Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Anstalten Västervik Programledare till anstalten Västervik
Som en viktig del av arbetet med att förebygga återfall i brott och arbeta efter Kriminalvårdens vision "Bättre ut" bedrivs omfattande programverksamhet för klienter både i grupp och enskilt. Behandlingsprogrammen är manualstyrda och bedrivs med hög kvalitet och enligt principerna för evidensbaserad praktik. De bygger företrädelsevis på kognitiv beteendeterapi samt social inlärningsteori. Vid anstalten Västervik bedrivs i huvudsak program riktade mot allmän kriminalitet och våld, men även mot missbruk. Programmen som bedrivs är; MIK, ÅP, PRIS...
2021-10-08 2021-10-29
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare, Västervik
Som förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Som förrättningslantmätare förv...
2021-10-04 2021-10-24
Kalmar kommun, Omsorgsförvaltningen Hjälpmedelskonsulent, KHS, placering Västervik
Till vår kommunala hjälpmedelssamverkan KHS, söker vi nu en hjälpmedelskonsulent med placering i Västervik Vi söker nu en ersättare för en av våra konsulenter som går vidare till andra uppgifter. Tjänsten är en tillsvidareanställning. Kommunal hjälpmedelssamverkan KHS, är en länsövergripande verksamhet kring försörjning av medicintekniska hjälpmedel som Kalmar läns tolv kommuner driver via två hjälpmedelscentraler placerade i Kalmar respektive Västervik. Kalmar kommun är värdkommun för denna samverkan. KHS lagerhåller, distribuerar, recirku...
2021-09-14 2021-10-31