiS ungdomshem Sundbo i Fagersta Behandlingsassistent nattjänst
Som behandlingsassistent ska du medverka till att det dagliga arbetet på avdelningen kan utföras enligt rutiner, medverka till ungdomars trygghet och säkerhet. Det handlar om allmän daglig livsföring, städning, tvätt, matlagning mm. Som behandlingsassistent ska du även bidra till att säkerheten på institutionen upprätthålls enligt rutiner. Det centrala är att bidra till trygghet och stabilitet för ungdomar. Du är uppmärksam på ungdomens mående och agerar utifrån behov. Som behandlingsassistent nattetid är du under din arbetstid direkt understä...
2021-02-18 2021-03-04
Hallstahammars kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Säkerhetssamordnare
Som säkerhetssamordnare för Hallstahammars kommun har du en huvudroll i att driva och samordna det övergripande säkerhets- och beredskapsarbetet och ge stöd till förvaltningarna. Du gör konkret nytta i att utveckla kommunens arbete med att ständigt kunna leverera samhällsviktiga tjänster och servicefunktioner oavsett vad som händer i en alltmer komplex och utmanande omvärld. Arbetet utgår från tre övergripande områden: • Samordning av kommunens krisberedskap och civilt försvar. • Brottsförebyggande och trygghetsfrågor. • Olycksförebyggande fråg...
2021-02-18 2021-03-03
Hallstahammars kommun, Socialförvaltningen Assistent
Som assistent/administrativt stöd inom Individ och familjeomsorgen, har du en viktig roll i att bistå chefer och medarbetare med digitalt och administrativt stöd i det dagliga arbetet. Du kommer att jobba nära både chefer och medarbetare och du kommer att ha en stor variation och bredd i arbetet. I arbetsuppgifterna ingår vanliga förekommande assistentuppgifter, receptionsarbete, ekonomiuppgifter och arkivhantering. Du ansvarar för vissa delar av introduktion av nya medarbetare. I tjänsten ingår även rollen som e-samordnare där du, förutom omv...
2021-02-18 2021-03-07
Västerås stad, Skultuna kommundelsförvaltning Lärare till Persboskolan
Som lärare planerar, undervisar och handleder du våra elever, och du drivs av att fånga elevernas intresse och motivation till att lära sig nytt. Tack vare det kollegiala lärandet i arbetsgruppen och våra härliga elever stannar vi aldrig i vår utveckling. När en elev har kämpat och prövat sig fram på alla möjliga sätt och till slut förstår, då får du en känsla av meningsfullhet, att du är på rätt plats. Förutom det pedagogiska och undervisningen har du också en viktig roll i våra elevers trygghet och välmående på skolan. Här har du ett nära sam...
2021-02-18 2021-03-04
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolsköterska till Emausskolan
Skolsköterskans uppdrag är främst att arbeta förebyggande och hälsofrämjande genom att följa elevens hälsa, utveckling, skolmiljö och livsstil. Som skolsköterska arbetar du efter det årshjul vi inom EMI har som styr bland annat hälsobesök och vaccinationer. Du samverkar med övrig personal på skolan och är en viktig del i den samlade elevhälsan (EHT) där du bidrar med din kunskap och kompetens. Det är ett flexibelt och varierat arbete och ingen dag är den andra lik. Tillsammans arbetar vi med att skapa goda förutsättningar för att våra elever s...
2021-02-18 2021-03-07
Västerås stad, Skultuna kommundelsförvaltning Lärare i spanska och tyska till Persboskolan
Beroende på din behörighet kommer du att undervisa våra elever i antingen spanska eller tyska i årskurserna 7-9. Arbetet kommer innebära undervisning, handledning, planering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen. Att arbeta som lärare handlar om att ständigt utvecklas utifrån de elever vi möter. Att fånga elevernas intressen och utifrån det skapa utmanande undervisning. Det handlar också om att dokumentera elevernas lärande för att möjliggöra deras chanser till att nå sina mål. Förutom pedagogiken arbetar vi också med elevhälsoarbete för att...
2021-02-18 2021-03-04
1 2 3 4 >