Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare, Västervik
Som förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Som förrättningslantmätare förv...
2023-02-06 2023-03-05
Kriminalvården, Anstalten Västervik Kock till Anstalten Västervik, sommarvikariat
Som kock lagar du mat till i första hand de intagna på anstalten men även i viss mån till personal. Arbetsuppgifterna är alla i ett storkök förekommande som planering, inköp, tillagning av frukost, lunch och middag. I arbetsuppgifterna ingår även städning av kökets lokaler, disk samt egenkontroll i enlighet med gällande lagstiftning. Tillagning av dietkost och annan särskild kost förekommer. Arbetet sker i samverkan med personal i andra funktioner. Tjänsten är ett sommarvikariat som sträcker sig från v.26-v.33
2023-02-02 2023-03-05
Kriminalvården, Anstalten Västervik Vakthavande befäl till anstalten Västervik
Som vakthavande befäl ska du i samråd med kriminalvårdsinspektör ansvara för säkerheten vid anstalten Västervik och operativt leda och fördela dagliga arbetsuppgifter. Du följer upp det dagliga säkerhetsarbetet och vidtar vid behov nödvändiga åtgärder. Vakthavande befäl finns i tjänst dygnet runt måndag till söndag och utgör, utanför kontorstid, lokalt högsta operativa beslutsfattare under kriminalvårdschef i beredskap. Du företräder arbetsgivaren och är en garanti för att chefslinjen bibehålls hela vägen ut till samtlig personal, förankrar fat...
2023-02-01 2023-02-22
Kriminalvården, Anstalten Västervik Produktionsledare till anstalten Västervik
Som produktionsledare har du direktkontakt med våra klienter. I den dagliga kontakten med de intagna innebär ditt arbete att du bidrar till klienternas lärande men också till att klienterna reflekterar över sin situation. Efter introduktion kommer du som produktionsledare att vara med och ansvara för den dagliga driften i våra produktioner avseende tvätteriet, montering/förpackning, träverkstad samt mekanisk verkstad. Du planerar, arbetsfördelar samt säkerställer att våra leveranser sker enligt utsatt tid. Du är även med själv och deltar i pro...
2023-02-01 2023-02-22
Kriminalvården, Anstalten Västervik Kriminalvårdare till Anstalten Västervik, sommarvikariat
Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Arbetsuppgifterna vid anstalt är varierande: omvårdnads-, bevaknings-, visitations- och säkerhetsarbete blandas med frigivningsplanering och samtals-/motivationsarbete. Arbetet vid häkte är ofta rutinstyrt och inriktat på omvårdnads- och säkerhetsuppgifter. Klienter kan sitta häktade under lång tid utan att få träffa andra än sin advokat och personalen vid häktet vilket ställer särskilda krav på dig som kriminalvårdare. Att arbeta som kriminalvårdare betyder...
2023-01-24 2023-02-26
Kriminalvården, Frivården Västervik Administratör till Frivården Västervik (vik)
Kriminalvården, Region Öst består av verksamhetsområden i Östergötland, Småland och Gotland. Vi söker nu en administratör till frivården i Västervik. Frivården har en arbetsplats med 11 anställda. I arbetet ingår service till både personal och klienter vilket ställer stora krav på dig som person vad gäller struktur, planering, flexibilitet och bemanning. Som administratör arbetar du bland annat med flera klientadministrativa system. Arbetsuppgifter är sedvanligt kansliarbete som inköpssamordning, posthantering, avtalsbevakning, arkiv, diarium...
2023-01-23 2023-02-13
Kriminalvården, Frivården Västervik Frivårdsinspektör till Frivården Västervik (vik)
Som frivårdsinspektör ansvarar du för villkorligt frigivna klienter samt klienter dömda till skyddstillsyn som står under övervakning. Frivården ansvarar även för intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja, och samhällstjänst. För att trivas i rollen som frivårdsinspektör är det viktigt att du kan balansera arbetet som är både kontrollerande och stöttande gentemot klienten. Arbetet inom frivården består till stor del av utredningsarbete, att göra risk- och behovsbedömningar samt upprätta planer för verkställigheten. Som frivård...
2023-01-23 2023-02-13
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Sydost Veterinär till Distriktsveterinärerna Västervik
Välkommen till Distriktsveterinärerna Västervik! Vi flyttar in i helt nya lokaler i Västervik i slutet av året. På vår nya mottagning har vi digital röntgen, blodanalysapparater och tandunit. Vi jobbar i team med veterinärer, leg djursjukskötare och djurvårdare där vi alla har en viktig roll att fylla! Vi arbetar till 70-80 procent med smådjur och resten nöt/ får och häst. Vår smådjursverksamhet ökar hela tiden. Om man är särskilt intresserad av att jobba med hästar finns stora möjligheter att få utvecklas även inom det området. Vi arbetar m...
2023-01-20 2023-02-26