Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Anstalten Västervik Klienthandläggare till Anstalten Västervik
Som klienthandläggare vid Anstalten Västervik ansvarar du, under ledning av kriminalvårdsinspektör, för det samlade klientarbetet. Det innefattar att säkerställa och kvalitetssäkra rättsprocessen vilket innebär domsregistrering, kontroll av häktning/åtalstid, journalföring, verkställbarhetskontroller, hantera kallelser, upptagande av nöjdförklaring och strafftidsbeslut tillsammans med ansvarig kriminalvårdsinspektör. Vidare kommer du planera och strukturera isoleringsbrytande åtgärder. Arbetet innebär även handledning av kriminalvårdare i der...
2021-02-18 2021-03-11
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Syd Veterinär till Distriktsveterinärerna Gamleby
På vår mottagning har vi digital röntgen, blodanalysapparater och tandunit. Vi jobbar i team med veterinärer, leg djursjukskötare och djurvårdare där vi alla har en viktig roll att fylla! Vi arbetar till 70-80 procent med smådjur och resten nöt, får och häst. Vår smådjursverksamhet ökar hela tiden. Om man är särskilt intresserad av att jobba med hästar finns stora möjligheter att få utvecklas även inom det området. Vi arbetar med beredskap där vi möter akut sjuka djur av alla möjliga slag. Distriktsveterinärernas organisation arbetar ständig...
2021-02-09 2021-02-28
Västervik Miljö och Energi AB Renhållningsarbetare till hämtningsfordon
Till verksamheten Avfall & Återvinning söker vi nu renhållningspersonal till våra hämtningsfordon. I rollen som renhållningspersonal kommer du att ansvara för och utföra förekommande arbete med hämtningsfordon. Det innebär ansvar för ett tömningsområde och att alla kunder får sina tunnor tömda på rätt dag.
2021-02-08 2021-03-07
Kriminalvården, Anstalten Västervik Kock till anstalten Västervik, sommarvikariat
Du kommer att arbeta i anstaltens storkök och ingå i ett arbetslag som i det dagliga arbetet leds av en köksföreståndare. Det är ett traditionellt storkök som svarar för mathållningen för klienterna på anstalten samt personalmatsal. Arbetet innebär sedvanligt förekommande arbetsuppgifter i ett storkök; i huvudsak matlagning, beredning av mat, diskning, städning av kök samt egenkontroll i enlighet med gällande lagstiftning. Tillagning av dietkost och annan specialkost förekommer dagligen.
2021-01-22 2021-03-14
Kriminalvården, Anstalten Västervik Produktionsledare till anstalten Västervik, sommarvikariat
Som produktionsledare har du direktkontakt med våra klienter. I den dagliga kontakten med de intagna innebär ditt arbete att du bidrar till klienternas lärande men också till att klienterna reflekterar över sin situation. Efter introduktion kommer du som produktionsledare att vara med och ansvara för den dagliga driften i våra produktioner avseende montering/förpackning, träverkstad samt mekanisk verkstad. Du planerar, arbetsfördelar samt säkerställer att våra leveranser sker enligt utsatt tid. Du är även med själv och deltar i produktionsarb...
2021-01-22 2021-03-14
Västervik Miljö och Energi AB Laboratorieassistent
Som laboratorieassistent kommer du bland annat: • Rutinmässigt analysera prover för drift- och utsläppskontroll • Utföra provtagning av dricks- och avloppsvattenprover • Registrering av analysresultat och mottagna prover i laboratoriesystem • Installation, driftsättning och underhåll av laboratorieutrustning • Framtagning av instruktioner, rapporter och utredningar • Delta i avvikelse- och förbättringsarbete Inledningsvis kommer du genomgå ett upplärnings- och utbildningsprogram och gå parallellt med erfaren laboratoriepersonal. Över tid kommer...
2021-01-20 2021-02-28
Kriminalvården, Anstalten Västervik Kriminalvårdare till anstalt och häkte i Västervik, sommarvikariat
Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Arbetsuppgifterna vid anstalt är varierande: omvårdnads-, bevaknings-, visitations- och säkerhetsarbete blandas med frigivningsplanering oc...
2020-12-17 2021-03-14